0

Biến đổi một số chỉ tiêu tâm sinh lý của nhân viên y tế tại một bệnh viện sản tuyến trung ương

5 31 0
  • Biến đổi một số chỉ tiêu tâm sinh lý của nhân viên y tế tại một bệnh viện sản tuyến trung ương

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:25

Biến đổi một số chỉ tiêu tâm sinh lý của nhân viên y tế tại một bệnh viện sản tuyến trung ương. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết. Kết nghiên cứu KHCN BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÂM SINH LÝ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT BỆNH VIỆN SẢN TUYẾN TRUNG ƯƠNG TÓM TẮT Nguyễn Thị Son1, Nguyễn Thu Hà1, Trần Thanh Hương2 Viện Sức khỏe nghề nghiệp môi trường Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Nghiên cứu tiến hành nhằm tìm hiểu biến đổi số tiêu tâm sinh lý nhân viên y tế (y, bác sĩ) bệnh viện sản tuyến trung ương với 318 nhân viên y tế có tuổi đời trung bình 35,8±7,4 tuổi thâm niên nghề 11,4±7,1 năm phân tích đặc điểm điều kiện lao động đo số số tâm sinh lý (tần số nhịp tim, thời gian phản xạ thị vận động đơn giản, tần số nhấp nháy ánh sáng tới hạn (CFF) test trí nhớ ngắn hạn) trước sau ca lao động Kết nghiên cứu cho thấy: Điều kiện lao động nhân viên chuyên ngành sản có nhiều yếu tố đặc thù: Mơi trường lao động có nhiều yếu tố bất lợi với sức khỏe, nguy lây nhiễm cao, cường độ làm việc căng thẳng, áp lực công việc lớn, trách nhiệm công việc cao, phải trực đêm Căng thẳng nghề nghiệp vấn đề cần quan tâm nhân viên y tế Tỷ lệ nhân viên y tế có điểm stress mức cao 9,1%; mức trung bình 61,3% mức thấp 29,6% 70,4% nhân viên y tế (NVYT) có biểu stress 43,4% NVYT kiểm sốt tốt stress; 53,1% NVYT kiểm sốt stress mức trung bình có 3,5% NVYT khơng kiểm sốt stress, cần có biện pháp can thiệp Sau ca lao động có tăng tần số nhịp tim (83,8±7,2 nhịp/phút so với 78,8±7,1 nhịp/phút) (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến đổi một số chỉ tiêu tâm sinh lý của nhân viên y tế tại một bệnh viện sản tuyến trung ương,

Hình ảnh liên quan

Kết quả đánh giá (Bảng 2) cho thấy cĩ 29,6 NVYT cĩ điểm stress ở mức thấp; 61,3% NVYT cĩ điểm stress ở mức trung bình và 9,1% NVYT cĩ điểm stress ở mức cao - Biến đổi một số chỉ tiêu tâm sinh lý của nhân viên y tế tại một bệnh viện sản tuyến trung ương

t.

quả đánh giá (Bảng 2) cho thấy cĩ 29,6 NVYT cĩ điểm stress ở mức thấp; 61,3% NVYT cĩ điểm stress ở mức trung bình và 9,1% NVYT cĩ điểm stress ở mức cao Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 5. Biến đổi thời gian phản xạ thị - vận động - Biến đổi một số chỉ tiêu tâm sinh lý của nhân viên y tế tại một bệnh viện sản tuyến trung ương

Bảng 5..

Biến đổi thời gian phản xạ thị - vận động Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan