Giáo án Tin học 12 theo hướng phát triển năng lực của học sinh (chương trình mới theo chủ đề)

59 448 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2020, 21:49

Giáo án Tin học 12 theo hướng phát triển năng lực của học sinh (chương trình mới theo chủ đề).Giáo án Tin học 12 theo phương pháp mới, Giáo án Tin học 12 theo chủ đề; Giáo án Tin học 12 theo hướng phát triển năng lực. Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Ngày soạn: 28/07/2019 Ngày dạy: Tuần: Tiết: CHỦ ĐỀ I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN I MỤC TIÊU Về kiến thức - Biết vấn đề cần giải tóan quản lí cần thiết phải có CSDL - Biết vai trị CSDL học tập sống Về kĩ Về thái độ - Chủ động tìm hiểu khái niệm Năng lực hướng tới - Khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL II TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Khơng Tiến trình học 3.1 Hoạt động khởi động (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức Tin học 10, 11 đồng thời tạo động để HS có nhu cầu tìm hiểu chi tiết Tin học 12 (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh trả lời được câu hỏi GV Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Nội dung học Tin học 10 - Nhận xét minh họa sơ đồ tư - Học sinh nhắc lại nội dung học lớp 10 - Lắng nghe quan sát GV: Nội dung Tin học 10: - Một số khái niệm Tin học - Hệ điều hành - Soạn thảo văn - Mạng máy tính Internet Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Tin học 11: Lập trình (?) Nội dung học Tin học 11 - Học sinh nhắc lại nội dung học lớp 11 -Lắng nghe ghi nhớ - Nhận xét dẫn dắt vào chủ đề 3.2 Hình thành kiến thức 3.2.1 Bài toán quản lý (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được vấn đề cần giải tóan quản lí (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết được vấn đề cần giải tóan quản lí Nội dung hoạt động Hoạt động học Hoạt động giáo viên Nội dung sinh (?) Kể tên vài lĩnh vực có - Suy nghĩ trả lời: Bài tốn quản lý: ứng dụng Tin học vào cơng Giáo dục, y tế, tài Cơng việc quản lí phổ tác quản lý? ngân hàng, biến cơng tác quản lí hàng khơng, chiếm thị phần lớn - Nhận xét vá đánh giá từ - Lắng nghe ghi ứng dụng Tin học ( giới thiệu tốn quản lí chép 80%) - Muốn quản lý thông tin - Cột Họ tên, giới Ví dụ 1: Quản lí điểm thi điểm học sinh lớp ta nên tính, ngày sinh, địa lập danh sách chứa cột chỉ, tổ, điểm toán, nào? điểm văn, điểm tin - Chiếu toán quản lí điểm - Chú ý quan sát, học sinh lớp lắng nghe ghi tốn quản lí tiền lương chép Ví dụ 2: Quản lí tiền lương cơng ty để HS quan sát - Cho HS xem đoạn clip giới - Quan sát ghi thiệu phần mềm quản lý học sinh trường THPT Thiên Hộ Dương Vnedu - Tóm tắt nội dung phần - Lắng nghe ghi đẵn dắt vào phần nhớ GV: Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học 3.2.2 Các công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết được công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức Hoạt động giáo viên (?) Các công việc thường gặp xử lý thơng tin tổ chức đó? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Tạo lập hồ sơ làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu lại ví dụ yêu cầu HS cho biết chủ thể gì? - Nhận xét (?) Cấu trúc hồ sơ gì? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Cập nhật hồ sơ làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Hồ sơ bị sửa nào? - Nhận xét, chốt nội dung GV: Nội dung hoạt động Hoạt động học sinh Nội dung - Tham khảo SGK trả Các công việc thường lời: Tạo lập hồ sơ, cập nhật gặp xử lý thông tin hồ sơ, khai thác hồ sơ tổ chức - Lắng nghe, ghi nhớ a Tạo lập hồ sơ: gồm bước - Xác định chủ thể, cấu trúc - B1: Xác định chủ thể cần hồ sơ Sau thu thập, tập quản lí hợp thơng tin cần quản lí lưu trữ chúng theo cấu - B2: Xác định cấu trúc hồ trúc xác định sơ - Lắng nghe, ghi - B3: Thu thập, tập hợp thông tin cần quản lí lưu - Quan sát, suy nghĩ trả trữ chúng theo cấu trúc lời: Chủ thể học sinh xác định - Quan sát trả lời - Lắng nghe, quan sát ghi - Cập nhật là: sửa, xóa, thêm - Lắng nghe, ghi nhớ - Khi nội dung hồ sơ bị sai - Lắng nghe, ghi b Cập nhật hồ sơ - Sửa chữa hồ sơ số thông tin khơng cịn Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Hoạt động giáo viên - Minh họa việc GV ghi sai tên HS danh sách (?) Trong trường hợp ta xóa đối tượng? - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa ví dụ có HS lớp nghĩ học (?) Cho ví dụ tương tự? (?) Trường hợp GVCN phải ghi thêm tên HS vào danh sách lớp? - Nhận xét dựa vào ví dụ chốt nội dung (?)Khai thác hồ sơ làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu lại toán quản lí điểm (?) Cho vài ví dụ xếp? - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, đánh giá (?) Trong toán ta tìm kiếm gì? - Nhận xét (?) Có thể tính tốn được tốn trên? - Nhận xét, đánh giá câu trả lời HS đồng thời đưa ví dụ báo cáo GV: Hoạt động học sinh Nội dung - Quan sát, ghi nhớ - Khi đối tượng khơng cịn tổ chức - Lắng nghe, ghi - Xoá hồ sơ đối tượng mà tổ chức khơng cịn quản lí - Quan sát, ghi nhớ cho ví dụ trương tự - Suy nghĩ trả lời - Bổ sung thêm hồ sơ cho đối tượng - Lắng nghe ghi - Khai thác là: Sắp xếp, tìm kiếm, tính tốn thống kê, lập báo cáo - Lắng nghe, ghi - Sắp xếp tên theo thứ tự tăng dần c Khai thác hồ sơ - Sắp xếp hồ sơ theo tiêu chí - Sắp xếp giảm dần theo tổng điểm - Tìm HS có điểm mơn Tốn >= 8.0 - Tìm kiếm thông tin thoả mãn số điều kiện - Tính tổng điểm trung bình - Tính tốn thống kê để đưa thơng tin đặc trưng - Lập báo cáo để tạo hồ sơ có cấu trúc khn dạng theo u cầu cụ thể - Lắng nghe ghi Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Hoạt động giáo viên Vd: Lập danh sách HS thi đạt loại giỏi (?) Mục đích việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Tóm tắt nội dung phần 2? - Nhận xét Hoạt động học sinh Nội dung - Tham khảo SGK trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ - Tóm tắt nội dung phần - Lắng nghe, ghi nhớ 3.3 Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được vấn đề cần giải tóan quản lí, cơng việc thường gặp xử lý thơng tin tổ chức (2) Phương pháp/kĩ thuật: Vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi trắc nghiệm Nội dung hoạt động 3.3.1 Hoạt động luyện tập - Biết được vấn đề cần giải tóan quản lí - Biết vai trò CSDL học tập sống - Biết công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức 3.3.2 Hoạt động vận dụng Câu 1: Cập nhật hồ sơ thực số công việc như: A Thêm hồ sơ, xóa hồ sơ, thu thập thơng tin B Sắp xếp, sửa, thêm, hồ sơ C Thêm, sửa, xóa hồ sơ D Sửa hồ sơ, thống kê, tìm kiếm Câu 2: Những cơng việc xếp, tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo thuộc công việc xử lý thông tin tổ chức? A Tất công việc B Tạo lập hồ sơ C Khai thác hồ sơ D Cập nhật hồ sơ Câu 3: Xét công tác quản lí hồ sơ, học bạ Trong số việc sau, việc thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? GV: Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học A Sửa tên hồ sơ B Xác định cấu trúc hồ sơ C Tìm kiếm hồ sơ D Tập hợp hồ sơ Câu 4: Công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức? A Tất công việc B Cập nhật hồ sơ C Khai thác hồ sơ D Tạo lập hồ sơ 3.4 Hoạt động tìm tịi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngồi lớp học (4) Phương tiện: SGK, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng kiến thức thơng qua dự án thực tế Nội dung hoạt động HS nhà học bài, tìm thêm số ví dụ toán quản lý sống hàng ngày đọc trước phần 3a, 3d DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG GV: GIÁO VIÊN SOẠN Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Ngày soạn: 28/07/2019 Ngày dạy: Tuần: Tiết: CHỦ ĐỀ I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN (Mục 3a, d) I MỤC TIÊU Về kiến thức - Biết được khái niệm CSDL, hệ QTCSDL, hệ CSDL - Biết vai trò CSDL học tập đời sống Về kĩ Về thái độ - Chủ động tìm hiểu khái niệm Năng lực hướng tới - Khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL II TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Có Tiến trình học 3.1 Hoạt động khởi động (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức phần 1, đồng thời tạo động để HS có nhu cầu tìm hiểu phần 3a, d (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh trả lời được câu hỏi GV Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Các công việc thường gặp - Gợi nhớ trả lời xử lý thông tin tổ chức? Cho ví dụ minh họa phần cập nhật? - Nhận xét minh họa - Lắng nghe quan sát sơ đồ logic (?) Khai thác hồ sơ làm - Gợi nhớ trả lời công việc gì? Cho ví GV: Nội dung - Các cơng việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức: Tạo lập, cập nhật, khai thác Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học dụ minh họa? Cho biết tên chủ đề học? - Nhận xét dẫn dắt vào -Lắng nghe ghi nhớ phần 3a, d 3.2 Hình thành kiến thức 3.2.1 Hệ sở liệu a) Khái niệm sở liệu hệ quản trị sở liệu (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được khái niệm CSDL, hệ QTCSDL, hệ CSDL (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết được khái niệm CSDL, hệ QTCSDL, hệ CSDL Nội dung hoạt động Hoạt động học Hoạt động giáo viên Nội dung sinh - Chiếu ví dụ hồ sơ lớp - Quan sát suy nghĩ Hệ sở liệu (?) Trong hồ sơ tổ trả lời a) Khái niệm CSDL hệ trưởng quan tâm thơng tin QTCSDL gì? Lớp trưởng bí thư - Cơ sở liệu (CSDL đồn muốn biết điều gì? -Database) tập hợp - Nhận xét, phân tích (?) - Lắng nghe, tham liệu có liên quan với nhau, Khái niệm CSDL? khảo SGK trả lời chứa thông tin tổ chức - Nhận xét, phân tích khái - Lắng nghe ghi (như trường học, bệnh niệm CSDL viện, ngân hàng, ), được lưu (?) Có thể tổ chức - Suy nghĩ trả lời trữ thíêt bị nhớ để đáp CSDL vạn cho tất ứng nhu cầu khai thác thông người đáp ứng tin nhiều người với nhiều u cầu khơng? mục đích khác - Nhận xét nhấn mạnh - Lắng nghe ghi - Ví dụ 1: CSDL Quản lý ba yếu tố nhớ điểm thi, quản lý sách thư CSDL viện, (?) Trong ba yếu tố trên, - Suy nghĩ trả lời yếu tố mục đích việc tạo CSDL? - Gọi Hs khác nhận xét, bổ - Nhận xét, bổ sung sung - Nhận xét, cho ví dụ minh - Lắng nghe, quann họa sát (?) Phần mềm giúp người - Tham khảo SGK - Hệ quản trị CSDL phần GV: Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Hoạt động giáo viên sử dụng tạo CSDL máy tính gọi gì? - Nhận xét (?) Hệ quản trị CSDL gì? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Kể tên số hệ quản trị CSDL mà em biết? - Nhận xét chiếu giao diện số hệ QTCSDL (?) Để lưu trữ khai thác thơng tin máy tính cần phải có gì? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Thành phần phương tiện để đảm bảo việc chia sẻ CSDL? (?) Từ khái niệm CSDL Hệ QTCSDL, đưa khái niệm Hệ CSDL? - Nhận xét, phân tích Hoạt động học sinh trả lời: Là hệ quản trị CSDL - Tham khảo SGK trả lời - Lắng nghe ghi - Gợi nhớ trả lời - Lắng nghe, quan sát ghi nhớ - Tham khảo SGK trả lời: + CSDL + Hệ QTCSDL + Các thiết bị vật lý - Lắng nghe, ghi - Suy nghĩ trả lời - Hệ CSDL: bao gồm CSDL Hệ QTCSDL - Lắng nghe ghi - Lắng nghe, ghi nhớ Nội dung mềm cung cấp môi trường thuận lợi hiệu để tạo lập, lưu trữ khai thác thơng tin CSDL (DataBase Manegement System) Ví dụ: Microsoft Access, SQL Server, Foxpro,… * Để lưu trữ khai thác thơng tin máy tính cần có: - CSDL; - Hệ QTCSDL; - Các thiết bị vật lý (máy tính, đĩa cứng, mạng máy tính ) - Hệ CSDL: bao gồm CSDL Hệ QTCSDL Ngồi ra, cịn có chương trình ứng dụng để khai thác CSDL - Tóm tắt nội dung phần 3a dẫn dắt vào phần 3d 3.2.2 Hệ sở liệu d) Một số ứng dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết lĩnh vực có ứng dụng CSDL để phục vụ cơng tác quản lí (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết kể tên số lĩnh vực có ứng dụng CSDL để phục vụ cơng tác quản lí Nội dung hoạt động GV: Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Hoạt động học sinh - Liên hệ với (Tin học - Gợi nhớ trả lời 10) (?) Kể tên số ứng dụng Tin học sống hàng ngày? - Gọi HS khác nhận xét, bổ - Nhận xét, bổ sung sung - Nhận xét nhấn mạnh - Lắng nghe, ghi ứng dụng CSDL cơng tác quản lí - Chiếu số lĩnh vực - Quan sát ghi nhớ ứng dụng CSDL để quản lí QLHS, Ql bệnh viện, - Tóm tắt nội dung phần - Lắng nghe ghi d) nhớ 3.3 Hoạt động luyện tập, vận dụng Hoạt động giáo viên Nội dung d Một số ứng dụng: - Hoạt động quản lý trường học - Hoạt động quản lý sở kinh doanh - Hoạt động ngân hàng (1) Mục tiêu: Học sinh nhận biết được khái niệm CSDL, hệ QTCSDL, hệ CSDL, lĩnh vực có ứng dụng CSDL để phục vụ cơng tác quản lí (2) Phương pháp/kĩ thuật: Vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi trắc nghiệm Nội dung hoạt động 3.3.1 Hoạt động luyện tập - Biết được khái niệm CSDL, hệ QTCSDL, hệ CSDL - Biết vai trò CSDL học tập đời sống 3.3.2 Hoạt động vận dụng Câu 1: Cho biết phương tiện để đảm bảo việc chia sẻ CSDL thực A Hệ QTCSDL B Máy tính C CSDL D Máy tính phương tiện kết nối mạng máy tính Câu 2: Cơ sở liệu (CSDL) A Tập hợp liệu có liên quan với theo chủ đề được lưu thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin nhiều người với nhiều mục đích khác GV: 10 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Hoạt động giáo viên - Chiếu lại CSDL Quanli_HS (?) HS thảo luận nhóm lên máy thực thao tác tạo biểu mẫu? - Gọi đại diện nhóm thực thoa tác - Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, chấm điểm (?) Treo sơ đồ logic 7? (?) Đại diện nhóm cho biết nội dung 7? - Nhận xét dẫn dắt vào Hoạt động cuả học sinh - Quan sát, thảo luận nhóm - Đại diện nhóm thực thao tác - Nhận xét, bổ sung - Lắng nghe ghi nhớ - Treo sơ đồ logic chuẩn bị - Dựa vào sơ đồ logic trả lời -Lắng nghe ghi nhớ 3.2 Hình thành kiến thức 3.2.1 Khái niệm (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu khái niệm liên kết bảng (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết được mục đích tạo liên kết bảng Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung Khái niệm (?) Các bảng được - Tham khảo SGK Liên kết được tạo bảng cho tạo liên kết với trả lời phép tổng hợp liệu từ nhiều bảng để làm gì? - Lắng nghe, ghi GV: 45 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học - Quan sát - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu liên kết để - Lắng nghe, ghi HS quan sát nhớ - Lưu ý việc - Lắng nghe, ghi tránh được dư thừa nhớ không quán liệu tạo liên kết bảng - Tóm tắt nội dung phần dẫn dắt vào phần 3.2.2 Kỹ thuật tạo liên kết (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu cách tạo liên kết bảng (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết được cách tạo liên kết bảng Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Có bước để tạo liên kết? - Nhận xét (?) bước đầu gì? (?) Có cách để mở cửa sổ tạo liên kết? - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa - Tham khảo SGK, trả lời (?) Làm hộp thoại Relationships? - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa - Tham khảo SGK, trả lời (?) Bước 3? - Tham khảo SGK, trả lời Kỹ thuật tạo liên kết - Bước 1: Sử dụng cách sau để mở cửa sổ Relationship: + Cách 1: Nháy vào nút lệnh (Realationship) công cụ + Cách 2: Nháy chuột phải chọn Relationship + Vào Tools -> Relationships… - Bước 2: Đặt trỏ vùng trống cửa sổ Relationship, nháy chuột phải chọn Show Table (nếu chưa xuất hiện); - Bước 3: Chọn bảng GV: - Lắng nghe trả lời - Tham khảo SGK, trả lời - Lắng nghe ghi - Quan sát - Lắng nghe ghi - Quan sát 46 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa - Lắng nghe, ghi (?) Bước 4? - Nhận xét, chốt nội dung - Quan sát - Tham khảo SGK, trả lời - Lắng nghe, ghi - Quan sát - Tham khảo SGK, trả lời - Lắng nghe, ghi - Quan sát - Tham khảo SGK, trả lời - Minh họa (?) Bước 5? - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa (?) Chỉnh sửa liên kết cách nào? - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa (?) Xóa liên kết cách nào? - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa - Lắng nghe, ghi - Quan sát - Tham khảo SGK, trả lời - Lắng nghe, ghi - Quan sát - Tóm tắt phần dẫn dắt vào phần vận dụng 3.3 Hoạt động luyện tập, vận dụng cách chọn tên bảng nháy Add Sau nháy Close; - Bước 4: Kéo thả trường để tạo liên kết Sau nháy Creat; - Bước 5: Lưu đóng cửa sổ * Hiệu chỉnh mối liên kết: - Vào cửa sổ Relationships, nháy đúp vào dây quan hệ, xuất cửa sổ Edit Relationships để hiệu chỉnh  Xóa dây mối liên kết: - Vào cửa sổ Relationships, nháy chuột phải vào dây quan hệ muốn xóa, chọn lệnh Delete (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức học vận dụng vào thực tế (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: HS thực được thao tác tạo chỉnh sửa biểu mẫu Nội dung hoạt động 3.3.1 Hoạt động luyện tập - Biết khái niệm liên kết bảng, cần thiết ý nghĩa việc tạo liên kết 3.3.2 Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động GV: 47 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học BÀI TẬP: Cho CSDL Quanli_ban hang.mdb gồm bảng: KHACH_HANG, MAT_HANG, HOA_DON 1) Tạo liên kết cho bảng - HS: Lên máy thực thao tác tạo liên kết bảng - GV: Gọi HS khác nhận xét - HS: Nhận xét - GV: Nhận xét, cho điểm 3.4 Hoạt động tìm tịi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngồi lớp học (4) Phương tiện: SGK, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng kiến thức thơng qua dự án thực tế Nội dung hoạt động - HS tìm hiểu thêm quan hệ – nhiều, nhiều – nhiểu liên kết bảng - Xem trước tập thực hành DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG GV: GIÁO VIÊN SOẠN 48 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Ngày soạn: 15/10/2019 Ngày dạy: Tuần: 12 Tiết: 24 CHỦ ĐỀ 3: LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG §8 TRUY VẤN DỮ LIỆU I MỤC TIÊU Về kiến thức - Biết khái niệm vai trò mẫu hỏi - Biết bước để tạo truy vấn Về kĩ - Viết biểu thức điều kiện đơn giản - Tạo được mẫu hỏi đơn giản Về thái độ - Có thái độ tích cực học tập Năng lực hướng tới - Qua dạy học hướng tới hình thành phát triển lực tự học, lực sử dụng CNTT truyền thông qua tập cụ thể sống: II TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Không Tiến trình học 3.1 Hoạt động khởi động (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức học 4, 5, 6, có nhu cầu tìm hiểu nội dung (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh vận dụng được kiến thức học 4, 5, 6, để giáo viên ôn lại nội dung trọng tâm có mong muốn tìm hiểu nhiều đối tượng mẫu hỏi (Query) Access Nội dung hoạt động GV: 49 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Nội dung 4? - Gợi nhớ trả lời Bài Bảng - Gọi HS khác nhận xét, bổ - Nhận xét, bổ sung Bài Các thao tác sung bảng - Nhận xét - Lắng nghe ghi nhớ Bài Biểu mẫu (?) Nội dung 5? - Gợi nhớ trả lời Bài Liên kết - Gọi HS khác nhận xét, bổ - Nhận xét, bổ sung bảng sung - Nhận xét - Lắng nghe ghi nhớ (?) Nội dung 6? - Gợi nhớ trả lời - Gọi HS khác nhận xét, bổ - Nhận xét, bổ sung sung - Nhận xét - Lắng nghe ghi nhớ (?) Nội dung 7? - Gợi nhớ trả lời - Gọi HS khác nhận xét, bổ - Nhận xét, bổ sung sung - Nhận xét - Lắng nghe ghi nhớ (?) Treo sơ đồ tư - Treo sơ đồ tư 8? chuẩn bị - Nhận xét dẫn dắt vào - Lắng nghe ghi nhớ 3.2 Hình thành kiến thức 3.2.1 Các khái niệm (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu khái niệm mẫu hỏi, biểu thức, hàm (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết được mẫu hỏi biểu thức, hàm được sử dụng mẫu hỏi Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên - Chiếu CSDL trường hợp khai thác CSDL liên quan GV: Hoạt động cuả học sinh - Quan sát Nội dung Các khái niệm a) Mẫu hỏi (truy vấn) Là loại đối tượng 50 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học đến nhiều bảng (?) Mẫu hỏi được dùng để làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu mẫu hỏi chức để HS quan sát Mỗi chức cho ví dụ minh họa - Lưu ý chức cuối., - Tóm tắt nội dung phần a) dẫn dắt vào phần b) (?) Biểu thức bao gồm? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Kể tên phép toán? - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, chốt nội dung - Giới thiệu thêm phép ghép chuổi (?) Tốn hạng gì? - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, chốt nội dung (?) Tên trường được đặt cặp dấu nào? - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu ví dụ minh họa - Giới thiệu hàm được dùng mẫu hỏi (?) Biểu thức số học được sử dụng để làm gì? GV: ACCESS dùng để xếp, tìm - Tham khảo SGK kiếm kết xuất liệu từ trả lời nhiều bảng dựa vào liên kết - Lắng nghe, ghi bảng * Các chức mẩu hỏi: - Quan sát, ghi - Sắp xếp ghi; - Chọn ghi thỏa điều kiện - Lắng nghe, ghi nhớ đó; - Chọn trường để hiển thị; - Lắng nghe, ghi nhớ - Thực tính tóan; - Tổng hợp hiển thị thơng tin từ nhiều bảng mẫu hỏi khác - Tham khảo SGK b) Biểu thức bao gồm toán trả lời hạng phép toán: - Lắng nghe, ghi - Các phép tóan thường dùng: - Tham khảo SGK + Phép toán số học: +, -, *, / trả lời + Phép toán so sánh: , =, - Nhận xét, bổ sung =, + Phép tốn lơgic: AND, OR, - Lắng nghe, ghi NOT + Phép toán ghép chuổi: & - Lắng nghe, ghi nhớ - Tham khảo SGK - Toán hạng biểu thức có trả lời thể là: - Nhận xét, bổ sung + Tên trường (đóng vai trị biến) được ghi dấu [ ]: - Lắng nghe, ghi Ví dụ: [HODEM], [LUONG] - Tham khảo SGK + Các số trả lời Ví dụ: 0.1, 12000 - Lắng nghe, ghi + Các văn phải được viết cặp dấu nháy kép - Quan sát, ghi nhớ Ví dụ: “Nam”, “Tin học” - Quan sát, lắng + Các hàm: SUM ,AVG, MAX , nghe, ghi MIN, COUNT, IF - Tham khảo SGK - Biểu thức số học sử dụng để trả lời mơ tả trường tính toán mẫu hỏi 51 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu ví dụ minh họa - Cho ví dụ (?) HS làm - Giới thiệu trường hợp sử dụng biểu thức logic (?) Cho biết hàm được sử dụng mẫu hỏi? - Nhận xét, chốt nội dung - Lưu ý hàm count 3.2.2 Tạo mẫu hỏi - Lắng nghe, ghi Ví dụ 1: THÀNH TIỀN: [SOLUONG] * - Quan sát, ghi nhớ [DONGIA] - Quan sát, làm Ví dụ 2: Biểu thức chuổi [HODEM]&” “&[TEN] - Quan sát, lắng - Biểu thức logic sử dụng nghe, ghi trường hợp sau: + Thiết lập lọc cho bảng + Thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi Ví dụ: [Gtinh] = ”Nam” and [Tin]>=8 - Tham khảo SGK c) Các hàm trả lời SUM: Tính tổng AVG: Tính giá trị trung bình - Lắng nghe, ghi MIN: Tìm giá trị nhỏ MAX: Tìm giá trị lớn - Lắng nghe, ghi nhớ COUNT: Đếm ô khác rỗng (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu cách tạo mẫu hỏi (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết được cách tạo mẫu hỏi Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Có cách để tạo biểu mẫu? - Nhận xét (?) Có bước để tạo mẫu hỏi? - Nhận xét (?) bước đầu gì? - Nhận xét chốt nội dung - Minh họa (?) Làm hộp thoại Show table? - Nhận xét, chốt nội dung - Tham khảo SGK, trả lời GV: Nội dung Tạo biểu mẫu - Lắng nghe trả lời - Tham khảo SGK, trả lời - Lắng nghe ghi - Quan sát - Tham khảo SGK, trả lời - Lắng nghe ghi Thực bước sau: - Bước 1: Chọn Queries, nháy đúp vào Create query in Design view; - Bước 2: Nháy đúp vào tên bảng cần chọn trường Show 52 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học - Minh họa - Quan sát (?) Bước 3? - Tham khảo SGK, trả lời - Nhận xét chốt nội - Lắng nghe, ghi dung - Lưu ý chi tiết phần - Quan sát, lắng nghe, ghi field, table, sort, total, nhớ criteria, or - Minh họa - Quan sát (?) Bước 4? - Tham khảo SGK, trả lời - Nhận xét chốt nội - Lắng nghe, ghi dung - Minh họa - Quan sát - Tóm tắt phần dẫn dắt - Lắng nghe, ghi nhớ vào phần 3.3 Hoạt động luyện tập, vận dụng Table; - Bước 3: Chọn trường, xếp, điều kiện,… - Bước 4: Nháy nút (Run) để xem kết (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức học vận dụng vào thực tế (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: HS thực được thao tác tạo mẫu hỏi đơn giản Nội dung hoạt động 3.3.1 Hoạt động luyện tập - Biết khái niệm vai trị mẫu hỏi - Biết bước để tạo mẫu hỏi 3.3.2 Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh - Chiếu CSDL Quanli_HS bảng hoc_sinh - Chiếu, giải thích ví dụ - Quan sát (?) Bước để tạo - Gợi nhớ trả lời GV: - Quan sát, ghi nhớ Nội dung Ví dụ áp dụng Sử dụng CSDL Quanli_HS, tạo mẫu hỏi: + Ví dụ 1: Cho biết danh sách học sinh có điểm trung bình tất mơn >=8 - B1: Nháy Queries, kích 53 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học mẫu hỏi - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa (?) Bước 2? - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa - Giới thiệu thực taho tác chọn trường, đặt điều kiện (?) Xem kết quả? - Nhận xét, thực thao tác - Thực thao tác lưu mẫu hỏi - Tóm tắt nội dung phần - Lắng nghe, ghi nhớ - Quan sát - Gợi nhớ trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ - Quan sát - Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ - Gợi nhớ, trả lời - Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ - Quan sát, ghi nhớ đúp Create Query in Design View; - B2: Chọn bảng hoc_sinh - B3: Chọn tất trường (nháy * bảng hoc_sinh); - B4: Tại dòng Criteria cột toan, li, hoa, van, tin nhập vào >=8 - B5: Nháy ( ) để xem kết - B6: Lưu mẫu hỏi 3.4 Hoạt động tìm tịi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngồi lớp học (4) Phương tiện: SGK, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng kiến thức thơng qua dự án thực tế Nội dung hoạt động - Xem trước tập thực hành - Sử dụng CSDL KINH_DOANH tạo mẫu hỏi tính tổng số lượng bán loại mặt hàng DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Tuần: 15 Tiết: 29 GV: GIÁO VIÊN SOẠN Ngày soạn: 29/10/2019 Ngày dạy: 54 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học CHỦ ĐỀ 3: LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG §9 BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO I MỤC TIÊU Về kiến thức - Biết khái niệm vai trò báo cáo - Biết bước lập báo cáo Về kĩ - Tạo được báo cáo thuật sĩ - Thực được lưu trữ in báo cáo Về thái độ - Có thái độ tích cực học tập Năng lực hướng tới - Qua dạy học hướng tới hình thành phát triển lực tự học, lực sử dụng CNTT truyền thông qua tập cụ thể sống: II TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Có Tiến trình học 3.1 Hoạt động khởi động (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức học có nhu cầu tìm hiểu nội dung (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhâ, làm việc nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh vận dụng được kiến thức học để thực thao tác tạo mẫu hỏi theo yêu cầu giáo viên có mong muốn tìm hiểu đối tượng báo cáo Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên GV: Hoạt động cuả học sinh Nội dung 55 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học - Chiếu treo nội dung câu hỏi lên bảng - Gọi HS lên thực câu - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, cho điểm - Gọi HS lên thực câu - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, cho điểm - Quan sát - Lên máy thực thao tác - Nhận xét, bổ sung - Lắng nghe ghi nhớ - Lên máy thực thao tác - Nhận xét, bổ sung - Lắng nghe ghi nhớ Sử dụng CSDL KINH_DOANH tạo mẫu hỏi: Tính tổng số lượng bán loại mặt hàng? Cho biết khách hàng Hồng Bình mua mặt hàng với số lượng bao nhiêu? (?) Treo sơ đồ tư - Treo sơ đồ tư 9? chuẩn bị - Nhận xét, cộng điểm cho - Lắng nghe ghi nhớ nhóm làm tốt dẫn dắt vào 3.2 Hình thành kiến thức 3.2.1 Khái niệm báo cáo (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu khái niệm báo cáo (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết được báo cáo Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung - Cho HS xem đoạn - Quan sát đoạn clip Khái niệm báo cáo clip việc lớp trưởng, Báo cáo hình thức thích hợp lớp phó, tổ trưởng cần tổng hợp, trình bày báo cáo tình hình lớp in liệu theo khuôn dạng học tuần qua cho GVCN tiết sinh hoạt đầu tuần (?) Báo cáo gì? - Gợi nhớ, tham khảo SGK trả lời - Nhận xét, chốt nội - Lắng nghe, ghi GV: 56 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học dung - Chiếu số mẫu báo cáo để HS quan sát (?) Báo cáo được sử dụng để làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung - Mỗi chức cho ví dụ minh họa - Tóm tắt nội dung phần dẫn dắt vào phần 3.2.2 Tạo báo cáo - Quan sát, ghi - Tham khảo SGK Báo cáo thường được sử dụng trả lời để: - Lắng nghe, ghi - Thể so sánh, tổng hợp thơng tin từ nhóm liệu; - Quan sát, ghi nhớ - Trình bày nội dung văn theo mẫu quy định - Lắng nghe, ghi nhớ (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu cách tạo báo cáo (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết được cách tạo báo cáo Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Để tạo báo cáo, cần trả lời câu hỏi gì? - Nhận xét chốt nội dung (?) Có cách để tạo báo cáo? - Nhận xét (?) Có bước để tạo báo cáo? - Nhận xét (?) bước đầu gì? - Nhận xét chốt nội dung - Minh họa (?) Làm hộp thoại report wizard? - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa - Tham khảo SGK, trả lời GV: Nội dung Tạo báo cáo - Lắng nghe, ghi nhớ - Tham khảo SGK, trả lời - Lắng nghe ghi nhớ - Tham khảo SGK, trả lời - Lắng nghe ghi - Quan sát - Tham khảo SGK, trả lời - Lắng nghe, ghi - Quan sát Thực bước sau: - Bước 1: Chọn Reports, nháy đúp vào Create report by using wizard; - Bước 2: Trong hộp thoại Repord wizard + Chọn nguồn liệu từ ô Tables/Queries; 57 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học (?) Bước 3? - Tham khảo SGK, trả lời - Nhận xét chốt nội - Lắng nghe, ghi dung - Minh họa - Quan sát (?) Bước 4? - Tham khảo SGK, trả lời - Nhận xét chốt nội - Lắng nghe, ghi dung - Minh họa - Quan sát ?) Bước 5, 6? - Tham khảo SGK, trả lời - Nhận xét chốt nội - Lắng nghe, ghi dung - Minh họa - Quan sát ?) Bước cuối gì? - Tham khảo SGK, trả lời - Nhận xét chốt nội - Lắng nghe, ghi dung - Minh họa - Quan sát - Tóm tắt phần - Lắng nghe, ghi nhớ 3.3 Hoạt động luyện tập, vận dụng + Chọn trường đưa vào báo cáo từ ô Available Fields; - Bước 3: Chọn trường để gộp nhóm; - Bước 4: Chọn trường để xếp, tính tốn; - Bước 5: Chọn cách bố trí - Bước 6: Chọn kiểu trình bày - Bước 7: Đặt tên -> Finish (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức học vận dụng vào thực tế (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: HS thực được thao tác tạo báo cáo đơn giản Nội dung hoạt động 3.3.1 Hoạt động luyện tập - Biết khái niệm vai trò báo cáo - Biết bước lập báo cáo 3.3.2 Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên - Chiếu CSDL Quanli_HS bảng hoc_sinh GV: Hoạt động cuả học sinh - Quan sát Nội dung Sử dụng CSDL Quanli_HS, tạo báo cáo: + Ví dụ 1: Cho biết danh 58 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học - Chiếu, giải thích ví dụ - Thực thao tác tạo báo cáo (ví dụ 1) để học sinh quan sát (?) Thực ví dụ - Nhận xét, thực thao tác - Gọi học sinh khác nhận xét - Nhận xét, cộng điểm - Quan sát, ghi nhớ - Gợi nhớ lên máy thực thao tác tạo báo cáo cho ví dụ - Nhận xét sách học sinh có điểm trung bình tất mơn >=8 + Ví dụ 2: In danh sách học sinh - Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ - Tóm tắt nội dung phần - Quan sát, ghi nhớ 3.4 Hoạt động tìm tịi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học (4) Phương tiện: SGK, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng kiến thức thơng qua dự án thực tế Nội dung hoạt động - Xem trước tập thực hành - Sử dụng CSDL KINH_DOANH tạo báo cáo in danh sách khách hàng mua hàng sau ngày 12/09/2003 DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG GV: GIÁO VIÊN SOẠN 59 .. .Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Tin học 11: Lập trình (?) Nội dung học Tin học 11 - Học sinh nhắc lại nội dung học lớp 11 -Lắng nghe... hoạt động GV: Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Hoạt động học sinh - Liên hệ với (Tin học - Gợi nhớ trả lời 10) (?) Kể tên số ứng dụng Tin học sống hàng... quả: Học sinh biết được cách tạo sửa cấu trúc bảng GV: 26 Giáo án Tin học 12 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • (?) Tại sao Hệ QTCSDL phải cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

  • + Khai thác là: Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê và kết xuất báo cáo.

  • 1. Các chức năng của hệ QTCSDL

  • a) Cung cấp môi trường tạo lập CSDL

  • b) Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

  • + Khai thác là sắp xếp, tìm kiếm, thống kê và kết xuất báo cáo,...

  • c) Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL

  • 1.Các chức năng của hệ QTCSDL.

  • 2. Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL.

  • 3. Các bước xây dựng CSDL.

  • 1. Khái niệm

  • b) Chế độ thiết kế

  • - Giúp: xem, sửa, thiết kế biểu mẫu.

  • Bài 4. Bảng.

  • Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng.

  • Bài 6. Biểu mẫu.

  • Bài 7. Liên kết giữa các bảng.

  • 1. Các khái niệm

  • - Biểu thức logic được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • + Thiết lập bộ lọc cho bảng.

  • + Thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi.

  • Ví dụ: [Gtinh] = ”Nam” and [Tin]>=8

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan