0

TRỌN BỘ GIÁO ÁN MĨ THUẬT CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

64 1,612 6
  • TRỌN BỘ GIÁO ÁN MĨ THUẬT CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2020, 22:35

CHỦ ĐỀ 1: THẾ GIỚI MĨ THUẬT - THỜI LƯỢNG: TIẾT MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ Về phẩm chất Chủ đề góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, trung thực, tinh thần trách nhiệm HS, cụ thể giúp HS: - Biết cách sử dụng, bảo quản số vật liệu, chất liệu thông dụng màu vẽ,… thực hành, sáng tạo; - Biết đoàn kết, hợp tác làm việc nhóm bạn; - Bước đầu biết chia sẻ chân thực suy nghĩ torng trao đổi, nhận xét sản phẩm; - Có ý thức gìn giữ đồ dùng, sản phẩm mĩ thuật, bảo vệ mơi trường Về lực Chủ đề góp phần hình thành, phát triển HS lực sau: 2.1 Năng lực đặc thù môn học - Nhận biết mĩ thuật có sống xung quanh, biết ba màu số yếu tố tạo hình; - Biết sử dụng chấm, nét, hình, mảng để tạo hình tranh; - Biết trưng bày, nêu tên sản phẩm phân biệt màu 2.2 Năng lực chung - Năng lực tự chủ tự học: Biết chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập - Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận trình học/thực hành trưng bày, nêu tên sản phẩm - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Biết dùng vật liệu công cụ, họa phẩm để thực hành tạo nên tranh 2.3 Năng lực đặc thù HS - Năng lực ngơn ngữ: Vận dụng kĩ nói trao đổi, giới thiệu, nhận xét - Năng lực tính tốn: Vận dụng hiểu biết đường nét màu sắc việc lựa chọn trang phục, đồ dùng học tập, sinh hoạt ngày ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC Giáo viên - Kế hoạch dạy học, số bìa màu có hình bản; số hình ảnh minh họa (tranh, ảnh, vật mẫu thật hoăc vật mẫu mơ hình sản phẩm HS,…) - Một số tranh, ảnh, đồ vật,… có chấm màu, nét, hình, mảng; - Màu vẽ, giấy màu,… Học sinh - SGK, VBT; - Bút chì, màu vẽ (bút chì màu, bút sáp màu, bút màu dạ, màu nước,…), giấy trắng, tẩy/gôm, bìa, giấy màu, keo dán, kéo, bút lơng, bảng pha màu, tăm bông, vật liệu (lõi giấy, vỏ hộp cũ),… PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, mẫu, thực hành sáng tạo, thảo luận nhóm, luyện tập, đánh giá; Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Đồ dùng thiết bị Nội dung 1: Mĩ thuật quanh em (Tiết 1) - Ổn định tổ chức lớp, khởi động (khoảng 1-3 - Lớp hát Mỗi phút): Kiểm tra sĩ số, kiểm tra đồ dùng nhóm kiểm tra đồ chuẩn bị HS dùng thành Cho hs hát chơi trò chơi viên, báo cáo Hoạt động: Quan sát, thảo luận - Quan sát lắng - Giới thiệu hình sản phẩm mĩ thuật quanh em (khoảng 5-7 nghe ảnh bảng phút) trình chiếu - Giới thiệu gợi ý hình ảnh đồ vật… slide,… mang tính ứng dụng mĩ thuật sống - Giới thiệu đơi nét hình ảnh SGK - Tranh ảnh sưu - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đơi để đưa - Quan sát, lắng tầm tạp chí, hay quan sát HS ứng dụng mĩ thuật nghe - Thảo luận nhóm trình chiếu clip sống thực tế đơi - Tranh in sẵn giấy A4 chủ đề gần gũi vật, hoa lá, … + Đặt câu hỏi gợi ý: - Trả lời theo gợi ý - Hãy kể tên đồ vật quen thuộc quanh em GV có trang trí hình ảnh màu sắc đẹp mắt? (áo váy, túi xách, ly chén,…) - Em có nhận xét cảm xúc đồ vật đó? - Kết luận, tuyên dương HS + Đặt câu hỏi gợi ý: - Trong sống ngày, em thường thấy màu đỏ / vàng / xanh lam đâu? - Màu đỏ: khăng quàng đỏ, màu đỏ xe cứu hỏa… - Màu vàng: vàng cờ tổ quốc, màu hoa hướng dương,… - Màu xanh lam: nước biển, màu áo lính hải qn… * Tổ chức trị chơi nhóm: (10p) Chia nhóm 5: - Hướng dẫn cách sử dụng bút màu - Hướng dẫn cách chơi: Mỗi nhóm sử dụng màu vừa học tô vào tranh GV phát theo nhóm Tơ màu theo ý thích * Tổ chức cho HS nhận xét nhóm màu sắc * GV nhận xét tinh thần học tập HS, động viên, khuyến khích HS; giáo dục ý thức giữ gìn đồ dùng, sản phẩm mĩ thuật bào vệ môi trường lớp học - Tổ chức cho HS giới thiệu sản phẩm nhận xét, đánh giá sản phẩm mình, bạn - Trả lời theo gợi ý GV - Vẽ màu vào tranh có sẵn theo nhóm - Tự giới thiệu sản phẩm hồn thành, nhận xét đánh giá sản phẩm nhóm GV kết hợp nhận xét, tuyên dương HS có biểu tích cực, tiến bộ, khuyến khích HS cịn chưa hoàn thành sản phẩm - Câu hỏi gợi ý: Em thích vẽ màu nào? Vì sao? Em bảo quản đồ dùng học tập em nào? - Dặn dò: HS quan sát vật có chấm xung quanh sống Nội dung 2: CHẤM (Tiết 2) - Ổn định tổ chức lớp, khởi động (1-3 phút): Kiểm tra sĩ số, kiểm tra đồ dùng chuẩn bị HS bạn - Kiểm tra đồ dùng báo cáo - Cùng HS nhận xét, đánh giá, tuyên dương Hoạt động: Quan sát, thảo luận chấm tự nhiên chấm tranh (khoảng 57 phút) * Tổ chức trị chơi phân loại hình ảnh theo - Thực trị nhóm 5: Chấm tự nhiên chấm chơi tranh - Giới thiệu số hình ảnh chấm tự - Quan sát nhận nhiên: xét - Giới thiệu hình ảnh trị chơi bảng trình chiếu slide,… - Tranh ảnh sưu tầm SGK, hay trình chiếu clip - Hình ảnh chấm tranh: * GV nhận xét chốt ý: Chấm màu có nhiều hình dạng, màu sắc khác - Câu hỏi gợi ý: - HS trả lời Các em kể thêm hình ảnh vật có chấm tự nhiên mà em thấy? Hoạt động: Dùng chấm màu để thực hành sáng tạo (khoảng 20 phút) Gợi ý bước thực hiện: - Cách 1: Vẽ nét chấm màu - Cách 2: Vẽ chấm khơng vẽ nét - Theo dõi cách làm • Phần thực hành: + GV hướng dẫn HS thực hành vào tập + Khuyến khích HS chọn cách thực chấm màu theo ý thích vào hình trang 6,7 - Tổ chức cho HS nhận xét đánh giá sản phẩm - GV đánh giá tiết học, tuyên dương, khuyến khích HS; giáo dục ý thức giữ gìn đồ dùng, - Thực hành theo sản phẩm mĩ thuật bảo vệ môi trường gợi ý GV + Câu hỏi gợi ý: - Em thích cách thực nào? Vì sao? - Hình ảnh minh họa bước thực - Em có cảm xúc thực hành sáng tạo sản phẩm? - Qua tiết học em học hỏi điều từ bạn? - Dặn dị HS quan sát vật xung quanh Nội dung 3: NÉT, HÌNH, MẢNG – Tiết - Ổn định tổ chức lớp, khởi động (1-3 phút): - Tự kiểm tra đồ Kiểm tra sĩ số, kiểm tra đồ dùng chuẩn bị dùng báo cáo HS - Chuẩn bị bìa Hoạt động: Quan sát, thảo luận nét, cứng với nhiều hình, mảng đời sống (khoảng 5-7 phút) - Quan sát nhận dạng nét khac - Giới thiệu số hình ảnh có nhiều nét, hình xét nhau, giấy mảng (SGK trang 10, 11) màu - Tổ chức trị chơi “Chọn nét ghép hình” theo nhóm + GV phân loại nét theo ô riêng +Hướng dẫn HS lựa chọn nét phù hợp để tạo hình theo ý thích nhóm -> HS chủ động nhận biết nét, hình, mảng, liên hệ với đồ vật, vật, hình ảnh khác -> So sánh cách thể nét, hình, mảng sản phẩm mĩ thuật với nét, hình, mảng đồ vật, vật, cảnh vật thiên nhiên => GV chốt ý Nét, Hình, Mảng + Câu hỏi gợi ý: Em cho biết nét đời sống tranh có dạng đường gì?  Em định dùng nét để hoàn thành sản phẩm?  Em đặt tên sản phẩm nhóm gì?  Em tìm thấy hình ảnh tranh trên? - HS ghép hình, xé dán thành tranh theo nhóm - HS bước đầu khám phá nhận biết nét, hình, mảng - HS biết cách tạo sản phẩm nét, hình, mảng - Thảo luận nhóm trình bày theo gợi ý GV - Giới thiệu hình ảnh trị chơi bảng trình chiếu slide,… - Tranh ảnh sưu tầm SGK, hay trình chiếu clip - Hình ảnh minh Hoạt động: Quan sát nét, hình, mảng Theo dõi cách họa bước tranh thực hành sáng tạo (khoảng 20 phút) thực thực - Giới thiệu hình minh hoạ vẽ cắt dán tạo hình tranh từ nét, hình, mảng - Gợi ý để HS nhận biết cách dùng nét, hình mảng tạo sản phẩm đơn giản (Lưu ý cần giúp HS nắm rõ: nét kín tạo thành hình vẽ màu tạo thành mảng) - Hướng dẫn HS chọn thực hành hoạt động sau tùy theo lực, sở thích cá nhân: + Hồn thành số nét cho sẵn để tạo thành hình, mảng, sau vẽ màu; + Sử dụng nét, hình mảng tạo thành tranh sáng tạo, đơn giản theo ý thích - Khuyến khích HS tự giác, chủ động hồn thành sản phẩm - Đi quan sát, nhận xét, đánh giá thường xuyên khích lệ HS, đặt câu hỏi để kịp thời phát triển lực cho HS - Tổ chức cho HS giới thiệu sản phẩm nhận xét, đánh giá sản phẩm mình, bạn nhóm, kết hợp nhận xét, tuyên dương HS (hoặc nhóm) có ý tưởng đặc sắc, tiến Câu hỏi gợi ý:  Sản phẩm gồm hình gì?  Sản phẩm bạn nào?  Em chia sẻ cách bảo quản, giữ gìn sản phẩm?… - GV đánh giá tiết học, nhận xét, biểu dương, khuyến khích HS - Dặn dị HS giữ gìn, bảo quản sản phẩm Nội dung 4: GÓC MĨ THUẬT CỦA EM – Tiết + Hoàn thiện, trưng bày sản phẩm - u cầu HS hồn thiện sản phẩm mình/ nhóm + Phân tích, đánh giá - Hướng dẫn số cách trưng bày sản phẩm - Tổ chức cho HS giới thiệu sản phẩm, nhận xét, đánh giá + Câu hỏi gợi ý: - Thực sản phẩm cá nhân - HS giới thiệu sản phẩm nhận xét, đánh giá sản phẩm bạn - Góc trưng bày sản phẩm cho - Cá nhân/ nhóm nhóm tiếp tục hồn thành sản phẩm - Trưng bày giới thiệu sản phẩm  Em thực sản phẩm mĩ thuật chủ đề - Nhận xét, đánh giá sản phẩm nào?  Sản phẩm có sử dụng màu bản, nhóm màu gì?  Sản phẩm tạo chấm màu?  Sản phẩm có nhiều nét, nét nào?  Sản phẩm tạo hình, mảng?  Em thích sản phẩm nào, sao?  Em giữ gìn sản phẩm cách sử dụng sản phẩm để làm gì?  GV đánh giá, nhận xét, tổng kết chủ đề; tuyên dương, khuyến khích HS; chọn sản phẩm lưu giữ để trưng bày triển lãm  Giáo dục HS biết yêu quý, giữ gìn đồ dùng học tập sản phẩm mĩ thuật Dặn dò HS quan sát nhà em Chủ đề: NGÔI NHÀ CỦA EM Thời lượng: tiết MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ Về phẩm chất Chủ đề góp phần bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm HS, cụ thể qua số biểu hiện: - Biết cách sử dụng, bảo quản số vật liệu, chất liệu thực hành, sáng tạo; - Biết tạo tình thân yêu, trách nhiệm với bạn bè qua hoạt động nhóm; - Biết cảm nhận vẻ đẹp, tình u, trách nhiệm với ngơi nhà cộng đồng; - Biết chia sẻ chân thực suy nghĩ qua trao đổi, nhận xét Về lực 2.1 Năng lực đặc thù - Nhận biết sử dụng được: chấm, nét, hình, mảng; vật liệu cơng cụ, hoạ phẩm chì màu, màu sáp…; hình vng, trịn, tam giác, chữ nhật, hình thang, để thực hành tạo nên tranh với chủ đề “Ngôi nhà em”; - Biết kết hợp SP cá nhân thành (SP) nhóm; - Biết trưng bày, nêu tên SP phân biệt màu, hình 2.2 Năng lực chung - Biết chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập; - Biết tham gia hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận q trình học/thực hành trưng bày, nêu tên SP 2.3 Năng lực khác - Năng lực ngơn ngữ: Vận dụng kĩ nói trao đổi, giới thiệu, nhận xét, - Năng lực khoa học: Vận dụng hiểu biết hình không gian hai chiều để áp dụng vào môn học khác sống ngày ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC Giáo viên - KHDH, số bìa màu có hình bản; hình ảnh minh họa ngơi nhà, clip hình chup nhà PHHS gửi; phần quà; (tranh, ảnh, vật mẫu thật hoăc vật mẫu mơ hình SP HS,…) Học sinh - SGK (VBT có) - Màu vẽ, giấy trắng, giấy màu, keo dán, kéo, bút chì, gơm, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC PP: Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, TH sáng tạo, thảo luận nhóm, luyện tập, đánh giá, thiết kế trị chơi; HTDH: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Đồ dùng thiết bị Nội dung 1: VẼ NGƠI NHÀ TỪ HÌNH CƠ BẢN - Tiết - Ổn định tổ chức lớp, khởi động (khoảng 1-3 phút): Kiểm tra sĩ số, kiểm tra đồ dùng - Lớp hát; chuẩn bị HS - Mỗi nhóm kiểm tra đồ dùng thành - Kiểm tra cũ: viên, báo cáo Yêu cầu HS nhắc lại tên chủ đề học + Thế giới mĩ thuật TRÒ CHƠI “XÂY NHÀ” + Gv chuẩn bị số giấy bìa hình có nhiều kích cỡ màu sắc khác nhau, u cầu HS nhóm lựa chọn hình theo màu sắc, 30 giây, nhóm tìm nhiều hình thắng Lưu ý nhóm chọn màu theo yêu cầu cô - Nhận biết, thực hiện, nhóm thực trị chơi, chọn hình có màu theo yêu cầu GV: + Nhóm 1: màu vàng + Nhóm 2: màu hồng +… Giới thiệu hình ảnh trị chơi bảng trình chiếu slide,… ... hợp cho em xem sản phẩm mẫu SGK trang 38 Học sinh thực hành sáng tạo với đất nặn - HS thực cá nhân ghép lại tạo thành chủ đề sáng tạo câu chuyện mà em yêu thích Cách 1: Nặn rời phận ghép, dính... Gợi ý cách vẽ nhà từ hình màu – HS thực hành, sáng tạo, nhận xét SP (khoảng 25 phút) - Tham khảo câu hỏi - Giới thiệu hình bản: gợi ý thực hành, sáng tạo vẽ nhà từ hình, màu bản; thực tập vào -... luận nhóm để dán ngơi nhà - Thảo luận nhóm, cắt rời tạo thành tranh dãy phố, nhận xét câu hỏi gợi ý vẽ thêm cảnh vật xung quanh cho tranh thực hành, sáng tạo hoàn chỉnh! vẽ cắt dán ghép - GV Đi
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN BỘ GIÁO ÁN MĨ THUẬT CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, TRỌN BỘ GIÁO ÁN MĨ THUẬT CHÂN TRỜI SÁNG TẠO