0

Giáo án đạo đức lớp 1_Chân trời sáng tạo (Cả năm)

65 600 2
  • Giáo án đạo đức lớp 1_Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2020, 20:06

Giáo án đạo đức lớp 1_Chân trời sáng tạo (Cả năm) (Thiếu 13) KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN: ĐẠO ĐỨC BÀI 2: QUAN TÂM, CHĂM SĨC ÔNG BÀ, CHA MẸ (Thời lượng: tiết) I Mục tiêu Sau học bài, HS biết: - Nêu số biểu quan tâm, chăm sóc ơng bà cha mẹ (lễ phép, lời, hiếu thảo); - Nhận biết cần thiết quan tâm, chăm sóc ông bà,cha mẹ; -Đồng tình với thái độ, hành vi quan tâm, chăm sóc; khơng đồngtình với thái độ, hành vi chưa quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ; - Thực lời nói, việc làm thể quan tâm, chăm sóc ơng bà,cha mẹ gia đình em II Chuẩn bị - Tranh ảnh, tình huống, hát… III Hoạt động học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi Khởi động Mục đích: HS có tâm tích cực Cách thực hiện: - Cho lớp hát Cả nhà thương - HS hát trả lời câu hỏi: + Bài hát nói đến ai? - HS trả lời + Tình cảm người gia đình - HS trả lời nào? - Nghe giới thiệu vào Quan tâm, chăm - HS lắng nghe sóc ơng bà cha mẹ Ai có gia đình ln ln bảo vệ che chở cho Gia đình nơi bắt đầu mọị yêu thương Nơi có ơng bà cha mẹ ln u thương dạy dỗ nên người Các yêu thương ông bà cha mẹ Hôm tìm hiểu qua Quan tâm, chăm sóc ơng bà cha mẹ Khám phá Mục đích: Nêu số biểu quan tâm, chăm sóc ơng bà cha mẹ (lễ phép, lời, hiếu thảo); Cách thực hiện: Hoạt động Xem tranh trả lời câu hỏi - HS quan sát tranh Nêu - Cho HS quan sát tranh tranh trả biểu quan lời câu hỏi: tâm, chăm sóc ơng bà cha + Tranh a Trước học, bạn Minh có cử đáng yêu nào? Gợi ý câu hỏi: Các thấy bạn Minh người nào? + Tranh b, bạn Mai có lễ phép lời nghe ông dặn không? (Gợi ý câu hỏi: Nếu bạn nhỏ xuống ao tắm chuyện xảy ra?) Khi chơi gần bờ ao có nhiều nguy hiểm Dù khơng biết bơi hay bơi không chơi gần bờ ao Vì khơng có người lớn chơi gần ao bị té dễ bị chết đuối + Tranh c, Bạn Lan quan tâm đến ông nào? Gợi ý câu hỏi: Các thấy bạn Lan người nào? + Tranh d, hai bạn làm để thể tình yêu thương mẹ? Gợi ý câu hỏi: Trong tranh ngày 8/3 ngày quốc tế phụ nữ Hai bạn nhỏ tặng hoa quà cho mẹ Các tự tay làm quà thể quan tâm yêu thương mẹ + Vậy làm q gì? + Hai bạn nhỏ mẹ nào? Trong gia đình phải cần phải biết quan tâm chăm sóc ơng bà cha mẹ Nhưng đơi khơng biết cách thể lịng ơng bà cha mẹ Cùng tìm hiểu qua hoạt động thảo luận Hoạt động Thảo luận - Cho HS quan sát tranh thảo luận nhóm đơi + Khi bố đưa điện thoại nói Thảo hỏi thăm bà, Thảo có lời khơng? +Khi nói chyện với bà lời nói Thảo có lễ phép khơng? Vì sao? + Nếu em, em nói với bà nào? - Gọi HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét, tuyên dương Ông bà sinh cha mẹ, sống xa nhà nên mẹ qua tranh + HS trả lời + HS trả lời + HS lắng nghe + HS trả lời + HS trả lời: làm thiệp, vẽ tranh tặng mẹ… + HS trả lời - HS thảo luận nhóm đơi số câu hỏi gợi ý gv - HS trả lời Bạn khác đưa ý kiến khác - Mỗi nhóm tranh thảo luận ơng bà nhớ con, nhớ cháu nên phải biết quan tâm chăm sóc ơng bà - Cho HS quan sát tranh chia lớp thành nhóm Mỗi nhóm tranh quan sát thảo luận + Các bạn thể quan tâm, chăm sóc ơng bà cha mẹ qua lời nói, việc làm nào? - Gọi HS trả lời tranh - GV nhận xét Trong gia đình, em làm nhiều việc phù hợp, vừa sức để quan tâm, chăm sóc ơng bà cha mẹ Tuy nhiên có em quên chưa ý thức điều Hãy xem hình sau cho biết ý kiến Hoạt động Chia sẻ - Cho HS quan sát tranh trả lời câu hỏi: + Tranh vẽ gì? + Em đồng tình hay khơng đồng tình với việc làm nào? Vì sao? Hình gv cho HS thảo luận thêm: + Vì em khơng đồng tình với việc làm bạn? + Em khuyên bạn nào? + Nếu em, em làm gì? Qua chia sẻ em nhận biết điều đồng tình với thái độ, hành vi thể hiếu thảo lễ phép, lời; khơng đồngtình với thái độ, hành vi khơng hiếu thảo lễ phép, lời ông bà cha mẹ - Kể thêm số việc làm thể thảo lễ phép, lời ông bà cha mẹ - GV nhận xét, tuyên dương - Từ đầu đến nhắc phải biết quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ Vậy có biết khơng? Các thấy ơng bà lớn tuổi, già Ở nhà chăm sóc con, ba mẹ sinh dạy dỗ nuôi lớn nên người Nên phải có nhiệm vụ quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ Đó biểu truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” dân tộc Việt Nam - HS trình bày - HS quan sát tranh trả lời - HS trả lời Bạn khác đưa ý kiến khác - HS kể số việc làm thể thảo lễ phép, lời ông bà cha mẹ - HS trả lời - HS trả lời - HS thảo luận nhóm chia se với -HS trình bày ý kiến Luyện tập Hoạt động Xử lí tình - Cho HS quan sát tranh hỏi tranh vẽ gì? - Cho HS thảo luận nhóm đơi Em làm để giúp ơng bà cha mẹ tình đó? - Gọi HS trả lời tình HS khác bổ sung ý kiến - Các em thích ý kiến bạn nào? (Các em thấy làm không? ) -GV nhận xét tuyên dương Thực hành Hoạt động Sắm vai - GV cho HS quan sát tranh: + Tình a Cho biết tranh vẽ gì? + Tình b Cho biết tranh vẽ gì? - HS trả lời: bà bị ốm, em lấy nước cho bà uống thuốc - HS trả lời: mẹ chợ em xách đồ giúp mẹ - HS lắng nhe nhóm trưởng phan vai cho bạn Cùng sắm vai nhóm - Các nhóm quan sát, nhận xét - GV tổ chức cho HS sắm vai Nhóm 1+2 sắm vai tình a Lấy nước cho bà uống thuốc Nhóm 3+4 sắm vai tình b Xách đồ giúp mẹ - GV hướng dẫn gợi ý nội dung lời nói tình để câc em sắm vai - Gọi nhóm lên sắm vai - GV nhận xét, tuyên dương Hoạt động HS thực hành thể lễ phép lời GV cho HS thể động tác cử khoanh ay, cuối đầu, đón nhận hai tay, nét mặt vui tươi kết hợp sử dụng từ ạ, dạ, vâng, thưa, cảm ơn, xin, xin phép Gv cho HS thực hành nhóm đơi, - Gọi vài nhóm thể - GV nhận xét, tuyên dương Ghi nhớ Qua học nhắc phải biết quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ Đó nhiệm vụ, biểu truyền thống đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” dân tộc Việt Nam Điều chỉnh bổ sung: - HS thực hành nhóm - Các nhóm thể - Nhóm khác nhận xét bổ sung - HS học thuộc ghi nhớ: “Uống nước nhớ nguồn” ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 3: ANH CHỊ EM QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ NHAU I MỤC TIÊU: Sau học, học sinh biết: - Nêu biểu quan tâm, chăm sóc anh chị em gia đình - Nhận biết cần thiết việc quan tâm, giúp đỡ anh chị em gia đình - Có thái độ đồng tình với quan tâm, giúp đỡ nhau, khơng đồng tình với việc làm khơng thể quan tâm, giúp đỡ anh chị em gia đình - Thể quan tâm, giúp đỡ anh chị em gia đình số việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi II Chuẩn bị * Giáo viên: - Nhạc Làm anh khó Đường dẫn: Kênh thiếu nhi - Nội dung câu hỏi hoạt động - Tranh minh họa tình sinh hoạt nhà học sinh số phụ huynh cung cấp - Hình ảnh anh chị em - Phiếu đánh giá * Học sinh: - Sách đạo đức - bút chì, dụng cụ vẽ tranh III Các hoạt động học TIẾT Hoạt động khởi động:(5 phút) a Mục tiêu: Biết anh chị em gia đình phải yêu thương, giúp đỡ b Cách thực Hoạt động dạy Hoạt động học - Mời lớp đứng lên lắc lư theo nhạc hát Làm anh - Sau hát xong GV hỏi: + Trong hát, thấy người anh + Anh cho em nhiều đồ chơi nhiều quà nào? bánh + Anh thương em + Anh dỗ dành em + Anh chăm sóc em + Anh em thể tay chân, rách lành + Anh quan tâm đến em đùm bọc dở hay đỡ đần Vậy anh chị em gia đình cần phải yêu thương, giúp đỡ Hôm tìm hiểu qua Anh chị em quan tâm, giúp đỡ Hoạt động: Khám phá ( 17 phút) a Mục tiêu: Nhận biết cần thiết việc quan tâm, giúp đỡ anh chị em gia đình b Cách thực hiện: Hoạt động dạy Hoạt động học * Chiếu tranh lên - Yêu cầu em quan sát tranh nêu ý kiến - Mời học sinh chia sẻ ý + Hai chị em chơi ráp hình rơbot kiến + Chị dạy cho em trai ráp hình + Chị giúp em trai ráp hình + Em thấy nét mặt cậu em trai + Nét mặt cậu em vui thích, sung nào? sướng + Em nhận xét chị gái người + Chị gái người chị đáng nào? yêu * Chiếu tranh lên - Yêu cầu em quan sát tranh nêu ý kiến - Mời học sinh chia sẻ ý kiến + Anh giành đồ chơi em + Em giành đồ chơi anh + Hai anh em giành hộp đồ chơi + Không giành đồ chơi cậu em giận - Hai anh em tranh giành hộp giữ đồ chơi, không chịu nhường ai, chuyện + Người anh bực tức xảy ra? + Hộp đồ chơi bị bể, bị hư + Hai anh em đánh + Hai anh em cãi lộn - Hai anh em tranh giành hộp đồ chơi, không chịu nhường cho + Hai anh em đập u đầu, chảy Đếm mức hai giận dữ, bực máu tức, khó chịu - Em có nhận xét hai anh em nhà này? + Người anh không thương em, anh không ngường cho em; em không nhường * Chiếu tranh tranh lên cho HS nhịn anh, hai anh em nhà đáng quan sát ghét - Qua tranh, em thích tranh nào? Vì sao? + Em thích tranh hai chị em - Anh chị em nhà, cần phải quan chơi vui vẻ với tâm, giúp đỡ Anh em phải người xa, chung bác mẹ nhà thân Có cha mẹ yên lòng Hoạt động: Luyện tập (8 phút) a Mục tiêu: Có thái độ đồng tình với quan tâm, giúp đỡ nhau, khơng đồng tình với việc làm quan tâm, giúp đỡ anh chị em gia đình b Cách thực hiện: Hoạt động dạy Hoạt động học - Các em mở sách trang 14 + Mở sách - Các em kết nhóm đơi, thảo luận + Hình 1: Hai anh em xem truyện tranh tranh tranh vui + Hình 2: Chị cõng em chơi, em sung sướng + Hình 3: Anh trai giành lồng đèn em gái, anh tra đáng ghét, em gái bực tức + Hình 4: Chị để quên bình nước, em đưa bình nước cho chị, chị sung sướng thấy em đáng yêu + Người anh đọc truyện cho em nghe, cậu em sung sướng, cảm thấy hạnh phúc * Chiếu tranh lên + Em nhìn thấy gì? + Vẻ mặt hai anh em nào? + Chị cõng em chơi * Chiếu tranh lên + Em thấy tranh? + Cậu em vui sứng + Vẻ mặt cậu em nào? + Ở nhà em cõng em + Em cảm thấy vui, em vui chơi? + Lúc em cảm thấy nào? Cịn em nào? + Em đưa bình nước cho chị * Chiếu tranh lên + Chị vui sướng + Em nhìn thấy gì? + Vẻ mặt chị nào? - Khi nhận giúp đỡ từ người em, chị cảm thấy hạnh phúc sung sướng Đây điều mong ước cha mẹ, anh em hòa thuận hai thân vui vầy * Chiếu tranh lên + Hai anh em tranh lồng đèn + Em nhìn thấy gì? + Vẻ mặt em gái nào? + HS lên thể - Mời nhóm lên sắm vai, GV phân vai cho HS + Em thấy anh có chia sẻ đồ chơi cho em + Em khơng thích việc làm hai anh khơng? em nhà khơng nhường nhịn + Em có thích việc làm người anh khơng? Vì sao? - Mời nhóm khác lên thể việc làm chia sẻ đồ chơi với em + Em thích việc làm bạn nào? Vì sao? - Như anh chị em gia đình cần phải nhường nhịn, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ Hoạt động: Vận dụng ( phút) a, Mục tiêu: Thực hành vi nhường nhịn, giúp đỡ anh chị em gia đình Khắc phục hành vi chưa nhường nhịn, giúp đỡ anh chị em gia đình b Cách thực hiện: Hoạt động dạy Hoạt động học - Chiếu đoạn phim mà phụ huynh gửi đến - Xem đoạn phim lớp - Tham gia trả lời + Em thấy phim? + Em thích việc làm bạn nào? Vì sao? + Em khuyên bạn nào? + Em làm để em ( anh, chị) vui lịng? Hoạt động: Tổng kết ( phút) Trong sống, ai có anh chị em, người thân vượt qua gian khó Là anh chị em cần phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, chia sẻ, quan tâm, lo lắng để đem đến cho niềm vui sống Cô hy vọng lớp em người anh, người chị có trách nhiệm ln quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ sống TIẾT Hoạt động khởi động:(5 phút) a Mục tiêu: Tạo tâm vui vẻ để bước vào học b Cách thực hiện: Nghe đọc thơ Chị Hoạt động dạy - Đọc thơ cho HS nghe Hoạt động học - Nghe cô đọc thơ - Đọc thơ xong nêu câu hỏi: + Em thấy chị thơ nào? + Chị gian khổ để lo cho em + Chị thương em 10 cần làm để tự chăm sóc thân trường nhà Cách thức tiến hành: Hoạt động 1:quan sát tranh (10 phút) - HS quan sát tranh tìm câu tả lời cho * Mục tiêu: HS nêu việc tự hành động chăm sóc chăm sóc thân thân? * Sản phẩm: HS tích cực tham gia hoạt động tự chăm sóc thân; trả lời câu hỏi GV chốt ý kiến đúng, nhận xét nhấn - Hs trả lời.HS khác nhận xét mạnh hành động giữ vệ sinh, chăm sóc thể: Tập thể dục thường xuyên; Ăn uống bữa Việc không tắm gội không rửa tay trước ăn chưa biết chăm sóc thân Hoạt động 2.Thảo luận nhóm đôi (10 phút) * Mục tiêu: HS nêu chi tiết - Hs trả lời HS khác nhận xét hình * Sản phẩm: HS tích cực tham gia trả lời câu hỏi tranh Ví dụ: HS dễ dàng đồng tình với hình 1, - GV tổ chức cho HS thảo luận khơng đồng tình với hình 2,3,4 thêm hình 2,3,4 với số câu hỏi gợi ý như: Vì em khơng đồng tình với bạn? Em khun bạn nào? Em làm tình đó? - GV chốt ý hoạt động - Tiếp tục cho HS thảo luận nhóm 4: Việc làm bạn Hùng có đúng, có sai? - Đại diện nhóm trả lời HS nhận xét Lợi ích việc làm tác hại 51 việc làm sai? - GV chốt ý TIẾT 2: Hoạt động Chia sẻ *Mục tiêu: Ngồi học tư giúp thể không mệt mỏi * Sản phẩm: HS chia sẻ tư - HS chia sẻ cá nhân ngồi học cho thoải mái, không mệt mỏi Hoạt động Luyện tập a Xử lý tình huống: *Mục tiêu: HS nhận biết hành vi đúng, sai - Cho HS QS tranh nêu lên suy nghĩ - HS chia sẻ cá nhân có lời khuyên cho bạn Dũng b Liên hệ thân: *Mục tiêu: HS kể việc - Hoạt động cá nhân làm để tự chăm sóc thân - GV chốt ý TIẾT 3: Thực hành *Mục tiêu: Thực việc tự chăm - HS trả lời câu hỏi thực hành đánh sóc thân nhà hay trường răng, rửa tay - GV đặt số câu hỏi gợi ý cho HS: Ví dụ: Đánh răng, rửa mặt vào lúc nào? Hoạt động Tổng kết *Mục tiêu: Giáo viên, học sinh nhận biết mức độ HS đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất lực sau học - Có thể cho HS thực hành vào tập - Cho HS đọc câu ghi nhớ - Đọc câu ghi nhớ cá nhân tập thể 52 KẾ HOẠCH DẠY HỌCMƠN: ĐẠO ĐỨC LỚP BÀI12: PHỊNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC (3tiết) A MỤC TIÊU: Sau học, HS biết: - Nêu số biểu tai nạn đuối nước - Nhận biết số nguyên nhân hậu tai nạn đuối nước - Thực số cách đơn giản phù hợp để phòng tránh tai nạn đuối nước - Tác dụng áo phao - Kĩ sử dụng áo phao nhanh - Rèn cho HS kĩ biết tự bảo vệ - Nâng cao lực trách nhiệm nhân B CHUẨN BỊ: - GV: Sách giáo khoa, SGV, VBT đạo đức - Tranh ảnh, truyện, thẻ mặt cười, mặt mếu, áo phao C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT I KHỞI ĐỘNG: ( phút) *GV cho HS xem video hát: “ Bé tập bơi” * Sau HS xem xong cô đặt vài câu hỏi: - Các bạn phim làm gì? - Vì bạn phải tập bơi? * Cơ nhận xét rút tựa bài: “ Phịng, tránh đuối nước” II KHÁM PHÁ: A Hoạt động 1: Xem tranh trả lời câu hỏi *Mục tiêu: HS biết việc làm có 53 - Cả lớp xem video, hát, kết hợp động tác múa phụ họa - HS trả lời tùy theo hiểu biết em thể xảy nguy hiểm tắm sông, phà, thuyền sông * Phương pháp: Quan sát tranh, thảo luận, trình bày ý kiến dự đốn * Hình thức tổ chức: Nhóm đơi * Tiến hành: + Yêu cầu HS quan sát tranh (SGK /48) + HS quan sát tranh, hội ý với bạn bên cạnh, nêu dự đốn tình xảy - Nêu em thấy tranh? - Hãy dự đốn xem điều xảy với bạn tranh? - Vậy việc làm bạn tranh có an tồn khơng? - Theo em việc làm dẫn đến tai nạn gì? + HS nêu tình giả định xảy + Cơ nhận xét phân tích mở rộng thêm cho HS hiểu: Những nguy hiểm xảy tình tranh, GD cho HS biết việc làm khơng an tồn có nguy dẫn đến tai nạn đuối nước Chưa chấp hành quy định an tồn tham gia giao thơng đường thủy + Khi chốt xong hoạt động cô chuyển ý kết nới với hoạt động B Hoạt động 2: Thảo luận nhóm *Mục tiêu: HS biết phải làm để phịng tránh tai nạn đuối nước * Phương pháp: Quan sát tranh, thảo luận, trình bày ý kiến * Hình thức tổ chức: Nhóm * Tiến hành: + GV yêu cầu nhóm thảo luận + HS quan sát tranh, trình bày ý kiến cá tranh SGK/49 nhântrong nhóm, bạn nhóm thảo luận rút ý kiến chung - Các bạn tranh làm gì? + Nhóm trưởng đại diện nhóm trình bày ý kiến nhóm - Để phịng, tránh đuối nước, bạn phải + Các nhóm khác bổ sung thêm làm gì? + GV đặt câu hỏi mở rộng thêm cho HS: - Khi tắm biển tắm sơng em cần 54 lưu ý điều gì? - Theo em áo phao có tác dụng gì? + Cơ nhận xét liên hệ thực tế: GD cho HS việc bắt buộc phải mặc áo phao sông bơi, không tắm ao vắng người, không chơi gần bờ ao, hồ nước dễ xảy tai nạn nguy hiểm cho thân C Hoạt đông 3: Chia sẻ *Mục tiêu: HS biết phải bày tỏ quan điểm thân tình tranh * Phương pháp: Quan sát tranh trả lời câu hỏi * Hình thức tổ chức:Cá nhân * Tiến hành: + Yêu cầu HS quan sát tranh + HS quan sát tranh, trình bày ý kiến cá SGK/50 nêu ý kiến cá nhân Nhân - Em đồng tình hay khơng đồng tình với việc làm nào, sao? + Cơ nhận xét liên hệ thực tế: GD cho HS việc học bơi, vừa rèn luyện sức khỏe vừa trang bị cho thân kỹ phòng tránh tai nạn đuối nước TIẾT III LUYỆN TẬP: A Hoạt động 1: Xử lý tình *Mục tiêu: HS biết phải làm gặp tình tranh * Phương pháp: Quan sát tranh, xử lý tình huống, giải vấn đề * Hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm * Tiến hành:Nội dung a  Nội dung a:  Em làm gặp tình sau: + Cơ chia lớp thành nhóm giao + HS quan sát tranh, thảo luận để tìm nhiệm vụ cho nhóm xử lý tình phương án hợp lý tranh + Cô yêu cầu HS quan sát kỹ tình + Nhóm trưởng đại diện nhóm tranh có phương án hợp lý để xử trình bày ý kiến nhóm 55 lý + Các nhóm khác bổ sung thêm + Cơ nhận xét cách xử lý tình nhóm trình bày, nêu thêm vài phương án xử lý tình phù hợp * Ví dụ: Ở tình tranh 1: Ngồi việc kêu cứu tìm người lớn trợ giúp nơi gang cịn tìm vật cứu hộ như: áo phao, phao, thùng xốp ném xuống chỗ nạn nhân để nạn nhân bám vào Lưu ý không nhảy xuống nước cứu bạn nguy hiểm có nhiều khả hai bị đuối nước, cần loại bỏ phương án +Nếu có thời gian GV yêu cầu nhóm đóng vai xử lý tình để tăng cường tính trực quan sinh động nhằm giúp em khắc sâu phương án hợp lý tình cụ thể  Nội dung b:  Trời nắng nóng, bạn Nam tắm ao - HS trả lời cách xử lí qua lâu Em khuyên bạn Nam điều gì? + GV nhận xét, kết luận:Tắm ao hành động không nên, tắm trời nắng, lại tắm lâu dễ bị cảm + GV liên hệ thực tế với việc HS tắm hồ bơi b Hoạt động 2: Liên hệ thân + Các em làm để phịng tránh tai + Khi tắm biển em mặc áo phao nạn đuối nước cho thân? + Em không tắm biển + Em khơng chơi gần ao, hồ, sông, suối vv… + Cô nhận xét, kết luận:Không chơi đùa gầnao, hồ, sông, suối Giếng nước phải xây thành cao, chum, vại, bể nước phải có nắp đậy Phải chấp hành tốt quy định an toàn tham gia phương tiện giao thông đường thủy Tuyệt đối không lội qua suối trời giông bão Chỉ tập bơi bơi nơi có người lớn 56 phương tiện cứu hộ, tuân thủ quy định bể bơi, khu vực bơi TIẾT III THỰC HÀNH: A Hoạt động 1: Kỹ xử dụng áo phao + Cô yêu cầu HS nhắc lại tác dụng áo phao + GV thực hành thị phạm cách mặc áo phao cho HS xem + GV hướng dẫn HS mặc áo phao cách + Cô theo dõi hướng dẫn thêm cho HS Có thể chọn vài em mặc áo phao cách lên thị phạm cho bạn xem + Cô tổ chức cho HS thi đua mặc áo phao nhanh cách + Cô nhận xét, công bố kết B Hoạt động 2: Kỹ tìm kiếm trợ giúp để cứu người đuối nước + Vũng Tàu TP biển nên GV đưa tình huống: -Em tắm biển mà có bạn bị đuối nước, em làm gì? - HS quan sát - HS thực hành việc mặc áo phao hướng dẫn -Các nhóm lên thi đua mặc áo phao nhanh - HS đưa phương án tìm kiếm trợ giúp người bị đuối nước (kêu cứu gọi người lớn, ném áo phao, thùng nhựa…) + GV cần lưu ý loại bỏ phương án nhảy xuống nước cứu bạn kể biết bơi Giải thích rõ cho HS biết khơng nên nhảy xuống nước cứu bạn IV GHI NHỚ: + Giúp HS ghi nhớ nội dung học: Đuối nước nguy hiểm Các em phải có ý thức kĩ phịng tránh đuối nước 57 -HS học thuộc lòng câu ghi nhớ nhiều hình thức BÀI 14: PHỊNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG (3tiết) I MỤC TIÊU: Sau học, HS: - Nêu tín hiệu đèn giao thơng, biển báo cách tham gia giao thơng an tồn - Nhận biết cần thiết việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông; hậu tai nạn giao thông - Biết thực hành hành vi thể tuân thủ, chấp hành luật giao thơng - Đồng tình với thái độ, hành vi chấp hành, tn thủ luật giao thơng; khơng đồng tình với thái độ, hành vi không chấp hành luật giao thông II CHUẨN BỊ: - GV: Sách giáo khoa, tranh ảnh - Tranh ảnh, thẻ, nón bảo hiểm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT I Hoạt động khởi động ( phút) GV HS hát hát “Em qua ngã tư - HS hát kết hợp số động tác đường phố” phụ họa - GV hỏi: Các bạn hát qua ngã tư - HS trả lời nào? - GV nhận xét khen ngợi, giới thiệu – ghi - Lắng nghe – nhắc tựa tựa II Hoạt động khám phá Hoạt động 1: Xem hình trả lời câu hỏi a) Người xe chấp hành quy định an tồn giao thơng nào? - u cầu HS quan sát tranh (SGK /60) - Nêu em thấy tranh? - HS quan sát - HS nói điều em biết 58 tranh (cột đèn giao thông, xe cộ, - Yêu cầu HS quan sát tranh thảo luận người lớn, trẻ em,….) nhóm để trả lời câu hỏi: Người xe - HS thảo luận nhóm chấp hành quy định an tồn giao thơng nào? - u cầu đại diện số nhóm lên tranh trình bày - HS tranh trình bày, - GV nhận xét, khen nhóm khác nhận xét, bổ sung b) Việc làm an tòan, việc làm khơng an tồn qua đường? - GV u cầu HS quan sát tranh, hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung tranh - Yêu cầu HS nêu ý kiến cách giơ thẻ xanh, đỏ - HS giơ thẻ xanh (việc làm an toàn), thẻ đỏ (việc làm không an * GV nhận xét, nhắc nhở thêm với HS số toàn) vấn đề qua đường - HS lắng nghe Hoạt động 2: Thảo luận - Chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm Mỗi nhóm quan sát tranh, - HS thảo luận nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi: - Các nhóm trình bày kết thảo + Tranh vẽ gì? luận + Cần làm để phịng, tránh tai nạn giao - Các nhóm khác nhận xét bổ sung thơng tình tranh? *GV nhận xét Chốt lại ý đúng, biểu dương, khen ngợi Giáo dục HS - GV đặt câu hỏi: Em kể thêm số việc làm dẫn đến tai nạn giao thông cách - HS thảo luận nhóm - Các nhóm trình bày kết thảo phịng tránh? u cầu HS thảo luận nhóm đơi Gợi ý cho luận - Các nhóm khác nhận xét bổ sung HS số phương diện cụ thể *GV nhận xét, tuyên dương Củng cố Dặn chuẩn bị tiết sau - Lắng nghe thực TIẾT Hoạt động 3: Chia sẻ -Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/62 - HS thảo luận theo nhóm thảo luận theo nhóm 4: + Tranh vẽ gì? 59 + Em đồng tình hay khơng đồng tình với việc làm nào? Vì sao? - GV u cầu nhóm báo cáo cách giơ thẻ Yêu cầu đại diện số nhóm giải thích lí - GV kết luận Hoạt động luyện tập Hoạt động 1: Xử lí tình Nội dung a: - GV yêu cầu HS quan sát tranh thảo luận nhóm nêu cách xử lí tình cách sắm vai theo câu hỏi: + Bạn Lan tranh làm gì? + Em khuyên bạn tình đó? - Mời nhóm trình bày cách xử lý tình - GV nhận xét, kết luận Nội dung b: - GV nêu tình huống: Khi sang đường nơi khơng có đèn hiệu giao thơng, em phải quan sát nên có động tác gì? - Mời HS trả lời cách xử lí - GV nhận xét, kết luận, giáo dục HS Hoạt động 2: Liên hệ thân + Các em thực quy định an tồn giao thơng nào? - Nhận xét, kết luận Trò chơi củng cố Dặn chuẩn bị tiết sau: Vẽ tranh sưu tầm tranh ảnh phòng, tránh tai nạn giao thông TIẾT Thực hành Hoạt động Kĩ đội mũ cách: - Yêu cầu HS đọc nội dung bước đội mũ cách SGK/63 - GV hướng dẫn, yêu cầu HS thực hành nhóm 60 - Các nhóm giơ thẻ xanh (đồng tình) , đỏ (khơng đồng tình) Giải thích - HS quan sát, thảo luận, phân vai để xử lý tình - Các nhóm trình bày, HS nhận xét - HS lắng nghe - HS theo dõi, lắng nghe, suy nghĩ cách xử lí tình - Một số em chia sẻ cách xử lý tình huống, HS khác nhận xét, đánh giá - HS phát biểu ý kiến cá nhân - Lắng nghe - HS đọc - HS theo dõi, thực hành - Gọi số em lên đội nón bảo hiểm trước lớp - Mời Hs lên mặc áo phao - GV nhận xét, tuyên dương Hoạt động 2: Kĩ qua đường an tồn nơi khơng có đèn giao thông (Tiến hành hoạt động 1) Hoạt động 3: Vẽ tranh sưu tầm tranh ảnh phịng, tránh tai nạn giao thơng - GV u cầu HS lên bảng chia sẻ tranh vẽ, sưu tầm chuẩn bị - số em lên thực hành trước lớp HS theo dõi, nhận xét bạn - Hs trả lời - HS lên chia sẻ, HS khác nhận xét, đánh giá V GHI NHỚ: Giúp Hs ghi nhớ nội dung học: An toàn - Hs đọc to để ghi nhớ giao thông hạnh phuc người, nhà Trò chơi củng cố Dặn chuẩn bị tiết sau Chủ đề Cộng đồng địa phương Bài 15 : Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương I ) Mục tiêu: - Học sinh trình bày xếp sản phẩm thực hiện, sưu tầm chủ đề vào sơ đồ cho sẵn - Giới thiệu sản phẩm thực chủ đề - Đưa phương án xử lí phù hợp với tình - Tự đánh giá việc làm để đóng góp cộng đồng nơi sống thực quy định an toàn đường II ) Đồ dùng dạy học: 61 GV: Hình ảnh tình bổ sung liên quan đến nội dung chủ đề HS Sản phẩm tự sưu tầm ( tranh ảnh , tranh vẽ ) thực chủ đề III Các hoạt động chủ yếu: Hoạt động dạy 1/ Hoạt động khởi động -GV tổ chức cho HS chơi trị chơi : Hái hoa số bí mật - Ngày Tết thường có loại bánh ? - Mọi người thường làm vào dịp Tết? - Kể tên loại hoa thường có ngày Tết ? - Em nói lời chúc mừng năm tới cô bạn? - GV nhận xét - GV cho HS nghe hát theo hát: Quê hương tươi đẹp sau giới thiệu để vào 2/Hoạt động Luyện tập *Hoạt động 1: Sắp xếp sản phẩm bạn sưu tầm vào nhóm gia đình hợp theomẫu Mục tiêu: Học sinh trình bày xếp sản phẩm thực hiện, sưu tầm chủ đề vào sơ đồ cho sẵn Phương pháp: -Quan sát, thảo luận nhóm,thuyết trình Tài liệu: tranh ảnh GV đưa phù hợp với địa phương ( ví dụ cơng viên bãi trước, Hồ Mây, số cảnh hoạt động ngừời dân đánh bắt cá, làm muối, ) - Gv yêu cầu HS lấy tranh ảnh mà em sưu tầm để lên mặt bàn - Gv nhận xét - Giáo viên giới thiệu bảng cộng đồng địa phương , giải thích rõ nhóm tranh ảnh cho học sinh hiểu ( Quang cảnh / Hoạt động người dân ) - Giáo viên phát bảng nhóm yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để xếp xem tranh ảnh mà xếp vào 62 Hoạt động học - HS tham gia trò chơi -HS nghe hát theo hát -HS lấy tranh ảnh mà em sưu tầm đặt lên bàn -HS ý lắng nghe -HS làm việc nhóm -Các nhóm lên trưng bày sản phẩm Ghi nhóm cho phù hợp thời gian phút - Mời nhóm lên trưng bày sản phẩm - Giáo viên đưa vài tiêu chí đánh giá thi đua nhóm sau: + Sắp xếp phù hợp đẹp mắt + Có nhiều sản phẩm - Giáo viên mời số nhóm lên giới thiệu bảng nhóm … VD : Nhóm sưu tầm tranh quang cảnh tranh hoạt động người dân ,… -Giáo viên mời đại diện nhóm nhận xét -Giáo viên chốt , tuyên dương nhóm * Hoạt động :Giới thiệu sản phấm bạn thực chủ đề Mục tiêu : Giới thiệu sản phẩm mà em chuẩn bị + GV mời đại diện nhóm lên lấy bảng nhóm + GV yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm + Mỗi học sinh lựa chọn tranh ảnh mà sưu tầm để giới thiệu với bạn nhóm ( phút ) + Đại diện nhóm lên trình bày nội dung tranh trước lớp ( HS ) VD : + HS “ Đây tranh quang cảnh nơng thơn , có nhiều cánh đồng lúa , có hình ảnh trâu ăn cỏ “ + HS “ Đây hình ảnh người dân LongHải đánh bắt cá ….” + Các nhóm chia sẻ: VD: Người dân dùng để đánh bắt cá ? -GV nhận xét tuyên dương chốt nội dung chủ đề quang cảnh hoạt động người dân cộng đồng ) Hoạt động mở rộng : GV cho học sinh nêu số cảnh đẹp hoạt động người dân VT nơi em sinh sống VD: Có bãi trước , bãi sau , Long Hải , công viên… Tiết 3/ Hoạt động vận dụng: 63 -Đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm nhóm -HS lấy bảng nhóm xuống - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp - Các nhóm khác nhận xét, chia sẻ - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi a)Xử lí tình : Mục tiêu : HS biết xử lí tình tranh phù hợp -GV đưa tranh hỏi : Tranh vẽ ? - GV khơi gợi thêm số câu hỏi cho Hs trả lời: VD: Các bạn tranh chơi đâu ? Vì em biết điều ? - Các bạn lịng đường nói với bạn vỉa hè ? - GV đưa tranh 1a 1b để khai thác ND tranh - GV u cầu HS thảo luận nhóm đơi để lựa chọn phương án ? Vì sao? - Mời đại diện nhóm trình bày => Các nhóm chia sẻ nhận xét - GV chốt hỏi ngồi cách xử lí cịn có nhóm có phương án xử lí khác không ? b Liên hệ thực tế: Bạn thực việc đây? - GV đưa tranh 2, 3, 4, 5, hỏi nội dung tranh vẽ gì? - GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đơi: Nói cho bạn nghe việc mà làm - Đại diện nhóm lên trình bày…… VD: Bạn bỏ rác vào thùng để làm gì? -Gv nhận xét phần trình bày chia sẻ HS Gv mở rộng thêm: Bạn kể tên việc làm trường, lớp để bảo vệ môi trường? GV chốt ý, nhận xét chung 4/ Kết thúc tiết học: 64 -HS q/s tranh thảo luận cặp đôi - Đại diện nhóm trình bày - HS khác chia sẻ - HS nêu - bạn nhận xét - HS trao đổi cặp đơi - Đại diện lên trình bày - Các nhóm khác chia sẻ - HS nêu 65 ... tác, tự giải vấn đề, sáng tạo Năng lực đặc thù: Điều chỉnh hành vi, phát triển lực thân: - Nêu biểu việc thực nội quy trường, lớp - Nhận biết cần thiết phải thực nội quy trường, lớp - Đồng tình với... trường, lớp; khơng đồng tình với thái độ, hành vi không thực nội quy trường, lớp - Tự giác thực nội quy trường, lớp II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - Tranh, hát, thơ, câu chuyện, … trường, lớp. .. hỏi rõ ràng tự tin Tiêu chí đánh giá: trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: - Giáo viên cho lớpxem video mẩu chuyện thể thật không tự ý lấy sử dụng đồ dùng người khác - Giáo viên đặt câu hỏi + Bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 1_Chân trời sáng tạo (Cả năm), Giáo án đạo đức lớp 1_Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Từ khóa liên quan