0

trung học co so- lich su 9

19 232 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH TÂY LỚP 9C CHÀO MỪNG THẦY VỀ DỰ GiỜ LỚP TA HÔM NAY KIỂM TRA BÀI CŨ Chọn chữ cái đầu dòng phần trả lời đúng cho câu hỏi sau? ?. Sau khi giành được độc lập, khó khăn mà các nước châu Phi gặp phải là: A. Bị các nước đế quốc xâm lược trở lại. B. Tình trạng đói nghèo và các cuộc xung đột vũ trang kéo dài. C. Bị lôi kéo vào các cuộc chạy đua vũ trang. D. Cả A,B,C là đúng. Sau chiến tranh thế giới thứ II, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới bùng nổ mãnh liệt, ngọn lửa đó bắt đầu từ khu vực Đông Nam Á tràn sang các nước châu Phi và đến châu Mĩ La-tinh. Và châu Mĩ La-tinh được mệnh danh là “đại lục núi lửa”. Vì sao vậy? Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài học. TIẾT 8 – BÀI 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH Trình bày đặc điểm địa lý và lịch sử, trước 1945 của khu vực Mĩ La-tinh? Trước chiến tranh thế giới Thứ 2, khu vực Mĩ La-tinh khác với khu vực châu Á và châu Phi ở điểm nào? Đầu TK XIX các nước Mĩ La-tinh đã giành được độc lập. Nhưng nhanh chóng trở thành “sân sau” của đế quốc Mĩ. Các nước Mĩ La-tinh đã được độc lập từ đầu thế kỷ XIX. Vậy, sau năm 1945, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh nhằm mục đích gì? Phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh nhằm mục đích chống chế độ độc tài thân Mĩ. Trả lời: Kể tên các nước phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài? Trong các nước đó, nước nào phong trào đấu tranh mạnh mẽ nhất? 1.Bô-li-vi-a 2.Vê-nê-xu-ê-la 3.Cô-lôm-bi-a 4.Ni-ca-ra-goa 5.Cu-ba NƯỚC DiỄN BIẾN KẾT QuẢ Chi-lê Ni-ca-ra-goa Điền các thông tin về phong trào cách mạng ở hai nước Chi-lê và Ni-ca-ra-goa vào bảng? Bài tập: 9/1970, thắng lợi trong bầu cử của Liên minh đoàn kết do Tổng thống A- gien-đê lãnh đạo 1970 – 1973 thực hiện cải cách tiến bộ và củng cố độc lập Mặt trận Xan – đi – nô lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ. Thực hiện dân chủ 1973– 1991 do sự can thiệp của Mĩ , phong trào cách mạng đều bị thất bại. Thành tựu bản Khó khăn bản Trong công cuộc xây dựng đất nước, các nước Mĩ La-tinh đã thu được những thắng lợi và gặp khó khăn gì? - Thực hiện dân chủ. - Cải cách kinh tế - Thành lập liên minh khu vực - Tốc độ tăng trưởng chậm - Nợ nước ngoài: 607,2 tỉ USD (1995) - Tình hình chính trị không ổn định Hợp tác giữa các nước Mĩ La-tinh Giới thiệu vài nét về đất nước Cu-ba? [...]... đài Môn-ca-đa Phi-đen Cat-xtơ-rô sang Mê-hi-cô tiếp tục cuộc đấu tranh 11/ 195 6 Cuộc đổ bộ lịch sử: 81 người sau đó còn 12 người 195 8 Quân cách mạng liên tục tấn công 1/1/ 195 9 Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị sụp đổ, cách mạng thành công , tiến hành xây dựng đất nước Diệt 1300 tên lính đánh thuê của Mĩ, Cu-ba tuyên bố tiến lên CNXH 4/ 196 1 Tại sao gọi Cu-ba là Hòn đảo anh hùng? Dựa vào sự hiểu biết và thông...Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc đấu tranh của nhân dân Cu-ba? - 3/ 195 2 Ba-ti-xta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài - Xoá bỏ Hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động … THẢO LUẬN NHÓM: THỜI GIAN 4 PHÚT Câu hỏi: Điền các thông tin về tiến trình cách mạng của nhân dân Cu-ba vào bảng sau? Thời gian 26/7/ 195 3 195 5 Các sự kiện chính Phi-đen Cat-xtơ-rô cùng 135 thanh niên yêu nước... giới QUỐC KỲ CU - BA Quốc ca Cu-ba Một trường đại học ở Cu-ba QUỐC HUY CU-BA Sau khi Liên xô tan rã, Cu –ba gặp phải khó khăn gì ? Đảng và nhân dân Cu – ba khắc phục như thế nào? Nhà nước Cu – ba, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba, cùng với nhân dân thực hiện cải cách kinh tế , nên mức tăng trưởng kinh tế từng bước ổn định và nâng cao, năm 199 6 đạt tăng trưởng là 7,8% Từ lâu, nước ta và Cu-ba... sàng hy sinhh cả máu” - Khi Cu- ba gặp khó khăn về kinh tế, nước ta nhiều lần mang lương thực sang giúp bạn Phi–đen Ca-xtơ-rô ở Quảng Trị 197 3 Phi-đen Ca-xtơ-rô với bà con nông dân Việt Nam Bài tập: Em hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau 194 5? Bài làm - Phong đấu tranh chống chế độ độc tài nổ ra mạnh mẽ - Tuy nhiều thành tựu nhưng còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế CHUẨN BỊ . dân Cu-ba vào bảng sau? Thời gian Các sự kiện chính 26/7/ 195 3 195 5 11/ 195 6 195 8 1/1/ 195 9 4/ 196 1 Phi-đen Cat-xtơ-rô cùng 135 thanh niên yêu nước tấn công. Ni-ca-ra-goa vào bảng? Bài tập: 9/ 197 0, thắng lợi trong bầu cử của Liên minh đoàn kết do Tổng thống A- gien-đê lãnh đạo 197 0 – 197 3 thực hiện cải cách tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: trung học co so- lich su 9, trung học co so- lich su 9,

Hình ảnh liên quan

- Tình hình chính trị không ổn định - trung học co so- lich su 9

nh.

hình chính trị không ổn định Xem tại trang 9 của tài liệu.