0

giao an tuan 13 hai buoi CKTKN

12 366 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

TuÇn 13 Khèi:5 TiÕt :13 Ngµy so¹n :15/11/2010 Ngµy d¹y :16/11/2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: ƯỚC MƠ TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 4 I. MỤC TIÊU - HS thuộc lời ca, hát đúng giai điệu và thể hiện tình cảm thiết tha, trìu mến của bài hát. trình bày bài một cách sinh động trước lớp. - BiÕt h¸t kÕt hîp vË ®éng phô ho¹ - Đọc đúng cao độ, trường độ các nốt trong bài TĐN số 4, biết ghép lời ca kết hợp gõ phách. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Đàn điện tử. - Bảng phụ bài TĐN số 4 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: Ước mơ. B. Bài mới. 1.Giới thiệu bài. (1 phút) 2.Nội dung bài. a) Ôn tập bài hát: Ước mơ (15phút) [ b) Tập đọc nhạc. (13 phút) - GV đàn, HS khởi động giọng. - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. - GV dạo đàn, HS hát lại bài(1 lần) - GV đàn, sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát (1 lần) - GV nêu y/c, Dạo đàn, HS hát gõ đệm theo nhịp.(1 lần) - GV dạo đàn, HS hát vận động theo nhịp đàn(1 lần) - GV gợi ý, hướng dẫn HS phụ hoạ động tác . - Gọi từng nhóm lên trình bày bài trước lớp. - HS lên đơn ca trước lớp ( HS ,GV nhận xét) - GV treo bảng phụ TĐN số 4: Nhớ ơn Bác * Luyện cao độ: * Luyện tiết tấu:                                          TĐN SỐ 4: Nhớ ơn Bác (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu Nhịp vừa- Vui 3. Củng cố dặn dò (2 phút) - Nêu y/c, HS nhận xét bài TĐN +Nhịp 2/4. + Gồm các nốt : Đô, Rê, Mi,Son, La, (Đố). + Về tiết tấu : Móc đơn, nốt đen, nốt trắng - GV đàn thang âm, HS đọc theo(2 lần) - GV nêu y/c hướng dẫn HS đọc và vỗ tay theo tiết tấu - GV đàn bài TĐN, HS nghe, (2 lần) - GV nêu y/c, HS tự đọc cá nhân - GV đàn, HS đọc theo đàn ( 2 lần) - Bắt nhịp, gõ phách cho HS đọc(1 lần) - Sửa lỗi - GV đàn bài TĐN, HS đọc cùng đàn - Gọi từng nhóm đọc ( HS nhận xét, GV đánh giá) - GV bắt nhịp, HS hát lời ca kết vỗ tay theo phách. - GV nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét giờ học - Nhắc HS về hoc bài. ******************************************************** Buæi chi Òu ÔN TẬP BÀI HÁT: CHIM CÚC CU I. MỤC TIÊU: - HS thuộc bài, thể hiện đúng tính chất, nhạc điệu của bài hát. - HS biết hát kết hợp vận động theo nhịp của bài. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Đàn điện tử. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (4phút). Bài: Chim cúc cu B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1phút) - Dạo đàn, HS hát lại bài (1lần) - Gọi 2 HS hát - GV nhận xét, đánh gia. - GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét 2. Nội dung bài: a) Ôn tập bài hát: Chim cúc cu (10phút) b) Tập hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo nhịp của bài (17phút) 3. Củng cố dặn dò: (3phút) về tác giả Bùi Anh Tú. - Ghi đầu bài lên bảng, dạo đàn hát mẫu bài hát (1lần) - Dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) - GVsửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, từng nhóm hát. - Luyện tập cá nhân. - GVnêu y/c, HS hát, vỗ tay theo nhịp của bài (1lần) - GV nêu yc/, Dạo đàn, HS hát vận động thoe nhịp đàn (2 lần) - Gọi từng tốp lên hát trước lớp. ( HS , GVnhận xét từng tiết mục) - GV nêu y/c, HS nhắc lại t/c của bài hát, GV nhân mạnh - Nhận xét giờ học - Nhắc HS về học bài. ******************************************************** TuÇn 13 Khèi:4 TiÕt :13 Ngµy so¹n :15/11/2010 Ngµy d¹y :16/11/2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: CÒ LẢ TÂP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4 I. MỤC TIÊU. - HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, thể hịên đúng t/c mềm mại của bài hát. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ - HS đọc đúng cao độ, trờng độ, ghép đợc lời ca bài TĐN số 4 : Con chim ri. - HS vui vẻ hào hứng tham gía học tập. II. ĐÔ DÙNG DẠY HỌC - GV: Đàn điện tử, bảng phụ chép bài TĐN. - HS: Nhạc cụ gõ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). Bài: Cò lả. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài (1phút). 2. Nội dung bài. a) Ôn tập bài hát: Cò lả (14 phút) b)Tập đọc nhạc số 4: “Con chim ri ” (14 phút) + Luyện cao độ: + Luyện tiết tấu:                                     TĐN sỗ 4: Con chim ri 3. Củng cố, dặn dò (2 phút). - GV đàn, HS khởi động giọng. - Gọi 2 HS hát. ( GV nhận xét, đánh giá). - GV giới thiệu - Ghi đầu bài lên bảng - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) - GV sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát , gõ đệm theo nhịp bài hát (2 lần). - GV nêu y/c, HS tập hát săm vai. - Gọi từng nhóm lên thực hiện bài hát. ( GV nhận xét, đánh giá tng nhóm). - GV treo bảng phụ. - GV đàn, HS nghe cao độ. - GV chỉ bảng, HS đọc cao độ(2 lần) - GV nêu y/c, hớng dẫn HS thực hiện vỗ tay,đọc theo tiết tấu. - GV đàn, HS nghe bài nhạc. - GV đọc mẫu(1 lần), - GV đàn, chi bảng, HS đọc từng câu. - GV đàn, HS đọc theo đàn toàn bài (2 lần) - Gọi từng nhóm đọc ( GV sửa lỗi) - GV nêu y/c, HS tự ghép lời ca, GV sửa lỗi cho HS. - GV đàn, HS đọc nhạc kết hợp hát lời . - Gọi HS đọc bài cá nhân. - GV nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về học bài. ******************************************************* Buæi chi Òu HỌC HÁT: VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH Nhạc: Phạm Đăng Khương Thơ: Đỗ Trung Quân I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng lời ca, giai điệu của bài hát. - HS biết bài hát do Phạm Đăng Khương sáng tác theo lời thơ của Đỗ Trung Quân. - Biết vừa hát vừa gõ đệm, vận động phụ hoạ bài hát. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ: (4 phút). Bài: Cò lả B. Bài mới: 1. Giới thiệu bà: (2 phút) 2. Nội dung bài: a) Tập hát: Bài Vầng trăng cổ tích . (13 phút) C1: Một vầng trăng tỏ treo trên đỉnh trời C2: Bay về đâu thế đàn cò trăng ơi. C3: Bà ơi chú cuội, có nhớ nhà không. C4: Sao như cháu thấy…xuông trần. C5:Nghì năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa C6: Cuội ơi em hỏi…hay già. C7: Nghìn năm rồi nhỉ…cây đa C8; Cuội ơi em hỏi trăng non hay già ( Lời 2 gồm 8 câu, giai điệu như lời 1) b) Tập hát kết hợp gõ đệm, vận động phụ hoạ bài hát (12 phút) + Gõ đệm theo nhịp: “Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời .” x x x x - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1lần) - Gọi 2 HS hát trước lớp . - GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét về xuất sứ bài hát. - Ghi đầu bài lên bảng, dạo đàn hát mẫu bài hát. - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca (2 lần) - GV đàn, hát mẫu hướng dẫn HS tập từng câu. ( Chú ý: Những chỗ ngân 3 phách, GV đếm để HS ngân cho đúng.Những âm có luyến láy, GV hát mẫu nhiều lần cho HS nghe trước khi cho các em tập) - Dạo đàn, HS hát lại bài (2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Luyện tập cá nhân. - GV làm mẫu, hướng dẫn HS - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ cùng GV (1lần). - GV dạo dàn, HS hát gõ đệm, vỗ tay 3. Củng cố dặn dò: (4phút) Câu hỏi: Em có cảm nhận gì về giai điệu, lời ca của bài hát Vầng trăng cổ tích? theo nhịp đàn(2 lần) - GV nêu y/c, Dạo đàn, HS hát vận động thoe nhịp đàn (2 lần) - GV nêu câu hỏi - HS nhận xét về lời ca, t/c của bài hát. - GV nhấn mạnh, nhận xét giờ học - Nhắc HS về học bài. ******************************************************** TuÇn 13 Khèi:1 TiÕt :13 Ngµy so¹n :16/11/2010 Ngµy d¹y :17/11/2010 HỌC HÁT BÀI : SẮP ĐẾN TẾT RỒI Nhạcvà lời: Hoàng Vân I. MỤC TIÊU - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Sắp đến tết rồi - HS biết vừa hát vừa gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhẹ nhàng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ (4 phút). Bài: Đàn gà con B. Bài mới. 1.Giới thiệu bài (2 phút) 2.Nội dung bài. a) Tập hát: Sắp đến tết rồi (14phút) C1:Sắp đến tết rồi, đến trờng rất vui C2: Sắp đến tết rồi, về nhà rất vui C3: Mẹ mua cho áo mới nhé, ai cung - GV hớng dẫn HS khởi độnh giọng. - Gọi 2 HS hát lại bài ( GV nhận xét, đánh giá tiết mục) - GV giới thiệu bài hát. - Ghi đầu bài, hát mẫu bài hát.(2 lần) - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo(3 lần) - GVdạo đàn, hát mẫu cho HS nghe lại bài lần 2(1 lần) vui mừng ghê C4: Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà. (Vỗ tay . .) b)Tập hát gõ đệm theo phách, vận động theo nhịp của bài hát. (13 phút) + Gõ đêm theo phách: “ Sắp đến tết rồi, đến trờng rất vui .) x x xx x x x + Gõ đệm theo tiết tấu lời ca: “ Sắp đến tết rồi, đến trờng rất vui .” x x x x x x x x + Tập vân động theo nhịp: “ Sắp đến tết rồi, đến trờng rất vui .” x x x x 3. Củng cố dặn dò (2 phút) - GV hát mẫu, bắt nhịp hớng dẫn HS tập hát từng câu. - Bắt nhịp, HS hát lại bài cùng GV(1 lần) - Dạo đàn, HS hát cùng đàn (2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - GV nêu y/c, hớng dẫn HS vỗ tay theo tiết tấu. - Bắt nhịp, vỗ tay cùng HS (1 lần) - GV làm mẫu, hớng dẫn HS - Bắt nhịp, hát gõ cùng HS (1 lần) - GV đàn, HS hát, gõ nhạc cụ(1 lần) - GV làm mẫu và hớng đãn HS thực hiên. - GV nêu y/c, hớng dẫn HS nhún theo nhịp của bài. - Dạo đàn, HS hát,vận động tại chỗ(2 lần) ơ - GV gọi HS nhắc lại tên bài, tên tác giả sáng tác. - GV nhắc lại,giảng thêm cho HS biết vài nét về cái tết cổ truyền của dân tộc. - Nhắc HS về học bài. ******************************************************** TuÇn 13 Khèi:3 TiÕt :13 Ngµy so¹n :16/11/2010 Ngµy d¹y :17/11/2010 ÔN TẬP BÀI HÁT : CON CHIM NON I. MỤC TIÊU - HS thuộc bài, thể hiên đúng tính nhạc điệu của bài hát. - HS biết hát nhấn vào phách mạnh của bài hát. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3 của bài. -BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: Con chim non. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài. (1phút) 2. Nội dung bài. a) Ôn tập: Bài Con chim non. (13 phút) b) Tập vận động phụ hoạ theo nhịp của bài hát. (15 phút) 3. Củng cố dặn dò (2phút) - GV đàn, HS khởi động giọng. - Gọi 2HS hát lại bài. - GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài học - Ghi đầu bài bài lên bảng. - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) - Sửa lỗi. - Dạo đàn, HS hát lại. - GV nêu y/c, HS nhắc lại cách gõ đệm theo nhịp 3. - Dao đàn, HS hát kết hợp gõ đệm (2lần) - GV hớng dẫn HS : + Nhóm 1 gõ trống( Vào phách mạnh) + Nhóm 2 gõ phách, mõ vào phách nhẹ. - GV hớng dẫn HS : + Động tác :(Phách 1) chân trái bớc sang phải, nhún nhẹ nhàng, toàn thân mềm mại. + Động tác 2 :(Phách 2) Chân phải bớc sang chụm vào chân trái. + Động tác 3 : ( Phách 3) Chân trái dậm nhẹ ( HS thực hiện liên tục động tác trên) - Gọi từng tốp lên hát trớc lớp. ( HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá) - GV nhấn mạnh t/c của bài hát. - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về học bài. ******************************************************** Buæi chi Òu TẬP PHỤ HOẠ BÀI HÁT I. MỤC TIÊU: - HS tập được một số động tác phụ hoạ bài hát : Em là bông lúa Điện biên. - Thể hiện bài hát một cách sinh động trớc lớp. - HS vui vẻ, hào hứng tham gia hoạt động văn nghệ của lớp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Đàn điện tử. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: Em là bông lúa Điện Biên. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:(1 phút) 2. Nội dung bài: a) Tập động tác phụ hoạ bài hát: Em là bông lúa Điện Biên (16phút) b) Tập thể hiện bài hát trớc lớp. (12 phút) 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài học - Ghi đầu bài lên bảng. - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1lần) - Hát mẫu, sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát lại bài, vừa hát vừa gõ đệm nhạc cụ theo nhịp của bài (2 lần) - GV chia lớp làm 4 nhóm, nêu y/c, phân vị trí tập cho từng nhóm. - Gợi ý đông tác phụ hoạ theo nội dung lời ca của bài hát. - HS tìm động tác phụ hoạ bài hát, GV quan sát, gợi ý giúp đỡ HS. - Từng nhóm lên trình bày bài hát trớc lớp (HS nhận xét, GV nhận xét, đánh gia từng nhóm) - GV nhận xét, rút kinh nghiêm giờ học - Nhắc HS về học bài. ******************************************************** TuÇn 13 Khèi:2 TiÕt :13 Ngµy so¹n :18/11/2010 Ngµy d¹y :19/11/2010 HỌC HÁT BÀI : CHIẾN SĨ TÍ HON Nhạc: Đinh Nhu Lời mới: Việt Anh I. MỤC TIÊU - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Chiến sĩ tí hon. - Hát đồng đều, rõ lời, hoà giọng và biết gõ đệm theo phách. - BiÕt h¸t kÕt hîp phô ho¹ c¸c ®éng t¸c ®¬n gi¶n - HS biết bài hat Chiến sĩ tí hon dựa theo giai điệu của bài hát Cùng nhau đi hồng binh; Sáng tác Đinh Nhu, lời mới Việt Anh II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: Cộc cách tùng cheng. B. Bài mới. 1.Giới thiệu bài (2 phút) 2.Nội dung bài. a) Tập hát: Chiến sĩ tí hon (14 phút) C1: Kèn vang .ta cùng bước C2: Cờ sao đi đằng trước .theo sau. C3: Nao ta đi . theo nhịp trống C4: Các chiến sí tí hon hát vang lên nào. b) Tập hát, kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát. ( 12phút) “Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta x x x/ x x cùng bước .” x/ 3. Củng cố dặn dò (3phút) * Câu hỏi: Em hãy nêu nhận xét của mình về giai điệu của bài hát Chiến sĩ tí hon? - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài hát ( Bài hát Chiến sĩ tí hon do tác giả Việt Anh đặt lời theo giai điệu bài hát Cùng nhau đi hồng binh của Đinh Nhu. Bài hát sáng tác trước Cách Mạng tháng 8/ 1945) - Ghi đầu bài lên bảng. - GV dạo đàn, hát mẫu bài hát (2 lần) - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca (2 lần) - GV đọc, vỗ tay theo tiết tấu, HS làm theo. - GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu. - Dạo đàn, HS hát theo đàn (2 lần) - Gọi từng nhóm hát GV sửa lỗi. - Gọi HS hát cá nhân - GV làm mẫu, hướng dẫn HS - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ - Gọi 1 nhóm hát, cả lớp gõ đệm. - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc cụ. - GV chia 2 nửa lớp, một bên hát, bên kia gõ nhạc cụ. - Gọi từng nhóm hát cả lớp gõ đệm ( HS, GV nhận xét từng nhóm) - GV nêu câu hỏi, HS trả lời. - GV nhắc lại tính chất của bài - Nhắc HS về học bài. . ******************************************************** TuÇn 13 Khèi:2 TiÕt :13 Ngµy so¹n :18/11/2010 Ngµy d¹y :19/11/2010 HỌC HÁT BÀI : CHIẾN SĨ TÍ HON Nhạc: Đinh Nhu Lời mới: Việt Anh I. MỤC TIÊU. bài. ******************************************************** TuÇn 13 Khèi:4 TiÕt :13 Ngµy so¹n :15/11/2010 Ngµy d¹y :16/11/2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: CÒ LẢ
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tuan 13 hai buoi CKTKN, giao an tuan 13 hai buoi CKTKN,

Hình ảnh liên quan

- Bảng phụ bài TĐN số 4 - giao an tuan 13 hai buoi CKTKN

Bảng ph.

ụ bài TĐN số 4 Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Ghi đầu bài lờn bảng, dạo đàn hỏt mẫu bài hỏt (1lần) - giao an tuan 13 hai buoi CKTKN

hi.

đầu bài lờn bảng, dạo đàn hỏt mẫu bài hỏt (1lần) Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Ghi đầu bài lờn bảng - giao an tuan 13 hai buoi CKTKN

hi.

đầu bài lờn bảng Xem tại trang 4 của tài liệu.
- GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chộp lời bài hỏt.    - HS : Nhạc cụ gừ. - giao an tuan 13 hai buoi CKTKN

n.

điện tử. Bảng phụ chộp lời bài hỏt. - HS : Nhạc cụ gừ Xem tại trang 6 của tài liệu.