0

Nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử việt nam (1954 1975) bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

20 60 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 07:42

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1954 – 1975) BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG HỆ THỐNG KIẾN THỨC ” Người thực : Ngọ Thị Thuận Chức vụ : Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực môn : Lịch Sử THANH HÓA, NĂM 2017 MỞ ĐẦU 1.1.Lí chọn đề tài Dạy học lịch sử ở trường phổ thông là một quá trình sư phạm phức tạp, bao gồm nhiều hoạt động khác của giáo viên và học sinh Những hoạt động đó nhằm mục đích : Học sinh nắm vững tri thức lịch sử, phát triển tư Chính vì vậy để nâng cao hiệu quả của giảng dạy, đòi hỏi giáo viên phải biết vận dụng sáng tạo nhiều phương pháp dạy học khác Trong đó, phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức có vai trò hết sức quan trọng : Tạo hứng thú học tập, khắc sâu kiến thức, phát triển thao tác và khả sáng tạo của học sinh Qua thời gian giảng dạy ở trường THPT, đặc biệt phần Lịch Sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 là một chặng đường gắn liền với 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc , tương ứng với hai cuộc kháng chiến chống xâm lược của thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mĩ (1954-1975) Tôi áp dụng nhiều phương pháp dạy học khác để nâng cao chất lượng bài học Tuy nhiên ,với một lượng kiến thức vô quan trọng chương trình không xét về ý nghĩa của các kiện mà giai đoạn này còn tập trung khá nhiều các chiến dịch ,kế hoạch –âm mưu quân ,diễn biến chiến tranh làm cho học sinh khó nhớ Hơn nữa ,trong thực tiễn dạy học ,Tôi nhận thấy phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức đem lại kết quả tích cực Bởi vậy, xin chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng nghiệp qua đề tài sáng kiến kinh nghiệm : “ Nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử Việt Nam từ 1945-1975 bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức ” 1.2.Mục đích nghiên cứu: - Giúp bản thân nâng cao chất lượng giảng dạy,năng lực chuyên môn - Chia sẻ thêm kinh nghiệm với đồng nghiệp,tạo điều kiện học hỏi quá trình dạy học - Giúp học sinh “ôn sâu,nhớ kĩ”trong quá trình học bài 1.3.Đối tượng nghiên cứu: Đề tài đề cập đến phương pháp nâng cao hiệu quả học và ôn thi môn lịch sử cho học sinh lớp 12 bằng việc lập và sử dụng bảng hệ thống hóa kiến thức phần lịch sử Việt Nam từ 1945-1975 1.4.Phương pháp nghiên cứu: Tôi sử dụng hai phương pháp chính là :Phương pháp lịch sử và phương pháp logic 1.5.Điểm sáng kiến : Tập trung nghiên cứu về một phương pháp dạy học không mang tính hệ thống quá trình dạy và học phần lịch sử việt nam từ 19451975 ở lớp 12.Phương pháp này vừa đảm bảo ghi nhớ kiến thức bản ,vừa phát triển lực tư ,sáng tạo của học sinh,nhất là giai đoạn ôn tập ,chuẩn bị bước vào kì thi THPT sắp tới NỘI DUNG SÁNG KIẾN 2.1 Cơ sở lí luận việc lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử Thực chất lập bảng thống kê kiến thức lịch sử là lập bảng hệ thống kiến thức theo trình tự thời gian hoặc nêu các mối liên hệ giữa các nước hay nhiều nước một giai đoạn, thời kì Hệ thống kiến thức không giúp học sinh nắm kiến thức bản sau học mà qua đó, tạo điều kiện cho học sinh phát triển khả tư duy, logic, thấy mối liên hệ, bản chất của kiện, nội dung lịch sử Trên sở đó, học sinh có thể rèn luyện them kĩ thực hành làm các bài tập mang tính chất tổng hợp kiến thức Chúng ta đều biết rằng : Lịch sử loài người là một quá trình phát triển không ngừng từ thấp đến cao, từ chế độ nguyên thủy man mông nguội đến xã hội chủ nghĩa văn minh tiến bộ Hơn nữa, nhận thức của học sinh THPT không dừng lại ở cảm tính mà ở cấp độ nhận thức, lí tính Nhận thức là sở để hình thành tư tưởng, tình cảm đúng đắn tốt đẹp quá trình phát triển lịch sử của dân tộc Bởi vậy để khôi phục lại hình ảnh lịch sử quá khứ và để học sinh nhận thức đúng đắn, sâu sắc về lịch sử, tránh “ hiện đại hóa ” lịch sử là một điều không hề dễ dàng Để đạt yêu cầu này, giáo viên phải tìm mọi biện pháp giúp học sinh khắc sâu, hiểu rõ và thấy khả quy luật vận động phát triển của lịch sử qua mỗi giai đoạn Đương nhiên, phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức không phải là một phương pháp dạy học vẫn là biện pháp đơn giản, giúp học sinh nắm bắt và ôn tập kiến thức nhanh, sâu sắc, hiệu quả 2.2.Cơ sở thực tiễn việc lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử Là giáo viên phân công giảng dạy Lịch sử lớp 12 nhiều năm liên tiếp, cố gắng tìm tòi những cách thức, phương pháp giúp học sinh ôn tập kiến thức nói chung và phần Lịch sử Việt Nam (1945 – 1975) nói riêng một cách nhanh và hiệu quả Trong đó, hướng dẫn học sinh hệ thống kiến thức bằng cách lập niên biểu có tác dụng lớn, là đối với chặng đường lịch sử có nhiều kiện diễn Căn cứ vào nội dung lịch sử của quá trình, giáo viên có thể phân chia làm loại niên biểu để hệ thống hóa kiến thức, đó là: - Niên biểu tổng hợp: Loại niên biểu này giúp học sinh ghi nhớ các kiện chính và các mốc thời gian đánh dấu mối quan hệ của các kiện quan trọng - Niên biểu chuyên đề: Là loai niên biểu sâu vào một vấn đề quan trọng của một thời kì định Qua đó, học sinh hiểu đầy đủ toàn diện bản chất kiện - Niên biểu so sánh: Đây là niên biểu dùng để đối chiếu, so sánh các kiện xảy một lúc lịch sử, nhằm làm nổi bật bản chất, đặc trưng của các kiện ấy, hoặc để rút một kết luận khái quát có tính chất nguyên lí Ngoài bảng so sánh cũng là một dạng của niên biểu so sánh có thể dùng số liệu và cả tài liệu kiện chi tiết để làm rõ bản chất, đặc trưng của các kiện loại hay khác loại Về cách thức lập bảng niên biểu hệ thống hóa kiến thức - Thứ : Căn cứ vào nôi dung bài học, giáo viên tìm những vấn đề, nội dung có thể hệ thống hóa bằng cách lập bảng Đó là các kiện theo trình tự thời gian, các lĩnh vực… Nhưng chú ý nên chọn những vấn đề tiêu biểu giúp học sinh nắm bắt kiến thức tốt - Thứ hai : Biết lựa chọn hình thức lập bảng với các tiêu chí phù hợp - Thứ ba : Lựa chọn kiến thức, đảm bảo các yêu cầu bản, chính xác, ngắn gọn Có nhiều kiện diễn một thời điểm Vì vậy, phải biết chọn lọc những gì bản nhất, sử dụng từ ngữ chính xác, cô đọng Không nên ôm đồm nhiều kiến thức khiến việc lập bảng trở nên rườm rà, tính hệ thống logic Nếu điều kiện lập bảng càng cụ thể, phong phú thì kết quả giáo dục, giáo dưỡng và phát triển càng cao 2.3.Các sáng kiến và giải pháp trước đó sử dụng Việc sử dụng phương pháp hệ thống hóa kiến thức lich sử qua lâp niên biểu không phải là đề tài Bởi trước đó,các tác phẩm khoa học của GS Phan Liên,Trần Văn Trị và một số sáng kiến khác nêu ra.Tuy nhiên,ở góc độ nào đó,các công trình đưa phương pháp chung chung hoặc cụ thể ở các dạng đề thi Cách không lâu ,Tôi cũng tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm theo đề tài này ,nhưng áp dụng một phần của chương trình lớp 10.Năm học 2016-2017,sau nhiều trăn trở ,dù hình thức bài thi có thay đổi sang dạng trăc nghiệm khách quan,song thiết nghĩ ,trong quá trình dạy học ,phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức vẫn phát huy tối ưu tác dụng của nó Vì vậy ,Tôi tiếp tục nghiên cứu thêm vấn đề này và áp dụng dạy học lịch sử việt nam 1945-1975 đối với chương trình lớp 12 2.4.Căn vào nội dung bài học,đối tượng ,phạm vi nghiên cứu ,Tôi có thể chia thành hai giai đoạn lịch sử ,với số bảng kiến thức và cách sử dụng sau đây: *GIAI ĐOẠN : 1945-1954 Bảng 1: Liệt kê chiến dịch : Việt Bắc, Biên Giới, Hòa Bình, Điện Biên Phủ theo nội dung sau : thời gian ,mục đích ,kết quả,ý nghĩa STT Tên chiến Thời gian Mục đích Kết quả Ý nghĩa dịch Việt Bắc 7-10 -> 19- Phá kế hoạch Bảo vệ an 12-1947 công chiến toàn cứ Chiến lược đánh nhanh lược thu đông kháng chiến, thắng nhanh 1947 của quản đầu hoàn toàn bị Thực dân não phá sản Pháp Bộ đội chủ Địch buộc lực trưởng phải chuyển thành sang đánh Diệt 6000 tên lâu dài với địch, thu và ta phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh Biên Giới Hòa Bình 16-9 -> 20- Phá kế hoạch 10-1950 Rơ ve: khai Diệt 8300 tên địch, thu Ta giành thế chủ động thong biên 3000 vũ chiến giới Việt – khí trường chính Trung, mở Khai thong Bắc Bộ đường giao 750 km đường lưu quốc tế biên giới Giải Mở rộng phóng 4000 cứ địa Việt km2, 40 vạn 20-121951 -> Bắc dân Phá kế hoạch Làm thất bại Đờ Lát Tát mọi âm mưu 23-02- xi nhi: Nối lại quân sự, chính động chiến 1952 hành lang trị của địch lược Đông – Tây, Diệt 22 ngàn chiến trường cô lập Việt tên, mở rộng chính Bắc Bắc, giành các cứ du Bộ quyền chủ Kích ở đồng Ta phát triển quyền chủ động chiến trường Điện Biên Phủ chính 13-03 -> 7- Tiêu diệt tập 5-1954 đoàn cứ điểm bằng Bắc Bộ thành thế liên hoàn vững chắc Diệt, bắt 16.200 tên, Làm phá sản kế hoạch Na mạnh của thu và phá va, thay đổi địch làm phá hủy nhiều cục diện sản kế hoạch phương tiện, chiến tranh Na va, giành vũ khí chiến Góp phần thắng lợi tranh hiện đại quyết định quyết định Giải phóng chiến hoàn toàn Tây nghị Giơ ne cuộc 1953 – Bắc 1954 thắng lợi hội vơ Có ý nghĩa quốc tế to lớn + Với bảng này,Tôi sử dụng ôn tập những thắng lợi quân tiêu biểu của quân và dân ta cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp(1946-1954).Mỗi chiến dịch của ta giành thắng lợi đều gắn liền với một âm mưu-kế hoạch quân của Pháp bị phá sản :Từ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thất bại ở Việt Bắc ,Pháp chuyển sang kế hoạch Rove ,cho đến kế hoạch Đowlat đtatxinhi.Cuối cả với kế hoạch quân mang tên Nava quy mô lại hậu thuẫn đắc lực của Mĩ song chúng cũng không thể thực hiện tham vọng của mình Qua bảng kiến thức ,với một ý nghĩa riêng của mỗi chiến dịch ,và thất bại có tính liên hoàn về phía Pháp càng cho thấy tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh Pháp gây Đồng thời ,với thắng lợi to lớn qua các chiến dịch không cho thấy bước phát triển của cuộc kháng chiến của ta mà còn phản ánh đầy đủ ,sâu sắc cục diện chiến trường giữa Ta với Pháp.Từ đó các em rút quy luật: thất bại của kế hoạch trước chuẩn bị cho kế hoạch quân tiếp theo của Pháp cho đến cố gắng cuối cao có thể của chúng rơi vào bế tắc Ngược lại đối với ta ,thắng lợi sau vẻ vang thắng lợi trước ,bởi thắng lợi sau kế thừa từ những thắng lợi trước đó Trong đó, vang dội là thắng lợi ở Điện Biên Phủ dẫn đến việc ký Hiệp định Giơ nevo kết thúc chiến tranh ,lập lại hòa bình ở Đông Dương + Từ bảng các chiến dịch ,Tôi có thể thiết kế dạng câu hỏi –bài tập như: Qua bảng chiến dịch tiêu biểu trên,anh(chị)hãy là rõ bước phát triển kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nhân dân ta từ 1946-1954? Bảng : Lập bảng so sánh về hiệp định Giơ-ne-vơ (21-7-1954) và hiệp định sơ ( 6-1946) với nội dung: hoàn cảnh, nội dung bản, ý nghĩa Nội dung Hiệp định sơ ( 6-3-1946) Hiệp định Giơ-ne-vơ ( 21-7-1954) Hoàn cảnh quốc tế Ta ở thế bị bao vây, cô lập :các nước xã hội chủ nghĩa chưa Các nước xã hội chủ nghĩa chính thức công nhận, đặt quan công nhận nước ta, cuộc kháng hệ ngoại giao với ta Cuộc chiến của nhân dân Lào – kháng chiến của nhân dân Lào Campuchia chưa phát triển… – Campuchia phát triển Trung Dư luận thế giới chưa ủng hộ Quốc ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân ta Dư luận thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân ta Hoàn cảnh nước Ta phải đương đầu với nhiều kẻ thù: Pháp, Trung Hoa dân Thực dân Pháp liên tiếp thất bại chiến trường, chiến quốc… Pháp chuẩn bị xâm lược thắng Điện Biên Phủ làm phá miền Bắc Chính quyền nhân sản ý đồ chiến lược của đế dân còn non trẻ Lực lượng vũ quốc Pháp – Mỹ Chính quyền trang của nhân dân còn non yếu, nhân dân vững mạnh Lực giặc đói, giặc dốt khó khăn về lượng vũ trang trưởng thành, tài chính Tiền lực kinh tế, văn hóa tăng cường Nội dung Việt Nam là một quốc gia tự do, Tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản có chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính riêng nằm bản: độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ khối Liên Hiệp Pháp Cho 15000 quân Pháp vào miền Bắc thay quân đội Trung Hoa Quân Pháp rút hết khỏi miền Bắc Việt Nam, tập kết ở Vĩ dân quốc làm nhiệm vụ giải tuyến 17 và năm sau kí giáp quân Nhật, số quân này Hiệp định rút hết quân rút dần năm khỏi nước ta Ngừng bắn ở Nam Bộ Ngừng bắn toàn bộ chiến trường, trao trả tù binh và dân thường bị bắt Vấn đề thống Kì chính phủ Pháp cam đoan thừa Tổ chức tổng tiễn cữ để thống đất nước giám sát nhận những quyết định của nhân của một uỷ ban quốc tế dân trực tiếp phán quyết Ý nghĩa Đập tan âm mưu câu kết của Pháp với quân Trung Hoa Dân Dùng bạo lực buộc một cường quốc thực dân phải công nhận quốc chống phá Cách mạng Việt các quyền dân tộc bản Nam Chấm dứt cuộc chiến tranh Đẩy nhanh 20 vạn quân Trung xâm lược của đế quốc Pháp – Hoa Dân quốc về nước, quét Mỹ Pháp phải rút hết quân về sạch bọn phản động tay sai, nước Miền Bắc hoàn toàn giải chính quyền ta trở nên phóng, bước vào giai đoạn sạch cách mạng + Bảng kiến thức ,tôi sử dụng để ôn tập hoặc phân tích cho học sinh thấy bước phát triển đường đấu tranh ngoại giao của Đảng ta với chính phủ Pháp từ 1946-1954 Qua bảng so sánh này ,giáo viên có thể cho học sinh thấy được,cùng với thắng lợi mặt trận đấu tranh quân ,chính trị ,cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta cũng giành thắng lợi to lớn mặt trận ngoại giao Học sinh hiểu rõ điều kiện ,hoàn cảnh lịch sử khác mà ta ký với Pháp hai bản Hiệp định khác với mức độ thắng lợi không giống nhau.Bản hiệp định sơ bộ ta ký hoàn cảnh một lúc đối phó với nhiều kẻ thù ,trong chính quyến cách mạng non trẻ Khó khăn chồng chất khó khăn Trong đó ,điều kiện khách quan từ Hiệp ước Hoa-Pháp ,đặt nước ta trước khả có thể nhanh chóng đẩy quân Trung Hoa Dân quốc về nước nên ta chọn đường hòa hỗn với Pháp thơng qua việc ký hiệp định sơ bộ Tất nhiên, hiệp định có nhiều hạn chế ,bởi lúc này Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do,có chính phủ ,nghị viện quân đội lại nằm khối Liên hiệp Pháp Hành trình để chính phủ Pháp phải tôn trọng quyền độc lập ,thống và toàn vẹn lãnh thổ phải đến hiệp định Giownevo năm 1954 thực hiện về mặt văn bản pháp lí quốc tế Như vậy ,để thấy rằng thắng lợi ngoại giao,dù bước nhỏ và trải qua quá trình lâu dài đó là cả một nghệ thuật :kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh ngoại giao,nghệ thuật “vừa đánh vừa đàm”.Thắng lợi của mặt trân ngoại giao phụ thuộc vào thắng lợi chiến trường Đó là mối liên hệ ,là quy luật của chiến tranh giải phóng dân tộc + Với bảng hệ thống kiến thức lập ,Tôi có thể thiết kế câu hỏi –bài tập như: Từ bảng kiến thức về Hiệp định sơ (3/1946) và Hiệp định Giơ –ne -vơ (7/1954),anh(chị)hãy phân tích thắng lợi ngoại giao Ta kháng chiến chống Pháp ? *GIAI ĐOẠN 1954-1975 Bảng 1: Lập bảng về chiến tranh phá hoại lần thứ nhất đế quốc Mĩ miền Bắc (5/8/1964 ->1/11/1968)và chiến tranh phá hoại lần thứ hai (6/4/1972->15/1/1973): mục đích, thủ đoạn ,đánh giá hậu qủa Nội dung Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất ( 5/8/1964 – 1/11/1968) Chiến tranh phá hoại lần thứ hai ( 6/4/1972 -15/1/1973 ) Mục đích -Phá tiềm lực kinh tế, quốc Có mục tiêu lần I Ngoài phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền còn nhằm: -Cứu nguy cho chiến lược “ Bắc Việt Nam hóa” chiến tranh -Ngăn chặn chi viện từ bên -Tạo thế mạnh bàn đàm ngoài vào miền Bắc, từ miền phán ở Pari Bắc vào miền Nam -Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta Thủ đoạn -Huy động lực lượng không quân, hải quân,… bom đạn… Thủ đoạn lần I, khác biệt: -Mục tiêu đánh phá… -Sử dụng phổ biến các loại -Đánh mọi nơi, mọi lúc, mọi máy bay hiện đại : B52, thời tiết với cường độ ngày F111… càng tăng -Đánh ồ ạt toàn bộ miền Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội -Thả thủy lôi, bom từ trường, mìn phong tỏa các cảng, cửa song, cửa biển, luồng lạch miền Bắc Hậu quả Tổn thất của Mỹ -Tàn phá sở vật chất… -Gây chết chóc, tàn phế cho -Mức độ tàn phá vượt xa cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ dân thường… -3243 máy bay (6-B52, 3F111).143 tàu chiến, tàu biệt -735 máy bay (61-B52, 10F111) kích 125 tàu chiến, tàu biệt kích -Diệt, bắt sống hàng nghìn -Diệt, bắt sống hàng trăm giặc giặc lái lái + Bảng thống kê này giúp học sinh khái quát về cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân của đế quốc Mĩ ở hai thời điểm khác đều có chung mục đích giống ,tổn thất của cuộc chiến cũng vô nghiêm trọng.Những số liệu của bảng thống kê tố cáo thêm tội ác của Mĩ ,thái độ phê phán gay gắt về một cuộc chiến phi nghĩa Tổn thất của Mĩ là hệ quả tất yếu mà chúng đx gây nên +Từ bảng trên,Tôi cũng có thể thiết kế thành dạng câu hỏi –bài tập như: Qua bảng thống kê về hai lần Mĩ ném bom đánh phá miền Bắc không quân và hải quân ,anh(chị) có suy nghĩ nào về chiến tranh? Trách nhiệm hệ trẻ vấn đề bảo vệ hòa bình ,an ninh nay? Bảng 2:Lập bảng về khái niệm chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam Nội dung Chiến tranh đặc biệt Chiến tranh cục (1965 – 1968) Việt Nam hóa chiến tranh ( 1969 – 1975) Là một hình thức chiến tranh xâm Là một hình thức chiến tranh xâm lược lược thực dân lược thực dân thực dân của Mĩ của Mĩ của Mĩ (1961 – 1965) Định nghĩa Là một hình thức chiến tranh xâm Lực lượng, Quân đội Sài Gòn phương ( chủ yếu ) + quân tiện Quân đội Sài Gòn Quân đối Sài Gòn ( chủ yếu) +quân Mĩ ( chủ yếu ) +quân Mĩ Mĩ ( cố vấn) + vũ (cố vấn trực tiếp ( cố vấn, trực tiếp khí phương tiện chiến đấu), quân chiến đấu), quân chư chiến tranh của Mĩ chư hầu, vai trò hầu, vai trò quan quan trọng với số trọng,số lượng giảm lượng ngày càng dần + vũ khí phương tăng + vũ khí, tiện chiến tranh của phương tiện chiến Mí tranh của Mĩ Mục đích Chống lại lực lượng cách mạng và nhân Chống lại lực lượng Chống lại lực lượng cách mạng và nhân cách mạng và nhân dân ta Rút kinh nghiệm dân ta Phô trương lực dân ta Chia rẽ khối đoàn kết đàn áp phong trào lượng, đe dọa phong của ba nước Đông cách mạng thế giới trào cách mạng thế Dương giới + Bảng này ,giúp học sinh phân biệt khái niệm ,mục đích các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ thực hiện ở Việt Nam từ 1961-1975 Qua đó,rút điểm giống và khác giữa các chiến lược chiến tranh này + Với bảng ,Tôi thiết kế dạng câu hỏi –bài tập như: Từ bảng hệ thống kiến thức trên,anh(chị)hãy rút điểm khác bản chiến lược chiến tranh cục với chiến lược chiến tranh còn lại.Tại nói :Chiến tranh cục là hình thức leo thang Mĩ chiến tranh xâm lược ở Việt Nam? Bảng 3: So sánh Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 về : thời gian tiến hành, kết quả, ý nghĩa Vấn đề so sánh Thời gian Kết quả Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 Tổng tiến công và nỗi dậy mùa Xuân 1975 Từ ngày 13/3 đến ngày 7/5/1954 Từ ngày 4/3 đến ngày 2/5/1975 (55 ngày đêm) (55 ngày đêm) -Diệt bắt sống 16.200 tên -Phá hủy và thu nhiều vũ khí, -Tiêu diệt, làm tan rã 1,1 triệu tên địch phương tiện chiến tranh -Đập tan chính quyền địch từ -Giải phóng hoàn toàn vùng Tây trung ương đến sở Bắc -Phá hủy và thu một khối lượng khổng lồ vũ khí, phương tiện chiến tranh -Giải phóng hoàn toàn miền Nam Ý nghĩa -Là chiến thắng lớn nhất, oanh liệt cuộc kháng chiến -Là một những chiến thắng lớn nhất, oanh liêt nhất chống Pháp -Góp phần quyết định thắng lợi lịch sử dân tộc - Kết thúc thắng lợi cuộc kháng của hội nghị Giơ –ne-vơ kết chiến chống Mĩ cứu nước thúc thắng lợi cuộc kháng chiến -Tạo thời lớn cho nhân dân chống Pháp Lào và Campuchia hoàn thành -Làm nức lòng nhân dân thế công cuộc giải phóng đất nước giới.Làm lung lay hệ thống -Mở kỉ nguyên mới, thuận lợi thuộc địa của thực dân Pháp cho phong trào giải phóng dân Mở đầu quá trình sụp đổ chủ tộc thế giới Làm đảo lộn chiến nghĩa thực dân cũ lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mĩ + Bảng kiến thức này giúp học sinh nắm vững về hai chiến thắng quân quan trọng quyết định để đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mĩ Thắng lợi đó, là sở dẫn đến thắng lợi bàn đàm phán ở hội nghị Gionevo năm 1954 và hội nghị Pari năm 1973.Mặc dù là hai chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc tổng tiến công –nổi dậy mùa xuân 1975 diễn ở hai thời điểm khác đều diễn vòng 55 ngày đêm + Bảng hệ thống kiến thức này ,Tôi có thể thiết kế thành dạng câu hỏibài tập như: Từ bảng hệ thống kiến thức ,anh(chị) phân tích điểm giống bản tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954? Bảng 4: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và cuôc kháng chiến chống Mĩ cứu nước Nội dung kháng chiến chống thực dân Pháp Đúng đắn sáng tạo Kháng chiến chống Mĩ cứu nước Đúng đắn sáng tạo, đ ộc l ập t ự ch ủ Đường lối Đường lối chính trị: -từ cách mạng dân tộc dân chủ cách mạng nhân dân tiến lên cách mạng xã Đường lối chính trị: -Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền hội chủ nghĩa Nam,cách mạng xã hội chủ -Tác dụng:Động viên đến mức nghĩa ở miền Bắc cao sức mạnh toàn dân đến Tác dụng :Kết hợp của tiền mức cao sức mạnh toàn tuyến với hậu phương;sức mạnh dân cả nước kết hợp với phong dân tộc với sức mạng thời đại trào cách mạng thế giới Đường lối quân sự:Toàn dân,toàn diện,trường kì ,tự lực Đường lối quân sự:Toàn dân,toàn diện,lâu đài ,dựa vào cánh sinh sức mạnh là chính đồng thời tranh thủ ủng hộ quốc tế Truyền Toàn Đảng,toàn dân,toàn quân đoàn kết một lòng ,quyết tâm Toàn Đảng,toàn dân,toàn quân đoàn kết một lòng ,quyết tâm thống dân chiến đấu vì độc lập tự ,nêu chiến đấu vì độc lập tự ,nêu tộc cao truyền thống yêu nước,chủ cao truyền thống yêu nước,chủ nghĩa anh hùng cách mạng nghĩa anh hùng cách mạng Xây dựng hậu phương vững Hậu phương miền Bắc bảo chắc về mọi mặt,động viên vệ vững chắc,được xây dựng Hậu phương Nguyên cao sức người,sức củng cố tiềm lực kinh tế,quốc của,chính trị tinh thần cho tiền phòng ,đáp ứng ngày càng lớn tuyến yêu cầu chi viện cho miền Là nhân tố thường xuyên quyết Nam.Là nhân tố thường xuyên định thắng lợi quyết định thắng lợi -Tình đoàn kết chiến đấu của -Tình đoàn kết chiến đấu của nhân khách nhân dân nước Đông Dương quan nhân dân nước Đông Dương -Sự giúp đỡ to lớn của các nước Trong một chiến lược xã hội chủ nghĩa chung,một chiến trường chung -Sự đồng tình,ủng hộ phong trào -Sự giúp đỡ to lớn của các nước giải phóng dân tộc ,phong trào xã hội chủ nghĩa hòa bình dân chủ,nhân dân tiến -Sự đồng tình,ủng hộ phong trào bộ thế giới(trong đó có hòa bình dân chủ,nhân dân tiến nhân dân pháp) bộ thế giới(trong đó có nhân dân Mĩ + Bảng kiến thức này giúp học sinh ôn tập về nguyen nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mĩ Qua đó,rút nguyên nhân chung và nhận thức đúng vai trò lãng đạo của Đảng dẫn đến những thắng lợi quan trọng này + Trên sở bảng kiến thức trên, Tôi có thể thiết kế thành dạng câu hỏi-bài tập như: Từ nguyên nhân dẫn đến thắng lợi kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mĩ,anh(chị) làm rõ vai trò lãnh đạo Đảng nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1954-1975? Qua việc sử dụng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, nhận thấy tính hiệu quả sau : Lớp dạy Lớp 12C5 Lớp 12C4 Trong đó: Sĩ số Giỏi Khá Trung Bình Yếu 43 40 25 20 10 15 - Lớp 12C5 áp dụng phương pháp lập bảng hệ thống hóa kiến thức - Lớp 12C4 không áp dụng phương pháp lập bảng hệ thống hóa kiến thức KẾT LUẬN 3.1.Kết luận: Để đạt hiệu quả cao học tập môn lịch sử,trước hết học sinh phải yêu thích môn lịch sử ,điều này cần tác động lớn từ phía giáo viên và vai trò của giáo viên quan trọng việc hình thành tri thức và nhân cách học sinh Do đó,giáo viên phải là người tổ chức,hướng dẫn cho học sinh tích cực,chủ động và linh hoạt chiến lĩnh tri thức lịch sử nhân loại Trong thực tế dạy học,không có phương pháp đơn nào là tối ưu.vì vậy giáo viên phải kết hợp nhiều phương pháp và đổi phương pháp dạy học thì mang lại hiệu quả tích cực.Hơn nữa ,với các câu hỏi –bài tập thiết kế dựa bảng hệ thống kiến thức,không phải phù hợp với tất cả đối tượng học sinh.Do đó ,giáo viên phải biết lựa chọn,hướng dẫn để học sinh làm tốt các yêu cầu của câu hỏi –bài tập đưa Mặc dù thời gian nghiên cứu chưa nhiều,phạm vi đề tài chưa sâu.Nhưng qua thực tế bản thân áp dụng phương pháp này và đạt nhiều kết quả tốt đẹp.Tôi trân thành muốn chia sẻ với các đồng nghiệp của mình.Hy vọng nó góp phần việc nâng cao chất lượng quá trình dạy học Tuy nhiên với lực bản thân có hạn,cộng với kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều,chắc chắn đề tài của không tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy mong đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp để đề tài này hoàn thiện Cuối cùng,tôi xin chân thành cảm ơn tới đồng nghiệp,các em học sinh Trường THPT Dương Đình Nghệ giúp đỡ thực hiện đề tài này 3.2.Kiến nghị: - Sử dụng hệ thống kiến thức đem lại hiệu quả rõ rệt dạy học,đảm bảo yêu cầu giáo dưỡng ,giáo dục và phát triển Phương pháp này không áp dụng dạy học đại trà mà còn đặc biệt cần thiết các lĩnh vực khác ôn thi THPT quốc gia ,đại học và cả bồi dưỡng học sinh giỏi So sánh ,lập bảng kiến thức dạy học phù hợp với phương pháp dạy học hiện đại nhằm phát huy tính tích cực ,chủ động của học sinh - Trong chương trình lịch sử THPT,bài nào cũng có vấn đề để lập bảng hệ thống kiến thức quá trình soạn bài ,lên lớp ,giáo viên cần lưu ý để không bỏ qua hội nào sử dụng phương pháp này Tuy nhiên ,cách thức sử dụng phải hết sức linh hoạt:có thể tiến hành lớp,có thể câu hỏi soạn bài của học sinh,có thể là làm bài tập về nhà - Hình thức lập bảng phải phong phú,sinh động,thích hợp ,tránh đơn điệu gây nhàm chán cho học sinh Tôi xin cam đoan là sáng kiến nghiên cứu và thực hiện, tuyệt đối không coppy bất tác giả nào Thanh Hóa, ngày 25 tháng năm 2017 Người viết sáng kiến Ngọ Thị Thuận MỤC LỤC Tên đề mục Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trang 1 1 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Điểm của sáng kiến Nội dung sáng kiến 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.3 Các sáng kiến và giải pháp trước đó 2 2 2.4 Một số bảng hệ thống kiến thức và cách sử dụng Kết luận và kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị 14 14 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa, sách giáo viên Lịch sử lớp 12 Đại cương lịch sử Việt Nam tập III – Lê Mậu Hãn ( Chủ biên ), NXBGD, 2004 Các bài thi học sinh giỏi môn Sử - Phan Ngọc Liên ( chủ biên ) NXB Hà Nội, 2007 Phương pháp dạy học Lịch sử - Phan Ngọc Liên – Trần Văn Trị ( chủ biên ) NXBGD, 2002 Và số tài liệu tham khảo khác ... tập ,chuẩn bị bước vào kì thi THPT sắp tới NỘI DUNG SÁNG KIẾN 2.1 Cơ sở lí luận việc lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử Thực chất lập bảng thống kê kiến thức lịch sử là... thực tiễn việc lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử Là giáo viên phân công giảng dạy Lịch sử lớp 12 nhiều năm liên tiếp, cố gắng tìm tòi những cách thức, phương pháp giúp... chống Pháp và kháng chiến chống Mĩ,anh(chị) làm rõ vai trò lãnh đạo Đảng nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1954-1975? Qua việc sử dụng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử việt nam (1954 1975) bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan