0

Giáo án Ngữ văn lớp 12 Học kì 2

244 114 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2020, 20:29

Thiết kế giáo án là một công việc thường xuyên của giáo viên trước khi lên lớp, việc chuẩn bị một giáo án kỹ lưỡng, công phu sẽ giúp giáo viên có được sự tự tin, giúp giờ giảng thành công hơn. Giáo án Ngữ văn lớp 12 này là tài liệu hữu ích để những giáo viên đang phụ trách môn Ngữ Văn có thể tham khảo, tiết kiệm được thời gian và áp lực soạn giáo án. Tiết 55-56 VỢ CHỒNG A PHỦ ( Trích – TƠ HOÀI ) Ngày soạn: Ngày thực hiện: A VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT I Tên học : VỢ CHỒNG A PHỦ II Hình thức dạy học : DH lớp III Chuẩn bị giáo viên học sinh 1/Thầy -Giáo án -Phiếu tập, trả lời câu hỏi -Tranh ảnh nhà văn, hình ảnh, phim Vợ chồng A Phủ, ; -Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động lớp -Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh nhà 2/Trò -Đọc trước ngữ liệu SGK để trả lời câu hỏi tìm hiểu -Các sản phẩm thực nhiệm vụ học tập nhà (do giáo viên giao từ tiết trước) -Đồ dùng học tập B NỘI DUNG BÀI HỌC Vợ chồng A Phủ C MỤC TIÊU BÀI HỌC I Mức độ cần đạt Kiến thức : a/ Nhận biết: HS nhận biết, nhớ tên tác giả hoàn cảnh đời của tác phẩm b/ Thông hiểu: HS hiểu lí giải hồn cảnh sáng tác có tác động chi phối tới nội dung tư tưởng tác phẩm c/Vận dụng thấp: Khái quát đặc điểm phong cách tác giả từ tác phẩm d/Vận dụng cao: - Vận dụng hiểu biết tác giả, hoàn cảnh đời của tác phẩm để phân tích giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm Kĩ : a/ Biết làm: nghị luận đoạn trích văn xi, ý kiến bàn văn học; b/ Thông thạo: bước làm nghị luận 3.Thái độ : a/ Hình thành thói quen: đọc hiểu tác phẩm văn xi b/ Hình thành tính cách: tự tin, sáng tạo tìm hiểu tác phẩm văn xi; c/Hình thành nhân cách: -Biết nhận thức ý nghĩa tác phẩm văn xuôi đại Việt Nam lích sử văn học dân tộc -Biết trân quý giá trị văn hóa truyền thống mà tác phẩm văn xuôi đại đem lại -Có ý thức tìm tòi thể loại, từ ngữ, hình ảnh tác phẩm văn xi đại Việt Nam II Trọng tâm 1.Kiếnthức -Nỗi thống khổ người dân miền núi Tây Bắc ách thống trị bọn chúa đất phong kiến, thực dân Vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng mãnh liệt đồng bào vùng cao -Nghệ thuật xây dựng nhân vật sinh động, chân thực; miêu tả phân tích tâm lí nhân vật sắc sảo, tinh tế; lối kể chuyện hấp dẫn, ngôn ngữ mang phong vị màu sắc dân tộc, giàu tính tạo hình đầy chất thơ… 2.Kĩnăng - Tóm tắt tác phẩm; - Phân tích nhân vật tác phẩm tự 3.Tháiđộ: Cảm thông với nỗi thống khổ người Tây Bắc ách thống trị thực dân phong kiến, cảm phục sức sống mãnh liệt, trân trọng khát vọng tự người dân lao động Những lực cụ thể học sinh cần phát triển: - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn xuôi đại Việt Nam ( 1945-1954) - Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm văn xuôi đại Việt Nam ( 1945-1954) - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân văn xuôi đại Việt Nam ( 1945-1954) - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận thành tựu, hạn chế, đặc điểm bản, giá trị của tác phẩm văn xuôi đại Việt Nam ( 1945 -1954) - Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nhân vật truyện truyện cùng chủ đề; - Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học D TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC KHỞI ĐỘNG ( phút) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt, Hoạt động Thầy trò lực cần phát triển - GV giao nhiệm vụ: - Nhận thức +Trình chiếu đoạn phim phim Vợ chồng A Phủ, nghe nhiệm vụ cần giải hát Chỉ có người (CNTT) học +Chuẩn bị bảng lắp ghép * HS: + Nhìn hình đốn tác giả Tơ Hồi + Lắp ghép tác phẩm với tác giả - HS thực nhiệm vụ: - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: Từ đó, giáo viên giới thiệu Vào bài: Trong thơ Tiếng hát tàu, nhà thơ Chế Lan Viên có viết “Tậy Bắc ơi, người mẹ hồn thơ” Vâng Tây Bắc nguồn cảm hứng vơ tận để nhà thơ, nhà văn tìm đến sáng tác Một nhà văn sau cách mạng có duyên nợ sâu nặng với mảnh đất Tơ Hồi Với Truyện Tây bắc, ơng đưa ta nơi “máu rỏ tâm hồn ta thấm đất”, nơi mà nhận vật Mị A Phủ sống ngày tăm tối ách thống trị của bọn chúa đất miền núi Và họ vùng lên đấu tranh, theo cách mạng… - Tập trung cao hợp tác tốt để giải nhiệm vụ - Có thái độ tích cực, hứng thú HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (120 phút) Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt - Thao tác 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu I Vài nét chung Tác giả: tác giả + GV: Nêu nét tác giả? a Cuộc đời: - Tên khai sinh: Nguyễn Sen Sinh năm: HS đọc phần Tiểu dẫn, dựa vào 1920 hiểu biết thân để trình bày - Quê nội Thanh Oai- Hà Đông nét về: b Sáng tác văn học: - Cuộc đời, nghiệp văn học phong -Viết văn từ trước Cách mạng - sáng tác cách sáng tác Tơ Hồi với nhiều thể loại Số lượng tác phẩm đạt - Xuất xứ truyện Vợ chồng A Phủ của Tô kỷ lục văn học Việt Nam Hồi đại - 1996: Được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh Văn học Nghệ thuật - Một số tác phẩm tiêu biểu: Dế Mèn phiêu lưu ký (1941), O chuột (1942), Truyện Tây Bắc (1953)… Tác phẩm: - Thao tác 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu a Xuất xứ: - Vợ chồng A Phủ (1952) tác phẩm kết chuyến đội giải + GV: Nêu xuất xứ tác phẩm? phóng Tây Bắc, in tập Truyện Tây Bắc, giải Nhất giải thưởng Hội Văn nghệ GV tích hợp kiến thức địa lí ( Tây Việt Nam 1954 – 1955 Bắc), kiến thức lịch sử ( giải phóng Tây - Tác phẩm gồm hai phần, đoạn trích bắc kháng chiến chống Pháp) để SGK phần giúp HS hiểu hồn cảnh sáng tác b Tóm tắt tác phẩm (phần 1) GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cốt truyện Trên sở đọc chuẩn bị nhà, HS tóm tắt tác phẩm (Tích hợp kiến thức Làm Văn 10: Tóm tắt văn tự sự) - Mị, cụ gỏi xinh đẹp, yờu đời, cú khỏt vọng ự do, hạnh phỳc bị bắt làm dõu gạt nợ cho nhà Thống lớ Pỏ Tra - Lỳc đầu Mị phản khỏng trở nờn tờ liệt, "lựi lũi rựa nuụi xú cửa" - Đờm tỡnh xuõn đến, Mị muốn chơi bị A Sử (chồng Mị) trúi đứng vào cột nhà - A Phủ vỡ bất bỡnh trước A Sử nờn đỏnh bị bắt, bị phạt vạ trở thành kẻ trừ nợ cho nhà Thống lớ - Khụng may hổ vồ bũ, A Phủ bị đỏnh, bị trúi đứng vào cọc đến gần chết - Mị cắt dõy trúi cho A Phủ, người chạy trốn đến Phiềng Sa - Thao tác 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu nhân vật Mị + GV nêu câu hỏi: Mị xuất dòng của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ Em hình dung cảm nhận điều nhân vật đoạn văn mở đầu tác phẩm? +GV: Em hiểu nghĩa khái niệm “con dâu gạt nợ” nào? Từ hiểu dễ dàng sống Mị vai trò vợ A Sử, nhà thống lí sao? Qua đây, tác giả muốn phản ánh thực xã hội gì? HS trả lời cá nhân: − Con dâu nói quan hệ với thống lí Pá Tra – cha đẻ A Sử Nghĩa Mị II Đọc - hiểu văn Nhân vật Mị: a Cuộc sống thống khổ: ( Cuộc đời làm dâu gạt nợ) * Trước bị bắt vè làm dâu trừ nợ cho nhà thống lí PaTra: Mị gái trẻ, đẹp, yêu đời: * Từ bị bắt làm dâu trừ nợ: nợ “truyền kiếp”, bị bắt làm “con dâu gạt nợ” nhà thống lí Pá Tra, bị đối xử tàn tệ, ý thức sống ( lời giới thiệu Mị, công việc, không gian buồng Mị,…) -Thời gian: "Đã năm", "từ năm cô không nhớ …" không ý thức thời gian, khơng ý thức đời làm dâu gạt nợ -Không gian: tảng đá trước cửa, cạnh tàu trở thành người thân, người nhà của chúng – gia đình giàu có, quyền thế, sang trọng Hồng Ngài − Nhưng Mị lại dâu gạt nợ, đem thân thay cha mẹ trả nợ tiền vay cưới cha mẹ − Như vậy, hình thức bên dâu, thực chất nợ, nơ tì nơ lệ khơng cơng cho cha Pá Tra – A Sử − Nhưng hôn nhân bất đắc dĩ, miễn cưỡng, gò ép tủi nhục nước mắt thực theo phong tục cướp vợ truyền thống của người Mơng Có điều, dâu khơng tự nguyện có khoảnh khắc tình yêu, hạnh phúc nào! − Cuộc sống của Mị nhà Pá Tra sống của kẻ đầy tớ, nơ tì khơng cơng, bị cơng việc khổ sai nặng nhọc liên tục hành hạ từ thể xác đến tinh thần Thời gian biến Mị thành máy, bóng câm lặng, đơn, buồn rười rượi, rùa xó cửa, thế, già, đến chết! − Qua đoạn đời số phận của Mị, tác giả phản ánh trung thực thực tăm tối, tàn bạo bất công xã hội miền núi phía Bắc nước ta thời thuộc Pháp trước cách mạng Số phận cay đắng đáng thương Mị đời của hàng nghìn vạn phụ nữ dân tộc người ách thống trị bọn thực dân Pháp bọn lang đạo, phìa tạo, thống lí tay sai ngựa…khe suối Căn buồng kín mít Khơng gian hẹp, cố định, quen thuộc, tăm tối, gợi đời tù hãm, bế tắc, luẩn quẩn… - Hành động, dáng vẻ bên ngoài: + Cúi mặt, buồn rười rượi, đêm khóc … + Trớn nhà, định tự tử … + Cúi mặt, không nghĩ ngợi … vùi vào làm việc ngày đêm -Suy nghĩ: Tưởng trâu, ngựa nghĩ "mình ngồi cai lỗ vuông mà trông đến chết thơi…" + Ngày Tết: chẳng buồn chơi… Nghệ thuật miêu tả sinh động, cách giới thiệu khéo léo, hấp dẫn, nghệ thuật tả thực, tương phản (giữa nhà thống lý giàu có với dâu cúi mặt không gian guồng chật hẹp với khơng gian thống rộng bên ngồi) Cuộc đời làm dâu gạt nợ đời tớ Mị sông tăm tối, nhẫn nhục nỗi khổ vật chất thể xác, tinh thần…khơng hy vọng có đổi thay b Sức sống tiềm tàng khát vọng hạnh phúc: - Thời gái: Vốn cô gái trẻ đẹp, có tài thổi sáo, có nhiều người say mê - có tình u đẹp - Mùa xn đến (thiên nhiên, tiếng sáo gọi bạn, bữa rượu,…), Mị thức tỉnh (kỉ niệm sồng dậy, sống với tiếng sáo, ý thức thời gian, thân phận,…) +Nghe - nhẩm thầm-hát GV: Đọc đoạn văn thể nỗi đau + Lén uống rượu-lòng sống tinh thần Mị? ngày trước GV: Thái độ Mị lúc + Thấy phơi phới trở lại- đột nào? nhiên vui sướng + Muốn chơi (nhắc lần) Khát vọng sống trỗi dậy - Mị muốn chơi (thắp đèn, quấn + GV tổ chức thảo luận nhóm: Nhóm 1: Những tác nhân thức dậy Mị lòng ham sống khát khao hạnh phúc mãnh liệt đêm tình mùa xn Hồng Ngài? Nhóm 2:Phân tích diễn biến tâm lí, hành động nhân vật Mị đêm tình mùa xn? Từ đó, nhận xét thành công nghệ thuật tả cảnh, tả tậm trạng nhân vật của Tơ Hồi Nhóm 3: Ngun nhân khiến Mị có hành động cắt dây trói cho A Phủ? Vì Mị chạy A Phủ? Nhóm 4: Giá trị nhân đạo thể nhân vật Mị mà Tơ Hồi muốn nêu lên gì? tóc,…) - Khi bị A Sử trói vào cột, Mị “như khơng biết bị trói”, thả hồn theo tiếng sáo + Như khơng biết bị trói + Vẫn nghe tiếng sáo … +Vùng - sợ chết Khát vọng sống vô mãnh liệt c Sức phản kháng mạnh mẽ: - Lúc đầu, thấy A Phủ bị trói, Mị dửng dưng “vơ cảm”: " A Phủ có chết thơi " - Khi nhìn thấy “dòng nước mắt chảy xuống hai hõm má xám đen lại” A Phủ: + Mị xúc động, nhớ lại mình, đồng cảm với người + Mị nhận tội ác của bọn thống trị “ chúng thật độc ác” => thương mình,->thương người, từ vơ cảm đến đồng cảm - Tình thương, đồng cảm giai cấp, niềm khát khao tự mãnh liệt,… thúc Mị cắt dây trói cứu A Phủ tự giải cho đời + Mị cởi trói cho A Phủ - giải phóng cho A Phủ giải phóng cho + Hành động có ý nghĩa định đời Mị-là kết tất yếu của sức sống vốn tiềm tàng tâm hồn người phụ nữ tưởng suốt đời cam chịu làm nô lệ b Nhân vật A Phủ * Số phận éo le, nạn nhân hủ tục lạc hậu cường quyền phong kiến miền núi (mồ côi cha mẹ, lúc bé làm thuê hết nhà đến nhà khác, lớn lên nghèo không lấy vợ) - Lúc nhỏ: Mồ côi, sống lang thang Bị bắt bán - bỏ trốn - Lớn lên: Biết làm nhiều việc Khoẻ mạnh, khơng thể lấy vợ nghèo +Dám đánh quan Bị phạt vạ làm tớ cho nhà thống lý + Bị hổ ăn bò Bị cởi trói, bị bỏ đói… * Phẩm chất tốt đẹp: có sức khỏe phi thường, dũng cảm; yêu tự do, yêu lao động; có sức sống tiềm tàng mãnh liệt… - Bị trói: Nhay đứt vòng dây mây quật sức vùng chạy Khát khao sống mãnh liệt Cuộc đời A Phủ đời nô lệ điển hình Giá trị tác phẩm: a iá trị thực: - Miêu tả chân thực số phận cực khổ người dân nghèo - Phơi bày chất tàn bạo giai cấp thống trị miền núi b Giá trị nhân đạo: - Thể tình yêu thương, cảm sâu sắc với thân phận đau khổ - Thao tác 2: Hướng dẫn tìm hiểu nhân người dân lao động miền núi trước Cách vật A Phủ mang; - Tố cáo, lên án, phơi bày chất xấu GV: Vì nói A Phủ nhân vật có số xa, tàn bạo giai thống trị; phận đặc biệt? - Trân trọng ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn, sức sống mãnh liệt khả cách GV: Nhân vật A Phủ có tính cách mạng nhân dân Tây Bắc;… đặc biệt nào? Đọc đoạn văn miêu tả cảnh A Phủ đánh A Sử? GV: Khi trở thành người làm công gạt nợ, tính cách A Phủ nào? Có thay đổi so với trước hay khơng? GV: Tính cách của A Phủ bợc lộ chi tiết nào? GV: Nhận xét nghệ thuật thể nhân vật A Phủ Tơ Hồi? + GV: Nhận xét giá trị thực nhân đạo tác phẩm? - HS thảo luận cặp đôi phát biểu tự - Thao tác 3: Tìm hiểu nghệ thuật III TỔNG KẾT: Nghệ thuật: tác phẩm + GV: Nêu nét đặc sắc nghệ a Nghệ thuật xây dựng nhân vật có thuật tác phẩm ? nhiều điểm đặc sắc (A Phủ miêu tả + GV: Ghi nhận ý kiến chốt lại qua hành động, Mị chủ yêu khắc họa theo đáp án tâm tư,…) b Trần thuật uyển chuyển, linh hoạt; cách giới thiệu nhân vật đầy bất ngờ, tự nhiên mà ấn tượng; kể chuyện ngắn gọn, + GV: Nêu ý nghĩa văn bản? dẫn dắt tình tiết khéo léo c Biệt tài miêu tả thiên nhiên phong + HS: Dựa vào mục Ghi nhớ trả lời tục, tập quán người dân miền núi d Ngôn ngữ sinh động, chọn lọc sáng tạo, câu văn giàu tính tạo hình Liên hệ: Vợ chồng A Phủ câu chuyện thấm đẫm chất thơ,… đôi trai gái người Mông miền Ý nghĩa văn bản: Tố cáo tội ác bọn phong kiến, núi cao Tây Bắc cách chục năm Tuy nhiên , nhiều vấn đề đặt từ câu thực dân; thể số phận đau khổ chuyện không chuyện của hôm người dân lao động miền núi; qua mà chuyện của hơm Em phản ánh đường giải phóng ngợi ca vẻ đẹp, sức sống tiềm tàng, nghĩ điều này? HS đọc đoạn đầu văn bản, nhận xét cách mãnh liệt họ giới thiệu nhân vật Mị, cảnh ngộ Mị, đày đọa tủi cực Mị bị bắt làm dâu gạt nợ cho nhà Thống lí Pá Tra 3.LUYỆN TẬP Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt GV giao nhiệm vụ: ĐÁP ÁN Câu hỏi 1: Trong truyện “Vợ Chồng A Phủ” hình ảnh “nắm ngón” nhắc đến lần? [1]='c' a Một lần b Hai lần c Ba lần [3]='c' [2]='b' 10 3.LUYỆN TẬP ( phút) Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt GV giao nhiệm vụ: Câu 1: Dòng nêu không giá trị văn học: a/ Giá trị nhận thức b/ Giá trị giáo dục c/Giá trị thực d/ Giá trị thẩm mĩ Câu 2: Dòng nêu tính chất tiếp nhận văn học a/ Tính cá thể hố, chủ động, tích cực b/Tính đa dạng, khơng thống c/ Tính hàm súc, đa nghĩa d/ Gồm a b - HS thực nhiệm vụ: - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: 4.VẬN DỤNG ( phút) Hoạt động GV - HS GV giao nhiệm vụ: Chỉ giá trị văn học qua truyện ngắn Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - HS thực nhiệm vụ: - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: 1c,2d Kiến thức cần đạt - Vận dụng kiến thức học Chiếc thuyền xa - Xác định giá trị: + Nhận thức + Giáo dục + Thẩm mĩ 5, TÌM TỊI, MỞ RỘNG.( phút) Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt GV giao nhiệm vụ: + Vẽ đồ tư học + Vẽ đồ tư + Dựa vào kiến thức tiếp nhận văn học để đưa 227 + Ca dao có câu: quan điểm riêng, đồng tình hay khơng đồng Có xáo xáo nước trong/ tình phải lập luận chắn Đừng xáo nước đục đau lòng cò Có ý kiến cho hình ảnh cò khép ca dao cách xưng hơ cò với bề ( Ơng ơng vớt tơi nao) Nhưng có ý cho Cò cò Anh/ chị tiếp nhận vấn đề nào? -HS thực nhiệm vụ: - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: TIẾT 99 Tổng kết phần tiếng việt: lịch sử, đặc điểm loại hình phong cách ngôn ngữ Ngày soạn: Ngày thực hiện: A VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT I Tên học : Tổng kết phần tiếng việt: lịch sử, đặc điểm loại hình phong cách ngơn ngữ II Hình thức dạy học : DH lớp III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: - Phương tiện, thiết bị: + SGK, SGV, Tư liệu Ngữ Văn 11, thiết kế học + Máy tính, máy chiếu, loa - PPDH: Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi Học sinh: Sách giáo khoa, soạn B NỘI DUNG BÀI HỌC - Kiến thức nguồn gốc, quan hệ họ hàng trình phát triển của tiếng Việt , chữ viết - Những đặc điểm loại hình tiếng Việt 228 - Các phong cách ngôn ngữ tiếng Việt C MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức : a/ Nhận biết: HS nhận biết, nhớ lịch sử, đặc điểm loại hình phong cách ngơn ngữ b/ Thơng hiểu: HS hiểu lí giải đặc trưng PCNN văn bản; c/Vận dụng thấp: Chỉ nêu hiệu nghệ thuật của đặc điểm loại hình tiếng Việt văn bản; d/Vận dụng cao: - Vận dụng hiểu biết tiếng Việt để làm đoạc hiểu; Kĩ : a/ Biết làm: đọc hiểu liên quan đến tiếng Việt; b/ Thông thạo: bước làm đoạn hiểu Tiếng Việt; 3.Thái độ : a/ Hình thành thói quen: đọc hiểu văn liên quan đến Tiếng Việt b/ Hình thành tính cách: tự tin sử dụng ngơn ngữ tiếng Việt; c/Hình thành nhân cách: -Có ý thức tìm tòi giữ gìn sáng tiếng Việt; Những lực cụ thể học sinh cần phát triển: - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến Tiếng Việt - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân Tiếng Việt - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận phong cách ngôn ngữ văn bản - Năng lực phân tích, so sánh đặc trưng của phong cách ngôn ngữ văn bản Tiếng Việt D TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC KHỞI ĐỘNG ( phút) Chuẩn kiến thức kĩ Hoạt động Thầy trò cần đạt, lực cần phát triển - GV giao nhiệm vụ: GV tổ chức trò chơi Ơ CHỮ liên quan đến - Nhận thức tiếng Việt nhiệm vụ cần giải - HS thực nhiệm vụ: tìm từ ô chữ theo yêu cầu học của câu hỏi - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: - Tập trung cao Từ đó, giáo viên giới thiệu Vào bài: Như vậy, qua 03 năm học hợp tác tốt để giải khối THPT, bên cạnh phần đọc hiểu văn bản, phần Làm văn, có nhiệm vụ phân mơn quan trọng góp phần giữ sáng tiếng nói dân tộc, Tiếng Việt Hơm nay, vào ôn tập để chốt lại kiến thức liên quan đến tiếng Việt - Có thái độ tích cực, hứng thú 229 HÌNH THÀNH KIẾN THỨC( 30 phút) Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt - GV hướng dẫn HS kẻ bảng điền vào thông tin học - HS làm việc cá nhân trình bày trước lớp Các HS khác nhận xét, bổ sung - GV hướng dẫn HS kẻ bảng điền vào thông tin học - HS làm việc cá nhân trình bày trước lớp Các HS khác nhận xét, bổ sung I Tổng kết nguồn gốc, lịch sử phát triển tiếng Việt đặc điểm loại hình ngơn ngữ đơn lập Bài tập 1: So sánh hai phần văn (mục 4- SGK), xác định phong cách ngôn ngữ đặc điểm ngôn ngữ hai văn - GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức để xác định phân tích III Luyện tập Bài tập 1: Hai phần văn có chung đề tài (trăng) viết với hai phong cách ngôn ngữ khác nhau: + Phần văn (a) viết theo phong cách ngôn ngữ khoa học nên ngơn ngữ dùng thể tính trừu tượng, khái qt, tính lí trí, lơgíc, tính phi cá thể + Phần văn (b) viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nên ngôn ngữ dùng thể tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa Bài tập 2: a) Văn viết theo phong cách ngơn ngữ hành b) Ngơn ngữ sử dụng văn có đặc điểm: + Về từ ngữ: văn sử dụng nhiều từ ngữ thường gậưp phong cách ngơn ngữ hành như: định, cứ, luật, nghị định 299/HĐBT, ban hành điều lệ, thi hành định này,… + Về câu: văn sử dụng kiêểu câu thường gặp định (thuộc văn hành chính): ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cứ… cứ… xét đề nghị… định I… II… III… IV… V… VI… - HS thảo luận theo nhóm học tập, cử đại diện trình bày tham gia tranh luận với nhóm khác Bài tập 2: Đọc văn lược trích (mục 5- SGK) thực yêu cầu: a) Xác định phong cách ngôn ngữ của văn b) Phân tích đặc điểm từ ngữ, câu văn, kết cấu văn c) Đóng vai phóng viên báo hàng ngày giả định văn vừa kí ban hành vài trước, anh (chị) viết tin ngắn theo phong II Tổng kết phong cách ngơn ngữ văn 230 cách báo chí (thể loại tin) để đưa + Về kết cấu: văn có kết cấu theo tin kiện ban hành văn khuôn mẫu phần: - GV hướng dẫn HS thực yêu - Phần đầu: quốc hiệu, quan cầu định, ngày thánh năm, tên định - Phần chính: nội dung định - Phần cuối: chữ kí, họ tên (góc phải), nơi nhận (góc trái) c) Tin ngắn: Cách vài tiếng đồng hồ, bà Trần Thị Tâm Đan thay mặt UBND thành phố Hà Nội kí định thành lập Bảo hiểm Y tế Hà Nội Quyết định - HS làm việc cá nhân trình bày kết việc nêu rõ chức năng, quyền hạn, trước lớp để thảo luận nhiệm vụ, tổ chức, cấu phòng ban,… quy định địa điểm cho Bảo hiểm Y tế Hà Nội cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành 3.LUYỆN TẬP ( phút) Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt GV giao nhiệm vụ: TRẢ LỜI Câu hỏi 1: Dòng nêu nhận xét đoạn văn sau :"Sao anh không cưỡi lên ngựa mà chạy cho mau? Rõ khéo cho anh,bốn cẳng lại so với sáu cẳng ? a Là văn ( ngơn ngữ ) nói b Là văn ( ngôn ngữ ) viết c Là văn ( ngơn ngữ ) nói đuợc ghi lại chữ viết d.Là văn ( ngơn ngữ ) nói đuợc trình bày hình thức nói [1]='d' Câu hỏi 2: Nhận xét sau khơng phải nói đặc điểm diễn đạt đoạn văn : a Từ ngữ tự nhiên b Từ ngữ chọn lọc c Từ ngữ có tính ngữ 231 [2]='b' [3]='d' [4]='a' - HS thực nhiệm vụ: - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: d Dùng hình thức tỉnh lược Câu hỏi 3: Dòng sau khơng phải đặc điểm ngơn ngữ nói? a Ngơn ngữ nói ngơn ngữ âm b Ngơn ngữ nói đa dạng ngữ điệu c Ngơn ngữ nói sử dụng nhiều lớp từ, kiểu câu đa dạng d Ngôn ngữ nói ngơn ngữ tinh luyện trau chuốt Câu hỏi 4: Ngôn ngữ viết hỗ trợ yếu tố nào? a Dấu câu b Nét mặt c Cử d Điệu bộ 4.VẬN DỤNG ( phút) Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt GV giao nhiệm vụ: Về mặt thể loại văn học, nước ta, thơ có truyền thống lâu đời Sử thi dân tộc Tây Nguyên, dân tộc Mường , truyện thơ dân gian dân tộc Thái, Tày, Nùng,:., lưu truyền nhiều thiên bất hủ Ca dao, dân ca, thơ cổ điển người Việt thời phong kiến để lại nhiều viên ngọc quý Thơ đại, trước sau Cách mạng tháng Tám 1945, góp vào kho tàng văn học dân tộc kiệt tác Văn xuôi tiếng Việt đời muộn, gần với kỉ XX, tốc độ phát triển trưởng thành nhanh chóng Với thể bút kí, tuỳ bút, truyện ngắn, tiểu thuyết, văn xi Việt Nam sánh với nhiều văn xuôi đại giới Hãy cho biết, đoạn văn thuộc phong cách ngơn ngữ gì? Căn vào đâu để nhận biết điều ấy? 232 Hướng dẫn làm Đoạn văn thuộc phong cách ngơn ngữ khoa học Có hai dấu hiệu để nhận biết điều ấy: thứ nhất, nội dung của đoạn văn bàn vấn đề văn học sử Việt Nam; thứ hai, đoạn văn, người viết sử dụng nhiều thuật ngữ khoa học Các thuật ngữ khoa học xuất đoạn văn: thể loại văn học, thơ, sử thi, truyện thơ dân gian, ca dao, dân ca, thơ cổ điển, văn xi, bút kí, tuỳ bút, truyện ngắn, tiểu thuyết Trong đoạn văn trên, tác giả sử dụng thuật ngữ khoa học nào? - HS thực nhiệm vụ: - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: TÌM TỊI, MỞ RỘNG.( phút) Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt GV giao nhiệm vụ: + Vẽ đồ tư + Vẽ đồ tư phần phong cách ngôn ngữ văn -HS thực nhiệm vụ: - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: TIẾT 100- 101-102 ÔN TẬP VĂN HỌC Ngày soạn: Ngày thực hiện: A VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT I Tên học : Ơn tập văn học II Hình thức dạy học : DH lớp III Chuẩn bị giáo viên học sinh 1/Thầy -Giáo án -Phiếu tập, trả lời câu hỏi -Tranh ảnh nhà văn, hình ảnh liên quan tác phẩm học HKII -Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động lớp -Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh nhà 2/Trò -Đọc trước ngữ liệu SGK để trả lời câu hỏi tìm hiểu -Các sản phẩm thực nhiệm vụ học tập nhà (do giáo viên giao từ tiết trước) -Đồ dùng học tập B NỘI DUNG BÀI HỌC Ôn tập : - Các tác phẩm VHVN học học kỳ II lớp 12 233 -Các tác phẩm văn học nước C MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức : a/ Nhận biết: HS nhận biết, nhớ tên tác giả hoàn cảnh đời của tác phẩm b/ Thông hiểu: HS hiểu lí giải hồn cảnh sáng tác có tác động chi phối tới nội dung tư tưởng tác phẩm c/Vận dụng thấp: Khái quát đặc điểm phong cách tác giả từ tác phẩm d/Vận dụng cao: - Vận dụng hiểu biết tác giả, hoàn cảnh đời của tác phẩm để phân tích giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm văn học đại Việt Nam Kĩ : a/ Biết làm: nghị luận đoạn trích văn xi, ý kiến bàn văn học; b/ Thông thạo: bước làm nghị luận văn học 3.Thái độ : a/ Hình thành thói quen: đọc hiểu văn tự b/ Hình thành tính cách: tự tin , sáng tạo tìm hiểu văn tự c/Hình thành nhân cách: -Biết nhận thức ý nghĩa tác phẩm VH đại Việt Nam lích sử văn học dân tộc -Biết trân quý giá trị văn hóa truyền thống mà tác phẩm văn học đại đem lại -Có ý thức tìm tòi thể loại, từ ngữ, hình ảnh tác phẩm văn học đại Việt Nam Những lực cụ thể học sinh cần phát triển: - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến VHVN học học kỳ II lớp 12 - Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm VHVN học học kỳ II lớp 12 - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân các tác phẩm VHVN học học kỳ II lớp 12 - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận thành tựu, hạn chế, đặc điểm bản, giá trị của tác phẩm các tác phẩm VHVN học học kỳ II lớp 12 - Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của các thể loại văn học - Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học D TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC KHỞI ĐỘNG ( phút) Hoạt động Thầy trò 234 Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt, lực cần phát triển - GV giao nhiệm vụ: +Trình chiếu tranh ảnh, cho hs xem tranh ảnh (CNTT) +Chuẩn bị bảng lắp ghép * HS: + Nhìn hình đốn tác giả VH HK2 + Lắp ghép tác phẩm với tác giả + Đọc, ngâm thơ liên quan đến tác giả - HS thực nhiệm vụ: - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: Từ đó, giáo viên giới thiệu Vào bài: Như vậy, đọc hiểu toàn tác phẩm tiêu biểu VHVN văn học nước HK2 Để khắc sâu kiến thức tác phẩm học, hôm tiến hành ôn tập văn học để chuẩn bị cho kỳ thi HK2 thi QGTHPT - Nhận thức nhiệm vụ cần giải học - Tập trung cao hợp tác tốt để giải nhiệm vụ - Có thái độ tích cực, hứng thú HÌNH THÀNH KIẾN THỨC( 70 phút) Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt Những phát khác I Ôn tập văn học Việt Nam số phận cảnh ngộ của Vợ nhặt (Kim Lân) Vợ chồng A Phủ (Tô người dân lao động Hoài) Vợ nhặt Vợ chồng A Phủ tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân) Tình cảnh thê Sớ phận bi thảm Vợ chồng A Phủ (Tơ Hồi) Số thảm của người của người dân Phân tích nét đặc sắc tư phận tưởng nhân đạo tác cảnh dân lao động miền núi Tây Bắc ngộ nạn đói ách áp bức, phẩm năm 1945 bóc lột bọn (GV hướng dẫn HS lập bảng so phong kiến trước người sánh ) cách mạng Ngợi ca tình Ngợi ca sức sống Tư người cao đẹp, tiềm tàng tưởng khát vọng sống người nhân đạo hi vọng vào đường họ tự giải tương lai phóng, theo tác tươi sáng cách mạng phẩm Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành, Những đứa gia đình Nguyễn Thi Cần so sánh mợt số phương diện tập trung thể chủ nghĩa anh hùng cách mạng: + Lòng yêu nước, căm thù giặc + Tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất Các tác phẩm Rừng xà nu chống kẻ thù xâm lược của Nguyễn Trung Thành, + Đời sống tâm hờn, tình cảm cao đẹp 235 Những đứa gia đình của Nguyễn Thi viết chủ nghĩa anh hùng cách mạng Hãy so sánh để làm rõ khám phá, sáng tạo riêng tác phẩm việc thể chủ đề chung (GV hướng dẫn HS so sánh số phương diện ) Quan niệm nghệ thuật Nguyễn Minh Châu gửi gắm qua truyện ngắn Chiếc thuyền xa? (GV gợi cho HS nhớ lại học ) Phân tích đoạn trích kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ để làm rõ chiến thắng lương tâm, + Những nét đặc sắc nghệ thuật thể hiện: nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật xây dựng hình tượng chi tiết nghệ thuật giàu ý nghĩa, Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu Quan niệm nghệ thuật Nguyễn Minh Châu gửi gắm qua truyện ngắn Chiếc thuyền xa phong phú sâu sắc: + Cuộc sống có nghịch lí mà người buộc phải chấp nhận, "sớng chung" với + Muốn người thoát khỏi cảnh đau khổ, tăm tối, man rợ cần có giải pháp thiết thực khơng phải thiện chí lí thuyết đẹp đẽ xa rời thực tiễn + Nhan đề Chiếc thuyền xa giống gợi ý khoảng cách, cự li nhìn ngắm đời sống mà người nghệ sĩ cần coi trọng Khi quan sát từ "ngồi xa", người nghệ sĩ khơng thể thấy hết mảng tối, góc khuất Chủ nghĩa nhân đạo nghệ thuật xa lạ với số phận cụ thể của người Nghệ thuật mà không sống người nghệ thuật có ích Người nghệ sĩ thực sống với sống, thực hiểu người có sáng tạo nghệ thuật có giá trị đích thực góp phần cải tạo sống Đoạn trích kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu Quang Vũ Cần tập trung phân tích điểm sau: 1) Phân tích hồn cảnh trớ trêu Hồn Trương Ba qua độc thoại nội tâm, đối thoại với nhân vật đặc biệt đối thoại với xác anh hàng thịt + Trương Ba khơng Trương Ba ngày trước + Trương Ba vụng về, thơ lỗ, phũ phàng + Mọi người xót xa trước tình cảnh Trương Ba, xác anh hàng thịt cười nhạo Trương Ba, thân Trương Ba vô đau khổ, dằn vặt 2) Phân tích thái độ, tâm trạng Hồn Trương Ba đối thoại với Đế Thích định cuối Hồn Trương Ba để rút chủ đề, ý nghĩa tư tưởng đoạn trích nói riêng kịch 236 đạo đức người (GV định hướng cho HS ý cần phân tích giao việc cho nhóm, nhóm chuẩn bị ý- đại diện nhóm phân tích GV nhận xét, khắc sâu ý bản) HS phát biểu khía cạnh GV nhận xét hồn chỉnh bảng so sánh nói chung + Cuộc đối thoại với Đế Thích, đặc biệt lời thoại mang ý nghĩa tư tưởng tác phẩm + Cái chết cu Tị hình dung Hồn Trương Ba Hồn nhập vào xác cu Tị + Quyết định cuối của Hồn Trương Ba: xin cho cu Tị sống chết hẳn- ý nghĩ nhân văn của định 3) Tổng hợp điều phân tích, đánh giá chiều sâu triết lí ý nghĩa tư tưởng kịch: chiến thắng của lương tâm, đạo đức người HS thảo luận phát biểu ý kiến Ý nghĩa tư tưởng đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn Số phận người của Sô-lôkhốp (GV yêu cầu HS xem lại phần tổng kết Số phận người, sở để phát biểu thành ý lớn ) II Ôn tập văn học Nước Số phận người Sô-lô-khốp + ý nghĩa tư tưởng: Số phận người Sô-lô-khốp khiến ta suy nghĩ nhiều đến số phận người cụ thể sau chiến tranh Tác phẩm khẳng định cách viết chiến tranh: không né tránh mát, không say với chiến thắng mà biết cảm nhận chia sẻ đau khổ người sau chiến tranh Từ mà tin yêu người Số phận người khẳng định sức mạnh lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, nghị lực người Tất điều nâng đỡ người vượt lên số phận + Đặc sắc nghệ thuật: Số phận người có sức rung cảm vơ hạn chất trữ tình sâu lắng Nhà văn sáng tạo hình thức tự độc đáo, xen kẽ nhịp nhàng giọng điệu người kể chuyện (tác giả nhân vật chính) Sự hồ quyện chặt chẽ chất trữ tình tác giả chất trữ tình nhân vật mở rộng, tăng cường đến tối đa cảm xúc nghĩ suy liên tưởng phong phú cho người đọc Truyện ngắn Thuốc Lỗ Tấn + Lỗ Tấn phê phán bệnh người Trung Quốc đầu kỉ XX: 237 Trong truyện ngắn Thuốc, Lỗ Tấn phê phán bệnh của người Trung Quốc đầu kỉ XX? Đặc sắc nghệ thuật tác phẩm? (GV yêu cầu HS xem lại phần tổng kết Thuốc, sở để phát biểu thành ý lớn ) Ý nghĩa biểu tượng đoạn trích Ơng già biển của Hê-ming-uê? (GV yêu cầu HS xem lại Ơng già biển cả, sở để thảo luận ) HS làm việc cá nhân phát biểu HS làm việc cá nhân phát biểu HS làm việc cá nhân phát biểu, thảo luận - Bệnh u mê lạc hậu người dân - Bệnh xa rời quần chúng của người cách mạng tiên phong + Đặc sắc nghệ thuật tác phẩm: - Cốt truyện đơn giản hàm súc - Các chi tiết, hình ảnh giàu ý nghĩa tượng trựng Đặc biệt hình ảnh bánh bao tẩm máu, hình ảnh đường, hình ảnh vòng hoa mộ Hạ Du, - Không gian, thời gian truyện tín hiệu nghệ thuật có ý nghĩa Đoạn trích Ơng già biển Hêming- Ý nghĩa biểu tượng đoạn trích Ơng già biển Hê-ming-uê + Ông lão cá kiếm Hai hình tượng mang vẻ đẹp song song tương đồng tình căng thẳng đối lập + Ông lão tượng trưng cho vẻ đẹp người việc theo đuổi ước mơ giản dị to lớn đời + Con cá kiếm đại diện cho tính chất kiêu hùng vĩ đại tự nhiên + Trong mối quan hệ phức tạp thiên nhiên với người lúc thiên nhiên kẻ thù Con người thiên nhiên vừa bạn vừa đối thủ Con cá kiếm biểu tượng ước mơ vừa bình thường giản dị đồng thời khác thường, cao mà người theo đuổi lần đời 3.LUYỆN TẬP ( phút) Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt GV giao nhiệm vụ: - HS thực nhiệm vụ: Câu hỏi 1: Chi tiết sau tiểu sử Nguyễn Thi chưa xác? - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: a Tên khai sinh Nguyễn Hòang Ca, sinh 1928, quê Nam Định b Tác phẩm chính: Dòng kinh quê ĐÁP ÁN [1]='d' 238 hương, Những tích đất thép…(bút kí); Khi mẹ vắng nhà, Những đứa gia đình…(truyện ngắn); Người mẹ cầm súng, Ước mơ đất, Ở xã Trung Nghĩa (tiểu thuyết)… c Nguyễn Thi coi nhà văn người nông dân Nam Bộ kháng chiến chống Mĩ ác liệt d Đã hi sinh tham gia chống chiến tranh phá họai miền Bắc của đế quốc Mĩ [2]='b' [3]='d' [4]='a' Câu hỏi 2: Vì Nguyễn Thi đặc biệt gắn bó viết nhiều Nam Bộ? a Ông sinh lớn lên, gắn bó suốt đời với người, cảnh vật Nam Bộ b Tuy Nam Bộ quê hương tuổi thơ tuổi trẻ Nguyễn Thi gắn bó sâu nặng với mảnh đất Nam Bộ c Nam Bộ mảnh đất lưu giữ mối tình đầu Nguyễn Thi d Từ thuở nhỏ đọc “Đất rừng phương Nam” Đòan Giỏi, Nam Bộ in đậm kí ức Nguyễn Thi Câu hỏi 3: Sáng tác Nguyễn Minh Châu có thiên hướng nào? a Trữ tình lãng mạn b Cảm hứng c Giai đọan đầu cảm hứng sự, giai đọan sau thiên trữ tình lãng mạn d Giai đọan đầu trữ tình lãng mạn, giai đọan sau chuyển sang cảm hứng Câu hỏi 4: Truyện “Chiếc thuyền xa” kể theo cách nào? a Nhà văn cho nhân vật Phùng – người phóng viên kể lại câu chuyện 239 b Nhà văn đứng câu chuyện kể lại c Nhà văn cho nhân vật bé Phác kể lại câu chuyện d Nhà văn cho nhân vật Đẩu – vị chánh án tòa kể lại câu chuyện 4.VẬN DỤNG ( phút) Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt Bài viết cần có ý sau: GV giao nhiệm vụ: Phân tích nghịch lí + Giới thiệu truyện ngắn Chiếc thuyền truyện ngắn Chiếc xa vấn đề tình nghịch lí truyện ngắn thuyền ngồi xa (Nguyễn Minh Châu) + Nêu phân tích tình nghịch lí - HS thực nhiệm vụ: Chiếc thuyền xa − Đời sống nghệ thuật - HS báo cáo kết thực − Cảnh đẹp thiên nhiên di hoạ chiến tranh nhiệm vụ: − Cảnh có hồn cảnh vơ hồn − Cảnh đẹp tuyệt đỉnh cảnh lam lũ, tàn bạo + Ý nghĩa, tác dụng nghệ thuật của nghịch lí nghệ thuật TÌM TỊI, MỞ RỘNG.( phút) Hoạt động GV - HS GV giao nhiệm vụ: + Vẽ đồ tư học + Chọm câu nói đậm chất triết lí nhân văn đoạn trích kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu Quang Vũ Viết đoạn văn 200 từ trình bày suy nghĩ triết lí -HS thực nhiệm vụ: - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: Kiến thức cần đạt - Biết chọn câu nói tiêu biểu nhân vật - Trình bày hay, đẹp câu nói 240 TIẾT 103-104 Bài kiểm tra tổng hợp cuối năm Thi theo đề chung Sở TIẾT 105 : Trả viết số (Chữa thi theo đáp án Sở) 241 ... trình Ngữ văn 12 học kì theo nội dung Văn học, Làm văn, với mục đích đánh giá lực đọc – hiểu tạo lập văn của HS thơng qua hình thức kiểm tra tự luận Cụ thể, đề kiểm tra nhằm đánh giá trình độ học. .. Tuần 22: Tiết60-61- 62 VỢ NHẶT (Kim Lân) 24 Ngày soạn: Ngày thực hiện: A VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT I Tên học : Vợ nhặt II Hình thức dạy học : DH lớp III Chuẩn bị giáo viên học sinh 1/Thầy -Giáo án -Phiếu... +BẢN ĐỒ TƯ DUY: Tuần20:Tiết57,58 –LÀMVĂN BÀI VIẾT SỐ I MỤCTIÊUĐỀKIỂMTRA - Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ chương trình học kì 1, môn Ngữ văn lớp 12 - Đề kiểm tra bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn lớp 12 Học kì 2,