0

Tổng quan văn học việt nam - Lớp 10, tiết 1,2

6 34,246 148

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 15:10

Tuần 1 Tiết 1,2 Đọc hiểu Tổng quan văn học Việt Nam Ngày soạn: Ngày giảng: A. Mục tiêu bài học Giúp HS: Nắm đợc những kiến thức chung nhất, tổng quát nhất về 2 bộ phận của văn học Việt Nam (văn học dân gian và văn học viết) và quá trình phát triển của văn học Việt Nam ( văn học trung đại và văn học hiện đại) Nắm vững hệ thống vấn đề về: - Thể loại của văn học Việt Nam - Con ngời trong văn học Việt Nam Bồi dỡng niềm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc qua di sản văn hóa đợc học. Từ đó có lòng say mê với văn học Việt Nam. B. phơng pháp, phơng tiện 1. Ph ơng pháp Đàm thoại + pháp vấn 2. Ph ơng tiện SGK + SGV ngữ văn 10 (Tập I) + giáo án + Tài liệu tham khảo C. Tiến trình lên lớp 1. ổ n định tổ chức : Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới Giới thiệu bài mới: Lịch sử văn học Việt Nam là lịch sử tâm hồn của ngời dân đất Việt. Để giúp các em nắm đợc những nét lớn về văn học nớc nhà, chúng ta cần tìm hiểu tổng quan văn học Việt Nam. Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò - ND cần đạt ? Em hiểu thế nào là tổng quan văn học Việt Nam ? GV cho HS chia thành 2 nhóm. Yêu cầu HS đọc phần I. Mỗi ben tìm hiểu về 1 bộ phận văn học lớn. Từ đó GV rút ra nhận xét. ? Theo em hiểu VHDG là gì? Đặc trng chủ yếu biểu hiện thế nào? Hs trả lời. -> Đó là các nhìn nhận, đánh giá 1 cách tổng quát những nét lớn của văn học Việt Nam. I. Các bộ phận hợp thành của văn hoch Việt Nam. Văn học Việt Nam gồm 2 bộ phận lớn: - Văn học dân gian - Văn học viết 1. Văn học dân gian - KN: Là những sáng tác tập thể của nhân dân lao động bằng con đờng truyền miệng, lu truyền từ đời này snag 1 GV bổ sung: Những trí thức có thể tham gia sáng tác. Song những sáng tác đó phải tuân thủ đặc trng của VHDG và trở thành tiếng nói, tình cảm chung của nhân dân. ? Văn học viết do ai sáng tác? Đặc trng cơ bản là gì? ? Văn học viết đợc trình bày dới hình thức nào? Em hiểu gì về các hình thức ấy ? Hs trả lời. GV nhận xét. Chốt lại những kiến thức về các bộ phận của văn học Việt Nam. Yêu cầu HS đọc mục II Hs đọc. ? Hãy thống kê hệ thống thể loại của văn học viết? Hs trả lời. ? Nhìn tổng quát Việt Nam học Việt Nam có mấy thời kì phát triển ? ? Truyền thống lớn biểu hiện trong văn học Việt Nam là gì ? Hs trả lời. đời khác. - Thể loại: Gồm thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cời, truyện ngụ ngôn. Các thể thơ ca dân gian: Tục ngữ, câu đối, ca dao, vè, truyện thơ. Sân khấu DG: Chèo, tuồng, cải lơng. - Đặc trng: Tính truyền miệng, tính tập thể và gắn với các hoạt động khác của đời sống cộng đồng. 2. Văn học viết - KN: Là sáng tác của trí thức đợc ghi lại bằng chữ viết, là sáng tạo của các nhân và mang dấu ấn của tác giả. Xuất hiện từ thế kỉ X. - Hình thức: Ghi lại bằng 3 thứ chữ (Văn học chữc Hán, Nôm, chữ Quốc ngữ). Một số ít viết bằng chữ Pháp. + Chữ Hán: Văn học sáng tạo bằng văn tự của ngời Hán. Xuất hiện thế kỉ X. Tác phẩm: Quốc tộ (Vận nớc), Thiên đô chiếu (Lý Công Uẩn), Thị đệ tử (s Vạn Hạnh), Cáo tật thị chúng (Mãn Giác ) + Chữ Nôm: Sáng tạo từ chữ Hán, dùng để ghi âm, từ tiếng Việt. Tác phẩm: Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi), Truyện Kiều (Nguyễn Du), Thơ Hồ Xuân Hơng, Bà Huyện + Chữ Quốc ngữ: Sử dụng chữ cái La Tinh để ghi âm tiếng Việt. VH bằng chữ Quốc ngữ xuất hiện và phát triển vào những năm 20 của thế kỉ XX. II. Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam. * Hệ thống thể loại - Từ Tkỉ X đến Tkỉ XIX + Chữ Hán: Văn xuôi tự sự (Truyện kí, văn chính luận, tiểu thuyết chơng hồi); Thơ (thơ cổ phong, Đờng luật, từ khúc); Văn biền ngẫu (phú, cáo, văn tế). + Chữ Nôm: Thơ Nôm đờng luật, truyện thơ, ngâm khúc, hat nói. - Từ Tkỉ XX trở lại đây: Ranh giới rõ ràng. Tự sự có: Truyện ngắn, tiểu thuyết, kí (bút kí, nhật kí, tùy bút, phóng sự); Trữ tình: thơ, trờng ca; Kịch (kịch nói) * Thời kì văn học: 3 thời kì + Từ Tkỉ X -> hết Tkỉ XIX + Từ đầu Tkỉ XX đến 1945 + Từ 1945 -> hết Tkỉ XX * Truyền thống văn học Việt Nam: 2 truyền thống - Chủ nghĩa yêu nớc - Chủ nghĩa nhân đạo 2 ? Nền văn học Việt Nam thời trung đại có điểm nào đáng chú ý ? Vì Sao văn học thời kì này có sự ảnh hởng của văn học Trung Quốc ? Chỉ ra những tác phẩm và tác giả tiêu biểu ? HS đọc và trả lời GV: Bên cạnh đó còn có 1 số truyện Nôm khuyết danh nh: Phạm Tải Ngọc Hoa, Tống Trân Cúc Hoa, Phạm Công Cúc Hoa ? Em có suy nghĩ gì về sự phát triển thơ Nôm của văn học trung đại ? Yêu cầu Hs độc phần II.2 ? Văn học hiện đại chia làm mấy giai đoạn ? ? Nhận xét khái quát về đặc điểm văn học thời kì này ? Yêu cầu HS trả lời theo mỗi phần - Mỗi giai đoạn văn học của thời kì hiện đại có đặc điểm gì lớn cần chú ý ? - Giai đoạn sau có gì khác với giai đoạn văn học trớc ? Hs trả lời. + Từ năm 1930 -> 1945 1. Thời kì văn học trung đại (Từ Tkỉ X -> hết Tkỉ XIX) - Là nền văn học viết bằng chữ Hán và chữ Nôm - ảnh hởng của nền văn học trung đại Trung Quốc. Vì các triều đại phong kiến phơng Bắc lần lợt sang xâm chiếm nớc ta. * Chữ Hán: - Văn xuôi: Thánh Tông di thảo (Lê Thánh Tông), Truyền kì mạn lục (Nguyễn Dữ), Thợng kinh kí sự (Hải Thợng Lãn Ông), Vũ trung tùy bút (Phạm Đình Hổ), Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia) - Thơ: ức trai thi tập (Nguyễn Trãi), Bạch Vân thi tập (Nguyễn Bỉnh Khiêm), Bắc hành tạp lục Nam trung tạp lục (Nguyễn Du) * Chữ Nôm: Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi), Bạch Vân Quốc ngữ thi tập (Nguyễn Bỉnh Khiêm), Hồng Đức quốc âm thi tập (Lê Thánh Tông), Thơ Nôm đờng luật của Hồ Xuân Hơng, Bà Huyện Truyện Kiều (Nguyễn Du), Sơ kính tân trang (Phạm Thái) => Sự phát triển của thơ Nôm gắn liền với sự trởng thành và những nét truyền thống của văn học trung đại. Đó là lòng yêu nớc, tinh thần nhân đạo và hiện thực. Nó thể hiện tinh thần, ý thức dân tộc đã phát triển cao. 2. Thời kì văn học hiện đại (Từ đầu Tkỉ XX -> hết Tkỉ XX) Văn học thời kì này chia làm 4 giai đoạn + Từ đầu Tkỉ XX đến 1930 + Từ 1930 đến 1945 + Từ 1945 đến 1975 + Từ 1975 đến nay => Đặc điểm văn học Việt Nam từng giai đoạn có khác nhau do sự chi phối của hoàn cảnh lịch sử * Giai đoạn từ đầu Tkỉ XX đến 1930: - Văn học bớc vào quỹ đạo của văn học thế giới hiện đại: Tiếp xúc với văn học Châu Âu; Nền văn học tiếng Việt bằng chữ Quốc ngữ (có nhiều công chúng nhất). - Số lợng tác giả và tác phẩm đạt quy mô cha từng có. - Tác giả tiêu biểu: Tản Đà, Hồ Biểu Chánh, Hoàng Ngọc Phách, Phạm Duy Tốn * Giai đoạn từ 1930 đến 1945: - Kế thừa tinh hoa văn hóa của văn học trung đại và văn học DG, ảnh hởng của văn học thế giới để hiện đại: Có nhiều thể loại mới và ngày càng hoàn thiện. 3 + Từ 1945 -> 1975 + Từ 1975 đến nay Gv yêu cầu HS so sánh tìm ra sự khác biệt của văn học Việt Nam hiện đại so với thòi trung đại ? Hãy nhận xét khái quát về văn học viết Việt Nam ? Yêu cầu Hs đọc SGK Hs đọc. ? Trong văn học Việt Nam, con ngời có quan hệ ntn với thế giới tự nhiên ? Hs trả lời. - Xuất hiện nhiều tên tuổi lớn: Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Vũ Trọng Phụng, Huy Cận, Nam Cao, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên * Giai đoạn từ 1945 đến 1975: - CMT8 mở ra triển vọng nhiều mặt cho văn học Việt Nam phát triển. Nhiều nhà văn, nhà thơ đã đi theo CM, cống hiến tào năng, sức lực thậm chí vả bằng xơng máu cho CM, cho sự nghiệp văn học CM của dân tộc nh: Nam Cao, Trần Đăng, Thâm Tâm Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân, Dơng Thị Xuân Quý - Văn học phát triển thống nhấtđới sự lãnh đạo của Đảng CSVN: Văn nghệ gắn liền với sự nghiệp lao động và chiến đáu của nhân dân ta. - Văn học phát triển trải qua 2 cuộc chiến tranh ác liệt, trờng kì. Thành tựu chủ yếu dành cho dòng văn học yêu nớc và cách mạng với các tên tuổi: HCM, Tố Hữu, Sóng Hồng Quang Dũng, Chính Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Duật, Trần Đăng Khoa - Văn nghệ đặt lên hàng đầu nhiệm vụ tuyên truyền, GD và cổ động chính trị, thể hiện chủ yếu tình cảm, nghĩa vụ của con ngời đối với Tổ quốc. Có tiếng nói của văn nghệ yêu nớc tiến bộ trong vùng địch tạm chiếm. * Giai đoạn từ 1975 đến nay: - Văn học phản ánh công cuộc xây dựng CNXH, CNH- HĐH đất nớc, những vấn đề mới mẻ của thời đại mở cửa, hội nhập quốc tế. - Đề tài: Lịch sử và cuộc sống, con ngời trong bối cảnh XD nề kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN. => VH Việt Nam đạt đợc nhiều những thành tựu lớn với nhiều tác giả đợc công nhận là danh nhan văn hóa TG. Nhiều tác phẩm có giá trị và có 1 vị trí xứng đáng trong văn học nhân loại. III. Con ngời Việt Nam qua văn học. 1. Con ngời Việt Nam trong quan hệ với TG tự nhiên. - Với các tác phẩm văn học DG, là quá trình cha ông ta nhận thức, cải tạo, chih phục thế giới tự nhiên hoang dã. - Tinh tế, tài hoa trong tình yêu thiên nhiên: Coi thiên nhiên là ngời bạn thân thiết; Thiên nhiên mang những dáng vẻ từng vùng miền với những nét đặc trng riêng. + Thời Trung đại: Thiên nhiên gắn với lí tởng, đạo đức, 4 Yêu cầu HS đọc Hs đọc. ? Mối quan hệ giữa con ngời với quốc gia, dân tộc đ- ợc thể hiện ntn trong văn học ? Hs trả lời. Cho HS đọc phần 3 Hs đọc. ? Văn học Việt Nam đã phản ánh mối quan hệ xã hội ntn? Hs trả lời. Yêu cầu HS đọc phần 4 Hs đọc. ? Qua văn học, con ngời Việt Nam hiện lên ra ra Sao về ý thức bản thân mình ? GV phân tích thêm dẫn chứng ? Xu hớng chung của văn học Việt Nam là gì khi xây dựng mẫu ngời lí tởng ? thẩm mĩ + Thời hiện đại: Thiên nhiên thể hiện tình yêu quê h- ơng, đất nớc, yêu cuộc sống, đặc biệt là tình yêu lứa đôi. 2. Con ngời Việt Nam trong quan hệ quốc gia, dân tộc Thể hiện lòng yêu nớc nồng nàn, niềm tự hào dân tộc sâu sắc: Biểu hiện qua tình yêu quê hơng niềm tự hào về truyền thống ván hóa dân tộc, về lịch sử dựng nớc và giữ nớc chói lọi những chiến công, đặc biệt qua ý chí căm thù quân xâm lợc và tinh thần dám hi sinh vì tự do Tổ quốc. - Trong văn học DG: Thể hiện qua tình yêu làn xóm, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn, sự căm ghét các thế lực xâm lợc giày xéo quê hơng. - Trong văn học trung đại: ý thức sâu sắc về quốc gia, dân tộc, về truyền thống văn hiến lâu đời của dân tộc. - Trong văn học CM: Gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giai cấp và lí tởng XHCN. 3. Con ngời Việt Nam trong quan hế XH Có tấm lòng nhân đạo, bao dung - Trong XH xa, thể hiện ớc mơ về 1 XH công bằng, tốt đẹp. - Trong XH phong kiến và XH thực dân nửa PK là tiếng nói tố cáo, phê phán các thế lực chuyên quyền và bày tỏ lòng cảm thông với những ngời dân bị áp bức. - Từ sau năm 1975, văn học đã đi sâu, phản ánh công cuộc XD cuộc sống mới tuy còn khó khăn, gian khổ nh- ng đầy hứng khởi và tin tởng vào tơng lai. 4. Con ngời Việt Nam và ý thức về bản thân HS đọc - ở hoàn cảnh đấu tranh chống ngoại xâm, cải tạo thiên nhiên khắc nghiệt, con ngời Việt Nam thờng đề cao ý thức cộng đồng hơn ý thức của cá nhân. - Trong hoàn cảnh khác (Cuối Tkỉ XVIII, đầu Tkỉ XIX, 1930 -1945, giai đoạn đổi mới 1986 -> nay) con ngời cá nhân lại đợc đề cao: Quyền sống, quyền đợc hởng hạnh phúc và tình yêu, ý nghĩa của cuộc sống trần thế. => Xây dựng 1 đạo lí làm ngời với nhiều phẩm chất tốt đẹp: Nhân ái, thủy chung, tình nghĩa, vị tha, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp chính nghĩa, đấu tranh chống chủ nghĩa khắc kỉ của tôn giáo, đề cao quyền sống của con ngời cá nhân nhng không chấp nhận những cá nhân cực đoan. 5 4. Củng cố Nhận xét - Hệ thống nội dung: GV cho HS thảo luận câu hỏi và trả lời tại lớp: Vì Sao nói nền văn học Việt Nam có sức sống dẻo dai và mãnh liệt? - Nhận xét chung. 5. Dặn dò Học bài theo ND. Chuẩn bị phần tiếng Việt Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ . 6 . 2 bộ phận của văn học Việt Nam (văn học dân gian và văn học viết) và quá trình phát triển của văn học Việt Nam ( văn học trung đại và văn học hiện đại). về: - Thể loại của văn học Việt Nam - Con ngời trong văn học Việt Nam Bồi dỡng niềm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc qua di sản văn hóa đợc học.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan văn học việt nam - Lớp 10, tiết 1,2, Tổng quan văn học việt nam - Lớp 10, tiết 1,2,

Từ khóa liên quan