0

Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

116 5,652 71

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 13:11

Tiết1- Văn Tổng quan nền Văn học Việt Nam Qua các thời kỳ lịch sử (T1) A.Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh - Nhận thức đợc những nét lớn của nền VHVN về 3 phơng diện các bộ phận , Thành phần , các thời kỳ pt và một số nét đặc sắc truyền thống của VHDT - Hình thành cơ sở để tìm hiểu và hệ thống hoá những tác phẩm sẽ học về VHVN B.Ph ơng tiện thực hiên. - SGV,SGK. - thiết kế bài học. -Tài liệu tham khảo. C.Cách thức tiến hành . Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi D.Tiến trình dạy học. 1.ổnđịnh . Lớp 10 10 Ngày Dạy Sĩ số 2.Kiểm tra:SGK,vở soạn,vở ghi. 3.Bài mới: Hoạt động của GV-HS Yêu cầu cần đạt GV: Hớng dẫn học sinh đọc SGK trang 5 ? Cho biết ND phần vừa đọc HS: Thảo Luận trả lời GV: VHVN Gồm những bộ phận nào HS: Trả lời GV: Yêu cầu hs nêu đặc điểm từng bộ phận vh. đánh giá vị trí của mỗi bộ phận trong quá trình pt VHDT HS: Thảo luận nhóm A. Tìm hiểu chung + Đây là phần mở đầu , phần đặt vấn đề cho bài tổng quan nền VH + Tác giả SGK nhấn mạnh sức sống bền bỉ mãnh liệt của nền VHDT - Hình thành khá sớm, trải qua nhiều thử thách ác liệt của lịch sử chống ngoại xâm - Văn học phát triển không ngừng -> xứng đáng là nền văn học tiên phong chống đế quốc - Dân tộc nào trên ĐN cũng có nền VH riêng -> tạo nền văn học đa sắc màu , song lấy sáng tác của ngời kinh làm bộ phận chủ đạo I. Cấu tạo của nền văn học Nền VHVN gồm 2 bộ phận văn học phát triển song song và ảnh hởng qua lại sâu sắc: VHDG - VH Viết 1. Văn học dân gian. + Ra đời từ xa xa , do ngời lao động (ngời bình dân) sáng tác, phổ biến theo lối truyền miệng + Khi cha có chữ viết : VHDG góp phần mài dũa , gìn giữ , phát triển ngôn ngữ DT, nuôi dỡng tâm hồn ND có tác động mạnh mẽ đến sự hình thành và pt văn học viết 2. Văn học viết . + Ra đời khoảng TK X, do tầng lớp trí thc sáng tạo nên tạo bớc nhảy vọt của tiến trình LSVHDT + Các thành phần của VH viết : GV: Giữa VHDG- VH viết có mối quan hệ ra sao HS: Phân tích - giải thích GV: HD hs đọc SGK theo từng thời kỳ lịch sử HS: Đọc sgk- Nêu ngắn gọn đặc điểm từng thời kỳ GV: VH từ 1945-> XX có đặc điểm gì? Chia thành mấy giai đọan? HS: HS Theo dõi sgk- thảo luận trả lời - VH viết bằng chữ Hán ( VH Hán) . Chịu ảnh h- ởng nặng nền VH Hán , căn bản vẫn đậm đà tính DT ( diễn tả hiện thực tâm hồn con ngời VN ) - VH viết bằng chữ Nôm ( VH nôm ) Ra đời muộn ( TK XIII) Nó trởng thành nhanh chóng có nhiều TG- TP lớn đặc biệt là thơ ca - VH viết bằng chữ quốc ngữ : Xuất hiện đầu TK XX. Ngời sáng tác và đội ngũ thởng thức ngày càng tăng-> Góp phần tích cực cho sự phát triển VHDT 3. Mối quan hệ giữa 2 bộ phận VH - VHDG - VH viết có tác dụng qua lại với nhau - Khi tinh hoa của 2 bộ phận kết tinh ở cá tính sáng tạo trong điều kiện lịch sử nhất định thì xuất hiện thiên tài với những áng văn bất hủ II. Các thời kỳ phát triển của nền văn học( 3 thời kỳ lớn) 1. Thời kỳ từ TK X đến hết TK XIX + VHVN phát triển dới các triều đại PK . Gồm 2 bộ phận VHDG và VHViết ( Hán - Nôm) - Văn học viết bằng chữ Hán giữ vai trò chính thống - Văn học viết = chữ Nôm ngày càng phát triển , có vị trí quan trọng + VH việt nam gắn liền với đấu tranh giữ nớc , chịu ảnh hởng thi pháp VH trung đại ( Nho giáo, phật giáo, đạo giáo) đặc biệt VH Trung hoa 2.Thời kỳ văn học đầu XX - T8/1945 + Đời sống xã hội , văn hoá có nhiều thay đổi -> VHVN bớc vào thời kỳ hiện đại với nhiều cuộc cách tân sâu sắc về hình thức và thể loại + Tình hình VH nói chung phức tạp (nhiều trờng phái, xu hớng khác nhau .) để lại nhiều thành tựu xuất sắc 3. Thời kỳ VH từ sau 1945- > hết TK XX + VH thống nhất về t tởng , phát triển dới sự lãnh đạo của Đảng + Chia thành 2 giai đoạn a, Từ 1945- 1975 - Văn học phát triển trong hoàn cảnh chiến tranh giải phóng dân tộc -> Đặt nhiệm vụ phục vụ chính trị , cổ vũ chiến đấu lên hàng đầu b, Từ 1975 -> hết TK XX - Văn học thực sự chuyển mình sau ĐH Đảng ( 1986) - Văn học có nhiều đổi mới và đến nay đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên mọi thể loại 4.Củng cố. - Nắm chắc các bộ phận , thành phần VHVN - Chọn 1 số TP VH đã học THCS thuộc các thời kỳ VH sắp sếp theo trình tự thời gian? 5.H ớng dẫn. Chuẩn bị tiết 2 E.Tài liệu tham khảo. Lịch sử VHVN Tập 1 - NXBKHXH, HN 1980 Ngày soạn: Tiết 2 . Văn tổng quan nền văn học việt nam qua các thời kỳ lịch sử (T2) A.Mục tiêu cần đạt: Nh tiết 1 B.Ph ơng tiện thực hiên. - SGV,SGK. - thiết kế bài học. -Tài liệu tham khảo : Lịch sử VHVN C.Cách thức tiến hành . Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi D.Tiến trình dạy học. 1.ổnđịnh . Lớp 10 10 Ngày Dạy Sĩ số 2.Kiểm tra: Kể tên Thời kỳ văn học lớn ? Đặc điểm từng thời kỳ ? 3.Bài mới: Hoạt động của GV-HS Yêu cầu cần đạt GV: Đời sống tâm hồn con ngời VN đợc biểu hiện ở những khía cạnh nào - Lý giải? HS: Đọc sách giáo khoa , chỉ ra các biểu hiện đời sống Tâm hồn ( Lấy ví dụ những tác phẩm ở chơng trình cơ sở ) GV: HS lấy ví dụ CM tình cảm thẩm mỹ của con ngời VN nghiêng về cái đẹp nhỏ nhắn, xinh xắn HS: Đa ra đợc VD III. Một số nét đặc sắc truyền thống của VHVN. 1. VHVN thể hiện một cách sâu sắc tâm hồn con ngời Việt Nam + Lòng yêu nớc , niềm tự hào dân tộc: Biểu hiện ở nhiều dạng thức khác nhau - Tình quê hơng đất nớc , gắn bó với thiên nhiên , con ngời VN - Gắn bó với phong tục cổ truyền - Tự hào về truyền thống DT + Yêu nớc gắn liền với lòng nhân ái . Thơ văn nói nhiều đến nhân nghĩa , tình yêu, thân phận con ngời, đặc biệt là ngời phụ nữ + Con ngời VN luôn yêu đời , tin vào chính nghĩa , cái thiện ( không phải lạc quan dễ dãi ) Tiếng cời nhiều cung bậc và không mấy khi dứt hẳn. + Tình cảm thẩm mỹ của con ngời VN nghiêng về cái đẹp nhỏ nhắn , xinh xắn hơn là cái đẹp hoành tráng đồ sộ 2.VHVN có nhiều thể loại đặc sắc - Thơ ca có truyền thống lâu đời _ Văn xuôi TV ra đời muộn nhng tốc độ PT mau lẹ với các thể loại có thể sánh với nền VHTG GV: Sức sống dẻo dai mãnh liệt của dân tộc đợc biểu hiện ntn? HS: Thảo luận, trả lời GV: HD hs đọc sgk(13) Tóm tắt ý chính HS: Đọc sgk - Trả lời GV: HS làm bài tập 1- SGK? 3.VHVN sẵn sàng tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của nhân loại -> Nền VH Đông- Tây , Kim- Cổ vẫn giữ bản sắc dân tộc 4.Nền VH có sức sống dẻo dai mãnh liệt Trải qua nhiều thiên tai , dịch hoạ triền miên , CĐ phong kiến kéo dài âm mu đồng hoá chiến tranh . VHVN không bị tiêu diệt mà trái lại ngày càng phát triển phong phú hơn, càng đậm đà bản sắc DT B.Kết luận - VHVN luôn gắn bó chặt chẽ với vận mệnh DT , vận mệnh ND và thân phận con ngời - Trong quá trình phát triển không ngừng hiện đại hoá song vẫn giữ gìn , phát huy bản sắc DT C. Bài tập Bài tập 1 Phân tích 1 số TP Làm nổi bật 1 số nét đặc sắc của VHVN 1 Đại cáo bình ngô ( Nguyễn Trãi ) - Thể hiện Tinh thần nhân nghĩa: yêu nớc , thơng dân - Thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng , sức mạnh của chiến tranh nhân dân, cách c xử nhân nghĩa với kẻ thù 2. Truyện Kiều (ND) Là kiệt tác về chủ nghĩa nhân đạo: đồng cảm chia sẻ với nỗi bất hạnh của con ngời , đồng tình khát vọng gp - Khẳng định giá trị tốt đẹp của con ngời - Lên án những hành động vô nhân đạo của XHPK Bài tập2 ( BT nâng cao SGK 14) 1 Mặt sao đầy gío dạn sơng (gió sơng dày dạn) 2. Thân sao bớm chán ong chờng bấy thân (Ong bớm chán chờng) 3.Dạ đài cách mặt khuất lời ( cách mặt khuất lời) 4.Củng cố. Nét đặc sắc truyền thống VHVN? 5.H ớng dẫn. Nắm đợc 4 nét đặc sắc của VHVN? Triển khai tiếp bài tập 4 (14) Chuẩn bị văn bản E.Tài liệu tham khảo: LSVHVN Tập 1- NXBKHXH, 1980 Ngày soạn : Tiết 3- TV Văn bản A.Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh + Hiểu KQ về văn bản và đặc điểm văn bản +Vận dụng sự hiểu biết về VB vào việc đọc - hiểu VB làm văn Cụ Thể - Biết dựa vào tên vb để hình dung KQ về ND VB Từ đó vận dụng vào việc đọc vb, việc mua sách báo - Hình thành thói quen xác định mục đích , tìm hiểu kỹ về ngời nhận VB để lựa chọn ND , cách viết văn bản phù hợp thông qua việc trả lời các câu hỏi trớc khi viết văn B.Ph ơng tiện thực hiên. - SGV,SGK. - thiết kế bài học. -Tài liệu tham khảo. C.Cách thức tiến hành . Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi D.Tiến trình dạy học. 1.ổnđịnh . Lớp 10 10 Ngày Dạy Sĩ số 2.Kiểm tra:SGK,vở soạn,vở ghi. Kiểm tra các văn bản , học sinh chuẩn bị cho giờ học 3.Bài mới: Hoạt động của GV-HS Yêu cầu cần đạt GV: HS đọc sgk, cho biết thế nào là văn bản HS: Trình bày KN GV: Đa ra 1số văn bản: Th của CT Nguyễn Minh Triết Khẩu hiệu , bức điện thông báo để HS đa ra lời nhận xét về hình thức thể loại HS: Quan sát màu, Nxét GV: Đa văn bản"Nội qui HS" hớng dẫn học sinh cấu tạo văn bản; văn bản viết cho ai ? viết cái gì? viết để làm gì? NTN? HS: Thảo luận trả lời và Rút ra kết luận GV: nhờ đâu mà chúng ta ngày nay biết đợc suy nghĩ của ông cha ta ngày trớc ? biết đợc cuộc sống của ng- ời viết xa? GV: Yêu cầu HS đọc lại "Nội qui HS" Thấy đợc sự I Khái quát văn bản 1. Khái niệm Trong giao tiếp bằng ngôn ngữ nói phải thành lời , viết thành bài .Lời nói , bài viết đó là văn bản. - VB thờng do nhiều câu kết hợp tạo thành . có thể rất ngắn ( Tục ngữ , khẩu hiệu ) có thể rất dài ( Truyện kiều ) - VB có nhiều loại ( đa dạng ) :Th, điện báo , giấy mời , Thơ . -> Văn bản hiện diện khắp nơi trong cuộc sống có độ dài ngắn khác nhau nhng phải thống nhất và hoàn chỉnh 2. Yêu cầu khi tạo lập văn bản Ngời viết văn bản cần xác định rõ + Mục đích của văn bản + Đối tợng tiếp nhận văn bản + Nội dung thông tin mà ngời viết cần biểu đạt + Thể thức cấu tạo và qui tắc đợc vận dụng 3. Vai trò của văn bản đối với sự phát triển văn hoá dân tộc - Nhờ có văn bản in, khắc , viết -> Mà các thành tựu văn hoá DT đợc lu giữ và phát triển - Sự phong phú , đa dạng của 1 nền văn hoá phụ thuộc nhiều vào số lợng văn bản còn lu giữ đợc -> phải đọc để tăng hiểu biết , làm giàu thêm vốn văn hoá của bản thân II. Đặc điểm của văn bản 1 văn bản có tính thống nhất về đề tài, về t t ởng, tình cảm, mục đích - VB nào cũng có 1 đề tài cụ thể ( sự việc , hiện tợng , thống nhất của văn bản? HS: Thấy đợc mục đích, t tởng, tình cảm, của ngời viết văn bản. GV: Lu ý HS tuỳ hoạt động giao tiếp mà nói (viết) phải khác nhau (Chuyện chàng ngốc) HS: Tự đọc sgk- tự tóm tắt con ngời p/c trong cuộc sống ) Các từ ngữ câu văn đều phải bám sát đề tài , làm nổi rõ NDVB - VB còn thể hiện t tởng , tình cảm của ngời tạo lập với đối tợng đợc đề cập - VB nào cũng có một mục đích tác động vào ngời đọc , nghe để đạt đợc yêu cầu xác định trớc 2.Văn bản có tính hoàn chỉnh về hình thức + VB thờng có bố cục 3 phần: MB ,TB, KL( hoặc theo một thể thức đợc qui định chặt chẽ ) + Các câu trong từng đoạn đợc sắp xếp theo một trình tự hợp lí + Các đoạn văn đợc nối tiếp nhau và hộ ứng nhau có ph- ơng tiện liên kết thích hợp + Dùng từ chính xác , sắp xếp từ ngữ hợp lí gợi cảm 3 .Văn bản có tác giả - VB thuộc các loại đều phải có tên tác giả - Xác định và hiểu tác giả có tác dụng lớn để hiểu vă bản, đặc biệt văn bản NT ( văn chơng ) vì loại vă bản này mang đậm dấu ấn Tácgiả 4.Củng cố. Hớng dẫn hs làm BT 4 (tr 17) 5.H ớng dẫn. Về nhà btập 5 (17) Su tầm văn bản hành chính. E.Tài liệu tham khảo. Mẫu văn bản Ngày soạn : Tiết 4 Làm văn Phân loại văn bản theo phơng thức biểu đạt A.Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Hiểu đặc điểm cơ bản của các kiểu văn bản và phơng thức biểu đạt đã học ở THCS để nhận diện , phân tích và tạo lập đợc các kiểu VB này - Thấy đợc sự đan xen , xâm nhập lẫn nhau giữa các phơng thức biểu đạt trong 1 kiểu VB, nhng cũng thấy đợc phơng thức chủ đạo của VB. - Có ý thức vận dụng các hiểu biết về kiểu VB và các phơng thức biểu đạt vào đọc văn và làm văn một cách phù hợp B.Ph ơng tiện thực hiên. - SGV,SGK. - thiết kế bài học. -Tài liệu tham khảo: Sách ngữ văn 9 C.Cách thức tiến hành . Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi D.Tiến trình dạy học. 1.ổnđịnh . Lớp 10 10 Ngày Dạy Sĩ số 2.KiÓm tra: Nªu ®Æc ®iÓm cña VB? LÊy VD minh ho¹ ? 3.Bµi míi: Hoạt động của GV-HS Yêu cầu cần đạt GV: ở THCS đã học những kiểu văn bản nào? HS: HS nhớ lại kiến thc, trình bày GV: yêu cầu HS đọc SGK(18) chỉ ra kiểu văn bản tơng ứng? HS: Theo dõi SGK- Thảo luận trả lời. GV: HD hs đọc kỹ đoạn văn, phân tích chỉ ra phơng thức biểu đạt đợc sử dụng HS: Đọc đoạn văn - thảo luận, trả lời GV: Giả sử không có đọan văn miêu tả khuôn mặt Lão Hạc thì việc kể chuyện bán chó của lão sẽ ảnh hởng ntn? GV: ở đoạn 2 p thức biểu đạt nào đợc dùng là chủ yếu ? HS: Trao đổi , phát biểu GV: HD hs đọc 2 văn bản (1920) Mỗi vb viết theo phơng thức nào? HS: Theo dõi sgk - Trả lời GV: Hãy nhận xét về điểm giống và khác nhau giữa 2 văn bản? HS: Thảo luận- Trả lời I Ôn lại nội dung TLV ở bậc THCS 1Kiểu văn bản:: 6 kiểu : Miêu tả , Tự sự . Biểu cảm, Điều hành, Thuyết minh, Lập luận 2.Xác định ph ơng thức biểu đạt cho từng kiểu vb kiểu VB Đặc điểm phơng thức biểu đạt Miêu tả Dùng các chi tiết , hình ảnh trớc mắt ngời đọc Tự sự Trình bày một chuỗi . Thái độ khen chê Biểu cảm Trực tiếp hoặc gián tiếp . Điều hành Trình bày VB theo 1 số mục đích để giải quyết Thuyết minh Trình bày VB , giới thiệu , giải thích lập luận Dùng lí lẽ .T tởng quan điểm II Bài tập 1 Bài tập 2 SGK Tr 18 a, Đoạn 1: - NC kết hợp giữa 2 phơng thức biểu đạt là tự và miêu tả . Trong đó Tự sự là chính vì đoạn văn chủ yếu kể lại sự việc . Nếu không có đoạn miêu tả khuôn mặt đau khổ của Lão Hạc-> Việc bán cho chỉ là bất đắc dĩ . b, Đoạn 2 - Mai Văn Tạo đã kết hợp 3 phơng thức biểu đạt trong đoạn văn : Thuyết minh , miêu tả và biểu cảm - Phơng thức biểu đạt chính : Thuyết minh ,tác giả giới thiệu về 1 loại cây trái quí hiếm ở Nam Bộ -> Đặc điểm cơ bản của cây sầu riêng ( Quả , Hoa, Hình dáng . ) 2. Bài tập3 (19) * VB1 Bánh trôi nớc - Viết theo phơng thức thuyết minh : Giới thiệu cách làm bánh trôi - Xen vào đó miêu tả chiếc bánh : Tròn , trắng , mịn , chìm nổi . * VB2 Bánh trôi nớc (HXH) - Viết theo phơng thức biểu cảm kết hợp miêu tả , song biểu cảm là chính. * Điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 văn bản + Giống nhau - Cùng viết về một đối tợng : Chiếc bánh trôi - Hiểu theo nghĩa đen ta thấy cả 2 văn bản đều miêu tả chiếc bánh hình tròn , có màu sắc trắng , đợc đun sôi trong nớc, khi nổi khi chìm + Khác nhau : - Chiếc bánh (VB1) hoàn toàn hiểu theo nghĩa đen -> miêu tả khách quan - Chiếc bánh (VB2) chỉ là cái cớ tác giả mợn để thể hiện phẩm chất của ngời phụ nữ trong xã hội phong kiến. =>Điểm qua một số nét tiêu biểu của sự vật để nhân đó mà phát biểu suy nghĩ , Thể hiện tình cảm của ngời viết 4.Củng cố. - 6 kiểu văn bản. - Đặc điểm phơng thức biểu đạt của từng kiểu. 5.H ớng dẫn. - Nắm đ đ p thức biểu đạt từng kiểu vb - Soạn Khái quát VHDG E.Tài liệu tham khảo. Sách Ngữ văn THCS (6-9) Ngày soạn Tiết 5: Văn khái quát văn học dân gian ( Tiết 1 ) A.Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh - Nhận thức đợc VHDGVN là bộ phận có vị trí và vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành và pt của VHDT - Nắm đợc 1 số đặc trng cơ bản và nhớ đợc những định nghĩa ngắn gọn về các thể loại chính của VHDGVN - Biết vận dụng những tri thức trên để tìm hiểu và hệ thống hoá những tác phẩm sẽ học về bộ phận văn học này B.Ph ơng tiện thực hiên. - SGV,SGK. - thiết kế bài học. -Tài liệu tham khảo:VHDGVN- NXBGD ,1997 C.Cách thức tiến hành . Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi D.Tiến trình dạy học. 1.ổnđịnh . Lớp 10 10 Ngày Dạy Sĩ số 2.Kiểm tra: Câu 1 : Nội dung nào là quan trọng nhất trong tiến trình LSVHVN (A) CN yêu nớc C T T Lạc quan B. Giá trị nhân đạo D T T phản kháng Câu 2: Truyện Kiều của ND chịu ảnh hởng nhất của TLVHDG nào? A . Thần thoại C. Truyền thuyết B. Ngụ ngôn (D). Ca dao Câu 3: Bằng 1 tác phẩm VH viết ở THCS , chứng minh rằng VHVN có sự tiếp thu văn hoá nớc ngoài? 3.Bài mới: Hoạt động của GV-HS Yêu cầu cần đạt GV: KNVHDG nói lên đặc trng nào cơ bản nhất của bộ phận văn học này? GV: HD h/s đọc sgk - Vì sao I Văn học dân gian trong tiến trình VHDT VHDG Là VH lu truyền của dân tộc - tầng lớp tạo thành nền tảng XH KNVH bình dân nhấn mạnh tầng lớp thấp của XH có phân hoá giai cấp 1. Văn học DG là VH của quần chúng LĐ VHDG Là văn học VN của quần chúng Lao Động HS: HDHS đọc phần2 (21) vì sao VHDG là văn học của ngời dân tộc? HS: Đọc phần 2- Trao đổi - Phát biểu GV: HD h/s đọc phần 3(22) Giải thích khái niệm: VHDG đợc đánh giá nh"SGKvề cuộc sống "? HS: Đọc SGK- Thảo luận- Trả lời GV: Tại sao VHDG lại có phơng thức sáng tác và Lu truyện là truyền miệng? GV: Yêu cầu HS đọc SGK (24) Tóm tắt ND chính HS: Đọc - Tóm tắt GV: Yêu cầu HS đọc SGK nhận xét ngôn ngữ và nghệ thuật của VHDG với VH viết HS: Đọc SGK (25)- Thảo luận - Là những sáng tác VH do quần chúng LĐ tạo ra Thể hiện sự gắn bó với đ/s t tởng , t/c của q/c Lao động đông đảo của XH . Thể hiện ý thức cộng đồng của các tầng lớp dân chúng 2. VHDGVN là văn học của DT Các DT anh em trên đất nớc ( 54 DT) DT nào cũng có VHDG mang bản sắc riêng đóng góp vào kho tàng VHDG-> sự phong phú , đa dạng VHDG cả nớc - Ngời kinh : Truyền thuyết , ca dao , dân ca - Mờng : Sử thi Đẻ đất đẻ nớc - E đê, Ba na ( T Nguyên ) có sử thi - Thái , Tày , Nùng : Truyện thơ 3.Một số gía trị cơ bản của VHDGVN VHDG Là SGK về c/s Sách dạy Làm ngời , Tiếp nhận VHDG Là tiếp nhận bài học dạy làm ngời từ c/ sống - Cung cấp những tri thức hữu ích về tự nhiên và xã hội góp phần q trọng vào sự hình thành nhân cách con ngời VN - Bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp Yêu Nớc , trong nhân nghĩa, hớng thiện - Chứa đựng kho tàng truyền thống N thuật DT II. Một số đặc tr ng cơ bản của VHDGVN 1. Tính truyền miệng và tính tập thể của VHDG a, Truyền miệng: + Do hoàn cảnh xã hội - Ra đời khi cha có chữ viết - khi có chữ viết , đa số ND không đợc học hành không biết chữ + Do nhu cầu văn hoá : VH viết không thể hiện đợc đầy đủ t tởng tình cảm Thị hiếu và thói quen sinh hoạt NT của ND ( gián tiếp , trực tiếp) -> Tính truyền miệng khiến cho TPVHDG Thờng ngắn , có nhiều dị bản b, Tập thể + VHDG lúc đầu do cá nhân sáng tác . Sau đó tập thể nhớ lu truyền qua nhiều ngời khác nhau -> TPVHDG có thể tiếp thu những yếu tố sáng tác mới -> Sở hữu tập thể + Đặc điểm - Hình thức tồn tại : TPVHDG có nhiều dị bản - Nội dung : VHDG chỉ quan tâm đến những gì chung cho cả 1 cộng đồng ngời -> Tiếng nói chung của cộng đồng 2. Về ngôn ngữ NT của VHDG a, Về ngôn ngữ : Giản dị , giữ lại nhiều đặc điểm của ngời nói ( Lời nói - tục ngữ; Lời hát - Ca dao Lời kể - Truyện dân gian) b, Về cách nhận thức và phản ánh hiện thực 1 cách kỳ ảo . Nghĩa là mô tả những sự kiện chỉ có trong t- [...]... 1.ổnđịnh Lớp 10 10 Ngày Dạy Sĩ số 2.Kiểm tra: Không 3.Bài mới: Hoạt động của GV-HS Yêu cầu cần đạt Đề Bài : Ngạn ngữ Hy lạp có câu; Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhng hoa quả lại ngọt ngào Anh ( chị ) hãy giải thích và làm sáng tỏ câu ngạn ngữ trên 4.Củng cố Thu bài của học sinh 5.Hớng dẫn Về nhà lập lại dàn ý - Viết đoạn văn E.Tài liệu tham khảo Ngày soạn: Tiết12- Lí luận văn học: Văn bản văn học... 4.Củng cố Nội dung, NT 5.Hớng dẫn Nắm vững nội dung - NT cơ bản chuẩn bị bài Văn bản văn học (TT) E.Tài liệu tham khảo Ngày soạn: Tiết 15-Lí luận văn học văn bản văn học (TT) A.Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh hiểu đợc - Đặc điểm về ý nghĩa của VB văn học và cá tính sánh tạo của nhà văn - Biết vận dụng kiến thức trên để đọc- hiểu văn bản B.Phơng tiện thực hiên - SGV,SGK - thiết kế bài học -Tài liệu tham... đạt: Giúp học sinh + Nắm đợc cách phân loại văn bản theo phong cách chức năng ngôn ngữ + Vận dụng sự hiểu biết nói trên vào việc đọc hiểu văn bản và làm văn Cụ thể: - Trớc hết khi đọc văn bản phải biết văn bản đó dùng để gián tiếp trong lĩnh vực nào , Mục đích gì? - Vận dụng những hiểu biết về PCCN ngôn ngữ để viết các văn bản thuộc mỗi loại khác nhau B.Phơng tiện thực hiên - SGV,SGK - thiết kế bài... biết chán-> Bút pháp tự sự kết hợp với miểu tả, biểu cảm đã khảng định sức mạnh của ĐS Ngày 1 giàu có , oai danh càng lừng lẫy 3 Nghệ thuật GV: PTNhững đặc điểm a Ngôn ngữ Có cả ngôn ngữ ngời kể chuyện và ngôn về ngôn ngữ trong đoạn ngữ nhân vật qua lời đối thoại trích? + Ngôn ngữ ngời kể chuyện ; Ngôn ngữ Miêu tả + đối HS: phân tích thoại GV: Tìm những biện pháp nghệ thuật phóng đại, so sánh trong... Hiểu KQ về văn bản và các đặc điểm của văn bản + Vận dụng sự hiểu biết về văn bản vào việc đọc hiểu văn bản và Làm văn Cụ thể - Biết dựa vào tên Văn bản để hình dung KQ về nội dung VB Từ đó vận dụng vào việc đọc VB, tìm mua , tìm đọc sách báo - Hình thành thói quen xác định mục , tìm hiểu kỹ về ngời nhận VB để lựa chọn ND và cách viết VB phù hợp thông qua việc trả lời các câu hỏi trớc khi viết văn B.Phơng... câu hỏi D.Tiến trình dạy học 1.ổnđịnh Lớp 10 10 Ngày Dạy Sĩ số 2.Kiểm tra:SGK,vở soạn,vở ghi Kiểm tra Câu 1 Pc chính luận thuộc kiểu văn bản? A Lập luận C Điều hành B Thuyết minh D Tự sự Câu 2 Câu Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu dung để quảng cáo cho 1 công ty BH thuộc p/c NN nào? A Ngôn ngữ báo chí C Ngôn ngữ hành chính B Ngôn ngữ khoa học D Ngôn ngữ nghệ thuật Câu 3 Trình bày BT về nhà... Các loại văn bản theo phong cách chức năng 5.Hớng dẫn Về nhà Viết VB sinh hoạt , VB báo chí E.Tài liệu tham khảo: Văn bản hành chính Ngày soạn: Tiết 8 Làm văn Luyện tập về các kiểu văn bản và phơng thức biểu đạt A.Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh + Nắm vững và lí giải đợc đặc điểm của cá kiểu văn bản và phơng thức biểu đạtđãhọ + Thấy đợc tác dụng của sự kết hợp các phơng thức biểu đạt trong một văn bản... nói ám chỉ-> rèn kỹ năng suy đoán VD : Bằng cái lá đa Đi xa đi gần (Là cái gì)? 9 Ca dao, dân ca : Thể loại trữ tình bằng văn vần , diễn tả đ/s nội tâm của con ngời Dân ca kết hợp lời- giai điệu nhạc 10 Vè: Văn vần Kể lại về những sự kiện có tính chất thời sự hoặc sự kiện LS đơng thời VD : Vè chàng trai 11 Truyện thơ : Văn vần kết hợp phơng thức tự sự với trữ tình , phản ánh số phận ngời nghèo khổ và... soạn Tiết 9- Văn Chiến thắng Mtao, Mxây (T 1) ( Trích Sử thi Đam Săn ) A.Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh - Hiểu đợc ý nghĩa của đề tài chiến tranh và nhiều chiến công của ngời anh hùng ở đoạn trích - Biết phân tích các đặc điểm ngôn ngữ đối thoại của nhân vật , ngôn ngữ trần thuật của ngời kể sử thi , các biện pháp so sánh, phóng đại nhằm mục đích làm sáng tỏ lí tởng và âm điệu hùng tráng của thi pháp... Tiết 6 văn Khái quát văn học dân gian việt nam T2 A.Mục tiêu cần đạt: Nh tiết 5 B.Phơng tiện thực hiên - SGV,SGK - thiết kế bài học -Tài liệu tham khảo C.Cách thức tiến hành Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi D.Tiến trình dạy học 1.ổnđịnh Lớp 10 10 Ngày Dạy Sĩ số 2.Kiểm tra:SGK,vở soạn,vở ghi Câu1 VHDG Là: A.những sáng tác cổ xa, lu truyền B Những sáng . pháp VH trung đại ( Nho giáo, phật giáo, đạo giáo) đặc biệt VH Trung hoa 2.Thời kỳ văn học đầu XX - T8/1945 + Đời sống xã hội , văn hoá có nhiều thay đổi. loại văn bản theo phong cách chức năng ngôn ngữ + Vận dụng sự hiểu biết nói trên vào việc đọc hiểu văn bản và làm văn . Cụ thể: - Trớc hết khi đọc văn bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 10 nâng cao, Giáo án ngữ văn 10 nâng cao,

Hình ảnh liên quan

+ Tình hình VH nói chung phức tạp (nhiều trờng phái, xu hớng khác nhau ...) để lại nhiều thành tựu xuất sắc 3 - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

nh.

hình VH nói chung phức tạp (nhiều trờng phái, xu hớng khác nhau ...) để lại nhiều thành tựu xuất sắc 3 Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Theo độ phức tạp về hình thức và nội dung - Theo phong cách chức năng ngôn ngữ - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

heo.

độ phức tạp về hình thức và nội dung - Theo phong cách chức năng ngôn ngữ Xem tại trang 14 của tài liệu.
- SGV,SGK. - thiết kế bài học. - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

thi.

ết kế bài học Xem tại trang 15 của tài liệu.
-Lí do dùng chi tiế t, hình ảnh làm nổi bật đối t- t-ợng - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

do.

dùng chi tiế t, hình ảnh làm nổi bật đối t- t-ợng Xem tại trang 16 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 19 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 21 của tài liệu.
b. Tính hình tợng của ngôn từ - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

b..

Tính hình tợng của ngôn từ Xem tại trang 22 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 26 của tài liệu.
- SGV,SGK. - thiết kế bài học. - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

thi.

ết kế bài học Xem tại trang 36 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 36 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 46 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 48 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 50 của tài liệu.
Câu 1 .ở bài 1, bài 2, hình ảnh nào thể hiện sự ngăn cách lứa đôi? A Cành hồng               C - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

u.

1 .ở bài 1, bài 2, hình ảnh nào thể hiện sự ngăn cách lứa đôi? A Cành hồng C Xem tại trang 54 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 58 của tài liệu.
GV:HD PT của hình tợng đồng âm trong 2 ví dụ HS: PT - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

c.

ủa hình tợng đồng âm trong 2 ví dụ HS: PT Xem tại trang 61 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 62 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 63 của tài liệu.
d. Câu 4- Đen: Hình ảnh dùng làm ẩn dụ ( Nghĩa giả định) - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d..

Câu 4- Đen: Hình ảnh dùng làm ẩn dụ ( Nghĩa giả định) Xem tại trang 65 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 69 của tài liệu.
- Qua hình ảnh " Con cá rô nằm vũng châu ...."(GĐHP: "Chờ cho bông - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

ua.

hình ảnh " Con cá rô nằm vũng châu ...."(GĐHP: "Chờ cho bông Xem tại trang 72 của tài liệu.
- Gợi hình ảnh ngợc đời, trớ trêu, điên đảo, đúng sai, thực giả mà cô chứng kiến - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

i.

hình ảnh ngợc đời, trớ trêu, điên đảo, đúng sai, thực giả mà cô chứng kiến Xem tại trang 73 của tài liệu.
- Thấy đợc những hình ảnh có sức diễn tả mạnh mẽ của bài thơ - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

h.

ấy đợc những hình ảnh có sức diễn tả mạnh mẽ của bài thơ Xem tại trang 84 của tài liệu.
- Cảm nhận đợc những hình ảnh kỳ vĩ có sức diễn tả mạnh mẽ tình cảm ,khát vọng của tác giả - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

m.

nhận đợc những hình ảnh kỳ vĩ có sức diễn tả mạnh mẽ tình cảm ,khát vọng của tác giả Xem tại trang 87 của tài liệu.
ngôn ngữ Sử dụng các yếu tố lặ p, hình thức tỉnh lợc văn bản tự nhiên, ít chau chuốt - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

ng.

ôn ngữ Sử dụng các yếu tố lặ p, hình thức tỉnh lợc văn bản tự nhiên, ít chau chuốt Xem tại trang 95 của tài liệu.
Sủ dụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

d.

ụng PP nêu vấn đề, gợi tìm kết hợp với hình thức thảo luận và trả lời câu hỏi Xem tại trang 100 của tài liệu.
-> ẩn dụ "Nết" chỉ phong cách "đẹp" chỉ hình thức bề ngòai . " Đánh chết - Là so sánh khảng định sự hơn hản 4.Bài tập 4 - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

gt.

; ẩn dụ "Nết" chỉ phong cách "đẹp" chỉ hình thức bề ngòai . " Đánh chết - Là so sánh khảng định sự hơn hản 4.Bài tập 4 Xem tại trang 101 của tài liệu.
Cố : hình dung tử-> chứa đựng tình cảm lu luyến nhớ thơng bịn rịn - Giáo án ngữ văn 10 nâng cao

h.

ình dung tử-> chứa đựng tình cảm lu luyến nhớ thơng bịn rịn Xem tại trang 104 của tài liệu.