0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CNG8

13 110 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 09:10

Tên chươn g Tổn g số tiêt’ Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Phương pháp giảng dạy Chuẩn bò của thầy và trò Ghi chú I Bả n vẽ các kh ối hìn h học Tổn g số 06 tiết LT: 04 TH: 02 CƠNG NGHÊ LỚP 8 -Biết được bản vẽ và vai trò của nó trong đời sống và kỷ thuật,sản xuất -Hiểu được 1 số kiến thức cơ bản của các phép chiếu và các hình chiếu vng góc -Nhận biết các khối đa diện và các khối tròn thường gặp -Đọc được 1 số bản vẽ hình chiếu của các khối hình học và vật thể đơn giản -Hình thành kỷ năng đọc bản vẽ hình chiếu và phát huy trí tưởng tượng khơng gian -Biết được một sốkhái niệm về bản vẽ kỷ thuật -Biết được khái niệm và cơng dụng của hình cắt -Nhận dạng được ren trên bản vẽ chi tiết và qui ước vẽ ren - Biết vai trò của bản vẽ kỷ thuật trong sản xuất và đời sống -Khái niệm về hình chiéu , các phép chiếu: chiếu xun tâm,chiếu vng góc, song song -Các hình chiếu đứng bằng, cạnh -Nhận dạng các khối đa diện thường gặp -Đọc được bản vẽ các khối hình học -Nhận dạng được các khối tròn xoay thường gặp và đọc được bảnvẽ -Bản vẽ kỷ thuật trình bày các thơng tin kỷ thuật dưới dạng hình vẽ và các ký hiệu theo qui tắc thống nhất -Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt và dùng biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong vật thể -Các chi tiết có ren,các loại ren và qui ước vẽ ren P 2 trực quan, diễn giảng, thưc hành P 2 trực quan, diễn giảng thưc hành GV: tranh vẽ ,vật mẫu,khối hìnhhộp chữ nhật,baodiêm bao thuốc lá.Bìa cứng gấp thành 3 mặt phẳng chiếu -Mơ hình các khối đa diện: hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ,hình chóp -Vật mẫu: bút chì 6 cạnh -Mơ hình khối tròn xoay:trụ,nón, cầu Vật mẫu:vỏ hộp sữa ,cái nón,quả bóng -Vật mẫu: đinh tán, bóng đèn đi xốy -Mơ hình:các loại ren bằng kim loại -Tranh vẽ:các vật mẫu: vòng đai bằng kim loại Tên chươn g Tổn g số tiêt’ Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Phương pháp giảng dạy Chuẩn bò của thầy và trò Ghi chú II BẢ N VẼ KỶ TH UẬ T Ph ần II CƠ KH Í III GI A CƠ NG CƠ K HÍ Tổn g số 09tiế t LT: 04T H:0 3 ƠT: 01 KT: 01 -Biết được nội dung và cách đọc bàn vẽ kỷ thuật đơn giản -Hình thành tác phong làm việc -Hiểu được vai trò quan trọng của cơ khí trong sản xuất vả đời sống,các sản phẩm cơ khí quanh ta -Biết được đặc điểm và cơng dụng các vật liệu cơ khí phổ biến -Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí -Nhận biết được các dụng cụ cầm tay đơn giản trongcơkhí -Biết cách sử dụng các dụng cụ đó trong những cơng việc cụ thể -Biết tư thế và những thao tác cơ bản trong kỷ thuật lấy dấu,cưa, ,dũa kim loại -Hiểu đựơc qui định về an tồn lao động trong gia cơng ,rèn luyện tác phong cơng nghiệp,l việc theo qui trình -K/n bản vẽ chi tiết và cách đọc bản vẽ -K/n bản vẽ lắp,dùng diễn tả hình dạng ,kết cấu,vị trí tương quan giữa các chi tiết của SP -K/n bản vẽ nhà biểu diễn hình dạng kỷthuật và kết cấu củangơi nhà -Cách đọc bản vẽ nhà -Cơ khí cóvai trò quan trọng trong việc SX ra máy,thiết bị phục vụ chocon ngưòi -Vật liệu cơ khí: kim loại và phi kim -4 tính chất vật liệu:cơ lý ,hố ,cơng nghệ -Các dụng cụ cầm tay trong gia cơng và tạo ra SP cơ khí -Các thao tác sử dụng các dụng cụ P 2 trực quan, diễn giảng P 2 trực quan, thực hành NhómHS: vật liệu: dây đồng Nhơm,thép,nhự a,gang ,hợp kim đồng nhơm -Dụng cụ: búa nhỏ, chiếc đe nhỏ dũa nhỏ -Dụng cụ:thước lá thước cặp, đục, dũa ,cưa -Dụng cụ:cưa, đục ,1đoạn phơi liệu bằng thép Tranh vẽ:ròng rọc ,các chi tiết máy -Bộ mẫu: bu lơng đai ốc,vòng đệm bánh răng,lò xo, bộ ròng rọc, trục trước xe đạp -1 số vật dụng có mối ghép bằng ren (nắp lọ mực ) -Tranh vẽ: khớp quay(ổ bi,bản lề) Hộp bao diêm,ống tiêm giá gương xe máy, ổ bi,moay ơ trướcvà Tên chươn g Tổn g số tiêt’ Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Phương pháp giảng dạy Chuẩn bò của thầy và trò Ghi chú IV CH I TI ẾT M ÁY VÀ LẮ PG HÉ P V TR UY ỀN VÀ BI ẾN ĐỔ I CH UY ỂN ĐỘ NG Tổn g số 05tiế t LT: 03 TH: 02 Tổn g số 04tiế t LT: 03 TH: 01 -Hiểu được K/n chi tiết máy Biết cách phân loại,nhận biết và ứng dụng của nhữngchi tiết máy phổ biến trong nghành cơ khí -Biết được các kiểu lắp ghép chi tiết máy và ứng vào trong thực tiễn -Biết được cấu tạo,đặc điểm, và ứng dụng của nhữngmối ghép thường gặp như:ghép bằng ren,ghép động -Thực hiện được các mối ghép theo đúng qui trình hướng dẫn,biết cách bảo dưỡng các mối ghép và sử dụng đúng dụng cụ khi tháo lắp ,nắm vững qui tắc an tồn trong tháo lắp -Hiểu được sự cần thiết phải truyền và biến đổi chuyển động trong máy và thiết bị -Biết được cấu tạo vàngun lí làm việc đặc điểm và biến đổi chuyển động thưòng dùng trong thực tế -Biết cách tháolắp, điều chỉnh và bảo dưỡng các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển đổi chuyển động -Biết được q trình sản xuất và truyền tải điện năng -Hiểu K/n và phân loại chi tiết máy . -Cơng dụng 2 loại chi tiết máy -2 kiểu ghép cố định và ghép động -Hiểu và phân loại mối ghép cố định -Hiểu K/n mối ghép động -Hiểu cấu tạo, đặc điểm ,và ứng dụng của mối ghép động -Hiểu cấu tạo và biết cách tháo lắp ổ trục trướcvà trục sau xeđạp sử dụng đúng dụng cụ và thao tác an tồn -Máy hoặc thiết bị cần có cơ cấu truyền ch/ động và biến đổi tốcđộ -Nhiệm vụ của cơ cấu biến đổi chuyển động -Cấu tạo ngun lý làm việc của truyền động đai ,của truyền động ăn khớp -Cấu tạo và ngun lí làm việc, ứng dụng của cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến, thành chuyển động lắc -Nhà máy điện có P 2 trực quan, thực hành P 2 trực quan, thực hành P 2 trực quan, thực hành sauxeđạp -Dụng cụ :mỏ lết, cờlê,tuốcnêvit, kìm ,giẻ lau,xà phòng Tranh và mơhình: Truyền động đai, truyền động bánh răng, truyền động xích Tranh vẽ và đồ dùng : các cơ cấu tay quay- contrượt Bánh răng- thanh răng, vít đai ốc -Tranh vẽ: Ngun nhân và biện pháp an tồn kh sử dụng và sửa chữa điện -Một số dụng cụ an tồn điện: găng tay, ủng cao su,bút thử điện,kìm điện,tuốc nê vít . Tên chươn g Tổn g số tiêt’ Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Phương pháp giảng dạy Chuẩn bò của thầy và trò Ghi chú Ph ần III KỶ TH UẬ T ĐI ỆN VI AN TO ÀN ĐI ỆN VII ĐỒ DÙ NG ĐI ỆN GI A ĐÌ NH C8 M ẠN G ĐI ỆN TR ON Tổn g số 04tiế t LT: 02 TH: 01 KT: 01 Tổn g số 03tiế t LT: 02 TH: 01 KT: Tổn g số 14tiế t LT: 06 TH: 05 -Hiểu được vai trò của điện năng trong SX và đời sống -Hiểu được ngun nhân gây ra tai nạn điện và một số biện pháp an tồn điện trong sản xuất và đời sống -Bước đầu thực hiện được phương pháp cứu ngưòi bị tai nạn điện -Thực hiện các ngun tắc an tồn điện khi sủ dụng và sửa chữa điện -Hiểu được đặc tính và cơng dụng của vật liệu kỉ thuật điện(VLKTĐ) -Cách phân loại đồ dùng điện theo ngun lý biến đổi năng lượng -Hiểu được ngun lý làm việc ,cấu tạo , chức năng của các loại đồ dùng điện -Rèn kỷ năng thao tác nhanh ,chính xác ,tỉ mỉ, cẩn thận -Biết sử dụng đồ dùng điện đúng số liệu kỷ thuật và đảm bảo an tồn -Biết sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng, biết tính tốn tiêu thụ điện năng trong gia đình -Hiểu được đặc điểm, u cầu , cấu tạo của chức năng biến đổi các dạng năng lượng khác thành điện năng và đường dây tải điện năng -Vai trò của điện năng -Các ng/ nhân thường gây ra tai nạn về điện -Các biện pháp an tồn điện: khi sử dụng ,khi sửa chữa, . Các phương pháp tách và sơ cứu nạn nhân -Cơng dụng và cấu tạo 1 số dụng cụ bảo vệ và cách sử dụng chúng -Biết và phân loại vật liệu dẫn điện ,cách điện ,dẫn từ. -Đặc tính và cơng dụng của VLKTĐ -Cấu tạo và ngun lý làm việc, đặc điểm, cách sử dụng của : + điện quang: đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang + điện nhiệt : bàn là điện,bếp điện,nồi cơm điện . +điện cơ: quạt điện ,máy bơm nước,biến áp điện 1 pha -Phương pháp sử P 2 trực quan, thực hành ,diễn giảng P 2 trực quan, thực hành ,diễn giảng, đàm thoại trựcqua n đàm thoại trực quan Nhóm HS: bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang(cả bộ),kìm, băng dính, dây dẫn -Bàn là điện,bếp điện và các dụng cụ tháo lắpđồng hồ đo điện vạn năng - Quạtđiện(220V ), biến áp điện 1pha Các dụng cụ tháo lắpvà đo điện -Tranh vẽ: H50.2 -Thiết bị:cầu dao các loại cơng tắc điện, ổ điện,phích điện -Tranh vẽ cấu tạo ngun lý làmviệc Áp tơ mát ,cầu chì -Bảng ký hiệu sơ đồ điện -Mơ hình mạch điện chiếu sáng gồm 1cầu chì,1ổ điện ,1 cơng tắc Tên chươn g Tổn g số tiêt’ Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Phương pháp giảng dạy Chuẩn bò của thầy và trò Ghi chú G NH À ƠT: 01 KT: 01 Tổn g số 08tiế t LT: 04 TH: 05 ƠT: 01 KT: 02 (1K TH K) mạng điện trong nhà -Hiểu được cơng dụng cấu tạo và ngun lý làm việc của 1 số thiết bị đóng cắt bảo vệ ,lấy điện trong nhà .Rèn kỷ năng làm việc khoa học,an tồn điện -Hiểu được khái niệm ,phân loại sơ đồ mạch điện -Hiểu được cách vẽ sơ đồ ngun lý,sơ đồ lắp đặt -Vẽ được sơ đồ ngun lý,sơ đồ lắp đặt của 1 số mạch điện đơn giản trong nhà -Thiết kế được mạch điện chiếu sáng đơn giản.Rèn thái độ làm việc nghiêm túc ,khoa học và u thích lao động -Biết tự lực làm bài kiểm tra dụng hợp lý và biện pháp tiết kiệm điện năng trong gia đình -Các đặc điểm của mạng điện trong nhà -Cấu tạo,chức năng các phần tử của mạng điện trong nhà -Cấu tạo,ngun lý làm việc, vị trí lắp đặt các thiết bị trong mạch điện như:cơng tắc điện, cầu dao, ổ điện,cầu chì, áp tơ mát . -Khái niệm sơđồngun lý và sơ đồ lắp đặt -Đọc được 1 số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà –Các bước thiết kế mạch điện.Thiết kế được mạch điện chiếu sáng đơn giản - -Tranh sơ đồ ngun lý H58.1 -vật liệu : dâyđiện bóng đèn, cầu chì ,cơng tắc ,băng dính cách điện -Dụng cụ: kìm, tuốc nê vit,dao nhỏ bảng nhựa Tên chươn g Tổn g số tiêt’ Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Phương pháp giảng dạy Chuẩn bò của thầy và trò Ghi chú I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY: A/Về năng lực học tập của học sinh B/ Ý thức học tập của học sinh : . . II/ THOÁNG KEÂ CHAÁT LÖÔÏNG III/BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - Nghiên cứu kỹ nội dung bài giảng và phương pháp giảng dạy cụ thể cho từng bài để tìm cách truyền thụ cho học sinh nắm vững kiến thức theo hướng tích cực hoá ,tự lực ,chủ động - Nghiên cứu kỹ kế hoạch giảng dạy cụ thể cho từng chương, từng bài - Chuẩn bị tốt các phương tiện ,các thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho dạy và học tập của học sinh theo tổ nhóm để tạo sự tin tưởng vào tri thức khoa học ,gây sức hấp dẫn hứng thú học tập - Tăng cường ý thức học tập , rèn luyện kỷ năng học tập bộ môn qua các giai đoạn tiếp thu kiến thu kiến thức : thu thập thông tin ,xử lý thông tin ,vận dụng , - Tăng cường luyện tập , kiểm tra, đánh giá việc học tập của học sinh thường xuyên liên tục dưới nhiều hình thức - Cần xây dựng tốt đội ngũ cán sự bộ môn ở các lớp và phát huy vai trò các nhóm trưởng ở trong lớp - Xây dựng và rèn luyện cho HS phương pháp học tập theo nhóm để qua đó xây dựng cho tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập - Tạo điều kiện kích thích học tập của học sinh thông qua các điều “Có thể em chưa biết”, và các mẫu chuyện về khoa học vật lý ,thành tựu khoa học kỷ thuật của nhân loại , lịch sử vật lý học. - Cần sơ kết rút kinh nghiệm qua từng học kỳ , qua từng bài kiểm tra để có kế hoạch khắc phục điều chỉnh kịp thời - Kết hợp giữa nhà trường - gia đình – xã hội để giáo dục HS đạt hiệu quả cao nhất . - Kết hợp với nhà trường và gia đình để bồi dưỡng thêm kiến thức bộ môn cho HS nhất là với đối tượng HS yếu kém IV/KẾT QUẢ THỰC HIỆN Lớp S ó S o á Sơ kết học kỳ I Tổng kết cả năm g h i c h u ù TB Khá Giỏi TB Khá Giỏi SL % SL % SL % SL % SL % SL % 9A1 9A 2 9A 3 9A 4 9A 5 K9 8A 1 8A 2 8A 3 [...]... Người lập kế hoạch (kí tên) Duyệt của Tổ trưởng chuyên môn DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU ... 2/Cuối năm học:( So sánh kết quả đạt được với chỉ tiêu phấn đấu rút kinh nghiệm năm sau) ...V/ NHẬN XÉT , RÚT KINH NGHIỆM 1/Cuối học kỳ I ( So sánh kết quả đạt được với chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng học kì II) . Nghiên cứu kỹ kế hoạch giảng dạy cụ thể cho từng chương, từng bài - Chuẩn bị tốt các phương tiện ,các thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho dạy và học tập. sử vật lý học. - Cần sơ kết rút kinh nghiệm qua từng học kỳ , qua từng bài kiểm tra để có kế hoạch khắc phục điều chỉnh kịp thời - Kết hợp giữa nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CNG8, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CNG8,

Hình ảnh liên quan

-Hình thành kỷ năng đọc bản vẽ hình chiếu  và  phát huy trí tưởng tượng  khơng gian - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CNG8

Hình th.

ành kỷ năng đọc bản vẽ hình chiếu và phát huy trí tưởng tượng khơng gian Xem tại trang 1 của tài liệu.
-Hình thành tác phong làm việc - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CNG8

Hình th.

ành tác phong làm việc Xem tại trang 2 của tài liệu.
-Bảng ký hiệu sơ đồ điện -Mơ hình mạch  điện chiếu sáng  gồm 1cầu  chì,1ổ điện ,1  cơng tắc - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CNG8

Bảng k.

ý hiệu sơ đồ điện -Mơ hình mạch điện chiếu sáng gồm 1cầu chì,1ổ điện ,1 cơng tắc Xem tại trang 4 của tài liệu.