0

Kế hoạch giảng dạy tuần 11

16 1,082 1
  • Kế hoạch giảng dạy tuần  11

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2012, 11:29

Kế hoạch giảng dạy tuần 11. Tuần 11: Thứ , ngày tháng năm 2004Toán.Tiết 51: Giải toán bằng hai phép tính (tiếp theo).I/ Mục tiêu:a) Kiến thức : - Biết giải bài toán có lời văn giải bằng hai phép tính.- Củng cố lại cho HS về gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần : thêm bớt một số đơn vò.b) Kóõ năng: Thực hành tính bài toán một cách chính xác.c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.II/ Chuẩn bò:* GV: Bảng phụ, phấn màu.* HS: VBT, bảng con.III/ Các hoạt động:1. Khởi động: Hát.2 2. Bài cũ: Bài toán giải bằng hai phép tính (tiết 1) - Gv gọi 2Hs lên bảng sửa bài 3, 4. - Gv nhận xét, cho điểm. - Nhận xét bài cũ.3. Giới thiệu và nêu vấn đề.Giới thiệu bài – ghi tựa.4. Phát triển các hoạt động.* Hoạt động 1: Giới thiệu bài toán giải bằng hai phép tính. - Mục tiêu: Giúp Hs tiếp tục củng cố về giải bài toán có hai phép tính.• Bài toán 1: - Gv mời 1 Hs đọc đề bài:- Gv hướng dẫn Hs vẽ sơ đồ bài toán và phân tích.- Gv hỏi:+ Ngày thư 17 cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?+ Số chiếc xe đạp ngày chủ nhật như thế nào so với ngày thứ 7?+ Bài toán yêu cầu ta tính gì?+ Muốn ìm số xe đạp bán được trong cả 2 ngày ta phải biết những gì?.PP: Quan sát, hỏi đáp, giảng giải. Hs đọc đề bài.Ngày thứ 7 cửa hàg bán được 6 chiếc xe đạp.Ngày chủ nhật bán đựơc số xe đạp gấp đôi ngày thứ 7.Tính số xe đạp cửa hàng bán được cả hai ngày.Ta phải biết số xe đạp bán được của mỗi ngày.+ Đã biết số xe của nhày nào? Chưa biết số xe của ngày nào?- Vậy ta phải đi tìm số xe của ngày chủ nhật.- Gv mời 1 Hs lên bảng làm bài.Tóm tắt: 6 xe Thứ bảy: ? xe đạp. Chủ nhật: Bài giải Ngày chủ nhật cửa hàng bán đựơc số xe đạp là: 6 x 2 = 12 (chiếc).Cả hia ngày cửa hàng bán đựơc số xe đạp là: 6 + 12 = 18 (xe đạp) Đáp số : 18 xe đạp.* Hoạt động 2: Làm bài 1.- Mục tiêu: Giúp cho Hs biết vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán và trình bày lời giải.• Bài 1.- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của đề bài- Yêu cầu HS quan sát sơ đồ bài toán. 5kmTừ nhà đến chợ huyện: ?kmTừ chợ huyện đến bưu điện: + Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh có quan hệ như thế nào vớ quãng đường từ nhà đến chợ huyện và từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh?+ Vậy muốn tính quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh ta phải làm thế nào?+ Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh đã biết chưa?- Gv mời 2 Hs lên bảng làm bài. Hs cả lớp làm vào VBT- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT.- Gv chốt lại. Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh là: 5 x 3 = 15 (km)Biết số xe của ngày thư 7 ; còn số xe ngày chủ nhật cưa biết.Một Hs lên bảng làm. Hs cả lớp làm vào VBT.Hs sửa bài vào vở.PP: Luyện tập, thực hành.Hs đọc yêu cầu đề bài.Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh bằng tổng quãng đường từ nhà đến chợ huyện và từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh.Ta lấy quãng đường từ nhà đến chợ huyện cộng vớ quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh Chưa biết, phải tính.Hai Hs lên bảng làm bài. Hs cả lớp làm vào VBT.Hs cả lớp nhận xét bài của bạn.Hs chữa bài đúng vào VBT.Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh là: 5 + 15 = 20 (km)Đáp số: 20 km.• Bài 2:- GV mời Hs đọc yêu cầu đề bài.- Gv hỏi: + Thùng 1 có bao nhiêu lít? + Lấy ra trong thùng bao nhiêu? + Bài toán hỏi gì?- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT. Một Hs lên bảng làm- Gv nhận xét, chốt lại Tóm tắt: Lấy ra ? bao nhiêu lít 24 lít Số lít mật ong lấy ra là: là: 24: 3 = 8 (lít) Số lít mật ong còn lại là: 24 – 8 = 16 (lít). Đáp số: 16 lít* Hoạt động 3: Làm bài 3.- Mục tiêu: Củng cố cho Hs cách gấp một số lên nhiều lần.- Gv mời Hs đọc yêu cầu của bài.- Gv yêu cầu HS nêu cách thực hiện về gấp một số lên nhiều lần.- Gv gọi 1 em Hs lên làm mẫu.- Gv chia lớp thành 2 nhóm. Cho các thi làm bài.Yêu cầu: Trong thời gian 5 phút, nhóm nào làm bài xong, đúng sẽ chiến thắng.- Gv nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc. Hs đọc yêu cầu của bài.Có 24 lít.Lấy ra 1/3 số lít mật ong trong thùng.Tìm số lít mật ong còn lại.Hs làm bài vào VBT. Một Hs lên sửa bài.Hs chữa bài vào vở.PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi.Hs đọc yêu cầu đề bài.Hs trả lời.Một Hs lên làm mẫu.Hai nhóm thi đua làm bài.Hs nhận xét.5. Tổng kết – dặn dò.- Tập làm lại bài.- Làm bài 2, 3. - Chuẩn bò bài: Luyện tập.- Nhận xét tiết học.Bổ sung :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ , ngày tháng năm 2004Toán. Tiết 52: Luyện tập.I/ Mục tiêu:a) Kiến thức : - Củng cố kó năng giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính - Ôn về gấp một số lên nhiều lầ, giảm một số đi nhiều lần, thêm bớt một số đơn vò.b) Kỹ năng: Làm toán đúng, chính xác.c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.II/ Chuẩn bò:* GV: Phấn màu, bảng phụ .* HS: VBT, bảng con.III/ Các hoạt động:1. Khởi động: Hát.2. Bài cũ: Giải bài toán bằng hai phép tính (tiếp theo)- Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2.- Một em sửa bài 3.- Nhận xét ghi điểm.- Nhận xét bài cũ.3. Giới thiệu và nêu vấn đề.Giới thiệu bài – ghi tựa.4. Phát triển các hoạt động.* Hoạt động 1: Làm bài 1.- Mục tiêu: Củng cố cho Hs cách giải một bài toán bằng hai phép tính. Cho học sinh mở vở bài tập: • Bài 1: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài- Gv yêu cầu Hs suy nghó và tự vẽ sơ đồ và giải bài toán.- Gv mời 1 Hs lên bảng làm.Tóm tắt 18 ôtô 17 ôtô ? ô tô Số ô tô đã rời bến là : 18 + 17 = 35 (ô tô)Số ô tô còn lại trong bến là: 45 – 35 = 10 (ôtô)Đáp số : 10 ôtô.* Hoạt động 2: Làm bài 2.-Mục tiêu: Củng cố cho Hs cách giải một bài toán bằng PP: Luyện tập, thực hành, thảo luận.Hs đọc yêu cầu đề bài.Hs làm vào VBT.Một Hs lên bảng làm.Hs nhận xét.Hs chữa bài vào VBT.hai phép tính. • Bài 2:- Mời Hs đọc yêu cầu đề bài.- Gv yêu cầu Hs cả lớp tự suy nghó và làm bài vào VBT.- Gv mời 2 em Hs lên bảng thi làm bài.- Gv nhận xét. Tóm tắt. Bán đi ? con thỏ 48 con thỏSố con thỏ đã bán đi là: 48: 6 = 8 (con)Số con thỏ con lại là:48 – 8 = 40 (con)Đáp số : 40 con.* Hoạt động 3: Làm bài 3 .- Mục tiêu: Giúp cho Hs nhìn vào tóm tắt giải đựơc bài toán.• Bài 3:- GV mời Hs đọc yêu cầu đề bài.- Gv hỏi:+ Có bao nhiêu bạn Hs giỏi?+ Số bạn Hs khá như thế nào so với số bạn Hs giỏi?+ Bài toán yêu cầu tìm gì?- Gv yêu cầu Hs dựa vào tóm tắt để đọc thành đề toán.- GV yêu cầu Hs cả lớp tự làm bài. Một 1 Hs lên bảng sửa bài.- Gv nhận xét, chốt lại. Số Hs khá là: 14 + 8 = 22 (học sinh) Số Hs khá và giỏi là: 14 + 22 = 36 (học sinh)* Hoạt động 4: Làm bài 4.- Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại cách gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần, thêm, bớt một số đơn vò.- Yêu cầu các em đọc bài toán mẫu trong SGK.- Gv gọi 1 Hs lên bảng làm phép tính: Gấp 15 lên 3 lần rồi cộng với 47.PP: Luyện tập, thực hành.Hs đọc yêu cầu đề bài.Hs làm bài vào VBT.Hai em Hs lên thi đua làm bài.Hs nhận xét.Hs hữa bài đúng vào VBT.PP: Luyện tập thực hành, thảo luận.Hs đọc yêu cầu của đề bài.Có 14 bạn Hs giỏi.Số bạn HS khá nhiều hơn số bạn Hs giỏi là 8 bạn.Tìm số bạn Hs khá và giỏi.Hs nhìn tóm tắt đọc thành đề toán.Cả lớp làm bài vào VBT. Một Hs lên bảng làm.Hs nhận xét. Hs chữa bài vào VBT.PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi.Một Hs đọc bài toán mẫu.- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT.- Gv chia Hs thành 4 nhóm (mỗi nhóm 6 Hs). Cho các em thi đua làm toán với nhau.- Trong thời gian 5 phút nhóm nào làm bài nhanh, đúng sẽ chiến thắng.- Gv nhận xét, tuyên dương đội chiến thắng.Một em lên bảng làm bài mẫu.Hs cả lớp làm bài vào VBT.Hai đội thi đua nhau làm bài.Đại diện các đội đọc kết quả .Hs nhận xét.5. Tổng kết – dặn dò .- Tập làm lại bài.- Làm bài 4, 5.- Chuẩn bò bài: Bảng nhân 8. - Nhận xét tiết học.Bổ sung :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ , ngày tháng năm 2004Toán.Tiết 53: Bảng nhân 8. I/ Mục tiêu:a) Kiến thức : - Thành lập bảng nhân 8 và học thuộc lòng bảng nhân này.- p dụng bảng nhân 8 để giải bài toán có lời văn bằng phép tính nhân.- Thực hành đếm thêm 8.b) Kỹ năng: Rèn Hs tính các phép tính nhân chính xác, thành thạo.c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.II/ Chuẩn bò:* GV: Các tấm bìa, bảng phụ viết sẵn bảng nhân 8 không ghi kết quả, phấn màu.* HS: VBT, bảng con.III/ Các hoạt động:1. Khởi động: Hát.2. Bài cũ: Luyện tập.- Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2.- Một Hs đọc bảng nhân 7.- Nhận xét ghi điểm.- Nhận xét bài cũ.3. Giới thiệu và nêu vấn đề.Giới thiệu bài – ghi tựa.4. Phát triển các hoạt động.* Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs thành lập bảng nhân 8.- Mục tiêu: Giúp Hs bước đầu thành lập được bảng nhân 8.- Gv gắn một tấm bìa có 8 hình tròn lên bảng và hỏi: Có mấy hình tròn?- 8 hình tròn được lấy mấy lần?-> 8 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 8 x 1 = 8.- Gv gắn tiếp hai tấm bìa lên bảng và hỏi: Có hai tấm bìa, mỗi tấm có 8 hình tròn, vậy 8 hình tròn được lấy mấy lần?- Vậy 8 được lấy mấy lần?- Hãy lập phép tính tương ứng với 6 được lấy 2 lần.- Gv viết lên bảng phép nhân: 8 x 2 = 16 và yêu cầu Hs đọc phép nhân này.- Gv hướng dẫn Hs lập phép nhân 8 x 3.- Yêu cầu cả lớp tìm phép nhân còn lại trong bảng nhân 8 và viết vào phần bài học.- Sau đó Gv yêu cầu Hs đọc bảng nhân 8 và học thuộc lòng bảng nhân này.- Tổ chức cho Hs thi học thuộc lòng.PP: Quan sát, hỏi đáp, giảng giải. Hs quan sát hoạt động của Gv và trả lời: Có 8 hình tròn.Được lấy 1 lần.Hs đọc phép nhân: 8 x 1 = 8.8 hình tròn được lấy 2 lần.8 được lấy 2 lần.Đó là: 8 x 2 = 16.Hs đọc phép nhân.Hs tìm kết quả các phép còn lại,Hs đọc bảng nhân 8 và học thuộc * Hoạt động 2: Làm bài 1, 2.- Mục tiêu: Giúp Hs biết cách tính nhẩm, giải toán có lời văn.Cho học sinh mở vở bài tập.• Bài 1:- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:- Gv yêu cầu Hs tự làm.- Gv yêu cầu 2 Hs ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra bài của nhau.- Gv nhận xét.• Bài 2: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của đề bài.- Gv cho hs thảo luận nhóm đôi. Gv hỏi:+ Mỗi can dầu có mấy lít?+ Bài toán hỏi gì?+ Để tính số lít dầu của 6 can ta phải làm như thế nào?- Gv yêu cầu cả lớp tóm tắt và làm bài vào vở, 1 Hs làm bài trên bảng lớp.- Gv nhận xét, chốt lại: Số lít dầu của 6 can là: 6 x 8 = 48 ( lít) Đáp số : 48 lít.* Hoạt động 3: Làm bài 3.- Mục tiêu: Giúp cho các em biết điền các chữ số thích hợp vào ô trống.• Bài 3:- Yêu cầu Hs đọc yêu cầu của đề bài:+ Số đầu tiên trong dãy là số nào?+ Tiếp sau số 8 là số naò?+ 8 cộng mấy thì bằng 16?+ Tiếp theo số 16 là số naò?+ Em làm như thế nào để tìm được số 24?- Gv chia Hs thành 2 nhóm cho các em thi đua nhau điền số vào ô trống.- Tương tự Hs làm các bài còn lại vào VBT.- Gv chốt lại, công bố nhóm thắng cuộc: Các số thứ tự cần điền là: 8 16 24 32 40 48 54 63 72 80lòng.Hs thi đua học thuộc lòng.PP: Luyện tập, thực hành, thảo luận.Hs đọc yêu cầu đề bài.Học sinh tự giải.12 em Hs tiếp nối nhau đọc kết quả.Hs nhận xét.Hs đọc yêu cầu đề bài.Có 8 lít.Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít.Ta tính tích 6 x 8.Hs làm bài.Một Hs lên bảng làm.PP: Thực hành, trò chơi.Hs đọc yêu cầu đề bài.Số 8Số 16.8 cộng 8 bằng 16.Số 24.Con lấy 16 + 8.Hai nhóm thi làm bài.Đại diện 2 nhóm lên điền số vào.Hs nhận xét.Hs sửa vào VBT .5. Tổng kết – dặn dò.- Học thuộc bảng nhân 8.- Làm bài 2,3.- Chuẩn bò bài: Luyện tập.- Nhận xét tiết học.Bổ sung :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[...]... cầu Hs tự làm bài Hs làm vào VBT - Gv mời 12 Hs nối tiếp nhau đọc kết quả trong phần a) 12 Hs nối tiếp nhau đọc kết quả phần a) - Tiếp tục Gv mời 8 Hs đọc kết quả của phần b) 8 Hs đọc kết quả phần b) - Gv hỏi: Các em có nhận xét gì về kết quả , các thừa số , thứ tự của các thừa số trong hai phép tính nhân 8 x 2 và 2 Hai phép tính có cùng kết quả x8 bằng 16 => Các thừa số giống nhau nhưng thứ tự khác nhau... đựơc số người là: 116 x 3 = 348 (người) Đáp số :348 người PP: Luyện tập, thực hành Hs đọc yêu cầu đề bài Hs cả lớp làm vào VBT 5 Hs lên bảng làm bài Hs nhận xét Hs sửa bài vào VBT Hs đọc yêu cầu của bài Hs làm bài vào VBT Bốn Hs lên sửa bài Hs chữa bài vào vở PP: Thảo luận, thực hành Hs đọc yêu cầu bài toán Chở đựơc 116 người Hỏi 3 chuyến thì chở đựơc bao nhiêu người? Ta tính tích: 116 x 3 Cả lớp làm... toán b): Hs nêu: Một hình chữ nhật chia làm 8 cột, mỗi cộ có 3 ô vuông - Gv mời 1 Hs lên bảng tính số ô vuông trong hình chữ Hỏi trong hình chữ nhật co tất cả nhật bao nhiêu ô vuông => Nhận xét rút ra kết luận: 8 x 3 = 3 x 8 Hs tính 3 x 8 = 24 (ô vuông) * Hoạt động 4: Làm bài 5 -Mục tiêu: Củng cố cho Hs điền các dấu (< = > ) vào ô PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi trống - Gv chia Hs thành 2 nhóm Chơi... đua làm bài nhanh sẽ chiến thắng Hs nhận xét Bài 5: Điền dấu (< = > ) vào chỗ chấm 8 x 7 …… 7 x 8 4 x 8 …… 2 x 4 x 2 6 x 8 …… 8 x 5 3 x 8 …… 6 x 4 - Gv nhận xét bài làm, công bố nhóm thắng cuộc 5 Tổng kết – dặn dò - Xem lại bài - Chuẩn bò bài: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - Nhận xét tiết học Bổ sung : ... yêu cầu Hs đặt tính theo cột dọc + Khi thực hiện phép tính này ta bắt đầu từ đâu? - Gv yêu cầu Hs tự suy nghó và thực hiện phép tính trên 123 x 2 246 * 2 nhân 3 bằng 6, viết 6 .PP: Quan sát, hỏi đáp, giảng giải Hs đọc đề bài Một Hs lên bảng đặt tính Cả lớp đặt tính ra giấy nháp Bắt đầu từ hàng đơn vò, sau đó mới tính đến hàng chục * 2 nhân 2 bằng 4, viết 4 * 2 nhân 1 bằng 2, viết 2 * Vậy 123 nhân... cách thực hiện đúng một phép tính nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số • Bài 1 - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của đề bài - Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT 5 Hs lên bảng làm bài - Gv chốt lại 341 213 212 110 203 x x x x x 2 3 4 5 3 682 639 848 550 609 • Bài 2: - GV mời Hs đọc yêu cầu đề bài - Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT Bốn Hs lên bảng sửa bài - Gv nhận xét, chốt lại 437 205 319 171 x x x x 2 4 3... 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài Hs đọc yêu cầu đề bài - Gv hướng dẫn: Khi thực hiện tính giá trò của một biểu Hs nhắc lại thức có cả phép nhân và phép cộng, ta thực hiện phép nhân trước, sau đó lấy kết quả của phép nhân cộng với số kia - Yêu cầu Hs cả lớp tự suy nghó và làm bài - Gv mời 4 Hs lên bảng làm bài Hs cả lớp làm bài Bốn Hs lên - Gv nhận xét, chốt lại a) 8 x 3 + 8 = 24 + 8 = 32 8x4+8 = 32... bài xong, đúng sẽ chiến thắng - Gv nhận xét, chốt lại: a) x : 7 = 101 b) x : 6 = 107 x = 101 x 7 x = 107 x 6 x = 707 x = 642 Hs đọc yêu cầu đề bài Hs trả lời Hai nhóm thi đua làm bài Hs nhận xét 5 Tổng kết – dặn dò - Tập làm lại bài - Làm bài 3, 4 - Chuẩn bò bài: Luyện tập - Nhận xét tiết học Bổ sung : . 12 Hs nối tiếp nhau đọc kết quả trong phần a).- Tiếp tục Gv mời 8 Hs đọc kết quả của phần b).- Gv hỏi: Các em có nhận xét gì về kết quả , các thừa số ,. bài.Hs làm vào VBT.12 Hs nối tiếp nhau đọc kết quả phần a).8 Hs đọc kết quả phần b).Hai phép tính có cùng kết quả bằng 16.Hs đọc yêu cầu đề bài.Hs
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giảng dạy tuần 11, Kế hoạch giảng dạy tuần 11, Kế hoạch giảng dạy tuần 11

Hình ảnh liên quan

- Gv mời 2Hs lên bảng làm bài. Hs cả lớp làm vào VBT - Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT. - Kế hoạch giảng dạy tuần  11

v.

mời 2Hs lên bảng làm bài. Hs cả lớp làm vào VBT - Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT. Một Hs lên bảng làm - Kế hoạch giảng dạy tuần  11

v.

yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT. Một Hs lên bảng làm Xem tại trang 3 của tài liệu.
* GV: Phấn màu, bảng phụ . * HS: VBT, bảng con. - Kế hoạch giảng dạy tuần  11

h.

ấn màu, bảng phụ . * HS: VBT, bảng con Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Gv gọ i1 Hs lên bảng làm phép tính: Gấp 15 lên 3 lần rồi cộng với 47. - Kế hoạch giảng dạy tuần  11

v.

gọ i1 Hs lên bảng làm phép tính: Gấp 15 lên 3 lần rồi cộng với 47 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Một Hs lên bảng làm. - Kế hoạch giảng dạy tuần  11

t.

Hs lên bảng làm Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Gv yêu cầu HS cả lớp làm vào VBT. Một Hs lên bảng làm bài. - Kế hoạch giảng dạy tuần  11

v.

yêu cầu HS cả lớp làm vào VBT. Một Hs lên bảng làm bài Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT. 5 Hs lên bảng làm bài. - Kế hoạch giảng dạy tuần  11

v.

yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT. 5 Hs lên bảng làm bài Xem tại trang 15 của tài liệu.