0

Giáo án Ngữ văn 9 bài 5: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

5 206 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2019, 15:42

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG (tiếp) I -Mục tiêu dạy 1-Kiến thức: -Cung cấp kiến thức cách mở rộng vốn từ xác hố vốn từ 2- Kỹ năng: -Rèn kỹ mở rộng vốn từ giải thích ý nghĩa từ ngữ 3-Thái độ: -Giáo dục ý thức giữ gìn sáng tiếng việt II -Phương tiện thực -GV:giáo án,SGK,bảng phụ -HS:vở tập,SGK III -Cách thức tiến hành -Nêu vấn đề,thảo luận -Phân tích ,gợi mở IV -Tiến trình dạy A -Tổ chức: B -Kiểm tra: ?Trình bày hiểu biết em biến đổi phát triển nghĩa từ ngữ?cho ví dụ? ?Chữa tập (SGK-57) C -Bài I-Tạo từ ngữ 1-Bài tập -Học sinh đọc tập làm theo nhóm a-)Bài 1: ?Tìm từ ngữ theo mơ hình cho?giải *Từ ngữ mới: thích? +điện thoại di động:điện thoại vô tuyến +Điện thoại di động(điện thoại cầm tay có có kích thước nhỏ kích thước nhỏ mang theo bên người,được sử dụng vùng phủ sóng sở cho thuê bao) +Sở hữu trí tuệ:quyền sở hữu sản TaiLieu.VN Page phẩm hoạt động trí tuệ mang lại pháp luật bảo hộ như:quyền tác giả,phát minh,sáng +Sở hữu trí tuệ:quyền tác giả phát chế minh,sáng chế +Kinh tế tri thức:nền kinh tế chủ yếu dụa vào việc sản xuất,lưu thông,phân phối sản +Kinh tế tri thức:những sản phẩm trí phẩm có hàm lượng trí thức cao thức +Đặc khu kinh tế:khu vực dành riêng để thu hút vốn cơng nghệ nước ngồi với sách ưu đãi +Đặc khu kinh tế:khu vực kinh tế thu hút nước ngồi có ưu đãi ?Tìm từ cấu tạo theo mơ hình x+tặc?giải nghĩa? 2- Bài 2:(Bảng phụ) +không tặc +hải tặc +lâm tặc +Không tặc:kẻ cướp máy bay +tin tặc +Hải tặc:cướp biển +gian tặc +Lâm tặc:cướp rừng +nghịch tặc +Tin tặc:kẻ cướp liệu máy vi tính +gia tặc +Gian tặc:kẻ cắp kẻ bất lương ?Theo em từ ngữ tạo có +Nghịch tặc:kẻ phản bội làm giặc tác dụng gì? +Gia tặc:kẻ cắp nhà +Vốn từ tăng lên,phát triển từ vựng tiếng =>Làm tăng vốn từ việt -Học sinh đọc ghi nhớ SGK 3-Kết luận: Ghi nhớ:SGK-73 -Hs đọc ?Tìm từ Hán Việt đoạn trích? -Phần a: minh, II-Mượn từ ngữ tiếng nước 1-Bài tập a,Bài 1: a.1:Từ Hán Việt minh,tiết,tảo mộ, hội đạp thanh, TaiLieu.VN Page -Phần b:bạc mệnh, yến, anh, hành,xuân, tài tử,giai nhân a.2-Từ Hán Việt: bạc mệnh, duyên phận,thần linh, thiếp, ?Tiếng Việt dùng từ để khái tiết, trinh bạch, ngọc niệm sau: b,Bài 2: a-Mất khả miễn dịch a-mất khả miễn dịch,gây tử vong, AIDS ? Những từ mượn nước nào? b-Nghiên cứu cách có hệ thống điều kiện tiêu thụ hàng hoá:maket-tinh -Anh =>Mượn tiếng Anh ?Mục đích mượn từ nước ngồi để làm gì?vốn từ nước nhiều nhất? -Hs đọc ghi nhớ ?Tìm mơ hình tạo từ mới? - Mẫu: x +trường = thị trường 2-Ghi nhớ sgk/74 III-Luyện tập 1-Bài - x+ trường= thị trường - x +tập= học tập , kiến tập,thực tập - x + hoá = xy hố,lão hố (thảo luận nhóm: nhóm tìm từ 2-Bài 2:Tìm từ ngữ dùng dùng phổ biến gần giải nghĩa? phổ biến gần giải nghĩa - Bàn tay vàng đường vành đai + Bàn tay vàng: bàn tay giỏi, khéo léo + Đường vành đai: đường bao quanh thị lớn, nơi phương tiện vận hành bình thường mà khơng phải qua nội thành +Đường cao tốc: đường xây dựng theo tiêu chuẩn cao, xe giới chạy với tốc độ 100km/ h +Cầu truyền hình: hình thức truyền hình chỗ lễ hội giao lưu trực tiếp qua hệ thống ca-mê-ra địa điểm cách xa địa lí TaiLieu.VN Page +Đa dạng sinh học:sự đa dạng nguồn gen, giống loài sinh vật tự nhiên 3-Bài 3: Từ mượn a-Tiếng Hán: ?Qua học “Từ mượn”ở lớp 6,7 em rõ từ mượn tiếng Hán? Từ - mãng xà, biên phòng tham ơ, tơ thuế, phê bình, phê phán, nơ lệ, ca sĩ mượn tiếng châu Âu? b-Châu Âu:xà phòng, tơ, radio,cà phê, -Hán: mãng xà ca nơ -Âu:xà phòng, xích líp 4- Bài 4: 4.1-Cách thức phát triển từ vựng -Thảo luận nhóm:các cách phát triển từ vựng: +Bổ sung nghĩa cho từ có a-Bổ sung nghĩa cho từ có VD:từ “lành” +nghĩa ban đầu: nguyên vẹn +bổ sung nghĩa mới: -thuộc tính người -thực phẩm không gây độc hại:nấm lành +Tăng số lượng b-Tăng số lượng từ ngữ: -Tạo từ ngữ mới:xe bình bịch(tên cũ)=>xe cút kít,xe cơng nơng, xe hợp đồng -Mượn từ nước +Hán:quốc gia, ngân sách,thủ tướng,bộ trưởng,chủ tịch,hiệu trưởng, giám đốc,thương mại +Âu:mít tinh, ma-ket-tinh, sa lơng, phơ tơi ?Tại từ vựng phát triển không ngừng? -Xã hội phát triển 4.2:Xã hội phát triển, nhận thức phát triển nên ngôn ngữ phải phát triển để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học trao đổi tưởng tình cảm người -Trong phát triển ngơn ngữ nói chung ngơn ngữ phát triển mạnh nhất.Vì: +Nhận thức phát triển, người phát thuộc tính TaiLieu.VN Page -Nhận thức phát triển vật.Vậy phải có từ tương ứng để biểu thị +Đối với người,mọi vật xung quanh có chưa biết khơng biết +Sự phát triển từ vựng nhu cầu tất yếu khách quan ngôn ngữ D -Củng cố: -Gọi hs đọc ghi nhớ -Tại từ vựng phát triển không ngừng? +xã hội phát triển, nhận thức phát triển,từ vựng phát triển -Tìm vài từ thường gặp giao tiếp E- Hướng dẫn học bài: -Hoàn thiện tập vào -Tìm từ ngữ mà ta gặp giao tiếp -Đọc trước “Thuật ngữ” TaiLieu.VN Page ... biết +Sự phát triển từ vựng nhu cầu tất yếu khách quan ngôn ngữ D -Củng cố: -Gọi hs đọc ghi nhớ -Tại từ vựng phát triển không ngừng? +xã hội phát triển, nhận thức phát triển, từ vựng phát triển. .. tinh, ma-ket-tinh, sa lơng, phơ tơi ?Tại từ vựng phát triển không ngừng? -Xã hội phát triển 4.2:Xã hội phát triển, nhận thức phát triển nên ngôn ngữ phải phát triển để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa... cảm người -Trong phát triển ngơn ngữ nói chung ngơn ngữ phát triển mạnh nhất.Vì: +Nhận thức phát triển, người phát thuộc tính TaiLieu.VN Page -Nhận thức phát triển vật.Vậy phải có từ tương ứng để
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 5: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo),

Từ khóa liên quan