0

sự phát triển của từ vựng tiếp theo

Tiet 25. Su phat trien cua tu vung (tiep)

Tiet 25. Su phat trien cua tu vung (tiep)

Ngữ văn

... và phát triển theo => Từ vựng của một ngôn ngữ phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu giao tiếp và nhận thức của người bản ngữ. Có những cách nào để phát triển từ vựng TV?Các cách phát triển ... TV?Các cách phát triển từ vựng Phát triển nghĩa của từ Phát triển số lượng từ ngữTạo từ mới Mượn từ * Bài tập 1 (SGK-T74 ) Tìm 2 mô hình có khả năng tạo những từ mới theo kiểu x+ tặca) x ... Ghi nhớ 2 Mượn từ ngữ của tiếng ngoài cũng là một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt. Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là từ mượn tiếng Hán. Ghi nhớ 1 Tạo từ ngữ mới để...
 • 20
 • 2,155
 • 0
Tiết 25: Sự phát triển của từ vựng

Tiết 25: Sự phát triển của từ vựng

Ngữ văn

... 3. Bài tập trắc nghiệm.1/ Từ vựng của một gôn ngữ được phát triển bằng cách nào? A. Phát triển nghĩa của từ ngữ. B. Phát triển số lượng. C. Cả A và B.2/ Từ ngữ của một ngôn ngữ luôn thay ... những từ dược cấu tạo theo mô hình x+ tặc.-> lâm tặc, tin tặc, gia tặc ? Kết luận gì về sự phát triển của từ vựng? - Từ vựng tiếng Việt không ngừng phát triển nhờ được tạo thêm các từ ngữ ... đáp ứng nhu cầu nhận thức và giao tiếp ngày càng phát triển. Ttứ 2 ngày 8 tháng 10 năm 2007Tiết 25. sự phát triển của từ vựng ( tiếp) ? Tiếng Việt có những từ nào để chỉ những kháiniệm sau:a)...
 • 9
 • 3,555
 • 3
Tiết 25. Sự phát triển của từ vựng (tiết 2)

Tiết 25. Sự phát triển của từ vựng (tiết 2)

Ngữ văn

... nguồn gốc từ đâu? Vay mượn từ tiếng AnhMượn những từ ngữ này nhằm mục đích gì?Để phát triển từ vựng TV 1/ Nhận định nào nói đầy đủ nhất các hình thức phát triển của từ vựng TV? A. Tạo từ mớiB. ... đất đang đổi mới. ? Từ chín, mũi trong câu nào là từ mang nghĩa gốc (.) ? Từ chín, mũi trong câu nào là từ mang nghĩa chuyển . ? Phương thức chủ yếu để phát triển nghĩa của từ ngữ? * Ghi nhí ... ãQuan sát các từ sau : điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu Cho biết gần đây có những từ nào được tạo nên từ các từ trên? Giải thích nghĩa của những từ mới tạo đó. *...
 • 10
 • 3,121
 • 10
Tiết 21. Sự phát triển của từ vựng (tiết 1)

Tiết 21. Sự phát triển của từ vựng (tiết 1)

Ngữ văn

... sản xuất phát triểnsử dụng của trong lao động sản xuất phát triểnsử dụng của cải , vật chất.cải , vật chất.=> Nghĩa của từ không phải là bất biến, nó có => Nghĩa của từ không ... họ.=> Từ => Từ bơmbơm ở vd c là từ chuyển nghĩa ( ở vd c là từ chuyển nghĩa ( rót , đưrót , đưa, chuyển ).a, chuyển ). Từ này được chuyển theo phương Từ này được chuyển theo phương ... Có 2 phương thức chủ yếu * Kết luận : Có 2 phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ : phương thức phát triển nghĩa của từ ngữ : phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ .ẩn dụ và phương...
 • 13
 • 6,602
 • 20
Su phat trien cua tu vung

Su phat trien cua tu vung

Ngữ văn

... U6VG9T-<W=2O-<MQ3<RQ9EF1>J I .Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ 1,ví dụ1: Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế->Nghĩa của từ thay đổi theo thời gian. Có những nghĩa cũa bị mất đi ... diễn đạt trong lời nói của một người hoặc nhân vật.C. Thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật và có sự điều chỉnh cho thích hợp.D. Nhắc lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân ... tế: + xưa (viết tắt của từ kinh bang tế thế) Nghĩa là trị nước cứu đời+ Nay: chỉ toàn bộ hoạt động của con ngươì trong lao động sản xuất, trao đổi, phân phối và sử dụng của cải vật chất làm...
 • 10
 • 1,504
 • 5
sự phát triển của từ vựng

sự phát triển của từ vựng

Tư liệu khác

... ? Từ vựng của ngôn ngữ không ngừng phát triển theo sự phát triển của xã hội,em hãy nêu cách phát triển từ vựng đã học? Sự phát triển từ vựng chủ yếu dựa trên những phương thức nào? Đáp án Phát ... nào? Đáp án Phát triển nghĩa của từ trên cơ sở nghĩa gốc.2 phương thức:ẩn dụ và hoán dụ Bài cũBài tập 4:Nêu vắn tắt những cách phát triển từ vựng và cho biết :Từ vựng của một ngôn ngữ có ... được không? Phát triển từ vựng PT nghĩa của từ dựa trên cơ sở nghĩa gốcMượn từ của tiếng nước ngoàiTiếng HánNgôn ngữ Châu Âuẩn dụ và hoán dụTạo từ mới2.Trong tiếng Việt có những từ được...
 • 17
 • 1,215
 • 2
bai 21 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG

bai 21 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG

Mỹ thuật

... dẫn HS tìm hiểu sự biến đổi và phát triển của từ ngữ.A .Phát triển nghĩa của từ I. Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ.gv treo bài thơ lên bảng- - Đọc ví dụ (bảng phụ).1 /Sự biến đổi nghĩa ... Bài mới * Sự phát triển của từ vựng diễn ra trớc hết theo cách phát triển nghĩa của từ thành từ nhiều nghĩa trên cơ sở nghĩa gốc,ngoài ra còn có cáchkhác là phát triển số lợng các từ ngữ bằng ... Nghĩa của từ ngữcó thể thay đổi ( cùngvới sự phát triển của xà hội ).Gọi 1 hs đọc bài thơ a,b-chú ý các từ in đậm- Đọc ví dụ 2.2 /Sự phát triển nghĩa của từ H: Xác định nghĩa của từ xuân...
 • 21
 • 3,213
 • 2
soạn bài Sự phát triển của từ vựng

soạn bài Sự phát triển của từ vựng

Công nghệ

... soạn bài Sự phát triển của từ vựng I. KIẾN THỨC CƠ BẢNĐể biết nghĩa của từ biến đổi và phát triển như thế nào, hãy thực hiện theo các yêu cầu dưới đây:1. Đọc lại ... phẩm, của cải vật chất.2. Qua trường hợp trên, hãy rút ra nhận xét về nghĩa của từ trong quá trình lịch sử.Gợi ý: Nghĩa của từ không phải nhất thành bất biến mà có thể biến đổi và phát triển theo ... tác của Phan Bội Châu (Ngữ văn 8, tập một)và cho biết nghĩa của từ “kinh tế” trong câu “Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế” là gì? Nghĩa của từ “kinh tế” trong bài thơ này có khác với nghĩa của từ “kinh...
 • 2
 • 4,720
 • 8
Tìm hiểu phép biện chứng và sự phát triển của tư duy biện chứng của nhân loại

Tìm hiểu phép biện chứng và sự phát triển của duy biện chứng của nhân loại

Lý luận chính trị

... cho sự phát triển và là nền tảng cho sự phát triển của triết học phơng tây sau này.Nhà triết học điển hình cho nền triết học Hi lạp có t tởng biện chứng là: Heraclit (540-980 TCN). Theo sự ... muồi về mặt lịch sử của nhận thức khoa học và của thực tiễn xà hội. Sự ra đời của nó đáp ứng nhu cầu về mặt lý luận của giai cấp công nhân. Giai đoạn mới trong sự phát triển của phép biện chứng ... cải tạo thế giới.Để thấy rõ bản chất của phép biện chứng và sự phát triển của t duy biện chứng của nhân loại thì chúng ta phải nghiên cứu lịch sử phát triển của phép biện chứng.vật mác - xít...
 • 12
 • 712
 • 0
sự phát triển của tư duy biện chứng nhân loại

sự phát triển của duy biện chứng nhân loại

Khoa học xã hội

... muồi về mặt lịch sử của nhận thức khoa học và của thực tiễn xà hội. Sự ra đời của nó đáp ứng nhu cầu về mặt lý luận của giai cấp công nhân. Giai đoạn mới trong sự phát triển của phép biện chứng ... cho sự phát triển và là nền tảng cho sự phát triển của triết học phơng tây sau này.Nhà triết học điển hình cho nền triết học Hi lạp có t tởng biện chứng là: Heraclit (540-980 TCN). Theo sự ... cải tạo thế giới.Để thấy rõ bản chất của phép biện chứng và sự phát triển của t duy biện chứng của nhân loại thì chúng ta phải nghiên cứu lịch sử phát triển của phép biện chứng.1 Tài liệu...
 • 12
 • 724
 • 1
Bài 25.Lich sủ phat triên cua tự nhiên Việt Nam -Cách soan moi

Bài 25.Lich sủ phat triên cua tự nhiên Việt Nam -Cách soan moi

Địa lý

... :Mùa h mạ át , mùùa đơng mấChế độ mưa : Từ 1.100 mm đến 1.300 mmCâu 2. Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta ?Thuận lợi :Khoáng sản : ... phút)Dựa vào hình 25.1, bảng 25.1 và kiến thức trong SGK, hãy trình bày các giai đoạn kiến tạo của nước ta theo các ý sau :° Thời gian.° Đặc điểm chính.° nh hưởng tới địa hình, khoáng sản, sinh ... rong biển… Giao thông, du lịch, cảng…Khó khăn :Bão, áp thấp nhiệt đới… Da vo B25.1,H25.1SGK theo em cú th chia lch s phỏt trin ca t nhiờn Vit Nam l my giai on ln?L nhng giai on no?I. GIAI...
 • 4
 • 1,659
 • 1
Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên việt nam

Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên việt nam

Địa lý

... phận vững một bộ phận vững chắc của Châu Á – chắc của Châu Á – Thái Bình DươngThái Bình Dương Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam có thể chia ... năm lãnh thổ Sau hàng trăm triệu năm lãnh thổ nước ta đã được xác lập và phát triển nước ta đã được xác lập và phát triển hoàn chỉnh. Lịch sử ấy cũng sản sinh hoàn chỉnh. Lịch sử ấy cũng sản...
 • 45
 • 1,664
 • 2
Tài liệu Tiểu luận “Bản chất của phép biện chứng và sự phát triển của tư duy biện chứng của nhân loại” pptx

Tài liệu Tiểu luận “Bản chất của phép biện chứng và sự phát triển của duy biện chứng của nhân loại” pptx

Báo cáo khoa học

... Bà La môn về sự tồn tại của cái tôi bất biến "vô thường" tức là biến, biến ở đây là sự biến đổi của vạn vật theo chu kỳ. Sinh - tri - di - diệt trong sự phát triển của phép biện ... cho sự phát triển và là nền tảng cho sự phát triển của triết học phương tây sau này. Nhà triết học điển hình cho nền triết học Hi lạp có tưởng biện chứng là: Heraclit (540-980 TCN). Theo sự ... về " ;sự phù hợp của các mặt đối lập" của Gioocdanơ Brunô (1548 -1600). Theo G.Brunô mọi cái Một là quan niệm về sự vận động vĩnh cửu của vật chất. Theo ông thì khiông có sự vật, hiện...
 • 14
 • 731
 • 2
Tài liệu TIỂU LUẬN: Bản chất của phép biện chứng và sự phát triển của tư duy biện chứng của nhân loại thì chúng ta phải nghiên cứu lịch sử phát triển của phép biện chứng docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Bản chất của phép biện chứng và sự phát triển của duy biện chứng của nhân loại thì chúng ta phải nghiên cứu lịch sử phát triển của phép biện chứng docx

Khoa học xã hội

... thấy rõ bản chất của phép biện chứng và sự phát triển của duy biện chứng của nhân loại thì chúng ta phải nghiên cứu lịch sử phát triển của phép biện chứng. Theo C.Mác thì phép ... cho sự phát triển và là nền tảng cho sự phát triển của triết học phương tây sau này. Nhà triết học điển hình cho nền triết học Hi lạp có tưởng biện chứng là: Heraclit (540-980 TCN). Theo sự ... TIỂU LUẬN: Bản chất của phép biện chứng và sự phát triển của duy biện chứng của nhân loại thì chúng ta phải nghiên cứu lịch sử phát triển của phép biện chứng Hêghen...
 • 14
 • 842
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25