0

Bài 5. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

12 346 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2017, 02:09

KIM TRA BI C 1) Ngha ca t ng c phỏt trin da trờn c s no ? Cú my phng thc phỏt trin ngha ca t ng ? ú l nhng phng thc no ? 2) Từ gạch chân trong hai dòng thơ sau được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ? Buồn trông nội cỏ rầu rầu Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Tiết 25: BT1 (SGK-T72) Cho các từ: điện thoại, sở hữu, kinh tế, di động, đặc khu, trí tuệ, tri thức. Trên cơ sở những từ trên, thời gian gần đây người ta cấu tạo nên những từ ngữ mới nào? - điện thoại di động - kinh tế tri thức - đặc khu kinh tế - sở hữu trí tuệ - Điện thoại di động : Điện thoại vô tuyến nhỏ mang theo người được sủ dụng trong vùng phủ sóng của cơ sở thuê bao. - Kinh tế tri thức : Nền kinh tế chủ yếu dựa vào việc sx,lưu thông phân phối các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao. - Đặc khu kinh tế : Khu vực dành riêng để thu hút vốn và công nghệ nước ngoài với chính sách ưu đãi. - Sở hữu trí tuệ : Quyền sở hữu đối với sản phẩm do hoạt động trí tuệ mang lại, được pháp luật bảo hộ như quyền tác giả ,quyền đối với sáng chế,giải pháp hữu ích,kiểu dáng công nghiệp BT2 (SGK-T73) - Không tặc: Kẻ cướp máy bay - Hải tặc: Kẻ cướp trên biển. - Lâm tặc: Kẻ cướp tài nguyên rừng. - Tin tặc: Kẻ dùng kĩ thuật xâm nhập trái phép vào dữ liệu trên máy tính của người khác để khai thác hoặc phá hoại. - Nghịch tặc: Kẻ phản bội làm giặc. Ghi nhớ 1 Tạo từ ngữ mới để làm cho vốn từ ngữ tăng lên cũng là một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt. * Bài tập 1 (SGK-T74 ) Tìm 2 mô hình có khả năng tạo những từ mới theo kiểu x+ tặc a) x + trường: chiến trường, công trường, nông trường, ngư trường, thương trường . b) x + hoá: ô xi hoá, lão hoá, cơ giới hoá, điện khí hoá, công nghiệp hoá, thương mại hoá . c) x + học: Văn học, Toán học, Thực vật học, Động vật học, Thiên văn học, Hải dư ơng học, . 1. Hãy tìm những từ Hán Việt trong đoạn trích sau a) trong tháng ba, là là . Gần xa nô nức , Chị em sắm sửa chơi . Dập dìu , Ngựa xe như nước áo quần như nêm. (Nguyễn Du, Truyện Kiều) Thanh minh tiết Lễ tảo mộ hội đạp thanh yến anh bộ hành xuân giai nhân tài tử b) Kẻ này hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, sông có , xin ngài . Thiếp nếu giữ , gìn lòng, vào nước xin làm , xuống đất xin làm cỏ . Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. (Nguyễn Dữ, Chuyện người con gái Nam Xương) 1. Hãy tìm những từ Hán Việt trong đoạn trích sau bạc mệnh duyên phận thần linh chứng giám Thiếp đoan trang tiết trinh bạch ngọc Mị Nương Ngu mĩ [...]... trin s lng t ng To t mi Mn t Bi tp 2/74 Tỡm nm t c dựng ph bin gn õy v gii thớch ngha ca nhng t ú Vớ d : Th in t, cụng ngh sinh hc, cụng ngh gen, quan h cụng chỳng (PR), du lch sinh thỏi, giao lu trc tuyn, giỏo ỏn in t - Bàn tay vàng: bàn tay khéo léo, tài giỏi hiếm có trong việc thực hiện một thao tác lao động, kĩ thuật nào đó đạt hiệu quả xuất sắc - Cơm bụi: cơm giá rẻ, thường bán trong các quánLp 9B Hi: Ting Vit cú s bin i v phỏt trin ngha ca t ng nh th no? Cú my phng thc ch yu phỏt trin ngha ca t? Tr li: Cựng vi s phỏt trin ca xó hi, t vng ca ngụn ng cng khụng ngng phỏt trin Mt nhng cỏch phỏt trin t vng ting Vit l phỏt trin ngha ca t trờn c s ngha gc ca chỳng - Cú hai phng thc ch yu phỏt trin ngha ca t ng: phng thc n d v phng thc hoỏn d VD1: Ngy xuõn em hóy cũn di Xút tỡnh mỏu m thay li nc non VD2: Tay y cao c lm Sự phát triển từ vựng tiếng Việt Phát triển nghĩa từ Phát triển nghĩa theo phng thc ẩn dụ Phát triển nghĩa theo phng thc hoán dụ Phát triển số lợng từ Tit 25: (Tip theo) Tit 25 : I.To t ng mi : Bi : Trờn c s nhng yu t ó cú sn , ghộp cỏc yu t ú li vi to nhng t ng mi lm cho t ng tng lờn > Cỏch phỏt trin t vng TV Ghi nh: SGK/73 (Tip theo) BT1/72 :Tỡm t ng mi ->Gii thớch ngha -in thoi di ng : in thoi vụ tuyn nh mang theo ngi c s dng vựng ph súng ca c s thuờ bao -Kinh t tri thc :Nn kinh t ch yu da vo vic sx,lu thụng phõn phi cỏc sn phm cú hm lng tri thc cao -c khu kinh t :Khu vc dnh riờng thu hỳt v cụng ngh nc ngoi vi chớnh sỏch u ói -S hu trớ tu :Quyn s hu i vi sn phm hot ng trớ tu mang li, c phỏp lut bo h nh quyn tỏc gi ,quyn i vi sỏng ch,gii phỏp hu ớch,kiu dỏng cụng nghip BT2/73:Tỡm t ng mi cú cu to : +Lõm tc :k cp ti nguyờn rng X+tc + Tin tc : K dựng k thut thõm nhp trỏi phộp vo d liu trờn mỏy tớnh ca ngi khỏc khai thỏc hoc phỏ hoi Tit 25 : (Tip theo) I.To t ng mi : Bi : Trờn c s nhng yu t ó cú sn , ghộp cỏc yu t ú li vi to nhng t ng mi lm cho t ng tng lờn > Cỏch phỏt trin t vng TV Ghi nh: SGK/73 II Mn t ng ca ting nc ngoi : Bi tp: Tit 25 : (Tip theo) BT1 : Tỡm t Hỏn Vit I.To t ng mi : a Thanh minh tit thỏng ba, II Mn t ng ca L l to m hi l p ting nc ngoi : Gn xa nụ nc yn anh, Ch em sm sa b hnh chi xuõn Bi : Dp diự ti t giai nhõn , -Mn t ng ca ting Nga xe nh nc, ỏo qun nh nờm nc ngoi l mt (Nguyn Du, Truyn Kiu) phng thc phỏt b K bc mnh ny duyờn phn hm hiu, chng ry trin t vng TV b, iu õu bay buc, ting chu nhuc nh,thn sụng cú -Phn nhiu l mn t linh, xin ngi chng giỏm.Thip nu oan trang gi tit, ting Hỏn trinh bch gỡn lũng, vo nc xin lm ngc M Nng, Ghi nh:SGK/74 xung t xin lm c Ngu M Nhc bng lũng chim d cỏ, la chng di con, di xin lm mi cho cỏ tụm, trờn III Luyn tp: xin lm cm cho diu qu, v xin chu khp mi ngi ph nh BT 2/73 (Nguyn D, Chuyn ngi gỏi Nam Xng) -a/ AIDS ( Bệnh khả nng miễn dch, gây tử vong) - b/ Marketing (Nghiên cứu cách có hệ thống nhng điều kiện để tiêu thụ hàng hoá) Tit 25 : (Tip theo) I.To t ng mi : II Mn t ng ca ting nc ngoi : III Luyn tp: BT1 /74: Tỡm mụ hỡnh cú kh nng to nhng t ng mi kiu : x + tc ? VD: x + trng: chin trng, cụng trng x + hoỏ: ễ-xi hoỏ, lóo hoỏ BT2/74: Tỡm t ng mi c dựng ph bin gn õy v gii thớch ngha ca nhng t ú? - Bn tay vng: Bn tay ti gii, khộo lộo him cú vic thc hin mt thao tỏc lao ng hoc k thut nht nh - Cm bi: cm giỏ r thng bỏn cỏc quỏn nh tm b - Cu truyn hỡnh: hỡnh thc truyn hỡnh ti ch cuc giao lu, i thoi trc tip qua h thng camera gia cỏc a im cỏch xa - Cụng ngh cao: cụng ngh da trờn c s khoa hc k thut hin i, cú chớnh xỏc v hiu qu kinh t cao - a dng sinh hc: phong phỳ, a dng v ngun gen, v ging loi sinh vt t nhiờn - ng vnh ai: ng bao quang, giỳp cho nhng phng tin ti cú th i vũng qua m khụng i vo bờn thnh ph nhm gii ta giao thụng thnh ph Tit 25 : A.Lớ thuyt : I.To t ng mi : II Mn t ng ca ting nc ngoi : (Tip theo) B Luyn tp: BT1 /74: BT2/74: BT3/74 Xỏc nh ngun gc t mn? *T mn ca ting Hỏn : Móng x, biờn phũng, tham ụ, tụ thu, phờ bỡnh, phờ phỏn, ca s, nụ l *T mn ca cỏc ngụn ng chõu u : X phũng, ụ-tụ, ra-i-ụ, ụ-xy ,c phờ, ca nụ BT4: Tit 25 : A.Lớ thuyt : I.To t ng mi : II Mn t ng ca ting nc ngoi : (Tip theo) B Luyn tp: BT 1/74: BT 2/74: BT 3/74 : BT 4/74 : Nờu tt nhng cỏch phỏt trin t vng? Hai cỏch p/trin t vng P/trin v ngha ca t ng P/thc n d P/thc hoỏn d P/trin v s lng t ng Ghộp cỏc y/t cú sn li vi Mn t ng ca ting nc ngoi Tit 25 : A.Lớ thuyt : I.To t ng mi : II Mn t ng ca ting nc ngoi : B Luyn tp: BT1 /74: BT2/74: BT3/74 BT 4/74 : (Tip theo) Tho lun nhúm :T vng ca mt ngụn ng cú th khụng thay i c khụng? =>Khụng th khụng thay i Vỡ th gii t nhiờn v XH luụn ng v phỏt trin khụng ngng Nhn thc v th gii ca ngi cng ng v phỏt trin theo => T vng ca mt ngụn ng phi thay i ỏp ng nhu cu giao tip v nhn thc ca ngi bn ng * BT thờm: Vit on cú s dng t mn ca ting Hỏn Hng dn v nh: - Da vo T in ting Vit tỡm hiu mt s t mi ting Vit - Nm vng cỏc cỏch phỏt trin t vng - Hon thnh cỏc bi sỏch giỏo khoa - c v son k bi Truyn Kiu Nguyn Du + Tỏc gi: Gia ỡnh- Thi i- Cuc i + Tỏc phm: Ngun gc- Túm tt tỏc phm- Giỏ tr ni dung v ngh thut ca tỏc phm NV 9 Kì 1 Lê Thị Duy Thanh- THCS Thanh Lơng- Văn Chấn- Yên Bái ****************************************************************** Ngày soạn : 12/9/2010 Ngày giảng :14/9/2010 Tuần 5. Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng A. Mục tiêu cần đạt. Học xong bài, HS: 1.Kin thc: -Hiểu đợc một trong những cách quan trọng để phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa của chúng. 2.K nng: - Nhận biết ý nghĩa của từ ngữ trong các cụm từ và trong vb. -Phân biệt các phơng thức tạo nghĩa mới của từ ngữ với các phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ. 3.Thỏi . Giáo dục HS ý thức dùng từ cho đúng nghĩa. B. CHUẩN Bị: *Thầy: -Bảng phụ chép bài thơ: Cảm tác vào nhà ngục QĐ L8 -Y/C hs học lại kiến thức về ẩn dụ,hoán dụ(L6 t2) *Trò: Học lại bài cũ theo y/c -Chuẩn bị cuốn từ điển TV C.Các b ớc lên lớp . 1. ổ n định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ : ?Thế nào là ẩn dụ? hoán dụ tu từ? Nêu t/d? Lấy ví dụ? (Là hiện tợng gọi tên sự vật,hiện tợng này bằng tên sv,ht khác có nét tơng đồng hoặc tơng cận nhằm tăng sức gợi hình,gợi cảm cho sự diễn đạt )->là biện pháp tu từ làm xuất hiện nghĩa lâm thời của từ ngữ-chỉ hiểu trong văn cảnh VD:Thuyền về . Một tay súng cừ . Hoạt động 1 3. Bài mới. * Giới thiệu bài: Hầu hết các từ ngữ khi mới hình thành chỉ có một nghĩa.Qua quá trình phát triển vạn vật sinh sôi nên từ một từ có thể biểu hiện nhiều hiện tợng sự việc khác nhau.Khi nghĩa mới hình thành mà nghĩa cũ không mất đi thì kết cấu nghĩa của từ ngữ trở nên phong phú hơn ,phức tạp hơn ->vậy sự phát triển nghĩa của từ có những cách nào ?chúng ta sẽ học trong 2 tiết * Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò. Nội dung * Hoạt động 2: Hớng dẫn HS tìm hiểu sự biến đổi và phát triển của từ ngữ. A.Phát triển nghĩa của từ I. Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ. gv treo bài thơ lên bảng- - Đọc ví dụ (bảng phụ). 1/Sự biến đổi nghĩa NV 9 Kì 1 Lê Thị Duy Thanh- THCS Thanh Lơng- Văn Chấn- Yên Bái gọi hs đọc ?Nêu lại nd chính của bài H: Trong bài có câu Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế. Từ kinh tế trong bài thơ có ý nghĩa gì? *Phong thái ung dung đờng hoàng,khí phách kiên cờng bất khuất vợt lên hoàn cảnh ngục của ngời chí sĩ cách mạng PBC - Giải thích. -> Kinh tế (nói tắt của kinh bang tế thế ) : Trị nớc, cứu đời. của từ H: Ngày nay nghĩa đó của từ kinh tế còn đợc dùng không ? Vì sao ? -> Không. Ngày nay chúng ta dùng từ kinh tế với nghĩa : Toàn bộ hoạt động của con ngời trong lao động sản xuất, trao đổi, phân phối, sử dụng của cải vật chất làm ra. H: Qua đó em rút ra nhận xét gì về nghĩa của từ ngữ? Nó có còn nguyên vẹn nghĩa theo thời gian k? -nhận xét -nghĩa cũ mất đi,nghĩa mới hình thành -> Nghĩa của từ ngữ có thể thay đổi ( cùng với sự phát triển của xã hội ). Gọi 1 hs đọc bài thơ a,b- chú ý các từ in đậm - Đọc ví dụ 2. 2/Sự phát triển nghĩa của từ H: Xác định nghĩa của từ xuân và tay trong các ví dụ trên ? Cho biết nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa chuyển ? H: Nghĩa chuyển của từ xuân (vd a), tay (vd b) đợc hình thành theo phơng thức chuyển nghĩa nào? - Giải nghĩa: (tra từ điển) + xuân1 -> mùa chuyển từ đông sang hạ,mùa mở đầu 1 năm-> nghĩa gốc + xuân2 -> tuổi trẻ->nghĩa chuyển => chuyển nghĩa theo ph ơng thức ẩn dụ (giống nhau) +Tay1: bộ phận của cơ thể ngời- >nghĩa I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. CẤU TẠO TỪ MỚI LÀ MỘT TRONG NHỮNG HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNGa) Các từ ngữ mới thường được tạo ra bằng cách ghép các yếu tố có sẵn lại với nhau để tạo nên từ ngữ biểu thị những nội dung mới trong cuộc sống. Theo em, gần đây có những từ ngữ mới nào được tạo ra trên cơ sở các từ ngữ sau: điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu, trí tuệ. Thử giải thích nghĩa của các từ ngữ mới đó.Gợi ý: điện thoại di động (điện thoại nhỏ, không dây, được sử dụng trong khu vực phủ sóng của hãng cho thuê bao), kinh tế tri thức (nền kinh tế chủ yếu dựa vào việc sản xuất, giao dịch, phân phối các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao), sở hữu trí tuệ (quyền sở hữu đối với sản phẩm của trí tuệ được pháp luật phân định), đặc khu kinh tế (khu vực kinh tế ưu đãi, dành riêng để thu hút vốn đầu của nước ngoài).b) Cho mô hình sau: X + tặc. Hãy tìm những từ ngữ trong tiếng Việt được cấu tạo theo mô hình này, chú ý tìm những từ ngữ mới.Gợi ý: không tặc, hải tặc, lâm tặc, tin tặc,…2. HÌNH THỨC MƯỢN TIẾNG NƯỚC NGOÀIa) Đọc các đoạn trích sau và cho biết có những từ ngữ Hán Việt nào đã được sử dụng:(1) Thanh minh trong tiết tháng ba Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử, giai nhân Ngựa xe như nước, áo quần như nêm.(Nguyễn Du, Truyện Kiều)(2) Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu Mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ.(Nguyễn Dữ, Chuyện người con gái Nam Xương)Gợi ý: thanh minh, tiết, lễ, tảo mộ, đạp thanh, yến anh, bộ hành, xuân, tài tử, giai nhân; bạc mệnh, duyên, phận, thần, linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, tiết, trinh bạch, ngọc.b) Từ mật độ các từ ngữ Hán Việt trong các đoạn trích trên, hãy rút ra nhận xét về việc mượn tiếng Hán.Gợi ý: Mượn tiếng Hán để làm giàu thêm vốn từ vựng của ta là hiện tượng phổ biến. Đây là một hình thức phát triển từ và giao lưu văn hoá.c) Hãy tìm những từ ngữ có nguồn gốc tiếng nước ngoài được sử dụng để biểu thị các khái niệm sau:(1) Bệnh mất khả năng miễn dịch, gây tử vong;(2) Nghiên cứu một cách có hệ thống những điều kiện để tiêu thụ hàng hoá, chẳng hạn nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng,…Gợi ý: AIDS, maketing.d) Tại sao lại phải mượn những từ ngữ có nguồn gốc nước ngoài?Gợi ý: Đời sống xã hội ngày càng phát triển về mọi mặt, giao lưu quốc tế không ngừng được mở mang. Khi những khái niệm mới xuất hiện mà bản ngữ không có từ ngữ tương đương để biểu thị thì một trong những hình thức tích cực nhất là mượn nguyên bản những từ ngữ của nước ngoài để biểu thị. Cách làm này phù hợp với bối cảnh giao lưu quốc tế hiện nay.II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Tìm thêm những từ ngữ thay vào vị trí của tặc trong mô hình tạo từ ngữ mới X + tặc và cho biết những từ ngữ nào có thể được tạo ra từ mô hình ấy?Gợi ý: Ví dụ:- X + nghiệp: nông nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp,…- X + viện: thư viện, học viện, bệnh viện, thẩm mĩ viện, ảnh viện,…- X + hoá: ôxi hoá, lão hoá, công nghiệp hoá, thương mại hoá, hiện đại hoá, thị trường hoá,…2. Tìm 5 từ ngữ mới được dùng phổ biến gần đây, giải thích nguồn gốc, cách cấu tạo, nghĩa Soạn bài sự phát triển của từ vững tiếp theoI. Phần bài họcCâu 1. Trong thời gian gần đây trên cơ sở các từ điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu, trítuệ, có những từ ngữ mới được cấu tạo.- Điện thoại di động: điện thoại vô tuyến nhỏ mang theo người, được sử dụng trong vùng phủ sóng của cơsở cho thuê bao.- Sở hữu trí tuệ là quyền sở hữu đối với sản phẩm do tự mình sản xuất ra, được pháp luật bảo hộ quyền tácgiả, quyền phát minh và sáng chế.- Điện thoại nóng là điện thoại dành riêng để giải quyết những vấn đề khẩn cấp và bất kì lúc nào đều cóngười giải đáp.- Kinh tế thị trường là nền kinh tế dựa chủ yếu vào việc sản xuất lưu thông, phân phối các sản phẩm có hàmlượng tri thức cao.- Đặc khu kinh tế là những khu vực được dành riêng để thu hút những nguồn đầu và công nghệ từ nướcngoài, chính sách của những khu này có ưu đãi hơn đối với những khu khác.Câu 2. Những từ ngữ mới xuất hiện cấu tạo thành mô hình + tặc như: không tặc, lâm tặc, hải tặc, tin tặc…- Tin tặc là những kẻ xâm phạm vào máy tính của người khác để khai thác và phá hoại khi chưa có sự chophép của người chủ máy tính.II. Phần mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.Câu 1. Những từ Hán việt trong đoạn trích.a. Thanh minh, tiết, tào mộ, hội, đạp thanh, yên thanh, bộ hành, xuân, tài tử, giai nhân.b. Bạc mệnh, duyên phận, thần, linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, tiết, trinh bạch, ngọc.Câu 2. Những từ mượn của tiếng nước ngoài, gốc Ân – Ân.a. AIDSb. Ma két ting.III. Luyện tậpCâu 1. Những mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới như kiểu: x + tặc.- X + trường: công trường, ngư trường, nông trường.- X + hóa: lão hóa, cơ giới hóa, thương mại hóa, toàn cầu hóa, hàng hóa.- X + điện tử: thư điện tử, thương mại điện tử…Câu 2.- Thương hiệu là nhãn hiệu hàng hóa được người tiêu dùng biết biết trên thị trường.- Hiệp định khung: hiệp định có tính chất nguyên tắc chung về một vấn đề lớn, được kí kết thường là giữahai chính phủ, có thể dựa vào đó triển khai và kí kết những vấn đề cụ thể. - Cầu truyền hình là hình thức xem truyền hình tại chỗ, có thể đối thoại trực tiếp với nhau thông qua Cameratại các khoảng cách xa nhau.- Đa dạng sinh học là phong phú về ren, về giống loài sinh vật trong tự nhiên.- Đường cao tốc là xe được chạy trên đường với tốc độ cao mà không vị phạt và được thiết kế riêng chonhững xe có tốc độ trên 100 km / giờ.Câu 3.- Từ mượn tiếng Hán: mãng xà, biên phòng, tham ô, tô thuế, phê bình, phê phán, ca sĩ, nô lệ.- Từ mượn ngôn ngữ Châu Âu: xà phòng, ô tô, ôxi, rađiô, càphê, canô.Câu 4. Các hình thức phát triển của từ vựng là:- Phát triển về nghĩa của từ- Phát triển về số lượng từ ngữ. Bằng cách cấu tạo từ ngữ mới và mượn từ ngữ tiếng nước ngoài.- Từ vựng của một ngôn ngữ không thể thay đổi. Do tự nhiên, xã hội luôn vận động, phát triển khôngngừng. Nhận thức của con người về thế giới cũng phát triển thay đổi theo. Nếu từ vựng của một ngôn ngữkhông thay đổi thì ngôn ngữ đó không thể đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nhận thức của con người bản ngữ. BI S PHT TRIN CA T VNG (Tip theo) Sự phát triển từ vựng tiếng Việt Phát triển số lợng từ Phát triển nghĩa từ Phát Phát triển triển nghĩa nghĩa theo theo phng phng thc thc ẩn dụ hoán dụ Cho cỏc t sau: in thoi, kinh t, di ng, s hu, tri thc, c khu, trớ tu iện thoại di động: iện thoại di động: điện thoại vô tuyến nhỏ mang theo ngời, đợc sử dụng vùng phủ sóng sở thuê bao Sở hữu trí tuệ: Sở hữu trí tuệ: quyền sở hữu sản phẩm hoạt động trí tuệ đem lại, đợc pháp luật bảo hộ nh quyền tác giả, quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghệ Kinh tế tri thức: Kinh tế tri thức: kinh tế chủ yếu dựa vào việc sản xuất, lu thông, phân phối sản phẩm có hàm lợng tri thức cao ặc khu kinh tế: ặc khu kinh tế: khu vực dành riêng để thu hút vốn công nghệ nớc với nhng sánh u đãi T ng mi cú cu to theo mụ hỡnh: x + tc 2/ T ng mi cú cu to theo mụ hỡnh: X-tc +Lõm tc :k cp ti nguyờn rng X+tc + Tin tc : K dựng k thut thõm nhp trỏi phộp vo d liu trờn mỏy tớnh ca ngi khỏc khai thỏc hoc phỏ hoi a Thanh minh tit thỏng ba, L l to m hi l p Gn xa nụ nc yn anh, Ch em sm sa b hnh chi xuõn Dp dỡu ti t giai nhõn, Nga xe nh nc , ỏo qun nh nờm (Nguyn Du , Truyn Kiu) a Thanh minh tit thỏng ba, L l to m hi l p Gn xa nụ nc yn anh, Ch em sm sa b hnh chi xuõn Dp dỡu ti t giai nhõn, Nga xe nh nc , ỏo qun nh nờm (Nguyn Du , Truyn Kiu) b K bc mnh ny duyờn phn hm hiu, chng ry b, iu õu bay buc, ting chu nhuc nh, thn sụng cú linh, xin ngi chng giỏm Thip nu oan trang gi tit, trinh bch gỡn lũng, vo nc xin lm ngc M Nng, xung t xin lm c Ngu m Nhc bng lũng chim d cỏ, la chng di con, di xin lm mi cho cỏ tụm,trờn xin lm cm cho diu qu, v xin chu khp mi ngi ph nh (Nguyn D , Chuyn ngi gỏi Nam Xng) b K bc mnh ny duyờn phn hm hiu, chng ry b, iu õu bay buc, ting chu nhuc nh, thn sụng cú linh, xin ngi chng giỏm Thip nu oan trang gi tit, trinh bch gỡn lũng, vo nc xin lm ngc M Nng, xung t xin lm c Ngu m Nhc bng lũng chim d cỏ, la chng di con, di xin lm mi cho cỏ tụm,trờn xin lm cm cho diu qu, v xin chu khp mi ngi ph nh (Nguyn D , Chuyn ngi gỏi Nam Xng) Ting Vit dựng nhng t ng no ch nhng khỏi nim sau: a/ Bnh mt kh nng dch, gõy t vong: b/ Nghiên cứu cách có hệ thống nhng điều kiện để tiêu thụ hàng hoá: a/ Bnh mt kh nng dch, gõy t vong: AIDS b/ Nghiên cứu cách có hệ thống nhng điều kiện để tiêu thụ hàng hoá: ma- kột - tinh (Marketing) tip th => Ting Anh AIDS l tờn bnh gi tt bng ting Anh, tờn ting Phỏp l SIDA, cú ngha l Hi chng suy gim dch mc phi Bài tập 1: Hai mô hình có khả tạo từ ngữ - X + truờng: công truờng; chiến truờng; nông truờng - X + hoá: ô xi hoá; công nghiệp hoá, lóo húa Bài tập 2: - Bàn tay vàng: bàn tay khéo léo, tài giỏi có việc thực thao tác lao động, kĩ thuật đạt hiệu xuất sắc - Cơm bụi: cơm giá rẻ, thờng bán quán nhỏ, tạm bợ - Cầu truyền hình: hình thức truyền hình chỗ giao lu , đối thoại trực tiếp qua hệ thống ca- mê-ra điểm cách xa - Công nghệ cao: công nghệ dựa sở khoa học kĩ thuật đại, có độ xác hiệu kinh tế cao - Đa dạng sinh học: phong phú, đa dạng nguồn gien giống loài sinh vật tự nhiên Hng dn hc tp: - Da vo T in T mi ting Vit tỡm hiu mt s t mi ting Vit Nm vng cỏc cỏch phỏt trin t vng Hon thnh cỏc bi sỏch giỏo khoa c v son k bi Truyn Kiu Nguyn Du [...]... (Marketing) tip th => Ting Anh AIDS l tờn bnh gi tt bng ting Anh, tờn ting Phỏp l SIDA, cú ngha l Hi chng suy gim min dch mc phi Bài tập 1: Hai mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới - X + truờng: công truờng; chiến truờng; nông truờng - X + hoá: ô xi hoá; công nghiệp hoá, lóo húa Bài tập 2: - Bàn tay vàng: bàn tay khéo léo, tài giỏi hiếm có trong việc thực hiện một thao tác lao động, kĩ thuật nào đó ... Tay y cao c lm Sự phát triển từ vựng tiếng Việt Phát triển nghĩa từ Phát triển nghĩa theo phng thc ẩn dụ Phát triển nghĩa theo phng thc hoán dụ Phát triển số lợng từ Tit 25: (Tip theo) Tit 25 :... > Cỏch phỏt trin t vng TV Ghi nh: SGK/73 (Tip theo) BT1/72 :Tỡm t ng mi ->Gii thớch ngha -in thoi di ng : in thoi vụ tuyn nh mang theo ngi c s dng vựng ph súng ca c s thuờ bao -Kinh t tri thc... thut thõm nhp trỏi phộp vo d liu trờn mỏy tớnh ca ngi khỏc khai thỏc hoc phỏ hoi Tit 25 : (Tip theo) I.To t ng mi : Bi : Trờn c s nhng yu t ó cú sn , ghộp cỏc yu t ú li vi to nhng t ng mi lm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo), Bài 5. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo),

Từ khóa liên quan