0

Giáo án thủ công lớp 3

109 9,547 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2013, 10:39

Giáo án thủ công lớp 3 Trường TH Thạnh Phú I BÙI VĂN BÉ TUẦN 1 Ngày tháng năm 20 Thủ công I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh biết cách gấp tàu thủy hai ống khói 2/ Kó năng : Học sinh gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. tàu thủy tương đối cân đối. 3/ Thái độ : Học sinh yêu thích lao động, biết sáng tạo, quý trọng sản phẩm do mình làm ra. II/ Chuẩn bò : GV : Mẫu tàu thủy hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát - Mẫu hình vuông. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. Kéo thủ công, bút chì. HS : bút chì, kéo thủ công, giấy nháp. III/ Các hoạt động: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Phương Pháp 1. Ổn đònh : 2. Bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng của học sinh. - Nhận xét việc bọc vở của học sinh. - Tuyên dương những bạn bọc vở đẹp. 3. Bài mới: * Giới thiệu bài : Trong giờ học này các em biết gấp tàu thủy hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật qua bài: gấp tàu thủy hai ống khói. (Tiết 1) Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét Cho học sinh quan sát mẫu tàu thủy hai ống khói - Hát - Hình 1 - Nhắc lại tựa - Quan sát Quan sát Trực quan Đàm thoại Thủ công 1 Trường TH Thạnh Phú I BÙI VĂN BÉ được gấp bằng giấy. - Hỏi : + Tàu thủy có đặc điểm gì ? + Hình dáng của mỗi bên thành tàu ra sao ? - Giải thích : hình mẫu chỉ là đồ chơi được gấp gần giống như tàu thủy. Trong thực tế, tàu thủy được làm bằng sắt, thép và có cấu tạo phức tạp hơn nhiều. Tàu thủy dùng để chở khách, vận chuyển hàng hoá trên sông, biển … - Gọi 1 học sinh lên bảng mở dần tàu thủy mẫu cho đến khi trở lại hình vuông. - Hỏi : + Để gấp tàu thủy hai ống khói ta sử dụng tờ giấy hình gì ? * Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu - Treo bảng quy trình. - Hỏi : + Quy trình gấp tàu thủy 2 ống khói gồm có mấy bước ? Bước 1 : gấp, cắt tờ giấy hình vuông . - Chỉ hình 2 và hỏi : + Nêu cách tạo hình vuông ? Bước 2 : gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông . - Trả lời - Tàu thủy có hai ống khói giống nhau ở giữa tàu. - Mỗi bên thành tàu có hai hình tam giác giống nhau, mũi tàu thẳng đứng. - Thực hiện theo yêu cầu của Giáo viên. - Để gấp tàu thủy hai ống khói ta sử dụng tờ giấy hình vuông. - Quan sát - Quy trình gấp tàu thủy 2 ống khói gồm có 3 bước. - Nêu : gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật sao cho 1 cạnh của chiều rộng trùng với 1 cạnh của chiều dài, miết đường gấp và cắt bỏ phần giấy thừa. Mở ra được hình vuông. Trực quan Giảng giải Thủ công 2 Trường TH Thạnh Phú I BÙI VĂN BÉ - Hỏi : + Muốn có điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông ta làm như thế nào ? - Gọi học sinh lên bảng thực hiện gấp, xác đònh điểm O và hai đường dấu gấp giữa hình. a) Bước 3 : gấp thành tàu thủy hai ống khói . - Hướng dẫn học sinh : • Đặt tờ giấy hình vuông lên bàn, mặt kẻ ô ở phía trên. gấp lần lượt 4 đỉnh của hình vuông vào sao cho 4 đỉnh tiếp giáp nhau ở điểm O và các cạnh gấp vào phải nằm đúng đường dấu gấp giữa hình… - Thao tác gấp mẫu, lưu ý học sinh cách miết hình. * Lật hình 3 ra mặt sau và tiếp tục gấp lần lượt 4 đỉnh của hình vuông vào điểm O được hình 4. * Lật hình 4 ra mặt sau và tiếp tục gấp lần lượt 4 đỉnh của hình 4 vào điểm O được hình 5. * Lật hình 5 ra mặt sau được hình 6 * Trên hình 6 có 4 ô vuông. Mỗi ô vuông có hai tam giác. Cho ngón tay trỏ vào khe giữa của một ô vuông và dùng ngón tay cái đẩy ô vuông đó lên. Làm tương tự với ô vuông đối diện được 2 ống khói của tàu thủy. O Hình 2 - Gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần bằng nhau để lấy điểm O và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. Mở tờ giấy ra. - Lên bảng thực hiện O Hình 3 Hình 4 O Hình 5 Thủ công 3 Trường TH Thạnh Phú I BÙI VĂN BÉ * Lồng hai ngón tay trỏ vào phía dưới hai ô vuông còn lại để kéo sang hai phía. đồng thời, dùng ngón cái và ngón giữa của hai tay ép vào sẽ được tàu thủy hai ống khói như hình 8. - Chú ý cho học sinh : để hình gấp đẹp thì ở bước 1, các em cần gấp và cắt sao cho bốn cạnh hình vuông thẳng và bằng nhau thì hình gấp mới đẹp. Sau mỗi lần gấp, cần miết kó các đường gấp cho phẳng. - Gọi 2 học sinh nhắc lại các thao tác gấp tàu thủy hai ống khói và nhận xét. - Cho các em gấp lại tàu thủy bằng giấy. - Nhận xét 4. Củng cố: - Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập – kết quả tập gấp tàu thủy 2 ống khói - Liên hệ, giáo dục h/s. 5. dặn dò: - Chuẩn bò : Giờ học sau mang giấy thủ cơng, bút màu để gấp tàu thuỷ hai ống khói -Thực hành ( tiết 2 ) - Nhận xét tiết học O Hình 6 Hình 7 Hình 8 - Cá nhân - Thực hiện - Lớp nhận xét Thủ công 4 Trường TH Thạnh Phú I BÙI VĂN BÉ Tuần 2 Ngày tháng năm 20 Thủ công I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh biết cách gấp tàu thủy hai ống khói 2/ Kó năng : Học sinh gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. tàu thủy tương đối cân đối. 3/ Thái độ : Học sinh yêu thích lao động, biết sáng tạo, quý trọng sản phẩm do mình làm ra. II/ Chuẩn bò : GV : Mẫu tàu thủy hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát - Mẫu hình vuông. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. Kéo thủ công, bút chì. HS : bút chì, kéo thủ công, giấy nháp. III/ Các hoạt động: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Phương Pháp 1/ n đònh: 2/ Bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng của học sinh. - Nhận xét. 3/ Bài mới: * Giới thiệu bài : Trong giờ học này các em biết gấp tàu thủy hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật qua bài: gấp tàu thủy hai ống khói. ( Tiết 2 ) * Hoạt động 1 : Ổn quy trình gấp tàu thủy hai ống khói - Cho học sinh quan sát mẫu tàu thủy hai ống khói được gấp bằng giấy và gợi ý - Hát Hình 1 - Quan sát Quan sát Trực quan Đàm thoại Thủ công 5 Trường TH Thạnh Phú I BÙI VĂN BÉ cho HS nhớ lại quy trình gấp. - Hỏi : + Gấp tàu thủy hai ống khói có mấy bước ? Kể ra. + Tàu thủy có đặc điểm gì ? + Hình dáng của mỗi bên thành tàu ra sao ? * Hoạt động 2 : Thực hành gấp tàu thủy hai ống khói - Cho HS thực hành gấp theo 3 bước. Bước 1 : gấp, cắt tờ giấy hình vuông . - Chỉ hình 2 và nói : gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật sao cho 1 cạnh của chiều rộng trùng với 1 cạnh của chiều dài, miết đường gấp và cắt bỏ phần giấy thừa. Mở ra được hình vuông Bước 2 : gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông . - Gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần bằng nhau để lấy điểm O và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. Mở tờ giấy ra. Bước 3 : gấp thành tàu thủy hai ống khói . - Hướng dẫn học sinh : • Đặt tờ giấy hình vuông lên bàn, mặt kẻ ô ở phía trên. gấp lần lượt 4 đỉnh của hình vuông vào sao cho 4 đỉnh tiếp giáp nhau ở điểm O và các cạnh gấp vào phải nằm đúng đường dấu gấp giữa hình… - Gấp tàu thủy hai ống khói có 3 bước - Tàu thủy có hai ống khói giống nhau ở giữa tàu. - Mỗi bên thành tàu có hai hình tam giác giống nhau, mũi tàu thẳng đứng. - Thực hành gấp O Hình 2 O Hình 3 Trực quan Giảng giải Thủ công 6 Trường TH Thạnh Phú I BÙI VĂN BÉ - Thao tác gấp mẫu, lưu ý học sinh cách miết hình. • Lật hình 3 ra mặt sau và tiếp tục gấp lần lượt 4 đỉnh của hình vuông vào điểm O được hình 4. • Lật hình 4 ra mặt sau và tiếp tục gấp lần lượt 4 đỉnh của hình 4 vào điểm O được hình 5. * Lật hình 5 ra mặt sau được hình 6 * Trên hình 6 có 4 ô vuông. Mỗi ô vuông có hai tam giác. Cho ngón tay trỏ vào khe giữa của một ô vuông và dùng ngón tay cái đẩy ô vuông đó lên. Làm tương tự với ô vuông đối diện được 2 ống khói của tàu thủy. * Lồng hai ngón tay trỏ vào phía dưới hai ô vuông còn lại để kéo sang hai phía. đồng thời, dùng ngón cái và ngón giữa của hai tay ép vào sẽ được tàu thủy hai ống khói như hình 8. - Chú ý cho học sinh : để hình gấp đẹp thì ở bước 1, các em cần gấp và cắt sao cho bốn cạnh hình vuông thẳng và bằng nhau thì hình gấp mới đẹp. Sau mỗi lần gấp, cần miết kó các đường gấp cho phẳng. - Sau khi gấp được tàu thuỷ, cho học sinh dán vào vở, dùng bút màu trang trí tàu và xung quanh tàu cho đẹp. - Quan sát, uốn nắn cho những học sinh gấp chưa đúng, giúp đỡ những em còn lúng túng. O Hình 4 Hình 5 O Hình 6 Hình 7 Hình 8 - Trình bày sản phẩm Thủ công 7 Trường TH Thạnh Phú I BÙI VĂN BÉ - Yêu cầu mỗi nhóm trình bày sản phẩm của mình. - Tổ chức trình bày sản phẩm, chọn sản phẩm đẹp để tuyên dương. - Đánh giá kết quả thực hành của học sinh. 4. C ủng cố : - Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập – kết quả thực hành. - Liên hệ, giáo dục h/s. 5. dặn dò: - Chuẩn bò : Giờ học sau mang giấy thủ cơng, bút màu kéo thủ cơng để gấp con ếch ( tiết 1 ) Nhận xét tiết học Thủ công 8 Trường TH Thạnh Phú I BÙI VĂN BÉ TUẦN 3 : Ngày tháng năm 20 Thủ công GẤP CON ẾCH (TIẾT 1) I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Biết cách gấp con ếch 2/ Kó năng : Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp tương đối phẳng thẳng . 3/ Thái độ : Học sinh yêu thích lao động, biết sáng tạo, quý trọng sản phẩm do mình làm ra. Hứng thú với giờ học gấp hình. II/ Chuẩn bò : GV : Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát - Mẫu hình vuông. - Tranh quy trình gấp con ếch. Giấy màu , kéo thủ công, bút chì. HS : Giấy màu, bút chì, kéo thủ công, giấy nháp. III/ Các hoạt động: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Phương Pháp 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng của học sinh. - Nhận xét bài gấp tàu thủy hai ống khói của học sinh. - Tuyên dương những bạn gấp tàu thủy hai ống khói đẹp. 3.Bài mới: * Giới thiệu bài : Trong giờ học này các em biết gấp con ếch đúng quy trình kĩ thuật qua bài: Gấp con ếch ( Tiết 1 ) Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét - Cho học sinh quan sát mẫu con ếch được gấp bằng giấy. - Hỏi : + Con ếch có mấy phần ? - Hát Hình 1 - Con ếch có 3 phần : phần đầu, phần thân và phần chân Quan sát Trực quan Đàm thoại Thủ công 9 Trường TH Thạnh Phú I BÙI VĂN BÉ - Giảng giải : Con ếch có 3 phần : phần đầu, phần thân và phần chân. Phần đầu có hai mắt, nhọn dần về phía trước. Phần thân phình rộng về phía sau. Hai chân trước và hai chân sau ở phía dưới thân. Con ếch có thể nhảy được khi ta dùng ngón tay trỏ miết nhẹ vào phần cuối của thân ếch. + Con ếch có ích lợi gì ? - Gọi 1 học sinh lên bảng mở dần con ếch mẫu bằng cách kéo thẳng hai nếp gấp ở phần cuối của con ếch. Sau đó mở hai chân sau và hai chân trước của con ếch sang hai bên để được hình gấp như hình 6 và cho đến khi trở lại hình vuông. - Hỏi : + Để gấp con ếch ta sử dụng tờ giấy hình gì ? * Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu - Treo bảng quy trình. - Hỏi : + Quy trình gấp con ếch gồm có mấy bước ? Bước 1 : gấp, cắt tờ giấy hình vuông . - Chỉ hình 2 và hỏi : + Nêu cách tạo hình vuông ? b) Bước 2 : gấp tạo hai chân trước con ếch . - Cho học sinh quan sát hình 2 đến hình 6 trong bảng quy trình và hỏi : + Các em có nhận xét gì về quy trình gấp con ếch từ hình 2 đến hình 6 ? - Chốt lại : Từ hình 2 đến hình 6 của bài này với hình gấp đầu và cánh trong bài “ Gấp máy bay đi rời” đã học lớp 2. - Trả lời. - Thực hiện theo yêu cầu của Giáo viên. - Sử dụng tờ giấy hình vuông. - 3 bước Hình 2 - Trả lời. Hình 3 Trực quan Giảng giải Thủ công 10 . - Mẫu hình vuông. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. Kéo thủ công, bút chì. HS : bút chì, kéo thủ công, giấy nháp. III/ Các hoạt động: Hoạt động. nhận xét Thủ công 4 Trường TH Thạnh Phú I BÙI VĂN BÉ Tuần 2 Ngày tháng năm 20 Thủ công I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh biết cách gấp tàu thủy hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thủ công lớp 3,