giáo án lý 11 phát triển năng lực hoc sinh

130 282 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2019, 05:37

giáo án lý 11 phát triển năng lực hoc sinh tham khảo TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ Ngày soạn: Ngày dạy: PHẦN I ĐIỆN HỌC ĐIỆN TỪ HỌC Chương I ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG Tiết ĐIỆN TÍCH ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I MỤC TIÊU BÀI HỌC A Mục tiêu chung: phát triển - Năng lực giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực tính tốn - Năng lực sử dụng kiến thức vật lý - Năng lực phương pháp B.Mục tiêu cụ thể Kiến thức - Nêu cách nhiễm điện vật (cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng) - Phát biểu định luật Cu-lông đặc điểm lực điện hai điện tích điểm Kĩ - Xác định phương chiều lực Cu-lông tương tác điện tích điện tích điểm - Giải toán ứng tương tác tĩnh điện - Làm vật nhiễm điện cọ xát Thái độ - Tích cực tham gia hoạt động nhóm để xây dựng - Hứng thú, u thích mơn học II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem SGK Vật lý để biết HS học THCS - Chuẩn bị câu hỏi phiếu câu hỏi Học sinh: Ôn tập kiến thức học điện tích THCS III CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp hợp tác nhóm - Phương pháp vấn đáp III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách tập, sách tham khảo Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu nhiễm điện vật, điện tích, điện tích điểm, tương tác điện tích Hoạt động giáo Hoạt động học Nội dung Năng lực cần đạt viên sinh I Sự nhiễm điện vật Điện tích Tương tác điện Cho học sinh làm Làm thí nghiệm Sự nhiễm điện Năng lực phương thí nghiệm theo hướng dẫn vật pháp ( thực nghiệm TRƯỜNG THPT GIA HỘI tượng nhiễm điên cọ xát Giới thiệu cách làm vật nhiễm điện Giới thiệu cách kiểm tra vật nhiễm điện Một vật bị mơ hình hóa) nhiễm điện : cọ xát lên vật khác, tiếp xúc với vật nhiễm điện khác, đưa lại gần vật nhiễm điện khác Có thể dựa vào tượng hút vật nhẹ để kiểm tra xem vật có Giới thiệu điện Tìm ví dụ điện bị nhiễm điện hay tích tích khơng Cho học sinh tìm Điện tích Điện tích - Năng lực thành ví dụ Tìm ví dụ điện điểm Giới thiệu điện tích tích điểm Vật bị nhiễm điện phần trao đổi kiến điểm gọi vật mang điện, thức vật lí ngơn Cho học sinh tìm vật tích điện ngữ vật lí ví dụ điện tích Ghi nhận tương điện tích điểm tác điện Điện tích điểm cách diễn tả đặc thù Thực C1 vật tích điện có kích Giới thiệu thước nhỏ so với vật lí tương tác điện khoảng cách tới điểm Cho học sinh thực mà ta xét C1 Tương tác điện Các điện tích dấu đẩy Các điện tích khác dấu hút Hoạt động (15 phút) : Nghiên cứu định luật Coulomb số điện môi Hoạt động giáo Hoạt động học Nội dung Năng lực cần đạt viên sinh II Định luật Cu-lông - NLTP liên quan Hằng số điện môi đến sử dụng kiến Giới thiệu Ghi nhận định luật Định luật Cu-lơng Coulomb thí Lực hút hay đẩy thức vật lí: Trình nghiệm ơng để hai diện tích điểm đặt thiết lập định luật chân khơng có bày kiến thức phương trùng với tượng, đường thẳng nối hai Ghi nhận biểu thức điện tích điểm đó, có đại lượng, định luật, Giới thiệu biểu định luật nắm độ lớn tỉ lệ thuận với nguyên lí vật lí thức định luật vững đại lương tích độ lớn hai điện đại lượng trong tích tỉ lệ nghịch với bản, phép đo, Giới thiệu đơn vị Ghi nhận đơn vị bình phương khoảng số vật lí điện tích điện tích cách chúng - Năng lực tính | q1q2 | Cho học sinh thực Thực C2 F = k ; k = 9.10 toán C2 r 2 Nm /C HỒ THỊ TÂM HIẾU thầy cô Ghi nhận cách làm vật nhiễm điện Nêu cách kểm tra xem vật có bị nhiễm điện hay khơng TỔ VẬT LÝ-CƠNG NGHỆ TRƯỜNG THPT GIA HỘI Ghi nhận khái Giới thiệu khái niệm niệm điện môi Tìm ví dụ Cho học sinh tìm ví Ghi nhận khái dụ niệm Cho học sinh nêu biểu thức tính lực tương tác hai điện tích điểm đặt chân khơng Nêu biểu thức tính lực tương tác hai điện tích điểm đặt chân khơng Thực C3 Cho học sinh thực C3 TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ Đơn vị điện tích culơng (C) Lực tương tác điện tích điểm đặt điện mơi đồng tính Hằng số điện mơi + Điện mơi môi trường cách điện + Khi đặt điện tích điện mơi đồng tính lực tương tác chúng yếu ε lần so với đặt chân khơng ε gọi số điện môi môi trường (ε ≥ 1) + Lực tương tác điện tích điểm đặt điện môi : F = k | q1q2 | εr + Hằng số điện mơi đặc cho tính chất cách điện chất cách điện Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Năng lực cần đạt Cho học sinh đọc mục Em Đọc mục Sơn tĩnh điện Năng lực giải vấn đề: có biết ? Thực câu hỏi vận dụng kiến thức học Cho học sinh thực sgk vào để giải tập câu hỏi 1, 2, 3, trang 9, 10 Ghi tập nhà đưa Yêu cầu học sinh nhà giả - Nhóm NLTP liên quan tập 5, 6, 7, sgk đến sử dụng kiến thức vật 1.7, 1.9, 1.10 sách tập lí: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết THUYẾT ELECTRON ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH I MỤC TIÊU BÀI HỌC A Mục tiêu chung: phát triển TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ - Năng lực giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực tự học - Năng lực sử dụng kiến thức vật lý - Năng lực phương pháp B.Mục tiêu cụ thể Kiến thức - Nêu nội dung thuyết electron - Phát biểu định luật bảo toàn điện tích Kĩ - Vận dụng thuyết êlectron giải thích tượng nhiễm điện - Giải toán ứng tương tác tĩnh điện Thái độ - Tích cực tham gia hoạt động nhóm để xây dựng - Hứng thú, u thích mơn học II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem SGK Vật lý để biết HS học THCS - Chuẩn bị phiếu câu hỏi Học sinh Ôn tập kiến thức đãc học điện tích THCS III CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp hợp tác nhóm - Phương pháp vấn đáp IV TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Phát biểu, biết biểu thức định luật Cu-lông Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu thuết electron Hoạt động giáo Hoạt động học Nội dung Năng lực cần đạt viên sinh I Thuyết electron Cấu tạo nguyên tử phương diện điện Năng lực sử dụng Điện tích ngun tố ngơn ngữ đễ diễn tả Yêu cầu học sinh Nếu cấu tạo nguyên a) Cấu tạo nguyên tử cấu tạo nguyên tử nêu cấu tạo tử Gồm: hạt nhân mang nguyên tử điện tích dương nằm Nhận xét thực trung tâm học sinh electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh Hạt nhân cấu tạo Ghi nhận điện tích, hai loại hạt nơtron Nhóm NLTP liên Giới thiệu điện tích, khối lượng khơng mang điện quan đến sử dụng khối lượng electron, prơtơn prơtơn mang điện kiến thức vật lí: electron, prơtơn nơtron dương Trình bày kiến HỒ THỊ TÂM HIẾU TRƯỜNG THPT GIA HỘI nơtron Giải thích trung u cầu học sinh hồ điện cho biết bình nguyên tử thường ngun tử trung hồ điện Ghi nhận điện tích Giới thiệu điện tích nguyên tố nguyên tố Ghi nhận thuyết Giới thiệu thuyết electron electron Thực C1 Yêu cầu học sinh thực C1 Giải thích hình thành ion dương, ion Yêu cầu học sinh âm cho biết ngun tử khơng trung hồ điện So sánh khối lượng electron khối Yêu cầu học sinh so lượng prôtôn sánh khối lượng electron với khối lượng prơtơn Giải thích nhiễm điện dương, điện âm Yêu cầu học sinh vật cho biết vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm TỔ VẬT LÝ-CƠNG NGHỆ Electron có điện tích -1,6.10-19C khối lượng 9,1.10-31kg Prơtơn có điện tích +1,6.10-19C khối lượng 1,67.10-27kg Khối lượng nơtron xấp xĩ khối lượng prôtôn Số prôtôn hạt nhân số electron quay quanh hạt nhân nên bình thường ngun tử trung hồ điện b) Điện tích nguyên tố Điện tích electron điện tích prơtơn điện tích nhỏ mà ta có Vì ta gọi chúng điện tích nguyên tố Thuyết electron + Bình thường tổng đại số tất điện tích nguyên tử khơng, ngun tử trung hồ điện Nếu ngun tử bị số electron tổng đại số điện tích nguyên tử số dương, ion dương Ngược lại nguyên tử nhận thêm số electron ion âm + Khối lượng electron nhỏ nên chúng có độ linh động cao Do electron dễ dàng bứt khỏi nguyên tử, di chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm cho vật bị nhiễm điện Vật nhiễm điện âm vật thiếu electron; Vật nhiễm điện dương thức đại lượng, số vật lý Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lí: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp … ) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ vật thừa electron Hoạt động3 (10 phút) : Vận dụng thuyết electron Hoạt động giáo Hoạt động học Nội dung Năng lực cần đạt viên sinh II Vận dụng Vật dẫn điện vật Giới thiệu vật dẫn Ghi nhận khái cách điện điện, vật cách điện niệm vật dẫn điện, Vật dẫn điện vật Yêu cầu học sinh vật cách điện có chứa điện tích thực C2, C3 Thực C2, C3 tự - Nhóm NLTP Yêu cầu học sinh Giải thích Vật cách điện vật cho biết không chứa phương pháp: Thu phân biệt vật dẫn điện electron tự thập, đánh giá, lựa vật cách điện Sự phân biệt vật dẫn tương đối Giải thích điện vật cách điện chọn xử lí thơng tương đối tin từ nguồn Yêu cầu học sinh Thực C4 Sự nhiễm điện khác để giải giải thích nhiễm tiếp xúc điện tiếp xúc Vẽ hình 2.3 Nếu cho vật tiếp vấn đề Yêu cầu học sinh xúc với vật nhiễm thực C4 Giải thích điện nhiễm học tập vật lí - Nhóm NLTP điện dấu với vật Giới tthiệu nhiễm Thực C5 liên quan đến sử điện hưởng ứng (vẽ hình 2.3) Sự nhiễm diện dụng kiến thức vật Yêu cầu học sinh hưởng ứng lí: Sử dụng giải thích nhiễm Đưa cầu A điện hưởng ứng nhiễm điện dương lại kiến thức vật lí để Yêu cầu học sinh gần đầu M thực thực C5 kim loại MN trung hồ điện nhiệm vụ học tập đầu M nhiễm điện âm đầu N nhiễm điện dương Hoạt động (5 phút) : Nghiên cứu định luật bảo tồn điện tích Hoạt động giáo Hoạt động học Nội dung Năng lực cần đạt viên sinh III Định luật bảo Năng lực tự học Giới thiệu định luật Ghi nhận định luật toàn điện tích Cho học sinh tìm ví Tìm ví dụ minh hoạ Trong hệ vật cô dụ lập điện, tổng đại số điện tích khơng đổi Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Năng lực cần đạt Cho học sinh tóm tắt Tóm tắt lại kiến thức Năng lực tự học kiết thức học học HỒ THỊ TÂM HIẾU TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ Yêu cầu học sinh nhà giải Ghi tập nhà tập 5, sgk 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 sách tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN (tiết 1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC A Mục tiêu chung: phát triển - Năng lực giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực tự học - Năng lực tính tốn - Năng lực sử dụng kiến thức vật lý - Năng lực phương pháp B.Mục tiêu cụ thể Kiến thức - Nêu điện trường tồn đâu, có tính chất gì? - Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường Kĩ - Vận dụng khái niệm điện trường để giải tập hai điện tích điểm - Giải tập chuyển động điện tích dọc theo đường sức điện trường Thái độ - Tích cực tham gia hoạt động nhóm để xây dựng - Hứng thú, u thích mơn học II CHUẨN BỊ Giáo viên - Chuẩn bị hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK - Thước kẻ, phấn màu - Chuẩn bị phiếu câu hỏi Học sinh - Chuẩn bị Bài trước nhà III CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp hợp tác nhóm - Phương pháp vấn đáp III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu giải thích tượng nhiễm điện tiếp xúc, hưởng ứng Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu khái niệm điện trường TRƯỜNG THPT GIA HỘI Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ Nội dung Năng lực cần đạt I Điện trường Môi trường truyền Giới thiệu tác Tìm thêm ví dụ tương tác điện dụng lực vật môi trường truyền Môi trường tuyền thông qua môi tương tác hai tương tác trường vật điện tích gọi điện trường Giới thiệu khái Ghi nhận khái niệm Điện trường niệm điện trường Điện trường dạng vật chất bao quanh điện tích gắn liền với điện tích Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt Hoạt động (30 phút) : Tìm hiểu cường độ điện trường Hoạt động giáo viên Hoạt động Nội dung học sinh II Cường dộ điện trường Giới thiệu khái niệm điện Ghi nhận khái Khái niệm cường dộ trường niệm điện trường Cường độ điện trường điểm đại lượng Nêu định nghĩa biểu đặc trưng cho độ mạnh thức định nghĩa cường độ Ghi nhận định yếu điện trường điện trường nghĩa, biểu thức điểm Định nghĩa Cường độ điện trường điểm đại lượng đặc trưng cho tác dụng Yêu cầu học sinh nêu đơn lực điện trường vị cường độ điện trường Nêu đơn vị điện trường điểm theo định nghĩa cường độ điện Nó xác định Giới thiệu đơn vị V/m trường theo định thương số độ lớn lực nghĩa điện F tác dụng lên điện tích thử q (dương) đặt Giới thiệu véc tơ cường Ghi nhận đơn điểm độ lớn q F độ điện trường vị tthường dùng E = Vẽ hình biểu diễn véc tơ q cường độ điện trường gây Đơn vị cường độ điện điện tích điểm Ghi nhận khái trường N/C người niệm.; ta thường dùng V/m Véc tơ cường độ điện Vẽ hình trường HỒ THỊ TÂM HIẾU Năng lực cần đạt Nhóm NLTP phương pháp - Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lí: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí Năng lực giải vấn đề TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ → F E= q → Véc tơ cường độ điện → trường E gây điện tích điểm có : - Điểm đặt điểm ta xét - Phương trùng với đường thẳng nối điện tích điểm với điểm ta xét - Chiều hướng xa điện Thực C1 tích điện tích dương, hướng phía Vẽ hình điện tích điện tích Ghi nhận nguyên âm lí |Q| - Độ lớn : E = k ωr Nguyên lí chồng chất điện trường Dựa vào hình vẽ nêu yếu tố xác định véc Yêu cầu học sinh thực tơ cường độ điện C1 trường gây điện tích Vẽ hình 3.4 điểm Nêu nguyên lí chồng chất E = E1 + E + + E n IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN (tiết 2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC A Mục tiêu chung: phát triển - Năng lực giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực tự học - Năng lực tính tốn - Năng lực sử dụng kiến thức vật lý - Năng lực phương pháp B.Mục tiêu cụ thể Kiến thức - Nêu điện trường tồn đâu, có tính chất gì? - Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường Kĩ - Vận dụng khái niệm điện trường để giải tập hai điện tích điểm - Giải tập chuyển động điện tích dọc theo đường sức điện trường TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ Thái độ - Tích cực tham gia hoạt động nhóm để xây dựng - Hứng thú, u thích mơn học II CHUẨN BỊ Giáo viên - Chuẩn bị hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK - Thước kẻ, phấn màu - Chuẩn bị phiếu câu hỏi Học sinh - Chuẩn bị Bài trước nhà III CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp hợp tác nhóm - Phương pháp vấn đáp IV TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ :1, Nêu khái niệm tính chất điện trường 2, Nêu định nghĩa cường độ điện trường Hoạt động (35 phút) : Tìm hiểu đường sức điện Hoạt động Hoạt động Nội dung Năng lực cần đạt giáo viên học sinh III Đường sức điện - Nhóm NLTP Hình ảnh đường phương pháp mơ tả Giới thiệu hình Quan sát hình 3.5 sức điện ảnh đường sức Ghi nhận hình ảnh Các hạt nhỏ cách điện tượng điện đường sức đặt điện trường điện bị nhiễm điện nằm tự nhiên ngôn dọc theo đường ngữ vật lí mà tiếp tuyến điểm trùng với phương quy luật vật lí Giới thiệu đường véc tơ cường độ tượng sức điện trường Ghi nhận khái điện trường điểm - Nhóm NLTP liên niệm Định nghĩa Vẽ hình dạng Đường sức điện trường quan đến sử dụng đường sức đường mà tiếp tuyến kiến thức vật lí: Trình số điện trường Vẽ hình 3.6 điểm đến 3.8 giá véc tơ cường độ bày kiến thức Giới thiệu hình điện trường điểm tượng, đại 3.6 đến 3.9 Nói cách khác đường Xem hình vẽ sức điện trường lượng, định luật, Nêu giải thích để nhận xét đường mà lực điện tác nguyên lí vật lí đặc điểm cuae dụng dọc theo đường sức điện Ghi nhận đặc Hình dạng đường bản, phép đo, trường tĩnh điểm đường sức sức dố điện số vật lí điện trường trường tĩnh Xem hình vẽ sgk Các đặc điểm đường sức điện 10 HỒ THỊ TÂM HIẾU TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ viễn Điểm cực cận Yêu cầu học sinh nêu công thức xác định vị trí ảnh qua thấu kính Giới thiệu hoạt động mắt quan sát vật khoảng cách khác Giới thiệu điều tiết mắt Giới thiệu tiêu cự độ tụ thấu kính mắt khơng điều tiết điều tiết tối đa Giới thiệu điểm cực viễn mắt Tương tự điểm cực viẽn, yêu cầu học sinh trình bày điểm cực cận mắt Yêu cầu học sinh xem bảng 31.1 rút nhận xét Giới thiệu khoảng nhìn rỏ, khoảng cực viễn, khoảng cực cận mắt Nêu cơng thức xác định vị trí ảnh qua thấu kính Ta có: Với mắt d’ = OV không đổi Ghi nhận hoạt động Khi nhìn vật khoảng cách mắt quan sát vật khác (d thay đổi) f thấu khoảng cách khác kính mắt phải thay đổi để ảnh màng lưới Sự điều tiết Ghi nhận điều tiết Điều tiết hoạt động mắt làm mắt thay đổi tiêu cự mắt ảnh vật cách mắt khoảng khác tạo màng lưới Ghi nhận tiêu cự độ tụ + Khi mắt trạng thái không điều thấu kính mắt tiết, tiêu cự mắt lớn (f max, không điều tiết điều Dmin) tiết tối đa + Khi mắt điều tiết tối đa, tiêu cự mắt nhỏ (fmin, Dmax) Điểm cực viễn Điểm cực cận Ghi nhận điểm cực viễn + Khi mắt không điều tiết, điểm mắt trục mắt mà ảnh tạo màng lưới gọi điểm cực viễn CV Đó điểm xa mà mắt nhìn rỏ Mắt khơng có tật CV Trình bày điểm cực xa vô (OCV = ∞) cận mắt + Khi mắt điều tiết tối đa, điểm trục mắt mà ảnh tạo Nhận xét khoảng cực màng lưới gọi điểm cực cận mắt cận CC Đó điểm gần Ghi nhận khoảng nhìn mà mắt nhìn rỏ Càng lớn tuổi rỏ, khoảng cực viễn, điểm cực cân lùi xa mắt khoảng cực cận mắt + Khoảng cách CV CC gọi khoảng nhìn rỏ mắt OCV gọi khoảng cực viễn, Đ = OCC gọi khoảng cực cận Tiết Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu suất phân li mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Vẽ hình, giới thiệu góc trơng vật mắt Vẽ hình Ghi nhận khái niệm Giới thiệu suất phân li Ghi nhận khái niệm 116 HỒ THỊ TÂM HIẾU 1 + = f d d' Nội dung III Năng suất phân li mắt + Góc trơng vật AB góc tưởng tượng nối quang tâm mắt tới hai điểm đầu cuối vật + Góc trơng nhỏ ε = αmin hai điểm để mắt phân biệt hai điểm gọi suất phân li mắt Khi đó, ảnh điểm đầu TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ cuối vật tạo hai tế bào thần kinh thị giác kế cận Mắt bình thường ε = αmin = 1’ Hoạt động (25 phút) : Tìm hiểu tật mắt cách khắc phục Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung IV Các tật mắt cách khắc phục Vẽ hình 31.5 Vẽ hình Mắt cận cách khắc phục Nêu đặc điểm a) Đặc điểm mắt cận thị - Độ tụ lớn độ tụ mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ điểm trước màng Yêu cầu học sinh nêu lưới đặc điểm mắt cận thị - fmax < OV - OCv hữu hạn - Không nhìn rỏ vật xa Vẽ hình 31.6 Vẽ hình - Cc gần mắt bình thường Nêu cách khắc phục tật b) Cách khắc phục cận thị Đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp để nhìn rỏ vật u cầu học sinh nêu cách vô cực mà mắt điều khắc phục tật cận thị tiết Tiêu cự thấu kính cần đeo (nếu coi kính đeo sát mắt) : fk = - OCV Vẽ hình 31.7 Yêu cầu học sinh nêu đặc điểm mắt viễn thị Yêu cầu học sinh nêu cách khắc phục tật viễn thị Giới thiệu đặc điểm cách khắc phục mắt bị tật lão thị Vẽ hình Nêu đặc điểm mắt viễn thị Mắt viễn thị cách khắc phục a) Đặc điểm - Độ tụ nhỏ độ tụ mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ điểm sau màng lưới Nêu cách khắc phục tật - fmax > OV viễn thị - Nhìn vật vơ cực phải điều tiết - Cc xa mắt bình thường b) Cách khắc phục Đeo thấu kính hội tụ có tụ số thích hợp để: - Hoặc nhìn rỏ vật xa mà khơng phải điều tiết mắt 117 TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CƠNG NGHỆ Ghi nhận đặc điểm - Hoặc nhìn rỏ vật gần cách khắc phục mắt bị tật mắt bình thường (ảnh ảo lão thị điểm gần muốn quan sát qua thấu kính điểm cực cận mắt) Mắt lão cách khắc phục + Khi tuổi cao khả điều tiết giảm mắt yếu thể thủy tinh cứng nên điểm cực cận CC dời xa mắt + Để khắc phục tật lão thị, phải đeo kính hội tụ để nhìn rỏ vật gần mắt bình thường Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu tượng lưu ảnh mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung V Hiện tượng lưu ảnh mắt Giới thiệu lưu ảnh Ghi nhận lưu ảnh Cảm nhận tác động ánh mắt mắt sáng lên tế bào màng lưới tiếp tục tồn khoảng 0,1s sau ánh sáng kích thích tắt, nên người quan Yêu cầu học sinh nêu ứng Nêu ứng dụng lưu sát “thấy” vật dụng lưu ảnh mắt ảnh mắt diện ảnh, khoảng thời gian Đó truyền hình tượng lưu ảnh mắt Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang 203 sgk 3.12, 3.15 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 63 BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thứ : Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập mắt Kỹ năng: + Rèn luyện kĩ tư giải tập hệ quang học mắt + Rèn luyện kĩ giải tập định tính mắt II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (15 phút) : Kiểm tra cũ hệ thống kiến thức + Cấu tạo mắt gồm phận ? + Điều tiết mắt ? Khi thấu kính mắt có tiêu cự cực đại, cực tiểu ? + Nêu khái niệm cực cận, cực viễn, khoảng nhìn rỏ, khoảng cực cận, cực viễn 118 HỒ THỊ TÂM HIẾU TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ + Nêu tật mắt cách khắc phục Hoạt động (15 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : A chọn A Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : C Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : D chọn C Giải thích lựa chọn Câu 31.3 : C Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu 31.4 : B chọn D Giải thích lựa chọn Câu 31.10 : A Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu 31.11 : C chọn C Yêu cầu hs giải thích chọn B Yêu cầu hs giải thích chọn A Yêu cầu hs giải thích chọn C Hoạt động (15 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Bài trang 203 Yêu cầu hs lập luận để Lập luận để kết luận a) Điểm cực viễn CV cách mắt kết luận tật mắt tật mắt khoảng hữu hạn nên người bị người Tính tiêu cự độ tụ cận thị Yêu cầu học sinh tính thấu kính cần đeo để khắc b) fK = - OCV = - 50cm = - 0,5m 1 tiêu cự độ tụ thấu phục tật mắt = => DK = = - 2(dp) kính cần đeo để khắc phục f K − 0,5 tật mắt Xác định khoảng cực c) d’ = - OCC = - 10cm cận (d = OC CK) d' fk − 10.( −50) = d = = Hướng dẫn học sinh xác đeo kính d '− f K − 10 + 50 định khoảng cực cận 12,5(cm) đeo kính Bài 31.15 Xác định CV a) Điểm cực viễn CV vô cực Yêu cầu học sinh xác Tính tiêu cự kính 1 định CV = Ta có fK = = 0,4(m) = DK 2,5 Yêu cầu học sinh tính Xác định khoảng cực tiêu cự kính cận mắt khơng 40(cm) Khi đeo kính ta có d = OCCK – l = Hướng dẫn học sinh xác đeo kính 25cm định khoảng cực cận df k 25.40 mắt không đeo kính = d’ = = - 66,7(cm) d '− f k 25 − 40 Mà d’ = - OCC + l Xác định khoảng cực  OCC = - d’ + l = 68,7cm Hướng dẫn học sinh xác cận đeo kính sát mắt b) Đeo kính sát mắt : OCVK = fK = định khoảng cực cận 40cm đeo kính sát mắt − OCC f k OCCK = = 25,3cm − OC C − f K IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 119 TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CƠNG NGHỆ Tiết 64 KÍNH LÚP I MỤC TIÊU + Trình bày khái niệm chung tác dụng số bội giác dụng cụ quang bổ trợ cho mắt + Nêu công dụng cấu tạo kính lúp + Trình bày tạo ảnh qua kính lúp + Vẽ dược đường truyền chùm tia sáng từ điểm vật qua kính lúp + Viết vận dụng cơng thức số bội giác kính lúp ngắm chừng vô cực để giải tập II CHUẨN BỊ Giáo viên : Chuẫn bị số kính lúp để hs quan sát Học sinh : Ôn lại kiến thức thấu kính mắt III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Viết cơng thức thấu kính Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu tổng quát dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Tổng quát dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt Giới thiệu tác dụng Ghi nhận tác dụng + Các dụng cụ quang bỗ trợ cho dụng cụ quang bỗ trợ dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh với cho mắt mắt góc trơng lớn góc trơng vật nhiều lần α tan α Giới thiệu số bội giác Ghi nhận khái niệm + Số bội giác: G = = Yêu cầu học sinh thực Thực C1 α tan α C1 Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Công dụng cấu tạo Cho học sinh quan sát Quan sát kính lúp kính lúp số kính lúp + Kính lúp dụng cụ quang bỗ Yêu cầu học sinh nêu Nêu công dụng kính trợ cho mắt để quan sát vật cơng dụng kính lúp lúp nhỏ Giới thiệu cấu tạo + Kính lúp cấu tạo kính lúp Ghi nhận cấu tạo kính thấu kính hội tụ (hoặc hệ ghép lúp tương đương với thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (cm) Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh qua kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Sự tạo ảnh qua kính lúp Yêu cầu học sinh nhắc lại Nêu đặc điểm ảnh + Đặt vật khoảng từ quang đặc điểm ảnh vật vật qua thấu kính hội tâm đến tiêu điểm vật kính qua thấu kính hội tụ tụ lúp Khi kính cho ảnh 120 HỒ THỊ TÂM HIẾU TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ Giới thiệu cách đặt vật ảo chiều lớn vật trước kính lúp để Ghi nhận cách đặt vật + Để nhìn thấy ảnh phải điều quan sát ảnh vật trước kính lúp để chỉnh khoảng cách từ vật đến qua kính lúp quan sát ảnh vật thấu kính để ảnh qua kính lúp giới hạn nhìn rỏ mắt Động tác quan sát ảnh vị trí xác định gọi ngắm chừng vị trí Yêu cầu học sinh cho biết ngắm chừng Cho biết ngắm + Khi cần quan sát thời cực viễn mắt khơng bị chừng cực viễn mắt gian dài, ta nên thực cách mỏi không bị mỏi ngắm chừng cực viễn để mắt không bị mỏi Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Số bội giác kính lúp Vẽ hình 32.5 Vẽ hình + Xét trường hợp ngắm chừng Hướng dẫn học sinh tìm Tìm G∞ vơ cực Khi vật AB phải đặt G∞ tiêu diện vật kính lúp Ta có: tanα = Giới thiệu α0 tanα0 AB tan α0 = f AB OC C tan α OC C = Ghi nhận giá trị G∞ Do G∞ = tan α o f ghi kính lúp tính Người ta thường lấy khoảng tiêu cự kính lúp cực cận OCC = 25cm Khi sản Giới thiệu G∞ thương theo số liệu xuất kính lúp người ta thường mại ghi giá trị G∞ ứng với khoảng cực cận kính (5x, 8x, Yêu cầu học sinh thực Thực C2 10x, …) C2 + Khi ngắm chừng cực cận: Gc = |k| = | d 'C | dC Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang 208 sgk 32.7, 32.8 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 121 TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CƠNG NGHỆ Tiết 65 KÍNH HIỂN VI I MỤC TIÊU + Nêu công dụng cấu tạo kính hiễn vi Nêu đặc điểm vật kính thị kính kính hiễn vi + Trình bày tạo ảnh qua kính hiễn vi vẽ đường truyền chùm tia sáng từ điểm vật qua kính trường hợp ngắm chừng vô cực + Nêu đặc điểm việc điều chỉnh kính hiễn vi + Viết áp dụng công thức số bội giác kính hiễn vi ngắm chừng vơ cực để giải tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: Kính hiễn vi, tiêu để quan sát Tranh vẽ sơ đồ tia sáng qua kính hiễn vi để giới thiệu, giải thích Học sinh: Ơn lại để nắm nội dung thấu kính mắt III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu cấu tạo viết cơng thức số bội giác kính lúp Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính hiễn vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Công dụng cấu tạo Cho học sinh quan sát Quan sát mẫu vật qua kính hiễn vi mẫu vật nhỏ tiêu kính hiễn vi + Kính hiễn vi dụng cụ quang qua kính hiễn vi học bỗ trợ cho mắt để nhìn Yêu cầu học sinh nêu Nêu công dụng kính vật nhỏ, cách tạo ảnh cơng dụng kính hiễn vi hiễn vi có góc trơng lớn Số bội giác Cho học sinh xem tranh kính hiễn vi lớn nhiều so với vẽ cấu tạo kính hiễn vi Xem tranh vẽ số bội giác kính lúp Giới thiệu cấu tạo kính + Kính hiễn vi gồm vật kính hiễn vi Ghi nhận cấu tạo kính thấu kính hội tụ có tiêu nhỏ hiễn vi (vài mm) thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (vài cm) Vật kính thị kính đặt đồng truc, khoảng cách chúng Giới thiệu phận tụ sáng O1O2 = l khơng đổi Khoảng cách kính hiễn vi Quan sát phận tụ sáng F1’F2 = δ gọi độ dài quang học kính hiễn vi kính Ngồi có phận tụ sáng để chiếu sáng vật cần quan sát Đó thường gương cầu lỏm Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh kính hiễn vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Sự tạo ảnh kính hiễn vi 122 HỒ THỊ TÂM HIẾU TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ Yêu cầu học sinh ghi sơ Ghi sơ đồ tạo ảnh qua hệ Sơ đồ tạo ảnh : đồ tạo ảnh qua hệ thấu thấu kính kính Ghi nhận đặc diểm A1B1 ảnh thật lớn nhiều so Giới thiệu đặc điểm ảnh trung gian ảnh cuối với vật AB A2B2 ảnh ảo lớn ảnh trung gian ảnh cuối nhiều so với ảnh trung gian A1B1 Nêu vị trí đặt vật vị trí Mắt đặt sau thị kính để quan sát Yêu cầu học sinh nêu vị ảnh trung gian để có ảnh ảo A2B2 trí đặt vật vị trí ảnh cuối theo Điều chỉnh khoảng cách từ vật ảnh trung gian để có yêu cầu đến vật kính (d1) cho ảnh cuối ảnh cuối theo yêu (A2B2) giới hạn cầu Ghi nhận cách ngắm nhìn rỏ mắt góc trơng ảnh Giới thiệu cách ngắm chừng phải lớn suất chừng phân li mắt Thực C1 Nếu ảnh sau A 2B2 vật Yêu cầu học sinh thực quan sát tạo vơ cực ta C1 Cho biết ngắm chừng có ngắm chừng vơ cực vơ cực ảnh trung gian Yêu cầu học sinh cho nằm vị trí biết ngắm chừng vơ cực ảnh trung gian nằm vị trí Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính hiễn vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Số bội giác kính hiễn Giới thiệu cơng thức tính số Ghi nhận số bội giác vi bội giác ngắm chừng ngắm chừng cực cận + Khi ngắm chừng cực cận: cực cận Quan sát hình vẽ d '1 d ' G = C Giới thiệu hình vẽ 35.5 dd Thực C2 + Khi ngắm chừng vô cực: δ OCC G∞ = |k1|G2 = f1 f Với δ = O1O2 – f1 – f2 Yêu cầu học sinh thực C2 Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang 212 sgk 3.7, 3.8 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 123 TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CƠNG NGHỆ Tiết 66 KÍNH THIÊN VĂN I MỤC TIÊU + Nêu công dụng kính thiên văn cấu tạo kính thiên văn khúc xạ + Vẽ đường truyền chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng vô cực + Thiết lập vận dụng công thức tính số bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực II CHUẨN BỊ Giáo viên: Kính thiên văn loại nhỏ dùng phòng thí nghiệm Tranh vẽ cấu tạo kính thiên văn đường truyền chùm tia sáng qua kính thiên văn Học sinh: Mượn, mang đến lớp ống nhòm đồ chơi ống nhòm quân để sử dụng học III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu cấu tạo, viết cơng thức dộ bội giác kính hiễn vi Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Công dụng cấu tạo Cho học sinh quan sát Quan sát vật xa kính thiên văn vật xa mắt mắt thường + Kính thiên văn dụng cụ thường ống nhòm ống nhòm quang bổ trợ cho mắt, có tác Yêu cầu học sinh nêu dụng tạo ảnh có góc trơng lớn đối cơng dụng kính thiên Nêu cơng dụng kính với vật xa văn thiên văn + Kính thiên văn gồm: Giới thiệu tranh vẽ cấu Quan sát tranh vẽ cấu tạo Vật kính thấu kính hội tụ có tạo kính thiên văn kính thiên văn tiêu cự dài (và dm đến vài m) Giới thiệu cấu tạo kính Ghi nhận cấu tạo kính Thị kính thấu kính hội tụ có thiên văn thiên văn tiêu cự ngắn (vài cm) Vật kính thị kính đặt đồng trục, khoảng cách chúng thay đổi Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Sự tạo ảnh kính thiên Giới thiệu tranh vẽ tạo Quan sát tranh vẽ tạo văn ảnh qua kính thiên văn ảnh qua kính thiên văn Hướng trục kính thiên văn đến vật AB xa cần quan sát Yêu cầu học sinh trình Trình bày tạo ảnh qua để thu ảnh thật A1B1 tiêu bày tạo ảnh qua kính kính thiên văn diện ảnh vật kính Sau thiên văn thay đổi khoảng cách vật kính thị kính để ảnh cuối A2B2 qua thị kính ảnh ảo, nằm Thực C1 giới hạn nhìn rỏ mắt u cầu học sinh thực góc trơng ảnh phải lớn 124 HỒ THỊ TÂM HIẾU TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ C1 Cho biết ngắm chừng suất phân li mắt vơ cực ảnh trung gian Mắt đặt sau thị kính để quan sát Yêu cầu học sinh cho biết vị trí ảnh ảo ngắm chừng vơ cực Để quan sát ảnh trung gian vị trí thời gian dài mà không bị mỏi mắt, ta phải đưa ảnh cuối vô cực: ngắm chừng vô cực Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Số bội giác kính thiên Giới thiệu tranh vẽ hình Quan sát tranh vẽ văn 34.4 Lập số bội giác kính Khi ngắm chừng vơ cực: Hướng dẫn hs lập số bội thiên văn ngắm chừng AB Ta có: tanα0 = 1 ; tanα = giác vô cực f1 A1 B1 f2 Nhận xét số bội giác Do dó: G∞ = f tan α = tan α f2 Số bội giác kính thiên văn điều kiện khơng phụ thuộc vị trí đặt mắt sau thị kính Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang 216 sgk 34.7 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 67 BÀI TẬP I MỤC TIÊU + Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập loại quang cụ bổ trợ cho mắt + Rèn luyện kĩ giải tập định tính hệ quang cụ bổ trợ cho mắt II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp giải tập - Lựa chọn tập đặc trưng Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (10 phút) : Một số lưu ý giải tập Để giải tốt tập kính lúp, kính hiễn vi kính thiên văn, phải nắm tính chất ảnh vật qua thấu kính cơng thức thấu kính từ xác định nhanh chống đại lượng theo yêu cầu toán Các bước giải tâp: 125 TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ + Phân tích điều kiện đề + Viết sơ đồ tạo ảnh qua quang cụ + Ap dụng cơng thức thấu kính để xác định đại lượng theo yêu cầu toán + Biện luận kết (nếu có) chọn đáp án Hoạt động (30 phút) : Các dạng tập cụ thể Bài tốn kính lúp + Ngắm chừng cực cận: d’ = - OCC + l ; Gc = |k| = | + Ngắm chừng vô cực: d’ = - ∞ ; G∞ = d 'C | dC OC C f Trợ gúp giáo viên Hoạt động học sinh Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải Làm tập trang 208 theo hướng dẫn tập trang 208 sách giáo khoa thầy cô Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác định thông số Vẽ sơ đồ tạo ảnh cho trường hợp mà toán cho, ý dấu Xác định thơng số mà tốn cho Hướng dẫn học sinh dựa vào yêu cầu trường hợp tốn để xác định cơng thức tìm đại Tìm đại lượng theo yêu cầu tốn lượng chưa biết Bài tốn kính hiễn vi + Ngắm chừng cực cận: d2’ = - OCC + l2 ; GC = d '1 d ' d1 d δ OCC ; với δ = O1O2 – f1 – f2 f1 f Trợ gúp giáo viên Hoạt động học sinh Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải Làm tập trang 212 theo hướng dẫn tập trang 212 sách giáo khoa thầy cô Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác định thông số Vẽ sơ đồ tạo ảnh mà toán cho, ý dấu Xác định thơng số mà tốn cho Hướng dẫn học sinh xác định cơng thức tìm đại lượng chưa biết Tìm đại lượng Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác Hướng dẫn học sinh tính khoảng cách ngắn Tìm số bội giác hai điểm vật mà mắt người Tính khoảng cách ngắn hai điểm quan sát phân biệt vật mà mắt người quan sát phân biệt Bài tốn kính thiên văn f Ngắm chừng vơ cực: O1O2 = f1 + f2 ; G∞ = f2 Trợ gúp giáo viên Hoạt động học sinh Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải Làm tập trang 216 theo hướng dẫn tập trang 216 sách giáo khoa thầy cô Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh + Ngắm chừng vô cực: d2’ = - ∞ ; G∞ = 126 HỒ THỊ TÂM HIẾU TRƯỜNG THPT GIA HỘI Hướng dẫn học sinh xác định thông số mà toán cho, ý dấu Hướng dẫn học sinh xác định cơng thức tìm đại lượng chưa biết Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ Vẽ sơ đồ tạo ảnh Xác định thơng số mà tốn cho Tìm đại lượng Tìm số bội giác Hoạt động (5 phút) : Cũng cố học + Nắm, hiểu vẽ ảnh vật sáng qua quang cụ bổ trợ cho mắt + Ghi nhớ công thức tính số bội giác loại kính Phương pháp giải loại tập + So sánh điểm giống khác cấu tạo, tạo ảnh, cách quan sát loại quang cụ IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 67, 68 : THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KINH PHÂN KỲ I MỤC TIÊU a Về kiến thức: Xác định chiết suất nước thấu kính phân kỳ b Về kĩ năng: Rèn luyện kỷ sử dụng,lắp ráp,bố trí linh kiện quang học kỷ tìm ảnh cho thấu kính II CHUẨN BỊ: a.Giáo viên: - Chuẩn bị dụng cụ thực hành theo yêu cầu thực hành cho học sinh - Kiểm tra thiết bị tiến hành thí nghiệm thử trước cho HS tiến hành b.Học sinh: - Ôn tập kiến thức kiến thức học thấu kính - Nghiên cứu thực hành để thể rõ sở lý thuyết thí nghiệm hình dung bước tiến hành thí nghiệm III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ(5phút) ? Pháp tuyến mặt - Cá nhân trả lời câu hỏi GV phẳng điểm đường thẳng - Cá nhân nhận xét câu trả lời - Nhận xét trình bày của bạn HS cho điểm Hoạt động 2: Tìm hiểu sở lý thuyết(17') - Yêu cầu HS đọc SGK,tìm - Tìm hiểu mục đích sở lý 1.Mục đích: hiểu mục đích,cơ sở lý thuyết thực hành - Xác định chiết suất thuyết thực hành nước tiêu cự thấu ? Trình bày mục đích - Thảo luận nhóm trình bày kính phân kỳ sở lý thuyết thực mục đích,cơ sở lý thuyết - Rèn luyện kỷ sử hành theo yêu cầu việc xác định chiét suất dụng,lắp rắp,bố trí dụng Gợi ý: + Để xác định chiết nước tiêu cự thấu kính cụ quang kỷ tìm suất nước ta phải làm phân kỳ theo câu hỏi GV ảnh vật cho thấu 127 TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CƠNG NGHỆ nào? - Nhận xét trình bày bạn kính + Xác định tiêu cự thấu bổ sung Cơ sở lý thuyết kính phân kỳ ta phải làm Trình bày SGK nào? - Nhận xét trình bày HS nhận xét,kết luận Hoạt động 3:Tìm hiểu dụng cụ thực hành trình tự tiến hành thí nghiệm(20') - Chia nhóm HS cho HS - Tập trung theo nhóm,quan Phương án thí nghiệm nhận dụng cụ thực hành sát,tìm hiểu dụng cụ thực hành a.Xác định chiết suất nhóm theo hướng dẫn GV nước - Hướng dẫn HS quan - Tìm hiểu trình tự tiến hành thí -Dụng cụ thí nghiệm: Như sát,tìm hiểu tác dụng nghiệm cách bố trí dụng cụ SGK dụng cụ thực hành thí nghiệm - Cách thức tiến hành: Như -Yêu cầu HS tìm hiểu trình - Tiến hành lắp ráp dụng cụ SGK tự tiến hành thí nghiệm thực hành theo yêu cầu GV Lưu ý: Điều chỉnh khoảng cách thức lắp ráp dụng cụ cách từ nến đến cốc cho thực hành tạo vết mảnh,rõ - Yêu cầu HS lắp ráp nét quan sát dụng cụ thí nghiệm theo b Xác định tiêu cự u cầu cho nhóm thấu kính - Dụng cụ thí nghiệm: Như SGK - Cách thức tiến hành: Như SGK Hoạt động 5: Tổng kết học (2 Phút) - Nhận xét thái độ học tập Lưu ý: Phải lắp dungj HS - Ghi nhiệm vụ nhà cụ quang học đồng trục - Dặn HS chuẩn bị báo cáo vng góc với trục,trục thí nghiệm tìm hiểu kỷ thấu kính phải phương án thí nghiệm trùng với đường thẳng để tiết sau tiến hành qua tâm đèn chiếu tốt qua ảnh - Để tránh sai số nhiều,sau tìm vị trí ảnh rõ nét màn,ta cần xê dịch ảnh quanh vị tró để tìm vị trí mà mắt ta cảm thấy rõ nét IV RÚT KINH NGHIỆM: THỰC HÀNH(tt) I MỤC TIÊU a Về kiến thức: Xác định chiết suất nước thấu kính phân kỳ b Về kĩ năng: Rèn luyện kỷ sử dụng,lắp ráp,bố trí linh kiện quang học kỷ 128 HỒ THỊ TÂM HIẾU TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CƠNG NGHỆ tìm ảnh cho thấu kính II CHUẨN BỊ: a.Giáo viên: - Chuẩn bị dụng cụ thực hành theo yêu cầu thực hành cho học sinh - Kiểm tra thiết bị tiến hành thí nghiệm thử trước cho HS tiến hành b.Học sinh: - Ôn tập kiến thức kiến thức học thấu kính - Nghiên cứu thực hành để thể rõ sở lý thuyết thí nghiệm hình dung bước tiến hành thí nghiệm - Chuẩn bị báo cáo thực hành theo yêu cầu GV III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ(3phút) ? Trình bày mục đích sở lý thuyết - Cá nhân trả lời câu hỏi GV việc xác định tiêu cự thấu kính phân kỳ - Nhận xét trình bày HS cho điểm - Cá nhân nhận xét câu trả lời bạn Hoạt động 2: Xác định chiết suất nước (20') - u cầu nhóm phân cơng thực - Các nhóm tiến hành thí nghiệm theo u hành xác định chiết suất nước tiến hành cầu GVvà theo trình tự SGK thực hành theo quy trình hướng dẫn từ - Thu lại kết ghi vào bảng số liệu tiết trước - Xử lý kết thu theo yêu cầu Lưu ý: +Điều chỉnh khoảng cách từ nến - Thu dọn dụng cụ thực hành trả vị đến cốc cho tạo vết mảnh,rõ trí ban đầu nét quan sát + Theo dõi,quan sát HS tiến hành thí nghiệm,hướng dẫn gợi ý cho HS cần thiết Hoạt động 3: Xác định tiêu cự thấu kính phân kỳ(20') - Yêu cầu nhóm giao nhiệm vụ - Các nhóm tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu thực hành xác định tiêu cự thấu kính cầu GV theo trình tự SGK phân tiến hành thí nghiệm theo hướng - Thu lại kết ghi vào bảng số liệu dẫn GV tiết trước - Xử lý kết thu theo yêu cầu Lưu ý: + Phải lắp dungj cụ quang - Thu dọn dụng cụ thực hành trả vị học đồng trục vng góc với trục,trục trí ban đầu thấu kính phải trùng với đường thẳng qua tâm đèn chiếu qua ảnh + Để tránh sai số nhiều,sau tìm vị trí ảnh rõ nét màn,ta cần xê dịch ảnh quanh vị tró để tìm vị trí mà mắt ta cảm thấy rõ nét - Theo dõi,quan sát HS tiến hành thí nghiệm,hướng dẫn gợi ý cho HS cần thiết Hoạt động 5: Tổng kết học (2 Phút) - Hướng dẫn HS viết báo báo thực hành theo yêu cầu - Ghi nhiệm vụ nhà - Nhận xét thái độ học tập HS 129 TRƯỜNG THPT GIA HỘI TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ - Dặn HS nhà viết báo cáo thực hành hôm sau nộp IV RÚT KINH NGHIỆM: Tiết 70 : ÔN TẬP HỌC KỲ II Tiết 71 : KIỂM TRA HỌC KỲ II 130 HỒ THỊ TÂM HIẾU ... phát triển - Năng lực giải vấn đề - Năng lực giao tiếp - Năng lực tự học - Năng lực tính toán - Năng lực sử dụng kiến thức vật lý - Năng lực phương pháp B.Mục tiêu cụ thể Kiến thức : - Công lực. .. BÀI HỌC A Mục tiêu chung: phát triển - Năng lực giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực tự học - Năng lực tính toán - Năng lực sử dụng kiến thức vật lý - Năng lực phương pháp B.Mục tiêu... BÀI HỌC A Mục tiêu chung: phát triển - Năng lực giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực tự học - Năng lực tính tốn - Năng lực sử dụng kiến thức vật lý - Năng lực phương pháp B.Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lý 11 phát triển năng lực hoc sinh, giáo án lý 11 phát triển năng lực hoc sinh

Từ khóa liên quan