0

Tuần 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô yến

44 199 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2018, 16:30

TUẦN Thứ hai ngày 27 tháng năm 2018 THƯ GỬI CÁC HỌC SINH Tập đọc: I.MỤC TIÊU: - Hiểu nội dung: Bác Hồ khuyên H chăm học, biết nghe lời thầy, yêu bạn Trả lời câu hỏi 1,2,3 Học thuộc đoạn: Sau 80 năm công học tập em - Biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ chỗ Đọc trôi chảy, lưu loát thư Bác Hồ - HS thể tình cảm thân ái, trìu mến, thiết tha, tin tưởng thái độ tích cực học tập - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngôn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh họa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ơ chữ để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Quan sát tranh minh họa cho chủ điểm Việt Nam Tổ Quốc em - Nghe giáo giới thiệu để hiểu tranh chủ điểm Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? - Em bạn chia sẻ câu trả lời mình, nghe góp ý, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến Việc 2: Tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Nghe giáo giới thiệu Đánh giá: - Tiêu chí: + Quan sát mơ tả tranh vẽ Bác Hồ bạn thiếu nhi khắp miền TQ tranh vẽ cảnh Bác Hồ viết thư cho cháu thiếu niên nhi đồng ngày khai trường + Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc + Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến - PP: Quan sát -KT: Nhận xét Luyện đọc: - Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn - Chia sẻ với bạn ý kiến nhóm - Một số nhóm nêu cách chia đoạn - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc, phát từ khó, câu dài giúp đọc ( GV theo dõi, giúp đỡ) - Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bổ sung - Cả lớp nghe GV đọc mẫu Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc rành mạch, trôi chảy; nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ chỗ + Giải thích nghĩa từ bài: đồ, hoàn cầu -PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Nhận xét lời; ghi chép Tìm hiểu nội dung Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho Việc 4: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung Việc 5: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi Đánh giá: -Tiêu chí: Hợp tác nhóm, chia nội dung học Câu 1: Đó ngày khai trường nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày khai trường nước Việt Nam độc lập sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ Từ ngày khai trường giáo dục hoàn toàn Việt Nam Câu 2: Xây dựng lại đồ mà tổ tiên để lại, làm cho nước ta theo kịp nước khác hoàn cầu Câu 3: HS phải cố gắng siêng học tập, nghe thầy, yêu bạn để lớn lên xây dựng đất nước, làm cho dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai cường quốc năm châu - Hiểu nội dung: Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy, yêu bạn tin tưởng học sinh kế tục xứng đáng nghiệp cha ông, xây dựng thành công nước Việt Nam + Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu - PP: Vấn đáp; Viết; quan sát - KT: Đặt câu hỏi; ghi chép ngắn, tôn vinh học tập, trình bày miệng B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Luyện đọc diễn cảm: - Chia sẻ với bạn cách đọc tốt tập đọc ? Để đọc tốt ta cần đọc nào? - Học thuộc lòng đoạn thư từ “Sau 80 năm giời nơ lệ………… công học tập em” - Nghe G đọc mẫu, số H đọc - Nhóm trưởng tổ chức cho thành viên nhóm đọc - Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc thuộc lòng ( Đại diện số nhóm đọc) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm đọc tốt - H đọc Đánh giá: - Tiêu chí: + H đọc thể tình cảm thân ái, trìu mến, thiết tha, tin tưởng + Biết nhấn giọng từ ngữ: xây dựng lại, theo kịp, trông mong, chờ đợi, tươi đẹp, sánh vai + Học thuộc đoạn: Sau 80 năm công học tập em -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, đặt câu hỏi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: - Đọc thuộc lòng cho người thân nghe đoạn thư từ “Sau 80 năm giời nô lệ………… công học tập em” - Nêu việc làm cụ thể để xây dựng đất nước ngày phồn vinh Đánh giá: - Tiêu chí: +Đọc diễn cảm đoạn thư; nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ chỗ + Nêu việc làm cụ thể để xây dựng đất nước ngày phồn vinh - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời ****************************************** Tốn: ƠN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ I.MỤC TIÊU: - Giúp H biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác viết số tự nhiên dạng phân số - Rèn kĩ đọc viết phân số, viết số tự nhiên dạng phân số * BT cần làm: Bài 1,2,3,4; - HS tính tốn cẩn thận, xác, trình bày đẹp - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ ghi phân số III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ong tìm mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc viết phân số - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép, tôn vinh học tập HĐ1:Ôn tập khái niệm phân số Việc 1: Mỗi em quan sát bìa nêu tên gọi phân số, tự viết PS đọc PS Việc 2: Em bạn đọc cho nghe số vừa viết Giải thích Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu tên gọi phân số + Viết đọc phân số + Mạnh dạn, tự tin trình bày trước lớp - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, giao lưu chia sẻ HĐ2: Ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên, cách viết số tự nhiên dạng phân số Việc 1: Đọc ý SGK tìm thêm ví dụ cho ý Việc 2: Trao đổi, chia sẻ với bạn ý ví dụ em tìm Nhóm trưởng điều hành cho bạn báo cáo kết thực Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ hoạt động vừa thực (Các ý 1, 2,3,4 SGK) Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm cách viết thương hai số tự nhiên, cách viết số tự nhiên dạng phân số + Tự học tốt hoàn thành - PP: Quan sát - KT: Ghi chép C HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài tập 1: Đọc phân số; Nêu mẫu số tử số PS Em tự đọc nêu mẫu số tử số PS Em trao đổi với bạn tập Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm Đánh giá: - Tiêu chí: + HS đọc phân số Nêu mẫu số tử số cử phân số ( Năm phần bảy ; tử số 5, mẫu số 7) 25 ( Hai mươi lăm phần trăm ; tử số 25, mẫu số 100) 100 91 ( Chín mươi mốt phần ba mươi tám : tử số 91, mẫu số 38) 38 60 ( Sáu mươi phần mười bảy ; tử số 60, mẫu số 17) 17 85 (Tám mươi lăm phần nghìn ; tử số 85, mẫu số 1000) 1000 + Tích cực hoàn thành nhiệm vụ giao + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 2: Viết thương sau dạng phân số Em làm tập vào Em trao đổi với bạn chia sẻ cách làm tập Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết thương dạng phân số 3: = ; 75 : 100 = ; 9:17 = + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: Ghi chép Bài tập 3: Viết số tự nhiên sau dạng phân số mẫu số Em làm tập vào Em trao đổi với bạn chia sẻ cách làm tập Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết số tự nhiên dạng phân số mẫu số + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 4: Viết số thích hợp vào trống Em làm tập vào Em trao đổi với bạn chia sẻ cách làm tập Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết phân số , 32 105 1000 ;105= ;1000= 1 1= ; 0= 32 = + Tự học tốt hồn thành - PP:Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nêu cách chia bánh cho người Viết phân số số phần Phần bánh người nhận được? Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết phân số số phần + Biết phần bánh người nhận được? - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ***************************************** Khoa học: SỰ SINH SẢN I MỤC TIÊU - Nhận biết người bố mẹ sinh số đặc điểm giống với bố mẹ Biết ý nghĩa sinh sản - Kỹ phân tích đối chiếu đặc điểm bố,mẹ để rút nhận xét bố mẹ đặc điểm giống - HS tình cảm gắn bó gia đình,quan hệ với người huyết thống -Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ô chữ bí mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 Trò chơi “Bé ” -Việc 1: Các nhóm xem số hình vẽ (tranh ảnh) -Việc 2:HS tiến hành chơi: Dựa vào đặc điểm người, em tìm bố mẹ cho em bé, sau dán hình vào phiếu cho cặp -Việc 3: Các nhóm NX, đánh giá * Tổng kết trò chơi, tuyên dương nhóm thắng Việc 4: Trả lời câu hỏi: ? Nhờ đâu mà em tìm bố mẹ cho em bé? ? Qua trò chơi, em nhận xét trẻ em bố mẹ chúng? - Gv chốt ý: Mọi trẻ em bố mẹ sinh đặc điểm giống bố mẹ Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm bố mẹ cho em bé + Qua trò chơi, rút trẻ em bố mẹ sinh đặc điểm giống với bố,mẹ + Chơi nhanh, tích cực, biết phản hồi - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: Ý nghĩa sinh sản người: -Việc 1: Yêu cầu H quan sát hình minh hoạ trang 4,5/SGK thảo luận nhóm đơi -Việc 2: Đại diện nhóm trình bày kết -Kết luận: Nhờ sinh sản mà hệ gia đình, dòng họ trì - Việc 3: H đọc mục Bạn cần biết Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu ý nghĩa sinh sản + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em sưu tầm ảnh sau bạn chơi trò chơi: Tìm bố mẹ cho bạn Qua nêu ý nghĩa sinh sản ? Nhờ đâu mà em tìm bố mẹ cho em bé? ? Qua trò chơi, em nhận xét trẻ em bố mẹ chúng? - Gv chốt ý: Mọi trẻ em bố mẹ sinh đặc điểm giống bố mẹ Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm bố mẹ cho em bé + Qua trò chơi nêu ý nghĩa sinh sản - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ********************************************* Thứ ba ngày 22 tháng năm 2018 ƠN TẬP: TÍNH CHẤT BẢN CỦA PHÂN SỐ Tốn: I.MỤC TIÊU: - Biết tính chất phân số,vận dụng để rút gọn phân số quy đồng mẫu số phân số (trường hợp đơn giản) - Rút gọn phân số quy đồng mẫu số phân số BT cần làm Bài 1,2 -.HS tính tốn cẩn thận, xác, trình bày đẹp -Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hái hoa dân chủ để ơn lại kiến thức tính chất phân số Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học HĐ1:Ơn tập tính chất phân số Việc 1: Đọc tính chất phân số SGK Việc 2: Lấy ví dụ minh họa tính chất phân số giải thích cho bạn nghe Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm tính chất phân số + Tự học tốt hồn thành - PP:Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời HĐ2: Ứng dụng tính chất phân số Việc 1: Rút gọn phân số 5 x 15 15 :   ;   6 x 18 18 : Việc 2: Trao đổi, chia sẻ với bạn cách rút gọn phân số Việc 3: Quy đồng mẫu số phân số Việc 2: Trao đổi, chia sẻ với bạn cách quy đồng mẫu số phân số trường hợp Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ hoạt động vừa thực Đánh giá: - Tiêu chí: + Vận dụng để rút gọn phân số quy đồng mẫu số phân số (trường hợp đơn giản) + HS nắm cách tìm phân số PS cho cách nhân tử số mẫu số với số tự nhiên khác + Cách rút gọn PS: Chia tử số mẫu số phân số cho số TN khác phân số phâ số cho + Quy đồng mẫu số hai PS + Cách quy đồng mẫu số hai ví dụ khác + Tự học tốt hồn thành - PP:Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài 1/6: Rút gọn phân số Em tự làm vào SGK - Em trao đổi với bạn kết giải thích cách làm HS trình bày trước lớp, GV chốt kết Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm rút gọn phân số? + Rút gọn phân số 15 18 36  ;  ;  25 27 64 16 + Tự học tốt hoàn thành - PP:Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 2/6: Quy đồng mẫu số phân số Em tự làm vào SGK - Nhóm trưởng tổ chức bạn thảo luận thống kết HS trình bày trước lớp, GV chốt kết Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm cách quy đồng mẫu số phân số + Quy đồng mẫu số phân số a) 2 x8 18 5 x3 15  ;   Ta có:  3x8 24 8 x3 24 1x3  ; giữ nguyên PS b) Vì 12 : = nên ta có:  12 4 x3 12 12 5 x8 40 3 x6 18  ;   c) Ta có:  6 x8 48 8 x6 48 + Tự học tốt hoàn thành - PP:Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, giao lưu chia sẻ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng với bạn nêu lại tính chất phân số Vận dụng để làm sau: + Tìm từ đồng nghĩa: + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ đồng nghĩa Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Bài tập 2: Đặt câu với từ em vừa tìm BT1 - HS tự đặt câu vào - Trao đổi với bạn câu vừa đặt Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đặt câu yêu cầu hay + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn.HS phản xạ nhanh - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 3: Chọn từ thích hợp ngoặc đơn để hoàn chỉnh văn Cá nhân làm Đổi chéo kiểm tra cho bạn, tự chữa lỗi (nếu sai) Cùng kiểm tra thống kết Chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Hiểu nghĩa từ ngoặc + Hiểu sắc thái câu với từ ngoặc để chọ từ thích hợp + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn.HS phản xạ nhanh - PP: Vấn đáp; Quan sát - KT: Nhận xét lời; Ghi chép C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng với người thân tìm từ đồng nghĩa gọi tên đồ vật vật xung quanh Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm từ đồng nghĩa gọi tên đồ vật vật xung quanh - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *********************************************** Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.MỤC TIÊU: - Biết cấu tạo ba phần văn tả cảnh yêu cầu phần Nêu nhận xét cách miêu tả cảnh vật “Buổi sớm cánh đồng” - Lập dàn ý văn tả cảnh buổi ngày - HS cảm nhận vẻ đẹp mơi trường thiên nhiên từ ý thức tuyên truyền người bảo vệ môi trường thiên nhiên - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, ngơn ngữ * Tích hợp GDMT: Ngữ liệu dùng để luyện tập (Buổi sớm cánh đồng) giúp HS cảm nhận vẻ đẹp môi trường thiên nhiên, tác dụng GDBVMT II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Đi tìm thầy thuốc để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu cấu tạo văn tả cảnh Nêu cấu tạo văn Nắng trưa trả lời nhanh, xác - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học HĐ1: Nhận xét Đọc văn “Buổi sớm cánh đồng” trao đổi với bạn: + Tác giả tả vật buổi sớm mùa thu? + Tác giả quan sát vật giác quan nào? + Tìm chi tiết thể quan sát tinh tế tác giả? + Bài văn giúp em cảm nhận điều gì? Việc 1: CTHĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp Việc 2: Báo cáo với thầy kết làm việc nhóm Đề xuất điều chưa hiểu Đánh giá: - Tiêu chí: + Nhận biết cách quan sát nhà văn đoạn văn Buổi sớm cánh đồng + Hiểu nghệ thuật quan sát miêu tả văn tả cảnh a)Những vật miêu tả là:vòm trời,giạt mưa,sợi cỏ,gánh rau,bó hoa hụê,bấy sáo,cánh đồng lúa mùa thu,mặt trời mọc… b)TG sử dụng giác quan:thị giác,xúc giác… + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, giao lưa chia B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ2: Luyện tập Lập dàn ý văn tả cảnh buổi sáng (hoặc trưa, chiều) vườn (hay công viên, đường phố, cánh đồng, nương rẫy) Việc Đọc yêu cầu chọn nội dung để lập dàn ý Việc 2: Lập dàn ý văn, ghi giấy nháp Trao đổi với bạn dàn ý vừa lập Sửa chữa, bổ sung cho Chia sẻ dàn ý nhóm Báo cáo viên báo cáo với thầy kết làm việc nhóm Đánh giá: - Tiêu chí:+ Lập dàn ý văn tả cảnh từ điều quan sát + Trình bày theo dàn ý cách rõ ràng , gây ấn tượng Mở bài:giới thiệu cảnh vật định tả(cảnh gì?Tả vào thời gian ngày? Lí em chọn cảnh vật để miêu tả gì?) Thân bài: Tả nét bật cảnh vật - Tả theo thời gian - Tả theo trình tự phận Kết bài:Nhận xét,cảm nghĩ em cảnh vật + Vận dụng điều học để giải nhiệm vụ học tập, tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, giao lưa chia C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Sáng thứ bảy, chủ nhật em ông tập thể dục đường làng quen thuộc Ơng muốn trình bày quan sát cách rõ ràng Em giúp ông lập dàn ý tả cảnh buổi bình minh Đánh giá: - Tiêu chí:+ Lập dàn ý văn tả cảnh buổi bình minh từ điều quan sát - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ****************************************** Luyện Tiếng Việt: TUẦN I.MỤC TIÊU: Giúp HS - Đọc hiểu truyện Con rồng cháu tiên Cảm nhận mong ước người xưa thể truyện cội nguồn dân tộc - Củng cố khái niệm từ đồng nghĩa Xác định từ đồng nghĩa - Giáo dục HS ý thức tự giác, rèn luyện đức tính đồn kết, yêu thương sống - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - Nhóm trưởng cho bạn nhóm quan sát tranh đốn xem tranh minh họa cho truyện nào? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp ? Theo em, hình ảnh tranh nói lên mong ước người Việt Nam? - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học Đánh giá: - Tiêu chí:+ Dự đốn tranh minh họa cho câu chuyện “Con rồng cháu tiên” + Giải thích cội nguồn dân tộc, mong ước đoàn kết thống cộng đồng người Việt - PP: Quan sát, Vấn đáp - K: GhTi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: *Việc 1: Đọc truyện “Con rồng cháu tiên” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại câu trả lời *Đánh giá: - Tiêu chí: + Trả lời nội dung câu hỏi SGK hiểu nội dung Câu 1: Truyện kể Lạc Long Quân Âu Cơ; thời đại mở đầu lịch sử Việt Nam Câu 2: Lạc Long Quân: rồng, nước, sức khỏe vơ địch, nhiều phép lạ Âu Cơ: sinh bọc trăm trứng, trăm trứng nở trăm Câu 3: Lòng tự hào nòi giống cao quý thiêng liêng mình, thể tình cảm ruột thịt người dân đất nước, tình đồn kết dân tộc Nắm nội dung bài: Ông cha ta muốn nhắn nhủ với cháu đời sau: Tất người dân Việt Nam anh em ruột thịt, sinh từ mẹ nên phải biết đồn kết, u thương lẫn + Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời.Trả lời câu hỏi sgk + Trả lời to, rõ ràng, lưu loát mạnh dạn - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Khoanh tròn vào chữ đặt trước nhóm gồm đồng nghĩa - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Nhóm trưởng cho bạn nhóm thảo luận, làm ơn luyện TV trang - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại nội dung Đánh giá: - Tiêu chí: +Xác định hai nhóm từ đồng nghĩa (buồn - sầu - tủi; êm đềm - êm ả - êm dịu) + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời * Việc 3: Em bạn chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ chấm - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi thảo luận, làm ôn luyện TV trang - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp ? Từ đồng nghĩa từ nào? Đánh giá: - Tiêu chí: + Củng cố khái niệm từ đồng nghĩa + Điền từ để hoàn chỉnh câu văn: a) Chợ ngày giáp Tết đơng b) Mọi người ngắm nhìn nhiều vật gốc viện bảo tàng c) Sau trận mưa rào, rụng đầy hè phố - PP: Vấn đáp KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Kể cho người thân nghe cội nguồn dân tộc Việt Nam Đánh giá: - Tiêu chí: + Kể cho người thân nghe cội nguồn dân tộc Việt Nam - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *********************************************** Kĩ thuật: I.MỤC TIÊU: ĐÍNH KHUY HAI LỖ (tiết 1) - Biết cách đính khuy hai lỗ - Đính khuy hai lỗ Khuy đính tương đối chắn * Học sinh khéo tay đính hai khuy hai lỗ đường vạch dấu, khuy đính chắn - HS cẩn thận, khéo tay, trình bày đẹp - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bộ đồ dùng CKT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động: - Hát tập thể - Ban văn nghệ tổ chức cho chơi trò chơi Hình thành kiến thức: - Giới thiệu - ghi đề - Nêu mục tiêu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH a Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét, tìm hiểu khuy hai lỗ Quan sát mẫu khuy hai lỗ hình 1a, 1b (SGK) trả lời câu hỏi: + Đặc điểm, hình dạng khuy hai lỗ? + Nhận xét đường khâu khuy hai lỗ? + Nhận xét khoảng cách khuy, so sánh vị trí khuy lỗ khuyết hai nẹp áo? Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến Việc 2: Tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết quan sát, nhận xét mẫu khuy hai lỗ + Nhận xét khoảng cách khuy, so sánh vị trí khuy lỗ khuyết hai nẹp áo + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời b Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật Việc 1: Đọc nội dung mục 1,2 (SGK) Việc 2: Trả lời câu hỏi (ghi nhanh nháp): + Nêu tên bước quy trình đính khuy (vạch dấu điểm đính khuy đính khuy vào điểm vạch dấu) Việc 1: Trao đổi với bạn Việc 2: Thống kết báo cáo với giáo Quan sát giáo thao tác mẫu Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc nội dung, biết bước quy trình đính khuy + Hiểu thao tác kĩ thuật + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp; Quan sát - KT: Nhận xét lời; Ghi chép C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Bà muốn đính khuy cho áo may mắt bà yếu Em háy giúp bà vạch dấu điểm đính khuy đính khuy vào điểm vạch dấu Đánh giá: - Tiêu chí: + Vạch dấu điểm đính khuy đính khuy vào điểm vạch dấu - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *********************************************** Thứ sáu,ngày 31 tháng năm 2018 PHÂN SỐ THẬP PHÂN Toán: I.MỤC TIÊU: - Biết đọc,viết phân số thập phân Biết số phân số viết thành phân số thập phân biết cánh chuyển phân số thành phân số thập phân - Rèn kĩ đọc, viết phân số thập phân BT cần làm: Bài 1,2,3, 4ac; - H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hái hoa dân chủ để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+Biết chọn cách so sánh thuận tiện để so sánh phân số,làm nhanh xác - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học * Giới thiệu phân số thập phân - Yêu cầu H đọc nhận xét mẫu số phân số: 17 , , 10 100 1000 - Tìm phân số thập phân phân số , CTHĐTQ điều hành nhóm chia sẻ đặc điểm phân số thập phân - Việc 1:Báo cáo với thầy kết việc em làm - Việc 2: Đọc nhận xét: + PSTP PS mẫu số 10, 100,1000,… + Một số PS viết thành PSTP Đánh giá: - Tiêu chí: :+ Hiểu phân số thập phân + Biết số phân số viết thành phân số thập phân biết cánh chuyển phân số thành phân số thập phân - PP: Vấn đáp, Quan sát - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập; Ghi chép B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Đọc phân số thập phân: - Hai bạn đọc cho nghe Chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí: :+ Đọc phân số thập phân + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 2: Viết phân số thập phân: - Cá nhân thực làm vào - Cặp đôi đổi chéo kiểm tra thống kết Chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí: :+ Viết phân số thập phân + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp; Quan sát - KT: Nhận xét lời; Ghi chép Bài 3: Phân số phân số thập phân: Cá nhân làm - Chia sẻ nhóm thống kết Chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí: :+ Biết phân số phân số thập phân + Biết phân số lại, phân số viết thành phân số thập phân + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, đặt câu hỏi Bài tập a,c: - Cá nhân thực làm vào - Cặp đôi đổi chéo kiểm tra thống kết Chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí: :+ Hiểu phần diễn giải cách tìm phân số thập phân phân số cho + Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, đặt câu hỏi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Viết phân số sau thành phân số thập phân: 98 ; ; 20 25 200 Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết đượcphân số thập phân - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *********************************************** Khoa học: I MỤC TIÊU NAM HAY NỮ ? (T1) - Nhận cần thiết phải thay đổi số quan niệm xã hội vai trò nam nữ - Trình bày suy nghĩ quan niệm nam, nữ xã hội -HS biết tôn trọng người giới khác giới, không phân biệt nam nữ -Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Tranh minh hoạ SGK; Mơ hình người nam nữ, phiếu BT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Vượt chướng ngại vật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Trả lời ý nghĩa sinh sản người, nhanh xác + Biết điều xảy người khơng khả sinh sản - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 Tìm hiểu khác nam nữ mặt sinh học: -Việc1: HS hoạt động theo nhóm thảo luận trả lời câu hỏi 1, 2, SGK trang -Việc2: Đại diện nhóm trình bày kết - GV chốt : Giữa nam nữ nhiều điểm giống như: phận thể giống nhau; học, chơi, thể tình cảm, Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu khác nam nữ mặt sinh học + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HĐ2: Trò chơi “Ai nhanh, Ai đúng?” -Việc 1: HS mở SGK trang 8, đọc tìm hiểu nội dung trò chơi “Ai nhanh, đúng?” -Việc 2: chia lớp thành đội, HS chơi “Tiếp sức” +Mỗi đội cử em tham gia chơi chọn phiếu vào cột phù hợp - Việc 3: Nhận xét, đánh giá GV yêu cầu HS đọc mục “Bạn cần biết” Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết xếp vào nhóm, trình bày kết ,giải thích cách xếp + Biết chia sẻ kết học tập với nhóm - PP: Vấn đáp; Quan sát - KT: Nhận xét lời; Ghi chép C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng bạn thảo luận nội dung sau: -Em biết vê quan niệm xã hội nam nữ? -Em gặp trường hợp phân biệt đối xử nam nữ chưa? -Tại không nên phân biệt đối xử nam nữ? Đánh giá: - Tiêu chí: + Hiểu khác nam nữ + Biết tôn trọng người giới khác giới, không phân biệt nam nữ - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ********************************************* Đạo đức: EM LÀ HỌC SINH LỚP I.MỤC TIÊU: Giúp HS biết: - HS lớp HS lớp lớn trường, cần phải gương mẫu cho em lớp học tập - ý thức học tập, rèn luyện Vui tự hào HS lớp - GDMTBĐ: Tích cực tham gia hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo lớp, trường, địa phương tổ chức - HS ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng HS lớp Yêu quý tự hào trường lớp - Tự nhận thức (Tự nhận thức học sinh lớp5) Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: -Tranh tình SGK Phiếu học tập III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ong tìm mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Hoạt động 1: Phân tích tranh Thảo luận nhóm - Việc 1: GV cho lớp quan sát tranh ảnh SGK trang 3- thảo luận theo câu hỏi sau: - Tranh vẽ gì? - Em nghĩ xem tranh, ảnh ? - HS lớp khác so với HS khối lớp khác ? - Theo em, cần làm để xứng đáng HS lớp ? - Việc 2: Chia sẻ: Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhận xét - Kết luận: Năm em lên lớp Lớp lớp lớn trường Vì vậy, HS lớp cần phải gương mẫu mặt em HS khối lớp khác học tập Đánh giá: - Tiêu chí: + HS thấy vị HS lớp 5, thấy vui tự hào HS lớp + Biết chia sẻ kết với nhóm - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời *Hoạt động 2: Làm tập 1, VBT: - Việc 1: Thảo luận theo nhóm Nêu yêu cầu tập 1: Quan sát ghi vào tranh việc mà bạn HS lớp tranh thực - Việc 2: Chia sẻ, đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhận xét - Gv nhận xét, kết luận: Chốt nội dung tranh Đánh giá: - Tiêu chí: + HS kể chuyện gương tốt HS lớp + Biết điều học từ gương + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *Hoạt động 3: Tự liên hệ: (Làm tập 2, VBT): - Việc 1: Thảo luận theo nhóm Hãy ghi cách ứng xử cần thiết tình vào chỗ chấm: - Việc 2: Chia sẻ, đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhận xét - GV nhận xét, kết luận: Chốt cách ứng xử tình - GDMTBĐ: Tích cực tham gia hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo lớp, trường, địa phương tổ chức - Là HS lớp em cần làm để bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo lớp, trường, địa phương tổ chức? Thảo luận nhóm, - Chia sẻ, đại diện nhóm trình bày kết - Nghe GV nhận xét Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết cách ứng xử cần thiết tình + Biết việc cần làm để bảo vệ tài nguyên, môi trường biển + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp Tích hợp - KT: Nhận xét lời Xử lí tình *Hoạt động 4: Chơi trò chơi phóng viên - Chọn số em làm phóng viên( Báo Thiếu niên Tiền phong Đài truyền hình Việt Nam) để vấn HS khác số nội dung liên quan đến chủ đề học.Ví dụ: - Theo bạn học sinh lớp cần phải làm gì? - Bạn cảm thấy HS lớp 5? - Bạn thực điểm chương trình ( rèn luyện đội viên? - Bạn hát đọc thơ chủ đề “ Trường em” - Nhận xét khen em làm phóng viên tốt Đánh giá: - Tiêu chí: + HS thấy HS lớp HS lớp lớn trường, cần phải gương mẫu cho em lớp học tập + Rèn luyện NL ngôn ngữ, biết ứng xử linh hoạt, tự tin PP: Tích hợp, Vấn đáp KT: Trò chơi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: -Cùng người thân vận dụng kiến thức học vào thực bảo vệ môi trường biển, hải đảo, nơi địa bàn dân cư sinh sống Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết việc cần làm để bảo vệ môi trường biển, hải đảo, nơi địa bàn dân cư sinh sống - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ******************************************* HĐTT: SINH HOẠT LỚP I MỤC TIÊU: - Đánh giá hoạt động tuần 1.Triển khai kế hoạch hoạt động tuần - HS biết nhận mặt mạnh mặt chưa mạnh tuần để hướng phấn đấu tuần tới; ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ tiến - Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể -NL: xây dựng lực tự quản, tự tin sinh hoạt tập thể II CHUẢN BỊ - Kế hoạch tuần tới III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A.HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động: Sinh hoạt văn nghệ (Trò chơi) Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Đánh giá hoạt động tuần qua Việc 1: CTHĐTQ điều hành: - CTHĐTQ điều hành nhóm làm việc Việc 2: Các nhóm tự đánh giá: - Các nhóm tự đánh giá nhận xét - Đại diện nhóm báo cáo trước lớp Việc 3: CTHĐTQ đánh giá, nhận xét - CTHĐTQ tổng hợp ý kiến, đánh giá, nhận xét chung toàn lớp, đề xuất tuyên dương bạn HTT tiến Việc 4: Giáo viên đánh giá nhận xét: - GV đánh giá tổng quát hoạt động lớp (nêu ưu điểm nổit rội tồn tuần) +Nhìn chung em trì tốt nề nếp: Vệ sinh lớp học , phong quang sẽ,không xả rác bừa bãi +Tự quản đầu buổi tốt + Đi học chuyên cần, + Các ban làm việc nghiêm túc, trách nhiệm + Các ban làm việc nghiêm túc, trách nhiệm ban + Một số bạn tiến kĩ giải tốn Thắng, Tới + ý thức rèn chữ viết em Thắng, Bảo + Phong trào thi đua học tập sơi + Đã chăm sóc CTMN - Giải ý kiến đề nghị, thắc mắc lớp Việc 5: Bầu HĐTQ năm học 2017-2018 - GV nêu thể lệ, cách thức bầu, tiêu chuẩn bầu vào ban - H thảo luận, đề cử thành viên nhóm vào ban - CTH ĐTQ (cũ) điều hành lớp bầu, chốt danh sách - GVCN công nhận HĐTQ năm học giao nhiệm vụ cho ban Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS biết tồn mặt đạt tuần để hướng khắc phục phát huy + Bầu HĐTQ trách nhiệm nổ +Tham gia tích cực HĐ lớp - PP: vấn đáp, quan sát - KT: đặt câu hỏi-nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 2: Triển khai nhiệm vụ tuần tới: Việc 1: GV triển khai kế hoạch tuần tới: GV phổ biến kế hoạch hoạt động tuần tới : + Tiếp tục ổn định nề nếp + Chuẩn bị điều kiện để khai giảng năm học + Bổ sung đầy đủ dụng cụ học tập, sách + Giữ vệ sinh lớp học khu vực phân công, giữ VS cá nhân + Rèn kĩ nhân chia, cộng, trừ : Huy Việc 2: Học sinh tham gia ý kiến: HS nêu đề xuất, ý kiến Việc 3: GV trao đổi, dặn dò Đánh giá: - Tiêu chí: + Ý thức tự quản, phát biểu xây dựng kế hoạch tuần tới +Trình bày rõ ràng + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp, - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: GVCN nêu gương số bạn ngoan, chăm ý thức tốt để bạn khác học tập Đánh giá: - Tiêu chí :+ Học tập gương bạn ngoan,chăm + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Quan sát; Vấn đáp, - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời ******************************************* ... Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2: Báo cáo với cô giáo kết làm việc thành viên nhóm Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết phân số , 32 10 5 10 00 ;10 5= ;10 00= 1 1= ; 0= 32 = + Tự học tốt... so sánh phân số + So sánh phân số - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *********************************************** Thứ năm, ngày 30 tháng năm 2 018 ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tiếp theo) Toán:... phân số lớn 1, bé 1, CTHĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp đặc điểm phân số lớn 1, bé 1, Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm phân số lớn 1, phân số 1, phân số bé + Điền dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô yến , , Tìm hiểu nội dung., Quan sát tranh và trả lời câu hỏi., - KT: Nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập.Ghi chép., - Tiêu chí: +Nêu được cấu tạo của bài văn tả cảnh. Nêu được cấu tạo của bài văn Nắng trưa trả lời nhanh, chính xác.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm