0

Tuần 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thị huyền

16 126 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 11:00

Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Tuần 11 : Từ ngày 29 / 10 đến ngày 2/ 11/ 2018 Thứ ngày Buổi Tiết Sáng Hai 5/11 Chiều Sáng Ba 6/11 Chiều Sáng Tư 7/11 Chiều Sáng Năm 8/11 Chiều Sáng Sáu 9/11 Chiều Môn Chào cờ Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 3 Tiếng Việt Toán ÔLTV 4 Tiếng việt Toán Tiếng việt Tiếng việt Đọc sách Tiếng việt SHTT Tên dạy Ghi Bài 11A: Đất quý, đất yêu T1 Bài tốn giải phép tính(Tiếp theo) T1 Bài 11A: Đất quý, đất yêu (T2) Bài 11B: Quê hương tươi đẹp (T1) Bài toán giải phép tính(Tiếp theo) (T2 ) Bài 11B: Quê hương tươi đẹp ( T2) Bảng nhân (T1) Luyện Tuần 11 Bài 11B: Quê hương tươi đẹp (T3) Bảng nhân (T2) Bài 11C Em yêu quê hương (T1) Bài 11C Em yêu quê hương (T2) Bài 11C Em yêu quê hương ( T3) Sinh hoạt lớp TUẦN 11 GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2018 Buổi sáng: Tiếng Việt: BÀI 11 A: ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU(T1) I Mục tiêu: - Đọc hiểu câu chuyện Đất quý, đất yêu -KN: Học sinh đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ -TĐ: Giáo dục cho h/s biết yêu quý đất đai Tổ quốc có việc làm để bảo vệ xây dựng đất nước giàu đẹp - NL:Đọc hay, đọc diễn cảm, trả lời lưu loát II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Máy chiếu, Máy tính HS: TLHDH,vở III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1 Giải câu đố: Tìm tên dòng sơng( Theo TLHDH) * Tiêu chí: Tìm tên sơng: sơng Hồng, sông Hương * Phương pháp: Vấn đáp * Kỹ thuật: Trình bày miệng HĐ2 Nghe thầy đọc câu chuyện Giọng quê hương (Theo TLHDH) - Em lắng nghe cô đọc câu chuyện HĐ3 Thay đọc lời giải nghĩa; đọc từ ngữ "(Theo TLHDH) * Tiêu chí: Đọc đúng, trôi chảy từ ngữ nêu nghĩa từ: Ê- ti- ô- pi- a, cung điện, khâm phục * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ4,5 Luyện đọc ( Theo TLHDH) * Tiêu chí: đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ, biết phân biệt giọng đọc nhân vật * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc hạn chế đọc từ khó bài, đọc trơi chảy tồn hiểu ND học - HS HTT: Tiếp cận giúp em đọc diễn cảm hiểu câu chuyện HĐ6 Trả lời câu hỏi"(Theo TLHDH) * Tiêu chí: Trả lời câu hỏi (câu c) Trình bày mạch lạc * Phương pháp: Vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng Đọc cho người thân nghe GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Tiêu chí: Đọc đúng, lưu lốt tập đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng ******* Tốn: BÀI TỐN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH(T) T1 I Mục tiêu: KT: - Em biết giải trình bày tốn hai phép tính TĐ: H tự giác học toán, hợp tác làm việc bạn NL: Hợp tác tốt với bạn, có lực tự học giải vấn đề toán học II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học HĐ1, 2: Giải toán(Theo TLHDH) * Đánh giá: + Nội dung: - HS bước đầu biết giải trình bày giải tốn hai phép tính Rèn KN tóm tắt giải tốn + Phương pháp: Quan sát sản phẩm, vấn đáp; viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; Đặt câu hỏi; ghi chép ngắn - HS hạn chế: Giúp HS nắm cách giải trình bày tốn giải hai phép tính IV Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ học hôm với người thân ***** Buổi chiều: TIẾNG VIỆT: BÀI 11 A: ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU(T2) I Mục tiêu: Kiến thức: - Đọc hiểu câu chuyện Đất quý, đất yêu - Nghe - nói quê hương Kĩ năng: - Hiểu ND: Trả lời tài liệu học; qua hiểu nội dung bài: Thái độ: - Có thái độ tích cực học tập ;4 Năng lực: rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Máy chiếu, Máy tính HS: TLHDH,vở III Hoạt động dạy học: HĐ1,2: Thảo luận trả lời câu hỏi(Theo TLHDH) + Tiêu chí đánh giá: Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh -Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Câu 1: Hai người khách vua Ê-ti-ơ-pi-a đón tiếp nào? H: Vua mời họ vào cung điện ,mở tiệc chiêu đãi tặng họ nhiều vật quý Câu 2: Khi khách xuống tàu, viên quan người Ê- ti- ơ- pi –a làm gì? H:Viên quan bảo khách dừng lại, cởi dày để họ cạo đất đế giày để khách xuống tàu trở nước Câu 3: Vì người Ê-ti-ơ-pi-a không để khách mang dù hạt cát nhỏ?H: Vì người Ê-ti-ơ-pi-a coi đất q hương họ thứ thiêng liêng ,cao quý - HS nắm nội dung bài: Tình cảm thiết tha gắn bó nhân vật câu chuyện với quê hương, với người thân qua giọng nói quê hương thân quen - Trả lời to, rõ ràng, lưu loát mạnh dạn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Nói quê hương nơi em theo gợi ý(Theo TLHDH) *Đánh giá + Tiêu chí: - Nói quê hương nơi em theo gợi ý - Diễn đạt, to, rõ ràng, tự tin + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng; -Hỏi người thân hát , thơ quê hương ***** TIẾNG VIỆT: BÀI 11B: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (T1) I Mục tiêu: KT: - Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu - Kể lưu loát, diễn xuất tốt bộc lộ tính cách nhân vật câu chuyện TĐ: Giáo dục cho HS biết u q đất đai Tổ quốc có việc làm để bảo vệ xây dựng đất nước giàu đẹp NL: Tự học; hợp tác - THGDBVMT: GDHS yêu cảnh đẹp đất nước ta, từ thêm u q mơi trường xung quanh, có ý thức BVMT II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Máy chiếu, Máy tính HS: TLHDH,vở III Hoạt động học HĐ 1: Cùng giải câu đố Đánh giá: * Tiêu chí: - Giải đúng, nhanh câu đố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Làng San, Thái Nguyên * Phương pháp: Quan sát,vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ2: Sắp xếp tranh(Theo TLHDH) Đánh giá: GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 * Tiêu chí: Sắp xếp tranh theo trình tự chi tiết câu chuyện: 3-1- 2-4 * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ3 Kể chuyện nối tiếp đoạn( TheoTLHDH) * Đánh giá: + Tiêu chí : - HS kể nội dung đoạn câu chuyện - Giọng kể lưu loát, hấp dẫn , hay, diễn xuất tốt bộc lộ tính cách nhân vật - Tự học, hợp tác +Phương pháp: vấn đáp +Kĩ thuật: kể chuyện; tôn vinh học tập, nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ học hôm với người thân ****** Thứ ba ngày tháng 11 năm 2018 Buổi sáng: TOÁN: GIẢI BÀI TỐN BẰNG HAI PHÉP TÍNH (T2) I Mục tiêu: KT:- Em biết giải trình bày tốn hai phép tính KN:Rèn kĩ giải BT hai phép tính xác TĐ: - H tự giác học tốn, hợp tác làm việc bạn NL Hợp tác tốt với bạn, có lực tự học giải vấn đề toán học II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học HĐ 1,2: Giải toán * Đánh giá: + Nội đung: - HS nắm cách giải trình bày giải tốn hai phép tính Vận đụng giải tốt + Phương pháp: Quan sát sản phẩm, vấn đáp; viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; Đặt câu hỏi; ghi chép ngắn HĐ 3: Tính ( theo mẫu) * Đánh giá: + Nội dung: - HS nắm cách làm gấp l sơ lên nhiều lần tính kết + Phương pháp: Quan sát , vấn đáp; viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; trình bày miệng; ghi chép ngắn IV Hoạt động ứng dụng; * Đánh giá: GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 + Nội dung: - HS nhìn vào tóm tắt nêu tốn - Giải trình bày giải tốn hai phép tính đúng, khoa học + Phương pháp: Quan sát , vấn đáp; viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn ****** Thứ tư ngày tháng 11 năm 2018 Buổi sáng: Tiếng việt: BÀI 11B: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (T2) I Mục tiêu: KT:- Cũng cố cách viết chữ hoa G - Mở rộng vốn từ quê hương KN: - Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy định TĐ: Có ý thức cẩn thận, luyện chữ đẹp, giữ Năng lực: HS hợp tác nhóm,tự giải vấn đề * THBVMT - GD tình cảm yêu quê hương II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Máy chiếu, Máy tínhThẻ từ HĐ4;chữ mẫu G, Ghềnh Ráng HS: TLHDH,vở III Hoạt động học HĐ4: Thi xếp từ thành nhóm( Theo TLHDH) *Đánh giá + Tiêu chí : + Xếp từ vào nhóm thích hợp từ thuộc nhóm vật q hương : Cây đa, dòng sơng, đò, mái đình, núi, phố phường,và nhóm từ tình cảm q hương: Gắn bó, nhớ thương, yêu quý, thương yêu, bùi ngùi, tự hào -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HĐ 5: Trả lời câu hỏi( Theo TLHDH) *Đánh giá + Tìm từ thay cho quê hương: Quê quán, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HĐ 1: Viết vào theo mẫu ( Theo TLHDH) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cấu tạo chữ hoa G gồm có (2 nét ),độ cao li; độ rộng + Nắm cách viết chữ G hoa điểm đặt bút đến điểm kết thúc + Hiểu nghĩa từ ứng dụng “Ghềnh Ráng ”(là tên gọi Mộng Cầm) thắng cảnh Bình Định, có bãi tắm đẹp.Câu ứng dụng : Ai đến huyện Đông Anh Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Câu ca giới thiệu Thành cổ Loa thờ An Dương Vương Đông Anh - Hà Nội - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi ; nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ học hơm với người thân ***** TỐN: BẢNG NHÂN (T1) I Mục tiêu: - Em học thuộc bảng nhân II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Máy chiếu, Máy tính HS: TLHDH,vở,các bìa có chấm tròn III Hoạt động học HĐ 1: Trò chơi “ Truyền điện” : Ôn lại bảng chia *Đánh giá - Nội đung: +Truyền điện nhanh, nói to, khơng bị lặp kết + PP: vấn đáp trình + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Lập bảng nhân Nội dung ĐGTX: + HS thực việc lập bảng nhân cách khoa học, nhanh xác + HS thuộc bảng nhân lớp + Thấy mối liên hệ chặt chẽ phép cộng phép nhân - PP: Quan sát trình, qs sản phẩm, vấn đáp, gợi mở, pp viết - KT: Nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 3: Trò chơi” Đếm thêm 8” * Nội dung ĐGTX - Nắm bảng nhân để tính nhanh kết dãy số - Vận dụng bảng nhân để viết thêm số từ đến 80 xác, nhanh, khoa học * Phương pháp: Tích hợp, quan sát, vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Nhận xét lời, thực hành, thí nghiệm, thực tiễn C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Đọc thuộc bảng nhân cho bạn bè người thân nghe ÔLTV: ***** EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 11 I MỤC TIÊU - Đọc hiểu truyện Cháy nhà hàng xóm Hiểu nội dung truyện: Thấy cháy nhà hàng xóm, khơng sang giúp tai họa đến với nhà mình;Tìm từ ngữ nói q hương Tìm phận câu theo mẫu Ai gì? (BT 3,4);Viết từ chứa tiếng bắt đầu x/ s; vần ươn/ ương; - Rèn kĩ có ý thức trách nhiệm người xung quanh - Giáo dục HS biết sống người, q trọng tình làng nghĩa xóm GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Rèn phát triển lực ngôn ngữ, tự học giải vấn đề, hợp tác II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ viết nội dung tập III Hoạt động học Bài 2:Đọc thầm câu chuyện "Cháy nhà hàng xóm "và TLCH Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : - HS nắm nội dung trả lời câu hỏi đủ ý, xác Câu 1: Thấy có nhà cháy, người làng làm gì? (H: Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu sức tìm cách dập đám cháy) Câu 2: Vì người hàng xóm khơng giúp người chữa cháy?(H: Vì nghĩ cháy nhà hàng xóm chẳng việc phải bận tâm) Câu 3:Câu chuyện kết thúc nào?(H: Nào ngờ lửa lúc to, gió thổi mạnh bén sang mái nhà ơng ta , lúc ơng ta cuống cuồng tìm cách dập lửa không kịp Nhà của cải ông ta bị lửa thiêu sạch) Câu 4: Theo em câu chuyện muốn khuyên điều gì?(H: Phải biết quan tâm - Thơng qua câu chuyện hình thành cho em đức tính tốt, biết yêu thương quan tâm tới người, ln có ý thức giúp đỡ người khác + Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép nhắn; hỏi đáp, trình bày miệng; nhận xét lời Bài 3: Tìm tơ màu từ ngữ tình cảm Quê hương * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS tìm tơ màu từ ngữ tình cảm quê hương là: nhớ thương, bùi ngùi, gắn bó, tự hào, yêu quý, yêu thương + Phương pháp: Viết + Kĩ thật: Trình bày miệng; viết nhận xét Bài 4: Viết phận câu vào chỗ thích hợp * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm mẫu câu Ai làm để viết phận vào chỗ thích hợp bảng .+ Phương pháp: Viết + Kĩ thật: Trình bày miệng; viết nhận xét Bài 5: Điền vào chỗ trống: sâu/ xâu; xa/ sa * Đánh giá: * Tiêu chí đánh giá : - Viết điền từ sâu hay xâu, za hay xa, ươn hay ương, lượn hay lượng vào chỗ trống cho phù hợp - Điền nhanh trình bày * PP: Vấn đáp * KT: Trình bày miệng; nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Tìm thêm từ ngữ nói q hương chia sẻ với người thân BT GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Thứ năm ngày tháng 11 năm 2018 Buổi sáng: Tiếng việt: BÀI 11B: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (T3) I Mục tiêu: Kiến thức: Nghe viết tả, viết đảm bảo quy trình; Viết từ dễ viết sai, tên riêng nước ngoài, 2.Kĩ năng: - Viết số từ ngữ chứa tiếng có vần ong/oong tiếng mở đầu có âm đấu/x tiếng có vần ươn/ ương Thái độ: HS viết cẩn thận, trình bày đẹp Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm - Viết số từ ngữ chứa tiếng có vần ong/oong, tiếng mở đầu s/x II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở, BN III Hoạt động học HĐ 2,3: Viết tả Đánh giá: *Tiêu chí: + Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: Ê- ti- ô- pi –a, thiêng liêng + Viết đảm bảo tốc độ, tả, chữ trình bày đều, đẹp * PP: Quan sát, vấn đáp * KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời HĐ 4,5: Chọn vần ong/ oang * Đánh giá: *Tiêu chí đánh giá: - HS điền vào chỗ trống vần ong/ oong ( coong, cong, làm xong việc, xoong nồi) *Phương pháp đánh giá: Vấn đáp * Kĩ thuật đánh giá: ghi chép ngắn; nhận xét lời, tơn vinh học tập HĐ 6: Tìm tiếng theo âm vần *Tiêu chí đánh giá: - HS thi tìm nhanh chép *Phương pháp đánh giá: Vấn đáp * Kĩ thuật đánh giá: ghi chép ngắn; nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: + HĐ 2,4,6 HĐTH: Hỗ trợ em luyện từ khó viết từ nghe viết đoạn văn Phân biệt vần ong/oong, ươn/ương - HS hạn chế: Bài : Giúp HS hạn chế nghe-viết tả đoạn Đất quý, đất yêu Chữ viết mẫu chữ quy định Biết chọn vần ong/oong để điền vào chỗ chấm thích hợp Tìm tiếng có âm đầu bắt đầu s/x - HSHTT: Viết đẹp, tả GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Tìm thêm từ chứa vần ong/oong IV Hoạt động ứng dụng; - Về nhà chia sẻ với người thân, bạn bè qui tắc tả ***** TỐN: BẢNG NHÂN (T2) I Mục tiêu: KT: - Vận dụng bảng nhân vào thực hành tính giải tốn - Nhận biết tính chất giao hốn phép nhân với ví dụ cụ thể TĐ: - H tích cực, tự giác làm NL:- Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học: HĐ : Bài Tính nhẩm : Đánh giá.* Nội dung ĐGTX: - HS thông hiểu bảng nhân để trả lời nhanh kết phép tính - Vận dụng bảng nhân để thực hành tính nhanh, xác - Hợp tác tốt với bạn, có khả tự học giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát, thực hành * Kĩ thuật: Nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 2: Giải tốn Đánh giá * Tiêu chí: - HS biết vận dụng bảng nhân để giải tốn có lời văn - Thực hành giải tốn có lời văn đúng, nhanh xác * PP: PP quan sát; PP vấn đáp, viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời; vấn đáp; phân tích phản hồi HĐ 3: Bài Tính : Đánh giá * Nội dung ĐGTX - HS nắm cách tính giá trị biểu thức có phép tính nhân, cộng - Vận dụng thực hành tính giá trị biểu thức cách khoa học, trình bày cẩn thận, xác làm * Phương pháp: PP quan sát, PP viết, vấn đáp * Kĩ thuật: NX lời, ghi chép ngắn HĐ 4:Bài Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm: Đánh giá * Nội dung ĐGTX - Nhận xét tính chất giao hốn phép nhân - Vận dụng bảng nhân để tính nhanh, xác, khoa học * Phương pháp: quan sát, vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Nhận xét lời, thực hành, thí nghiệm, thực tiễn HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Thực theo sách HDH GV: Nguyễn Thị Huyền 10 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 ***** Buổi chiều: TIẾNG VIỆT: BÀI 11C: EM YÊU QUÊ HƯƠNG(T1) I Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc nhịp thơ bộc lộ niềm vui qua giọng đọc Hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp quê hương thể tình yêu quê hương tha thiết người bạn nhỏ ( Trả lời câu hỏi rong SGK) - Đọc hay, đọc diễn cảm, trả lời lưu lốt, thể tình u q hương, đất nước - Có thái độ tích cực học tập - THGDBVMT: GD H yêu cảnh đẹp đất nước ta, từ thêm u q mơi trường xung quanh, có ý thức BVMT - Năng lực: rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II Chuẩn bị ĐDDH - GV : TLHDH, MC, MT - HS : TLHDH, Vở III Hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Cho bạn xem tranh em vẽ, giới thiệu với bạn nhà em Việc 1: Em suy nghỉ xem tranh giới thiệu nhà Việc 2: Em bạn chia sẻ tranh ngơi nhà Việc 3: Nhóm trưởng u cầu bạn chia sẻ trước nhóm, nhận xét - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: +Giới thiệu ngơi nhà cho bạn nge - PP: Quan sat, vấn đáp - KT: Nhận xét lời GV: Nguyễn Thị Huyền 11 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Nghe thầy cô đọc sau - Em lắng nghe GV đọc mẫu toàn hướng dẫn giọng đọc Đọc từ ngữ lời giải nghĩa Việc 1: Em đọc từ ngữ lời giải nghĩa Việc 2: Em bạn chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ * Tiêu chí: Đọc đúng, trơi chảy từ ngữ nêu nghĩa từ: sông máng( sông đào) * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời Nghe thầy cô hướng dẫn đọc Việc 1: Em đọc từ ngữ câu Việc 2: Em bạn đọc cho nghe - CTHĐTQ yêu cầu bạn đọc, chia sẻ lớp nhận xét Mỗi bạn đọc đoạn, tiếp nối hết Vẽ quê hương Việc 1:Em đọc đoạn nối tiếp hết Việc 2: Em bạn đọc cho nghe, nhận xét Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu bạn đọc nối tiếp nhóm, nhận xét - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: đánh giá kĩ đọc HS + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết ngắt cuối dòng nghỉ cuối khổ thơ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Kể tên cảnh vật màu sắc Việc 1: Em đọc trả lời câu hỏi GV: Nguyễn Thị Huyền 12 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Kể tên cảnh vật tả thơ? - Kể tên màu sắc tả cảnh vật quê hương thơ? Việc 2: Em bạn chia sẻ nhận xét Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu bạn chia sẻ nhận xét CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp - Nội dung Vẽ quê hương nói lên điều gì? Chúng ta cần làm để bảo vệ mơi trường thêm đẹp hơn? + Tiêu chí đánh giá: Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh Câu 1: Kể tên cảnh vật tả thơ? H: Tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, ngói mới, trường học , gạo, mặt trời, cờ Tổ quốc Câu 2: Cảnh vật quê hương tả nhiều màu sắc.Hãy kể tên màu sắc ấy?H: Tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh mát, trời mây xanh ngắt ,ngói đỏ tươi, trường học đỏ thắm , mặt trời đỏ chót Câu 3: Vì tranh quê hương đẹp? Chọn câu trả lời sớm nhất? Câu c Nội dung : Ca ngợi vẻ đẹp quê hương thể tình yêu tha thiết quê hương bạn nhỏ - Trình bày to rõ ràng, lưu loát *Phương pháp: quan sát, vấn đáp * Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời Chọn câu trả lời em cho nhất: Việc 1: Em đọc chọn câu trả lời HDH Việc 2: Em bạn hỏi đáp - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Như TLHDH TIẾNG VIỆT: ***** BÀI 11C: EM YÊU QUÊ HƯƠNG (T2) I Mục tiêu: GV: Nguyễn Thị Huyền 13 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 KT: - Viết từ ngữ chứa tiếng mở đầu s/x - Củng cố kĩ hiểu biết câu Ai làm gì? - TĐ: u thích mơn học - Năng lực: HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngơn ngữ II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học * Hoạt động 1,2: Bài 1: Điền vào chỗ trống s hay x * Đánh giá: *Tiêu chí đánh giá: - HS điền Điền vào chỗ trống s hay x - Kĩ tư tìm âm điền vào chỗ chấm - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HĐ 3: Tìm phận câu trả lời câu hỏi “ Ai? “ làm gì?” *Đánh giá: - Tiêu chí: - Tìm đúng, rõ phận câu trả lời câu hỏi “ Ai?” phận câu trả lời “ làm gì” - PP: Quan sát KT: Nhận xét lời Dự kiến phương , án hỗ trợ cho đối tượng HS: +/ HĐ 1,2,3 HĐTH: Hỗ trợ HS phân biệt s/x, phân biệt phận câu - HS hạn chế: Giúp HS biết chọn s/ x điền vào mồi chỗ trống phù hợp, củng cố kỹ đặt câu hỏi cho phận mẫu câu Ai làm gì? Bộ phận đứng trước TLCH gì? Vì sao? Bộ phận đứng sau TLCH gì? Vì sao? - HSHTT: IV Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ học hôm cho người thân ***** Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2018 Buổi chiều: Tiếng việt: BÀI 11C: EM YÊU QUÊ HƯƠNG (T3) I Mục tiêu: - Cũng cố kĩ hiểu biết câu Ai làm gì? - KN: Vận dụng đặt câu theo mẫu: Ai ? làm gì? - Năng lực: HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngôn ngữ II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Nguyễn Thị Huyền 14 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học HĐ 4,5: Thảo luận để đặt câu theo mẫu Ai ( ) làm gì? *Đánh giá: - Tiêu chí: - Đặt câu nói hoạt động người, vật tranh - Viết câu vừa đặt vào - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS hạn chế: :Tiếp cận giúp HS dựa vào tranh để đặt câu nói hoạt động người, vật tranh theo mẫu câu Ai làm gì? Gợi ý: Tranh1: Đàn gà đạng làm gì? Tranh 2: Các bạn nhỏ làm gì? - HSHTT: Học sinh đặt câu theo mẫu Ai làm cho tranh? IV Hoạt động ứng dụng; Thực theo sách TLHDH ***** SINH HOẠT: SINH HOẠT LỚP I/ Mục tiêu: Giúp HS - Nhận xét, đánh giá hoạt động lớp tuần 11 - Thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động lớp tuần 12 - GD HS biết kính yêu quan tâm đến thầy, Đồng thời có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích có để tuần tới đạt KQ cao - II Chuẩn bị: - GV: + Nhận xét mặt hoạt động lớp tuần 10 + Kế hoạch tuần 11 + Một số nội dung tổ chức trò chơi - HS: + Hội đồng tự quản trưởng ban CB đầy đủ nhận xét, đánh giá + Các nhóm chuẩn bị nội dung sinh hoạt theo chủ điểm tháng 11 II CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1.Khởi động: - TB VN điều hành lớp hát Nhận xét tuần qua: Hoạt đông 1: Tổng kết, đánh giá, nhận xét công tác tuần 11: * Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành trưởng ban báo cáo kết hoạt động mà ban phụ trách tuần qua + Các trưởng ban báo cáo GV: Nguyễn Thị Huyền 15 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 + Phó chủ tịch HĐTQ nhận xét mặt + Chủ tịch HĐTQ nhận xét tình hình hoạt động lớp thời gian qua + GV nhận xét chung: -Ưu điểm: + HS thành phần HĐTQ nhiệm vụ + HS chuẩn bị đủ sách vở, DCHT chu đáo theo thời khố biểu HT + Các nhóm ổn định nề nếp tự quản, HĐ giờ, HĐ đầu nghiêm túc, hiệu + Lớp thi đua HT thực nhiều HĐ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 + Nhiều HS có ý thức học tập tốt, chuẩn bị sách đầy đủ theo thời khóa biểu, biết tự quản, tích cực, tự giác học tập ( Phú, Nhàn, Bảo Yến, Hà, Chi, ) - Một số tồn tại: + Một số HS làm cẩu thả, quên dụng cụ học tâp Nhắc nhở: (Quân, Hiền,…) Hoạt đông 2: Kế hoạch công tác tuần tới: - Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm nêu ý kiến xây dựng kế hoạch tuần tiếp nối ( - ý kiến dựa tồn mà GV nêu tuần trước) - GV bổ sung thống kế hoạch lớp tuần tới ( Ghi bảng - gọi HS nhắc lại) - Tìm hiểu ngày lễ tháng: 20 - 11 Ngày Nhà Giáo Việt Nam * Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ - Tiếp tục củng cố nề nếp kiểm tra tác phong đến trường - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Nhóm bàn thực thường xuyên KT vở, sách, đồ dùng học tập ngày - Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước - Tham gia hoạt động Đội nghiêm túc có chất lượng - Đề nghị HĐTQ ghi kế hoạch vào sổ theo dõi Hoạt động ứng dụng: - Cho học sinh liên hệ: - CTHĐTQ điều hành tổng kết sinh hoạt - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt bạn lớp thực tuần vừa GV: Nguyễn Thị Huyền 16 ... hương chia sẻ với người thân BT GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Thứ năm ngày tháng 11 năm 2018 Buổi sáng: Tiếng việt: BÀI 11B: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (T3) I Mục... người xung quanh - Giáo dục HS biết sống người, q trọng tình làng nghĩa xóm GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Rèn phát triển lực ngôn ngữ, tự học giải vấn đề,... Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2018 Buổi sáng: Tiếng Việt: BÀI 11 A: ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU(T1) I Mục tiêu: - Đọc hiểu câu chuyện Đất quý, đất yêu -KN: Học sinh đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thị huyền ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan