0

Giáo án Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

4 118 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2018, 11:07

Bài 38 GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I-Mục tiêu Kiến thức - Nêu rõ vai trò tiết - Mô tả cấu tạo thận Kĩ - Kĩ tìm kiếm xử lí thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu vai trò tiết, quan tiết cấu tạo hệ tiết nước tiểu - Kỹ hợp tác, lăng nghe tích cực hoạt động nhóm - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp Thái độ - Có quan niệm đắn hoạt động tiết II-Phương pháp - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Dạy học nhóm - Trực quan III-Phương tiện - Tranh Cấu tạo hệ tiết nước tiểu - Bảng phụ IV-Tiến trình dạy – học Ổn định: 1’ - Kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ TaiLieu.VN Page - Khơng có Bài mới: 35’ a Mở bài: 2’ - Hằng ngày thể tiết mơi trường ngồi sản phẩm nào? (CO2; phân; nước tiểu mồ hôi) - Vậy thực chất hoạt động tiết gì? Vai trò tiết thể nào? Chúng ta tìm hiểu học hơm b Phát triển bài: 33’ Hoạt động 1: Vai trò tiết Mục tiêu: Nêu rõ vai trò tiết TG Hoạt động GV Hoạt động HS 13’ - Yêu cầu HS đọc thông - HS nghiên cứu thông tin SGK trả lời câu tin mục I SGK, thảo hỏi: luận nhóm trả lời câu hỏi: Nội dung I-Bài tiết - Bài tiết hoạt động thể thải chất dư thừa, sản phẩm trình dị hóa (phân) chất độc hại để trì tính ổn định mơi trường + Bài tiết hoạt động thể thải + Bài tiết gì? Bài tiết chất dư thừa, có vai trò sản phẩm q trình thể sống? dị hóa (phân) chất độc hại để trì - Các quan tiết tính ổn định mơi thận, phổi, da trường + Được phát sinh từ hoạt động trao đổi chất tế bào + Các sản phẩm thải cần + Các quan tiết tiết phát sinh từ thận, phổi, da Chủ yếu thận đâu? + Các quan thực - HS đại diện nhóm tiết? Cơ quan trả lời câu HS TaiLieu.VN Page chủ yếu? - GV chốt kiến thức khác nhận xét, bổ sung rút kiến thức Hoạt động 2: Cấu tạo hệ tiết nước tiểu Mục tiêu: Mô tả cấu tạo thận TG Hoạt động GV 20’ - Yêu cầu HS quan sát H 38.1; đọc thích, thảo luận hồn thành tập SGK Hoạt động HS Nội dung - HS quan sát H 38.1; đọc thích thảo luận hoàn thành tập SGK II-Cấu tạo hệ tiết nước tiểu - Yêu cầu đại diện nhóm - Kết quả: trình bày kết 1- d 2- a 3- d 4- d - Hệ tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái ống đái - Thận gồm hai với khoảng hai triệu đơn vị chức để lọc máu hình thành nước tiểu - Yêu cầu HS trả lời câu - vài HS trình bày, hỏi trình bày hình HS khác nhận xét vẽ: Trình bày cấu tạo quan tiết nước tiểu? - GV giúp HS hoàn thiện kiến thức Củng cố: 3’ - Gọi HS đọc khung màu hồng - GV nhắc lại trọng tâm học Kiểm tra đánh giá: 5’ - Chọn câu trả lời Hệ tiết nước tiểu gồm quan: TaiLieu.VN Page a cầu thận, thận, bóng đái b thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái c thận, ống thận, bóng đái Cấu tạo thận gồm phận: a phần vỏ, phẩn tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu b phần vỏ, phần tủy, bể thận c phần vỏ, phần tủy, đơn vị chức thận ống góp d phần vỏ, phần tủy, đơn vị chức năng, ống dẫn nước tiểu - Đáp án: 1-b, 2-d Nhận xét, dặn dò: 1’ - Nhận xét tiết học - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Xem trước 39 V-Rút kinh nghiệm tiết dạy TaiLieu.VN Page ... bày cấu tạo quan tiết nước tiểu? - GV giúp HS hoàn thiện kiến thức Củng cố: 3’ - Gọi HS đọc khung màu hồng - GV nhắc lại trọng tâm học Kiểm tra đánh giá: 5’ - Chọn câu trả lời Hệ tiết nước tiểu. .. dung I -Bài tiết - Bài tiết hoạt động thể thải chất dư thừa, sản phẩm q trình dị hóa (phân) chất độc hại để trì tính ổn định môi trường + Bài tiết hoạt động thể thải + Bài tiết gì? Bài tiết chất... d 4- d - Hệ tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái ống đái - Thận gồm hai với khoảng hai triệu đơn vị chức để lọc máu hình thành nước tiểu - Yêu cầu HS trả lời câu - vài HS trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu,