0

Giáo án Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

3 205 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2018, 11:06

GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I MỤC TIÊU Kiến thức:  Hiểu rõ khái niệm tiết vai trò với thể sống, hoạt động tiết thể  Xác định cấu tạo hệ tiết hình vẽ (mơ hình) biết trình bày lời cấu tạo hệ tiết nước tiểu Kỹ năng:  Phát triển kĩ quan sát, phân tích kênh hình  Kỹ hoạt động nhóm Thái độ:  Giáo dục ý thức giữ vệ sinh quan tiết Trọng tâm: Cấu tạo hệ tiết nước tiểu II CHUẨN BỊ:  GV: Tranh phóng to hình 38 – SGK  HS: Đọc trước 38 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ổn định tổ chức Kiểm tra : Gv kiểm tra tập nhà HS Bài mới:  Hàng ngày tiết mơi trường ngồi sản phẩm ?  Thực chất hoạt động tiết ? Có vai trò ntn thể sống ? Hoạt động giáo viên  Hoạt động : + Bài tiết ? TaiLieu.VN Hoạt động học sinh Nội dung I Bài tiết - HS tự thu nhận xử lí - Bài tiết hoạt động thể Page thông tin mục  SGK, thải loại chất cặn bã + Các sản phẩm thải cần trả lời HS khác nhận xét chất độc hại khác mơi trường ngồi tiết phát sinh từ đâu ? + Sản phẩm thải cần tiết phát sinh từ - Vai trò : q trình TĐC tế bào + Hoạt động tiết đóng thể, từ hoạt + Bài tiết giúp thể thải chất độc hại mơi trường vai trò quan trọng ? động tiêu hóa đưa vào thể số chất liều + Đảm bảo tính ổn định - Gv chốt lại đáp án môi trường tạo điều kiện + Bài tiết đóng vai trò quan trọng lượng (các chất thuốc, thuận lợi cho hoạt động trao đổi ion, côlestêrôn, …) với thể sống ? chất diễn bình thường  Hoạt động : II Cấu tạo hệ tiết nước tiểu: - Gv yêu cầu HS nhóm thảo - HS quan sát tranh luận hoàn thành tập mục  làm việc độc lập với - Hệ tiết nước tiểu gồm: SGK Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng SGK đái, ống đái - Gv công bố đáp án 1d, 2a, - HS thảo luận nhóm (2 HS) thống đáp án - Thận gồm thận 3d, 4d - Đại diện nhóm trình thân có khoảng triệu đơn vị bày đáp án Nhóm khác chức để lọc máu hình thành nước tiểu nhận xét - Gv yêu cầu HS trình bày - Mỗi đơn vị chức gồm: tranh cấu tạo quan tiết cầu thận, nang cầu thận, ống HS trình bày nước tiểu ? thận tranh lớp nhận xét, bổ sung Củng cố  Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK  Bài tiết có vai trò quan trọng thể sống ?  Bài tiết thể người quan đảm nhận ?  Hệ tiết nước tiểucấu tạo ? Huớng dẫn nhà TaiLieu.VN Page  Học bài, trả lời câu hỏi cuối  Đọc mục “Em có biết”  Đọc trước 39 “Bài tiết nước tiểu” TaiLieu.VN Page ...  Bài tiết thể người quan đảm nhận ?  Hệ tiết nước tiểu có cấu tạo ? Huớng dẫn nhà TaiLieu.VN Page  Học bài, trả lời câu hỏi cuối  Đọc mục “Em có biết”  Đọc trước 39 Bài tiết nước tiểu ... Hoạt động : II Cấu tạo hệ tiết nước tiểu: - Gv yêu cầu HS nhóm thảo - HS quan sát tranh luận hoàn thành tập mục  làm việc độc lập với - Hệ tiết nước tiểu gồm: SGK Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng SGK... tranh cấu tạo quan tiết cầu thận, nang cầu thận, ống HS trình bày nước tiểu ? thận tranh lớp nhận xét, bổ sung Củng cố  Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK  Bài tiết có vai trò quan trọng thể sống ?  Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu,