0

Giáo án Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

4 431 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2018, 11:07

GIÁO ÁN SINH HỌC Bài 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Mục tiêu: (chuẩn kiến thức) 1/ Kiến thức: - Trình bày k/n hệ tiết - Nêu rõ vai trò tiết - Mô tả cấu tạo thận chức lọc máu tạo thành nước tiểu 2/ Kĩ năng: - Phát triển kĩ quan sát phân tích kênh hình - Hoạt động nhóm Kĩ sống: - Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực hoạt động nhóm - Kĩ xử lí thu thập thơng tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu vai trò tiết, quan tiết cấu tạo hệ tiết nước tiểu - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, trước tổ 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức vệ sinh hệ tiết nước tiểu II/ Phương pháp: - Động não - Vấn đáp – tìm tòi - Trực quan - Thảo luận nhóm III/ Chuẩn bị: - Gv: Tranh phóng to hình 38 SGK - HS: Xem trước nội dung IV/ Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn định (1’) TaiLieu.VN Page 2/ Kiểm tra cũ 3/ Các hoạt động dạy học a/ Khám phá: Bài tiết hệ quan quan trọng thể Vậy ngày thể tiết môi trường sản phẩm thải nào? Cấu tạo vai trò hệ tiết sao? học hơm n/c b/ Kết nối: T gian Hoạt động thầy 16’ Hoạt động trò Hoạt động 1: Tìm hiểu k/n tiết vai trò I/ Bài tiết - Gv: Y/c hs đọc thông tin n/c nội dung bảng 38, thảo luận trả lời - HS: Tự thu thập thông tin SGK câu hỏi sau: (?) Các sản phẩm thải (cần tiết) phát sinh từ đâu? - HS: Sản phẩm thải cần tiết phát sinh từ họat động trao đổi chất tế bào thể (?) Bài tiết quan đảm - HS: Phổi , thận, da nhiệm? - HS: Bài tiết CO2 hệ hô hấp (?) Họat động tiết đóng vai trò tiết chất thải hệ tiết nước quan trọng? tiểu (thận đảm nhiệm) (?) Vậy tiết đóng vai trò quan trọng - HS: Giúp thể thải chất cặn bả thể chúng ta? chất độc hại mơi trường ngồi - Bài tiết hoạt động thể - Gv: Từ nội dung y/c hs rút thải loại chất cặn bả chất k/n hệ tiết vai trò độc hại khác để trì tính ổn định mơi trường TaiLieu.VN Page - Gv: Liên hệ thêm, thí dụ trình tiết sản phẩm thải bị trì trệ lí đó, chất thải CO 2, axit uric, urê bị tích tụ nhiều máu làm biến đổi tính chất mt thể Lúc thể bị nhiễm độc có biểu như: Mệt mỏi, nhức đầu, thẩm chí tới mê tự vong - Hoạt động phổi, thận, da đảm nhiệm phổi đóng vai trò quan trọng việc tiết khí CO 2, thận đóng vai trò việc tiết chha6t1 thải khác qua nước tiểu - Gv: Từ vấn đề nêu trên, giáo dục hs ý thức bảo vệ hệ tiết 22’ Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò muối khoáng thể II/ Cấu tạo quan tiết nước - Gv: Y/c hs quan sát hình 38.1, mô tả tiểu : cấu tạo hệ tiết nước tiểu - HS: Chú ý quan sát hình đọc kĩ - Gv: Cho hs thảo luận hoàn thành phần thích tập SGK (?) Hệ tiết nước tiểu gồm quan - HS: Tự hoàn thành tập theo nào? hướng dẫn gv - HS: (d): Thận, ống dẫn nước tiểu, (?) Cơ quan trọng hệ tiết bóng đái, ống đái nước tiểu quan nào? - HS: (a): Thận (?) Cấu tạo thận gồm phần nào? (?) Một đơn vị chức thận gồm phần nào? - HS: (d): Phần vỏ phần tủy với đơn vị chức thận ống góp, bể thận - HS: (d): Cầu thận, nang cầu thận, ống TaiLieu.VN Page - Gv: Liên hệ thực tế số bệnh liên quan thận đến thận Thí dụ: Viêm cầu thận, viêm bể thận, sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi đường tiết niệu - Nguyên nhân bệnh sỏi thận: + Uống nước - Hệ tiết nước tiểu gồm : Thận, ống dẫn nước tiểu , bóng đái , ống đái + Ăn nhiều chất tạo sỏi - Thận gồm với khoảng triệu + Thường xun nín tiểu (đi tiểu khơng đơn vị chức để lọc máu hình lúc) thành nước tiểu - Gv: Từ nguyên nhân, nêu cho hs thấy hậu thận từ giáo dục hs có ý thúc vệ sinh hệ tiết - Gv: Y/c hs tự rút kết luận 5’ Hoạt động 3: Củng cố tóm tắt - Bài tiết gì? Có vai trò thể sống? - Các sản phẩm thải chủ yếu thể gì? Việc tiết chung quan đảm nhiệm? - Các sản phẩm cần tiết phát sinh từ đâu? - Hệ tiết nước tiểu gồm quan nào? - Cơ quan quan trọng hệ tiết gì? - Nêu số ngun nhân gây bệnh sỏi thận? 1’ Hoạt động 4: Hướng dẫn học nhà - Học thuộc bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3, trang 124 - Xem trước nội dung 39 TaiLieu.VN Page ... Cấu tạo quan tiết nước - Gv: Y/c hs quan sát hình 38. 1, mô tả tiểu : cấu tạo hệ tiết nước tiểu - HS: Chú ý quan sát hình đọc kĩ - Gv: Cho hs thảo luận hoàn thành phần thích tập SGK (?) Hệ tiết nước. .. cần tiết phát sinh từ họat động trao đổi chất tế bào thể (?) Bài tiết quan đảm - HS: Phổi , thận, da nhiệm? - HS: Bài tiết CO2 hệ hô hấp (?) Họat động tiết đóng vai trò tiết chất thải hệ tiết nước. .. phẩm cần tiết phát sinh từ đâu? - Hệ tiết nước tiểu gồm quan nào? - Cơ quan quan trọng hệ tiết gì? - Nêu số ngun nhân gây bệnh sỏi thận? 1’ Hoạt động 4: Hướng dẫn học nhà - Học thuộc bài, trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu,