0

Bài tập xác suất thống kê (chương 2)

23 8,864 13
  • Bài tập xác suất thống kê (chương 2)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 15:04

Bài tập: XÁC SUẤT THỐNG KÊgiáo trình bài tập xác suất thống kê dùng cho các sinh viên của các trường cao đẳng, Đại Học trong cả nước. Môn học thống kên chĩ ra cho các học viên thấy được cách giải toán hình học và đại số một cách nhanh nhất và chính xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập xác suất thống kê (chương 2) , Bài tập xác suất thống kê (chương 2)

Từ khóa liên quan