0

TÌM HIỂU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH

85 0 0
  • TÌM HIỂU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:41

TÌM HIỂU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH TÌM HIỂU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH TÌM HIỂU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH TÌM HIỂU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH TÌM HIỂU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ TÌM HIỂU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH CAO THỊ ÁNH HỒNG LUẬN VĂN CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 09/2010 i Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận văn “TÌM HIỂU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH” CAO THỊ ÁNH HỒNG, sinh viên khóa 32, ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Th.s Lê Vũ Người hướng dẫn Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo năm Ngày tháng năm ii LỜI CẢM TẠ Thấm thoát bốn năm đại học trôi qua với biết kỹ niệm buồn vui thầy cô bạn bè với bao kiến thức tích lũy để làm hành trang bước vào đời Nay đến lúc chấm dứt khoảng thời gian mộng mơ để bước vào sống bộn bề lo toan mà biết điều chưa dám nói mà lời chưa dám nói lời cảm ơn Nay thơng qua luận văn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người mà suốt đời không quên Lời cám ơn xin gửi đến ba mẹ người không quản bao gian lao, vất vã sinh thành dưỡng dục, động viên an ủi để đạt ước mơ Xin cảm ơn gia đình nơi tình cảm ni dưỡng tâm hồn cho tơi tình u thương vơ bờ bến Em có ngày hôm thiếu công ơn dạy dỗ thầy cô người cho em hành trang tri thức bước vào đời Em xin gửi lời cám ơn đến thầy Lê Vũ người tận tình dìu dắt, dạy bảo động viên em suốt trình hồn thành khố luận tốt nghiệp lời cảm ơn sâu sắc nhất! Và để làm khóa luận em xin gửi lời cám ơn đến cô sở khoa học công nghệ, sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh Đặc biệt xin gửi lời cám ơn đến Tĩnh tận tình giúp đỡ suốt trình thực tập xin cảm ơn đến cô người sản xuất kinh doanh mãng cầu tận tình giúp đỡ em thời gian qua Và tơi không quên gửi lời cám ơn đến người bạn kề vai sát cánh tôi, động viên, giúp đỡ vui buồn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất người Xin chân thành cảm ơn! NỘI DUNG TÓM TẮT CAO THỊ ÁNH HỒNG Tháng 06 năm 2010 “Tìm Hiểu Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Quá Trình Xây Dựng Thương Hiệu Mãng Cầu Núi Bà Tây Ninh” CAO THỊ ÁNH HỒNG June 2010:“Studying Many Factors Effect to Creat tradename Progressing of Baden Mountain Custard – apple in Tay Ninh Province” Thương hiệu trở thành quan tâm lớn khơng doanh nghiệp mà người tiêu dùng xã hội Đặc biệt giai đoạn nay, sản phẩm khơng có thương hiệu khó tìm chỗ đứng thị trường hàng nông sản không ngoại lệ Vì mà mãng cầu Tây Ninh trình xây dựng thương hiệu mang dẫn địa lý cho Đó khơng niềm tự hào địa phương có trái đặc sản mà niềm tự hào nước giúp cải thiện đời sống người dân nơi nhiều Mặt dù biết giá trị thương hiệu, để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khơng phải việc dễ mà đòi hỏi nhiều yêu tố Vì mà năm qua mãng cầu Tây Ninh chưa xây dựng thương hiệu cho Vì qua khảo sát điều tra 40 hộ sản xuất tiêu thụ mãng cầu tơi hy vọng tìm biện pháp đẩy mạnh trình xây dựng thương hiệu đặc sản cho tỉnh nhà Do hạn chế thời gian, kinh phí, phạm vi nghiên cứu, việc nghiên cứu chưa đầu tư mạnh Rất mong đóng góp ý kiến tất q Thầy Cơ, tồn thể bạn sinh viên Xin chân thành cám ơn! MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG xii DANH MỤC CÁC HÌNH xiii DANH MỤC PHỤ LỤC xii Phụ lục Bảng vấn điều tra nông hộ sản xuất mãng cầu xii Phụ lục Bảng vấn điều tra hộ kinh doanh tiêu thụ mãng cầu xii CHƯƠNG .1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khoá luận CHƯƠNG .3 TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý-địa hình 2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội .5 2.2 Khái quát mãng cầu ta .6 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển mãng cầu 2.2.2 Đặc điểm mãng cầu .7 2.2.3 Một số giống mãng cầu trồng 2.2.4 Lịch thời vụ - Tập quán canh tác 2.2.5 Vấn đề thu hoạch bảo quản đóng gói 2.3 Đánh giá chung 10 v 2.3.1 Thuận lợi 10 2.3.2 Khó khăn 11 2.4 Tầm quan trọng hiệu kinh tế mãng cầu 11 CHƯƠNG 13 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13 3.1 Cơ sở lý luận .13 3.1.1 Sơ lược thương hiệu 13 3.1.2 Định nghĩa dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hóa, tên thương mại 14 3.1.3 Cách phân biệt thương hiệu với nhãn hiệu 15 3.1.4 Cấu tạo thành phần thương hiệu .16 3.1.5 Lợi ích giá trị thương hiệu .17 3.1.6 Tiến trình xây dựng thương hiệu 20 3.1.7 Thương hiệu tiến trình hội nhập kinh tế .21 3.1.8 Ý nghĩa việc đẩy mạnh trình xây dựng thương hiệu .21 3.1.9 Chiến lược định vị cho thương hiệu 22 3.1.10 Chiến lược sản phẩm 22 3.1.11 Chiến Lược phân phối 23 3.1.12 Chiêu thị cổ động kinh tế thị trường 24 3.1.13 Các hình thức chiêu thị cổ động .25 3.1.14 Các yếu tố ảnh hưởng đến chiêu thị cổ động .26 3.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu .27 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .27 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 27 CHƯƠNG 28 KẾT QỦA NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Thực trạng công tác xây dựng thương hiệu Việt Nam 28 4.2 Khái quát thị trường trái Việt Nam 29 4.2.1 Thực trạng 29 4.2.2 Thị trường trái Việt Nam .29 4.2.3 Thị trường tiêu thụ sản phẩm mãng cầu .31 a Thị trường nước 31 vi 4.3 Tình hình sản xuất mãng cầu ta Núi Bà Tây Ninh 31 4.3.1 Quy mô sản xuất 31 4.3.2 Hiệu sản xuất mãng cầu ta qua năm gần 34 4.3.3 Hệ thống phân phối mãng cầu Tây Ninh .37 4.3.4 Mô hình kênh phân phối 38 4.3.5 Một số nét sản phẩm mãng cầu Núi Bà Tây Ninh 39 4.4 Thông tin nông hộ sản xuất mãng cầu 40 4.4.1 Độ tuổi chủ hộ điều tra 40 4.4.2 Trình độ học vấn chủ hộ 41 4.4.3 Kinh nghiệm sản xuất 42 4.4.4 Quy mơ diện tích canh tác canh tác .43 4.5 Thông tin chủ vựa mãng cầu 43 4.5.1 Độ tuổi hộ kinh doanh tiêu thụ mãng cầu .43 4.5.2 Thời gian kinh doanh hộ kinh doanh tiêu thụ mãng cầu 44 4.6 Thực trạng công tác xây dựng thương hiệu 48 4.6.1 Logo thương hiệu mãng cầu Núi Bà Tây Ninh .48 4.6.2 Tình hình triển khai thực 51 4.6.3 Dự kiến vùng quy hoạch trồng mãng cầu tương ứng với CDĐL “Bà Đen” 52 4.6.4 Quá trình thành lập Hiệp hội/ HTX mãng cầu Bà Đen 54 4.6.5 Khó khăn việc xây dựng thương hiệu .55 4.6.6 Các loại hình quảng bá thương hiệu áp dụng 57 4.6.7 Đánh giá chương trình thúc đẩy thương hiệu 57 4.7 Nhận xét ý kiến giải pháp đề nghị 59 4.7.1 Nhận xét .59 4.7.2 Giải pháp .59 CHƯƠNG 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến Nghị 62 5.2.1 Đối với nhà nước 62 vii 5.2.2 Đối với địa phương 63 5.2.3 Đối với người dân địa phương .63 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TP Thành Phố ĐTTH Điều tra tổng hợp HTPP Hệ thống phân phối TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn TTTH Thu thập tổng hợp TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh DN Doanh nghiệp NTD Người Tiêu Dùng CTCĐ Chiêu Thị Cổ Động ĐHNL Đại học Nông Lâm VN Việt Nam KH&CN Khoa học công nghệ NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn UBND Ủy ban nhân dân SHTT Sở hữu trí tuệ HTX Hợp tác xã VPLS Văn phòng luật sư NHTT Nhãn hiệu tập thể CDĐL Chỉ dẫn địa lý XK Xuất ix DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân Tây Ninh (GDP theo giá cố định 1994) Bảng 3.1 Bảng so sánh thương hiệu với nhãn hiệu 15 Nhờ thương hiệu sản phẩm, khách hàng biết xuất xứ sản phẩm 17 Bảng 4.1 Diện tích ăn tỉnh Tây Ninh 1999 - 2000 32 Bảng 4.2 Diện tích cầu theo quận, huyện (từ 2005 – 2008) 34 Bảng 4.3 Sản Lượng Cây ăn 2000 - 2009 35 Bảng 4.4 Sản lượng mãng cầu Tây Ninh 37 Bảng 4.5 Bảng đặc điểm, tên gọi , tỷ lệ quy cách phân loại mãng cầu 39 Bảng 4.6 Bảng hệ số chênh lệch giá thị trường tiêu thụ theo loại 40 Bảng 4.7 Độ Tuổi chủ hộ điều tra 41 Bảng 4.8 Trình Độ Học Vấn Của Chủ Hộ 42 Bảng 4.9 Kinh nghiệm sản xuất hộ điều tra 42 Bảng 4.10 Quy mơ diện tích canh tác hộ điều tra 43 Bảng 4.11 Độ tuổi hộ kinh doanh tiêu thụ mãng cầu 43 Bảng 4.12 Thời gian kinh doanh hộ kinh doanh tiêu thụ mãng cầu 44 Bảng 4.13 Hiệu kinh tế sản xuất mãng cầu năm 1, 2, 45 Bảng 4.14 Hiệu kinh tế sản xuất mãng cầu từ năm - 46 Bảng 4.15 Hiệu kinh tế sản xuất mãng cầu từ năm - 10 47 Bảng 4.16 Diện tích mãng cầu vùng quy hoạch tỉnh tương ứng với CDĐL “Bà Đen” 53 Bảng 4.17 Tình hình tham gia HTX người sản xuất, kinh doanh tiêu thụ mãng cầu 55 xii Việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc sản tên gọi xuất xứ hàng hoá "chỉ dẫn địa lý" tưởng đơn giản tuân thủ biểu mẫu hướng dẫn Nhưng thực tế không đơn giản nghĩ số lượng hồ sơ cấp tỷ lệ nghịch với số lượng hồ sơ nộp Cục SHTT ngày nhiều Phải Cục SHTT chưa xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn đối chứng "tính chất đặc thù" cho sản phẩm rõ ràng, nên không xác định hồ sơ đăng ký thiếu cần bổ sung để hồn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận Đây băn khoăn tham gia xây dựng thương hiệu sản phẩm Tây Ninh nói riêng tỉnh nói chung 4.7 Nhận xét ý kiến giải pháp đề nghị 4.7.1 Nhận xét Việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc sản tỉnh thật phát huy hiệu doanh nghiệp/Hiệp Hội ngành nghề Hợp tác xã vào hoạt động có sản phẩm ổn định, sản xuất theo qui trình đáp ứng tiêu chí: sản phẩm sạch, thời gian thu hoạch việc bảo quản sản phẩm đạt yêu cầu, thị trường tiêu thụ phát triển mạnh ổn định, sản phẩm đáp ứng đủ tiêu chí tiêu thụ xuất thị trường nước 4.7.2 Giải pháp Thành lập tổ chức HTX hiệp hội mãng cầu tổ chức nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm mãng cầu Bà Đen tự nguyện thành lập tham gia theo quy định pháp luật hình thức Hội/ Hiệp Hội HTX/ Liên hiệp HTX Việc thành lập tổ chức hộ nhà vườn canh tác mãng cầu Bà Đen nhằm tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh mãng cầu theo quy chế, quy trình đáp ứng yêu cầu quản lý CDĐL “Bà Đen” Quy định rõ ràng chức nghiệm vụ hiệp hội/ Liên hiệp HTX mãng cầu Xem xét, xác nhận đủ điều kiện yêu cầu quan quản lý CDDL “Bà Đen” trao quyền sử dụng CDDL cho thành viên.Quản lý, theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh xã viên Xây dựng quản lý việc sử dụng hệ thống tem, nhãn bao bì sản phẩm Nghiên cứu tổ chức áp dụng thành tựu KHKT nhằm đảm bảo trì nâng cao chất lượng mãng cầu Bà Đen 59 Điều tra nghiên cứu tổ chức triển khai đầu mối tiêu thụ sản phẩm quảng bá qua phương tiện truyền thơng đại chúng Tính tốn thời vụ hợp lý cho khu vực để đảm bảo sản phẩm mãng cầu Bà Đen tiêu thụ với số lượng giá tối ưu góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho hộ thành viên Để trái mãng cầu xuất dễ dàng sang nước, đáp ứng Global Gap quan trọng với tiêu chuẩn vệ sinh an tồn thực phẩm có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng Chúng ta cần đưa thử nhiệm trái mãng cầu qua chiếu xạ để xác định kéo dài độ chín trái mãng cầu biến đổi sinh hóa trái mãng cầu sau chiếu xạ Sở ngành thực nhiệm vụ hỗ trợ tạo điều kiện cho Hiệp Hội ngành nghề Hợp tác xã phát triển tốt như: quảng bá sản phẩm nhằm mở rộng tìm thêm thị trường mới, tiêu thụ sản phẩm ngồi nước (Sở Văn hố Thể thao Du Lịch), tham gia Hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại- Du lịch), Công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch (Sở Công Thương Trung tâm Khuyến Cơng), qui trình sản xuất: giống, sản phẩm theo tiêu chuẩn GAP (Sở Nông nghiệp &PTNT Trung tâm Khuyến Nơng), hỗ trợ kinh phí cho hoạt động (Sở Tài Chính), hướng dẫn Hiệp Hội ngành nghề Hợp tác xã hoạt động theo định hướng phù hợp với qui định hành (Liên minh Hợp tác xã) 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thương hiệu tài sản vơ hình có giá trị ý nghĩa tổ chức, đặc biệt Mãng Cầu Bà Đen thương hiệu địa phương, mà mang tầm chiến lược thương hiệu nơng sản quốc gia Nhận thức tầm quan trọng thương hiệu, Sở khoa học công nghệ tỉnh Tây Ninh cố gắng kết hợp với quan hữu quan để củng cố xây dựng phát triển thương hiệu cho mãng cầu Bà Đen Mặc khác mãng cầu ta loại trồng chịu hạn cao, thích hợp với khí hậu tỉnh Tây Ninh, đặc biệt khu vực quanh chân núi Bà Đen, với tiềm tiêu thụ thị trường với tiềm phát triển diện tích gia tăng suất mãng cầu ta chứng tỏ trồng chính, chủ lực bà quanh Về mặt xã hội mãng cầu ta góp phần việc xố đói giảm nghèo nơng dân xã Trong xu hướng hội nhập, nhà vườn trái nước ta có nhiều hội đồng thời có nhiều thách thức lớn Cơ hội hàng hoá mở rộng thị phần, xâm nhập thị trường với mức giá hợp lý sản lượng tăng Thách thức cạnh tranh chất lượng, có nhiều rào cản đặc biệt rào cản tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất phải vượt qua dể xâm nhập vào thị trường Tuy nhiên, người tiêu dùng tự lựa chọn nơi mua hàng có vốn kiến thức ngày cao chất lượng nông sản, họ đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm Để mãng cầu ta tăng khả cạnh tranh mở rộng thị trường GAP tiêu chuẩn mà nhà vườn cần hướng tới Mục đích hệ thống đảm bảo uy tín sản phẩm, đảm bảo an tồn thực phẩm tơn trọng mơi trường Đó yêu cầu mà nhà sản xuất phải đạt tuơng lai Lâu bà nông dân quen với việc trồng thu hoạch theo lối truyền thống, nên khó đáp ứng yêu cầu trên, tình trạng sản phẩm sản xuất khơng rõ nguồn gốc, hàm lượng hoá chất thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật cao nguy lớn gây khó khăn cho việc xuất mãng cầu Lại thêm nhiều nguyên nhân khác - Vấn để mở rộng nhà xưởng chưa chuẩn công nghệ thu hoạch, phân loại thủ cơng - Nhân lực trình độ chưa đồng - Chỉ tham gia hội chợ, quảng cáo trực tiếp, chủ động chưa đầu tư mức xây dựng thương hiệu - Kênh phân phối hạn chế chưa rộng khắp - Sản lượng không ổn định, chất lượng không đồng - Diện tích sản xuất mãng cầu rải rác chưa tập trung nên ảnh hưởng đến việc quản lý chất lượng mãng cầu khó khăn cho q trình chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất mãng cầu ta 5.2 Kiến Nghị Để giải vướn mắt tạo điều kiện cho thương hiệu mãng cầu Bà Đen phát triển thâm nhập vào thị trường quốc tế đòi hỏi bên liên quan phải có kết hợp đồng bộ, thống 5.2.1 Đối với nhà nước Thuế: giảm thuế VAT, có sách thuế ưu đãi cho nguyên liệu đầu vào Xúc tiến thương mại: Tổ chức đoàn thể tới địa phương, quốc gia vùng lãnh thổ để tìm kiếm thị trường tiềm Và đồng thời xây dựng wedside để quảng bá thương hiệu giới Tham gia chương trình quảng cáo để quảng bá thương hiệu tìm kiếm thị trường Cơ sở hạ tầng: cần xây dựng nhà máy chế biến mãng cầu trái mãng cầu loại trái võ mỏng dễ bị xây xác tổn thương, lại mau chín nên thời gian bảo quản ngắn, chất lượng trái mãng cầu không đảm bảo vận chuyển xa, ảnh hưởng đến giá mua thấp, nhà vườn bị thiệt thoài Cho nên việc xây dựng nhà máy chế biến mãng cầu ta cần thiết tạo thêm công ăn việc làm cho bà địa phuơng tạo đầu ổn định cho trái mãng cầu 62 Hoàn thiện hệ thống pháp luật thương hiệu sở hữu trí tuệ Tìm biện pháp thúc đẩy trình xây dựng thương hiệu mãng cầu Bà Đen Tây Ninh giúp cho nhà vườn yên tâm sản xuất Tạo điều kiện thuận lợi để nông dân vay vốn dài hạn với lãi xuất ưu đãi sản xuất trồng 5.2.2 Đối với địa phương Cần có sách hợp lý để xây dựng vùng chuyên canh mãng cầu đảm bảo khả cung ứng sản lượng lớn theo nhu cầu thị trường quản lý q trình chăm sóc mãng cầu theo tiêu chuẩn kĩ thuật, quy định chất lượng xuất Bộ Nông Nghiệp đề Đây bước trình xây dựng thương hiệu mãng cầu Bà Đen hướng thị trường giới Cần triển khai quán triệt lợi ích việc tham gia HTX để bà mạnh dạn tham gia Phải làm cho ngưới dân xoá bỏ tư tưởng HTX lỗi thời phong kiến kiễu cũ, mà tự nguyện gia nhập HTX kiểu Có thể nói mãng cầu Tây Ninh nhiều người biết đến nhiều năm trồng tập trung quang khu vực Núi Bà địa điểm du lịch tiếng miền Đơng Nam Bộ lợi để quảng bá cho thương hiệu mãng cầu Tây Ninh Trong thời gian chờ đợi thương hiệu mãng cầu Tây Ninh bảo hộ mặt pháp lý hồn chỉnh từ cần phối hợp với quyền địa phương , nhà vườn trung tâm khuyến nông tỉnh chuyển giao quy trình cơng nghệ sản xuất mãng cầu ta theo hướng Eurep GAP 5.2.3 Đối với người dân địa phương Phải thường xuyên tham gia lớp tập huấn, hội thảo tổ chức địa phương để biết thêm giá trị thương phẩm mãng cầu, hợp tác với quyền địa phương, Trung tâm khuyến nơng để xây dựng thương hiệu mãng cầu ta Bà Đen Tây Ninh Bên cạnh cần ý việc sử dụng phân bón, chất điều hoà sinh trưởng hợp lý nhằm đạt suất cao, chất lượng trái ngon, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lại Thạnh Lộc, Điều Tra Giống, Kỹ Thuật Trồng Và Hiệu Quả Kinh Tế Cây Mãng Cầu Ta Tại Xã Tân Hưng Và Xã Tân Phú Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nơng Học, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, 2005 Lê Xuân Tùng, 2005 Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu Nhà Xuất Bản Lao Đông Và Xã Hội Nguyễn Văn Kế, Điều Tra Hiện Trạng, Bình Tuyển Giống Và Thí nghiệm Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Cho Cây Mãng Cầu Ta (Annona Squamoal), Tại Tỉnh Tây Ninh Luận văn tốt nghiệp cao học, Khoa Nông Học, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, 2007 Paul Temporal, 2008 Quản Trị Thương Hiệu Cao cấp Từ tầm Nhìn Chiến Lược Đến Định Giá, Nhà Xuất Bản Trẻ, TP Hồ Chí Mịnh Phan Thị Châu Ngân, Xây Dựng Thương Hiệu Nho Ba Mọi Tại Huyện Ninh Phước Tỉnh Ninh Thuận Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, 2006 Philip Kotler, 2003 Quản Trị Marketing (Vũ Trọng Hùng dịch) Nhà Xuất Bản Thống Kê, TP.Hồ Chí Minh Trần Thị Bé, Hiệu Quả kinh Tế Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Cây Mãng Cầu Ta Ở Xã Tân Bình, Thị Xã Tây Ninh – Tỉnh Tây Ninh Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, 2007 PHIẾU KHẢO SÁT DỰ ÁN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU BÀ ĐEN TÂY NINH PHIẾU KHẢO SÁT Số: _ Để phục vụ cho đề tài xây dựng tên gọi xuất xứ hàng hóa “Bà Đen” cho sản phẩm mãng cầu, đề nghị hộ Ông / Bà cho biết thông tin cần thiết cách đánh dấu “ X” vào ô trống trả lời cụ thể câu hỏi đây: Hộ Ông / Bà:………………………………………… Tuổi Địa chỉ: Ấp: Xã: THÔNG TIN CHUNG: 1.1 Ông / Bà trồng mãng cầu khu vực núi Bà Đen từ bao giờ: … Trước 1975, khoảng …………… … Sau 1975, khoảng ………… … Mới trồng, năm ……… 1.5 Theo Ông / Bà địa điểm trồng mãng cầu có chất lượng tốt Bà Đen là: GIỐNG MÃNG CẦU BÀ ĐEN: 2.1 Ông / Bà tìm giống đâu? … Mua giống.:…………………………………………… … Chọn giống từ mãng cầu vườn nhà QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SĨC CÂY MÃNG CẦU 3.1 Tuổi đời cây, cách thức trồng cây: … Tuổi đời cây: ……… … Tuổi bắt đầu cho trái……… … Tuổi cho trái tốt ……… … Trồng xen kẽ … Trồng hàng loạt … Cưa cây, mọc nhánh … Trồng không xen canh … Trồng xen canh, loại xen canh:………………………… … Xen canh mãng cầu tuổi … Xen canh tuổi mãng cầu 3.2 Chế độ bón phân - Thời điểm bón phân cho … Cuối mùa khơ … Cuối mùa mưa … Bón quanh năm: …… ngày/ lần; …….tháng/ lần 3.3 Thuốc trừ sâu: … Không sử dụng … Sử dụng thường xuyên, loại thuốc: …………………………………… … Chỉ bị sâu bệnh, loại thuốc: ……………………………………………………………… 3.4 Ơng / Bà có thực việc tuốt không? Thời điểm tuốt lá: … Sau thu hoạch vụ chính:……… ngày … Tháng:…… Dương lịch ( Tháng … Âm lịch) … Tuốt tay … Tuốt dụng cụ Cụ thể là: ……………… … Tuốt thuốc BVTV … Chỉ tuốt già 3.5 Thời điểm thu hoạch mãng cầu vườn Ông / bà: … Chính vụ Tháng:……………………… Dương lịch (tháng ……………Âm lịch) … Trái vụ Tháng:……………………… Dương lịch (tháng ……………Âm lịch) 3.6 Đặc điểm trái mãng cầu đến thời điểm thu hoạch: Đường kính trái: …………………cm Độ cao thấp mắt vỏ: ………………………… Màu sắc vỏ:……………………………… Độ bong vỏ:…………………………………… Những đặc điểm khác:…………………………………………………………………………… Trọng lượng trái: Loại 1:…………kg / trái; Loại 2: ………kg / trái; Loại 3:….… kg / trái Tiêu chuẩn trọng lượng, hình dáng trái : Loại 1:……………………………………………………………………………………… Loại 2……………………………………………………………………………………… Loại 3……………………………………………………………………………………… Loại 4……………………………………………………………………………………… Chất lượng trái mãng cầu vườn Ông / Bà chín: Thay đổi chất lượng trái mãng cầu hái đến bắt đầu bị hư: Đặc điểm Thời gian đổi màu từ thu hoạch Khi bắt Khi thu đầu hoạch Ngày đổi màu Khi đổi màu hoàn toàn Khi bị hư Ngày _ Ngày Ngày _ Màu sắc vỏ Độ nứt vỏ Màu sắc phần thịt Độ dai phần thịt Hương bị phần thịt Khác biệt so với mãng cầu khác THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ TIÊU THỤ MÃNG CẦU: 5.1 Thời kỳ mãng cầu vườn Ông / Bà cho thu hoạch lứa đầu tiên: - Tuổi cho vụ thu hoạch đầu tiên: …………………………………………(năm / tháng) 5.2 Thời kỳ mãng cầu vườn Ông / Bà cho sản lượng thu hoạch trái cao nhất: - Tuổi cho suất cao nhất: ……………tuổi - Kéo dài cho đến: …………… tuổi 5.3 Thời kỳ mãng cầu vườn Ông / Bà cho sản lượng thu hoạch trái thấp nhất: - Tuổi cho suất thấp nhất: ……………tuổi - Kéo dài cho đến: …………… tuổi 5.4 Thời điểm thu hoạch thích nhất: … Sáng, lý do: ……………………… … Trưa, lý do:…………………………………… … Chiều, lý do: ………………………… … Bất lúc 5.5 Cách thức hái trái mãng cầu … Dùng tay bẻ … Dùng câu liêm/dao … Dùng kéo cắt cuống trái 5.6 Thời gian trái chin sau thu hoạch từ cây: … ngày sau thu hoạch … Trên ngày sau thu hoạch 5.7 Cách bảo quản mãng cầu vận chuyển … Có dùng thuốc bảo quản … Khơng dùng thuốc bảo quản … Có giấy bóng xốp bao trái … Đựng cần xé lót chuối … Đựng thùng carton,……… trái / thùng … Đựng thùng gỗ,……… trái / thùng … Palette nhựa, …………………….trái / thùng … Phương tiện khác 5.8 Ông / Bà vui lòng cho biết thị trường tiêu thụ mãng cầu Bà Đen gia đình Ơng / Bà: … Qua thương lái … Bán vườn cho thương lái … Tự thu hoạch giao thương lái … Tự tiêu thụ lệ …………… % … Trong tỉnh tỷ lệ …………% … Ngoài tỉnh tỷ … Xuất khẩu, tỷ lệ ………………… % Nước xuất khẩu: ……………………… … Ý KIẾN RIÊNG: Nếu địa phương tổ chức Hiệp hội / Hợp tác xã hộ trồng mãng cầu Bà Đen, Ơng / Bà: … Tham gia … Khơng tham gia … Chờ suy nghĩ, xem xét Các ý kiến khác: Xin ChânThành Cảm Ơn!! PHIẾU KHẢO SÁT DỰ ÁN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU BÀ ĐEN TÂY NINH NHÓM: CÁC HỘ KINH DOANH TIÊU THỤ TRÁI MÃNG CẦU PHIẾU KHẢO SÁT Số: _ Để phục vụ cho đề tài xây dựng tên gọi xuất xứ hàng hóa “Bà Đen” cho sản phẩm mãng cầu, đề nghị hộ Ông / Bà cho biết thông tin cần thiết cách đánh dấu “ X” vào ô trống trả lời cụ thể câu hỏi đây: Hộ Ông / Bà:…………………………………………… Tuổi Địa chỉ: Ấp: Xã: THÔNG TIN CHUNG: 1.1 Ông / Bà kinh doanh, mua bán trái mãng cầu từ bao giờ: …………………………………………………………………………………… 1.2 Ông / Bà kinh doanh mua bán loại mãng cầu nào? 1.3 Theo Ông/ Bà sản lượng mãng cầu tiêu thụ hàng năm bao nhiêu? 1.4.Tháng mua bán nhiều gồm tháng nào? II CÁCH PHÂN LOẠI MÃNG CẦU: 2.1 Chỉ tiêu chung … Theo trọng lượng trái … Theo hình thức bên ngồi … Theo chất lượng trái … Theo địa phương trồng mãng cầu 2.2.Ông/ Bà cho biết tiêu cụ thể tổng hợp yếu tố Loại 1: Tên gọi ……………………………… Trọng Lượng …………… Chỉ tiêu chính:…………………………………………………………………………… Loại 2: Tên gọi ……………………………… Trọng Lượng …………… Chỉ tiêu chính:…………………………………………………………………………… Loại 3: Tên gọi ……………………………… Trọng Lượng …………… Chỉ tiêu chính:…………………………………………………………………………… Loại 4: Tên gọi ……………………………… Trọng Lượng …………… Chỉ tiêu chính:…………………………………………………………………………… 2.3 Ơng/ Bà cho biết sản lượng, giá cả, mức tiêu thụ loại mãng cầu:(chỉ tính 100% mãng cầu dai) Loại 1: Chênh lệch sản lượng chiếm:…… % Chênh lệch giá:………………… % So sánh mức tiêu thụ ……………………………………………………………… Loại 2: Chênh lệch sản lượng chiếm:…… % Chênh lệch giá:………………… % So sánh mức tiêu thụ ……………………………………………………………… Loại 3: Chênh lệch sản lượng chiếm:…… % Chênh lệch giá:………………… % So sánh mức tiêu thụ ……………………………………………………………… III THU MUA TRÁI MÃNG CẦU DAI 3.1 Cách thu mua trái mãng cầu dai: … Có thơng báo từ trước … Không báo trước, thu mua ngẫu nhiên … Cả hai trường hợp … Mua mão vườn … Mua nhà vườn mang lại IV BẢO QUẢN TRÁI MÃNG CẦU KHI MUA BÁN, VẬN CHUYỂN: 4.1 Cách bảo quản mãng cầu vận chuyển … Có dùng thuốc bảo quản … Không dùng thuốc bảo quản … Có giấy bóng xốp bao trái … Đựng cần xé lót chuối … Đựng thùng carton,……… trái / thùng … Phương tiện khác … Đựng thùng gỗ,……… trái / thùng … Palette nhựa, …………………….trái / thùng 4.2 Thời điểm thu hoạch thích nhất: … Sáng, lý do: ……………………… … Trưa, lý do:…………………………………… … Chiều, lý do: ………………………… … Bất lúc 4.3 Cách thức hái trái mãng cầu … Dùng tay bẻ … Dùng câu liêm/dao … Dùng kéo cắt cuống trái V THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ MÃNG CẦU Ông/ Bà cho biết thị trường tỉ lệ tiêu thụ thị trường mãng cầu ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… VI LÀ HỘ KINH DOANH, MUA BÁN MÃNG CẦU DAI Ở TÂY NINH, ÔNG/ BÀ NHẬN XÉT GÌ VỀ PHẨM CHẤT MÃNG CẦU DAI Ở ĐỊA PHƯƠNG 6.1 Địa phương trồng mãng cầu có chất lượng cao thuộc xã: …………………………………………………………………………………… 6.2 Theo Ông/ Bà chất lượng trái mãng cầu tương đương địa phương tỉnh ………………………………………………………………………………… 6.3 Theo Ông/ Bà trái mãng cầu dai trồng khu vực núi Bà Đen vùng phụ cận gọi thông dụng ……………………………………………………………………………………… Ý KIẾN RIÊNG: Nếu địa phương tổ chức Hiệp hội / Hợp tác xã hộ trồng mãng cầu Bà Đen, Ơng / Bà: … Tham gia … Không tham gia … Chờ suy nghĩ, xem xét Các ý kiến khác: Xin ChânThành Cảm Ơn!! ... thụ cao so với hàng hoá vô danh Như doanh thu tăng, lợi nhuận đem cho doanh nghiệp nhờ cao 18 Các giá trị tạo từ thương hiệu • Giá trị tiền: Là tổng thu nhập thêm từ sản phẩm có thương hiệu cao. .. cấu tạo chủ yếu đá Granit, đỉnh núi nhọn, độ dốc cao với đỉnh: - Núi Bà: cao 986m núi cao vùng Đông Nam Bộ Nam Bộ - Núi Phụng cao 372m núi Heo cao 335m hai núi nằm quần thể núi Bà Đen Tọa độ vùng... Quy mơ diện tích canh tác canh tác .43 4.5 Thông tin chủ vựa mãng cầu 43 4.5.1 Độ tuổi hộ kinh doanh tiêu thụ mãng cầu .43 4.5.2 Thời gian kinh doanh hộ kinh doanh tiêu thụ mãng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MÃNG CẦU NÚI BÀ ĐEN TÂY NINH,