0

skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong bài tập thực hành 9 tin hoc 12 qua các bài toán quản lí trong cuộc sống

24 230 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 14:05

... sâu ghi nhớ với học sinh vấn đề Đề tài Phát huy tính tích cực học sinh tập thực hành - Tin hoc 12 qua tốn quản lí sống mang tính ứng dụng thực tiễn cao khơng có chương trình quản xây dựng giáo... học với đề tài: Phát huy tính tích cực học sinh tập thực hành - Tin hoc 12 qua tốn quản lí sống I.2 Mục đích Sử dụng phần mềm ứng dụng giới thiệu với học sinh để giúp học sinh có nhìn tổng... tiết học cấu trúc rẽ nhánh C 2013-2014 Phát huy tối đa tính tích Sở GD&ĐT cực sáng tạo học sinh phương pháp thảo luận hóm tiết bài toán thuật tốn tin 10 Phát huy tính tích cực Sở GD&ĐT học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong bài tập thực hành 9 tin hoc 12 qua các bài toán quản lí trong cuộc sống , , II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Từ khóa liên quan