0

skkn sử dụng tài liệu văn học dân gian trong dạy học lịch sử việt nam lớp 10 nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn lịch sử ở trường THPT

18 309 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 14:03

... tài: Sử dụng tài liệu văn học dân gian dạy học lịch sử Việt Nam lớp 10 nhằm nâng cao hiệu dạy học môn Lịch sử trường THPT 2.3.5 Sử dụng tài liệu văn học dân gian để hướng dẫn học sinh tự học nhà...Đề tài: Sử dụng tài liệu văn học dân gian dạy học lịch sử Việt Nam lớp 10 nhằm nâng cao hiệu dạy học môn Lịch sử trường THPT nói chung, văn học dân gian nói riêng dạy học lịch sử, song... lịch sử 2.3 Các biện pháp sử dụng tài liệu văn học dân gian dạy học lịch sử Việt Nam trường THPT 2.3.1 Sử dụng tài liệu văn học dân gian kết hợp nêu câu hỏi gợi mở Bản thân tài liệu văn học dân
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn sử dụng tài liệu văn học dân gian trong dạy học lịch sử việt nam lớp 10 nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn lịch sử ở trường THPT ,

Từ khóa liên quan