ĐÁP ÁN THẢO LUẬN HÌNH SỰ LẦN 9 CỤM 4 CÁC TỘI PHẠM VỀ QUẢN LÝ

5 1,816 63
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2018, 08:21

THẢO LUẬN HÌNH SỰ LẦN CỤM 4: CÁC TỘI PHẠM VỀ QUẢN LÝ I/ TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN Hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường công trường thi công gây tai nạn chết người cấu thành Tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường (Điều 260 BLHS) Nhận định SAI Vì hành vi Tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường (Điều 260 BLHS) tham gia giao thông đường mà vi phạm quy định ATGT, trường hợp điều khiển phương tiện giao thơng đường cơng trường thi cơng không xem tham gia giao thông đường bộ, hậu làm chết người không cấu thành tội mà cấu thành tội phạm khác Tội vô ý làm chết người quy định Điều 128 BLHS, Tội vô ý làm chết người vi phạm quy tắc nghề nghiệp quy tắc hành quy định Điều 129 BLHS Cơ sở pháp lý: khoản Điều TTLT 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTPVKSNDTC-TANDTC Người đua xe trái phép gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản người khác bị truy cứu trách nhiệm hình tội đua xe trái phép (Điều 266 BLHS) Nhận định SAI Vì người đua xe trái phép mà cố ý xâm phạm tính mạng người khác cố ý gây thương tích cấu thành hai tội: tội đua xe trái phép (Điều 266) tội giết người (Điều 123) tội đua xe trái phép tội cố ý gây thương tích (Điều 134) Tàng trữ trái phép vũ khí qn dụng bán vũ khí cấu thành hai tội: Tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (Điều 304 BLHS) Tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng (Điều 304 BLHS) Nhận định SAI Vì đối tượng tác động hai hành vi tàng trữ mua bán vũ khí nên cấu thành tội Tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng (Điều 304 BLHS) Theo thông tư liên ngành 01/1995, hành vi liên quan chặt chẽ với nhau, hành vi tiền đề để thực hành vi mà tác động lên đối tượng định tội 11 Hủy hoại cố ý làm hư hỏng công trình, phương tiện quan trọng an ninh quốc gia hành vi cấu thành Tội phá hủy công trình, sở, phương tiện quan trọng an ninh quốc gia (Điều 303 BLHS) Nhận định SAI Vì hành vi hủy hoại cố ý làm hư hỏng cơng trình, phương tiện quan trọng an ninh quốc gia với mục đích chống quyền nhân dân cấu thành Tội phá hoại sở vật chất – kỹ thuật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114 BLHS), khơng với mục đích chống quyền nhân dân cấu thành Tội phá hủy cơng trình, sở, phương tiện quan trọng an ninh quốc gia (Điều 303 BLHS) Cơ sở pháp lý: Điều 114 BLHS 12 Mọi hành vi gây rối trật tự nơi công cộng gây hậu nghiêm trọng cấu thành Tội gây rối trật tự công cộng (Điều 318 BLHS) Nhận định SAI Vì hành vi gây rối trật tự cơng cộng cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản khơng cấu thành tội gây rối trật tự cơng cộng mà cấu thành thêm tội tương ứng với hậu gây Giả sử vừa gây rối trật tự công cộng vừa gây hậu chết người cấu thành Tội gây rối trật tự công cộng Tội giết người 15 Tiền dùng để đánh bạc tiền thu giữ trực tiếp chiếu bạc Nhận định SAI Vì tiền dùng để đánh bạc không tiền thu giữ trực tiếp chiếu bạc mà tiền thu giữ người bạc mà có xác định dùng để đánh bạc, hay tiền thu giữ nơi khác mà có đủ xác định dùng đánh bạc CSPL: Khoản Điều Nghị 01/ 2010/ NQ-HĐTP 17 Mọi hành vi không hứa hẹn trước mà cố ý chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có cấu thành Tội chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có (Điều 323 BLHS) Nhận định SAI Vì tài sản phạm tội mà có ma túy, tiền chất ma túy, pháo nổ, thuốc pháo, vũ khí, cơng cụ hỗ trợ, phương tiện kĩ thuật quân sự, vật liệu nỏ, chất phóng xạ, chất cháy, chất độc, hàng cấm, hàng giả đủ yêu tố cấu thành tội phạm tương ứng người thực hành vi chứa chấp tài sản bị xử lý tội phạm tương ứng không xử lý tội chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có (Điều 323) Nếu người thực hành vi chứa chấp tài sản không thuộc trường hợp nêu điểm b khoản 10 Điều TTLT 09/2011 cấu thành tội chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có 20 Mọi trường hợp mua dâm người 18 tuổi cấu thành Tội mua dâm người 18 tuổi (Điều 329 BLHS) Nhận định sai Vì đối tượng tác tội người từ đủ 13 đến 18 tuổi, nên trường hợp mua dâm với người chưa đủ 13 tuổi khơng cấu thành tội mua dâm người 18 tuổi mà cấu thành tội hiếp dâm người 16 tuổi II BÀI TẬP Bài tập 1: Sau đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng trận trận bóng quốc tế, A tụ tập số niên có xe gắn máy tuyên bố treo giải đua xe với giải thưởng xe Dream “đập thùng” cho người thắng đua Điều kiện đua tay đua phải dùng xe không thắng Nhiều niên hưởng ứng tham gia vào đua đường phố Hãy xác định tội danh hành vi nêu tình sau: a Đám đua xe bị bắt giữ có A họ khơng gây tai nạn b Trong trình đua xe không làm chủ tốc độ B C tông phải chị phụ nữ xe đạp chiều làm chị chết chấn thương sọ não c Đám đua xe bị chiến sỹ cơng an dùng biện pháp bắt giữ chạy số theo nhiều ngã ngách khác Trong trình bỏ chạy xe khơng thắng nên gây tai nạn đường phố khác làm người bị thương với tỷ lệ thương tật 35% Trả lời: a) Đám đua xe bị bắt giữ có A họ khơng gây tai nạn  Hành vi A đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tội danh A tội tổ chức đua xe trái phép theo Điều 265 BLHS 2015  Khách thể:  Xâm phạm đến an tồn giao thơng đường trật tự công cộng      Đối tượng tác động: Những người tham gia đua xe Chủ thể: Chủ thể thường: A có đủ NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan:  Hành vi: Tổ chức đua xe (A tụ tập số niên có xe gắn máy tham gia vào đua xe đường phố Đồng thời A người đứng điều hành đua xe, tuyên bố treo giải đua xe với giải thưởng xe Dream “đập thùng” cho người thắng đua Điều kiện đua tay đua phải dùng xe không thắng.) Mặt chủ quan: Lỗi cố ý Đối với người tham gia đua xe trái phép, trường hợp không xảy tai nạn, chưa bị xử xý hành nên khơng cấu thành tội đua xe trái phép (Điều 266 BLHS) b) Trong trình đua xe khơng làm chủ tốc độ B C tông phải chị phụ nữ xe đạp chiều làm chị chết chấn thương sọ não          Tội danh B C Tội đua xe trái phép theo Điều 266 BLHS 2015 Khách thể: Xâm phạm đến an tồn giao thơng đường trật tự công cộng Chủ thể: Chủ thể thường: B C có đủ NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan:  Hành vi: B C tham gia đua xe trái phép A tổ chức (Trong q trình đua xe khơng làm chủ tốc độ B C tông phải chị phụ nữ xe đạp chiều)  Hậu quả: làm chị chết chấn thương sọ não  Mối quan hệ nhân quả: Đơn trực tiếp: Hành vi cuả B C nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu chết chị phụ nữ Mặt chủ quan: Lỗi cố ý Tội danh A Tội tổ chức đua xe trái phép (Điều 265) Khách thể:  Xâm phạm đến an tồn giao thơng đường trật tự cơng cộng  Đối tượng tác động: Những người tham gia đua xe Chủ thể: Chủ thể thường: A có đủ NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan:  Hành vi: Tổ chức đua xe (A tụ tập số niên có xe gắn máy tham gia vào đua xe đường phố Đồng thời A người đứng điều hành đua xe, tuyên bố treo giải đua xe với giải thưởng xe Dream “đập thùng” cho người thắng đua Điều kiện đua tay đua phải dùng xe không thắng.) Mặt chủ quan: Lỗi cố ý c) Đám đua xe bị chiến sỹ công an dùng biện pháp bắt giữ chạy thoát số theo nhiều ngã ngách khác Trong trình bỏ chạy xe không thắng nên gây tai nạn đường phố khác làm người bị thương với tỷ lệ thương tật 35% Trường hợp không truy cứu trách nhiệm hình người đó, hành vi đám đua xe chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình Mặc dù, q trình bỏ chạy xe khơng thắng (vi phạm quy định giao thông đường bộ) gây nạn tỉ lệ thương tật gây cho người bị tai nạn 35% nên chưa đủ điều kiện cấu thành tội quy định Điều 260 Bài tập 5: A bảo vệ công ty khai thác đá Biết cơng ty có lượng lớn thuốc nổ dùng để phá đá, A lấy trộm khoảng 15 kg thuốc nổ đem bán cho B ngư dân để B đánh bắt cá Hãy xác định tội danh hành vi A vụ án giải thích sao? Trả lời:  A có phạm tội Đó Tội chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ (Điều 305 BLHS) Giải thích: Vì hành vi A đủ điều kiện cấu thành Tội chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ (Điều 305 BLHS)  Khách thể:  Xâm phạm đến chế độ quản lý Nhà nước vật liệu nổ  Đối tượng tác động: 15kg thuốc nổ  Chủ thể: A có đầy đủ lực TNHS đủ tuổi chịu TNHS  Mặt khách quan:  Hành vi: A lấy trộm khoảng 15kg thuốc nổ đem bán cho B để B đánh bắt cá A có hành vi chiếm đoạt mua bán trái phép vật liệu nổ  Mặt chủ quan: A thực hành vi với lỗi cố ý ... b khoản 10 Điều TTLT 09/ 2011 cấu thành tội chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có 20 Mọi trường hợp mua dâm người 18 tuổi cấu thành Tội mua dâm người 18 tuổi (Điều 3 29 BLHS) Nhận định sai... tỷ lệ thương tật 35% Trường hợp không truy cứu trách nhiệm hình người đó, hành vi đám đua xe chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình Mặc dù, trình bỏ chạy xe khơng thắng (vi phạm quy định... ma túy, tiền chất ma túy, pháo nổ, thuốc pháo, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kĩ thuật quân sự, vật liệu nỏ, chất phóng xạ, chất cháy, chất độc, hàng cấm, hàng giả đủ yêu tố cấu thành tội
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN THẢO LUẬN HÌNH SỰ LẦN 9 CỤM 4 CÁC TỘI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, ĐÁP ÁN THẢO LUẬN HÌNH SỰ LẦN 9 CỤM 4 CÁC TỘI PHẠM VỀ QUẢN LÝ

Từ khóa liên quan