0

Tuần 35 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 560 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2018, 16:07

Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 Tuần 35 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt TIẾT + :PHÂN BIỆT ÂM CUỐI N/NG, T/C ( Thiết kế trang 85) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Đạo đức ÔN TẬP HỌC CUỐI NĂM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS biết thực nêu hành vi đạo đức HKII Kĩ năng: - Biết ứng xử đưa cách giải số tình Thái độ: - GD HS: Có thái độ lễ phép, nói lời cảm ơn, xin phép người II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sátphương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ minh họa tập - HS : Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách thực hiện: - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành : (30 phút) - HS nhắc lại đầu * Mục tiêu: - Ôn lại kiến thức học qua : Em học sinh lớp 1, gọn gàng sẽ, giữ gìn sách đồ dùng học tập, gia đình em, lễ phép với anh chị, nghiêm trang chào cờ, học *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp : Ôn GV nêu câu hỏi cho HS lớp suy nghĩ - HS thảo luận nhóm trả lời câu trả lời hỏi - Khi gặp thầy cô giáo em cần phải làm - Cần đứng ngắn, lễ phép chào hỏi ? - Vì lại phải lễ phép với - Vì thầy giáo giáo người dạy dỗ em thầy giáo, cô giáo ? thành người - Ở nhà em có nhiều người bạn thân - HS trả lời không ? - Khi chơi với bạn bè ta cần không nên - Không đánh lộn,chửi nhau… làm gì? - Làm để bạn ln coi bạn - Cùng chơi, học giúp đỡ, chia sẻ thân? với niềm vui buồn - Chào hỏi gặp người quen biết, lớn - Hãy nói số tình tuổi… phải chào hỏi ? - Chào nhỏ nhẹ, không gây ồn ào, ảnh - Khi chào, cần chào cho lịch hưởng tới người xung quanh… nơi công cộng ? + Khi gặp thầy cô giáo đường em phải làm ? GV HS nhận xét bổ sung GV hỏi tiếp - Khi nói lời cảm ơn ? - Khi quan tâm, giúp đỡ - Em nói lời xin lỗi ? - Khi làm phiền, mắc lỗi với GV nhận xét tóm ý lại - HS giãn tiết 2: Thảo luận tình GV đưa số tình cho HS - HS lắng nghe tình đưa thảo luận nhóm đơi: hướng giải - Tình 1: Trên đường học Lan bộ, em đường Nếu em em khuyên bạn nào? - Bạn có quy định khơng - Em khun bạn vào lề đường bên ? Vì ? phải … Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp - Tình 2: Hơm qua lớp trồng hoa bồn hoa Hôm nay, Lan thấy có bơng hoa đẹp em liền ngắt để chơi Em nói với bạn tình GV gọi nhiều HS tham gia đưa ý kiến để giải tình GV nhận xét tóm ý 3: Trò chơi GV chia HS thành nhiều nhóm nhỏ, nêu tình cho HS nhóm phân vai lên đóng vai tình Tình huống: Lan bị ốm hai ngày Bài không viết Lan lại không muốn bị nên nhờ Hồng viết giùm GV HS nhận xét Hoạt động tiếp nối: - Muốn người bạn tốt, em cần làm ? - GV nêu ý GD HS nhận xét tiết học Dặn hs thực tốt hành vi học Năm học 2017 - 2018 - Đi không quy định, bị tai nạn giao thông HS : Bạn ngắt hoa sai, Vì hoa trường Bạn nên chăm sóc bảo vệ HS nhóm thảo luận đóng vai - Ln chơi vui vẻ, đồn kết với bạn bè, chia sẻ vui buồn bạn,… ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục BÀI 35: TỔNG KẾT NĂM HỌC I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Kiến thức: HS ghi nhớ kiến thức, kĩ học năm học – Thực kĩ học Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết thực đúng, thành thạo, nhanh kĩ học 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 - GV: Địa điểm sân trường , còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học, Mỗi HS cầu - Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập - Phương tiện: Cầu, còi, vợt bảng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ Hoạt động khởi động: - 8’ – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe – Lớp trưởng tập trung lớp, báo học sinh cáo sĩ số cho giáo viên – Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn – Đội Hình gọn, dể hiểu cho hs nắm * * * * * * * * * + Khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ôn thể dục phát triển chung * * * * * * * * * * Mỗi động tác thực x nhịp GV – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * Tên GV * * * * * * * * * * * * * * GV Trường Tiểu học * * * * * * * Giáo án tổng hợp lớp II/ Hoạt động thực hành: a Tổng kết năm học : Năm học 2017 - 2018 2426’ – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, Dóng hàng, Nghiêm, Nghỉ, Quay phải, Quay trái, Dàn hàng, dồn hàng Điểm số từ đến hết (theo tổ) Đi thường theo nhịp Giáo viên học sinh hệ thống lại nội dung Nhận xét *Thể dục Rèn luyện tư bản: Tư đứng bản.Đứng đưa tay trước.đứng đưa hai tay dang ngang.đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.Đứng đưa hai tay lên cao thẳng hướng.Đứng kiểng gót,hai tay chống hơng.Đứng đưa chân trước,hai tay chống hông.Đứng đưa chân sau,hai tay giơ cao thẳng hướng Đứng đưa chân sang ngang,hai tay chống hông Đứng hai chân rộng vai,hai tay đưa trước dang ngang,lên cao chếch chữ V - Giáo viên HS hệ thống lại nội dung *Bài thể dục phát triển chung: Động tác Vươn thở,Tay, Chân,Vặn mình,Bụng,Phối hợp,Điều hoà Giáo viên HS hệ thống lại nội dung *Trò chơi vận động: Diệt vật có hại, Qua đường lội, chuyền bóng tiếp sức, kéo cưa lừa xẻ,Nhảy ô tiếp sức, Nhảy nhảy nhanh, Chạy tiếp sức, Tâng cầu Giáo viên HS hệ thống lại nội dung Nhận xét b.Đánh giá kết học tập học sinh: Nhận xét: Tuyên dương III/ Hoạt động tiếp nối: - 8’ Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 - HS đứng chỗ vỗ tay hát - Hệ thống lại học nhận xét học Trò chơi: Đứng ngồi theo lệnh – Về nhà ôn TD tập tâng cầu thường xuyên dịp nghỉ hè –Lớp tập trung - hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán LUYỆN TẬP CHUNG (TRANG 179) I- MỤC TIÊU: Kiến thức: HS củng cố về: - Biết đọc,viết, xác định thứ tự số dãy số đến 100 Biết cộng, trừ, số có hai chữ số ; Biết đặc điểm số phép cộng, phép trừ; giải tốn có lời văn Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết, xác định thứ tự số dãy số đến 100 Biết cộng, trừ, số có hai chữ số ; Biết đặc điểm số phép cộng, phép trừ; giải tốn có lời văn 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Bài tập 1, 2, 3, 4, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, 3, - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm tập 1, 2, 3, 4, * Mục tiêu: - Biết đọc,viết, xác định thứ tự số dãy số đến 100 Biết cộng, trừ, Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 số có hai chữ số ; Biết đặc điểm số phép cộng, phép trừ; giải tốn có lời văn *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Bµi 1: §iỊn sè - Học sinh nêu u cầu bài: - Cho HS làm vở, chia sẻ trước lớp 25 26 27… * Bµi 2: - Học sinh nêu yờu cu ca - Đặt tính tính 36 97 84 63 46 65 bài: + − + − + − - Cho HS làm vở, chia sẻ trước lớp 12 45 11 33 23 65 * Lưu ý: HS M1, M2 đặt số thật thẳng 48 52 95 30 69 00 cột HS M 3, M4 nêu cách đặt tính cách tính * Bài 3:- Học sinh nêu yêu cầu bài: - Cho HS làm vở, chia sẻ trước lớp H: Bài yêu cầu ? - Viết số theo thứ tự - GV hướng dẫn giao việc - HS chơi trò chơi: Điền nhanh, điền - Cho học sinh chơi trò chơi: “ Nhanh mắt a) 28; 54; 74; 76 nhanh tay” chữa bảng lớp b) 76;74; 54; 28 * Bài 4: - Cho HS tự đọc tốn,tìm hiểu viết - HS làm vở, chữa tóm tắt sau giải viết giải Bài giải vở, chia sẻ trước lớp Số gà lại là: 34-12= 22 (con gà) Tóm tắt: Đáp số: 22con gà Có : 34 gà Bán : 25 gà Còn lại : gà? * Lưu ý: HS M3, M4 có nhiều cách nêu câu lời giải khác * Bài5: - Học sinh nêu yêu cầu bài: - Điền số thích hợp vào ô trống - Cho HS làm vở, chia sẻ trước lớp a) 25 + = 25 b) 25 – = 25 - Kết luận : Bất kỳ số cộng hay trừ -Vài HS nhắc lại o số * Bài tập phát triển lực: ( Dành cho - HS làm vở, chia sẻ trước lớp HS M3, M4): - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét * Bài 5: Giải tốn theo tóm tắt sau: * Lưu ý: HS có nhiều cách nêu Tóm tắt câu lời giải khác Hà có : 30 Hải có : 15 Có tất : ? Bài giải Cả hai bạn có số là: 30 + 15 = 45 ( quyển) Hoạt động tiếp nối: ( 2’) Đáp số: 45 - GV nhắc lại nội dung Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày tháng năm 2018 Hát nhạc: TẬP BIỂU DIỄN (GV chuyên) -Tiếng Việt TIẾT 3: LUẬT CHÍNH TẢ ( Thiết kế trang 151) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tiếng Việt TIẾT : ÔN TẬP TIẾT I ( Thiết kế trang 154) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán LUYỆN TẬP CHUNG (TRANG 180) I- MỤC TIÊU: Kiến thức: HS củng cố về: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết đọc ,viết số liền trước, liền sau số ;thực cộng, trừ số có hai chữ ; giải tốn có lời văn Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc ,viết số liền trước, liền sau số ;thực cộng, trừ số có hai chữ ; giải tốn có lời văn 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm tập 1, ( cột 1, 2) , ( cột 1, 2) , II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: - Làm tập 1, ( cột 1, 2) , ( cột 1, 2) , - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) - Làm tập 1, ( cột 1, 2) , ( cột 1, 2) , * Mục tiêu: - Biết đọc ,viết số liền trước, liền sau số ;thực cộng, trừ số có hai chữ ; giải tốn có lời văn *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Bài 1: a) Viết số liền trước số - Học sinh nêu yêu cầu sau: 35; 42; 70 100; - Cho HS làm vở, chia sẻ trước lớp b) Viết số liền sau số sau: 9; 37; 62; 99; 11 * Bài 2: - Học sinh nêu yêu cầu - Tính nhẩm - Cho HS làm vở, chia sẻ trước lớp 14 + = 18 29 – = 24 + = 10 18 + = 19 26 – = 24 38- =36 17 + = 19 10 - = 34 - = 30 - HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Bài 3:- Học sinh nêu yêu cầu - Đặt tính tính Học sinh nêu yêu cầu bài: 43 + 23 60 + 38 41 + - Cho HS làm chia sẻ trước lớp 87 – 55 72 – 50 56 - * Lưu ý: HS M1, M2 đặt số thật thẳng cột HS M 3, M4 nêu cách đặt tính cách tính Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 * Bài 4: Học sinh đọc tốn, nêu tóm tắt làm vở, chia sẻ trước lớp - HS thực theo hướng dẫn * Lưu ý: HS M3, M4 có nhiều cách Bài giải nêu câu lời giải khác Hà có tất số viên bi là: Tóm tắt 24 + 20 = 44(viên) Bi đỏ : 24 viên bi Đáp số: 44 viên bi Bi xanh : 20 viên bi Có tất : viên bi? * Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét * HS làm tập lại * Bài 5: Vẽ đoạn thẳng dài cm ? - HS vẽ vở, chia sẻ trước lớp * Bài 6: Nhà em có 35 gà 43 vịt Hỏi nhà em có tất con? Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS làm vào chia sẻ trước lớp - GV nhắc lại nội dung - Nhận xét học -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ tư ngày tháng năm 2018 Tự nhiên xã hội ÔN TẬP TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết quan sát, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh Từ ý thức ăn mặc phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khoẻ Thái độ: uthích mơn học, có ý thức ăn mặc phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khoẻ II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút Tên GV Trường Tiểu học 10 Giáo án tổng hợp lớp Bài 2b: Điền g hay gh Tiến hành tương tự phần a - GV chữa bài, NX Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp - Chuẩn bị sau - GV nhận xét chung học - Luyện viết lại tả Năm học 2017 - 2018 - Đáp án: Ghép cây, gói bánh - HS nghe ghi nhớ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ t ngày tháng năm 2018 Tập đọc ề ể O I- MỤC TIÊU: Kiến thức: HS đọc trơn Đọc từ ngữ : Quả na, trứng cuốc, uốn câu, trâu Bước đầu biết nghỉ chỗ ngắt dòng thơ - Ơn vần oăt, oăc: - HS tìm tiếng có vần oăt, oăc - Nói câu chứa tiếng có vần oăt, oăc - HS hiểu nội dung bài: Tiếng gà gáy báo hiệu ngày đến, muôn vật lớn lên, đơm hoa, kết trái -Trả lời câu hỏi 1( SGK) Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ chép tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV Trường Tiểu học 30 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu * Giới thiệu tranh tập đọc hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - GV: Hơm ta học : “ Ò ó o ” Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút) * Mục tiêu: HS đọc trơn Đọc từ ngữ : Quả na, trứng cuốc, uốn câu, trâu Bước đầu biết nghỉ chỗ ngắt dòng thơ - Ơn vần oăt, oăc: - HS tìm tiếng có vần oăt, oăc - Nói câu chứa tiếng có vần oăt, oăc * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * GV đọc mẫu tồn lần giọng chậm - HS theo lời đọc GV đều, tươi vui b- Hướng dẫn HS luyện đọc: - HS M4 đọc, lớp đọc thầm + Luyện đọc tiếng từ khó + GV đọc mẫu lần * GV đọc mẫu lần 1: - Chú ý nhịp điệu thơ nhanh mạnh - HS theo dõi * Hướng dẫn HS luyện đọc: + Luyện đọc tiếng, từ khó - GV ghi TN luyện đọc lên - -5 HS đọc CN - Cả lớp đọc ĐT - Yêu cầu HS đọc, phân tích tiếng khó ghép TN: Trứng cuốc, uốn câu - HS thực + Luyện đọc câu: - Yêu cầu HS đọc câu - Đọc theo hình thức nối tiếp - GV theo dõi, uốn nắn + Luyện đọc đoạn, bài: - Cho HS đọc đoạn - HS - Cho HS đọc đoạn - HS - Cho HS đọc toàn - HS - GV theo dõi, cho điểm - Cả lớp đọc ĐT - Nghỉ tiết * Ôn lại vần oăc, oăt: * Tìm tiếng có vần oăt: - u cầu HS tìm tiếng có vần oăt - HS tìm phân tích Nhọn hoắt - u cầu HS tìm tiếng ngồi có vần oăc, - oăt: Chỗ ngoặt, nhọn hoắt oăt ? - oăc: Dấu ngoặc, * HS thi nói câu chứa tiếng có vần oăt, oăc? - Chia lớp thành nhóm, tổ chức cho HS thi - HS thực theo yêu cầu Tên GV Trường Tiểu học 31 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 đua - GV theo dõi, tính thi đua - Nhận xét chung học TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: - HS hiểu nội dung bài: Tiếng gà gáy báo hiệu ngày đến, muôn vật lớn lên, đơm hoa, kết trái -Trả lời câu hỏi 1( SGK) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - Tìm hiểu đọc: + GV đọc mẫu lần H: Gà gái vào lúc ngày ? H: Tiếng gà gáy làm na, hàng tre, buồng chuối có thay đổi ? - HS đọc toàn - Buổi sáng - Quả na mở mắt, hàng tre mọc nhanh… - HS đọc phần lại H: Tiếng gà làm đàn sáo, hạt đậu, ơng trời có thay đổi ? - Hạt đậu nảy mầm nhanh lúa chóng chín… - u cầu HS đọc tồn - HS - GV nhận xét, - Nghỉ tiết Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * Cho HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng * Luyện nói: - Y/c HS đọc tên chủ đề luyện nói hơm ? - Nói vật ni nhà - GV treo tranh cho HS quan sát hỏi H: Bức tranh vẽ ? - Con vịt, ngỗng - GV chia nhóm giao việc - HS nói cho nghe tranh H: Nhà bạn ni ? T: Nhà ni mèo - Gọi nhóm lên hỏi đáp trước lớp - Các nhóm khác theo dõi, - GV nhận xét, nhận xét Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - GV nhận xét tiết học: Khen ngợi em Tên GV Trường Tiểu học 32 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 học tốt - HS nghe ghi nhớ - Gọi HS đọc lại toàn - Nhận xét chung học - Học thuộc lòng ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ năm ngày 10 tháng năm 2018 Tập đọc ÔN TẬP BÀI I- MỤC TIÊU Kiến thức: 1- Đọc: - HS đọc đúng, nhanh bài: Không nên phá tổ chim - Đọc TN: Cành cây, chích choè, chim non, bay lượn - Ngắt nghỉ hỏi sau dấu phẩy, dấu chấm 2- Ơn vần ích, uych - HS tìm tiếng có vần ích - Tìm tiếng ngồibài có vần ich, uych 3- Hiểu: HS hiểu nội dung bài: Chim giúp ích cho người Không nên pháp tổ chiêm, bắt chim non 4- HS chủ động nói theo đề tài: Bạn làm để bảo vệ lồi chim ? Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ chép tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV Trường Tiểu học 33 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu * Giới thiệu tranh ôn tập Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút) * Mục tiêu: : - HS đọc đúng, nhanh bài: Không nên phá tổ chim - Đọc TN: Cành cây, chích choè, chim non, bay lượn - Ngắt nghỉ hỏi sau dấu phẩy, dấu chấm 2- Ơn vần ích, uych - HS tìm tiếng có vần ích - Tìm tiếng ngồibài có vần ich, uych * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * GV đọc mẫu toàn lần giọng chậm đều, - HS theo lời đọc GV tươi vui b- Hướng dẫn HS luyện đọc: - HS M4 đọc, lớp đọc thầm + Luyện đọc tiếng từ khó + GV đọc mẫu lần - Giọng đọc bình tĩnh, rõ ràng, to - HS ý nghe * Hướng dẫn HS luyện đọc: + Luyện tiếng, từ ngữ, cành cây, chích choè, chim non, bay lượn - GV viết từ khó lên bảng - HS đọc CN, ĐT - Cho HS nghép TN: chích choè, bay lượn - HS dùng đồ dùng để gài + Luyện đọc câu: - Luyện đọc câu theo hình thức nối tiếp - Mỗi câu HS đọc + Luyện đọc đoạn bài: - Cho HS đọc đoạn - HS - Cho HS đọc đoạn 2: - HS đọc - Cho HS đọc toàn - GV nhận xét, - Nghỉ tiết * Ơn lại vần ich, uych * Tìm tiếng có vần ích, uych: - vài em - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu - HS tìm, nêu phân tích: ich - Lớp trưởng điều khiển * Cho nhóm thi tìm tiếng có vần ích, uych ngồi ? - u cầu nhóm nêu từ tìm - GV ghi tính điểm thi đua cho nhóm - Cho HS đọc lại - GV nhận xét, giao việc Tên GV - Hs thi tìm nêu ich: lịch, lịch sử uych: huých tay - Cả lớp đọc ĐT Trường Tiểu học 34 Giáo án tổng hợp lớp - GV theo dõi, NX - GV nhận xét học TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài: Chim giúp ích cho người Không nên pháp tổ chiêm, bắt chim non -Trả lời câu hỏi 1, SGK * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - Tìm hiểu đọc: + GV đọc mẫu lần - Yêu cầu HS đọc đoạn H: Trên cành có ? H: Thấy em bắt chim non chị khuyên em ? - Yêu cầu HS đọc đoạn H: Nghe lời chị, bạn nhỏ làm ? - Yêu cầu HS đọc - GV nhận xét Năm học 2017 - 2018 - Cả lớp đọc lại lần - 2, HS đọc - Ba chim nở - Không nên bắt chim non, đặt vào tổ - vài - Đặt chim non vào tổ - HS đọc - Nghỉ tiết - Lớp trưởng điều khiển Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * Cho HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng * Luyện nói: - Bạn làm để bảo vệ lồi - Y/c HS đọc tên chủ đề luyện nói hơm ? chim? - GV chia nhóm giao việc - Các nhóm thảo luận: Kể với nhau, em làm để bảo vệ lồi vật cử đại diện kể trước lớp - GV nhận xét, - Cả lớp nghe nhóm trình bày Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Cho HS đọc tồn H: Vì khơng nên phá tổ chim ? - GV nhận xét tiết học giao việc - HS đọc - vài em trả lời - HS nghe ghi nhớ Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2018 Chính tả Ị …Ĩ … O… Tên GV Trường Tiểu học 35 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 I- MỤC TIÊU: Kiến thức: HS nghe, viết xác đẹp 13 dòng thơ đầu bài:" Ị - ó - o …" - Điền vần oăt oăc Điền chữ ng ngh vào chỗ trống Kĩ năng: Rèn HS kĩ nhìn sách bảng, chép lại đoạn “ Bác đưa thư…mồ hôi nhễ nhại.” khoảng 15 - 20 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả Giữ gìn sáng Tiếng Việt - HS có ý thức rèn chữ viết đẹp - HS làm tập 2, 3( SGK) II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung tả tập - Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động chuẩn bị viết tả : (7 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết tiếng, từ khó viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - GV treo bảng phụ chép sẵn ND tập chép - GV đọc cần viết - Cho HS nêu từ khó, dễ viết sai tả - HS viết bảng từ khó: Giục na, -Tư ngồi, cách để bảng tròn xoe * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động viết tả: (15 phút) * Mục tiêu: HS nghe, viết xác đẹp 13 dòng thơ đầu bài:" Ị - ó - o …" Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Cho HS chép câu Tên GV Trường Tiểu học 36 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 - HS chép - GV hd em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề trang vở, viết lùi vào ô, chữ đầu HS viết hoa - Hướng dẫn chép vào -Tư ngồi, cách để * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (2 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc lại cho HS soát lỗi - Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối -HS đổi vở, soát lỗi, gạch chân chữ sai viết chì, ghi số lỗi vào lề - Chấm vở, chữa lỗi cho HS - HS hát Hoạt động làm tập tả: phút) * Mục tiêu: - Điền vần oăt oăc Điền chữ ng ngh vào chỗ trống - HS làm tập 2, 3( SGK) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV treo bảng phụ : - Cho HS đọc yêu cầu, HS làm vở, chia sẻ - HS nêu yêu cầu, làm chia sẻ trước lớp trước lớp Bài 2: Điền vần oăt oăc - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS quan sát tranh SGK hỏi H: Bức tranh vẽ cảnh ? - HS đọc - Đêm hôm khuya khoắt - HS làm bảng - HS lên bảng - Hs chơi trò chơi : Điền nhanh, điền - Chữa -Vài HS nêu lại luật tả,lớp ĐT - GV sửa nhận xét Bài 3: Điền chữ ng ngh (cách làm tương tự) - Cho HS rút luật tả: ngh trước e, ê, i Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp - Chuẩn bị sau - GV nhận xét tiết học - HS nghe ghi nhớ - Dặn HS ghi nhớ cách viết ng, ngh -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV Trường Tiểu học 37 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 -KIỂM TRA HỌC KỲ II MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA Môn: Tiếng Việt CHỦ ĐỀ Đọc hiểu văn Kiến thức tiếng việt Số câu số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL Mức TN Tổng TL 1 2 1 4 10 2 Tổng A / KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm) 1.Đọc thành tiếng ( điểm): Đọc sau: “Ngày Tết Hàn thực Việt Nam” Ngày Tết Hàn thực Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc Vào ngày mồng tháng âm lịch hàng năm, người dân thường có tục lệ dâng lên tổ tiên bánh trơi, bánh chay – tượng trưng thức ăn nguội - hàn thực Đây nét đẹp văn hóa truyền thống mang ý nghĩa hướng cội nguồn, tưởng nhớ công lao dưỡng dục người khuất 2.Kiểm tra đọc hiểu ( điểm): Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi: Khoanh tròn vào chữ trước đáp án đúng: Câu 1: Ngày Tết Hàn thực Việt Nam bắt nguồn từ đâu? ( M - 0,5 điểm) a Từ Việt Nam c Từ Nga b Từ Trung Quốc d Từ Cam - pu - chia Câu 2: Ngày Tết Hàn thực Việt Nam vào ngày nào? ( M1 - 0,5điểm) a Vào ngày mồng 10 tháng âm lịch b.Vào ngày mồng tháng âm lịch c Vào ngày mồng tháng âm lịch d Vào ngày mồng tháng 12 âm lịch Tên GV Trường Tiểu học 38 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 Câu 3: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống ( M - 0.5 điểm) Ngày Tết Hàn thực Việt Nam người dân thường dâng lên tổ tiên bánh…….và bánh… Câu 4: ( M - 0.5 điểm) Đoạn văn cho em biết về: a Ý nghĩa ngày tết Nguyên đán b Ý nghĩa ngày tết Nguyên tiêu c Ý nghĩa ngày tết Trung thu d Ý nghĩa ngày tết Hàn thực Câu 5: (M - 1điểm) Em viết tiếp vào chỗ chấm để có câu văn hồn chỉnh nói ý nghĩa ngày tết Hàn thực Việt nam: Đây nét đẹp văn hóa truyền thống mang ý nghĩa hướng cội nguồn, tưởng nhớ …………………………………của người khuất B.KIỂM TRA VIẾT (10điểm): 1.Viết tả (7điểm): ( GV đọc cho HS viết bài: “Cái Bống” Trang 58 - SGK Tiếng Việt lớp 1, tập II) 2.Bài tập (3 điểm) Câu 1: Điền vào chỗ trống q hay k?( M - 0,5 điểm) …ề cà …ủa cam Câu 2: Điền vào chỗ trống ch hay tr ?( M - 0,5 điểm) - Bé …ăn trâu ; - Con … ăn to quá! Câu 3: Nối từ ngữ cột A với từ ngữ em chọn cột B để tạo thành câu ( M - 0,5 điểm): A B Chú cá hót hay Chú chim Sáo bơi bể cá Câu 4: Em chọn từ cho ngoặc điền vào chỗ trống để thành câu hoàn chỉnh: (M - 0,5 điểm ) ……………… sân trường em xòe tán rộng che mát khoảng sân trường ( Cây bàng, Cây hoa hồng, Cây xoài, Cây bưởi) Câu 5: Viết tên loài hoa mà em biết ( M – điểm) ………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM A / KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm) 1.Đọc thành tiếng ( điểm): GV lấy điểm đọc từ tiết ôn tập Đọc sau: “Ngày Tết Hàn thực Việt Nam” Ngày Tết Hàn thực Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc Tên GV Trường Tiểu học 39 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 Vào ngày mồng tháng âm lịch hàng năm, người dân thường có tục lệ dâng lên tổ tiên bánh trơi, bánh chay – tượng trưng thức ăn nguội - hàn thực Đây nét đẹp văn hóa truyền thống mang ý nghĩa hướng cội nguồn, tưởng nhớ công lao dưỡng dục người khuất 2.Kiểm tra đọc hiểu ( điểm) Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi: Câu 1: Khoanh tròn vào chữ trước đáp án đúng: Ngày Tết Hàn thực Việt Nam bắt nguồn từ đâu? ( M1 - 0,5 điểm) a Từ Việt Nam bb Từ Trung Quốc Câu 2: Ngày Tết Hàn thực Việt Nam vào ngày nào? ( M - 0,5điểm) b Vào ngày mồng tháng âm lịch b Câu 3: Tìm từ điền vào chỗ trống ( M – 0.5 điểm) Ngày Tết Hàn thực Việt Nam người dân thường dâng lên tổ tiên bánh trôi bánh chay Câu 4: Khoanh tròn vào chữ cáI trước đáp án đúng: ( M – 0.5 điểm) Đoạn văn cho em biết về: d Ý nghĩa ngày tết Hàn thực D Câu 5: Em viết lại câu văn nói ý nghĩa ngày Tết Hàn thực ( M3 - điểm): Đây nét đẹp văn hóa truyền thống mang ý nghĩa hướng cội nguồn, tưởng nhớ công lao dưỡng dục người khuất B.KIỂM TRA VIẾT(10điểm) 1.Viết tả ( 7điểm): ( GV đọc cho HS viết bài: “): ( GV đọc cho HS viết bài: “Cái Bống” Trang 58 - SGK Tiếng Việt lớp 1, tập II) - Viết kiểu chữ cỡ nhỏ, :1 điểm - Viết không kiểu chữ không cỡ chữ nhỏ:0điểm - Viết từ ngữ , dấu câu:3 điểm có 0- lỗi, điểmnếu có lỗi (1 điểm) -Tốc độ viết khoảng 30 chữ / 15 phút: điểm viết đủ số chữghi tiếng - 1điểm :nếu bỏ sót 1- tiếng điểm bỏ sót tiếng - Viết sạch, đẹp, nét (1điểm) - Viết bẩn, xấu, khơng nét , trình bày khơng theo mẫu, tẩy xóa : điểm 2.Bài tập(3 điểm) Câu 1: Điền vào chỗ trống q hay k?( M1 – 0,5 điểm) kề cà qủa cam Câu 2: Điền vào chỗ trống ch hay tr ?( M1 – 0,5 điểm) - Bé chăn trâu ; - Con trăn to quá! Câu 3: Nối từ ngữ cột A với từ ngữ em chọn cột B để tạo thành câu ( M2 - 0,5 điểm): Tên GV Trường Tiểu học 40 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 A B Chú cá hót hay Chú chim Sáo bơi bể cá Câu 4: Em chọn từ cho ngoặc điền vào chỗ trống để thành câu hoàn chỉnh: (M2 – 0,5 đ ) Cây bàng sân trường em xòe tán rộng che mát khoảng sân trường Câu 5: Viết tên loài hoa mà em biết ( M – đ) VD: hoa hồng, hoa huệ, … Toán KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II Ma trận đề kiểm tra Mơn Tốn Mạch kiến thức,kĩ Số câu số điểm Số câu Đọc, viết, so sánh số phạm vi Số điểm 100 Cộng, trừ Số câu không nhớ số phạm Số điểm vi 100 Đếm hình, tuần Số câu lễ, ngày Số điểm Giải tốn có Số câu lời văn Số điểm Số câu Tổng Số điểm Mức TNKQ Mức Mức Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1,0 2,0 3,0 1 1 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 Bài 1: (M1 - điểm) a) Đọc số sau: 0,25 điểm - 28: b) Viết số: (0,25 điểm) - tám mươi chín: Tên GV TL Mức 1,0 2,0 4,0 3,0 1,0 2,0 6,0 2,0 4,0 30: - Một trăm: Trường Tiểu học 41 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 c) Viết số từ 36 đến 57 (0,5 điểm) Bài :( M2 - điểm) Đặt tính tính : 30 + 40 68 - + 31 Bài 3: ( M - điểm) Xếp số: ; 19; 56; 61; 96: + Theo thứ tự từ bé đến lớn: + Theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài : (M - điểm): Điền dấu , = vào chỗ chấm: 32 + 30 …… 57 89 - 89…… 41 + 32 36 + 23 50 + …… 60 10 + 59 50 + 19 Bài 5: ( M -1 điểm): Kết phép tính 80 + – là: A 81 B 35 C 57 D 67 Bài 6: ( M - điểm) Hải có 79 que tính, Hải cho bạn 29 que tính Hỏi Hải lại que tính? Bài 7: ( M - điểm): Viết tiếp vào chỗ chấm: - Hôm thứ hai ngày1 tháng ngày mai thứ … ngày…tháng … Bài 8: ( M - điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng: Hình vẽ có hình tam giác? A B C D ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM: Bài 1( M1 - điểm): a) Đọc số sau: (0,25 điểm) - 28: hai mươi tám 30: Ba mươi b) Viết số: (0,25 điểm) - tám mươi chín: 89 - Một trăm:100 c) Viết số từ 36 đến 57 (0,5 điểm) 36,37,38,39,40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Bài (M - điểm): Đặt tính tính (2 điểm): 30 + 40 68 - + 31 36 + 23 Tên GV Trường Tiểu học 42 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2017 - 2018 68 −8 60 30 + 40 70 +31 36 +23 59 38 Bài 3: ( M - điểm) Xếp số: ; 19; 56; 96; 61 + Theo thứ tự từ bé đến lớn: 5; 19; 56; 61; 96 + Theo thứ tự từ lớn đến bé: 96; 61; 56; 19; Bài ( M - 1điểm ): Điền dấu , = vào chỗ chấm: ( Mỗi phép tính 0,25 điểm) 32 + 30 > 57 89 – 89 < 41 + 32 50 + < 60 10 + 59 = 50 + 19 Bài 5: ( M - điểm): Kết phép tính 80 + – là: A A 81 B 35 C 57 D 67 Bài 6: ( M - điểm) - Tóm tắt 0,5 điểm - Viết câu lời giải : 0,5 điểm - Viết phép tính : 0,5 điểm - Viết đáp số : 0,5 điểm Tóm tắt Hải có : 79 que tính Cho bạn: 29 que tính Còn lại : que tính? Bài giải Hải lại số que tính là: ( Hoặc : Số que tính Hải lại là:) 79 – 29 = 50 ( que) Đáp số : 50 que tính Bài 7: ( M - 1điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm: Hôm thứ hai ngày tháng ngày mai thứ ba ngày tháng Bài 8: ( M - điểm): Khoanh tròn vào chữ trước đáp án đúng: Hình vẽ có hình tam giác? Tên GV Trường Tiểu học 43 Giáo án tổng hợp lớp A A B Năm học 2017 - 2018 C D ************************************************************************ Tên GV Trường Tiểu học 44 ... TL 1, 0 2,0 3,0 1 1 2,0 1, 0 1, 0 2,0 1, 0 2,0 Bài 1: (M1 - điểm) a) Đọc số sau: 0,25 điểm - 28: Tên GV TL Mức 1, 0 2,0 4,0 3,0 1, 0 2,0 6,0 2,0 4,0 30: Trường Tiểu học 19 Giáo án tổng hợp lớp. .. Trường Tiểu học 14 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2 017 - 2 018 - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Các tờ giấy khổ to, hồ dán - HS: Chuẩn bị sản phẩm làm năm học III... Vào ngày mồng 10 tháng âm lịch Tên GV Trường Tiểu học 16 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2 017 - 2 018 b.Vào ngày mồng tháng âm lịch c Vào ngày mồng tháng âm lịch d Vào ngày mồng tháng 12 âm lịch Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 35 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan