Tuần 24 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

32 1.8K 40

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2018, 16:05

Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 TUẦN 24: Thứ hai ngày 20 tháng năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI THEO CẶP M/P, NG/C ( Thiết kế trang 225) Thể dục: BÀI 24: BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Kiến thức: Biết cách thực sáu động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, tồn thân thể dục phát triển chung - Bước đầu biết cách thực động tác điều hòa TD phát triển chung - Biết cách điểm số hàng học theo tổ lớp Kĩ năng: Rèn HS kĩ thực động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, tồn thân thể dục phát triển chung thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường ,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ Khởi động: – 8’ – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức – Lớp trưởng tập trung lớp khỏe học sinh – hàng ngang, báo cáo sĩ số – Phổ biến nội dung yêu cầu cho giáo viên học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm * * * * * * * * * + Khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Xoay cổ tay, chân, * * * * * * * * * * hông, gối …… GV  Chạy nhẹ nhàng – Từ đội hình HS di trước (2 x m) chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * Tên GV * * * Trường Tiểu học * * * Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * * * * * * * GV B/ Hoạt động thực hành: a Học động tác điều hoà 22 – 24’ Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh luyện tập  Nhận xét GV – GV quan sát nhắc nhở sửa sai hs – GV nêu sai lầm thường mắc cách sửa cho hs nắm – Đồi hình tập luyện – GV wan sát nhắc nhở sửa sai hs b Ôn động tác thể dục học ( bài) Mỗi động tác thực x nhịp  Nhận xét: * Ôn điểm số hàng dọc theo tổ ( hàng ) Giáo viên tổ chức học sinh thực – Từ đội hình cho hs quay sang phải trái thành hàng dọc Điểm số theo hàng – GV nêu tên trò chơi, luật chơi, trường hợp phạm qui cho hs nắm, gọi – em thị phạm mẫu, nhẫn xét Sau tổ chức cho em tham gia trò chơi – GV nêu tên trò chơi, luật chơi, trường hợp phạm qui cho hs nắm, gọi – em thị phạm mẫu, nhẫn xét Sau tổ chức cho em tham gia trò chơi – GV biểu dương đội thắng, khuyến khích đội thua chơi tốt  Nhận xét: c Trò chơi: “Nhảy đúng, Nhảy nhanh” Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh chơi Tên GV – GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem hơ nhịp cho hs tập cá nhân, nhóm, lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 lần sau C/ Hoạt động tiếp nối: – 8’ – Thả lỏng: HS thường theo nhịp –Lớp tập trung -4 hàng hát ngang, thả lỏng – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm * * * * * * * * * tiết học * * * * * * * * * – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân * * * * * * * * * theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau * * * * * * * * * – Xuống lớp GV Toán LUYỆN TẬP A.MUC TIÊU: Kiến thức: - Biết đọc, viết, so sánh số tròn chục - Bước đầu nhận biết cấu tạo số tròn chục ( 40 gồm chục đơn vị ) Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đọc, viết, so sánh số tròn chục 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Toán - Làm BT II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập1 - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - Biết đọc, viết, so sánh số tròn chục - Bước đầu nhận biết cấu tạo số tròn chục ( 40 gồm chục đơn vị ) *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Bài 1: - Cho hs nêu yêu cầu: nối theo mẫu - Nối chữ với số cho phù hợp VD: tám mươi nối với số 80… - GV HS chữa bài… - HS làm vở, chia sẻ cặp đơi, chia sẻ trước lớp - HS chơi trò chơi: "Nối đúng, nối nhanh ” - HS chơi bảng phụ - HS khác nhận xét chữa * Bài 2: Cho hs nêu yêu cầu làm - Yêu cầu hs chữa * Bài 3: Khoanh vào số bé nhất, lớn - Cho hs nêu yêu cầu làm * Bài 4: Yêu cầu hs nêu yêu cầu, làm vở, chữa -Viết theo mẫu VD: Số 40 gồm chục đơn vị - HS làm vở, chia sẻ cặp đôi, chia sẻ trước lớp, chữa - HS nêu yêu cầu a 20 b 90 - HS làm , chia sẻ trước lớp, chữa a.Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn: 20, 50, 70, 80, 90 b Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé: 80, 60, 40, 30,10 Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: - Số 20 gồm chục đơn vị - Số 30 gồm chục đơn vị - Số 50 gồm chục đơn vị - Số 90 gồm chục đơn vị - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét nhanh Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Cho hs đọc số tròn chục từ 10 đến 90 ngược lại - Nhận xét, dặn dò - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Thứ ba ngày 13 tháng năm 2018 Tự nhiên xã hội CÂY GỖ I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hs kể tên nêu lợi ích số gỗ - Chỉ rễ , thân , lá, hoa gỗ - HS có ý thức chăm sóc gỗ nhà, không bẻ cây, trèo nơi công cộng - HS M3, M4 kể số gỗ: ích lợi Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Kĩ năng: Rèn HS kĩ có ý thức chăm sóc gỗ nhà , khơng bẻ cây, hái hoa nơi công cộng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học * GDMT: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ cối * KNS: + Kĩ tư phê phán: hành vi bẻ nơi cơng cộng + Tìm kiếm xử lý thông tin hoa + Phát triểngiao tiếp thông qua tham gia hoạt động học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Hình ảnh gỗ - HS: sách giáo khoa tự nhiên – xã hội III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Em yêu xanh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - GV cho HS hát, nhận xét - HS hát - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (25 phút) * Mục tiêu: Hs kể tên nêu lợi ích số gỗ - Chỉ rễ , thân , lá, hoa gỗ *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp 1: Quan sát gỗ - HS nhận gỗ phân biệt phận gỗ - GV tổ chức cho lớp sân trường, dẫn em quanh sân yêu cầu em xem gỗ - nói tên gì? - GV cho HS dừng lại bên gỗ cho em quan sát để trả lời câu hỏi sau: + Cây gỗ tên ? + Hãy phận ? Em có nhìn thấy rễ khơng ? + Thân có đặc điểm ? ( Cao hay thấp , to hay nhỏ cứng hay mềm so với rau , hoa học ) * Kết luận: Giống học, Tên GV - Cả lớp sân quan sát gỗ - Cá nhân quan sát , trả lời câu hỏi gv - Hs khác bổ sung Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 gỗ có rễ, thân, hoa Nhưng gỗ thân cao to cho ta gỗ để dùng Cây gỗ có nhiều cành xum x làm bóng mát - Giãn tiết : Làm việc với SGK Bước 1: - Chia nhóm em quan sát tranh trả lời câu hỏi SGK - Gv giúp đỡ kiểm tra hoạt động hs Bước : - Gv gọi hs trả lời câu hỏi sau : + Cây gỗ trồng đâu ? + Kể tên số thường gặp địa phương +Kể tên số đồ dùng làm gỗ + Cây gỗ có ích lợi ? * Lưu ý: - GD học sinh biết trồng cây, chăm sóc bảo vệ - HS M3, M4 kể số gỗ: ích lợi * Kết luận: Cây gỗ trồng để lấy gỗ, làm bóng mát, ngăn lũ Cây gỗ có nhiều lợi ích Vì Bác Hồ nói: “Vì lợi ích 10 năm trồng Vì lợi ích trăm năm trồng người” - Từng nhóm đơi thảo luận - em hỏi ,1 em trả lời - Hs trả lời - Hs khác nhận xét , bổ sung - Hs lắng nghe Hoạt động thực hành: (5 phút) * Mục tiêu: HS kể tên nêu lợi ích số hoa - Chỉ rễ, thân, lá, hoa hoa *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp 3: Trò chơi : “ Ai thông minh hơn?’ - Gv cho hs lên tự làm gỗ , số hs hỏi - Một số hs lên làm gỗ câu hỏi - Hs trả lời , nhanh , thắng được- VD: Hỏi bạn tên ? tuyên dương Bạn trồng đâu ? Bạn có lợi ích ? Hoạt động tiếp nối: (2') - Gọi HS nêu lợi ích gỗ - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị số loại cá -Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: VẦN / OI/, /ÔI/, /ƠI/ ( Thiết kế trang 226) Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Tốn CỘNG CÁC SỐ TRỊN CHỤC I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đặt tính, làm tính cộng số tròn chục phạm vi 90 - Giải tốn có phép tính cộng Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đặt tính, làm tính cộng số tròn chục phạm vi 90 Kĩ giải tốn có phép tính cộng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập bó que tính - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì bó que tính III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Mục tiêu: Biết đặt tính, làm tính cộng số tròn chục phạm vi 90 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp a Giới thiệu phép cộng 30 + 20 - GV cho HS lấy bó chục que tính (GV - Học sinh thực theo nhóm thao tác bảng) + bó que tính chục que tính? - … chục - GV cho HS lấy thêm chục que tính (GV thao tác bảng) hỏi: + chục que tính thêm chục que tính ta -… chục que tính que tính? + Các em tính nào? - Em đếm chục với chục năm * Giới thiệu cách tính: chục 30 - cộng 0, viết +20 - cộng 5, viết 50 - HS nêu lại cách tính Vậy 30 + 20 = 50 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đặt tính, làm tính cộng số tròn chục phạm vi 90 - Giải toán có phép tính cộng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Bài 1: - Cho nêu cách tính tính - HS làm vở, chia sẻ trước lớp - GV chữa bài, lưu ý cách đặt tính Bài 2: Cho hs nêu yêu cầu làm - HS chơi trò chơi: “ Xì điện” - GV hướng dẫn cách nhẩm: 20 + 30 50 + 10 = 60 40 + 30 = 70 chục + chục = chục 20 + 20 = 40 20 + 60 = 80…\ Vậy 20 + 30=50 Bài : - Cho HS đọc đề tốn, tìm hiểu Tóm tắt : tốn, tóm tắt giải tóan: Thùng 1: 20 gói bánh - Bài tốn cho biết gì? Thùng 2: 30 gói bánh Cả hai thùng : … gói bánh? - Bài tốn hỏi điều gì? - Lấy số bánh thùng cộng với số bánh - Muốn biết hai thùng có gói thùng bánh ta làm nào? - HS làm bài: - Cho HS làm, chữa Bài giải: - Cho HS nêu câu trả lời khác Cả hai thùng đựng số gói bánh là: ( Số gói bánh hai thùng có là:) Bài tập phát triển lực: ( Dành cho 20 + 20 = 40 ( gói bánh ) HS M3, M4): Đáp số : 40 gói bánh * Bài 4: - Tính: 20 + 10 = 30 30 + 20 = 50 50 + 30 = 80 30 + 30 = 60 - HS làm 40 + 40 = 80 60 + 20 = 80 - Cho HS làm vở, GV quan sát Hoạt động tiếp nối: ( 2’) + Trò chơi tiếp sức " Tính nhẩm nhanh" - GV nhận xét tổng kết trò chơi - Nhận xét chung học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Thứ tư ngày 21 tháng năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: VẦN / UI/, /ƯI/ ( Thiết kế trang 230) -Hát nhạc: Bài : QUẢ ( GV chuyên) Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Tiếng Anh ( Gv chuyên) -Thứ năm ngày 22 tháng năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 7, 8: VẦN / UÔI/, ƯƠI/ ( Thiết kế trang 233) -Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đặt tính,làm tính, cộng nhẩm số tròn chục - Bước đầu biết tính chất phép cộng - Biết giải tốn có phép cộng Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đặt tính,làm tính, cộng nhẩm số tròn chục , kĩ giải tốn có phép cộng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm tập1, (a), 3, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, (a), 3, - HS: Vở ô li tốn, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) - Làm tập1, (a), 3, * Mục tiêu: Biết đặt tính,làm tính, cộng nhẩm số tròn chục Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Bước đầu biết tính chất phép cộng - Biết giải tốn có phép cộng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - Đặt tính tính - Cho HS làm, chia sẻ trước lớp * Lưu ý HS: Đặt tính cho hàng chục thẳng cột với hàng chục, hàng đơn vị thẳng - HS làm với hàng đơn vị HS lên bảng em làm cột - GV nhận xét chữa * Bài 2: Tính nhẩm - Bài u cầu ? * Lưu ý: Củng cố cho HS tính phép - HS làm bài, chia sẻ cặp đôi, chia sẻ cộng thông qua VD cụ thể trước lớp - GV vào phép tính 30 + 20 = 50 - HS lên bảng chữa 20 + 30 = 50 H: Em có nhận xét số phép - Các số giống tính ? H: Vị trí cuả chúng ? - Vị trí thay đổi H: Kết phép tính ? - Đều * Kết luận: Khi đổi chỗ số phép cộng kết khơng thay đổi - vài HS nhắc lại * Bài 3: - Cho HS tự đọc toán, tự nêu tương tự làm - Cho HS chữa miệng - HS làm * Bài 4: Bài yêu cầu ? - Nối (theo mẫu) H: 60 + 20 = ? Y/c HS nêu cách nhẩm - Bằng 80 Vậy nối ntn ? - HS làm cá nhân, chia sẻ trước lớp Vậy em phải nhẩm kết qủa - Nối phép tính 60 + 20 với số 80 kết phép tính nối cho xác phép tính - Gọi HS chia sẻ chữa Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - Tính: 30 + 10 = 40 20 + 20 = 40 50 + 20 = 70 30 + 40 = 70 40 + 40 = 80 70 + 20 = 90 Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: đêm khuya, hoa huệ, phéc – mơ - tuya * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần uân: - Ghi vần: uân - Đọc trơn: uân - Ghi tiếng : xuân - GT tranh - Ghi từ: mùa xuân *Dạy vần uyên: Quy trình tương tự - So sánh vần uyên với vần uân - Viết tiếng : chuyền - Giới thiệu tranh: bóng chuyền *Từ ngữ ứng dụng: - Viết từ: huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện - Hướng dẫn đọc từ tìm tiếng - Hướng dẫn đọc toàn - GV nhận xét, sửa phát âm * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết bảng : - Viết mẫu: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền HD viết - GV theo dõi, sửa sai Tên GV - HS phân tích vần, so sánh vần uân với vần uê, ghép vần : uân - Đánh vần, đọc trơn vần: uân - HS ghép tiếng: xuân, phân tích tiếng , đánh vần, đọc trơn cá nhân, ĐT - Đọc trơn từ: mùa xuân - Phân tích vần: uyên - Giống âm u đầu vần,kết thúc âm n, khác vần un có âm đơi đứng giữa,vần uân có âm â đứng - Ghép vần đánh vần, đọc trơn cá nhân, đồng - Ghép tiếng: chun, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng chuyền cá nhân , ĐT - Đọc trơn: bóng chuyền cá nhân ,ĐT - Đọc thầm ,tìm ,phân tích tiếng - Đọc tiếng, từ ( cá nhân tổ, lớp) - HS đọc cá nhân, đồng - HS viết không - HS viết vào bảng con: uân, uyên, mùa xn, bóng chuyền - HS thi tìm nhanh 18 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Cho hs thi tìm tiếng có chứa vần TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: HS đọc, viết : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền Đọc từ, câu ứng dụng - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp - Luyện tập : *Luyện đọc - HS đọc: uân, xuân, mùa xuân +Đọc vần, tiếng, từ khóa uyên, chuyền, bóng chuyền - HS đọc: huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện GV theo dõi, sửa sai - HS đọc SGK trang1 +Đọc ứng dụng - Giới thiệu tranh vẽ - Xem tranh - Giới thiệu ứng dụng - Đọc thầm, tìm tiếng - Tìm tiếng - Phát tiếng: xuân - Luyện đọc: chữa sai cho HS, luyện - Đọc cá nhân, tổ, lớp đọc hay, ngắt nghỉ chỗ - HS đọc SGK - GV nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, - HS viết vào Tập Viết: uân, uyên, mùa từ, câu ứng dụng tốt xuân, bóng chuyền *Luyện viết - Hướng dẫn HS viết vào tập viết - GV theo dõi, uốn nắn - Chấm, chữa số * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Em thích đọc truyện - Chủ đề gì? - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - Bạn đọc truyện - Tranhvẽ gì? - HS phát biểu tự nhiên 19 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 + Em thích đọc lọai truyện gì? + Em thường đọc truyện vào lúc nào? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - HS đem SGK - Trò chơi: Tìm tiếng - Tham dự trò chơi - Dặn HS đọc chuẩn bị sau ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 13 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 101 : UÂT-UYÊT A.MUC TIÊU: Kiến thức: HS đọc, viết : uât, uyết, sản xuất, duyệt binh Đọc từ ứng dụng câu ứng dụng - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có uât, uyết, sản xuất, duyệt binh; từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: HS đọc, viết : uât, uyết, sản xuất, duyệt binh Đọc từ ứng dụng câu ứng dụng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần uât: Tên GV 20 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Ghi vần: uât - Đọc trơn: uât -HS phân tích vần uất,so sánh vần uât với vần uân - HS ghép vần : uât - Đánh vần, đọc trơn vần uât cá nhân, ĐT - Ghép tiếng: xuất, phân tích tiếng : xuất - Đánh vần, đọc trơn tiếng : xuất - Đọc trơn từ: sản xuất - Đọc trơn vần, tiếng, từ: uât, xuất, sản xuất - Uốn sửa - Ghi tiếng : xuÊt - Giới thiệu tranh sản xuất - Ghi từ - GV uốn sửa *Dạy vần uyêt: Quy trình tương tự - So sánh vần uyêt với vần uât - Ghi vần đọc vần - Cho HS ghép tiếng duyệt - Viết tiếng : duyệt -GV uốn sửa - Giới thiệu tranh: duyệt binh - Ghi từ: duyệt binh -HS phân tích vần: uyêt so sánh vần uất với vần uyết - HS ghép vần,đánh vần, đọc trơn vần: uyêt cá nhân,ĐT *Từ ngữ ứng dụng - Giới thiệu từ - Luyện đọc tiếng, từ - Giải nghĩa: luật giao thông, băng tuyết * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết bảng : uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh - Viết mẫu lên bảng Nêu quy trình - Sửa chữa, tuyên dương * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Tìm tiếng, từ ngồi có chứa vần vừa học TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) - Phân tích tiếng: duyệt đánh vần, đọc trơn - Đọc trơn từ: duyệt binh - Đọc trơn vần, tiếng, từ: uyêt, duyệt, duyệt binh - Đọc thầm, tìmvà phân tích tiếng - Đọc tiếng, từ ( cá nhân tổ, lớp) - HS đọc toàn xuôi, ngược cá nhân, ĐT -HS theo dõi - HS viết khơng,viết vào bảng -HS thi tìm nhanh * Mục tiêu: HS đọc, viết : uât, uyết, sản xuất, duyệt binh Đọc từ ứng dụng câu ứng dụng - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp Tên GV 21 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 đôi, hoạt động lớp - LuyÖn tËp : *Luyện đọc +Đọc tiết bảng lớp: vần, tiếng, từ - HS đọc: khóa, từ ứng dụng uât - xuất - sản xuất uyêt - duyệt - duyệt binh GV theo dâi, n n¾n - HS đọc: luật giao thơng, nghệ +Đọc ứng dụng thuật, tuyết, tuyệt đẹp - Tranh vẽ gì? - HS đọc SGK trang - Luyện đọc: HS đọc, Giáo viên đọc mẫu - Đêm trăng khuyết bạn nhỏ chơi dung dăng - GV nhËn xÐt - Đọc thầm, tìm tiếng mới: khuyết * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, - Đọc cá nhân , Đọc đồng ( tổ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu lớp ) ứng dụng tốt *Luyện viết - Giới thiệu viết mẫu - Giảng cách viết - Chấm chữa, nhận xét Chọn viết đúng, - HS viết vào Tập Viết đẹp * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Chủ đề gì? - Đất nước ta tuyệt đẹp - Em nêu nội dung tranh: - HS thảo luận luyện nói + Em biết cảnh đẹp q ta? nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý + Em thích cảnh đẹp quê ta? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu GV, chia sẻ trước lớp HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu - Thác nước, ruộng bậc thang, đồng lúa chín vàng lốt - Phát biểu tự nhiên Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - HS đọc SGK - Trò chơi: Tìm tiếng - Đọc tiếng - Dặn HS đọc chuẩn bị sau - Tham dự trò chơi tổ, tổ HS chơi Thứ tư ngày 21 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 102: UYNH - UYCH I MỤC TIÊU: Tên GV 22 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Kiến thức: Đọc được: uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch ;từ câu ứng dụng -Viết : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch; từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch ;từ câu ứng dụng -Viết : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần: uynh: * Nhận diện vần: - GV ghi bảng vần uynh hỏi: - Vần uynh âm tạo nên ? Đó âm ? - Vần uynh âm tạo nên âm - Hãy phân tích vần uynh ? u, y nh - Hãy so sánh uynh với uy ? - Vần uynh có u đứng trước, y đứng giữa, nh đứng sau - Giống: Đều có uy - Vần uynh đánh vần ntn ? - Khác: uynh có thêm nh cuối - GV theo dõi, chỉnh sửa - u - y - nhờ - uynh * Tiếng, từ khoá: - HS đánh vần, đọc trơn Cn, nhóm, Tên GV 23 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Y/c HS tìm ghép vần uynh tiếng huynh - GV ghi bảng: huynh - Hãy phân tích tiếng huynh ? - HS sử dụng đồ dùng để ghép - HS đọc lại - Tiếng huynh có âm h đứng trước, vần uynh đứng sau - Hờ - uynh - huynh - HS đánh vần, đọc trơn (CN, lớp) - Hãy đánh vần tiếng huynh ? + GV gt ghi bảng từ khoá: phụ huynh - GV theo TT không theo TT: uynh -huynh - phụ huynh * Đọc từ ứng dụng: - Y/c HS đọc tím tiếng có vần vừa học - GV HD thêm giải nghĩa từ * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết: - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - GV theo dõi, chỉnh sửa Vần uych: (Quy trình tương tự vần uynh) * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại + NX chung tiết học TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS đọc trơn Cn, lớp - HS đọc ĐT - HS đọc Cn, nhóm, lớp - HS lên bảng kẻ chân tiếng có vần - HS tơ chữ khơng sau viết bảng * Mục tiêu: Đọc được: uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch ;từ câu ứng dụng -Viết : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : uynh, uych, phụ huynh , ngã huỵch * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Luyện tập: * Luyện đọc: + Đọc lại tiết - GV theo TT không theo TT cho Tên GV - HS đọc Cn, nhóm, lớp 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A HS đọc + Đọc câu ứng dụng: - GV treo tranh hỏi - Các bạn tranh làm ? - Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS giỏi đọc câu - Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó - Luyện đọc câu, ý cách ngắt nghỉ * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng tốt * Viết (15’) - Hướng dẫn HS viết tương tự hướng dẫn viết bảng - Chấm nhận xét viết HS * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Treo tranh, vẽ gì? - Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng) - Nêu câu hỏi chủ đề Năm học 2017 - 2018 - Các bạn trồng - Iuyện đọc từ: phụ huynh ( cá nhân, tập thể) - tập viết - Theo dõi rút kinh nghiệm viết sau - Các loại đèn - Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - Luyện nói chủ đề theo câu hỏi gợi ý GV Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - Trò chơi: Tìm tiếng - Dặn HS đọc chuẩn bị sau - Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: Ôn tập Thứ năm ngày 22 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 103: ÔN TẬP A.MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc đượ vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 98 đến 103 -Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 98 đến 103 - Nghe hiểu kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể không hết - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể: Truyện kể không hết HS M3, M4 kể 2, đoạn truyện 25 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết vần có kết thúc âm kể đoạn theo tranh truyện kể: Truyện kể khơng hết 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn vần kết thúc n,t , Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập Quyển lịch, tượng Bác, ếch nhựa - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS thi đọc từ có tiếng có vần kết thúc âm n, t * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc đượ vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 98 đến 103 -Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 98 đến 103 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Đọc bảng ôn: - Giới thiệu bảng ôn - Hướng dẫn đọc bảng ôn - HS đọc bảng ôn bảng ôn(cá nhân, tổ, lớp) - Thi đua đọc bảng ôn theo nhóm tổ cá nhân * Từ ngữ ứng dụng: ủy ban, hòa thuận, - HS đọc thầm.Tìm,phân tích tiếng luyện tập chứa vần cần ôn - Giới thiệu từ ứng dụng - HS đọc cá nhân, ĐT - Hướng dẫn đọc vần, tiếng, từ * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết bảng : - HS viết theo tưởng tượng - Viết mẫu lên bảng - HS viết vào bảng - Giảng cách viết: hòa thuận, luyện tập * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu - HS nhận xét Tên GV 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Tìm tiếng chứa vần vừa học *HS thi tìm nhanh TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc đượ vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 98 đến 103 -Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 98 đến 103 - Nghe hiểu kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể không hết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp - Luyện tập : *Luyện đọc + Đọc lại bảng - Đọc bảng ôn - Đọc từ ứng dụng - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm + Đọc ứng dụng - Tranh vẽ gì? - Giới thiệu thơ - Luyện HS đọc - Chữa sai cho HS - Đọc mẫu,uốn sửa *Luyện viết - Viết mẫu - Hướng dẫn cách viết - GV theo dõi, uốn nắn - GV thu số chấm, nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Kể chuyện +Giới thiệu câu chuyện +Kể toàn câu chuyện +Kể lần theo tranh: - Vua lệnh phải kể chuyện cho vua nghe với điều kiện phải kể không hết - Những người kể chuyện bị nhà vua bạc đãi Tên GV 27 - HS đọc: (cá nhân, tổ, nhóm, lớp) - HS đọc cỏ nhõn ,nhúm - HS đọc SGK trang - Tranh vẽ kéo lưới - Đọcthầm,tìm tiếng mang vần vừa ơn - Đọc từ dòng thơ (cá nhân, tổ, lớp) - Cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc - Đọc cá nhân ,ĐT - HS đọc SGK - HS viết vào Tập Viết - HS xem tranh - HS lắng nghe - Câu chuyện chuột tha mồi hang - Vua bảo chấm dứt kể ban thưởng Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Câu chuyện anh nông dân kể gì? - Kết câu chuyện anh nơng dân phải khiến nhà vua làm gì? *Thi đua kể * Lưu ý: - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể không hết - HS M3, M4 kể – đoạn truyện theo tranh Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - Trò chơi: Tìm tiếng - Dặn HS đọc chuẩn bị sau - Cho HS kể nhóm đơi, chia sẻ trước lớp - HS đọc SGK - Trò chơi: kể nối tiếp câu chuyện ………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày 23 tháng năm 2018 Tập viết HỊA BÌNH, HÍ HỐY, KHỎE KHOẮN , … I MỤC TIÊU : Kiến thức: Viết chữ: hòa bình, hí hốy, khoẻ khoắn ,… kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo tập viết tập hai Kĩ năng: Rèn HS kĩ viết viết đẹp, viết nhanh tiếng, từ học 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tập viết II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: chữ mẫu: hòa bình, hí hốy, khoẻ khoắn - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi viết:  HS viết bảng lớp: cừu, rau non, thợ hàn * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi viết - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu : GV hình thành cho HS viết chữ: hòa bình, hí hốy, khoẻ khoắn kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết 1, tập II Tên GV 28 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a Giới thiệu chữ: - Cho HS nhận xét chữ mẫu - HS đọc từ cần viết cho HS nhận xét từ: hòa bình, hí hốy, khoẻ - HS quan sát nhận xét, chữ mẫu khoắn -Trên bảng có chữ ghi từ gì? -Trên bảng có chữ ghi từ hòa bình -Từ hòa bình gồm có chữ? Là chữ -Từ hòa bình gồm có hai chữ: gì? chữ hòa chữ bình -Nhận xét độ cao chữ? - Con chữ b, h, nh cao li,các - Hướng dẫn cách viết ,viết mẫu chữ lại cao li b.Viết bảng con: hòa bình, hí hốy, khoẻ khoắn, - HS theo dõi viết không, -Viết mẫu hướng dẫn cách viết bảng -Tương tự hướng dẫn viết từ: : lợp nhà, xinh đẹp… * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, - HS hát viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Viết chữ: hòa bình, hí hốy, khoẻ khoắn, kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập Tập viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp *Viết vào - Hướng dẫn viết vào - HS nêu tư ngồi viết - Quan sát, uốn sửa - HS nêu yêu yêu cầu viết - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết từ -HS đọc từ cần viết - Hướng dẫn viết vào - HS viết vào Tập Viết - Lưu ý tư ngồi, cầm viết - GV thu số chấm , nhận xét chung, chữa lỗi - Cho HS xem để phát đúng, đẹp * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 -Tập viết TÀU THUỶ, GIẤY PƠ - LUYA, TUẦN LỄ,… I MỤC TIÊU : Kiến thức: -Viết chữ: tàu thủy, giấy pơ-luya, tuần lễ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo tập viết tập 2 Kĩ năng: Rèn HS kĩ viết viết đẹp, viết nhanh tiếng, từ học 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập viết II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: chữ mẫu: tàu thủy, giấy pơ-luya, tuần lễ - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi viết:  HS viết bảng lớp: hòa bình, hí hoáy, khoẻ khoắn ,… * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi viết - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: GV hình thành cho HS viết chữ: tàu thủy, giấy pơ - luya, tuần lễ kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết 1, tập II * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a Giới thiệu chữ: tàu thủy, giấy pơ-luya, tuần lễ - GV cho HS quan sát, nhận xét chữ mẫu: cừu - HS đọc từ cần viết -Trên bảng có chữ ghi từ gì? - HS quan sát, nhận xét: - Giáo viên giảng từ -Trên bảng có chữ ghi từ tàu - Chữ ghi từ tàu thủy gồm có chữ? Là thủy chữ nào? - Từ tàu thủy có chữ: chữ tàu - Nhận xét độ cao chữ? chữ thủy - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết từ tàu - Con chữ th, y cao li, chữ thủy lại cao li Tên GV 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 -Tương tự từ lại b.Viết bảng con: tàu thủy -Viết mẫu hướng dẫn cách viết - HS theo dõi viết không, -Tương tự hướng dẫn viết từ: giấy pơ-luya, tuần viết bảng lễ * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o - HS hát HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Viết chữ: tàu thủy, giấy pơ-luya, tuần lễ kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập Tập viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Viết vào - Hướng dẫn viết vào vở: tàu thủy, giấy pơ- - HS nêu tư ngồi viết luya, tuần lễ - HS nêu yêu yêu cầu viết - Lưu ý tư ngồi, cầm viết - HS viết vào tập viết - GV thu số chấm , nhận xét chung, chữa lỗi * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động tiếp nối - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………… Ngày 12/ 2/ 2018 Tên GV 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Tên GV 32 Trường Tiểu học ... GV 11 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 - Học sinh hiểu : Phải vỉa hè, đường khơng có vỉa hè phải sát lề đường Qua đường ngã 3, ngã phải theo đèn hiệu vào vạch quy định. . .Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 * * * * * * * GV B/ Hoạt động thực hành: a Học động tác điều hoà 22 – 24 Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh luyện tập  Nhận... lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói 17 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 - Học

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2018

  • LUYỆN TẬP

    • CÂY GỖ

    • A. MỤC TIÊU :

  • Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2018

Tài liệu liên quan