Tuần 23 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

29 2K 36

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2018, 09:58

Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: VẦN / IÊM/, /IÊP/, /ƯƠM/, /ƯƠP/ ( Thiết kế trang 209) Toán VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC I.MUC TIÊU : Kiến thức: - Biết dùng thước có vạch chia xăng - ti - mét để vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết dùng thước có vạch chia xăng - ti - mét để vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm BT 1, 2, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: - Biết dùng thước có vạch chia xăng - ti - mét để vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm - HS Hiểu đề toán: - Bài toán cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - Biết giải gồm: Câu lời giải, phép tính, đáp số *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp - Cho HS thảo luận cặp đôi, thực hành vẽ tìm thao tác vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước: 4cm * Kết luận: Cách vẽ đoạn thẳng gồm bước: - HS thảo luận cặp đôi, thực hành * Bước 1: Đặt thước có vạch xăng ti mét lên tờ vẽ bảng tìm thao giấy trắng, tay trái gi÷ thước, tay phải cầm bút, tác vẽ đoạn thẳng có độ dài cho Tên GV Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 chấm điểm trùng với vạch 0, chấm điểm trùng trước: 4cm với vạch * Bước 2: Dùng bút nối điểm vạch đến vạch thẳng theo mép thước * Bước 3: Nhấc thước ra, viết A bên điểm đầu,viết B điểm cuối đoạn thẳng.Ta có đoạn thẳng AB dài - HS vẽ đoạn thẳng AB bảng 4cm Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ biết dùng thước có vạch chia xăng - ti - mét để vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm - Củng cố cho HS hiểu cách giải tốn theo tóm tắt cần tìm hiểu bài: - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - Biết giải gồm: Câu lời giải, phép tính, đáp số *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp - Bài 1: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm, 7cm, 2cm, 9cm - HS thực hành vẽ ô li - Bài 2: - Cho HS chơi trò chơi: "Ai thơng - HS thảo luận, làm bảng nhóm minh?" Giải tốn theo tóm tắt sau: chia sẻ nhóm, chia sẻ trước Đoạn thẳng AB : 5cm lớp Đoạn thẳng BC : 3cm Bài giải Cả hai đoạn thẳng : cm? Cả hai đoạn thẳng dài là: - GV cho HS đọc tóm tắt tìm hiểu toán ( Cả hai đoạn thẳng dài số xăng – ti – nhóm thi giải tốn bảng mét là:) nhóm + = (cm) - Bài 3: Vẽ đoạn thẳng AB, BC có độ dài nêu Đáp số: 8cm - HS tự vẽ vở, chia sẻ trước lớp chữa Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - GV nêu u cầu: Giải tốn theo tóm tắt sau: Bài giải Đoạn thẳng MN : 3cm Cả hai đoạn thẳng dài là: Đoạn thẳng PQ : 6cm ( Cả hai đoạn thẳng dài số xăng – ti – Cả hai đoạn thẳng : cm? mét là:) - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét + = (cm) nhanh Đáp số: cm Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau -Thứ ba ngày tháng năm 2018 Hát nhạc: ÔN HAI BÀI HÁT: TẬP TẦM VÔNG, BẦU TRỜI XANH -Tiếng Việt: Tiết 3, 4: VẦN / ENG/, / EC/, / ONG/, / OC/, / ÔNG/, / ÔC/ Tên GV Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 ( Thiết kế trang 213) Môn: Tự nhiên – Xã hội Bài 23 CÂY HOA I MỤC TIÊU Kiến thức: HS kể tên nêu lợi ích số hoa - Chỉ rễ, thân, lá, hoa hoa - HS có ý thức chăm sóc hoa nhà, không bẻ cây, hái hoa nơi công cộng - HS M3, M4 kể số hoa theo mùa: ích lợi, màu sắc, hương thơm Kĩ năng: Rèn HS kĩ có ý thức chăm sóc hoa nhà , không bẻ cây, hái hoa nơi cơng cộng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học * GDMT: GD HS có ý thức bảo vệ cối * KNS: +KN tư phê phán: hành vi bẻ nơi cơng cộng +Tìm kiếm xử lý thông tin hoa +Phát triển KN giao tiếp thông qua tham gia hoạt động học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập - HS: sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì - GV HS đem hoa đến lớp - Hình minh hoạ SGK - Khăn bịt mắt III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Ra chơi vườn hoa” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - GV cho HS hát, nhận xét - HS hát - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (25 phút) * Mục tiêu: - HS kể tên nêu lợi ích số hoa - Chỉ rễ, thân, lá, hoa hoa - HS có ý thức chăm sóc hoa nhà, khơng bẻ cây, hái hoa nơi công cộng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp 1: Quan sát hoa + Bước 1: - GV chia lớp thành nhóm nhỏ - HS chia làm nhóm - Hướng dẫn nhóm quan sát hoa - HS thảo luận theo yêu cầu mang tới lớp GV Tên GV Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 ? Hãy rõ phận hoa ? ? Vì thích ngắm hoa ? - HS trả lời cá nhân, nhận xét, - Bước 2: GV gọi HS thực theo yêu cầu bổ sung * Kết luận: Các hoa có rễ, thân , lá, hoa Có nhiều loại hoa khác nhau, lồi hoa có màu sắc ,hình dáng khác , có lòai hoa có màu sắc đẹp, có lòai hoa có sắc lại khơng có hương, có lồi hoa vừa có sắc đẹp vừa có hương thơm 2: Làm việc với SGK + Bước 1: - Chia nhóm 2HS quan sát tranh, đọc câu hỏi trả lời câu hỏi SGK + Bước 2: - HS cặp quan sát tranh - GV yêu cầu số cặp lên hỏi trả lời SGK trước lớp +Bước 3: - GV nêu câu hỏi cho lớp thảo luận: +Kể tên lòai hoa có ? - HS trả lời câu hỏi +Kể tên lòai hoa khác mà em biết ? +Hoa dùng để làm ? * Lưu ý: HS M3, M4 kể số hoa theo mùa : ích lợi, màu sắc, hương thơm * Kết luận: - Các lòai hoa SGK: hoa hồng, hoa dâm bụt, hoa mua, hoa loa kèn, hoa cúc - GV kể tên số hoa địa phương -Người ta trồng hoa đẻ làm cảnh, trang trí, àm nước hoa (VD: hoa hồng) - GD HS không ngắt hoa ,bẻ cành Hoạt động thực hành: (5 phút) * Mục tiêu: HS kể tên nêu lợi ích số hoa - Chỉ rễ, thân, lá, hoa hoa *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp Trò chơi" Đố bạn hoa gì?" - Cả lớp chơi đứng hàng ngang trước lớp - GV yêu cầu bàn cử bạn lên Mỗi bạn dùng tay sờ dùng mũi ngửi, chơi cầm theo khăn đóan xem hoa ? - GV đưa cho em hoa đóan xem đólà hoa ? - Ai đốn nhanh thắng Hoạt động tiếp nối: (2') - Gọi HS nêu lợi ích hoa - GV nhận xét tiết học - Tên GV Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU : Kiến thức: Có kĩ đọc, viết, đếm số đến 20 Biết cộng phạm vi số đến 20 Giải tốn có lời văn Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đọc, viết, đếm số đến 20 Biết cộng phạm vi số đến 20 Giải tốn có lời văn 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm BT 1, 2, 3, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Có kĩ đọc, viết, đếm số đến 20 Biết cộng phạm vi số đến 20 Giải tốn có lời văn *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp + Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu Giáo viên cho HS thảo luận, làm bảng Điền số từ đến 20 ô trống nhóm chia sẻ nhóm, chia sẻ trước lớp - HS làm bài, nên viết theo thứ tự từ đến 20 Cách Cách Tên GV 5 10 11 12 13 14 15 16 47 48 49 20 10 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 11 12 13 14 15 20 19 18 17 16 + Bài 2: Gọi nêu yêu cầu bài: Gọi học sinh nêu cách làm dạng tốn - Cho HS chơi trò chơi: " Điền đúng, điền - Điền số thích hợp vào ô trống nhanh" +2 +3 + Bài 3: Gọi nêu yêu cầu bài: 11 13 13 - Cho HS làm chia sẻ cặp đơi, chia sẻ trước lớp Tóm tắt: - Bài tốn cho biết gì? Có : 12 bút xanh - Bài tốn hỏi điều gì? Có : bút đỏ Có tất : ? bút xanh đỏ - Muốn tính tất có bút ta làm Ta lấy số bút xanh cộng số bút đỏ nào? Bài giải: - Khuyến khích HS có câu trả lời khác Số bút có tất là: ( Hộp có số bút là:) 12 + = 15 (cái) Đáp số: 15 bút + Bài 4: Gọi nêu yêu cầu bài: - Điền số thích hợp vào trống Cho học sinh làm chia sẻ trước lớp 13 12 Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): - * Bài 5: - Điền số thích hợp vào ô trống 14 16 15 13 16 19 17 17 18 14 19 12 - Cho HS làm vở, GV quan sát Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Thứ tư ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: VẦN / UNG/, /UC/, /ƯNG/, /ƯC / ( Thiết kế trang 216) Tiếng Anh ( GV chuyên) -Đạo đức Tên GV Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH ( TIẾT 1) I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Nêu số quy định người phù hợp với điều kiện giao thơng địa phương - Nêu lợi ích việc quy định - Học sinh hiểu : Phải vỉa hè, đường khơng có vỉa hè phải sát lề đường Qua đường ngã 3, ngã phải theo đèn hiệu vào vạch quy định Đi quy định bảo đảm an toàn cho thân người Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết thực quy định nhắc nhở bạn bè thực 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học Phân hành vi quy định sai quy định II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ tập 1, Ba đèn hiệu làm bìa cứng : Đỏ, vàng, xanh Vở BTĐĐ1 - Hình xe tơ, xe máy, xe đạp Các điều công ước QT QTE (3.8.18.26) - Học sinh chuẩn bị giấy, bút chì, bút màu Vở BTĐĐ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS chơi hát bài: “ Cô giáo dạy em” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (20 phút) * Mục tiêu: - Nêu số quy định người phù hợp với điều kiện giao thông địa phương - Nêu lợi ích việc quy định *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp : Làm tập 10’ - Cho Học sinh quan sát tranh , Giáo viên hỏi : - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm bốn, chia sẻ trước lớp + Khi đường phố , người - Đi vỉa hè , qua đường phải Tên GV Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 phải phần đường ? 10’ vào vạch quy định dành cho người + Ở nông thôn, ta phải phần đường ? - Đi sát lề đường bên phải + Tại ta phải phần đường ? - Để tránh xảy tai nạn giao thông * Giáo viên kết luận : Khi đường nông thôn cần sát lề đường Khi đường ở thành phố cần vỉa hè Khi qua đường cần theo dẫn đèn hiệu vào vạch quy định : Làm Bài tập2: - GV cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi trả lời câu hỏi - Tranh vẽ ai? - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi, chia sẻ trước lớp - Đại diện nhóm lên trước lớp vào tranh trình bày - Mọi người tranh làm gì? - Chuyện xảy người làm vậy? - Em làm thấy người làm vậy? - Lớp nhận xét , bổ sung ý kiến - GV nhận xét kết luận : T1,3 : Các bạn nhỏ quy định đường nông thôn Các bạn qua đường quy định đường thành phố T2 : Bạn nhỏ chạy băng qua đường xe cộ qua lại sai quy định Hoạt động thực hành: (10 phút) * Mục tiêu - Học sinh hiểu : Phải vỉa hè, đường khơng có vỉa hè phải sát lề đường Qua đường ngã 3, ngã phải theo đèn hiệu vào vạch quy định Đi quy định bảo đảm an toàn cho thân người *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp Tên GV Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Trò chơi: “ Qua đường phố ” 10’ - Giáo viên vẽ ngã tư có vạch quy định - Học sinh đóng vai người xe đạp , ô cho người chọn Học sinh tơ , xe máy , ( đeo hình trước vào nhóm : Người , xe đạp , ngực ) xe máy, ô tô - Giáo viên phổ biến luật chơi : tổ chia nhóm nhỏ đứng phần đường Khi người điều khiển đưa đèn đỏ cho tuyến đường người xe phải dừng lại trước vạch , người xe tuyến đường có đèn xanh phép đi, người phạm luật bị phạt - Học sinh tham gia chơi nhiều lần để nắm cách lại đường - Giáo viên nhận xét , nhắc nhở em vi phạm 4.Hoạt động tiếp nối : 5’ - Em vừa học ? Khi đường phố nên phần đường quy định ? - Ở đường nông thôn em phải đâu ? - Khi qua ngã 3, ngã em cần nhớ điều ? - Đi quy định có lợi ? - Nhận xét tiết học, tuyên dương Học sinh hoạt động tích cực - Dặn Học sinh nhà ôn lại Xem trước BT 3, 4, để học tiết sau -Thứ năm ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt: Tiết 7, 8: VẦN / IÊNG/, /IÊC / ( Thiết kế trang 219) -Bài: 23 BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh – Biết cách thực năm động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng thể dục phát triển chung – Bước đầu biết cách thực động tác toàn thân thể dục phát triển chung – Biết cách chơi tham gia vào trò chơi Tên GV Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Kĩ năng: Rèn HS kĩ thực động tác vươn thở, tay, chân, vặn thể dục phát triển chung thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường ,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ Khởi động: – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh – Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm + Khởi động:  Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……  Chạy nhẹ nhàng trước (2 x m) LVÐ – 8’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC – Lớp trưởng tập trung lớp – hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ Hoạt động thực hành: a Học động tác phối hợp 22 – 24’ – GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem hô nhịp cho hs tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh luyện tập  Nhận xét: GV Tên GV 10 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập bó que tính - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu nhận biết số số tròn chục (từ 10 đến 90) Biết đọc viết, so sánh số tròn chục *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp *Giáo viên hướng dẫn HS lấy bó (1 chục) que tính nhóm đơi nói “ Có chục - Học sinh thực theo nhóm que tính”  Hỏi : chục bao nhiêu? - Là mười (que tính) - Học sinh đọc lại số 10 nhiều em  Giáo viên viết lên bảng số 10 *Giáo viên hướng dẫn HS lấy bó (1 chục) - Học sinh thực theo que tính nói “ Có chục que tính” - Là hai mươi (que tính)  Hỏi : chục bao nhiêu? - Học sinh đọc lại số 20 nhiều em  Giáo viên viết lên bảng số 20 *Giáo viên hướng dẫn tương tự để hình thành - Quan sát mơ hình SGK, thi đua theo nhóm để hình thành số tròn chục từ từ 30 đến 90 - Gọi HS đếm theo chục từ chục - chục v 40 - 90 Một chục, hai chục, …………, chín chục.Chín chục, tám chục, … , ngược lại - Các số tròn chục từ 10 - 90 số có hai chục Ví dụ: Số 30 có hai chữ số và0 chữ số Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ biết đọc viết, so sánh số tròn chục *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp + Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu Giáo viên cho HS thảo luận, làm bảng - Câu a: nhóm câu a chia sẻ nhóm, chia sẻ Viết số Đọc số Đọc số Viết số trước lớp 20 Hai mươi Sáu mươi 60 10 Mười Tám 80 mươi - Câu b c học sinh làm Tên GV 15 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Bài 2: Gọi nêu yêu cầu bài: - Học sinh tự quan sát hình để nêu yêu - Điền số tròn chục: a) cầu - GV gợi ý: đếm 10, 20, 30, … điền số 0 thiếu vào trống 0 Cho học sinh viết số vào ô trống đọc số 0 0 0 b) Điền ngược lại theo thứ tự bé dần Học sinh đọc lại số tròn chục theo thứ tự nhỏ đến lớn ngược lại Bài 3: Gọi nêu yêu cầu bài: Học sinh làm Cho học sinh làm vë chơi trò chơi: “ Xì 40 < 80 điện” 80> 40 90 > 60 60< 90 Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: >, <, = ? 10< 20 30 > 10 40> 10 50 < 60 70 < 20 70 = 70 80 < 90 50 < 30 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Ngày tháng năm 2018 Tên GV 16 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 95 : OANH – OACH A.MUC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: nhà máy, cửa hàng, doanh trại Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có oanh, oach, doanh trại, thu hoạch; từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: loằng ngoằng, loằng quăng, tóc xoăn * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần oanh: - Cho HS phân tích vần - HS đọc vần oanh - Vần oanh gồm có âm oa đứng trước,âm - Vần oanh giống khác vần oang nh đứng sau điểm gì? - Giống bắt đầu âm oa - Ghi vần: oanh Khác âm ng nh - HS ghép vần oanh Đánh vần, đọc trơn cá nhân, đồng thanhvần oanh - Thêm âm d trước vần oanh - Muốn có tiếng doanh thêm âm gì? - HS ghép tiếng doanh phân tích tiếng: - Cho HS quan sát tranh rút ra, từ khóa : doanh, đánh vần, đọc trơn (Cá nhân , ĐT) doanh trại - Đọc trơn từ: doanh trại * Dạy vần oach: - Đọc trơn vần, tiếng, từ (Quy trình tương tự vần oanh) - Cho HS đọc toàn bảng vừa học Tên GV 17 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 *Từ ứng dụng: - Giới thiệu từ - Hướng dẫn đọc tiếng, từ - Giải nghĩa từ - Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch - GV viết mẫu lên bảng Nêu quy trình - GV uốn nắn, sửa sai * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Tìm tiếng, từ có vần vừa học - Đọc thầm tìm tiếng, phân tích tiếng - Đọc ( cá nhân tổ, lớp) - Đọc toàn cá nhân, ĐT - HS viết theo tưởng tượng - HS viết bảng -HS thi tìm nhanh TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: nhà máy, cửa hàng, doanh trại * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp *Luyện đọc + Đọc tiết - Đọc vần tiếng, từ khóa, từ ngữ ứng dụng - HS đọc trơn: oanh, doanh, doanh trại oach, hoạch, thu hoạch - GV nhận xét , sửa lỗi phát âm khoanh tay, toanh, kế hoạch, loạch + Đọc câu ứng dụng xoạch - Tranh vẽ gì? - Xem tranh, thảo luận: bạn làm kế hoạch nhỏ - Giới thiệu câu ứng dụng: đọc tìm, tiếng - Đọc thầm, tìm,phân tích tiếng mới: hoạch - Giáo viên đọc mẫu gọi em đọc lại - Đọc to (cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét * Luyện viết -GV gọi HS đọc chữ cần viết - HS đọc, nêu tư ngồi viết… - Nhận xét cách viết - HS viết vào Tập Viết - GV uốn nắn, chấm, chữa lỗi * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Tên GV 18 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Luyện nói - GV gọi HS nêu chủ đề luyện nói - Hướng dẫn xem tranh trả lời thành câu câu hỏi - Bức tranh vẽ cảnh đâu? Vì biết? + Vì bạn biết nhà máy? + Ở cửa hàng người ta làm gì? + Doanh trại đội nơi làm gì? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - Trò chơi: Tìm tiếng - Dặn HS đọc chuẩn bị sau - nhà máy, cửa hàng, doanh trại - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp -Bức tranh thứ vẽ cảnh nhà máy - Vì có nhiều ống khói - Bán hàng tiêu dùng … - HS giở SGK, đọc -Tham gia trò chơi ………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày tháng năm 2013 Tiếng Việt BÀI 96 : OAT – OĂT A.MUC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt; đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Phim hoạt hình Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt; từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: loanh quanh, vòng quanh, thu hoạch * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt; đoạn thơ ứng dụng Tên GV 19 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Viết được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần oat: - Ghi vần : oat - Cho HS phân tích vần oat vần oanh -HS đọc cá nhân có điểm giống khác nhau? - Giống bắt đầu âm oa,khác vần oat kêt thúc âm t,vần oanh kết thúc âm nh - HS ghÐp vÇn - Đánh vần, đọc trơn cá nhân ,Đt - HS ghép tiếng: hoạt - Muốn có tiếng hoạt em làm - Đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng: hoạt nào? - Đọc trơn từ: hoạt hình - Giới thiệu tranh từ: hoạt hình - Đọc trơn: oat, hoạt, hoạt hình * Dạy vần oăt: - Khác chữ a ă - So sánh vần oat với vần oăt - Đánh vần, đọc trơn Phân tích vần - HS ghép tiếng: choắt -Yêu cầu HS ghép tiếng: choắt - Đánh vần, đọc trơn Phân tích tiếng: choắt - Giới thiệu tranh từ: loắt choắt - Đọc trơn từ: loắt choắt - Đọc trơn: oăt, choắt, loắt choắt cá nhân , ĐT *Từ ngữ ứng dụng - Đọc thầm tìm, phân tích tiếng - Giới thiệu từ - Đọc ( cá nhân tổ, lớp) - Hướng dẫn đọc từ - Giải nghĩa từ: đoạt giải, chỗ ngoặt - Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết bảng : oat, oăt, hoạt hình, loắt - Nhận xét chữ mẫu - HS viết theo tưởng tượng choắt - HS bảng : oat, oăt, hoạt hình, loắt - Hướng dẫn viết vần, từ choắt - Sửa sai, uốn nắn cho HS * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ -HS thi tìm nhanh chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Tìm tiếng, từ mang vần vừa học TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Phim hoạt hình Tên GV 20 - HS đọc vần, tiếng, từ khóa - Đọc từ ứng dụng - Cảnh rừng Sóc chuyền cành - Đọc thầm, tìm tiếng mới: hoạt - Đọc cá nhân ( em) Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp *Luyện đọc + Đọc tiết - Đọc vần, tiếng, từ khóa - HS viết vào Tập Viết: oat, oăt, hoạt - GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm hình, loắt choắt + Đọc ứng dụng - Tranh vẽ gì? - Luyện đọc - Phim hoạt hình - GV đọc mẫu - Xem phim hoạt hình - GV nhận xét *Luyện viết - HS thảo luận luyện nói nhóm - Viết mẫu lên bảng đôi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ - Giảng cách viết trước lớp - GV theo dõi, uốn nắn - GV thu số chấm, nhận xét chung - Tham dự thi đua chơi tìm tiếng ( * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu tổ) vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại - HS đọc SGK tồn *Luyện nói - Chủ đề gì? - Tranh vẽ cảnh gì? - Em xem phim hoạt hình đâu? - Khi em xem phim hoạt hình? - Em có thích xem phim hoạt hình khơng? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - Trò chơi: Tìm tiếng - Dặn HS đọc chuẩn bị sau …… Thứ tư ngày7 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 97 :ÔN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc vần, từ ngữ,câu ứng dụng từ 91 đến 97 -Viết vần, từ ngữ,câu ứng dụng từ 91 đến 97 - Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể : Chú Gà Trống khôn ngoan - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể: Ngỗng Tép HS M3, M4 kể 2, đoạn truyện Tên GV 21 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết vần có kết thúc âm nh, ch, t kể đoạn theo tranh truyện kể: Chú Gà Trống khôn ngoan 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn vần kết thúc âm nh, ch, t Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập I - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS thi đọc từ có tiếng có vần kết thúc âm nh, ch, t * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc vần, từ ngữ,câu ứng dụng từ 91 đến 97 -Viết vần, từ ngữ,câu ứng dụng từ 91 đến 97 - Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể : Chú Gà Trống khôn ngoan *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Đọc vần: - Cho học sinh đọc vần bảng theo - Học sinh đọc CN, nhóm, lớp thứ tự, không theo thứ tự - Gọi học sinh lên vần theo lời đọc - Học sinh lên giáo viên - Giáo viên theo dõi chỉnh sửa * Ghép vần - Yêu cầu HS đọc âm cột dọc thứ - 1HS đọc - Hãy đọc âm cột thứ hai - HS đọc: a, e, i … - Hãy ghép âm cột để tạo thành - HS ghép vần vần học - HS đọc lại vần vừa ghép - HS đọc cá nhân, lớp nhóm - GV nhận xét chỉnh sửa * Đọc câu ứng dung ? Bạn đọc từ ứng dụng - 1-2 HS đọc - Yêu cầu HS đọc lại - HS đọc cá nhân, lớp nhóm Tên GV 22 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - u cầu HS tìm tiếng chứa vần ơn tập - HS gạch chân tiếng có vần ơn tập - GV giải nghĩa từ ứng dụng - Lưu ý: HS M1, M2 đọc đỏnh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn cỏc vần, cỏc từ tốt * Đọc viết từ ứng dụng - GV hướng dẫn HS viết từ ứng dụng - HS tập viết bảng Ngoan ngoãn, khai hoang - HS lên bảng viết - GV nhận xét chỉnh sửa cho HS * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại + Trò chơi: HS tìn tiếng có vần vừa ôn - HS chơi thi tổ tập - GV nhận xét Tiết 2 Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc vần, từ ngữ,câu ứng dụng từ 91 đến 97 -Viết vần, từ ngữ,câu ứng dụng từ 91 đến 97 - Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể : Chú Gà Trống khôn ngoan *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Luyện đọc + Đọc lại tiết - GV nhận xét chỉnh sửa + Đọc đoạn thơ ứng dụng - GV treo tranh hỏi ? Tranh vẽ GV: Đoạn thơ ứng dụng nói vẻ đẹp hai loại hoa Cả lớp nghe cô đọc mẫu - u cầu HS tìm tiếng có vần đoạn thơ * Luyện viết - Hướng dẫn học sinh viết từ khai hoang, ngoan ngoãn vào tập viết ? Khi viết bảng em cần ý gì? - HS đọc cá nhân, lớp nhóm - Tranh vẽ hoa đào hoa mai - HS đọc cá nhân, lớp nhóm - HS tìm gạch chân chữ hoa - Ngồi ngắn lưng thẳng, khơng tì ngực vào bàn + Lưu ý học sinh nét nối chữ - HS tập viết vị trí đặt dấu * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu đỳng vị trớ, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nột chữ mềm mại Tên GV 23 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - GV theo dõi uốn nắn HS yếu * Kể chuyện: Chú gà trống khôn ngoan - GV kể mẫu lần theo tranh Đoạn 1: Con cáo nhìn lên thấy gì? Đoạn 2: Con cáo nói với gà trống? Đoạn 3: Gà trống nói với cáo? Đoạn 4: Nghe gà trống nói xong, cáo làm gì? ? Vì cáo lại - GV theo dõi HD thêm HS lúng túng * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - HS ý nghe - HS kể lại câu chuyện dựa vào tranh gợi ý học sinh - HS thực theo HD - HS nghe, ghi nhớ - Đọc trước 98 ………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 98 : UÊ - UY A.MỤC TIÊU Kiến thức: Đọc được: uê, uy, huệ, huy hiệu; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: uê, uy, huệ, huy hiệu - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có , uy, bơng huệ, huy hiệu; từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: hoành hoành, tóc xoăn, lăn xoăn * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Tên GV 24 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: uê, uy, huệ, huy hiệu; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: uê, uy, huệ, huy hiệu *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần uê: - Viết vần, cho HS phát âm cá nhân phân - Đọc trơn: uê tích vần uê - So sánh vần vần , un có điểm - Giống bắt đầu âm u, giống khác nhau? khác vần uê kết thúc âm ê,vần un kết thúc âm n - HS ghép bảng cài : uê - Đánh vần, đọc trơn, vần: uê - Có vần uê, muốn có tiếng huệ em thêm - HS ghép: huệ, phân tích tiếng: huệ âm dấu gì? - Đánh vần, đọc trơn tiếng: huệ - Cho HS quan sát tranh huệ,giới - Đọc trơn từ: huệ cá nhân ,ĐT thiệu huệ - Ghi từ: huệ *Dạy vần uy: - So sánh vần uy với vần uê - Giống u, khác ê y - HS ghép bảng cài : uy - Đánh vần, đọc trơn - Phân tích vần: uy - Ghép tiếng: thủy - Đọc trơn: Tàu thủy HS đọc uy, huy, huy hiệu cá nhân, ĐT - Cho HS đọc toàn bảng vừa học - HS đọc cá nhân ,ĐT -HS đọc thầm, tìm phân tích tiếng *Từ ngữ ứng dụng - Giới thiệu từ - Đọc tiếng,từ ( cá nhân tổ, lớp) - Hướng dẫn đọc tiếng, từ - Đọc trơn toàn cá nhân ,ĐT - Giải nghĩa từ: vạn tuế, tàu thủy - Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, - HS viết theo tưởng tượng HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt - HS viết vào bảng * Viết b¶ng : - Viết mẫu: uê, uy, huệ, tàu thy -HS thi tỡm nhanh Nêu quy trình - Sửa sai * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại - Cho HS thi tìm tiếng có vần vừa học TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS 1,2 đọc: * Mục tiêu: : Đọc được: uê, uy, huệ, uê - huệ - huệ huy hiệu; từ đoạn thơ ứng dụng uy - huy - huy hiệu - Viết được: uê, uy, huệ, huy hiệu - HS 3,4 đọc: vạn tuế, tàu thủy, Tên GV 25 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp *Luyện đọc + Đọc tiết bảng lớp xum xuê, huy hiệu - Xem tranh - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc cá nhân, tổ, lớp - HS viết vào Tập Viết GV theo dõi , sửa sai + Đọc ứng dụng - Tranh vẽ gì? - GV ghi đọc lên bảng - Luyện đọc * Luyện viết - Viết mẫu: uê, uy, huệ, huy hiệu - Nhắc lại cách viết - GV theo dõi, uốn nắn - GV thu số chấm, nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Chủ đề gì? - Tranh vẽ cảnh gì? - Trong phương tiện em thích phương tiện ? - Tàu thủy đâu? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu loát Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - Trò chơi: Tìm tiếng - Dặn HS đọc chuẩn bị sau - Tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - HS đọc SGK - HS tìm tiếng Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 99 : UƠ- UYA A.MỤC TIÊU Kiến thức: Đọc được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: sáng sớm, chiều tối, đêm khuya Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya; từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tiếng Việt Tên GV 26 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: xum xuê, um tùm, hùm hụp * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Dạy vần uơ: - Ghi vần - Hướng dẫn đọc vần - HS ghép bảng cài : uơ - Hướng dẫn tạo tiếng : huơ - HS đánh vần, đọc trơn, phân tích vần: - Viết tiếng : huơ uơ - HS ghép tiếng: huơ vào bảng cài - Giải nghĩa tranh: voi huơ vòi - Đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng: - Viết từ: huơ vòi huơ *Dạy vần uya: - Ghi vần uya -Hướng dẫn ghép tiếng khuya - Ghi tiếng : khuya - Đọc trơn từ: huơ vòi - Đọc vần, tiếng, từ - Đánh vần, đọc trơn Phân tích vần: uya - Ghép tiếng: khuya bảng cài - Đánh vần, đọc trơn Phân tích tiếng: - Giải nghĩa tranh: đêm khuya khuya ghi từ - Đọc trơn vần, tiếng, từ - Đọc trơn hai vần *Từ ngữ ứng dụng - Giới thiệu từ - Đọc thầm tìm tiếng - Giải nghĩa từ - Đọc từ ( cá nhân tổ, lớp) *Viết bảng con: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya - HS viết theo tưởng tượng GV viết mẫu lên bảng, - HS viết bảng con: uơ, uya, hưo vòi, đêm khuya hướng dẫn cách viết Tên GV 27 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Tìm tiếng, từ mang vần vừa ơn - HS thi tìm nhanh Tiết TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêuĐọc được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: sáng sớm, chiều tối, đêm khuya * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp *Luyện đọc +Đọc học tiết - Chỉ cho HS đọc - HS tự đọc - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm +Đọc ứng dụng - Giới thiệu tranh vẽ - Giới thiệu ứng dụng - Luyện đọc - GV đọc mẫu *Luyện viết - Giới thiệu viết mẫu - Giảng cách viết - GV theo dõi, uốn nắn - GV thu số chấm, nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Chủ đề gì? - HS đọc vần, tiếng, từ khóa, từ ứng dụng (cá nhân, tổ, nhóm, lớp) - HS đọc SGK trang - Xem tranh nhận biết tranh vẽ đêm khuya - Đọc thầm, tìm tiếng mới: khuya: - Đọc cá nhân, tổ, lớp - em đọc lại toàn - HS đọc SGK - HS viết vào Tập Viết - Nêu chủ đề: Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - Cảnh cho em biết trời vào lúc sáng - Cảnh gà gáy sớm sớm? - Gà vào chuồng ngủ - Vì em biết cảnh chiều tối? - Trả lời - Đêm khuya vật nào? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành -Tham gia tìm tiếng câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Tên GV 28 Trường tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc Tìm tiếng đoạn văn - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Tên GV 29 Trường tiểu học ... trước lớp - HS làm bài, nên viết theo thứ tự từ đến 20 Cách Cách Tên GV 5 10 11 12 13 14 15 16 47 48 49 20 10 Trường tiểu học … Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 11 12 13 14 15 20 19 18 17 ... lớp * Đọc vần: - Cho học sinh đọc vần bảng theo - Học sinh đọc CN, nhóm, lớp thứ tự, khơng theo thứ tự - Gọi học sinh lên vần theo lời đọc - Học sinh lên giáo viên - Giáo viên theo dõi chỉnh sửa... GV 11 Trường tiểu học … Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1,

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan