Tuần 21 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

34 2.4K 40

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2018, 20:15

Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Tuần 21 Thứ hai ngày 22 tháng năm 2018 Tiếng Việt Tiết 1, 2: / ÊN/, /ÊT/, / IN/, /IT/ ( Thiết kế trang 178) ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Thể dục BÀI 21: BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Kiến thức: Biết cách thực ba động tác vươn thở, tay, chân TD phát triển chung – Bước đầu biết cách thực động tác vặn thể dục phát triển chung – Biết cách điểm số hàng dọc theo tổ Kĩ năng: Rèn HS kĩ thực động tác vươn thở, tay, chân TD phát triển chung thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường ,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ Hoạt động khởi động: – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh – Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm + Khởi động: Tên GV LVÐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC – 8’ – Lớp trưởng tập trung lớp – hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên * * * * * * * * * * * * * * * * * * Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018  Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……  Chạy nhẹ nhàng trước (2 x m) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ Hoạt động hình thành kiến thức thực hành: a Ơn phối hợp động tác Mỗi động tác HS thực x nhịp  Nhận xét 19 - 23 – GV nêu tên động tác, hô nhịp cho hs xem tập theo giáo viên.tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV wan sát nhắc nhở sửa sai hs b Học động tác vặn (2 x nhịp) Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh luyện tập  Nhận xét: – GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem hô nhịp cho hs tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát nhắc nhở sửa sai hs * Ôn động tác thể dục học Tên GV – Đồi hình tập luyện Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Mỗi động tác thực x nhịp  Nhận xét: – GV wan sát nhắc nhở sửa sai hs – Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh thực c Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh thực  Nhận xét c.Trò chơi:Nhảy tiếp sức – GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, tổ chức cho hs chơi Sau tổ chức cho em tham gia trò chơi Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau – 8’ –Lớp tập trung -4 hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Đạo đức EM VÀ CÁC BẠN ( TIẾT ) I MỤC TIÊU : Kiến thức: Bước đầu biết trẻ em cần học tập, vui chơi kết giao bạn bè - Biết cần phải cư xử tốt với bạn bè học tập vui chơi - Đoàn kết thân với bạn bè xung quanh - Học sinh hiểu: Trẻ em có quyền học tập, có quyền vui chơi, có quyền kết giao bạn bè Cần phải đoàn kết thân với bạn học chơi Tên GV Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết cần phải cư xử tốt với bạn bè học tập vui chơi Đoàn kết thân với bạn bè xung quanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: - Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo viên có lẳng hoa nhỏ để đựng hoa chơi Bút màu, giấy vẽ, phần thưởng cho Học sinh Vở BTĐĐ - HS: Vở BTĐĐ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi hát bài: “ Lớp đoàn kết ” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: - Học sinh hiểu: Trẻ em có quyền học tập, có quyền vui chơi, có quyền kết giao bạn bè Cần phải đoàn kết thân với bạn học chơi *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp : Trò chơi: Tặng hoa 10’ - Giáo viên nêu cách chơi : Mỗi Học sinh chọn bạn thích học chơi viết tên bạn lên hoa để tặng bạn - Giáo viên chuyển hoa đến em bạn chọn - Học sinh bỏ hoa vào lẵng - Giáo viên chọn Học sinh tặng nhiều hoa , khen tặng quà cho em * Đàm thoại - Em có muốn tặng nhiều hoa bạn A , bạn B không ? ta tìm hiểu xem bạn bạn tặng hoa nhiều ? - Giáo viên hỏi Học sinh nêu lý Tên GV - Học sinh nêu lý tặng hoa Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 em tặng hoa cho bạn A ? cho bạn B ? cho bạn ? * Kết luận : bạn tặng nhiều hoa biết cư xử với bạn học , chơi 10’ : Đàm thoại - Giáo viên hỏi : + Các bạn nhỏ tranh làm ? + Chơi học vui hay có bạn học chơi vui ? + Muốn có nhiều bạn học chơi, em cần phải đối xử với bạn ? * Kết luận : Trẻ em có quyền học tập , vui chơi , tự kết bạn Có bạn học chơi vui có Muốn có nhiều bạn học chơi phải biết cư xử tốt với bạn - Học sinh trả lời : - Các bạn học chơi với - Có nhiều bạn học chơi vui - Thương yêu , nhường nhịn , giúp đỡ bạn việc : Thảo luận nhóm 10’ - Cho Học sinh quan sát tranh BT3 thảo luận nhóm đơi, chia sẻ trước lớp - Giáo viên nêu yêu cầu : Xem tranh nhận xét việc nên làm không nên làm - Cho Học sinh nêu : Vì nên làm không nên làm - Học sinh quan sát tranh nêu : + T1,3,5,6 hành vi nên làm học chơi với bạn + Tranh 2,4 hành vi không nên làm - Học sinh trả lời bổ sung cho 4.Hoạt động tiếp nối: ( 2’) Nhận xét tiết học , tuyên dương Học sinh hoạt động tích cực - Dặn học sinh nhà ơn xem yêu cầu BT4 , chuẩn bị giấy bút vẽ tranh bạn em ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán Tên GV Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 PHÉP TRỪ DẠNG 17 - I.MUC TIÊU : Kiến thức: Biết làm phép trừ, biết trừ nhẩm dạng 17 - 7, viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: Rèn HS kĩ làm phép trừ, biết trừ nhẩm dạng 17 - 7, viết phép tính thích hợp với hình vẽ thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm BT (cột 1, 3, - dòng 1, 2), (cột 1, 3), II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bó chục que tính que tính rời - HS: Bó chục que tính que tính rời Vở li toán, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi kể - HS chơi, chữa bài: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: Biết làm phép trừ, biết trừ nhẩm dạng 17 - *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp * Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 - - Cho HS thực hành que tính, GV thao tác - Đem que tính: bó chục que bảng que rời - Lấy bó chục que tính rời - Thực hành: Tách thành hai phần + Bó chục que + que rời - Cất bớt que rời lại que tính? - Còn lại bó chục que tính tức 10 que tính - Cho HS thảo luận nhóm đơi tìm cách đặt - Đặt phép tính từ xuống tính cách tính cột dọc phép tính 17 - - Đặt phép tính 17 - Đặt phép tính nào? - - Hỏi: Cách thực phép tính nào? Tên GV 10 - Từ phải sang trái hàng đơn vị trừ trước Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A - Hướng dẫn cách trừ hàng dọc - Nhẩm: 17 - = 10 Năm học 2017- 2018 -Vài HS nhắc lại cách trừ - HS làm bảng lớp , vài hs nêu lại cách tính- Lớp nhận xét - Giãn tiết Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm tập: - Làm BT (cột 1, 3, - dòng 1, 2), (cột 1, 3), * Mục tiêu: Biết làm phép trừ, biết trừ nhẩm dạng 17 - 7, viết phép tính thích hợp với hình vẽ * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp * Bài 1: - Yêu cầu hs nêu yêu cầu - HS làm bài, chia sẻ trước: Tính: - GV cho HS làm, chia sẻ trước lớp, gọi 11 13 14 16 18 19 hs lên bảng làm * Lưu ý: HS M1, M2 đặt số thật thẳng cột HS M3, M4 nêu cách đặt tính cách tính 10 10 10 10 10 10 * Bài 2: - Tính nhẩm - HS nêu yêu cầu - GV viết bảng gợi ý cách làm: Có - HS làm bài, chia sẻ trước: Tính nhẩm: thể nhẩm: Lấy – = 0; 10 + = 10 - HS chơi trò chơi: “ Xì điện”, lớp nhận viết số 10 sau dấu xét: 15 - 5=10 16 - 3=13 12 - 2=10 14 - 4=10 13 - 2=11 19 - 9=10 * Bài 3: GV ghi bảng phần tóm tắt - HS nêu yêu cầu, HS đọc tóm tắt yêu cầu HS viết phép tính thích Có : 15 kẹo hợp với tóm tắt tốn Ăn : kẹo - Cho hs tìm hiểu Còn lại : … kẹo ? - HS làm, chia sẻ trước lớp - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn cho biết: có 15 kẹo ,ăn kẹo - Bài tốn hỏi điều gì? -Bài tóan hỏi lại kẹo - Muốn biết lại kẹo -Phép trừ làm phép tính gì? - Nêu phép trừ đầy đủ? 15 – = 10 -Vậy lại kẹo? - Còn lại 10 kẹo - GV nhận xét Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: viết phép tính thích hợp An có : 10cái kẹo Hải có : kẹo Có tất : … kẹo ? 10 + = 15 4.Hoạt động tiếp nối: ( 2’) Cho hs chơi - HS chơi trò chơi: Xì điện trò chơi : “Xì điện” Tên GV Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - Nhận xét học - HS nối tiếp nêu phép tính trừ có - Chuẩn bị tiết sau: Luyện tập dạng 17 - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 23 tháng năm 2018 Hát nhạc: BÀI: TẬP TẦM VÔNG ( GV chuyên) Tiếng Việt: TIếT 3, 4: VẦN /OEN/, /OET/, / UÊN/, / UÊT/ ( Thiết kế trang 182) Tự nhiên xã hội ÔN TẬP XÃ HỘI I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp HS hệ thống hóa kiến thức học xã hội - Kể với bạn bè gia đình lớp học, sống chung quanh Kĩ năng: Có ý thức giữ gìn nhà lớp học nơi sống đẹp Thái độ: - Có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương Yêu qúy gia đình, lớp học nơi em sinh sống - GD Bảo vệ môi trường: Hiểu biết cảnh quan thiên nhiên xã hội xung quanh II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, lớp, theo nhóm Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - HS: SGK Tự nhiên xã hội lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tên GV HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát hát : “ Quê hương tươi đẹp” - GV giới thiệu ghi tên bài, HS nhắc lại đầu HĐ thực hành: (30 phút) Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu* Mục tiêu: Giúp HS hệ thống hóa kiến thức học xã hội - Kể với bạn bè gia đình lớp học, sống chung quanh Có ý thức giữ gìn nhà lớp học nơi sống đẹp * Cách tiến hành: Hoạt động tập thể, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm , chia sẻ trước lớp Giới thiệu: Để củnh cố kiến thức học Hôm ôn tập chủ đề xã hội Hãy kể : Gia đình bạn em mà em - Gia đình bạn tâm có người : Bà bạn dã biết ? hưu Ba bạn tâm kĩ sư , mẹ bạn giáo viên , bạn tâm học lớp với em ,em bạn vào mẫu giáo - Em kể lớp học em hay - Em tên Minh học lớp 1A Lớp em có bạn em ? 36 bạn , 22 bạn trai 17 bạn gái Lớp em học , bạn ln đồn kết Em yêu lớp em -Tương tự bạn kể sống xung quanh em? Gv nhận xét Hs trả lời bổ sung cần * Kết luận: Ngồi gia đình , em có bạn bè lớp khác lớp , hay người xóm … phải ln đối xử tốt với người , người yêu qúi 4.Hoạt động tiếp nối ( 2’) - GV nhắc lại nội dung - Nhận xét học, chuẩn bị xem trước tiết sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: . -Toán LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: Tên GV Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Kiến thức: Thực phép trừ ( không nhớ) phạm vi 20; trừ nhẩm phạm vi 20; viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: Rèn HS kĩ thực phép trừ ( không nhớ) phạm vi 20; trừ nhẩm phạm vi 20; viết phép tính thích hợp với hình vẽ thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm BT1(cột1, 3, 4), (cột 1, 2, 4), (cột 1, 2), II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 3, - HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi kể - HS chơi, chữa bài: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) Hướng dẫn HS làm tập: - Làm BT1(cột1, 3, 4), (cột 1, 2, 4), (cột 1, 2), * Mục tiêu: Thực phép trừ ( không nhớ) phạm vi 20; trừ nhẩm phạm vi 20; viết phép tính thích hợp với hình vẽ * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp 1* Bài 1: - Yêu cầu hs nêu yêu cầu - GV cho HS làm, chia sẻ trước lớp, gọi - HS làm, chia sẻ trước lớp hs lên bảng làm 11 13 16 10 19 10 * Lưu ý: HS M1, M2 đặt số thật - - - + - +9 thẳng cột HS M3, M4 nêu cách đặt tính cách tính 10 10 10 16 10 19 * Bài 2: - Tính nhẩm - GV viết bảng gợi ý cách làm: Có thể HS: nhẩm HS chơi trò chơi: “Truyền nhẩm: Lấy + = 3; 10 + = 13 viết số điện” Chữa 13 sau dấu 10 + = 13 13 - = 10 18 – = 10 13 - = 10 15 - = 10 10 + = 18 * Bài tập 3: Thực phép tính từ trái - HS nêu yêu cầu sang phải ghi kết cuối sau - HS làm vở, chia sẻ trước lớp dấu - Ghi: 11 + - = 10 14 - 4+ 2= 12 - GV hướng dẫn mẫu: 11 + - 12 + – = 10 15 - 5+ 1= 11 10 Tên GV Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - Ghép vần ôp, - Có vần ơp ,muốn có tiếng hộp - Đánh vần:ơ-pờ-ơp, đọc trơn ơp(cá thêm âm dấu gì? nhân,đồng thanh) - GV uốn sửa -Thêm âm h dấu nặng - Cho HS quan sát tranh, rút từ khóa: - Ghép tiếng : hộp,phân tích tiếng hộp hộp sữa - Đánh vần:hờ -ơp- hơp- nặng -hộp, đọc trơn : hộp *Dạy vần ơp: - Đọc trơn: hộp sữa(cá nhân ,đồng thanh) - Ghi vần : ơp - Đọc: ôp, hộp, hộp sữa(cá nhân ,đồng thanh) -Yêu cầu ghép tiếng : lớp - Phân tích vần ơp,so sánh vần ôp với vần ơp -HS ghép vần ơp,đánh vần :ơ-pờ -ơp,đọc - Giới thiệu tranh: lớp học trơn: ơp - Hướng dẫn đọc vần, tiếng, từ - Ghép tiếng lớp - Phân tích: lớp *Từ ngữ ứng dụng: - Đánh vần, đọc trơn: lớp - Giới thiệu từ - Đọc trơn: lớp học - Luyện đọc cho HS - Đọc: ơp, lớp, lớp học - Giải nghĩa từ - GV nhËn xÐt , chØnh sưa ph¸t - HS đọc cá nhân,đồng - Tìm tiếng ,gạch chân tiếng ©m - Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần - Đọc (cá nhân, tổ, lớp) từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết b¶ng -HS đọc bảng (cá nhân ,đồng thanh) - Viết mẫu: ôp, ơp, hộp sữa, lớp hc Nêu quy trình -Hs quan sỏt ,nhn xột ch mẫu - GV theo dâi, uèn n¾n * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu - HS viÕt theo tëng tỵng vị trí, viết khoảng cách chữ - HS viết bảng con chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học; từ đoạn thơ ứng ứng dụng - Viết được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Các bạn lớp em * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập : *Luyện đọc + Đọc tiết bảng 20 Tên GV - HS đọc vần, tiếng, từ khóa(cá nhân, tổ, Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 lớp) - Đọc từ ứng dụng(cá nhân, tổ, lớp) - HS đọc SGK trang GV theo dõi, sửa sai +Đọc câu ứng dụng - Giới thiệu tranh vẽ - Giới thiệu câu ứng dụng - Luyện đọc cho HS - Đọc mẫu - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng tốt *Luyện viết - Giảng lại cách viết - Nhắc nhở viết - Đánh giá, chấm chữa * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Chủ đề gì? - Tranh vẽ gì? - Em có bạn bè không? - Những bạn em ai? - Bạn bè lớp em giúp điều * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu loát Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - Trò chơi: Tìm tiếng - Dặn HS đọc chuẩn bị sau - Quan sát tranh - Thảo luận tranh vẽ cảnh gì? - Đọc thầm, tìm ,phân tích tiếng mới: xốp, đớp - Đọc cá nhân ,tổ, lớp đọc - HS đọc lại câu ứng dụng ( em ) - Đọc trơn toàn - HS đọc SGK -HS đọc lại từ cần viết - HS viết vào Tập Viết “ Các bạn lớp em” - Các bạn chào hỏi - Phát biểu - HS thảo luận luyện nói nhóm đôi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - Đọc SGK - HS tham gia trò chơi -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày 23 tháng năm 2018 Tiếng Việt Tên GV Trường Tiểu học21 Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 BÀI 87 : EP – ÊP A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: ep, êp, cá chép, đèn xếp; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ep, êp, cá chép, đèn xếp - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần ep, êp, cá chép, đèn xếp; từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: hộp sữa, lớp học * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: ep, êp, cá chép, đèn xếp; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ep, êp, cá chép, đèn xếp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a- Dạy vần ep - Viết bảng vần ep,đọc mẫu :ep - Đọc vần ep cá nhân - GV đặt thước ngang cho HS phân tích -Vần ep gồm có âm e đứng trước ,âm p đứng sau - So sánh vần ep với vần ơp học có điểm -Giống kết thúc âm giống khác nhau? p,khác vần ep có âm e đứng - Cho HS ghép vần,đánh vần,đọc trơn vần đầu,vần ơp có âm đứng đầu ep - Đánh vần :e-pờ -ep, đọc trơn:ep - Thêm âm ch dấu sắc - Cơ có vần ep , muốn có tiếng chépcon - HS ghép, phân tích, đánh vần, đọc trơn thêm âm dấu gì? - Đây cá gì? Giới thiệu cá chép - Viết bảng: Cá chép - Đọc trơn: cá chép - Đọc: ep - chep - cá chép b Dạy vần êp: - Giới thiệu vần êp - HS phân tích, so sánh vần ep với vần 22 Tên GV Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 êp, đánh vần :ê-pờ-êp, đọc trơn êp - Muốn có tiếng xếp phải làm gì? - thêm âm x dấu sắc - Viết: xếp -HS ghép tiếng: xếp - Giới thiệu : đèn xếp - HS phân tích tiếng xếp ,đánh vần, đọc trơn tiếng xếp - Đọc trơn: đèn xếp - Đọc: êp - xếp - đèn xếp(cá nhân ,ĐT) - Đọc trơn toàn bảng cá nhân ,đồng c.Từ ngữ ứng dụng: - HS đọc thầm – Tìm gạch chân,phân - Giới thiệu từ tích tiếng - Hướng dẫn đọc từ - Đọc (cá nhân, tổ, lớp) - Giải nghĩa từ: lễ phép, gạo nếp - Đọc trơn tiếng từ,đọc toàn bảng cá - GV nhËn xÐt , chØnh sưa ph¸t nhân, ĐT xi, ngược bảng ©m -HS nhận xét chữ mẫu -GV đọc mẫu,uốn sửa Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs - HS viÕt theo tëng tỵng -HS viết vào bảng M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt - HS t×m nhanh tiÕng míi *Viết bảng : ep, êp, cá chép, đèn xếp GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết -Nhận xét , sửa chữa cho HS * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: ep, êp, cá chép, đèn xếp; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ep, êp, cá chép, đèn xếp - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập : *Luyện đọc +Gọi HS đọc bảng lớp tiết - Đọc vần, tiếng, từ - Đọc từ ứng dụng - GV nhận xét +Hướng dẫn đọc câu ứng dụng - Giới thiệu tranh vẽ - Giới thiệu ứng dụng - Gọi HS đọc - Hướng dẫn đọc - Đọc mẫu Tên GV - HS nhìn bảng đọc ( em ) - HS đọc đồng theo tổ, nhóm, lớp - Quan sát, nắm nội dung tranh - HS đọc ( em ) - Thi đua đọc (cá nhân, tổ, lớp) Trường Tiểu học … 23 Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - GV nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng tốt *Luyện viết - Hướng dẫn cách viết nối khoảng cách quy trình - Hướng dẫn viết vào tập viết - Theo dõi chữa sai cho HS - Chấm tuyên dương số * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Chủ đề gì? - Gợi ý: - Tranh vẽ gì? - Các bạn tranh xếp hàng vào lớp ? - Giới thiệu tên bạn tổ lớp thường xuyên xếp hàng vào lớp trật tự * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK - Gọi HS đọc - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau - HS lắng nghe - HS đọc SGK - Hs nhìn chữ mẫu - HS viết vào Tập Viết: ep, êp, cá chép, đèn xếp - HS: xếp hàng vào lớp - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - Lớp đem SGK - Đọc cá nhân, tổ ( tổ ) - Mỗi HS lên ghi nhanh từ có tiếng mang vần vừa học ……………………………………………………………………………………… -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ tư ngày 24 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 88: IP-UP I MỤC TIÊU: 24 Tên GV Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Kiến thức: Đọc : ip, up, bắt nhịp, búp sen; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết : ip, up, bắt nhịp , búp sen - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : Giúp đỡ cha mẹ Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần ip, up, bắt nhịp, búp sen; từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: cá chép, đèn xếp * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc : ip, up, bắt nhịp, búp sen; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết : ip, up, bắt nhịp , búp sen *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a Dạy vần: ip: * Nhận diện vần - Ghi bảng vần ip trả hỏi - Vần ip âm tạo nên ? Đó - Vần ip i p tạo nên âm ? - Hãy so sánh vần ip với ep ? Giống: Kết thúc =p Khác: Âm bắt đầu - Vần ip đánh vần nào? i – pờ – ip + Tiếng từ khoá: ( HS đánh vần Cn, nhóm, lớp) - Yêu cầu HS viết ip viết tiếp nhịp - ghi bảng nhịp - Hãy phân tích tiếng nhịp? - Hãy đánh vần tiếng nhịp Tên GV - HS viết theo yêu cầu - HS đọc lại - tiếng nhịp có âm đứng trước vần ip đứng sau, dấu nặng i - Nhờ ip – nhip – nặng – nhịp Trường Tiểu học … 25 Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - HS đánh vần CN, nhóm, lớp - GV treo tranh hỏi Bác Hồ làm gì? - Ghi bảng: Bắt nhịp (GT) - GV không theo thứ tự ip – nhịp, bắt nhịp up: (quy trình tương tự câu vần ip) * Đọc từ ứng dụng: - Bạn đọc từ ứng dụng bài? - GV đọc mẫu giải nghĩa từ Nhân dịp : tiện dịp có ngun để làm việc Đuổi kịp : ( giải nghĩa ngữ cảnh bạn chạy thi) Chụp đèn : vật thật Giúp đỡ : làm việc cho người khác gọi giúp đỡ - Cho HS đọc lại * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết: ip, up, bắt nhịp, búp sen - GV viết mẫu nêu quy trình viết - GV theo dõi, chỉnh sửa * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại + Nhận xét chung học: TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc : ip, up, bắt nhịp, búp sen; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết : ip, up, bắt nhịp , búp sen - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : Giúp đỡ cha mẹ * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c Luyện tập: * Luyện đọc 26 Tên GV - Bác Hồ đáng bắt nhịp cho dàn nhạc - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS đọc theo giáo viên - HS theo dõi - HS thực theo hướng dẫn - HS đọc CN , nhóm lớp - HS theo dõi - HS đọc ĐT - HS tô chữ không sau viết bảng - HS đọc CN, nhóm lớp - Tranh vẽ dừa đàn cò bay - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS tìm kẻ chân: nhịp Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 + Đọc lại tiết 1: -GV bảng không theo thứ tự cho HS đọc + Luyện đọc đoạn thơ ứng dụng - Treo tranh hỏi tranh vẽ ? - GV GT ghi bảng đoạn thơ ứng dụng - Cho HS luyện đọc -Hãy tìm cho tiếng chứa vần * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng tốt * Luyện viết: - GV, viết mẫu, nhắc lại quy trình viết - Lưu ý cho HS khoảng cách tiếng từ, vị trí dấu sắc, dấu nặng - GV theo dõi uốn nắn thêm HS yếu - NX viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Luyện nói theo chủ đề: - Treo tranh cho học sinh quan sát hỏi: - bạn quét sân, 1bạn cho gà Các bạn tranh làm gì? ăn - Đó cơng việc nhà mà em giúp đỡ bố mẹ: Chủ đề luyện nói hôm là: Giúp đỡ cha mẹ - Giao việc cho học sinh - HS thảo luận nhóm 2, nói cho nghe chủ đề luyện nói hơm Chia sẻ trước lớp + Gợi ý: - Con giúp đỡ cha mẹ chưa? - Em làm để giúp đỡ cha mẹ? - Em làm việc nào? - Em có thích giúp đỡ cha mẹ khơng? Vì sao? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK - Gọi HS đọc - HS đọc SGK Tên GV Trường Tiểu học … 27 Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 + Trò chơi: Tìm tiếng từ có chứa vần học - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau - HS chơi thi theo tổ -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ năm ngày 25 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 89 : IÊP - ƯƠP A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: iêp, ươp, liếp, giàn mướp; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: iêp, ươp, liếp, giàn mướp - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Nghề nghiệp cha mẹ Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có iêp, ươp, liếp, giàn mướp; từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: ip, up, bắt nhịp, búp sen * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : - Đọc được: iêp, ươp, liếp, giàn mướp; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: iêp, ươp, liếp, giàn mướp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp 28 Tên GV Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A a Dạy vần iêp - Ghi bảng: vần iêp,đọc mẫu iêp - Hướng dẫn đánh vần: iê - pờ - iếp - Đọc trơn: iêp - Phân tích: chữ iê đứng trước, chữ ê sau - Muốn có tiếng liếp phải nào? - Viết bảng: liếp - Tranh vẽ gì? - Viết bảng: liếp b.Dạy vần ươp: - Viết bảng: ươp - Vần thứ hai có khác với vần thứ nhất? - Có vần ươp, muốn có tiếng mướp phải làm gì? - Ghi bảng: mướp - Tranh vẽ gì? - Viết: giàn mướp c.Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ: rau diếp, tiếp nối, ướp cá - Giải nghĩa từ: Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết bảng - Viết: iêp, ướp, tấp liếp, giàn mướp - GV viết mẫu lên bảng Nêu quy trình * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) Năm học 2017- 2018 -3 HS đọc cá nhân - Đánh vần, đọc trơn, phân tích vần - Cài vần iêp - Thêm chữ l trước vần iếp, dấu sắc vần iêp - Đánh vần, đọc trơn, ptích tiếng - Trả lời - Đọc trơn: liếp - Đọc trơn: iêp - liếp - liếp - Trả lời: bắt đầu ươ - Đánh vần, đọc trơn, phân tích vần - Thêm chữ m trước vần ươp, dấu sắc vần ươp - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Giàn mướp - HS đọc trơn từ - Đọc trơn: ươp, mướp, giàn mướp - HS đọc thầm - Tìm tiếng - Đọc to (cá nhân, tổ, lớp) - HS viÕt theo tëng tỵng -HS viết bảng * Mục tiêu:- Đọc được: iêp, ươp, liếp, giàn mướp; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: iêp, ươp, liếp, giàn mướp - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Nghề nghiệp cha mẹ * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập : *Luyện đọc - HS đọc vần, tiếng, từ khóa, từ ứng dụng +Đọc tiết bảng lớp ( 10 em) - Đọc đồng ( tổ, lớp) Tên GV Trường Tiểu học … 29 Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 +Đọc ứng dụng - Tranh vẽ gì? - Giới thiệu thơ, Tìm tiếng - Hướng dẫn đọc ứng dụng * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng tốt * Luyện viết - Hướng dẫn viết vào Tập Viết - Nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Chủ đề gì? - Nêu nghề nghiệp cô tranh vẽ - Nêu nghề nghiệp bố mẹ * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK - Trò chơi: Ai đọc nhanh - GV nhận xét, tuyên dương - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau - Phát biểu - Đọc thầm tìm tiếng mới: cướp - Đọc cá nhân ( em ), tổ, lớp - Đọc cá nhân ( em ), lớp lần - HS xem chữ mẫu - Nhận xét chữ viết nối - HS viết vào Tập Viết - Nghề nghiệp cha mẹ - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - HS dùng SGK - Tham dự chơi ( lớp ) -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ sáu ngày 26 tháng năm 2018 Tập viết BẬP BÊNH, LỢP NHÀ, XINH ĐẸP , … I MỤC TIÊU : Kiến thức: Viết chữ: bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp… kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo tập viết tập hai Kĩ năng: Rèn HS kĩ viết viết đẹp, viết nhanh tiếng, từ học 30 Tên GV Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập viết II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: chữ mẫu: bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi viết:  HS viết bảng lớp: ốc, gốc cây, hạt thóc, màu sắc * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi viết - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu : GV hình thành cho HS viết chữ: bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết 1, tập II * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a Giới thiệu chữ: - Cho HS nhận xét chữ mẫu - HS đọc từ cần viết cho HS nhận xét từ: bập bênh, lợp nhà, xinh - HS quan sát nhận xét, chữ mẫu đẹp -Trên bảng có chữ ghi từ gì? -Trên bảng có chữ ghi từ bập bênh -Từ bập bênh gồm có chữ? Là chữ -Từ bập bânh ồm có hai chữ :chữ gì? bập chữ bênh -Nhận xét độ cao chữ? - Con chữ b, h cao li,các chữ - Hướng dẫn cách viết ,viết mẫu lại cao li b.Viết bảng con: bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, -Viết mẫu hướng dẫn cách viết - HS theo dõi viết không, -Tương tự hướng dẫn viết từ: : lợp nhà, xinh bảng đẹp… * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS - HS hát M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Viết chữ: : bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập Tập viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp *Viết vào - Hướng dẫn viết vào - HS nêu tư ngồi viết - Quan sát, uốn sửa - HS nêu yêu yêu cầu viết Tên GV Trường Tiểu học … 31 Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết từ -HS đọc từ cần viết - Hướng dẫn viết vào - HS viết vào Tập Viết - Lưu ý tư ngồi, cầm viết - GV thu số chấm , nhận xét chung, chữa lỗi - Cho HS xem để phát đúng, đẹp * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tập viết ÔN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức: Viết chữ: cừu, hươu sao, xanh biếc, lênh khênh, sách, trăn, phẳng lặng… kiểu chữ viết thường, cỡ vừa tập viết tập 2 Kĩ năng: Rèn HS kĩ viết viết đẹp, viết nhanh tiếng, từ học 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập viết II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: chữ mẫu: cừu, hươu sao, xanh biếc, lênh khênh, sách, trăn, phẳng lặng - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi viết: 32 Tên GV HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Trường Tiểu họcGiáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018  HS viết bảng lớp: bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi viết - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: GV hình thành cho HS viết chữ: cừu, hươu sao, xanh biếc, lênh khênh, sách, trăn, phẳng lặng kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết 1, tập II * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a Giới thiệu chữ: cừu, hươu sao, xanh biếc, lênh khênh, sách, trăn, phẳng lặng - GV cho HS quan sát, nhận xét chữ mẫu: - HS đọc từ cần viết cừu - HS quan sát, nhận xét: -Trên bảng cô có chữ ghi từ gì? -Trên bảng có chữ ghi từ cừu - Giáo viên giảng từ - Từ cừu có chữ: chữ - Chữ ghi từ cừu gồm có chữ? Là chữ cừu chữ nào? - Con chữ h cao li, chữ - Nhận xét độ cao chữ? lại cao li - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết từ - HS theo dõi viết không, - GV cho HS quan sát, nhận xét chữ mẫu: viết bảng cừu - Hướng dẫn cách viết viết mẫu -Tương tự từ lại b.Viết bảng con: cừu, hươu sao, xanh biếc, - HS hát lênh khênh, sách, trăn, phẳng lặng -Viết mẫu hướng dẫn cách viết -Tương tự hướng dẫn viết từ: hươu sao, xanh biếc, lênh khênh, sách, trăn, phẳng lặng, … * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Viết chữ: cừu, hươu sao, xanh biếc, lênh khênh, sách, trăn, phẳng lặng kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập Tập viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Viết vào - Hướng dẫn viết vào vở: cừu, hươu sao, - HS nêu tư ngồi viết xanh biếc, lênh khênh, sách, trăn, - HS nêu yêu yêu cầu viết phẳng lặng - HS viết vào tập viết - Lưu ý tư ngồi, cầm viết - GV thu số chấm , nhận xét chung, chữa lỗi * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o Tên GV Trường Tiểu học … 33 Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động tiếp nối - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 34 Tên GV Trường Tiểu học ... chia sẻ trước lớp - Thực phép tính theo thứ tự từ trái sang phải 11 + + = 16 Tên GV 17 – – = 11 Trường Tiểu học … 13 Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 12 + + = 19 17 – – = 11 - GV nhận... Ghi: 11 + - = 10 14 - 4+ 2= 12 - GV hướng dẫn mẫu: 11 + - 12 + – = 10 15 - 5+ 1= 11 10 Tên GV Trường Tiểu học … Giáo án tổng hợp lớp A 11 cộng 14 ; 14 trừ 10 - GV HS chữa bài… * Bài tập 5: Viết... Tính nhẩm: thể nhẩm: Lấy – = 0; 10 + = 10 - HS chơi trò chơi: “ Xì điện”, lớp nhận viết số 10 sau dấu xét: 15 - 5 =10 16 - 3 =13 12 - 2 =10 14 - 4 =10 13 - 2 =11 19 - 9 =10 * Bài 3: GV ghi bảng phần

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

 • Giãn tiết.

 • Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4):

 • * Bài 4: viết được phép tính thích hợp

 • - Chuẩn bị tiết sau: Luyện tập

 • Toán

 • LUYỆN TẬP

 • II. CHUẨN BỊ:

 • Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4):

 • * Bài 4: viết được phép tính thích hợp

 • II. CHUẨN BỊ:

 • Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4):

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • - Làm cả 4 BT.

 • II. CHUẨN BỊ:

 • Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4):

 • A.MUC TIÊU :

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

 • A.MỤC TIÊU :

 • - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp.

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

 • - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp.

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan