SKKN một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn tin học 6

13 357 2
SKKN một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn tin học 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I PHẦN MỞ ĐẦU: Lý chọn đề tài, sáng kiến kinh nghiệm Hiện việc đổi giáo dục nhà trường trở thành nếp sâu rộng từ đổi nội dung chương trình sách giáo khoa, sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phương pháp dạy học, đặc biệt trọng đến đối tượng dạy học Phần lớn giáo viên đứng lớp thích nghi với chương trình, phương pháp sử dụng, khai thác triệt để tác dụng thiết bị thực hành, trang thiết bị, phương tiện dạy học bảng phụ, tranh ảnh, thiết bị thí nghiệm - thực hành, máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa chức Xuất phát từ vận động ứng dụng đẩy mạnh công nghệ thông tin vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, Tin học áp dụng rộng rãi, hỗ trợ đắc lực cho nhiều môn học Bởi dạy Tin học cho học sinh không truyền thụ nội dung đơn giản, mà phải hướng cho học sinh nhận thức, hiểu biết ngang tầm thời đại Do hạn chế nhiều mặt sở vật chất, trang thiết bị, trình độ giáo viên mà phương pháp dạy học không tận dụng hết thành tựu khoa học công nghệ đại, để truyền tải nhiều thông tin cho người học dẫn đến chất lượng dạy học mơn có mặt hạn chế Sự thành cơng tiết dạy ngồi phương pháp giảng dạy giáo viên cách học học sinh, cần hỗ trợ đắc lực phương tiện, thiết bị số ứng dụng khác dạy học Chính mà thân tơi ln cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp nghiên cứu ứng dụng thiết bị phần mềm dạy học phù hợp với đặc trưng môn Qua năm giảng dạy môn Tin học lớp 6, nhận thấy truyền thụ tri thức thơng qua lời nói học sinh cảm thấy mệt mỏi, khơng có hứng thú học tập, việc tiếp thu giảng học sinh không cao Khi sử dụng phương tiện dạy học giảng giúp học sinh dễ dàng tiếp thu tham gia giảng cách tích cực chủ động Phương tiện dạy học vừa điều khiển nhận thức cách sinh động, vừa nguồn tri thức phong phú để lĩnh hội tri thức rèn luyện kỹ Từ giúp học sinh dễ dàng chiếm lĩnh kiến thức thơng qua quan sát Tuy vậy, q trình dạy học số học sinh chưa ý đến hướng dẫn giáo viên nên việc chiếm lĩnh kiến thức thụ động Vì q trình dạy học giáo viên phải biết kết hợp phương tiện dạy học cách thích hợp, linh hoạt khai thác vận dụng tốt phương tiện kích thích hứng thú tư học sinh Việc khai thác tốt hình ảnh mơ hình đưa q trình dạy học khơng giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh hơn, hiệu mà rèn luyện kỹ quan sát, phân tích, dự đốn, so sánh, khái qt, kỹ vận dụng để học sinh nâng cao kỹ kiến thức có hứng thú mơn học Từ đó, tơi chọn thực sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học 6” Điểm đề tài, sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến sâu vào việc khai thác, sử dụng đồ dùng dạy học với phương châm “Trăm nghe không thấy” mà chưa có sáng kiến đề cập đến Hơn nữa, sáng kiến rõ kỹ thuật thực nên dễ thực hiện, dễ triển khai rộng trường THCS Đối tượng phạm vi đề tài, sáng kiến kinh nghiệm Đối tượng nghiên cứu học sinh khối Phạm vi áp dụng tiết học Tin học lớp Trường THCS đơn vị công tác năm học 2016-2017 học kì I năm học 2017 - 2018 II PHẦN NỘI DUNG: Thực trạng * Thuận lợi Học sinh trường THCS có thuận lợi học tập là: Đảng Nhà nước trọng, đầu tư nhiều cho giáo dục, em có phòng học kiên cố Bên cạnh phụ huynh học sinh ln quan tâm đến việc học tập em mình, ln có mối quan hệ chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm trì trao đổi thông tin thường xuyên để nắm bắt tình hình em trường Tuy mơn tin học môn học tự chọn nhà trường trang bị phòng học, máy vi tính phần mềm phục vụ cho việc dạy học môn tin học Giáo viên đào tạo chuẩn Tin học để đáp ứng cho yêu cầu dạy học * Khó khăn Từ dạy học thụ động sang dạy học tích cực, dạy học định hướng theo lực cho học sinh nên giáo viên khơng đóng vai trò đơn người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức hướng dẫn hoạt động độc lập để học sinh tự chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu chương trình Trên lớp, học sinh hoạt động soạn giáo án, giáo viên phải đầu tư công sức, thời gian nhiều so với kiểu dạy học thụ động thực lớp với vai trò người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài họat động tìm tòi, hào hứng tranh luận sơi học sinh Để làm điều đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ chun mơn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề tổ chức, hướng dẫn tốt hoạt động học sinh mà nhiều diễn biến tầm dự kiến giáo viên Khó khăn lớn trường học áp dụng phương pháp dạy học thiếu trang thiết bị nghe nhìn, phương tiện dạy học nhiều thiếu thốn bất cập Để áp dụng phương pháp vào dạy Tin học đòi hỏi phải có đèn chiếu (máy chiếu qua đầu - Over head) hay máy chiếu (Projecter), hình tivi cỡ lớn, máy vi tính chưa kể đến việc áp dụng đồng loạt lớp phải trang bị đầy đủ trang thiết bị đáp ứng việc dạy học ứng dụng công nghệ thông tin cách tốt Tin học môn học đưa vào giảng dạy trường THCS nơi công tác chậm so với trường trung tâm của huyện nhà đặc biệt em lớp em thích máy tính để chơi trò chơi máy tính chủ yếu chưa ý thức tầm quan trọng môn nên chất lượng học tập hạn chế Đây mơn đặc trưng muốn đạt chất lượng cao đòi hỏi em phải tiếp xúc với máy tính nhiều thời lượng tuần có tiết lớp em chưa thể thực hành hết kiến thức học mà có thực hành hết chóng qn Bên cạnh hồn cảnh kinh tế khó khăn, 100% gia đình khơng có điều kiện để mua máy tính cho em học, lớp theo thống kê giáo viên dạy trung bình lớp đến em/1 máy vi tính Một thực tế khác ý thức học tập số học sinh chưa cao, chưa thực hứng thú học tập, lười hoạt động, khơng tích cực tự giác, ý thức tự học, tự rèn luyện yếu biết đến máy tính cơng cụ giải trí Qua điều tra khảo sát lí thuyết thực hành tiến hành thu kết sau: Kém S SL % SL % SL % SL % % L 10, 38 7,9 23,7 12 31,6 10 26,3 Qua kết khảo sát đa số em nắm kiến thức lí thuyết yếu, em hay quên chưa vận dụng vào thực hành khơng có hướng dẫn giáo viên Tỉ lệ yếu cao (chiếm 36,8 %) Giải pháp Khối Tổng lớp số Giỏi Khá TB Yếu Giải pháp 1: Thay đổi cách ghi bảng Thường dạy học lý thuyết giáo viên chủ yếu ghi bảng theo dòng, theo cột theo cách truyền thống chủ động thay đổi sơ đồ cây, hình ảnh, đồ tư nên thu hút ý cao hơn, học sinh dễ nhớ Ví dụ: Dạy “Máy tính phần mềm máy tính” giáo viên chiếu sơ đồ cấu trúc chung máy tính điện tử lên hình yêu cầu học sinh quan sát cho biết máy tính điện tự gồm phần Sau giáo viên vào đối tượng sơ đồ giới thiệu khái niệm thành phần cấu trúc máy tính Sau tơi đư hình ảnh cho em nhận biết thưc tế Thiết bị vào (khối nhập): Thiết bị (khối xuất): Tiết bị xử lí trung tâm: Giải pháp 2: Đẩy mạnh sử dụng đồ dùng trực quan Trực quan hố thơng tin dạy học q trình thơng qua người học tri giác tài liệu học tập dạng biểu trưng hình ảnh, âm thanh, mơ hình, vật thật với hỗ trợ dụng cụ trực quan Dụng cụ trực quan sử dụng môi trường học tập dạy học, giáo dục qua mạng dựa sở máy tính dụng cụ trực quan sử dụng hiệu để giảng dạy kiện, dẫn, trình khái niệm trừu tượng mà chúng thường khó nhớ, khó hiểu Các mục tiêu dạy học thực tốt biết phát huy thông qua công cụ trực quan Có thể nói dụng cụ trực quan có nhiều thuận lợi hẳn so với dạy học ngôn ngữ: Chứa nhiều thông tin tổ chức thuận lợi thơng tin vị trí, làm đơn giản khái niệm, làm sáng tỏ chi tiết khái niệm dựa ngôn ngữ trừu tượng Đặc biệt tranh ảnh trực quan làm tăng khả tiếp nhận ghi nhớ học tập mục tiêu hàng đầu giáo dục Từ ưu điểm trên, nhận thấy áp dụng vào dạy học nhờ dụng cụ trực quan đèn chiếu, tranh ảnh, biểu tượng vào dạy Tin học có hiệu cao Trước sử dụng dụng cụ trực quan cho học trước hết giáo viên cần xác định cần dụng cụ trực quan dụng cụ trực quan phục vụ cho đơn vị kiến thức học Tiếp đến công tác chuẩn bị với dụng cụ trực quan Ví dụ dạy bài: “Máy tính phần mềm máy tính” cần chuẩn bị đồ dùng trực quan giới thiệu cấu trúc chung máy tính điển tử như: xử lí trung tâm (CPU), RAM, ổ đĩa thiết bị lưu giữ thông tin USB, đĩa mềm, đĩa CD, DVD hay hình ảnh số loại máy vi tính thực tế cách chụp tranh ảnh dụng cụ trực quan thiết thực học sinh nhớ lâu thấy thực tế gọi tên dụng cụ trực quan xác Đèn chiếu tương đối dễ sử dụng việc chuẩn bị cho việc dạy học với đèn chiếu tương đối dễ dàng, tốn thời gian Tuy nhiên để sử dụng đèn chiếu phải có chuẩn bị kiến thức nội dung kiến thức cần trình chiếu Nội dung đưa lên máy chiếu phải rõ ràng xác phải có máy vi tính Chẳng hạn: nói đến máy tính máy in ta đưa hình ảnh minh họa, quan sát trực quan học sinh ghi nhớ kiết thức tốt Sau dạy tiến hành kiểm tra nhận thức học sinh hình thức kiểm tra 15 phút Kết thu được: Giỏi Khá TB Yếu Khối lớp Tổng số SL % SL % SL % SL % 38 10,5 11 28,9 14 36,8 18,4 Kém S % L 5,3 Qua khảo sát cho thấy số học sinh biết phân biệt thiết bị máy tính tăng lên rõ rệt Tỉ lệ giỏi tăng lên so với chất lượng khảo sát đầu năm học: 7,8%, tỉ lệ yếu giảm: 13,1% Tuy nhiên số học sinh chưa xác định vị trí thiết bị, Như bước đầu việc vận dụng kiến thức, kĩ em vào làm tập thực hành có hiệu rõ rệt Giải pháp 3: Dạy học trực quan biểu trưng đồ họa Biểu trưng đồ họa tạo nhiều cách, đồ họa liên quan với hình ảnh, đồ họa liên quan với khái niệm, đồ họa tuỳ ý Việc dạy học trực quan biểu trưng đồ họa Tin học giúp người học thao tác nhanh bước thực hành - yêu cầu cần đạt người học Tin học, dựa vào biểu trưng đồ họa học sinh phát khái niệm, ý nghĩa Chẳng hạn dạy “Làm quen với soạn thảo văn bản” giáo viên cần cho học sinh làm quen với việc chép, di chuyển, cắt (xoá) nhanh qua biểu tượng Giáo viên đưa biểu tượng Tương tự “Chỉnh sửa văn bản” giáo viên đưa biểu tượng ? Hãy nêu tên biểu tượng tính biểu tượng  Dạy “Định dạng văn bản” việc định dạng văn menu lệnh giáo viên cần cho học sinh định dạng văn thơng qua biểu tượng sau HS nhìn vào biểu tượng nêu chức biểu trượng từ em nắm kiến thức lí thuyết để vận dụng vào làm thực hành tốt * Dạy “Trình bày trang văn in” ngồi việc dùng lệnh in, xem văn menu lệnh in, xem văn thơng qua biểu tượng sau Giải pháp 4: Dạy học trực quan biểu trưng hình ảnh Biểu trưng hình ảnh tạo ảnh chụp, tranh minh họa, tranh vẽ Tất phản ánh vật ý nghĩa dạng biểu trưng cụ thể mang tính thực cao, người học có khả phiên dịch biểu trưng hình ảnh thành vật tương tự giới thực Khi dạy “Máy tính điện tử” ta sử dụng số ảnh, ảnh minh họa máy tính, số thiết bị máy tính đĩa mềm, USB ổ cứng, … để học sinh quan sát phân biệt Hoặc dạy “Hệ điều hành Windows” để giúp học sinh sớm hình thành kĩ làm việc với máy tính khởi động máy tính, tắt máy tính hay phân biệt đối tượng hình máy tính ta tiến hành đưa số hình ảnh liên quan Giải pháp 5: Kết hợp loại hình trực quan Giữa loại hình trực quan, người thiết kế kết hợp đa dạng loại biểu trưng trực quan ngơn ngữ, hình ảnh, đồ họa với Đối với hầu hết học sinh ba loại bao gồm nhiều mức độ khác có ích học tập Ví dụ: Khi dạy “Máy tính phần mềm máy tính” ta sử dụng kết hợp biểu trưng hình ảnh biểu trưng ngơn ngữ Giáo viên yêu cầu: - Quan sát hình ảnh cho biết hình đâu thiết bị xuất, nhập, * Dạy “Làm quen với soạn thảo văn bản”, “Tổ chức thơng tin máy tính”, “Định dạng văn bản” ta sử dụng kết hợp ba hình thức trực quan * Dạy “Định dạng văn bản” giáo viên chiếu hình ảnh sau kết hợp cho học sinh thực định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ công cụ bảng chọn trực tiếp máy tính học sinh dể tiếp thu ghi nhớ lâu Sau áp dụng biện pháp tạo tác nhân kích thích trực quan thơng qua biểu trưng ngơn ngữ, biểu trưng đồ họa, biểu trưng tranh ảnh học sinh nhận biết biểu tượng nhanh hơn, phân biệt ghi nhớ biểu tượng, nút lệnh điều khiển lâu Từ học sinh sử dụng kiến thức học để thực hành vận dụng vào thực tiễn tốt Giải pháp 6: Xây dựng kĩ nhận biết tính loại biểu tượng Sau tiết học thường củng cố lại cho học sinh vừa học dạng tập trắc nghiệm giúp học sinh nắm lại bài, học sinh phân biệt lệnh, biểu tượng nắm ý nghĩa biểu tượng Ví dụ: Dạy “Làm quen với soạn thảo văn bản”, Nối ý với hình ảnh cột A, B, C, D cho hợp lý A B C D Ctrl + O Ctrl + N Ctrl + S Alt + F4 File \ Open File \ Save File \ Exit File \ New Tạo tập tin văn Đóng tập tin văn Mở văn có Lưu văn * Bài “Chỉnh sửa văn bản”: Dùng từ, cụm từ điền vào chổ trống cho phù hợp (1) Edit \ Copy (2) Edit \ Cut (3) Edit \ Paste (4) Delete (5) Ctrl + V (6) Ctrl + C (7) Ctrl + X Các bước chép khối Bước1 Chọn khối Bước2 Click vào (hay bấm tổ hợp phím Click biểu tượng ) Bước3 Đưa trỏ đến vị trí Bước4 Click vào (hay bấm tổ hợp phím Click biểu tượng ) Các bước chuyển khối Bước1 Chọn khối Bước2 Click vào (hay bấm tổ hợp phím Click biểu tượng ) Bước3 Đưa trỏ đến vị trí Bước4 Click vào (hay bấm tổ hợp phím Click biểu tượng ) Các bước xoá khối Bước1 Chọn khối Bước2 Click vào (hay bấm phím Click biểu tượng ) Giải pháp 7: Khai thác phần mềm Netop School mạng LAN Sử dụng cơng nghệ kiểm sốt từ xa tiên tiến, NetOp School cho phép giáo viên sử dụng máy vi tính để hướng dẫn, kiểm sốt trợ giúp học sinh Ngồi ra, tạo cho học sinh hội trao đổi kinh nghiệm trực tiếp với giáo viên, tiếp cận kiến thức cách trực quan sinh động Chương trình sử dụng 50 quốc gia giới, Công ty Danware (Đan Mạch) xây dựng NetOp School có giao diện thân thiện, thích hợp với hầu hết phòng máy trường học Một số ứng dụng hiệu phần mềm áp dụng dạy học trực quan: * Entire Screen: Quảng bá tồn hình giáo viên tới hình học sinh nhóm học sinh giáo viên chọn Netop Teacher Dạy bài: “Quan sát hệ mặt trời với phần mềm Solar System 3D” - Áp dụng hiệu việc giảng dạy khơng cần đến máy chiếu học sinh khơng thể làm máy lúc giáo viên giảng Học sinh quan sát làm theo hướng dẫn trực tiếp phần mềm máy tính học sinh Sau giáo viên ngừng quảng bá học sinh tự thao tác, tự thực hành máy tính cách dễ dàng * Media File: Quảng bá chương trình nghe nhìn chạy máy tính giáo viên tới máy tính học sinh * Student Screen: Chọn hình học sinh từ danh sách thả xuống quảng bá tới tất hình khác học sinh - Ví dụ dạy “Chỉnh sửa văn bản” giáo viên quảng bá hình học sinh đến tất học sinh khác, cho lớp xem nhận xét, làm bạn Giới thiệu đoạn video ùn tắc giao thơng khơng có đèn tín hiệu giao thơng cảnh sát giao thông Khi dạy “Hệ điều hành làm việc gì?” * Remote Control: Điều khiển từ xa máy tính học sinh; Kiểm sốt chuột phím máy học sinh - Ví dụ dạy “Chỉnh sửa văn bản” giáo viên theo dõi, chỉnh sửa tập cho học sinh từ xa Sau áp dụng biện pháp sử dụng phần mềm Netop School mạng LAN để giảng dạy giúp cho học sinh tiếp nhận kiến thức nhanh, ghi nhớ lâu từ vận dụng tốt thực hành Giáo viên quan sát, giám sát, điều chỉnh kịp thời quan tâm tất đối tượng học sinh Trong biện pháp áp dụng biện pháp đạt hiệu vượt trội phù hợp với đặc trưng môn điều kiện nhà trường Kết Qua thời gian áp dụng sáng kiến vào dạy học tin học lớp nhận thấy: - Việc ứng dụng giúp giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh cách tích cực trực quan, tiết kiệm thời gian tiết dạy lí thuyết từ học sinh có thời gian thực hành nhiều trình thực hành học sinh nhớ kiến thức lâu - Đối với học sinh tơi nhận thấy học sinh học tập tích cực hơn, hào hứng hơn, ý hơn, tham gia xây dựng sôi Đặc biệt em ghi nhớ kiến thức lâu hơn, chất lượng lên rõ rệt Sau áp dụng biện pháp vào tiết dạy thể chất lượng mức sau: * Kết khảo sát đầu năm 2016-2017 Giỏi Khá TB Yếu Kém Khối Tổng S lớp số SL % SL % SL % SL % % L 10, 38 7,9 23,7 12 31,6 10 26,3 * Kết qua lần kiểm tra Kiểm tra thể nghiệm TS HS Giỏi TS Khá % TS % TB TS % Yếu-Kém TS % Nhận xét Học kỳ I năm học 2016-2017 Học kỳ I 38 10,5 11 28,9 17 44,7 15,8 Khá, giỏi tăng: 7,3% Yếu-Kém giảm: 21% Học kỳ II năm học 2016-2017 Học kỳ II 38 13,2 15 39,5 17 44,7 2,6 Cả năm 38 13,2 15 39,5 17 44,7 2,6 Khá, giỏi tăng: 21,1% Yếu-Kém giảm: 34,2% So với đầu năm: Khá giỏi tăng: 21,1% Yếu giảm:34,2% Qua thời gian nghiên cứu năm học nhiều phương pháp khác nhau, qua dự đồng nghiệp dạy thể nghiệm Tơi tìm số kinh nghiệm áp dụng vào giảng dạy thu kết định Trong học em ý hơn, tích cực hơn, kích thích khả tư sáng tạo, tự tin em, em nắm cách chủ động khơng máy móc Kết số học sinh khá, giỏi tăng lên, số học sinh trung bình, yếu giảm rõ rệt III KẾT LUẬN: Ý nghĩa Dạy học nghệ thuật Sử dụng tốt phương pháp dạy học đường tốt để đạt mục đích u cầu tiết dạy, phương tiện đặc biệt có hiệu tốt giúp người học hiểu nắm thông tin cần thiết Việc sử dụng phương tiện vào trình dạy học cần thiết giáo viên mang lại hiệu suất, hiệu giáo dục cao Muốn học sinh học tốt mơn học nói chung mơn Tin học nói riêng điều người giáo viên phải tạo học sinh niềm say mê, hứng thú học tập môn Giờ học phải thu hút ý ham học hỏi học sinh, tạo cho em lòng tin vào khả mình, nhiệt tình ham mê học tập Qua thời gian nghiên cứu nhiều phương pháp khác nhau, qua dự đồng nghiệp, qua dạy thể nghiệm, đối chứng, tơi tìm số kinh nghiệm áp dụng vào giảng dạy thu kết định, học em ý hơn, tích cực hơn, kích thích phát huy khả tư duy, tính tích cực em, em nắm cách chủ động khơng máy móc Tóm lại, việc nghiên cứu đề tài góp phần cách tích cực nâng cao chất lượng học tập môn Tin học học sinh mong muốn tiếp tục áp dụng sáng kiến giảng dạy Tin học Bài học kinh nghiệm Kinh nghiệm thực tiễn dạy học kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy để nâng cao chất lượng dạy học cần có điều kiện sau: - Tạo khơng khí học tập tích cực, giáo viên phải tạo học niềm vui niềm say mê học tập học sinh Giáo viên tạo thách thức vừa sức, tổ chức họat động tự lực học sinh tiết học - Qua lần thử nghiệm nên có thời gian nhìn nhận đánh giá kết rút kinh nghiệm cho lần sau, biết cách khai thác trí lực học sinh theo hướng tích cực, chủ động việc tiếp thu kiến thức, rèn luyện lỹ học sinh trở nên thuận lợi có kết - Các thiết bị dạy học có ý nghĩa giáo viên phải ln phát huy hết tác dụng thiết bị dạy học, đặc biệt dụng cụ trực quan có gây hứng thú học tập em Bên cạnh tiết dạy giáo viên nỗ lực chuẩn bị đồ dùng trực quan đầy đủ phù hợp với nội dung dạy từ giáo viên tạo hứng thú môn cho em - Bên cạnh giáo viên phải biết vận dụng kiến thức dạy vào họat động thực tế có liên quan giải thích cụ thể từ em có nhu cầu tìm hiểu mơn học Kiến nghị: Qua q trình thực giảng dạy thân tơi có số kiến nghị sau: Đề nghị nhà trường trang bị thêm máy chiếu (projecter) tạo phòng có trang bị máy chiếu riêng để phục vụ cho việc dạy học máy chiếu thuận lợi Mua quyền phần mềm Netop School phiên để việc dạy tin học thuận lợi Trang bị thêm máy tính phòng thực hành đủ số học sinh học thực hành ... trường Tuy môn tin học môn học tự chọn nhà trường trang bị phòng học, máy vi tính phần mềm phục vụ cho việc dạy học môn tin học Giáo viên đào tạo chuẩn Tin học để đáp ứng cho yêu cầu dạy học * Khó... nâng cao chất lượng học tập môn Tin học học sinh mong muốn tiếp tục áp dụng sáng kiến giảng dạy Tin học Bài học kinh nghiệm Kinh nghiệm thực tiễn dạy học kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy để. .. người học hiểu nắm thông tin cần thiết Việc sử dụng phương tiện vào trình dạy học cần thiết giáo viên mang lại hiệu suất, hiệu giáo dục cao Muốn học sinh học tốt mơn học nói chung mơn Tin học nói

Ngày đăng: 15/12/2017, 12:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan