Tuần 18 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

34 2.2K 39
Tuần 18 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: NGUYÊN ÂM ĐÔI MẪU 5- VẦN / IÊN/, / IÊT/ ( Thiết kế trang 134) -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục: BÀI 18: TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU Kiến thức: Biết cách chơi tham gia chơi Kĩ năng: Rèn HS kĩ chơi trò chơi thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường ,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ Hoạt động khởi động: –8’ – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh – Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm Tên GV PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC – Lớp trưởng tập trung lớp – hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 + Khởi động:  Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……  Chạy nhẹ nhàng trước (2 x m) – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Hoạt động hình thực hành: Trò chơi: “Nhảy tiếp sức” * Mục tiêu: HS biết cách chơi tham gia chơi * Cách tiến hành: 22 – 24’ 3/ Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau – Xuống lớp 6– 8’ – GV nêu tên trò chơi, luật chơi, trường hợp phạm vi cho HS nắm, kết hợp làm mẫu cho HS chơi thử nhận xét – Sau cho HS chơi thức có phân thắng thua –Lớp tập trung - hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV -Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán: ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Nhận biết điểm, đoạn thẳng; đọc tên điểm, đoạn thẳng; kẻ đoạn thẳng Kiến thức: Rèn học sinh kĩ đọc tên điểm, đoạn thẳng vẽ đoạn thẳng Thái độ: Giáo dục học sinh lòng u thích say mê học hình mơn Tốn - Làm BT 1, 2, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động cá nhân, lớp, hoạt động nhóm Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng phụ, thước, phấn màu - Học sinh: Vở Toán, sách giáo khoa, bảng con, thước, bút chì III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (5 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” - GV nhận xét, TD, giới thiệu vào - HS chơi Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: HS nhận biết điểm, đoạn thẳng; đọc tên điểm, đoạn thẳng; kẻ đoạn thẳng *Cách tiến hành: a Giới thiệu điểm, đoạn thẳng: - HS chuẩn bị đồ dùng học tập - GV giới thiệu bảng phụ có điểm: - HS nhắc lại: điểm A, điểm B điểm A, điểm B (cá nhân, tổ, lớp) - GV giới thiệu điểm hình học kí hiệu chữ in hoa - Cho HS thảo luận cặp đơi để tìm cách vẽ - HS thảo luận vẽ bảng vẽ điểm A, B bảng con: vẽ hai dấu điểm: điểm A, điểm B Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 chấm điểm - Gọi HS lên vẽ hai chấm lên bảng nói: “ bảng có hai điểm” Ta gọi điểm điểm A, điểm điểm B - Gọi HS nhận xét GV - GV nối điểm nói: “Nối điểm A với điểm B ta có đoạn thẳng AB" GV hướng dẫn cách nối b Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng: - Giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng: thước thẳng - Hướng dẫn HS quan sát mép thước - HS vào nhắc lại: điểm A, điểm B - Nhắc lại đoạn thẳng AB (cá nhân, tổ, lớp) - HS lấy thước dùng tay trượt theo mép thước để biết mép thước thẳng - Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng theo bước: - Quan sát + Bước 1: Chấm điểm đặt tên điểm + Bước 2: Đặt mép thước qua điểm dùng tay trái giữ cố định thước, đặt bút chì trượt nhẹ - HS nối điểm A với điểm B đọc lại: + Bước 3: Nhấc bút chì ra, có đoạn thẳng Đoạn thẳng AB cá nhân, tổ, lớp - Cho HS vẽ đoạn thẳng AB - Giãn tiết Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm tập * Mục tiêu: HS đọc tên điểm, đoạn thẳng; , vẽ điểm, kẻ đoạn thẳng * Cách thực hiện: + Bài 1: Hoạt động cá nhân, chia sẻ - HS nêu yêu cầu, đọc nhóm đôi trước lớp: chia sẻ trước lớp - Đọc tên điểm đoạn thẳng - HS đọc tên điểm đoạn thẳng - GV HS nhận xét + Bài 2: Hoạt động cá nhân, chia s - HS nêu yêu cầu -Dựng thước thẳng bút nối thành: trước lớp - Dùng thước thẳng bút nối bảng a) đoạn thẳng: b) đoạn thẳng: A M N bảng HS đặt tên điểm đọc tên điểm, đoạn thẳng - HS mang bảng lên chia sẻ trước lớp B C P - GV nhận xét, chữa * Lưu ý: HS M1, M2 cần vẽ điểm Q nối đoạn thẳng M3, M4 đặt tên điểm đọc điểm, đoạn - HS đọc tên điểm : Điểm M, điểm N Đoạn thẳng MN thng Tờn GV Trng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 c) đoạn thẳng: R + Bài 3: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp - Mỗi hình vẽ có đoạn thẳng? - Gv cho HS chia sẻ trước lớp Gv HS nhận xét Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - Cho HS làm vở, GV HS M4 kiểm tra nhanh Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau: " Độ dài đoạn thẳng" S d) đoạn thẳng: G H Q O ễ I - HS nêu yêu cầu - HS làm, chia sẻ trước lớp K - HS nêu yêu cầu - Cho HS vẽ lại - HS thảo luận nhóm đơi đếm chia sẻ trước lớp: + Hình vng ABCD có đoạn thẳng: Đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC, đoạn thẳng CD, đoạn thẳng AD + Hình tam giác MNP có đoạn thẳng +Hình thứ có đoạn thẳng -Dùng thước thẳng bút nối thành: a) đoạn thẳng: b) 10 đoạn thẳng: E M N F I P Q -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt: Tiết 3, 4: NGUYÊN ÂM ĐÔI MẪU 5- VẦN / IÊN/, / IÊT/ ( Thiết kế trang 134) -5 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Tự nhiên - Xã hội BÀI 18: CUỘC SỐNG XUNG QUANH (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu vài nét cảnh quan thiên nhiên công việc người dân nơi HS Kĩ năng: HS biết quan sát từ nói lại nét cảnh quan thiên nhiên công việc nhân dân địa phương Thái độ: - Có ý thức gắn bó, u mến q hương - GD Bảo vệ mơi trường: Hiểu biết cảnh quan thiên nhiên xã hội xung quanh II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, lớp, theo nhóm Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Chọn trước cảnh HS tham quan đường phố Thị Trấn Ân Thi, nhà thờ thôn Quanh Thôn, đồ dùng cần thiết cho HS thăm quan - HS: SGK Tự nhiên xã hội lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát hát : “ Quê hương tươi đẹp” - GV giới thiệu ghi tên bài, HS nhắc lại đầu HĐ thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Nêu vài nét cảnh quan thiên nhiên công việc người dân nơi HS HS biết quan sát từ nói lại nét cảnh quan thiên nhiên công việc nhân dân địa phương * Cách tiến hành: Hoạt động tập thể, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm chia sẻ trước lớp a Thăm quan đường phố Thị Trấn Ân Thi, nhà thờ - Hoạt động tập thể thôn Quanh Thôn ( 25’) - Giao nhiệm vụ quan sát: Nhận xét quang cảnh - nắm yêu cầu thăm quan đường vắng hay đông, xe cộ lại, hai bên đường nhà cửa, cửa hàng, cối, nhà thờ - Vệ sinh môi trường tham - Phổ biến nội quy thăm quan quan - Cho HS tiến hành thăm quan quản lí - Đi theo hàng đôi GV - Đưa HS lớp sau thăm quan xong b Thảo luận ( 5') Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu HS trao đổi với em quan sát theo yêu cầu - Gọi đại diện nhóm lên nói trước lớp em phát công việc chủ yếu đa số người dân sống thường làm? - Liên hệ công việc bố mẹ em - Yêu cầu HS nêu số điểm giống khác sống nông thôn thành thị - Thảo luận theo nhóm - Đó cơng việc bn bán, thợ may, cửa hàng vàng bạc, xe máy, nhà thờ - Tự liên hệ bố mẹ - HS nêu - Liên hệ thân làm để bảo vệ môi trường Chốt: Người dân thị trấn ta sống nghề buôn - Theo dõi bán, tiểu thương nghiệp Còn nơng thơn sống chủ yếu nghề nông, trồng trọt chăn nuôi chủ yếu - Kết hợp giáo dục giá trị sống qua học Hoạt động tiếp nối ( 2’) - GV nhắc lại nội dung - Nhận xét học - Dặn HS chuẩn bị sau: “ Cuộc sống xung quanh” -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Có biểu tượng “dài hơn”, “ngắn hơn”; có biểu tượng độ dài đoạn thẳng; biết so sánh độ dài 2đoạn thẳng trực tiếp gián tiếp Kĩ năng: Rèn HS kĩ so sánh độ dài 2đoạn thẳng trực tiếp gián tiếp Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tốn - Làm BT 1, 2, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi phương pháp thực hành luyện tập Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng phụ, thước đo nhiều cỡ dài, ngắn - Học sinh: Vở Toán, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Vẽ đúng, vẽ nhanh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi vẽ bảng đoạn thẳng từ điểm cho - HS chơi, chữa bài: A B - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa C D - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: Có biểu tượng “dài hơn”, “ngắn hơn”; có biểu tượng độ dài đoạn thẳng; biết so sánh độ dài 2đoạn thẳng trực tiếp gián tiếp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp * Dạy biểu tượng “ dài hơn, ngắn hơn” so sánh trực tiếp độ dài hai đoạn thẳng - GV cho HS dùng thước đo - HS quan sát cặp đôi, thảo luận so sánh - HS so sánh que tính màu sắc độ thước dài khác ( em ) - Hướng dẫn HS so sánh que tính - Cả lớp theo dõi nhận xét - HS so sánh tranh vẽ: - Hướng dẫn nhìn vào tranh để so sánh + Thước xanh dài thước trắng, thước trắng ngắn thước xanh + So sánh đọan AB đoạn CD - HS phát biểu * So sánh gián tiếp độ dài hai đoạn thẳng - HS quan sát thực hành qua độ dài trung gian - Trình bày tranh: Đo độ dài gang - Giãn tiết tay, đo ô vuông Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm tập Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: HS biết so sánh độ dài 2đoạn thẳng trực tiếp gián tiếp * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp - HS làm cá nhân, chia sẻ trước lớp * Bài 1: - Cho HS so sánh cặp đoạn - HS nêu yêu cầu thẳng tập - HS suy nghĩ cá nhân, chia sẻ trước lớp - Đoạn thẳng dài hơn, đoạn thẳng ngắn a) A B C D Đoạn thẳng AB dài đoạn thẳng CD + Đoạn thẳng CD ngắn đoạn thẳng AB * Bài 2: Ghi số thích hợp vào đoạn b) Đoạn thẳng MN dài đoạn thẳng thẳng ( theo mẫu) PQ - Cho HS làm vở, chia sẻ trước lớp M N * Lưu ý: HS M1, M2 vẽ ghi số vào đoạn thẳng HS M3, M4 vẽ đặt tên P Q điểm ghi số thích hợp vào đoạn thẳng - HS làm cá nhân, chia sẻ trước lớp: * Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn + Đoạn thẳng thứ dài ô, đoạn thẳng thứ dài ô, đoạn thẳng thứ dài ô - HS làm vở, chia sẻ trước lớp - Hs đếm vẽ vào tô màu vào băng giấy dài ô, chia sẻ trước lớp Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - Cho HS làm vở, GV quan sát nhanh - Ghi số thích hợp vào đoạn thẳng: A - Đoạn thẳng AB dài ô C - Đoạn thẳng CD dài ô Tên GV Trường Tiểu học B D Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017 TIẾT 5, 6: VẦN KHƠNG CĨ ÂM CUỐI /IA/ ( TẬP VIẾT CHỮ NHỎ) ( Thiết kế trang 139) -THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đo độ dài gang tay, sải tay, bước chân Thực hành đo chiều dài bảng lớp học, bàn học, lớp học Kĩ năng: Rèn HS kĩ đo gang tay, sải tay, bước chân Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: + GV: - Thước kẻ que tính GV chuẩn bị số khung tranh + HS: Thước kẻ, que tính III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Vẽ đúng, vẽ nhanh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi vẽ bảng đoạn thẳng từ điểm cho - HS chơi, chữa bài: G - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa 10 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Bài 3: Điền số vào vạch tia số - Gv HS chữa Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - Cho HS làm vở, GV kiểm tra nhanh - Khoanh vào chục vật: a) b) Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau: " Độ dài đoạn thẳng" ********************************************************************** ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Ngày 25/ 12/ 2017 Tên GV 20 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 73 : IT – IÊT I MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết ; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết ; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: buôn làng, nhà trường * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết ; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp *- Dạy vần it:- GV đọc : it 21 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Nhận diện vần - Ghép vần: it Đánh vần, đọc trơn vần - Ghép tiếng : mít - Phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng - Giới thiệu : trái mít - Đọc vần, tiếng, từ -Đọc tồn phần *Dạy vần iêt:-Phân tích vần - Đọc vần it, iêt -HS đọc cá nhân - Ghép :it-Đánh vần,đọc trơn cá nhân,ĐT - Thêm chữ m dấu sắc - Đọc trơn từ: trái mít - Đọc : it - mít - trái mít - Cá nhân ,đồng - Cho HS thảo luận nhóm đơi, so sánh vần - Đọc vần: iêt iêt vần it - Khác nhau: iê i - Ghép vần: iêt - iê - tờ - iêt - Đánh vần,đọc trơn - Đọc trơn từ: chữ viết - Tạo tiếng: viết - Cho HS quan s¸t tranh rót tõ - Đọc thầm từ khãa: ch÷ viÕt - HS đọc,tìm ,phân tích tiếng chứa vần *Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ: -HS đọc từ: (cá nhân, tổ, lớp) - Hướng dẫn đọc từ tìm tiếng -3 hs đọc lại từ - Giải nghĩa từ: đông nghịt, thời tiết -GV đọc mẫu từ Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs -HS nhận xét chữ mẫu M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt - HS viÕt theo tëng tỵng * Viết bảng : it, iêt, trái mít, chữ - HS viết bảng -HS thi tìm nhanh viÕt -GV đưa chữ mẫu - Viết mẫu hướng dẫn viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết ; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tên GV 22 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 c- Luyện tập : *Luyện đọc +Đọc vần, tiếng, từ khóa, từ ứng dụng tiết GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm +Đọc ứng dụng - Tranh vẽ gì? - Câu đố có câu? - Hãy đọc - Tiếng có vần mới? - Đọc mẫu gọi đại diện đọc lại - GV nhận xét Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Luyện viết - Giảng lại cách viết vở: chữ t cao dòng li, chữ h cao dòng li - Theo dõi chữa sai kịp thời - Chấm lớp - Gv nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Luyện nói theo chủ đề: Em tơ vẽ, viết - Em đặt tên cho ba bạn tranh không? - Bạn viết? - Bạn vẽ viết? - Em thích tơ hay vẽ? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu loát Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc SGK - NhËn xÐt tiÕt häc - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau - HS đọc bảng lớp (cá nhân, §T) - Đàn vịt ao - câu - c (cỏ nhõn, t, lp) - bit, HS đọc.phân tÝch - HS đọc ( em) - Đọc toàn ( em) - HS viết vào Tập Viết - HS nhắc lại chủ đề - HS luyện nói nhóm đơi chia sẻ trước lớp - HS trả lời - HS trả lời - Đọc SGK - Tìm tiếng - Thi đua đọc tiếp sức ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 23 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 74 : UÔT – ƯƠT I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Chơi cầu trượt Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần im, um 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: chữ viết, Việt Nam, tiết kiệm * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc được: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván; từ - Viết được: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a- Giới thiệu vần uôt, ươt b- Dạy vần t: - Nhận diện vần , phân tích vần, ghép vần , - HS đọc đánh vần đọc trơn - Bắt đầu âm đôi uô, kết thúc - Tạo tiếng : chuột t Tên GV 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Giới thiệu tranh: chuột nhắt (loại chuột bé nhất) - Thêm chữ ch trước vần, dấu nặng âm oâ - Đọc trơn từ: chuột nhắt - Đọc vần, tiếng, từ * Dạy vần ươt: - Nhận diện vần,phân tích ,ghép vần - Đánh vần, đọc trơn - Tạo tiếng : lướt - Giới thiệu tranh: lướt ván - Bắt đầu âm đôi ươ, kết thúc t - Cài vần ươt - Cài tiếng: lướt - Đọc trơn từ: lướt ván - Đọc vần, tiếng, từ *Từ ngữ ứng dụng: - Đọc thầm từ - Giới thiệu từ: trắng muốt, tuốt lúa, vượt lên, - Tìm tiếng mới,đánh vần, đọc trơn ẩm ướt - HS đọc từ: (cá nhân, tổ, lớp) - Giải nghĩa từ: trắng muốt, tuốt lúa - Đọc (cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm - HS viết bảng con: uôt, ươt, chuột Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs nhắt, lướt ván M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt -HS thi tìm nhanh *Viết: - uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván - Viết mẫu - Hướng dẫn cách viết *Tìm tiếng mang vần vừa hoïc TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS đọc: uôt - chuột - chuột nhắt * Mục tiêu: Đọc được: uôt, ươt, chuột nhắt, ươt - lướt - lướt ván lướt ván; từ đoạn thơ ứng dụng - Đọc từ ngữ ứng dụng - Viết được: t, ươt, chuột nhắt, lướt ván - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Chơi cầu trượt - Con mèo trèo cau * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp - HS đọc thầm đôi, hoạt động lớp - Chuột c- Luyện tập : *Luyện đọc +Đọc bảng tiết - Vần, tiếng, từ khóa - Từ ứng dụng - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm +Đọc ứng dụng Tên GV - Đọc trơn thơ(cá nhân, tổ, lớp) - Đọc toàn ( đến em) - HS viết vào Tập Viết 25 - HS nhắc lại chủ đề Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Tranh vẽ gì? - Giới thiệu luyện đọc câu thơ - Trong có tiếng mới? - Phân tích tiếng chuột, đánh vần - Luỵên đọc Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Luyện viết - - Hớn hở, vui tươi - HS trả lời - Xô ngã - Nhắc lại cách viết - Chấm chữa số viết xong * Luyện nói theo chủ đề: Chơi cầu trượt - HS luyện nói nhóm đơi - Tranh vẽ gì? chia sẻ trước lớp - Nét mặt em bé ? - Các em bé chơi với thái độ ? - Nếu chơi khơng trật tự dễ xảy điều gì? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt - Hs đọc bµi SGK Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc SGK - NhËn xÐt tiÕt häc - DỈn HS ôn lại chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 75: ÔN TẬP I- MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 68 đến 75 Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Chuột nhà chuột đồng II ĐỒ DÙNG + GV:- Sách tiếng việt 1, tập 1- Bảng ôn tập vần kết thúc = t Tên GV 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Tranh minh hoạ từ, câu ứng dụng, phần kể chuyện Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần im, um 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa Tiết III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: ca hát, bán ngọt, trái nhót * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 68 đến 75 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a- Ôn tập: *- Các vần vừa học: - GV treo bảng ôn hỏi - Mỗi tổ viết từ vào bảng - Trên bảng ơn có vần học ? - HS đọc - Hãy vần cô đọc sau đây? - GV đọc không theo thứ tự cho HS - Em đọc theo tay bạn ? - Hãy vần có bảng đọc vần ? - GV nhận xét, đánh giá - HS lên bảng ôn *- Ghép âm vần: - Em ghép chữ ghi âm cột dọc với dòng ngang cho thích hợp để Tên GV 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A vần tương ứng đọc lên - Đọc lại vần em vừa ghép b- Đọc từ ứng dụng: - GV ghi bảng từ ứng dụng - GV đọc mẫu giải nghĩa chót vót Rất cao, nơi cao - Bát ngát Rất rộng - Việt Nam: Là tên đất nước ta - GV theo dõi, chỉnh sửa - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt c Tập viết từ ứng dụng: - GV hướng dẫn HS viết từ Chót vót, bát ngát vào bảng - Cho HS nhắc lại cách viết vần ot, at - GV viết mẫu, nêu quy trình - GV theo dõi, chỉnh sửa * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại - GV nhận xét, chung học Năm học 2017 - 2018 - HS vần bất kỳ, HS khác đọc vần - HS đến vần nào, đọc vần - HS ghép vần đọc - HS nhìn bảng ơn đọc CN, đồng - - HS đọc - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS viết khơng sau viết bảng TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 68 đến 75 Nghe hiểu kể đoạn truyện - HS đọc CN, nhóm, lớp theo tranh truyện kể: Chuột nhà chuột đồng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, - Rổ bát giá cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện đọc: - Đọc lại ôn tiết - HS đọc CN, nhóm, lớp - GV theo dõi, chỉnh sửa - Đọc câu ứng dụng - vài em đọc lại - Treo tranh cho HS QS hỏi: - Tranh vẽ ? 28 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A - Chúng ta tìm hiểu xem bát đũa qua câu ứng dụng tranh - Hãy đọc cho cô câu ứng dụng - GV chỉnh sửa phát âm, nhịp đọc cho HS - GV đọc mẫu cho HS đọc * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu ứng dụng HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng tốt * Luyện viết: - HD HS viết từ chót vót, bát ngát vào tập viết - Cho HS nhắc lại quy trình viết - GV theo dõi, chỉnh sửa - Chấm số nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Kể chuyện: Chuột nhà chuột đồng - Hãy quan sát tranh cho cô biết tên câu chuyện ? - GV giới thiệu: Có chuột nhà nhân chuyển quê gặp chuột đồng, điều xảy với chúng, lắng nghe câu chuyện + GV kể câu chuyện (2 lần) Lần kể kết hợp tranh Tranh 1: Một ngày nắng ráo, chuột nhà quê … thành phố Tranh 2: Tối đầu tiên… kiếm ăn Tranh 3: Lần này… đói meo Tranh 4: Sáng hôm sau… sợ + GV HD kể chuyện theo tranh - GV chia cho tổ tranh - Cho tổ kể nối tiếp ND tranh thành câu chuyện hoàn chỉnh - Câu chuyện có ý nghĩa ? Tên GV Năm học 2017 - 2018 - Một số HS nêu - HS tập viết theo HD - HS nêu tên câu chuyện - Chuột nhà chuột đồng - Học sinh lắng nghe - HS tổ thảo luận, kể cho nghe nhóm đơi theo nội dung tranh tổ chia sẻ trước lớp - HS kể theo HD - Biết u q tay 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) làm - Gọi HS đọc SGK - HS đọc SGK (một vài em) - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 76 : OC - AC I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: oc, ac, sóc, bác sĩ; từ câu ứng dụng - Viết được: oc, ac, sóc, bác sĩ - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Vừa vui vừa học Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ oc, ac, sóc, 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: Chuột nhà, chuột đồng * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) Tên GV 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: : Đọc được: oc, ac, sóc, bác sĩ; từ câu ứng dụng - Viết được: oc, ac, sóc, bác sĩ *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp Tiết 1.Kiểm tra cũ “ Ôn tập ” 1HS lên bảng đọc SGK viết: chót - GV nhận xét vót Lớp viết bảng con: bát ngát 2.Bài a- Giới thiệu: vần oc, ac - Đọc vần b- Dạy vần oc: - Nhận diện vần, - Ghép vần - Chữ o trước, chữ c sau - Đánh vần - Đánh vần, đọc trơn: sóc - Tạo tiếng : sóc -HS ghép tiếng sóc,phân tích , đánh vần,đọc trơn tiếng sóc - Giới thiệu tranh từ: sóc - Đọc trơn: sóc *Dạy vần ac: -HS đọc toàn phần - So sánh vần ac oc - Đánh vần, đọc trơn: ac, bác, bác sĩ - Khác nhau: o a *Từ ngữ ứng dụng: - Ghép: ac, bac - Giới thiệu từ: hạt thóc, cóc, - Đọc trơn: bác sĩ nhạc, vạc - Hướng dẫn đọc từ - Đọc thầm từ - Giải nghĩa từ: hạt thóc, vạc - Chỉ tiếng mới: thóc, cóc, nhạc, vạc -GV đọc mẫu,uốn sửa - HS đọc từ: (cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm - Đọc : cá nhân,ĐT Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ - Quan sát, nhận xét tốt - HS viết bảng con: oc, ac, sóc, bác sĩ *Viết bảng : oc , ac , sóc , bác sĩ -HS thi tìm nhanh - Viết mẫu - Giảng cách viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) Tên GV 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: Đọc được: oc, ac, sóc, bác sĩ; từ câu ứng dụng - Viết được: oc, ac, sóc, bác sĩ - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Vừa vui vừa học * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp - Luyện tập : - HS đọc: * Luyện đọc oc - sóc - sóc +Đọc bảng tiết ac - bác - bác sĩ - Đọc: hạt thóc, nhạc, cóc, vạc GV nhận xét , chỉnh sửa +Đọc câu ứng dụng - Tranh vẽ gì? - Giới thiệu ứng dụng - GV nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu ứng dụng HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng tốt *Luyện viết - Hướng dẫn cách viết lại từ ứng dụng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói theo chủ đề: Vừa vui vừa học - Tranh vẽ gì? - Hãy kể trò chơi em thường chơi lớp? - Hãy kể tranh mà cô giáo cho em xem học lớp - Em thấy cách học vừa vui vừa học có thích khơng? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2’) Tên GV - Nhận xét tranh -Đọc câu ứng dụng(cá nhân, tổ, lớp) - Đọc toàn ( đến em) - HS viết vào Tập Viết - Các em vừa vui vừa học - HS phát biểu - Cho HS thảo luận luyện nói nhóm đơi, chia sẻ trước lớp 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - Gọi HS đọc SGK - HS đọc SGK - NhËn xÐt tiÕt häc - HS tham gia trũ chi - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau IU CHNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt ÔN TẬP I- MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ đến 75 Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc thông, viết thạo vần, tiếng, từ câu ứng dụng học Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Các phiếu có ghi tên học vần đa học từ đầu năm - Học sinh: Bảng con, sách giáo khoa III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: chim câu đống rơm đình làng bữa cơm * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc vần, từ đoạn thơ ứng dụng học - Viết vần, từ đoạn thơ ứng dụng học 33 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Kiểm tra đọc học: - Gv cho HS chơi trò chơi: “ Hái hoa dân chủ” GV HS nhận xét, tuyên dương *Tập viết từ ứng dụng: - GV đọc cho HS viết vần, từ chót vót, bát ngát vào bảng - GV đọc cho HS viết từ chót vót, bát ngát vào li - GV theo dõi, chỉnh sửa - Chấm số nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc SGK - NhËn xÐt tiÕt häc - Dặn HS ôn lại chuẩn bị kim tra học kì I - GV nhận xét chung học - 100 % HS lên bốc thăm phiếu chỗ đọc lại sau đọc trước lớp - HS viết vào bảng - HS viết vào bảng - HS lắng nghe ghi nhớ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 34 Trường Tiểu học ... - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực hoạt động - Dặn học sinh ôn tập để kiểm tra vào tuần tới Tên GV 15 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 ĐIỀU CHỈNH -... 10 gang tay Bc 3: Hs thực đo cạnh bàn - Hs thực hành đo nhóm đơi cạnh bàn Chia sẻ trước lớp -VD: 1Hs đo cạnh bàn dài gang Tên GV 11 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 . .. 17 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 Lật hình mặt sau theo bề ngang,gấp phần vào cho cân đối bề dài bề ngang ví b Cho HS thực hành nhóm đơi - Học sinh thực hành, giáo

Ngày đăng: 13/12/2017, 12:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • II. CHUẨN BỊ:

 • I. MỤC TIÊU :

 • 1. Kiến thức: Nhận biết được điểm, đoạn thẳng; đọc tên điểm, đoạn thẳng; kẻ được đoạn thẳng.

 • 2. Kiến thức: Rèn học sinh kĩ năng đọc tên điểm, đoạn thẳng và vẽ đoạn thẳng.

 • 3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu thích say mê học hình trong môn Toán.

 • - Làm BT 1, 2, 3.

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

 • * Mục tiêu: HS nhận biết được điểm, đoạn thẳng; đọc tên điểm, đoạn thẳng; kẻ được đoạn thẳng.

 • Giãn tiết.

 • * Mục tiêu: HS đọc tên điểm, đoạn thẳng; , vẽ được điểm, kẻ được đoạn thẳng.

 • + Bài 3: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp

 • - Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

 • Gv cho HS chia sẻ trước lớp và Gv cùng HS nhận xét.

 • Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4):

 • * Bài 4: - Cho HS làm vở, GV cùng HS M4 kiểm tra nhanh.

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • - Nhận xét giờ học.

 • - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau: " Độ dài đoạn thẳng".

 • I. MỤC TIÊU :

 • 1. Kiến thức: Có biểu tượng về “dài hơn”, “ngắn hơn”; có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng; biết so sánh độ dài 2đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan