0

Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh

14 933 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:27

Một số biện pháp xây dựng tập thể . MỤC LỤC Nội dung trang PHẦN MỞ ĐẦU 2 I-LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : 2 1-Vị trí, tầm quan trọng của giáo viên tiểu học và tổ khối chuyên môn ở tiểu học: 2 2 - Tình hình về tổ khối chuyên môn hiện nay: 2 II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 3 III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 3 PHẦN NỘI DUNG 4 CHƯƠNG I : NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 4 1- Người giáo viên và tập thể tổ chuyên môn: 4 2- Những tiêu chuẩn của một tập thể sư phạm vững mạnh. 5 3- Thực trạng của tổ khối chuyên môn. 5 CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN VỮNG MẠNH. 6 1 - Tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt. 6 2 - Sắp xếp phân công việc trong tổ 6 3 - Đề xuất bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: 7 4 - Coi trọng sinh hoạt tổ khối chuyên môn : 7 5 - Xây dựng mối quan hệ tình bạn,tình đồng chí chân thành giữa các thành viên trong tổ: 8 6 - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm của mọi thành viên: 9 7 - Người tổ trưởng chuyên môn: 7 PHẦN KẾT LUẬN 10 Đào Thanh Xuân 1 Một số biện pháp xây dựng tập thể . PHẦN MỞ ĐẦU I-LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : 1-Vị trí, tầm quan trọng của giáo viên tiểu học và tổ khối chuyên môn ở tiểu học: -Từ trước đến nay người giáo viên luôn giữ vai trò quyết định trong việc làm cho mục tiêu giáo dục trở thành hiện thực, bảo đảm hiệu quả và chất lượng giáo dục. Đối với giáo dục tiểu học điều này càng quan trọng khi tiến hành phổ cập giáo dục tiểu học đảm bảo quyền lợi cơ bản của trẻ là được học thành công. -Người giáo viên có một chức năng cực kì quan trọng:đó là chức năng truyền đạt thông tin, kiến thức. Trong bối cảnh cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ khối lượng kiến thức con người ngày một gia tăng, các phương tiện thông tin đại chúng được phát triển mạnh mẽ,người giáo viên cần biết tổ chức hướng dẫn để học sinh tự giác, chủ động tìm tòi, phân tích lựa chọn tri thức thông tin để nâng cao hiểu biết. Chính vì vậy người giáo viên tiểu học là người giáo viên tổng thể. Mặt khác cũng có thể nói rằng người giáo viên tiểu học là người đại diện cho nhà trường tiểu học, cho xã hội tổ chức quá trình phát triển của trẻ. - Tập thể tổ chuyên môntổ hợp các cá thể trong môi trường giáo dục. Tổ chuyên môntổ chức cơ sở của bộ máy chính quyền nhà trường trực tiếp quản lí giáo viên về mặt tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch giáo dục và giảng dạy, kết quả đào tạo học sinh. Là nơi tổ chức thực hiện chương trình theo nội dung, phương phápbiên chế đã qui định; nơi triển khai toàn bộ các hoạt động giáo dục tới học sinh. 2 - Tình hình về tổ khối chuyên môn hiện nay: - Hiện nay ở các trường tiểu học việc phân tổ khối rất rõ ràng. Mồi trường đề có 5 tổ khối chuyên môn từ khối 1 đến khối 5. Đào Thanh Xuân 2 Một số biện pháp xây dựng tập thể . Thực tế ở nhiều trường hiện nay số thành viên trong mỗi tổ khối không đồng đều: có tổ nhiều thành viên, có tổ ít thành viên do phụ thuộc vào số lượng học sinh của trường đó. - Các thành viên trong tổ khối thường không cố định mà thay đổi hàng năm do vậy về chuyên môn của giáo viên cũng có phần hạn chế. + Một số giáo viên còn bỡ ngỡ với chương trình, phương pháp. + Một số giáo viên còn hạn chế bề dày kinh nghiệm giảng dạy ở khối lớp đó. Bất kì giáo viên nào cũng có ảnh hưởng giáo dục rộng rãi đến tập thể tổ chuyên môn và ngược lại. Xuất phát từ những lí do trên; tôi đã chọn đề tài : "Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh ." Trong đề tài này, tôi đã tìm ra một số biện pháp xây dựng tập thể tổ khối chuyên môn vững mạnh góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục đạt kết quả cao. II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Vai trò và chức năng người giaó viên tiểu học. - Sự gắn bó giữa các thành viên trong tổ phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh - Các hình thức nâng cao trình độ giáo viên trong tổ chuyên môn. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu tài liệu. + Xây dựng đội ngũ giáo viên và tập thể sư phạm trường tiểu học Tiến sỹ : Vũ Văn Dụ + Công tác xây dựng tập thể tổ - Nguyễn Chi + Gợi ý nội dung sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường tiểu học - Phòng tiểu học Sở GD - ĐT + Các tạp chí giáo dục. - Tổng kết tham khảo kinh nghiệm đồng nghiệp. Đào Thanh Xuân 3 Một số biện pháp xây dựng tập thể . Đào Thanh Xuân 4 Một số biện pháp xây dựng tập thể . PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1- Người giáo viên và tập thể tổ chuyên môn: - Tuy mỗi thành viên trong một tổ đều có những đặc điểm riêng khác nhau ( phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, trình độ chuyên . ) nhưng họ đều có chung một mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ kế hoạch năm học . Cái chung đó chính là cơ sở của các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau, giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với tập thể và ngược lại. - Bất kì giáo viên nào cũng có ảnh hưởng giáo dục rộng rãi đên tập thể tổ chuyên môn và ngược lại. Đồng thời mỗi học sinh đều trực tiếp nhận sự giáo dục tập thể của giáo viên; chính vì vậy chât lượng học sinh không những tuỳ thuộc tinh thần trách nhiệm và năng lực của từng giáo viên mà còn tuỳ thuộc vào sự phối hợp giáo dục của các giáo viên. Quan hệ giữa cá nhân và tập thể đặc biệt quan trọng, nhiều thành viên trong tổ tốt sẽ tạo ra một tập thể vững mạnh ngược lại một tập thể vững mạnh sẽ tạo điều kiện tiến bộ của từng cá nhân . Sinh hoạt trong tập thể tổ chuyên môn là điều kiện của giáo viên phối hợp giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt, qua đó để thống nhất với nhau về mọi mặt , qua đó để thống nhất với nhau về nhận thức và hành động Khi đã nhận thức rõ mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân với tập thể, người giáo viên sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chuyên môn, trước hết là hoạt động tổ chuyên môn công tác chủ nhiệm. 2- Những tiêu chuẩn của một tập thể sư phạm vững mạnh. Đào Thanh Xuân 5 Một số biện pháp xây dựng tập thể . - Đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt, xây dựng được không khí ấm cúng, dư luận lành mạnh trong tập thể. - Nắm vững và thực hiện tốt, quan điểm giáo dục của Đảng, hết lòng vì học sinh thân yêu. - Có tổ chức chặt chẽ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách của nhà nước, nội qui của nhà trường. - Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, đảm bảo trình độ đồng đều và ngày càng cao của đội ngũ phấn đấu trở thành những con người mới, những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. 3- Thực trạng của tổ khối chuyên môn. - Các thành viên chưa thực sự tâm huyết với nghề. - Chưa có ý thức cao trong việc xây dựng tập thể tổ vững mạnh. - Ý thức phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa tốt. - Một số thành viên coi trọng hoạt động của tổ khối chuyên môn thể hiện ở hoạt động sinh hoạt chuyên môn. CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG Đào Thanh Xuân 6 Một số biện pháp xây dựng tập thể . TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN VỮNG MẠNH. 1 - Tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt. - Nắm hoàn cảnh toàn diện của giáo viên: Lịch sử, quá trình đào tạo, khả năng công tác trình độ chuyên môn, hoàn cảnh gia đình, trường nguyện vọng - Biện pháp tìm hiểu: + Xem hồ công tác, lý lịch giáo viên. + Qua trao đổi trực tiếp, gián tiếp. + Qua lắng nghe và phân tích dư luận. + Qua chất lượng công việc. 2 - Sắp xếp phân công việc trong tổ - Đây la khâu hết sức quan trọng trong công tác phân công việc hơ lí sẽ tạo đieưù kiện cho moi người phát huy được tài năng, nâng cao hiệu xuắt, chất lượng giáo dục. - Qua phân công công việc người tổ trưởng CM nắm được mặt mạnh, mặt yếu của mỗi giáo viên từ đó phân công hợp lí và kết hợp bồi dưỡng sử dụng lâu dài. - Một số nguyên tắc cần chú ý phân công: + Quán triệt quan điểm sử dụng theo đào tạo. + Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo vì lợi ích của học sinh (bố trí giáo viên cũ xen giáo viên mới,giáo viên giỏi kèm giáo viên còn hạn chế để hỗ trợ khi soạn giảng và trao đổi kinh nghiệm.) + Đảm bảo khối lượng công việc vừa phải đối với mỗi giáo viên. + Quan tâm đúng mức tới nguyện vọng, sức khoẻ của mỗi thành viên. -Tổ trưởng dự kiến phân công có sự trao đổi ,tham khảo ý kiến của ban giám hiệu. 3 - Đề xuất bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Đào Thanh Xuân 7 Một số biện pháp xây dựng tập thể . a - Ý nghĩa của công tác bồi dưỡng: Quá trình đào tạo ở trong trường sư phạm dù hoàn hảo đến đâu cũng chỉ mới đem lại cho người giáo viên một cái vốn tối thiểu để dạy học và giáo dục. Trình độ tài năng sư phạm chỉ có thể đạt được khi tiến hành hoạt động sư phạm một cách tự giác, độc lập, khi thường xuyên rút kinh nghiệm về hoạt động sư phạm của bản thân và đồng nghiệp, khi không ngừng học tập. Những sự thay đổi không ngừng diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, những tiến bộ to lớn về khoa học và công nghệ -tất cả những điều đó đòi hỏi con người phải học,học nữa,học mãi.Điều này lại càng đúng với người giáo viên khi đối tượng của lao động sư phạm tiểu học -trẻ em với tất cả tiềm năng vô tận-đang phát triển rất nhanh về mọi mặt.Không phải ngẫu nhiên mà K.D.U-sin- xki đã từng nhận xét rằng: "Người giáo viên còn sống chừng nào còn học; khi nào ngừng học tập thì lúc đó con người giáo viên chết trong anh ta."Tương tự như vậy có thể nói rằng khi một con người đã tự cho mình là hoàn chỉnh về đạo đức thì đạo đức của người đó cũng bắt đầu xuống cấp. b - Nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn người giáo viên: - Nâng cao cập nhật hoá. - Rèn luyện kỹ năng thực hiện những phương pháp mới trong dạy học. - ham dự các chuyên đề trường, quận, thành phố. c - Những biện pháp: - Toàn thể giáo viên tiểu học đều có nhiệm vụ tham gia học tập,nghiên cứu các chuyên đề bồi dưỡng được ghi trong kế hoạch, chương trình bồi dưỡng thường xuyên. - Coi bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng, xây dựng tổ chuyên môn thành đơn vị tự học, tự bồi dưỡng. - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong tổ chuyên môn. 4 - Coi trọng sinh hoạt tổ khối chuyên môn : Đảm bảo 3 nội dung chính: a - Rút kinh nghiệm: - Thực hiện chương trình:Tiến độ, thuận lợi, khó khăn. Đào Thanh Xuân 8 Một số biện pháp xây dựng tập thể . Việc dự giờ, thăm lớp, tổ chức chuyên đề .đã thực hiện (lưu ý việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết, đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học ) Ưu điểm, nhược điểm, hướng khắc phục. b - Thống nhất soạn giảng: - Soạn 9 môn học (trừ một số môn chuyên biệt ) - Thực hiện đổi mới phương pháp, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học. - Thông qua trọng tâm kiểm tra về kiến thức kỹ năng. - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong soạn giảng. - Thông nhất bài khó trong tuần. c - Bồi dưỡng chuyên môn: - Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo chuyên môn của các cấp, bàn biện pháp thực hiện. - Thảo luận các vấn đề nổi bật về chuyên môn. 5 - Xây dựng mối quan hệ tình bạn,tình đồng chí chân thành giữa các thành viên trong tổ: - Tăng cường việc xây dựng các mối quan hệ giữa các thành viên trong tập thể từ nhân cách của mỗi người: lòng yêu nước, yêu mến tôn trọng đồng nghiệp - học sinh, quan tâm hợp tác giáo dục, lo lắng công việc chung của tổ, của trường, trách nhiệm với xã hội, ý thức tổ chức, tôn trọng lãnh đạo. - Dân chủ hoá hoạt động của tổ. Tạo điều kiện cho mọi người tham gia vào những công việc chung tích cực đóng góp xây dựng tập thể vững mạnh. - Dư luận quần chúng: Biết lắng nghe, phân tích dư luận quần chúng, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, thắc mắc, tạo sự hoà hợp thống nhất, gắn bó các thành viên trong tổ. - Tổ trưởng và giáo viên trong tổ thực sự đoàn kết, đấu tranh phê bình và tự phê bình. Thực hiện vô tư, công bằng trong xử sự, tạo sự tin yêu của tập thể. 6 - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm của mọi thành viên: Đào Thanh Xuân 9 Một số biện pháp xây dựng tập thể . - Chăm lo cho đồng nghiệp, phản ánh kịp thời đầy đủ tình hình đời sống giáo viên với tổ chức công đoàn. - Phối hợp chặt chẽ với công đoàn cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên. 7 - Người tổ trưởng chuyên môn: - Phải luôn là người nhiệt tình, kiên quyết, giám quyết đoán, chịu trách nhiệm với công việc, am hiểu công việc. - Là người bạn, đồng chí chân thành, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, đống góp tích cực xây dựng tập thể vững mạnh. Đào Thanh Xuân 10 [...]... 11 Một số biện pháp xây dựng tập thể TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Xây dựng đội ngũ giáo viên và tập thể sư phạm trường tiểu học của Tiến sĩ Vũ Văn Dụ 2 Công tác xây dựng tập thể tổ của Nguyễn Tri 3 Gợi ý nội dung sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường tiểu học Phòng tiểu học - Sở GD&ĐT Hà Nội 4 Các tạp chí giáo dục 5 Các bản báo cáo tổng kết tham khảo kinh nghiệm đồng nghiệp Đào Thanh Xuân 12 Một số biện pháp. .. thực sự quyết định chất lượng giảng dạy và giáo dục Một tập thể tốt khi các thành viên đều tốt Nhiều thành viên tốt sẽ xây dựng được tập thể vững mạnh Trên đaya là một số suy nghĩ của tôi nhằm xây dựng tập thể khối chuyên môn vững mạnh Rất mong nhận được sự góp ý của Ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp để công tác giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn đạt kết quả tốt Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày.. .Một số biện pháp xây dựng tập thể PHẦN KẾT LUẬN Xây dựng tập thể tổ vững mạnh là hết sức cần thiết K.D.U-sin-xki đã nói: "Không còn nghi ngờ gì, kỉ cương trong nhà trường có vai trò to lớn Nhưng điều chủ yếu vẫn là nhân cách của người giáo viên đang trực tiếp với học sinh Nhân cách của nhà giáo dục có sức mạnh to lớn đối với học sinh đến mức không thể... học Phòng tiểu học - Sở GD&ĐT Hà Nội 4 Các tạp chí giáo dục 5 Các bản báo cáo tổng kết tham khảo kinh nghiệm đồng nghiệp Đào Thanh Xuân 12 Một số biện pháp xây dựng tập thể ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU Đào Thanh Xuân 13 Một số biện pháp xây dựng tập thể ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA PHÒNG GD&ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA Đào Thanh Xuân 14 . môn. CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG Đào Thanh Xuân 6 Một số biện pháp xây dựng tập thể . TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN VỮNG MẠNH. 1 - Tìm hiểu, nắm. tập thể tổ chuyên môn và ngược lại. Xuất phát từ những lí do trên; tôi đã chọn đề tài : " ;Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh ."
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh, Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh,

Hình ảnh liên quan

2- Tình hình về tổ khối chuyên môn hiện nay: 2 - Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh

2.

Tình hình về tổ khối chuyên môn hiện nay: 2 Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan