0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh

Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh

Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh

... Trần Ngọc Chuyên Trường Tiểu học 1 Sông Đốc 12 Một số biện pháp xây dựng tổ khối vững mạnh về chuyên môn - Tên đề tài : Một số biện pháp xây dựng tổ khối vững mạnh về chuyên môn . - ... trên tôi chọn đề tài : Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh. ” Trong đề tài này, tôi đã tìm ra một số biện pháp xây dựng tập thể tổ khối chuyên môn vững mạnh góp phần thức đẩy ... Trần Ngọc Chuyên Trường Tiểu học 1 Sông Đốc 6 Một số biện pháp xây dựng tổ khối vững mạnh về chuyên môn 3.3 Những biện pháp : - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong tổ chuyên môn. - Coi...
 • 13
 • 2,348
 • 7
Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh

Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh

... - Một số thành viên coi trọng hoạt động của tổ khối chuyên môn thể hiện ở hoạt động sinh hoạt chuyên môn. CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG Đào Thanh Xuân 6 Một số biện pháp xây dựng ... 2- Những tiêu chuẩn của một tập thể sư phạm vững mạnh. 5 3- Thực trạng của tổ khối chuyên môn. 5 CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN VỮNG MẠNH. 6 1 - Tìm hiểu, nắm ... thể tổ chuyên môn và ngược lại. Xuất phát từ những lí do trên; tôi đã chọn đề tài : " ;Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh ." Trong đề tài này, tôi đã tìm ra một số biện...
 • 14
 • 926
 • 10
Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 hoàn não

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 hoàn não

... Chuyên đề tốt nghiệp- Quản lý về chất lợng, về giá trị, cải tiến mẫu mã và xây dựng đợc thơng hiệu là mục tiêu cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.- Quản ... phơng pháp sau: Phơng pháp thực tế đích danh: Theo phơng pháp này, doanh nghiệp sử dụng đơn giá thực tế nhập kho của lô hàng xuất để xác định trị giá vốn thực tế của lô hàng đó. Phơng pháp này ... Chuyên đề tốt nghiệpTrong đó: (1): Ghi nhận doanh thu, số tiền đã thu và số còn phải thu, tiền lãi do bán hàng trả chậm, trả góp(2): Số hàng thu đợc ở các kỳ tiếp...
 • 55
 • 1,442
 • 2
Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở nhà trường Tiểu học Trưng Vương - Uông Bí - Quảng Ninh

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học của cán bộ quản lý ở nhà trường Tiểu học Trưng Vương - Uông Bí - Quảng Ninh

... VẤN VÀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA CÔNG TY Bộ phận Tổng số Trên ĐH ĐH Trên1 Nngữ 1Nngữ Số lượn g Tỷ lệ (%) Số lượn g Tỷ lệ (%) Số lượn g Tỷ lệ (%) Số lượn g Tỷ lệ (%) Marketing 2 1 50 1 50 ... năm số lượt khách Outbound của công ty chỉ có 4.8% tổng lượt khách của công ty, số khách Outbound chiếm tỷ trọng nhỏ cũng do một phần là có sự chuyển đổi cơ cấu trong bộ máy công ty chuyển một ... giám đốc là hai người thuộc bộ phận nghiệp vụ du lịch, một người phụ trách Marketing, một người phụ trách điều hành. - Khối các bộ phận tổng hợp: Thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau: + Phòng...
 • 28
 • 1,150
 • 3
MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

... xuất một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II trong giai đoạn mới (2007-2010) 1.1. Những căn cứ để đề xuất biện pháp 1.2. Một số biện ... LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.1.1. Biện pháp, xây dựng và phát triển 1.1.1.1. Biện pháp: Theo từ điển tiếng Việt thì biện pháp được hiểu là cách hành ... nhau. Xây dựng lấy đích là để phát triển. Ngược lại, sự phát triển là hệ quả của quá trình xâ y dựng. Các khái niệm biện pháp , xây dựng , “phát triển” được gắn kết trong một tổ hợp...
 • 181
 • 911
 • 3
Một số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Chùm – Mường La - Sơn La

Một số biện pháp xây dựngsở vật chất ở trường THCS Mường Chùm – Mường La - Sơn La

... khoa học năm học 2006 2007 Chơng III Các biện pháp xây dựng cơ sở vật chất trờng THCS Tông Lệnh Đề xuất một số biện pháp để nâng cao việc xây dựng và bảo quản cơ sở vật chất thuộc trờng ... sở vật chất tôi đề ra một số biện pháp để duy trì và phát triển cơ sở vật chất trờng THCS Tông lệnh với các biện phấp cụ thể nh sau: Biện pháp 1: Xây dựng và củng cố tổ chức trong nhà tr- ờng. ... sở vật chất. Tổ chức thực nghiệm một số biện pháp xây dựng và quản lý cơ sở vật chất trong nhà trờng có hiệu quả. VI. Phạm vi nghiên cứu. Đề tài đợc tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý...
 • 26
 • 3,400
 • 7
Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình

Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình

... trong việc xây dựng kế hoạch. 3.2. Về cách tổ chức xây dựng kế hoạch: - Về thời gian: Nhìn chung trờng tiểu học số 2 Hoàn Lão cũng nh một số tr- ờng tiểu học lân cận tiến hành xây dựng kế hoạch ... quan đến đề tài. Ch ơng 2: Thực trạng việc xây dựng kế hoạch năm học ở tr- ờng tiểu học số 2 Hoàn Lão. Ch ơng 3: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở tr- ờng tiểu học. Phần ... xây dựng kế hoạch năm học ở một số trờng tiểu học ở địa phơng, rút ra những u điểm, nhợc điểm. Phân tích những u, nhợc điểm đó và đề xuất một số biện pháp khắc phục nhợc điểm trong việc xây...
 • 43
 • 1,728
 • 10
Một số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Chùm

Một số biện pháp xây dựngsở vật chất ở trường THCS Mường Chùm

... Đề xuất một số biện pháp để nâng cao việc xây dựng và bảo quản cơ sở vật chất thuộc trờng THCS Tông lệnh.Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý cơ sở vật chất tôi đề ra một số biện pháp để ... sở vật chất. Tổ chức thực nghiệm một số biện pháp xây dựng và quản lý cơ sở vật chất trong nhà trờng có hiệu quả. VI. Phạm vi nghiên cứu.Đề tài đợc tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý ... các cấp có thẩm quyền, xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch xây dựng chuẩn quốc gia.Chơng IVKết quả của việc thực hiện các biện pháp Sau khi thực hiện áp dụng 5 biện pháp trên, trờng THCS Tông...
 • 26
 • 1,739
 • 3
MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH

... học, mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng. Tổ trưởng và tổ phó chuyên môn có vai trò quan trọng, nòng cốt trong hoạt động chuyên môn của tổ. Nhiệm vụ của họ là xây dựng ... NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS 1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1.1 Một số khái niện * Quản lý là sự tác động ... tổ chuyên môn, tổ hành chính, quản trị, hội đồng giáo dục và các hội đồng khác. Giáo viên trong trường THCS được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn...
 • 37
 • 1,609
 • 7
MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC

... PHẦN MỞ ĐẦUKHOA QLGDMỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNHNgười ... F,QA7,9.C81.3H-,970+QC51.Ae-(NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNGTHCS NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNHTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY3.1. Quán triệt các nguyên tắc trong công tác xây dựng nhằm phát triểnđội ... b71_4Gd3.7.•32-„9.;13X49B.Y-I.c33H-d1A_3.P123-W19.4GY-12s2-c4A-F1K2.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨGIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNHž3HF1:+51.<D123/513+,-9BJ+013H412A-F,967+01:E81.P5QI.c33H-d1G/,-127D2-+84A-F1A+597D12:+51.<D123/513+,-3H4129.;83:<B,12G/,-127D2-+84A-F13H<B51227Eb3\93H4122-+-G4+,1...
 • 36
 • 1,095
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm – đổi mới một số biện pháp sinh hoạt tổ khối chuyên môn khối mẫu giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non potxbiện pháp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnhmột số giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnhmột số biện pháp xây dựng lớp học thân thiệnmột số biện pháp xây dựng công đoàn vững mạnhmột số biện pháp xây dựng cơ sở vật chấtmột số biện pháp xây dựng văn hoá nhà trườngmột số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viênskkn một số biện pháp xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực của hiệu trưởng trường mầm non điền trung huyện bá thướcmột số biện pháp xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn và tiên tiếnskkn mot so bien phap xay dung truong hoc than thien hoc sinh tich cuc son lamot so bien phap xay dung co so vat chat cua truong mam nonsang kien kinh nghiem mot so bien phap xay dung co so vat chat cua truong mam nonmột số biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc giamột số biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ ichuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ