0

luyen tap tom tat van ban nghi luan

2 190 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2017, 05:36

http://vietjack.com/  soan-­‐van-­‐lop-­‐11/index.jsp                                                                                      Copyright  ©  vietjack.com     Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Composite Start Composite End Hướng dẫn Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Câu 1: - Những nội dung mà bạn học sinh dự định tóm tắt văn Mấy nét thơ cách nhìn lại hôm Huy Cận chưa đầy đủ, cần theem nội dung: "Thơ đổi biểu cảm xúc, góp phần vào phát triển tiếng Việt" Câu 2: Bài Một thời đại thi ca Hoài Thanh: - Chủ đề nghị luận: Tinh thần Thơ Mới - Mục đích nghị luận: khắc họa tinh thần thơ Mới cách tân thơ, từ "cái ta "chuyển sang "cái tôi" đầy màu sắc cá nhân,là tình yêu tha thiết tiếng Việt - Bố cục văn bản: + Phần mở bài: Câu đầu "Bây tìm điều ta cho quan trọng hơn: tinh thần Thơ mới" + Phần thân bài: gồm ý: • Cái khó việc tìm tinh thần thơ Mới xác định cách tiếp cận đắncần phải có • Những biểu "cái tôi" cá nhân thơ Mới, "cái tôi" buồn, bế tắc khao khát với sống, với đất nước, người • Tình u, lòng say mê, nâng niu tiếng Việt + Phần Kết bài: Nhấn mạnh tinh thần Thơ - Tóm tắt thành văn bản: http://vietjack.com/                                                                                      Trang  chia  sẻ  các  bài  học  online  miễn  phí     http://vietjack.com/  soan-­‐van-­‐lop-­‐11/index.jsp                                                                                      Copyright  ©  vietjack.com     Muốn tìm tinh thần thơ phải sánh hay với dở phải nhìn vào đại thể Về đại thể tinh thần thơ xưa chủ thể ta, tinh thần thơ chữ Xã hội Việt Nam từ xưa khơng có cá nhân, có đồn thể, cá nhân bị rẻ rúng.Giờ đây, với ý nghĩa tuyệt đối xuất giưa thi đàn Việt Nam, đáng thương tội nghiệp Chưa thơ Việt Nam buồn xôn xao Cũng lòng tự tơn, thơ ln bình dân thuở trước, lại thiết tha đại thể tinh thần thơ xưa Đó bi kịch nhà thơ Bi kịch họ gửi vào tình u tiếng Việt, thất vọng nẩy mầm hi vọng, tinh thần nòi giống biến thiên không tiêu diệt, họ thấy cần phải dĩ vãng để vin vào bất lực đủ để đảm bảo cho ngày mai   http://vietjack.com/                                                                                      Trang  chia  sẻ  các  bài  học  online  miễn  phí     ...http://vietjack.com/  soan-­ van- ­‐lop-­‐11/index.jsp                                                                        ... nhân bị rẻ rúng.Giờ đây, tơi với ý nghĩa tuyệt đối xuất giưa thi đàn Việt Nam, đáng thương tội nghi p Chưa thơ Việt Nam buồn xơn xao Cũng lòng tự tơn, thơ ln bình dân thuở trước, lại thiết tha
- Xem thêm -

Xem thêm: luyen tap tom tat van ban nghi luan,

Từ khóa liên quan