0

Điểm gặp gỡ giữa tư tưởng yêu nước và tư tưởng nhân văn trong tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu ppt

50 717 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2017, 11:27

Điểm gặp gỡ giữa tư tưởng yêu nước và tư tưởng nhân văn trong tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu pptTư tưởng yêu nước và nhân văn là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Truyền thống ấy trải qua bao thăng trầm của lịch sử không tránh khỏi sự biến thiên, nhưng xét về bản chất vẫn là kết tinh của những giá trị đẹp nhất, cao quý nhất về tình yêu đối với đất nước và con ngườ. Hai tư tưởng ấy dường như càng được bộc lộ rõ nét nhất trong những giờ phút mà đất nước lâm nguy. Đó có thể là khi bộ máy thống trị mục ruỗng, khi xảy ra nội chiến hay lúc phải chịu gót giày của quân xâm lược. Những lúc ấy văn học lại cất lên tiếng nói để thực hiện thiên chức của mình, để nhà văn gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình mà tư tưởng yêu nước và nhân văn là hai tư tưởng chủ đạo. Không nằm ngoài quỹ đạo ấy, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu thậm chí còn độc đáo hơn ở chỗ có sự gặp gỡ, hòa quyện giữa hai tư tưởng yêu nước và nhân văn. Điều đó phần nào đã được làm rõ qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tác phẩm này. Bằng vốn kiến thức thu thập được trong quá trình diễn ra học phần Truyền thống yêu nước và nhân đạo trong văn học Việt Nam, nhóm cố gắng phát hiện và chứng minh những điểm gặp gỡ giữa tư tưởng yêu nước và nhân văn trong tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần giuộc, đồng thời so sánh mức độ tương quan với một số tác phẩm khácđể thấy được ý nghĩa của sự gặp gỡ đó. ĐIỂM GẶP GỠ GIỮA TƯ TƯỞNG YÊU NƯỚC VÀ NHÂN TRONG VĂN TẾVĂN NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 1 Những vấn đề chung Sự gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc:  2.1 Yêu nước gắn liền với thương dân 2.2.1 Lên án lực gây tổn hại cho nhân dân 2.2.2 Thấu hiểu trân trọng người nghĩa sĩ vô danh 2.2.3 Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp người nông dân nghĩa sĩ 2.2.4 Cảm phục, tiếc thương trước chết người nông dân nghĩa sĩ 2.2 Quan điểm người anh hùng gắn liền với quan điểm nhân dân So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.1 Một số tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu 3.2 Một số tác phẩm tác giả khác Nguyên nhân ý nghĩa gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Những vấn đề chung 1.2 Nguyễn Đình Chiểu tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 1.2.1 Vài nét Nguyễn Đình Chiểu * Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu (1822- 1888) - Tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai - Năm 1843, ông đỗ Tú tài trường thi Gia Định - Năm 1848, mẹ ơng Ơng bỏ thi, trở Nam chịu tang mẹ  bị mù - Dạy học, bốc thuốc chữa bệnh, sáng tác thơ văn yêu nước Những vấn đề chung 1.2 Nguyễn Đình Chiểu tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 1.2.1 Vài nét Nguyễn Đình Chiểu * Sự nghiệp sáng tác - Trước thực dân Pháp xâm lược: Truyện Lục Vân Tiên, Dương Từ - Hà Mậu - Sau thực dân Pháp xâm lược: Chạy giặc (1859), Ngóng gió đơng (Xúc cảnh), Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (1861), Văn tế Tướng quân Trương Định (1864), Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh Những vấn đề chung 1.2 Nguyễn Đình Chiểu tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 1.2.1 Vài nét Nguyễn Đình Chiểu * Quan điểm sáng tác văn chương Chở đạo thuyền không khẳm Đâm thằng gian bút chẳng tà (Than đạo) Văn chương dùng để chở đạo, “đâm gian”, vị nhân sinh, đầy tinh thần tiến công tinh thần nhân Những vấn đề chung 1.2 Nguyễn Đình Chiểu tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 1.2.1 Vài nét Nguyễn Đình Chiểu * Quan điểm sáng tác văn chương - Văn chương phải có kết hợp hài hòa hình thức nội dung Nói ra, vàng đá chẳng xao, Văn ra: dấy phụng, rời giao tưng bừng (Ngư Tiều y thuật vấn đáp) Những vấn đề chung 1.2 Nguyễn Đình Chiểu tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 1.2.1 Vài nét Nguyễn Đình Chiểu * Quan điểm sáng tác văn - Người sáng tác văn chương phải có thực tài, khổ học có ý thức trau dồi, tu dưỡng chương tài nhân cách: Nhà nho đèn sách công dày, Tài kiêm tám đấu sách đầy năm xe Hay: Vòng danh xiềng lợi thả rong, Vật ngồi gió bụi, người thiên thần Những vấn đề chung 1.2 Nguyễn Đình Chiểu tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 1.2.1 Vài nét Nguyễn Đình Chiểu * Quan điểm sáng tác văn - chương Người sáng tác văn chương phải trung thực, thẳng, có tâm lòng sáng Đua trở trắng thay đen Hình hươu lốt chó thói quen dối đời Những vấn đề chung 1.2 Nguyễn Đình Chiểu tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 1.2.2 Tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Hồn cảnh sáng tác: nơng dân nghĩa sĩ đã hi sinh trận công đồn Cần Giuộc ngày 16 tháng 12 năm 1861 - Tác phẩm khái quát bối cảnh thời đại, khẳng định ý nghĩa chết người nông dân nghĩa sĩ - Tái chân thực hình ảnh người nơng dân nghĩa sĩ - Bày tỏ lòng tiếc thương, cảm phục  2 Sự gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 2.1 Yêu nước gắn liền với thương dân 2.1.1 Lên án lực gây tổn hại cho nhân dân *Lên án nhu nhược triều đình nhà Nguyễn Kí hòa ước Nhâm Tuất (1862) + tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường đảo Côn Lôn (Côn Đảo) thuộc quyền cai trị Pháp + Bồi thường chiến phí cho Pháp Tây Ban Nha + Triều đình Huế phải có biện pháp chấm dứt đấu tranh khởi nghĩa chống lại người Pháp tỉnh Nam Kì Những hành động bán nước trắng trợn nhà cầm quyền nhu nhược đáng bị lên án tố cáo mạnh mẽ 10 So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.1 Một số tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu Khác: Điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn gắn với niềm tiếc thương cho hi sinh người anh hùng nước Văn tế Trương Định Thơ điếu Phan Tòng: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: “Chí dốc đem non nước cũ, ghe phen hoạn nạn, thương phá “Những lăm lòng nghĩa lâu dùng; đâu biết xác lỗ chưa lìa; hay trở lại cảnh quê xưa, nhắm mắt lâm chung, phàm vội bỏ” bảng phong thần vội quải.” 36 So sánh gặp gỡ tưởng yêu tư tưởng văntưởng Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: Sođiểm sánh điểm gặptưgỡ giữayêu tưnước tưởng nướcnhân tư nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.1 Một số tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu Khác: Điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn gắn với niềm tiếc thương cho hi sinh người anh hùng nước Văn tế Trương Định Thơ điếu Phan Tòng: Đau cho đất nước thiếu vắng người anh hùng, người đứng đầu cầm quân đánh giặc Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: sự cảm thương cho nỗi mẹ già con, vợ chồng, đứa mồ côi cha 37 So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.1 Một số tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu Khác: Điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn gắn với niềm tiếc thương cho hi sinh người anh hùng nước Văn tế Trương Định Thơ điếu Phan Tòng: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: “Khóc khóc nước nhà bấn loạn, hơm mai vắng “Đau đớn bấy! Mẹ già ngồi khóc trẻ, chúa, thua buồn nhiều nỗi khúc nôi; than than bờ đèn khuya leo lét lều; não nùng thay! cõi lúc qua phân, ngày tháng trông vua, ngơ ngẩn Vợ yếu chạy tìm chồng, bóng xế dật dờ phường tớ dại.” trước ngõ” 38 So sánh gặp gỡ tưởng yêu tư tưởng văntưởng Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: Sođiểm sánh điểm gặptưgỡ giữayêu tưnước tưởng nướcnhân tư nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.2 Một số tác phẩm tác giả khác Điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn thể qua tình cảm dành cho nhân dân Bình ngơ đại cáo Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Với Nguyễn Trãi Bình ngơ đại cáo: “Việc nhân nghĩa cốt yên dân / Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”; “Đem đại nghĩa để thắng tàn / Lấy chí nhân mà thay cường bạo”; “Ta mưu đánh vào lòng, khơng chiến mà thắng” Nguyễn Trãi nhận thấy khả họ cảm thương họ Nhưng chưa đến thực, cụ thể rạch ròi tư tưởng, hành động để làm nên vai trò lịch sử họ 39 Điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn thể qua tình cảm dành cho nhân dân Bình ngơ đại cáo Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Với Nguyễn Đình Chiểu Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: Tư tưởng yêu nước Nguyễn Đình Chiểu hồn tồn bình dị, gần gũi với quần chúng nhân dân  Người nông dân xuất người anh hùng với tất thân phận, cốt cách, tầm vóc họ  Đánh giá vai trò người nông dân, họ thành phần cốt lõi chiến đấu đương thời  Dựng nên tượng đài nghệ thuật bất hủ người anh hùng nghĩa sĩ nông dân lịch sử chống ngoại xâm 40 So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.2 Một số tác phẩm tác giả khác Quan niệm người anh hùng Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với số tác phẩm tác giả khác Với Phạm Ngũ Lão tác phẩm Thuật Hoài:  Quan niệm người anh hùng biểu qua hình tượng kỳ vĩ, tráng lệ, mang tầm vóc vũ trụ: cầm ngang giáo, xông pha trận mạc suốt mùa thu để bảo vệ giang sơn u q Hồnh sóc giang sơn kháp kỉ thu Tam qn tì hổ khí thôn ngưu 41 So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.2 Một số tác phẩm tác giả khác Quan niệm người anh hùng Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với số tác phẩm tác giả khác Hịch tướng sĩ Trần Quốc Tuấn: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vô gối, ruột đau cắt, nước mắt đầm đìa, căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù”  Chưa nói rõ đến quyền lợi trọng trách nhân dân  Người anh hùng tác phẩm mang tính cách cá nhân, gắn với vai trò trách nhiệm người tướng sĩ phải đánh đổi mạng sống, chiến đấu bất khuất cho dân tộc 42 So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.2 Một số tác phẩm tác giả khác Quan niệm người anh hùng Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với số tác phẩm tác giả khác Với Nguyễn Trãi “Bảo kính cảnh giới”:  Đóng góp cho đất nước, cho nhân dân “Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược Có nhân, có trí, có anh hùng”  Người anh hùng phải có “nhân”, tức lòng thương người, phải có “tài trí” để giúp ích cho đời (Bảo kính cảnh giới 5, Nguyễn Trãi) Người anh hùng thơ Nguyễn Trãi hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp người tài đức vẹn tồn, ln đặt nhân nghĩa lên hàng đầu 43 So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.2 Một số tác phẩm tác giả khác Quan niệm người anh hùng Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với số tác phẩm tác giả khác Tác phẩm “Hoàng Lê thống chí”:  Nguyễn Huệ lên người cẩn trọng, mưu, trí dũng song tồn, có thiên chất làm lãnh đạo, có tài dụng người, gần gũi với tướng lĩnh  Người anh hùng dân tộc người sâu sắc, có tầm nhìn xa trơng rộng  Nguyễn Huệ tiêu biểu cho ý chí dân tộc, mang xu hướng anh hùng cá nhân 44 So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.2 Một số tác phẩm tác giả khác Quan niệm người anh hùng Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với số tác phẩm tác giả khác Trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc:  Ca ngợi chiến công tập thể anh hùng Trong số có người dân ấp, dân lân, người nông dân Nam khổ lúc “Nào đợi đòi bắt, phen xin sức đoạn kình; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến dốc tay hổ.” 45 So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: So sánh điểm gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.2 Một số tác phẩm tác giả khác Quan niệm người anh hùng Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với số tác phẩm tác giả khác Trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc:  Người anh hùng vơ danh, bình dân, chân lấm tay bùn có lòng u nước, căm thù giặc, dám xả thân nghĩa lớn 46 47 - Lý tưởng người anh hùng, tinh thần dân tộc - Thực tiễn chống giặc cứu nước nông dân -> Sự dung hợp lý tưởng thực - Nguyễn Đình Chiểu xuất thân gia đình nhà Nho - Những năm tháng sống gần gũi với nhân dân -> Thấu hiểu trân trọng họ 4.1 Nguyên nhân nghĩa sĩ Cần Giuộc  4 Nguyên nhân ý nghĩa gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế  4 Nguyên nhân ý nghĩa gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 4.2 Ý nghĩa - Thể tiến vượt bậc quan niệm người Nguyễn Đình Chiểu: Trong khn khổ xã hội cũ, Nguyễn Đình Chiểu người xa việc đánh giá nhân dân lao động (Phan Ngọc) - Thể sự kết tinh hai giá trị đồng hình tượng văn học: người nghĩa sĩ vô danh - Mở đầu có ý nghĩa cho học yêu nước chống Pháp 48 KẾT LUẬN ĐIỂM GẶP GỠ GIỮA TƯ TƯỞNG YÊU NƯỚC VÀ NHÂN TRONG VĂN TẾVĂN NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 49 50 ... tư ng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với: 3.1 Một số tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu 3.2 Một số tác phẩm tác giả khác Nguyên nhân ý nghĩa gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn. .. cảnh), Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (1861), Văn tế Tư ng quân Trương Định (1864), Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh Những vấn đề chung 1.2 Nguyễn Đình Chiểu tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 1.2.1 Vài... Nam: Lòng yêu nước 22  2 Sự gặp gỡ tư tưởng yêu nước tư tưởng nhân văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 2.1 Yêu nước gắn liền với thương dân 2.1.3 Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp người nông dân nghĩa sĩ *Ca
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm gặp gỡ giữa tư tưởng yêu nước và tư tưởng nhân văn trong tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu ppt,

Từ khóa liên quan