Tuần 14 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 2.1K 26

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2017, 21:41

Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017 Tiếng việt TIẾT 1, 2: LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI THEO CẶP NG/C ( Thiết kế trang 85) -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Bài: 14 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 1.Kiến thức: Biết cách thực phối hợp tư đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V - Làm quen đứng đưa chân trước, hai tay chống hông - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi Kĩ năng: Rèn kĩ thực phối hợp tư đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V, đứng đưa chân trước, hai tay chống hông Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: còi, 02 bóng, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ Hoạt động khởi động: – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh – Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn gọn, dể hiểu cho hs Tên GV LVÐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 6– 8’ Lớp trưởng tập trung lớp – hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên * * * * * * * * * * * * * * * * * * Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A nắm + Khởi động:  Xoay cổ chân, hông, gối ……  Trò chơi: vật có hại GV quan sát, nhận xét Năm học 2017 - 2018 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * tay, Diệt GV II/ Hoạt động hình thành kiến thức thực hành : a.Ôn phối hợp: 22 – 24’ – GV hô nhịp cho hs tập luyện, quan sát nhắc nhở hs thực chưa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện  Nhận xét GV – Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện quan sát sửa sai hs * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * b.Ơn phối hợp • Nhịp 1: Đứng đưa chân trái trước, hai tay chống hơng • Nhịp 2: Đứng hai tay chống hơng • Nhịp 3: Đứng đưa chân phải trước, hai tay chống hông • Nhịp 4: Về TTCB GV – GV hướng dẫn hs ôn luyện, wan sát sửa sai hs – Đội * Ơn phối hợp: Đứng đưa chân trước(sau), hai tay chống hông  Nhận xét c.Trò chơi:Chạy tiếp sức Tên GV – GV wan sát, nhắc nhở hs thực chưa tốt –GV nêu tên trò chơi, luật chơi thị phạm mẫu cho hs nắm gọi -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 xét Sau cho HS chơi thức có phân thắng thua –GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn Hướng dẫn tổ chức HS chơi Nhận xét III/ Hoạt động tiếp nối: 6– – Thả lỏng: HS thường theo 8’ –Lớp tập trung -4 hàng ngang, nhịp hát thả lỏng – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết * * * * * * * * * điểm tiết học * * * * * * * * * – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm * * * * * * * * * chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học * * * * * * * * * sau GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Thuộc bảng trừ; biết làm tính trừ phạm vi 8; viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: Rèn kĩ nhẩm thành thạo bảng cộng kĩ viết phép tính theo tình tranh Thái độ: Giáo dục HS lòng u thích mơn học - Làm tập 1, , (cột 1), (dòng 1) II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: que tính, hình vng, hình tròn - Học sinh: que tính, hình vng, hình tròn, phiếu học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: bạn lên điều khiển trò chơi làm trọng tài Bạn đưa số câu hỏi để bạn tìm nhanh kết phép tính cộng, trừ phạm vi số mà em học HS em trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời phép tính bạn điều khiển Nếu bạn trả lời sai câu hỏi bạn bạn phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV: Vừa qua trò chơi thấy em thuộc bảng cộng trừ học tốt! Cơ khen! - HS chơi Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: HS biết thành lập bảng trừ 8, thuộc trừ *Cách tiến hành: HS làm việc cá nhân, nhóm đơi chia sẻ trước lớp + Hướng dẫn hs thành lập công thức: - HS hoạt động cá nhân, nêu * Thành lập ghi nhớ bảng trừ phạm vi tốn cặp đơi chia sẻ -Hướng dẫn Học sinh thao tác vật thật nêu đề trước lớp tốn, rút phép tính : – = 7, – = Hướng dẫn tương tự với phép tính lại - HS thao tác vật thật 8–4=? 8–5=? 8–6=? Hs tự nêu toán cá nhân - Hướng dẫn Học sinh học thuộc phép tính chia sẻ với bạn bên cạnh 8–1=7 8–7=1 để tìm phép tính tương 8–2=6 8–6=2 8–3=5 8–5=3 ứng với tốn 8–4=4 - HS học thuộc lòng nhóm đơi, chia sẻ trước lớp - Giãn tiết Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: HS biết làm tính trừ phạm vi 8; biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ * Cách tiến hành: Giao nhiệm vụ HS làm tập 1, , (cột 1), (dòng 1) HS thực cá nhân vở, chia sẻ trước lớp Bạn làm xong tập số giơ tay cô - HS làm tập cá nhân, chia sẻ xem? – Rất giỏi! Các em làm tiếp trước lớp tập lại ( Gv xuống HS yếu hd em làm ) Bạn làm xong hết tập giơ tay làm lệnh cho cô xem! ( Gv gọi số Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 HS làm nhanh kiểm tra nhanh bạn tổ mình) - Qua quan sát thấy em hồn thành xong phần tập Các em đổi phiếu cho soát lại bạn Bây ơn lại tập làm - Cơ mời bạn lớp trưởng lên chia sẻ tập Bài 1- HS nêu yêu cầu - Khi làm phép tính cột dọc cần lưu ý - Tính điều gì? - Đặt số thẳng cột - GV nhận xét, cho hs nhận xét tính trừ phép tính ngược lại phép tính cộng * Lưu ý: HS M1 cách đặt số thật thẳng 8 8 8 cột HS M3, M4 nêu bước đặt tính - tính * Bài 2: Trò chơi “Truyền điện” - Tính: - GV cho HS nhận xét rút kết luận: Phép - Học sinh chơi, em khác nhận xét tính trừ phép tính ngược lại phép tính + = + = + = cộng 8–1=7 8–2=6 8–4=4 * Bài 3: Tính 8– = – = – = - Cho HS giải thích cách làm:Vì + = 8–4=4 nên - = – - 8–1–3= 8–2–2=4 * Bài 4: Viết phép tính thích hợp - HS nêu yêu cầu - Để viết phép tính thích hợp cần phải - Nhìn tranh, đặt đề tốn viết làm gì? phép tính : 8–4=4 Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4) Bài 1: Tính - Cho HS làm vở, HS báo cáo kết 8-4-2=2 8–1-1=6 làm với GV 8-6= 8+0-2=6 Bài 2: Số ? + = + = + = + = + = 6 + = Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Cho HS chơi trò chơi: “Ơ cửa bí mật” - GV nêu cách chơi, luật chơi - GV nhận xét, phân thắng thua - Tiết học hơm học gì? - Cô mời bạn đọc lại bảng trừ ! Tên GV - HS chơi,chữa - HS nhận xét - Phép trừ phạm vi Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A - Gọi HS đọc lại bảng trừ - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại người thân học thuộc bảng trừ Xem trước bài: Luyện tập Năm học 2017 - 2018 -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2017 Đạo đức ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Đi học quyền lợi bổn phận em để thực tốt quyền học tập – Nêu học Biết nhiệm vụ HS phải học - Học sinh biết ích lợi việc học giúp cho em thực tốt quyền học tập Kĩ năng: Học sinh thực việc học Thái độ: Giáo dục lòng u thích mơn học * GDKNS: Học sinh thực việc học - Có kĩ biết nhắc nhở bạn bè học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Vở BTĐĐ1, tranh BT , phóng to , điều 28 cơng ước QT QTE - HS: Bài hát “ Tới lớp , tới trường ” ( Hoàng Vân ), BTĐĐ1 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Hoạt động khởi động: ( 5’) - HS hát hát “ Tới lớp , tới trường” ( Hoàng Vân ) - GV giới thiệu, ghi đầu lên bảng 2.Hoạt động hình thành kiến thức * Mục tiêu: HS hiểu học quyền lợi bổn phận em để thực tốt quyền học tập – Nêu học - Học sinh biết ích lợi việc học giúp cho em thực tốt quyền học tập * Cách tiến hành: Cho HS quan sát tranh Đóng vai tình HS liên hệ thực tế Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp a HS quan sát tranh: - Cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 4, nhóm báo cáo kết thảo luận tranh BT1 để hiểu học với câu hỏi: - Học sinh quan sát tranh , thảo luận nhóm - Học sinh chia sẻ trước lớp nội dung tranh : + Đến học , bác Gấu đánh trống - Chỉ nói bạn hình làm vào lớp , Rùa ngồi vào bàn học , gì? Thỏ la cà nhởn nhơ ngồi đường , -Điều xảy với bạn hái hoa bắt bướm chưa vào lớp học hình? + Vì Thỏ la cà mải chơi , Rùa biết lo - Giáo viên đặt câu hỏi : xa mạch đến trường , khơng la + Vì thỏ nhanh nhẹn lại học muộn cà hái hoa đuổi bướm đường rùa ? Còn Rùa chậm chạp lại học Thỏ ? + Rùa đáng khen học - Qua câu chuyện , em thấy bạn đáng khen ? Vì ? * Kết luận : Thỏ la cà nên học muộn , Rùa chậm chạp cố gắng học Bạn Rùa thật đáng khen b : Học sinh đóng vai - Học sinh quan sát tranh BT2 - Cho Học sinh quan sát BT2 - Phân nhóm thảo luận đóng vai Chia sẻ trước lớp T1 : Nam ngủ ngon Mẹ vào đánh thức Nam dậy để học kẻo muộn - Cho Học sinh đóng vai theo tình “ Trước học ” Tên GV - Học sinh đại diện nhóm lên trình bày , Học sinh nhận xét , thảo luận rút kết luận : Cần nhanh chóng thức dậy để học Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 c : Học sinh tự liên hệ - Học sinh suy nghĩ , trả lời - Giáo viên hỏi : bạn lớp học giờ? - Tối ngủ sớm, sáng dậy sớm, hoàn thành vệ sinh cá nhân, ăn sánh nhanh… - Em cần làm để học ? - Giúp hiểu tốt hơn, không bị - Đi học để làm gì? - HS giơ tay - Những ngày học rồi, giơ tay cho cô xem - GV nhận xét, TD * Kết luận : - Được học quyền lợi trẻ em Đi học giúp em thực tốt quyền học Để học , cần phải : + Chuẩn bị đầy đủ quần áo , sách từ tối hôm trước , không thức khuya + Để đồng hồ báo thức nhờ bố mẹ gọi dậy cho + Tập thói quen dậy sớm , Hoạt động tiếp nối: 5’ - Hơm em học ? Dặn Học sinh thực điều học - Nhận xét tiết học , tuyên dương học sinh tích cực hoạt động - Dặn học sinh xem BT4,5 trang 24, 25 để chuẩn bị cho tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Môn: Tự nhiên – Xã hội Bài 14 AN TOÀN KHI Ở NHÀ I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Kể tên số vật sắc nhọn nhà gây đứt tay, chảy máu - Kĩ năng: Rèn kĩ xác định số vật nhà gây nóng, bỏng cháy Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Thái độ: HS yêu q ngơi nhà biết tham gia làm việc an toàn nhà * GDKNS: Biết số ĐT để báo cứu hỏa (114) II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, lớp, theo nhóm Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ SGK Tranh suy tầm tai nạn xảy với em nhỏ nhà - III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát hát - GV giới thiệu ghi tên bài, HS nhắc lại đề Hoạt động hình thành kiến thức (15 phút): * Mục tiêu: Kể tên số vật sắc nhọn nhà gây đứt tay, chảy máu Biết cách phòng chống đứt tay * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm chia sẻ trước lớp 1: Làm việc với SGK - GV cho HS quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi theo nhóm -Chỉ nói bạn hình làm gì? -Điều xảy với bạn hình? -Khi dùng dao đồ dùng sắc nhọn bạn cần ý điều gì? * Kết luận: - Khi phải dùng dao đồ dùng dễ vỡ sắc, nhọn cần phải cẩn thận để tránh đứt tay -Những đồ dùng kể cần để tránh xa tầm tay trẻ nhỏ - Quan sát tranh, thảo luận nhóm thời gian phút chia sẻ trước lớp: - Quan sát hình trang 30 SGK - Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nhiều học sinh trả lời HĐ thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: - Kể số vật nhà gây nóng, bỏng cháy Nên tránh chơi gần lửa chất dễ cháy * Cách tiến hành: Cho HS đóng vai Làm việc cá nhân, chia sẻ nhóm chia sẻ trước lớp -Cho HS đóng vai - Quan sát hình trang 31 SGK -Em có suy nghĩ thực vai diễn - Thảo luận cặp đơi, đóng vai Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 mình? - Chia sẻ trước lớp -Các bạn khác có nhận xét cách cư xử vai diễn? -Nếu em , em có cách cư xử khác khơng? - Em rút học qua việc quan sát bạn đóng vai? - Trường hợp có lửa cháy đồ vật nhà, em phải làm gì? - Em có biết số ĐT gọi cứu hỏa địa phương khơng? Kết luận: Khơng để dầu vật gây cháy khác hay để gần đồ dùng dễ bắt lửa -Nên tránh xa vật gây bỏng cháy - Sử dụng đồ điện phải cẩn thận, không sờ vào phích cắm điện, ổ điện - Chạy xa nới có lửa cháy Gọi to, kêu cứu… - Nhớ số ĐT báo cứu hỏa 114 - Trò chơi: “ Gọi cứu hỏa” Hoạt động tiếp nối ( 3’) - GV nhắc lại nội dung - Nhận xét học - Dặn HS người thân phải biết số việc làm an toàn nhà biết số ĐT để báo cứu hỏa (114) có hỏa hoạn chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Hát nhạc: SẮP ĐẾN TẾT RỒI ( GV chuyên) Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức: Thực phép cộng phép trừ phạm vi - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: Rèn kĩ tính nhẩm nhanh phép tính cộng trừ phạm vi rèn kĩ viết phép tính thích hợp Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A - GV viết mẫu Nêu quy trình * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Năm học 2017 - 2018 - HS hát TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng; từ câu ứng dụng - Viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Ao, hồ, giếng, kết hợp khai thác nội dung giáo dục BVMT qua số câu hỏi gợi ý * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tiết 2: a- Luyện tâpp * Đọc tiết GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm * Đọc câu ứng dụng: +Treo tranh: Bức tranh vẽ gì? ->Giới thiệu nội dung tranh câu ứng dụng: Dù nói ngả nói nghiêng Lòng ta vững kiềng ba chân - Cho HS đọc thầm, tìm tiếng chứa vần vừa học - Cho HS đọc - Giáo viên đọc mẫu - GV theo dõi , chỉnh sửa phát âm b.Luyện viết: Eng, xẻng, lưỡi xẻng, trống chiêng - GV đưa chữ mẫu cho hS nhận xét - Gv viết mẫu+ hướng dẫn viết -Lưu ý nét nối chữ dấu -Thu chấm, nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại c.Luyện nói: -Chủ đề: Ao, hồ, giếng -Treo tranh -Trong tranh vẽ cảnh đâu? - Tranh vẽ gì? - Chỉ xem đâu ao, đâu giếng? Ao, hồ giếng thường đem đến cho người Tên GV 26 -Ba bạn rủ rê bạn học chơi đá bóng, đá cầu bạn khơng kiên trì ngồi học Cuối bạn đạt điểm tốt bạn bị điểm - HS tìm tiếng chứa vần - HS đọc tiếng mới, kết hợp phân tích tiếng -Cảnh sinh họat xoựm làng nông thôn - Caỷnh ao coự ngửụứi cho cá ăn, cảnh giếng có người múc nước - Nuôi cá, tôm, trồng khoai nước, rửa ráy, giặt giũ Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A lợi ích gì? Năm học 2017 - 2018 - Lấy nước ăn uống, sinh hoạt - Giếng - Không bỏ vøt r¸c bõa b·i xuống - Cá nhân, nhóm, ĐT - Em cần giữ gìn ao, hồ, giếng để có nguồn nước hợp vệ sinh? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt - Học sinh đọc SGK 4/ Hoạt động tiếp nối: 2’ - Nhận xét tiết học - Đọc chuẩn bị 57 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2017 Tiếng việt BÀI 56 : UÔNG – ƯƠNG I/ MUC TIÊU: Kiến thức: Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chng, đường - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Đồng ruộng Kĩ năng: Rèn kĩ đọc , viết được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói Chữ mẫu - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tên GV HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : - Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chuông, đường *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tiết 1: a Dạy vần *Viết bảng: uông -Phát âm: ng - Học sinh phân tích vần ng - Cá nhân - Vần ng có âm đơi đứng - So sánh vần uông với vần iêng học trước, âm ng đứng sau - Giống khác -Cho HS ghép vần uông - Thực bảng cài -Hướng dẫn HS đánh vần vần uông - Uô- ngờ -ng:cá nhân, nhóm,lớp -Đọc: ng - Cho HS phân tích tiếng chng? - Thực bảng cài -Hướng dẫn học sinh gắn: chng - Tiếng chng có âm ch đứng trước -Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng chuông vần uông đứng sau - Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng chuông - Chờ – uông – chuông: cá nhân, §T -Đọc: chng - Cá nhân, lớp -Treo tranh giới thiệu: chuông -Đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc - Cá nhân, nhóm, lớp -Đọc phần * Đọc từ ứng dụng : - Cá nhân, lớp rau muống nhà trường - HS tìm gạch chân, đọc, phân tích luống cày nương rẫy tiếng Giảng từ, đọc mẫu - – em đọc từ -Đọc tồn - Đọc cá nhân, nhóm, ĐT Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt c.Viết bảng: uông, ương, chuông, đường - HS quan sát , nhận xét -Hướng dẫn cách viết: - HS viết theo tưởng tượng GV treo chữ mẫu - Học sinh viết bảng GV viết mẫu Nêu quy trình -Nhận xét, sửa sai - Cho HS viết bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại 28 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chng, đường - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Đồng ruộng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a.Luyện đọc: Tiết 2: c- Luyện tập : * Đọc tiết - HS đọc bảng lớp - GV theo dõi, sửa sai * Đọc câu ứng dụng: Nắng lên Lúa nương chín vàng Trai gái mường vui vào hội - HS đọc trơn -Hướng dẫn học sinh nhận biết tiếng - HS tìm tiếng chứa vần -Giáo viên đọc mẫu - HS đọc trơn câu ứng dụng -Đọc toàn - GV nhận xét , sưa sai *Luyện viết - Cho HS quan sát,nhận xét Viết vào tập viết - Cho HS viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Luyện nói: - Chủ đề: Đồng ruộng HS đọc -Treo tranh HS thảo luận trả lời - Tranh vẽ gì? - Cảnh cày cấy đồng ruéng - Các bác nông dân - Các bác nông dân làm công việc - Gieo mạ, be bờ, tát nước, cuốc ? ruộng, làm cỏ - Đối với bác nông dân sản phẩm - Kính trọng, yêu quý bác nơng bác làm cần có thái độ dân, tiết kiệm sản phẩm, không phung nào? phí - HS nêu - GV NXTD * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu loát * Học sinh đọc SGK 4/ Hoạt động tiếp nối: 2’ - Nhận xét tiết học - Đọc chuẩn bị sau Tên GV 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 57: ANG - ANH I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS đọc viết được: ang, anh, bàng, cành chanh - Đọc từ câu ứng dụng - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : Buổi sáng Kĩ năng: Rèn HS đọc viết thành thạo được: ang, anh, bàng, cành chanh - Đọc từ câu ứng dụng - Rèn tính tự tin nói trước người Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói Chữ mẫu - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc rau muống, nhà trường, luống cày, nương rẫy * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : HS đọc viết được: ang, anh, bàng, cành chanh - Đọc từ câu ứng dụng - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : Buổi sáng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a Học vần ang: Tên GV 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A *) Nhận diện vần - Ghi bảng vần ang - Vần ang âm tạo nên? Nm hc 2017 - 2018 - Hãy so sánh vần ang với vần ong - Hãy phân tích vần ong? *) Đánh vần + Vần: - Dựa vào cấu tạo đanh vần ang - GV nhËn xÐt chØnh sưa + TiÕng kho¸: - Yêu cầu học sinh tìm gài vần ang? - Yêu cầu học sinh tìm tiếp chữ ghi âm b dấu (\) gài với vần với vần ang - Ghi bảng: Bàng - Nêu vị trí chữ tiếng? - Hãy đánh vần tiếng bàng? - Yêu cầu đọc - GV theo dõi chỉnh sửa + Từ khoá: - Treo tranh lên bảng hỏi - Tranh vẽ gì? - Ghi bảng: Cây bàng - Vần ang âm a ng tạo lên - Giống: kết thúc ng - Khác: ang bắt đầu a Ong bắt đầu o - Vân ong có o đứng trớc âm ng đứng sau - a - ngờ - ang - Học sinh đánh nhóm lớp - HS sử dụng đồ dùng để gài ang, bàng - HS đọc bàng - Tiếng bàng âm b đứng trớc, vần ang đứng sau, dấu huyền a - Bê - a - ngê - ang - huyÒn bàng - HS đánh vần CN, nhóm, lớp - Đọc trơn - HS đánh vần CN, nhóm, lớp anh: (quy tình tơng tự) + Chú ý: - Vần anh âm a âm anh tạo thành - Vầ anh ang giống âm đầu khác âm cuối Vần ang kết thúc ng vần anh kết thúc nh + Đánh vần: a - nhê - anh - chê - anh Tên GV vÇnCn, 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A chanh, cµnh chanh - Lu ý nÐt nối chữ *) Đọc từ ứng dụng - Ghi bảng từ ứng dụng - GV đọc mẫu giải nghĩa từ +Buôn làng: Làng xóm ngời Dân tộc miền núi +Hải cảng: Nơi neo đậu tầu thuyền biển buôn bán biển +Bánh chng: Loại bánh làm gạo nếp, đỗ xanh, thịt, hành, dong +Hiền lành: Tính tình hiền quan hệ đối xử với ngời khác Nm hc 2017 - 2018 - HS thực theo giáo viên - -3 HS đọc - HS đánh vần CN, nhóm, lớp - HS đọc lại bảng lần - GV theo dâi chØnh söa *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *) HD viÕt ch÷: ang, anh, bàng, cành chanh - GV viết mẫu nêu quy trình viết - HS viết chữ trờn khơng sau viết bảng Nhận xét chung học - HS nghe ghi nhớ * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Tiết 2: Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : HS đọc viết được: ang, anh, bàng, cành chanh - Đọc từ câu ứng dụng - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : Buổi sáng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp *) Luyện đọc + Đọc lại tiết - GV ghi không theo thứ tự cho HS đọc + Đọc câu ứng dụng - Treo tranh lên bảng - Tranh vẽ gì? - Ghi câu ứng dụng lên bảng - GV HD đọc mẫu - GV theo dõi chỉnh sửa *) Luyện viết Tên GV - HS đánh vần CN, nhóm, lớp - HS quan sát - Tranh vẽ sơng cánh diều bay gió - HS đọc - HS đánh vần CN, nhóm, lớp 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 - HD HS viết vần ang, anh, bàng, cành chanh - Lưu ý HS nét nối chữ - HS luyện viết tập viết theo HD khoảng cách chữ - GV theo dõi uốn nắn thêm cho HS yếu * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *) Luyện nói theo chủ đề Buổi sáng - Yêu cầu HS luyện nói - vài em - GV HD giao việc - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm nói cho nghe chủ đề luyện nói hơm + Gợi ý:' - Tranh vẽ gì? cảnh nơng thơn - Cảnh nông thôn hay thành phố? - Trong tranh người - Đi làm đâu? làm gì? - Buổi sáng cảnh vật có đặc biệt? - Tươi sáng - nhà em, vào buổi sáng người làm việc gì? - Buổi sáng em làm việc gì? - Em thích buổi sáng mùa đơng hay mùa hè, mùa thu hay mùa xn? sao? - Em thích buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều? + Trò chơi: Thi nói buổi sáng em - Mỗi tổ cử bạn đại diện lên nói thi, nói sáng - Cho HS lớp nhận xét * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 4/ Hoạt động tiếp nối: 2’ + Trò chơi: Thi viết tiếng, từ có vần ang, anh - Cho HS đọc lại SGK - NX chung học - Học lại - Xem trước 58 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 33 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 -Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017 Tiếng việt BÀI 58 : INH - ÊNH I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc được: inh ênh, máy vi tính, dòng kênh; từ câu ứng dụng - Viết được:inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính Kĩ năng: Rèn kĩ đọc , viết được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, máy chiếu, máy vi tính Chữ mẫu Bộ đồ dùng Tiếng Việt phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : - Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chuông, đường *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tiết 1: a- Dạy vần *Viết bảng: inh -Phát âm: inh -Cho Học sinh phân tích -Cho HS so sánh vần inh với vần anh - HS Tên GV 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A - GV nhắc lại - Cho HS ghép vần inh -Hướng dẫn Học sinh đánh vần vần inh -Đọc: inh -Hướng dẫn học sinh gắn: tính -Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng tính - Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng tính -Đọc: tính -Treo tranh giới thiệu: máy vi tính -Đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc -Đọc phần b.Đọc từ ứng dụng đình làng bệnh viện thơng minh ễnh ương -Hướng dẫn Học sinh nhận biết tiếng có inh – ênh -Hướng dẫn Học sinh đánh vần tiếng, đọc trơn từ - Giảng từ, đọc mẫu -Đọc toàn *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt c.Viết bảng con: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh -Hướng dẫn cách viết - GV viết mẫu Nêu quy trình -Nhận xét, sửa sai * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Năm học 2017 - 2018 - Vần inh có âm i đứng trước, âm nh đứng sau - Giống ,khác HS ghép vần inh I – nhờ – inh: cá nhân, nhóm, lớp Cá nhân, nhóm, lớp Thực bảng cài Tiếng tính có âm t đứng trước vần inh đứng sau, dấu huyền đánh âm i Tờ – inh – tinh – sắc – tính: cá nhân Cá nhân, lớp Cá nhân, nhóm, lớp Cá nhân, nhóm Cá nhân, lớp – em đọc Cá nhân, lớp - HS quan sát , nhận xét - HS viết theo tưởng tượng - Học sinh viết bảng TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chng, đường - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Đồng ruộng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a.Luyện đọc: Tiết 2: c- Luyện tập * Đọc tiết HS đọc bảng lớp GV chỉnh sửa phát âm Tên GV 35 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 * Đọc câu ứng dụng: -Treo tranh giới thiệu câu ứng dụng, tìm hiểu nội dung tranh Cái cao lớn lênh khênh Đứng mà khơng tựa ngã kềnh ra? - Cho HS tìm tiếng chứa vần vừa học? -Cho HS đọc phân tích tiếng - Tìm từ khó đọc: lớn, - Gv uốn sửa - Cho hs đọc nhóm đôi, trước lớp - Giáo viên đọc mẫu - lênh khênh, kềnh - Đọc toàn em đọc, kết hợp phân tích tiếng - GV theo dõi , sửa *Luyện viết: - Cá nhân, lớp inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh - Cá nhân, nhóm, ĐT - GV viết mẫu, hướng dẫn viết - Cho HS viết dòng -Lưu ý nét nối chữ dấu -Thu chấm, nhận xét - Viết vào tập viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói: - Chủ đề: Máy cày, máy nổ, máy tính HS đọc chủ đề -Treo tranh - Em nêu tên loại máy? Chúng dùng Máy cày để cày ruộng, máy nổ để để làm gì? quay máy: xay gạo, lúa, bắp, máy - Em biết máy nữa? Chúng dùng khâu để may quần áo, máy tính để làm gì? tính tốn… * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu Cá nhân, lớp HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt * Học sinh đọc SGK 4/ Hoạt động tiếp nối: 2’ - Nhận xét tiết học - Chơi trò chơi: “Nhanh mắt , nhanh tay” tìm tiếng mới: kính, bình minh, mênh mông, chênh vênh - Đọc chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 36 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2017 Tiếng việt: BÀI 59: ÔN TẬP I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc vần có kết thúc ng, nh; từ ngữ câu ứng dụng từ 52 đến 59 -Viết vần từ ngữ ứng dụng từ 52 đến 59 - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Quạ Công - HS M3, M4 kể – đoạn truyện theo tranh II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bảng ôn, tranh Đọc vần có kết thúc n, từ ngữ, câu ứng dụng từ 44 đến 51 - Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 44 đến 51 - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể: Chia phần HS M3, M4 kể 2, đoạn truyện Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết kể đoạn theo tranh truyện kể: Chia phần 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn Tranh minh hoạ minh họacâu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc ong, ông, ăng, âng, iêng, lưỡi xẻncái kẻng, trống, chiêng * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : - Đọc được: uông, ương, chuông, đường; từ câu ứng dụng -Viết được: uông, ương, chuông, đường *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tiết 1: - Nêu vần học tuần? Giáo viên viết lên góc bảng -Học sinh nêu vần học Tên GV 37 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A -Gắn bảng ôn a ng a nh ang anh * Ôn tập -Hướng dẫn học sinh đọc âm hàng ngang cột dọc -Ghép âm cột dọc âm hàng ngang -Đọc vần *Đọc từ ứng dụng: bình minh, nhà rơng, nắng chang chang -Nhận biết tiếng có vần vừa ơn -Giảng từ *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết bảng : bình minh, nhà rơng Cho HS quan sát,nhận xét - Cho HS viết bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Năm học 2017 - 2018 Học sinh ghép viết vào khung ang, anh, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng – em đọc bình minh, rơng, nắng chang chang Hs viết theo tưởng tưởng Học sinh viết vào bảng TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc vần có kết thúc ng, nh; từ ngữ câu ứng dụng từ 52 đến 59 -Viết vần từ ngữ ứng dụng từ 52 đến 59 - Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Quạ Công * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tiết 2: - Luyện tập * Đọc tiết Gv theo dõi , sửa sai * Đọc câu ứng dụng: - Gv treo chữ mẫu - Gv viết bảng : Trên trời mây trắng Ở cánh đồng trắng mây Mấy cô má đỏ hây hây Đội thể đội mây làng -Giáo viên giảng nội dung, đọc mẫu - Gv Nhận xét , sửa sai * Luyện viết - Hướng dẫn HS viết tập viết : bình minh, nhà rông Tên GV 38 HS đọc bảng lớp HS quan sát tranh nhận xét HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT Viết vào Theo dõi, quan sát Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 -Chú ý nét nối chữ -Thu chấm, nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Học sinh kể chuyện theo tranh nhóm, * Kể chuyện: Quạ Cơng chia sẻ trước lớp -Giáo viên kể chuyện lần -Kể lần có tranh minh họa HS nhắc lại -Tranh 1: Quạ vẽ cho Công trước Quạ vẽ khéo, tiên dùng màu xanh tơ đầu, cổ óng ánh đẹp -Tranh 2: Vẽ xong, Cơng phải xòe cho thật khơ -Tranh 3: Công khuyên chẳng đành làm theo lời bạn -Tranh 4: Cả lông Quạ trở nên xám xịt, nhem nhuốc ->Ý nghĩa: Vội vàng, hấp tấp, lại thêm tính tham lam chẳng làm việc * Lưu ý: - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Quạ Cơng Cá nhân, nhóm lớp - HS M3, M4 kể – đoạn truyện theo tranh * Học sinh đọc SGK 4/ Hoạt động tiếp nối: 2’ - Nhận xét tiết học - Đọc chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - -Ngày 27/ 11/ 2017 Tên GV 39 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017 - 2018 Tên GV 40 Trường Tiểu học ... Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 Ngày 28 /11 /2 017 Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2 017 Tiếng... Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, u thích mơn Tốn - Làm tập 1( cột 1, 2), 2, (cột 1, 2), II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình... bay ong? Bài 1: Tính 1+ 8=9 9 1= 8 9–8 =1 Bài 2: Số ? - 1= - = 5+ = 9–4=5 9–5=4 9- = 9- = - HS chơi,chữa - HS nhận xét 21 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 - GV nhận

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Tiếng việt

  • Toán:

  • -1HS đọc yêu cầu bài 2: “Điền số”.

  • - 3 HS lên bảng làm, cả lớp làm vë, rồi đổi vë, chữa bài, đọc kết quả vừa làm được.

  • Tiếng việt

  • BÀI 55 : ENG - IÊNG

    • Tiếng việt

    • BÀI 58 : INH - ÊNH

Tài liệu liên quan