Tuần 13 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

39 2K 40

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2017, 20:34

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 Tuần 13 Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017 Tiếng việt: TIẾT 1, 2: VẦN/ĂM/, /ĂP/ ( Thiết kế trang 70) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Bài 13 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách thực tư đứng đưa chân sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng - Làm quen với tư đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hông (đ Tác đứng đưa chân sang ngang (chân nhấc khỏi mặt đất), hai tay chống hông, người giữ thăng - Biết cách chơi trò chơi chơi theo luật trò chơi (có thể chậm) Kĩ năng: Rèn kĩ thực tư đứng bản tư đứng đưa chân sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: còi, 02 bóng, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ I/ Hoạt động khởi động: 6– – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức 8’ Tên GV PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC – Lớp trưởng tập trung lớp Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 khỏe học sinh – Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn gọn, dễ hiểu cho hs nắm + Khởi động: Cho HS hát  Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……  Giậm chân chỗ, đếm to theo nhịp – thành hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình HS di chuyển đứng sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ Hoạt động thực hành: a Ôn đứng đưa chân sau, hai tay giơ cao thẳng hướng Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện  Nhận xét 22 24’ – Gv nêu nội dung ôn tập cho hs tập nhóm – GV quan sát sửa sai hs – GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * b Học đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hông GV – GV wan sát, nhắc nhở sửa sai hs – Hướng dẫn tổ chức HS chơi –GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện  Nhận xét Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 * Ôn phối hợp: Đứng đưa chân trước(sau),hai tay chống hông  Nhận xét –GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt lần sau d Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức  III/ Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau 6– 8’ –Lớp tập trung -4 hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Thuộc bảng cộng; biết làm tính cộng phạm vi 7; viết phép tính thích hợp với hình vẽ Kĩ năng: Rèn kĩ nhẩm thành thạo bảng cộng kĩ viết phép tính theo tình tranh Thái độ: Giáo dục HS lòng u thích mơn học - Làm BT1, (dòng 1), (dòng 1), II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Máy chiếu, máy vi tính - Học sinh: que tính, hình vng, hình tròn, ghi Tốn III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - Một em nêu câu hỏi phép tính học, em tìm kết quả phép tính trả lời em làm trọng tài Nếu bạn trả lời kết quả quyền tiếp phép tính khác gọi bạn khác trả lời Nếu bạn không trả lời phải hát tặng cả lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: HS biết tự thành lập học thuộc bảng cộng phạm vi Tập nêu toán dựa vào tranh vẽ hay vật thật mà HS thực hành, từ HS nêu phép tính tương ứng với tốn Khắc sâu tính chất phép cộng: Khi đổi chỗ số phép cộng kết quả khơng thay đổi *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, chia sẻ trước lớp * Thành lập ghi nhớ bảng cộng phạm vi - HS thực hành vật thật - Cho HS thao tác hình tam giác - hình tam giác - Giáo viên gắn hình tam giác chuẩn bị - hình tam giác - Hỏi: Có hình tam giác? - Giáo viên gắn thêm hình Cho HS nêu -7 toán Cá nhân, lớp - Hỏi: có tất cả hình tam giác? Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 tam giác thêm tam giác tam giác Học sinh nhắc lại -Hỏi: + = ? -Tương tự hình thành: 1+6=7 + Khi đổi vị trí số hạng phép cộng kết quả khơng thay đổi 2+5=7 5+2=7 - HS học thuộc cá nhân, nhóm đơi, 3+4=7 4+3=7 chia sẻ trước lớp - GV tiếp tục ghi hết công thức SGK Đồng -Giáo viên xóa dần đến thuộc - GV Kết luận: Khi đổi chỗ số phép cộng kết quả khơng thay đổi - Giãn tiết (Đây tính chất phép cộng sau) Hoạt động thực hành: (15 phút) Giao nhiệm vụ cho HS làm tập BT1, (dòng 1), (dòng 1), * Mục tiêu: - Biết làm tính cộng số phạm vi Củng cố tính chất phép cộng: Khi đổi chỗ số phép cộng kết quả khơng thay đổi Biết đặt phép tính cột dọc đặt số thật thẳng cột Biết nêu tốn theo tranh vẽ viết phép tính thích hợp theo tranh * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Cho HS làm tập vào gọi HS chia sẻ trước lớp HS M3, M4 làm BTPTNL - GV uốn nắn HS yếu Bài 1: - Nêu yêu cầu, làm bài: Tính: - Khi làm tập cần lưu ý điều gì? -Viết số phải thẳng cột Làm bài, sửa + + + + + + 7 7 7 Bài 2: Tính: Làm sửa 7+0=7 1+6=7 3+4=7 2+5=7 - Nhận xét : + = - HS nhắc lại * Chốt: Bất kì số cộng số - Lưu ý: Với HS M1, M2 không thuộc Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 bảng cộng GV cần cho HS dùng que tính để tính phép tính điền kết quả vào sau dấu Bài 3: Tính (nhẩm viết kết quả ): 5+1+1=7 4+2+1=7 2+3+2=7 - Khi làm tập thực nào? - Tính từ phải sang trái: lấy số thứ cộng số thứ hai, cộng số thứ ba viết kết quả sau dấu - Nhìn hình vẽ đặt đề tốn 6+1=7 1+6=7 4+3=7 3+4=7 - Quan sát tranh nêu toán Bài 4: Viết phép tính thích hợp: a) + = b) + = - Khi làm tập cần lưu ý điều gì? - GV HS nhận xét Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 5: Điền số thích hợp vào trống: - Cho HS làm vở, HS chia sẻ chữa - HS làm vở, chữa 1+ =7 + 3=7 2+ =7 +4=7 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng cộng - Nhận xét học - Dặn HS học thuộc bảng cộng chuẩn bị sau: Tự thành lập bảng trừ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017 Đạo đức NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ ( TIẾT 2) Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 I MỤC TIÊU : Kiến thức: Quốc kỳ VN cờ đỏ , có ngơi vàng cánh Quốc kỳ tượng trưng cho đất nước, cần phải trân trọng Kĩ năng: Học sinh có kỹ nhận biết cờ Tổ quốc , phân biệt tư đứng chào cờ với tư sai Thực nghiêm trang chào cờ đầu tuần Thái độ: Tơn kính Quốc kì u q Tổ quốc Việt Nam CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên có cờ tổ quốc - Học sinh có màu đỏ , vàng , BTĐĐ1 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Hoạt động khởi động: ( 5’) - Cho học sinh hát “ Lá cờ VN ” - GV giới thiệu, ghi đầu lên bảng Hoạt động thực hành: ( 25’) * Mục tiêu: Học sinh phân biệt tư đứng chào cờ với tư sai Thực nghiêm trang chào cờ đầu tuần Tơn kính Quốc kì yêu quý Tổ quốc Việt Nam * Cách tiến hành: a: Thực hành chào cờ: thực nhóm, tổ, lớp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Cho Học sinh chơi “ Tập chào cờ ” + Giáo viên làm mẫu - Học sinh theo dõi + Chia tổ em lên trước lớp tập chào cờ Giáo viên treo cờ tổ quốc bảng + Giáo viên hô: nghiêm “Chào cờ … Chào!” - Học sinh làm theo hiệu lệnh - Cho HS làm nhóm đơi - Cho Học sinh tập chào cờ cả lớp - Giáo viên theo dõi , uốn nắn - Cả lớp theo dõi , nhận xét để chọn tổ chào cờ tốt em chưa nghiêm túc * Cho HS liên hệ: - Học sinh tự liên hệ bản thân nhóm sau chia sẻ trước lớp thực tốt chào cờ chưa Nếu chưa nghiêm túc cần sửa chữa, rút kinh nghiệm - Bổ sung sửa chữa - HS thảo luận nhóm đơi chia sẻ trước lớp - Học sinh tự nêu sai sót chào cờ - Bạn thực chào cờ đầu tuần với tư thế nào? * Lưu ý: HS M1, M2 biết chào cờ tư thế; HS M3, M4 nêu tư đứng nghiêm trước lớp 2: Vẽ cờ Việt Nam : Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp - Cho Học sinh mở BTĐĐ - Học sinh mở BTĐĐ - Hướng dẫn học sinh vẽ cờ VN - Học sinh tự vẽ tô màu Quốc kỳ , đẹp - Cho HS vẽ tô màu chia sẻ tranh vẽ trước lớp - Giới thiệu tranh vẽ trước lớp - Cả lớp nhận xét tranh vẽ bạn - Giáo viên tuyên dương học sinh vẽ đẹp đẹp - HS đọc: “ Nghiêm trang chào quốc - Cho học sinh đọc câu thơ cuối kỳ * Lưu ý: HS M1, M2 vẽ cờ Tình yêu Tổ quốc em ghi vào mình; HS M3, M4 vẽ vẽ cờ giới thiệu cờ lòng” Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 trước lớp * Kết luận : - Trẻ em có quyền có quốc tịch , quốc tịch - Học sinh lắng nghe , ghi nhớ Việt nam - Khi chào cờ phải nghiêm trang để bày tỏ lòng tơn kính quốc kỳ , thể tình yêu Tổ quốc Việt Nam Hoạt động tiếp nối: 5’ - Hôm em học ? Dặn Học sinh thực điều học - Chuẩn bị hôm sau “ Đi học , ” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tự nhiên xã hội CÔNG VIỆC Ở NHÀ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp HS : - Kể số công việc thường làm nhà người gia đình - Biết người gia đình tham gia cơng việc nhà tạo khơng khí gia đình vui vẻ đầm ấm Kĩ năng: Rèn kĩ làm số việc phù hợp với khả để dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp Thái độ: HS yêu quý ngơi nhà biết tham gia dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp * GDBVMT: Các công việc cần làm để nhà gọn gàng: xếp đồ dùng cá nhân, xếp trang trí góc học tập * GDKNS: Biết làm số việc phù hợp với khả để dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, cả lớp, theo nhóm Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ SGK - hát - III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát hát: “ Một sợi rơm vàng” ? Bài hát nói ? - Bạn nhỏ dùng chổi để giúp bà làm việc nào? - GV: Các em ạ, bạn nhỏ hát dùng chổi để giúp bà quét nhà, bà dùng chổi để qt sân giúp cho nhà cửa sẽ, gọn gàng ngăn nắp Bạn nhỏ thật ngoan, thật đáng yêu! Vậy nhà cần làm công việc giúp cho nhà cửa sẽ, gọn gàng ngăn nắpbài học hôm cô trò tìm hiểu qua bài: “ Cơng việc nhà” - GV ghi tên bài, HS nhắc lại đề Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút): * Mục tiêu: - Kể số công việc thường làm nhà người gia đình * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, chia sẻ nhóm chia sẻ trước lớp 1: Làm việc với SGK - Quan sát tranh, thảo luận nhóm - GV cho HS quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi thời gian phút chia theo nhóm sẻ trước lớp: - Từng người tranh làm gì? Tác dụng - Thảo luận nhóm việc gia đình - Đại diện nhóm lên chia sẻ - Gọi nhóm chia sẻ trước lớp trước lớp + GV kết luận: nhà người có cơng việc khác Những việc làm cho nhà cửa sẽ, vừa th ể quan tâm, giúp đỡ thành viên gia đình với 2: Liên hệ: Thảo luận theo cặp - Kể tên công việc mà em giúp đỡ bố mẹ - Nghe yêu cầu - GV gọi số cặp lên trình bày - Thảo luận cặp đôi - Tác dụng công việc làm? - Một số cặp lên kể trước lớp + GV kết luận: Mọi người gia đình cơng việc em phải tham gia làm việc nhà tuỳ theo sức người gia đình thường làm nhà Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc vần có kết thúc n, từ ngữ, câu ứng dụng từ 44 đến 51 - Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 44 đến 51 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a Thành lập bảng ôn: - Các em quan sát khung đầu sách an cho biết vần gì? a trước n sau -Phân tích vần an lan - Hỏi: Dựa vào tranh vẽ, em tìm tiếng có chứa Học sinh kể vần an -Ngoài vần an, em kể vần kết thúc n? - Giáo viên ghi vào góc bảng - Giáo viên gắn bảng ơn lên bảng n n a an e en ă ăn ê ên â ân i in o on iê iên ô ôn yê yên u ơn un uô ươ uôn ươn b- Ôn tập - Hướng dẫn Học sinh đọc âm học: a, ă, â, o, ô, ơ, u, e, ê, i, iê, yê, uô, ươ -Ghép âm thành vần: ghép chữ cột dọc với chữ dòng ngang để tạo thành vần * Đọc từ ứng dụng: - Cuồn cuộn, vượn, thôn bản - Chỉnh sửa cách phát âm – Giải nghĩa từ - Giáo viên đọc mẫu *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết bảng : cuồn cuộn, vượn - GV gạch chân tiếng HS tìm lên bảng - GV viết mẫu lên bảng Nêu quy trình - Cho HS quan sát nhận xét chữ mẫu Tên GV 25 – em đọc -Học sinh ghép chữ thành vần anê- an … Đọc vần: Cá nhân, nhóm, lớp -Đọc: Cá nhân, lớp - HS tìm tiếng có vần cần ơn, phân tích tiếng đọc trơn tiếng, từ - HS quan sát chữ mẫu, nhận xét -Viết bảng Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Nhận xét, sửa sai * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Tiết 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc vần có kết thúc n, từ ngữ, câu ứng dụng từ 44 đến 51 - Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 44 đến 51 - Nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể: Chia phần * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp c- Luyện tập: * Luyện đọc: -Đọc vần bảng ôn vần từ ứng dụng - GV chỉnh sửa phát âm * Đọc câu ứng dụng -Treo tranh: +Gà mẹ dẫn đàn gà bãi cỏ Gà vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun - Giáo viên chỉnh sửa cách phát âm * Luyện viết: -Nhắc lại cách viết: Lưu ý vị trí dấu thanh, nét nối chữ vần, từ - GV thu số chấm, nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Kể chuyện: Chia phần - Giáo viên kể chuyện lần - Giáo viên kể chuyện lần có tranh minh họa -Tranh 1: Có người săn từ sớm đến gần tối họ săn có sóc nhỏ -Tranh 2: Họ chia chia lại, chia phần người không Tên GV 26 Caự nhaõn, lụựp - HS đọc bảng tiết - Học sinh đọc theo cá nhân, nhóm, lớp - Học sinh thảo luận nêu lên nhận xét nội dung tranh Viết tập viết Theo dõi Quan sát tranh theo dõi - Học sinh kể theo cá nhân, nhóm, lớp Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 Lúc đầu vui vẻ, sau họ đâm bực mình, nói chẳng -Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn chia cho người -Tranh 4: Thế số sóc chia Thật công bằng! Cả người vui vẻ chia tay, nhà -> Ý nghóa: Trong sống biết nhường nhòn hôn * Lưu ý: HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể: Chia phần HS M3, M4 kể 2, đoạn truyện 4/ Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS đọc SGK - Chơi trò chơi tìm tiếng - Học chuẩn bị sau _ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 52 : ONG - ÔNG I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc : ong, ơng, võng, dòng sông; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết : ong, ơng, võng, dòng sơng - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: đá bóng Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần ong, ơng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên GV 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: cuồn cuộn, vượn, thôn bản, lươn * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc : ong, ông, võng, dòng sông; từ ứng dụng - Viết : ong, ơng, võng, dòng sơng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a- Dạy vần: * Viết bảng: ong GT vần ong - Phát âm: ong Cá nhân, lớp Thực bảng cài - So sánh vần ong với vần on Vần ong có âm o đứng trước, âm ng - Cho Học sinh phân tích vần ong đứng sau: Cá nhân - Cho Học sinh đánh vần vần ong O – ngờ – ong: cá nhân, nhóm, lớp - Đọc: ong -HS ghép: võng Thực bảng cài - Cho học sinh phân tích tiếng võng Tiếng võng có âm v đứng trước vần - Cho học sinh đánh vần tiếng võng ong đứng sau,dấu ngã đánhtrên âmo -Đọc: võng Vờ – ong – vong – ngã - võng: cá -Treo tranh giới thiệu: Cái võng nhân - Đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc Cá nhân, lớp - Đọc phần Cá nhân, nhóm, lớp * Dạy vần ơng ( tương tự ) – em đọc ?HS so sánh vần ong với vần ông -Đọc phần - Giống: kết thúc âm ng, -Đọc khóa b.Đọc từ ứng dụng - HS tìm phân tích tiếng mới: Tên GV 28 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 ong thơng vòng tròn cơng viên Giảng từ -Hướng dẫn Học sinh nhận biết tiếng có vần ong, ơng -Hướng dẫn Học sinh đánh vần tiếng, đọc trơn từ - Đọc toàn c.Viết bảng con: ong, ơng,cái võng, dòng sơng -Hướng dẫn cách viết,viết mẫu -Nhận xét, sửa sai * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút)* Mục tiêu: Ong, vòng, thơng, cơng Cá nhân, lớp Cá nhân, lớp HS viết theo tưởng tưởng HS tập viết bảng Đọc : ong, ơng, võng, dòng sơng; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết : ong, ông, võng, dòng sơng - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: đá bóng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Luyện tập: a Luyện đọc: + Đọc tiết GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm + Đọc câu ứng dụng: -Treo tranh: Hỏi: Tranh vẽ gì? (sóng biển) -> Giới thiệu thơ: Sóng nối sóng Mãi khơng thơi Sóng sóng sóng Đến chân trời - Giáo viên đọc mẫu - Đọc toàn - GV theo dõi, sửa sai b.Luyện viết -Lưu ý nét nối chữ dấu 29 Tên GV em đọc HS trả lời Nhận biết tiếng có ong, ơng - HS tìm, kết hợp phân tích tiếng - HS đọccá nhân, nhóm đơi, lớp Viết vào tập viết ong ơng võng dòng sơng Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 -Thu chấm, nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại c Luyện nói: - Đá bóng - Chủ đề: Đá bóng - Thích Vì đá bóng mơn thể -Treo tranh: thao - Hỏi: Tranh vẽ gì? - Hỏi: Em có thích xem bóng đá khơng? Vì sao? Thủ mơn - Hỏi: Trong đội bóng người dùng tay bắt bóng mà không bị phạt? - GV tuyên dương em chăm luyện nói * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt 4/ Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS đọc SGK - Chơi trò chơi tìm tiếng mới: lơng gà, lòng mẹ, cơng, ròng rã -bHọc chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày 22 tháng 11 nm 2017 Ting Vit BI 53: ăng - âng A Mục tiêu Kiến thức: HS đọc được: ăng, âng, măng tre , nhà tầng ; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết ăng, âng, măng tre , nhà tầng - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : lời mẹ Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần ong, ơng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập Tên GV 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.Bộ chữ dạy vần GV HS Tranh tăng cường TV vầng trăng – rặng dừa - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: Sóng nối sóng Mãi khơng thơi Sóng sóng sóng Đến chân trời * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : HS đọc được: ăng, âng, măng tre , nhà tầng ; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết ăng, âng, măng tre , nhà tầng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a- Dạy vần: ăng * Nhận diện vần - HS lắng nghe - GV: Vần ăng tạo âm: ă đứng trước, - HS: so sánh ng đứng sau + Giống nhau: kết thúc ng - GV cho HS so sánh ăng với ong + Khác nhau: ăng mở đầu ă… - GV nhận xét - HS ghép vần ăng - GV yêu cầu HS ghép vần ăng - GV nhận xét - Đánh vần - GV cho HS phát âm : ăng - GV nhận xét sữa chữa - Vần ăng có âm ghép với âm ? - GV bảng cho HS phát âm vần ăng - GV nhận xét * Tiếng từ khóa - Tiếng măng có âm ghép với âm gì? - GV cho HS đọc trơn nhận xét Tên GV - HS phát âm nối tiếp - Có âm ă ghép với âm ng - HS đánh vần nối tiếp - cả lớp ă – ngờ – ăng - Có âm m ghép với vần ăng - HS đọc cá nhân: măng mờ – ăng – măng - HS đánh vần:cá nhân - nối tiếp - cả 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Tiếng măng đánh vần nào? - GV cho HS đánh vần - GV nhận xét - GV đính tranh hỏi: - Tranh vẽ ? - GV ghi bảng cho HS đọc trơn từ: măng tre - GV nhận xét tuyên dương - GV bảng cho HS đọc HS đọc xuôi ,ngược lại vần, tiếng, từ học - GV nhận xét tuyên dương âng Quy trình tương tự * Nhận diện vần - GV vần âng nói: + âng cấu tạo âm: â đứng trước ng đứng sau - GV cho HS So sánh âng với ăng - GV nhận xét * Đánh vần - GV yêu cầu HS phân tích đánh vần lớp - Tranh vẽ măng tre - HS đọc nối tiếp - cá nhân - cả lớp măng tre ă – ngờ – ăng mờ – ăng – măng măng tre cá nhân – cả lớp - HS so sánh + Giống nhau: kết thúc ng + Khác nhau: âng mở đầu â - GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS - HS phận tích – đánh vần – đọc trơn theo cá nhân – nhóm – đồng â – ng – âng tờ– âng – tâng – huyền – tầng nhà tầng - GV bảng cho HS đọc tổng hợp - GV nhận xét tuyên dương - HS đọc tổng hợp cá nhân – nhóm, cả lớp c Đọc từ ứng dụng - GV ghi bảng từ ứng dụng cho HS nhẩm đọc - GV đọc mẫu - GV yêu cầu HS tìm tiếng có chứa vần học - GV giải thích từ: + Rặng dừa: hàng dừa nhiều nối dài - Nâng niu: Cầm nhẹ tay… - GV đọc mẫu cho HS đọc - GV nhận xét - GV bảng cho HS đọc toàn - GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS - HS nhẩm đọc từ ứng dụng Tên GV 32 - HS đọc đồng - HS tìm tiếng có chứa vần học rặng dừa vầng trăng phẳng lặng nâng niu - HS nghe đọc theo - HS đọc cá nhân – nhóm – cả lớp - HS: Viết ă trước ng sau, - HS theo dõi viết vào bảng Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt d Luyện viết - Muốn viết vần ăng em viết chữ trước,con chữ sau? - GV viết mẫu hướng dẫn HS cách viết: Đặt bút đường kẻ chút viết ă lia bút sang ng , nét kết thúc g đường kẻ ngang - HS viết bảng chút ăng – măng tre - GV viết mẫu nêu cách viết: Đặt bút ăng măng tre đường kẻ ngang chút, viết m lia bút sang ă, nét kết thúc ă nét bắt đầu n lia bút - HS viết bảng con: sang g, nét kết thúc g đường kẻ ngang âng – nhà tầng chút Cách khoảng chữ o viết t lia âng nhà tầng bút sang r e Nét kết thúc e đường kẻ ngang chút - GV cho HS viết vào bảng - GV chỉnh sửa nhận xét - GV hướng dẫn âng – nhà tầng tương tự - GV cho HS viết bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS - HS hát bài: Có chim vành M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại khuyên - GV nhận xét tuyên dương TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: HS đọc được: ăng, âng, măng tre , nhà tầng ; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết ăng, âng, măng tre , nhà tầng - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : lời cha mẹ * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a Luyện đọc - GV cho HS Luyện đọc lại vần học - HS phát âm tiết Cá nhân – nhóm – cả lớp - GV cho HS đọc không theo thứ tự - HS quan sát tranh SGK trả lời - Tranh vẽ cảnh đêm trăng Tên GV 33 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - HS đọc cá nhận – nhóm – cả lớp Vầng trăng lên sau rặng dừa cuối bãi Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào - GV chỉnh sửa lỗi cho HS * Đọc câu ứng dụng -GV cho HS quan sát tranh SGK trả lời theo câu hỏi gợi ý GV - Tranh vẽ ? - GV nhận xét rút câu ứng dụng - GV đọc mẫu cho HS đọc câu ứng dụng - GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS b Luyện viết - GV dặn dò HS ngồi tư ,viết cho đẹp mẫu - GV yêu cầu HS viết vào tập viết - GV quan sát lớp giúp đỡ em M1, M2 * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại c Luyện nói - GV yêu cầu HS đọc tên luyện nói - HS nhắc tư ngồi viết - HS viết vào tập viết ăng – măng tre , âng – nhà tầng - HS đọc tên luyện nói Vâng lời cha mẹ - HS quan sát tranh trả lời trả lời - Mẹ hai chị em - Đang ôm em - Con ngoan ( hiếu thảo) - Phải biết lời cha mẹ - HS đọc đồng - GV nêu số câu hỏi gợi ý cho HS quan sát tranh trả lời + Trong tranh vẽ ? + Em bé tranh làm gì? + Con biết nghe lời cha mẹ gọi gì? + muốn trở thành ngoan em phải làm gì? - GV HS nhận xét bổ sung * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt - GV cho HS đọc tồn SGK - GV nhận xét tuyên dương Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - GV bảng HS đọc lại toàn - Dặn em nhà đọc lại - xem trước sau ung ,ưng - GV nhận xét học Tên GV 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017 Tiếng việt BÀI 54 : UNG - ƯNG I.MỤC TIÊU: - Đọc được: ung, ưng, súng, sừng hươu; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ung, ưng, bơng súng, sừng hươu - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Rừng, thung lũng, suối đèo Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần ung, ưng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tiếng Việt * GD KNS: Biết bảo vệ hoa nơi công cộng, giúp cho môi trường sống xanh, sạch, đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.Bộ chữ dạy vần GV HS - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: rặng dừa vầng trăng phẳng lặng nâng niu * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Tên GV 35 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : - Đọc được: ung, ưng, súng, sừng hươu; từ ứng dụng - Viết được: ung, ưng, súng, sừng hươu *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a.Dạy vần GT vần ung * GV viết bảng: ung - Phát âm: ung - Cho Học sinh phân tích vần ung Cá nhân, lớp Vần ung có âm u đứng trước, âm ng -So sánh vần ung với vần ong đứng sau: Cá nhân - HS so sánh giống khác - Cho Học sinh gắn vần ung -Hướng dẫn Học sinh đánh vần vần ung Thực bảng cài -Đọc: ung U - ngờ - ung: cá nhân, nhóm, lớp -Hương dẫn học sinh gắn: súng -Hươáng dẫn học sinh phân tích tiếng súng Cá nhân, nhóm, lớp - Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng súng Thực bảng cài -Đọc: súng Tiếng súng có âm s đứng trước vần -Treo tranh giới thiệu: súng ung đứng sau, dấu sắc đánh âm - Liên hệ: Bông hoa súng nở ao, hồ làm u cho cảnh vật thiên nhiên nào? Sờ - ung - sung - sắc - súng: cá -Đọc mẫu, hướng dẫn Học sinh đọc nhân -Đọc phần Cá nhân, lớp * GV viết bảng: ưng ( tương tự ) Cá nhân, lớp -Đọc khóa b Đọc từ ứng dụng sung củ gừng trung thu vui mừng Giảng từ -Hướng dẫn Học sinh nhận biết tiếng có ung – em đọc ưng -Hướng dẫn Học sinh đánh vần tiếng, đọc trơn sung, gừng, trung, mừng từ Cá nhân, lớp - Đọc toàn Cá nhân, lớp *Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt c.Viết bảng: ung,ưng, súng, sừng hươu - Cho HS quan sát,nhận xét - Cho HS viết bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, - HS nhận xét viết khoảng cách chữ chữ o HS -Viết không , viết bảng 36 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại - HS hát TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - Đọc được: ung, ưng, súng, sừng hươu; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ung, ưng, bơng súng, sừng hươu - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Rừng, thung lũng, suối đèo * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a.Luyện đọc: -Đọc tiết GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm HS đọc bảng -Đọc câu ứng dụng: Không sơn mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng (Là gì?) -Hướng dẫn Học sinh nhận biết tiếng ung Sấm sét ưng Mưa -Giáo viên đọc mẫu -Đọc toàn Cá nhân, lớp b Luyện viết -Lưu ý nét nối chữ dấu -Thu chấm, nhận xét Cá nhân, lớp * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị Viết vào tập viết trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại c Luyện nói: -Chủ đề: Rừng, thung lũng, suối, đèo Cảnh núi, đồi, suối, đèo, thung lũng, -Treo tranh rừng -Hỏi: Tranh vẽ gì? Cây cối, thú rừng nai, hươu, chim - Trong rừng thường có gì? Cần bảo vệ rừng Để bảo vệ rừng cần phải trồng rừng, khơng đốt rừng, phá -Hỏi: Chúng ta có cần phải bảo vệ rừng rừng không? Để bảo vệ rừng cần phải làm gì? Cá nhân, lớp * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu loát * Học sinh đọc SGK 4/ Hoạt động tiếp nối ( 2’): Tên GV 37 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Chơi trò chơi tìm tiếng mới: thúng gạo, sừng sững, cung tên, rừng núi, mừng tủi - Đọc chuẩn bị sau -Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 Tập viết: TUẦN 11: NỀN NHÀ, NHÀ IN, CÁ BIỂN, YÊN NGỰA, CUỘN DÂY I MỤC TIÊU: Kiến thức: Viết chữ: nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây…kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập Kĩ năng: Rèn HS kĩ viết viết đẹp, viết nhanh tiếng, từ học 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập viết II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: chữ mẫu: nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây - Học sinh: Vở tập viết, bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi viết:  HS viết bảng lớp: cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khơn lớn, mưa (3 HS) * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu : GV hình thành chi HS viết chữ: nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây…kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập 1tưởng tưởng viết bảng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp a Giới thiệu chữ: nhà, nhà in, cá biển - Giáo viên giảng từ - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc từ - HS đọc từ cần viết b.Viết bảng con: nhà -HS quan sát nhận xét, chữ mẫu Tên GV 38 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 -Viết mẫu hướng dẫn cách viết -Tương tự hướng dẫn viết từ: nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn… * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại -HS viết không,viết bảng Theo dõi nhắc cách viết HS hát Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Viết chữ: nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây…kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết tập Tập viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp *Viết vào -Hướng dẫn viết vào - HS nêu tư ngồi viết -Lưu ý tư ngồi, cầm viết - HS nêu yêu yêu cầu viết - GV thu số chấm , nhận xét chung - HS viết vào tập viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động tiếp nối - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau -TIẾT 2: Tập viết: TUẦN 12: CON ÔNG, CÂY THÔNG, VÂNG TRĂNG, CÂY SUNG, CỦ GỪNG ( Quy trình tương tự tiết 1) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 39 Trường Tiểu học ... 7-5 1= 1 – 1 = 7 1 1= 5 14 7 1 2=4 7–2–4 =1 7–3–2=2 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2 017 - 2 018 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng cộng - Nhận xét học - Dặn HS học. .. Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2 017 - 2 018 - Cho Học sinh chơi “ Tập chào cờ ” + Giáo viên làm mẫu - Học sinh theo dõi + Chia tổ em lên trước lớp tập chào cờ Giáo viên treo... hành: (15 phút) Giao nhiệm vụ cho HS làm tập 1, 2, (dòng 1) , 4, * Mục tiêu: Tên GV 13 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2 017 - 2 018 - Biết làm tính trừ số phạm vi Biết nêu toán theo

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7

  • I/ MỤC TIÊU:

    • +Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7.

  • Tiếng Việt

  • BÀI 52 : ONG - ÔNG

Tài liệu liên quan