0

sáng kiến một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt những bài tập mở rộng vốn từ trong phân môn luyện từ và câu

12 255 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TẢ SÁNG KIẾN Mã số: ………………………………………………………………………… Tên sáng kiến: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp học tốt tập mở rộng vốn từ phân môn Luyện từ câu.” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chuyên môn Tiểu học tả chất sáng kiến 3.1 Tình trạng giải pháp biết Luyện từ câu phân môn môn Tiếng Việt, có vị trí đặc biệt quan trọng, giúp hình thành, phát triển học sinh kỹ sử dụng Tiếng Việt học tập tình giao tiếp sống Trong phân môn Luyện từ câu, hai nhiệm vụ rèn luyện “từ” rèn luyện “câu” có mối liên mật thiết với nhau, song để học sinh có kĩ “câu” trước hết người giáo viên cần phải có biện pháp để rèn luyện tốt kĩ “từ” Là người giáo viên chủ nhiệm lớp 2, thấy tầm quan trọng phân môn Luyện từ câu, nắm vững phân môn giúp học sinh học tốt phân môn lại môn Tiếng Việt đặc biệt Tập làm văn Nhiều năm thân tìm tòi nhiều biện pháp để giúp học sinh lớp học học tốt tập mở rộng vốn từ phân môn Luyện từ câu khối lớp phụ trách Các biện pháp có ưu điểm hạn chế sau: - Ưu điểm: Học sinh hiểu yêu cầu tập, bước đầu em biết cách dùng từ đặt câu - Hạn chế: Bên cạnh ưu điểm nêu trên, trình giảng dạy nhận thấy em học sinh lớp vốn sống ít, vốn hiểu biết Tiếng Việt sài Do đó, từ học sinh tìm sai yêu cầu, số lượng ít, hiểu nghĩa từ hồ; câu đặt câu chưa rõ nghĩa Chính vậy, mạnh dạn đưa số biện pháp từ kinh nghiệm thân việc giúp học sinh lớp học tốt tập mở rộng vốn từ phân môn Luyện từ câu để trao đổi với đồng nghiệp, nhằm tìm biện pháp thích hợp để đem lại kết khả quan cho học sinh Để từ đó, giúp em học sinh lớp ngày học giỏi phân môn Luyện từ câu hơn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu trình giáo dục 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến a) Mục đích giải pháp Thông qua sáng kiến kinh nghiệm nhằm góp phần vào đổi cách dạy Tiếng Việt, giúp học sinh nắm dạng cách làm dạng theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Từ cách đổi phương pháp dạy thầy góp phần đổi cách học trò Phát huy hết khả tự phát học sinh thông qua cách tổ chức câu, cách sử dụng từ xác Qua bồi dưỡng lòng say mê yêu thích người, cảnh vật xung quanh em, giáo dục cho học sinh cảm nhận hay đẹp thơ văn qua cụ thể góp phần nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Việt nói riêng môn học khác nói chung trường Tiểu học b) Nội dung giải pháp * Tính mới, khác biệt giải pháp so với giải pháp cũ: Dạy học sinh học tốt phân môn Luyện từ câu góp phần rèn luyện đạo đức tính cách người Mở rộng vốn từ cung cấp cho học sinh số hiểu biết giản từ loại, rèn luyện cho học sinh kĩ dùng từ đặt câu Từ góp phần rèn luyện cho em ý thức học tập, tính kỷ luật, tính cẩn thận, thận trọng công việc, lòng tự tin thân,… Ngoài ra, khả giao tiếp em tốt hơn, dùng từ đúng, nói rõ ràng, rành mạch Đồng thời, học tốt phân môn Luyện từ câu sở, tảng để học tốt môn học khác Để giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ câu mạnh dạn thay đổi nhiều hình thức học tập vào dạy để tạo cho học sinh hứng thú, song song rèn cho học sinh kĩ nhận xét bạn Bản thân giáo viên dạy lớp suy nghĩ khẳng định điểm mà cần phải nghiên cứu thực * Các bước thực giải pháp: Để giúp học sinh lớp học tốt tập mở rộng vốn từ phân môn Luyện từ câu phát huy tính tích cực học sinh thực biện pháp sau: Thứ nhất, trọng dạy học sinh mở rộng vốn từ Hệ thống từ ngữ cung cấp cho học sinh chủ yếu dạy dạng tập thực hành Học sinh có kỹ nắm nghĩa từ, mở rộng từ, sử dụng từ, tất hình thành phát triển thông qua trình luyện tập Khi dạy cho học sinh mở rộng vốn từ, trọng số việc sau đây: - Mở rộng vốn từ qua tranh vẽ: Đối với học sinh, từ đến trường, em biết số lượng từ giao tiếp hàng ngày Mục đích dạy Tiếng Việt khai thác vốn từ có sẵn em mở rộng, hệ thống hóa từ ngữ chủ điểm khác Do loại tập mở rộng vốn từ chiếm tỉ lệ cao so với loại tập khác Tranh vẽ loại thiết bị tạo hình, có tác dụng làm chỗ dựa cho việc tìm từ, mở rộng vốn từ học sinh, học sinh lớp 2, mở rộng vốn từ qua tranh vẽ giúp em dễ nắm bắt nghĩa từ mở rộng từ cách có hệ thống Ví dụ: Tiết Luyện từ câu - Tuần 33: “Từ ngữ môn học Từ hoạt động” - Bài tập 2: Các tranh vẽ số hoạt động người Hãy tìm từ hoạt động Ở dạng tập từ không cho sẵn, học sinh cần dựa vào tranh vẽ để gọi tên từ biểu hình Khi dạy, hướng dẫn quan sát kĩ tranh, suy nghĩ tìm từ tương ứng Thông thường, học sinh tìm tốt từ vật, tập tìm từ hoạt động, đặc điểm, tính chất, học sinh khó khăn Để học sinh tìm từ theo tranh, gợi mở dẫn dắt học sinh qua câu hỏi nhỏ Ở tập này, để học sinh tìm từ “đọc, xem” tranh, hỏi học sinh: Bức tranh vẽ gì? (Một bạn gái), Bạn làm gì? (Đọc sách hay xem sách), Từ hành động bạn gì? (Đọc, xem) Trên thực tế dạy, thấy từ “đọc, xem” học sinh tìm từ “học bài, làm bài’’ Khi cho học sinh quan sát tiếp hỏi: Trên tay bạn gái cầm gì? (Một truyện) Như vậy, hướng dẫn học sinh loại bỏ từ chưa xác “làm bài, học bài” lại từ “đọc, xem” Ví dụ: Tiết Luyện từ câu - Tuần 11: “Từ ngữ đồ dùng công việc nhà” - Bài tập 1: Tìm đồ vật vẽ ẩn tranh Ở dạng tập này, vật vẽ tranh chưa rõ ràng Để tìm từ đồ vật đòi hỏi phải quan sát kĩ nhận biết Khi dạy, tranh vẽ in Sách giáo khoa, phóng to tranh treo bảng để học sinh tiện quan sát Cũng có trường hợp học sinh tìm không đủ số lượng đồ vật có tranh, nêu rõ số lượng vật để em tự tìm thêm Đồng thời chuẩn bị tranh đồ vật tô màu khác để em nhận diện rõ đồ vật học sinh khắc sâu từ ngữ - Mở rộng vốn từ theo quan hệ ngữ nghĩa: Dạng tập tác dụng mở rộng vốn từ cho học sinh giúp em hình thành phát triển cách có hệ thống hệ thống Ví dụ: Tiết Luyện từ câu - Tuần 1: “Từ câu” - Bài tập 2: Tìm từ: Chỉ đồ dùng học tập (Mẫu: bút…), Chỉ hoạt động học sinh (Mẫu: đọc…), Chỉ tính nết học sinh (Mẫu: chăm chỉ…) Khi giảng dạy dựa vào ví dụ mẫu để giúp học sinh có điểm tựa tìm từ, giúp em hiểu rõ yêu cầu đề để định hướng cho học sinh việc tìm từtập này, lưu ý kĩ yêu cầu: đồ dùng học tập, hoạt động học sinh, tính nết học sinh Chú trọng dựa vào mẫu tập cho sẵn yêu cầu học sinh tìm từ gần gũi với em với yêu cầu tập - Mở rộng vốn từ theo cấu tạo: Dạng tập mở rộng vốn từ theo quan hệ cấu tạo từ có nghĩa dựa vào yếu tố cấu tạo từ cho sẵn, tìm từ có yếu tố cấu tạo kiểu cấu tạo Bài tập dạng có tác dụng lớn việc giúp học sinh phát triển mở rộng vốn từ Trong Sách giáo khoa dạng tập đưa hình thức cho sẵn từ, sau cho ghép thêm vào trước sau tiếng để tạo thành từ cho tiếng, sau ghép hai tiếng lại với để tạo thành từ Ví dụ: Tiết Luyện từ câu - Tuần 12: “Từ ngữ tình cảm Dấu phẩy” Bài tập 1: Ghép tiếng sau thành từ có hai tiếng: yêu, thương, quý, mến, kính (Mẫu: yêu mến, yêu quý, ) Khi dạy dạng tập này, cho học sinh ghép tiếng với tiếng lại để tạo từ em lựa chọn từ ghép phù hợp, loại bỏ từ nghĩa nghĩa không phù hợp với cách ghép em tìm hết từ cách triệt để Thứ hai, trọng dạy học sinh nắm nghĩa từ Làm giàu vốn từ, phát triển mở rộng vốn từ cho học sinh cần thiết Song để từ ngữ đọng lại trí nhớ em dễ dàng, học sinh lớp “mau nhớ - chóng quên” Muốn cho em nhớ từ, vận dụng từ ngữ cách xác em phải hiểu nghĩa từ Ví dụ: Tiết Luyện từ câu - Tuần 25: “Từ ngữ sông biển Đặt trả lời câu hỏi Vì sao?” - Bài tập Tìm từ ngoặc đơn hợp với nghĩa sau: a) Dòng nước chảy tương đối lớn, thuyền bè lại b) Dòng nước chảy tự nhiên đồi núi c) Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng sâu, đất liền (sông, suối, hồ) Ở dạng tập từ nghĩa từ có sẵn, học sinh cần xác lập tương ứng từ nghĩa trường hợp Khi dạy cho học sinh thử nối ghép từ nghĩa cho sẵn Nếu có tương ứng hợp lý từ nghĩa tức làm yêu cầu Với cách làm vậy, học sinh có nhận biết nét nghĩa, sắc thái khác nghĩa từ Thứ ba, hướng dẫn học sinh luyện tập sử dụng từ Mục đích việc luyện từ cho học sinh giúp em biết sử dụng từ xác giao tiếp, diễn đạt Do việc dạy sử dụng từ quan trọng Trong Sách giáo khoa nội dung dạy luyện từ xây dựng dạng tập sau: - Kiểu tập điền từ vào chỗ trống câu: Đây kiểu tập mức độ đơn giản phù hợp với học sinh lớp Muốn tìm điền từ thích hợp vào chỗ trống em phải lựa chọn kết hợp từ chọn với từ đứng trước, đứng sau câu Để chọn từ thích hợp em phải nắm nghĩa từ định sẵn + Kiểu tập điền từtừ cho sẵn: Ví dụ: Tiết Luyện từ câu - Tuần 8: “Từ hoạt động, trạng thái Dấu phẩy” - Bài tập 2: Chọn từ ngoặc đơn thích hợp với chỗ trống (giơ, đuổi, nhe, chạy, luồn) Con mèo, mèo theo chuột vuốt, nanh Con chuột quanh Luồn hang hốc Khi giảng dạy này, cho học sinh đọc từ ngữ câu đoạn thơ chưa hoàn chỉnh cho để học sinh nắm nội dung Sau cho học sinh chọn từ cho sẵn vào ô trống Từ có khả kết hợp với từ ngữ câu phù hợp với nghĩa câu lựa chọn từ + Kiểu tập điền từ từ cần điền không cho sẵn: Ví dụ: Tiết Luyện từ câu - Tuần 12: “Từ ngữ tình cảm Dấu phẩy” Bài tập 2: Chọn từ ngữ điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh: Cháu ông bà Con cha mẹ Em anh chị Để học sinh điền từ vào chỗ trống câu trên, hướng dẫn em dựa vào chủ điểm từ học, dựa vào nội dung câu có chỗ trống để tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống Hướng dẫn em dựa vào từ kết hợp tiếng yêu, thương, quý, mến, kính, mà em làm tập trước (Bài tập 1: Ghép tiếng sau thành từ có hai tiếng: yêu, thương, quý, mến, kính (Mẫu: yêu mến, yêu quý, ) để làm tốt tập - Kiểu tập phân loại, hệ thống hóa vốn từ: Dạng tập có tác dụng rèn luyện phương pháp hệ thống, hệ thống cho học sinh Ví dụ: Tiết Luyện từ câu - Tuần 23: “Từ ngữ muông thú Đặt trả lời câu hỏi Như nào?” - Bài tập 1: Xếp tên vật vào nhóm thích hợp: a Thú Mẫu: Hổ b Thú không nguy hiểm Mẫu: Thỏ (hổ, báo, gấu, lợn lòi, sư tử, thỏ, ngựa vằn, ) Khi dạy dạng tập giáo viên cần nắm tiêu chí để phân loại xếp theo nhóm phù hợp Nếu học sinh lúng túng, có ví dụ mẫu phân tích kỹ mẫu cho học sinh để dựa vào từ mẫu học sinh phân loại từ ngữ khác, tập mẫu làm mẫu cách chọn nhóm từ mẫu để học sinh phân loại hệ thống từ lại Ngoài ra, giải thích cho học sinh hiểu thú thú nào, thú thú không nguy hiểm để học sinh hiểu mà làm tập xác Thứ tư, phối kết hợp hình thức hoạt động dạy luyện từ cho học sinh Việc lựa chọn hình thức hoạt động học sinh tiết học có tác dụng lớn để phát huy tính tích cực chủ động học sinh, tạo không khí sôi học giúp em hứng thú với tiết học em nắm kiến thức cách hiệu Nội dung tiết Luyện từ câu chủ yếu luyện tập thực hành nên chuẩn bị tiết dạy thường lưu ý chọn lựa hình thức hoạt động em tiết học cho phù hợp Thông thường kết hợp hoạt động học sinh tiết học theo hình thức: Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, làm việc chung theo đơn vị lớp Với cách kết hợp ba hình thức tiết dạy, thấy dạy Luyện từ câu cho học sinh đạt hiệu cao, dạng tập mở rộng vốn từ em hoạt động theo nhiều hình thức, phát huy vốn từ có sẵn thân đồng thời tạo tự tin, mạnh dạn trao đổi, thảo luận nhóm Việc thay đổi hình thức học tập làm cho tất học sinh hoạt động Ví dụ: Tiết Luyện từ câu - Tuần 33: “Từ ngữ nghề nghiệp” Tôi lựa chọn hình thức hoạt động sau: + Bài tập 1: Tìm từ ngữ nghề nghiệp người vẽ tranh Đây tập dựa vào tranh để tìm từ, cho học sinh làm việc cá nhân quan sát kĩ tranh để tìm từ sau học sinh nối tiếp phát biểu nêu từ tìm + Bài tập 2: Tìm thêm từ nghề nghiệp khác mà em biết Mẫu: thợ may Ở dạng tập thay đổi hình thức học cá nhân sang học nhóm, tùy vào số học sinh lớp chia thành 3, nhóm tổ chức thi tìm nhanh từ Các em thảo luận viết từ vào bảng phụ thời gian phút, sau nhóm báo cáo kết quả, giáo viên tổng kết từ học sinh tìm tuyên dương nhóm tìm nhiều, nhanh, xác để tạo không khí học + Bài tập 3: Trong từ đây, từ nói lên phẩm chất nhân dân Việt Nam (anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng) Với tập cho học sinh hoạt động theo nhóm nhóm đôi Các em trao đổi theo cặp để tìm từ, sau gọi đại diện hay nhóm nêu kết quả, nhóm khác bổ sung ý kiến nhận xét + Bài tập 4: Đặt câu với từ tìm tập Sang đến tập 4, cho học sinh làm việc cá nhân, sau phút em làm việc gọi em trình bày câu đặt theo kiểu nối tiếp sau nhận xét chỉnh sửa câu em đặt Với Luyện từ câu thấy việc thay đổi hình thức học tập giúp cho tất em hoạt động không khí học sôi nổi, em hứng thú tin em nắm tốt Bên cạnh đó, trình dạy học phân môn Luyện từ câu, thường ý đến việc tổ chức số trò chơi học tập tạo điều kiện cho em tích cực tham gia vào hoạt động thực hành, rèn luyện kĩ tiếp thu hứng thú Thông qua trò chơi giúp em phát triển trí tuệ, thể lực, nhân cách giúp cho việc học tập đạt kết cao Khi dạy Luyện từ câu cho học sinh, dựa vào nội dung bài, tổ chức trò chơi để giúp em nắm cách nhẹ nhàng Ví dụ: Tiết Luyện từ câu - Tuần 15: “Từ đặc điểm Câu kiểu Ai nào?” - Để củng cố từ đặc điểm tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi “Giải ô chữ” T K T R R H R U X C C Ạ X I Ắ N A H O N S I Ê N G N Ă N G U N M G T H M G R M H T X U Ố N H À N Ê H Ỡ Các ô chữ hàng ngang: (1): (6 chữ cái): Từ cối có cành rậm rạp, tươi tốt (sum xuê) (2): (4 chữ cái): Từ để nói dáng vẻ dễ coi, ưa nhìn, thường nói trẻ em, người trẻ (xinh) (3): (8 chữ cái): Từ ý thức, thái độ mực (khiêm tốn) (4): (5 chữ cái): Từ trái với nghĩa đen (trắng) (5): (10 chữ cái): Từ đặc điểm chó nuôi gia đình (trung thành) (6): (4 chữ cái): Từ màu sắc (xanh) (7): (4 chữ cái): Từ thiếu câu “Chăm học làm’’ (chăm) (8): (4 chữ cái): Từ trái nghĩa với từ thẳng (cong) (9): (6 chữ cái): Từ nét mặt tưới tắn (rạng rỡ) Ô chữ hàng dọc: SIÊNG NĂNG Cách tiến hành: Chia lớp thành đội Lần lượt đội lựa chọn ô hàng ngang, chọn ô giáo viên đưa câu hỏi gợi ý Trong khoảng thời gian 30 giây phải đưa câu trả lời Nếu đoán giáo viên viết chữ ô hàng ngang lên bảng Giáo viên tính thưởng ô chữ hàng ngang hoa, đội đoán từ ô chữ hàng dọc hoa Đội nhiều hoa đội thắng 3.3 Khả áp dụng giải pháp Trên số giải pháp thực giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp năm học 2014 - 2015 năm học 2015 - 2016 Tôi nhận thấy học sinh có tiến lúc đáng mừng Giải pháp áp dụng cho giáo viên giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp lớp trường Tiểu học, giáo viên chịu khó nghiên cứu chắn mang lại hiệu cao 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu Sau sử dụng giải pháp trên, nhận thấy kết học tập phân môn Luyện từ câu lớp có nhiều tiến Các em ý nghe giảng, suy nghĩ tìm tòi sáng tạo có hứng thú học tập phân môn Các em tự tin khám phá, thực tập Mặc dù lớp vốn từ học sinh phong phú, em nắm tốt nghĩa từ sử dụng từ cách xác Trong giao tiếp, em diễn đạt lưu loát, tự tin, biết sử dụng từ, đặt câu phù hợp Học sinh khá, giỏi lớp hiểu sâu hơn, biết liên hệ vào thực tế sống hàng ngày Một số em vận dụng từ phù hợp, tự nhiên khiến cho tập làm văn em sinh động hơn, em viết số đoạn văn có hình ảnh biết thể dược cảm xúc thân Từ thành tích học tập em cao hơn, chất lượng Kết cụ thể thể qua khảo sát thực theo giai đoạn sau: Sĩ số Chưa biết cách dùng từ đặt câu Giữa học kì I 21 10 Cuối học kì I 21 7 Cuối học kì II 21 9 Giữa học kì I 25 12 Cuối học kì I 25 Cuối tháng 3/2016 25 10 11 Thời gian Năm học 2014 - 2015 Năm học 2015 - 2016 Biết cách Biết dùng từ đặt cách câu, hiểu dùng từ nghĩa đặt câu từsáng tạo, biết liên hệ vận dụng vào thực tế Qua kết đây, vài em chưa biết cách dùng từ, đặt câu, thực tập chưa thực thành thạo rõ ràng em có tiến mặt Điều giúp cho có nhiều động lực để tiếp tục công việc mà chọn Đồng thời, khẳng định giải pháp mà áp dụng phù hợp Tôi thiết nghĩ để giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ câu vài tháng mà phải trình từ năm qua năm khác, từ lớp lên lớp phải kiên trì, chịu khó đạt kết mong muốn ... việc tìm từ, mở rộng vốn từ học sinh, học sinh lớp 2, mở rộng vốn từ qua tranh vẽ giúp em dễ nắm bắt nghĩa từ mở rộng từ cách có hệ thống Ví dụ: Tiết Luyện từ câu - Tuần 33: Từ ngữ môn học Từ hoạt... Đồng thời, học tốt phân môn Luyện từ câu sở, tảng để học tốt môn học khác Để giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ câu mạnh dạn thay đổi nhiều hình thức học tập vào dạy để tạo cho học sinh hứng...Chính vậy, mạnh dạn đưa số biện pháp từ kinh nghiệm thân việc giúp học sinh lớp học tốt tập mở rộng vốn từ phân môn Luyện từ câu để trao đổi với đồng nghiệp, nhằm tìm biện pháp thích hợp để đem
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt những bài tập mở rộng vốn từ trong phân môn luyện từ và câu , sáng kiến một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt những bài tập mở rộng vốn từ trong phân môn luyện từ và câu ,

Hình ảnh liên quan

Với một bài Luyện từ và câu như trên tôi thấy việc thay đổi các hình thức học tập giúp cho tất cả các em đều được hoạt động và không khí của giờ học sôi nổi, các em rất hứng thú và tôi tin chắc là các em nắm bài tốt. - sáng kiến một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt những bài tập mở rộng vốn từ trong phân môn luyện từ và câu

i.

một bài Luyện từ và câu như trên tôi thấy việc thay đổi các hình thức học tập giúp cho tất cả các em đều được hoạt động và không khí của giờ học sôi nổi, các em rất hứng thú và tôi tin chắc là các em nắm bài tốt Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan