0

ở đây BCTC HN Q1 2015

38 77 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HOÀNG TRỌNG VINH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HÓA DẠY NGHỀ ĐẾN NĂM 2015 Ở TỈNH LÂM ĐỒNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Thành phố Hồ Chí Minh - 2010 LỜI CẢM ƠN Sau ba năm học tập Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, xin phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với: - Ban Giám hiệu Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Tâm lý Giáo dục, - Phòng Sau đại học, - Các thầy giáo, cô giáo giảng dạy lớp Quản lý giáo dục K18 Đã tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi học tập để hoàn thành khóa học Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình – Nguyên trưởng khoa Giáo dục đặc biệt – trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành luận văn Cho phép bày tỏ lời cảm ơn đến: - Ban Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng, - Phòng Dạy nghề - Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng, - Các đồng nghiệp ngành dạy nghề tỉnh Lâm Đồng Đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ công tác, học tập thời gian qua Xã hội hóa dạy nghề hoạt động vĩ mô, đa dạng phức tạp, phạm vi luận văn thân người thực nhiều hạn chế nên chưa nghiên cứu đầy đủ, bao quát hết tất hoạt động Quá trình nghiên cứu chắn không tránh khỏi nhiều sai sót, khiếm khuyết… Kính mong dẫn, góp ý bổ sung Quý thầy giáo, cô giáo, anh, chị đồng nghiệp… để luận văn trở nên hữu ích đóng góp thiết thực vào phát triển nghiệp dạy nghề tỉnh Lâm Đồng Xin Trân trọng cảm ơn! Đà Lạt, tháng 11 năm 2010 Hoàng Trọng Vinh CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CL : Công lập CMKT : Chuyên môn kỹ thuật CS : sở CSVC : Cơ sở vật chất DACUM : Develop A Curriculum ĐKHĐ : Đăng ký hoạt động DN : Dạy nghề GD : Giáo dục GV : Giáo viên LĐTBXH : Lao động Thương binh Xã hội NCL : Ngoài công lập Nxb : Nhà xuất TB : Trung bình THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TT : Trung tâm UBND : Ủy ban nhân dân XHH : Xã hội hóa MỤC LỤC Phần I MỞ ĐẦU 95 1.- Lý chọn đề tài 95 2.- Mục đích nghiên cứu 96 3.- Khách thể đối tượng nghiên cứu 96 4.- Giả thuyết khoa học 96 5.- Nhiệm vụ nghiên cứu 96 6.- Giới hạn đề tài: 96 7.- Phương pháp nghiên cứu 97 7.1.- Cơ sở phương pháp luận: 97 7.2.- Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: 97 7.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 98 7.2.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 98 7.2.3 Phương pháp thống kê 98 8.- Dự thảo nội dung nghiên cứu 98 Phần II NỘI DUNG 100 CHƯƠNG I - CƠ SỞ PHÁP LÝ, LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HÓA DẠY NGHỀ 100 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 100 1.2 Các khái niệm liên quan 100 1.2.1 Xã hội : 100 1.2.2 Xã hội hóa 101 1.2.3 Dạy nghề 102 1.2.4 Xã hội hóa giáo dục 103 1.2.5 Xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp số nước 107 1.2.6 Quản lý 107 1.2.7 Phát triển 110 1.3 Các chức hoạt động quản lý giáo dục, dạy nghề 111 CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HÓA DẠY NGHỀ Ở LÂM ĐỒNG 115 2.1 Tổng quan tỉnh Lâm Đồng 115 2.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 115 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 115 2.1.3 Dân số lao động 116 2.1.3.1 Dân số 116 2.1.3.2 Nguồn lực lao động 116 2.2 Thực trạng dạy nghề Lâm Đồng giai đoạn 2006 – 2010 118 2.2.1 Cơ sở dạy nghề 118 2.2.2 Quy mô dạy nghề 118 2.2.3 Chất lượng dạy nghề 120 2.3 Thực trạng quản lý, phát triển hoạt động xã hội hóa dạy nghề địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006 – 2010 123 2.3.1 Về Trường ĐH Thương Mại Hà Nội Lớp K5HQ1D Đồ án tốt nghiệp : Ước lượng, dự báo cầu tiêu dùng mặt hàng gas Petrolimex thị trường việt nam đến năm 2015 số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng gas công ty Gas Petrolimex thị trường việt nam đến năm 2015 LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta giai đầu kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước Việc chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế hoạt động theo vận hành chế thị trường mở thời kỳ đầy hội phát triển thách thức lớn lao cho thành phần kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam Một tất yếu kinh tế - vấn đề thời bật kinh tế thị trường nay, cạnh tranh Bởi vì, lĩnh vực nào, ngành hàng nào, thị trường có chia cắt doanh nghiệp nước Sự cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Các doanh nghiệp không thoả mãn với phần thị trường chiếm lĩnh (vì có nghĩa chấp nhận bị tiêu diệt - điều nguy hiểm), mà tìm cách vươn lên, mở rộng thị trường Để đạt điều này, doanh nghiệp phải có sức cạnh tranh cạnh tranh có hiệu Và vậy, xây dựng chiến lược cạnh tranh vơí công cụ, biện pháp thích hợp nhằm tăng sức cạnh tranh sở đảm bảo giúp doanh nghiệp đứng vững phát triển điều kiện cạnh tranh gay gắt thị trường Chiến lược quan trọng - lề đầu tư , chiến lược đầu tư đưa định hướng, giải pháp đầu tư cho doanh nghiệp- sở đảm bảo giúp doanh nghiệp phát triển điều kiện cạnh tranh gay gắt Công ty Gas Petrolimex doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex ) Qua gần năm hoạt động phát triển, công ty Nhóm (1) Môn Kinh tế Học quản l ý Trường ĐH Thương Mại Hà Nội Lớp K5HQ1D tìm cho vị trí ổn định thị trường LPG Tuy nhiên, nay, công ty phải đương đầu với cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều phía thị trường LPG Viêt Nam với tham gia doanh nghiệp có tiếng nước như: Sài Gòn Petro, Shell Để tiếp tục phát triển mở rộng thị trường, công ty cần phải nghiên cứu tìm hướng phù hợp để nâng cao sức cạnh tranh mình, mà hướng mà cho lâu dài hiệu đầu tư để từ công ty nâng cao sức cạnh tranh công ty chiến thắng đối thủ cạnh tranh, đứng vững thị trường cạnh tranh khốc liệt Bắt đầu từ ý tưởng này, sau thời gian tìm hiểu Công ty Gas Petrolimex, nhóm em định chọn đề tài : “Ước lượng, dự báo cầu tiêu dùng mặt hàng gas Petrolimex thị trường việt nam đến năm 2015 số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng gas công ty Gas Petrolimex thị trường việt nam đến năm 2015 ” đề tài nghiên cứu Nhóm (2) Môn Kinh tế Học quản l ý Trường ĐH Thương Mại Hà Nội Lớp K5HQ1D Chương 1: Tổng quan đề tài 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Gas có vai trò quan trọng ứng dụng lĩnh vực đời sống: * Trong dân dụng: LPG sử dụng rộng rãi đời sống hàng ngày : - Nấu ăn: sử dụng cho bếp Gas dân dụng, lò nướng,… - Thay điện bình đun nước nóng: Bình đun nước nóng LPG Nhóm (3) Môn Kinh tế Học quản l ý Trường ĐH Thương Mại Hà Nội Lớp K5HQ1D phát triển rộng rãi giới, đặc biệt nước ôn đới Ở Việt Nam, việc sử dụng bình đun nước dạng tương đối hạn chế - Ngoài nhiều ứng dụng LPG hệ thống sưởi ấm nhà ở, chiếu sáng, giặt là… * Trong thương mại: Việc sử dụng LPG thương mại tương tự dân dụng quy mô lớn nhiều - Sử dụng LPG nhà hàng: sử dụng cho bếp công nghiệp, lò nướng, đun nước nóng… - Sử dụng LPG cho lò nướng công nghiệp với công suất lớn - Sử dụng LPG cho công nghiệp chế biến thực phẩm: nướng thịt, thịt hun khói, chế biến khoai tây… - Sử dụng LPG cho bình nước nóng trung tâm (cung cấp nước cho hệ thống) *Trong công nghiệp: LPG sử dụng rộng rãi nhiều ngành công nghiệp: gia công kim loại, hàn cắt thép, nấu gia công thủy tinh, lò nung sản phẩm silicat, khử trùng đồ hộp, lò đốt rác, sấy màng sơn, cực ắc quy, đốt mặt sợi vải… *.Trong nông nghiệp: Sử dụng sấy nông sản ngũ cốc, thuốc lá, chè, sấy café, lò ấp trứng, đốt cỏ, sưởi ấm nhà kính 1.2: Mục tiêu nghiên cứu Ước lượng mô hình hàm cầu hoạt động quan trọng phổ biến nhà Kinh tế học Vi mô nhằm củng cố lý thuyết cầu hàng hóa Đối với Nhà quản lý vĩ mô, Nhà quản trị doanh nghiệp, việc ước lượng hàm cầu có ý Nhóm (4) Môn Kinh tế Học quản l ý Trường ĐH Thương Mại Hà Nội Lớp K5HQ1D nghĩa đặc biệt quan trọng việc hoạch định sách, dự Q1 2015 www.businessmonitor.com VIETNAM COMMERCIAL BANKING REPORT INCLUDES 5-YEAR FORECASTS TO 2018 ISSN 1758-454X Published by:Business Monitor International Vietnam Commercial Banking Report Q1 2015 INCLUDES 5-YEAR FORECASTS TO 2018 Part of BMI’s Industry Report & Forecasts Series Published by: Business Monitor International Copy deadline: November 2014 Business Monitor International Senator House 85 Queen Victoria Street London EC4V 4AB United Kingdom Tel: +44 (0) 20 7248 0468 Fax: +44 (0) 20 7248 0467 Email: subs@businessmonitor.com Web: http://www.businessmonitor.com © 2014 Business Monitor International All rights reserved. All information contained in this publication is copyrighted in the name of Business Monitor International, and as such no part of this publication may be reproduced, repackaged, redistributed, resold in whole or in any part, or used in any form or by any means graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, or by information storage or retrieval, or by any other means, without the express written consent of the publisher. DISCLAIMER All information contained in this publication has been researched and compiled from sources believed to be accurate and reliable at the time of publishing. However, in view of the natural scope for human and/or mechanical error, either at source or during production, Business Monitor International accepts no liability whatsoever for any loss or damage resulting from errors, inaccuracies or omissions affecting any part of the publication. All information is provided without warranty, and Business Monitor International makes no representation of warranty of any kind as to the accuracy or completeness of any information hereto contained. Vietnam Commercial Banking Report Q1 2015 CONTENTS BMI Industry View . Table: Commercial Banking Sector Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Table: Commercial Banking Sector Key Ratios, October 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Table: Annual Growth Rate Projections 2013-2018 (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Table: Ranking Out Of 73 Countries Reviewed In 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Table: Commercial Banking Sector Indicators, 2011-2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SWOT Commercial Banking Political . 10 Economic . 11 Business Environment 13 Industry Forecast 14 Industry Risk Reward Ratings 17 Asia Commercial Banking Risk/Reward Index . 17 Table: Asia Commercial Banking Risk/Reward Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

3 |Tài sản cố định vô hình 227 V.12 6.604.680.234 6.633.504.823 - ở đây BCTC HN Q1 2015

3.

|Tài sản cố định vô hình 227 V.12 6.604.680.234 6.633.504.823 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Lợi nhuận năm trước 421a 29.940.645.471 6.992.699.876 - ở đây BCTC HN Q1 2015

i.

nhuận năm trước 421a 29.940.645.471 6.992.699.876 Xem tại trang 5 của tài liệu.
2_ |Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 431 SN ~ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 450 907.595.526.877 918.186.173.02 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 450 907.595.526.877 918.186.173.02 - ở đây BCTC HN Q1 2015

2.

_ |Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 431 SN ~ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 450 907.595.526.877 918.186.173.02 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 450 907.595.526.877 918.186.173.02 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng phải thu dài hạn khó đòi như sau: - ở đây BCTC HN Q1 2015

nh.

hình biến động dự phòng phải thu dài hạn khó đòi như sau: Xem tại trang 19 của tài liệu.
11. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình - ở đây BCTC HN Q1 2015

11..

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng đối chiếu biến động của vẫn chủ sở hữu - ở đây BCTC HN Q1 2015

ng.

đối chiếu biến động của vẫn chủ sở hữu Xem tại trang 28 của tài liệu.
thuần của các Công ty con. Tình hình biến động lợi ích của cỗ đông thiểu số như sau: Số đầu năm - ở đây BCTC HN Q1 2015

thu.

ần của các Công ty con. Tình hình biến động lợi ích của cỗ đông thiểu số như sau: Số đầu năm Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng phân tích về thời gian quá hạn và giảm giá của các tài sản tài chính như sau: - ở đây BCTC HN Q1 2015

Bảng ph.

ân tích về thời gian quá hạn và giảm giá của các tài sản tài chính như sau: Xem tại trang 35 của tài liệu.
Nhóm Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình thị trường để đưa ra các quyết - ở đây BCTC HN Q1 2015

h.

óm Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình thị trường để đưa ra các quyết Xem tại trang 37 của tài liệu.