0

ở đây NQ BB DHCD 2016

8 158 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:30

Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS dùng casio fx500ms-fx570MS Để giải toán $1 Tính giá trị biểu thức A) Loại một biến bài 1: Cho p(x)=3x 3 +2x 2 -5x+7. Tính: a) p(4)=211 b) p(1,213)=9,232049791 c) p(-2,031)= 0,271534627 bài 2: Cho tanx=2,324 (x nhọn) . Tính: p= 3 3 3 2 8 2sin 2 sin sin cos x x cosx cosx x x + + =-0,799172966 bài 3: Tìm m để p(x)=x 4 +5x 3 -4x 2 +3x+m chia hết cho x-2 m=-46 bài 4: Tìm số d p(x)=x 4 +5x 3 -4x 2 +3x+m chia cho 2x+1 bài 5: Cho f(x)=x 2 -1 .Tinh f(f(f(f(f(2))))) =15745023 2= ANS 2 -1 = = f(f(f(f(f(f(2)))))) =2479057493 x 10 14 B) Tìm giới hạn bài 1: 1 1 35 23 lim + + + + + = n nn n n I Ghi vào màn hình 1 1 35 23 + + + + A AA A CALC máy hỏi A? 10= hiện 0,587 CALC máy hỏi A? 100= hiện 0,57735 . CALC máy hỏi A? 200= hiện 0,577350269 CALC máy hỏi A? 208= hiện 0,577350269 =>I=0,577350269 = 3 3 bài 2: )313( 2 lim xxxI x ++= + Ghi vào màn hình 313 2 xxx ++ CALC máy hỏi X? 10= hiện 0,3147 CALC máy hỏi X? 100= hiện 0,2913 . CALC máy hỏi X? 100 000= hiện 0,28867 CALC máy hỏi X? 1000 000= hiện 0,28867 =>I=0,28867 = 6 3 Nguyễn Bốn THPTCẩm thủy I Thanh hóa. 1 Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS bài 3: xxI x tan) 2 ( lim 2 = Ghi vào màn hình AAAX tan) 2 (: 2 = CALC máy hỏi A? ấn 0,1= máy hiện X=1,470 ấn = máy hiện 0,996677 CALC máy hỏi A? ấn 0,01= máy hiện X=1,560 ấn = máy hiện 0,999997 CALC máy hỏi A? ấn 0,001= máy hiện X=1,569 ấn = máy hiện 0,999999 CALC máy hỏi A? ấn 0,0001= máy hiện X=1,570 . ấn = máy hiện 1,000000 =>I=1 ứng dụng tổng tích phân để tìm giới hạn bài 4: = + + +=++++++= n i n n n i n Lim n n nnn I 1 1 1 )1 . 2 1 1 1( 1 lim HD: Chọn hàm số f(x) trên đoạn [a;b] chia đoạn [a;b] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 1 ; 1 == =+=++++++= = + + + b a n i n n n n dxxf n i n Lim n n nnn S )(1 1 )1 . 2 1 1 1( 1 lim 1 lim )122( 3 2 11 1 )1 . 2 1 1 1( 1 1 0 1 lim =+=+=++++++= = + + dxx n i n Lim n n nnn I n i n n =1,218951416 bài 5: = + + + = + ++ + + + = n i n n in i Lim nn n nn I 1 2222222 ) . 2 2 1 1 ( lim HD: Chọn f(x)= 2 1 x x + trên đoạn [0;1] chia đoạn [0;1] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 1 ; 1 == 2ln 2 1 1 )(1 1 ) . 2 2 1 1 ( 1 0 2 1 2 22222 lim = + = + = + ++ + + + = = + + dx x x n i n i n Lim nn n nn I n i n n =0,34657359 bài 6: ] )1(3 . 63 1[ 3 lim + ++ + + + += + nn n n n n n n I n HD: Chọn hàm số f(x) trên đoạn [0;3] chia đoạn [0;3] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 3 ; 1 == 2 1 1 1 1 13 ] )1(3 . 63 1[ 3 3 0 1 lim = + = + = + ++ + + + += = + + dx x n i n Lim nn n n n n n n I n i n n Nguyễn Bốn THPTCẩm thủy I Thanh hóa. 2 Tài liệu ôn luyện giải toán casio fx500MS-570MS =2,00000000 bài 7: n n n n nn I 1 )1) .( 2 1)( 1 1( lim +++= + HD: ++++++== +++= )1ln( .) 2 1ln() 1 1ln( 1 ln)1) .( 2 1)( 1 1( 1 n n nnn PS n n nn P nn n n 122)1ln()1ln( .) 2 1ln() 1 1ln( 1 limlnlimlim 1 0 =+= ++++++== +++ dxx n n nnn PS n n n n n 12ln2 )1ln( 1 1 0 )1) .( 2 1)( 1 1( lim + + = = +++= ee n n nn I dxx n n =6,22408924 Chọn hàm số f(x) trên đoạn [0;3] chia đoạn [0;3] thành n đoạn bằng nhau [ ] n xx iii 3 ; 1 == C) Loại nhiều biến bài 1: Tính:A= 3 2 2 4 2 3 2 2 3 15 4 17 2 3 13 m n p mn p mnp m np m np n p + + với m=0,267; n=1,34; p=2,53. 0,729959094 bài 2: Tính:A= 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 7 2 4 x x y x z x z y z + + với x=1,523; y=3,13; z=22,3. 9,237226487 bài 3: Tính:A= 8)75( 62)4(2)453( 422 2232 +++ ++++ zyxx zyzyxzyx với 4, 2 7 , 4 9 === zyx A= 8479 65358 $2 Giải hệ phơng trình bài 1: Cho xf(x)-2f(1-x)=1 a) Tính f(2,123)=? b) Tính f(f(f(2,123)))=? Nếu bài toán chỉ có câu a) đặt: 2,123=A,1-A=B thì: 1-B=A nên ta đợc hệ: ( ) 2 ( ) 1 2 ( ) ( ) 1 Af A f B f A Bf B = + = 2 2 3 ( ) 4 4 B A f A AB A A + = = + C 1 : 2,123 A:1-A B:(B+2):(AB-4) =-0,13737191 C 2 : 2,123 A 1-A B Vào hệ 2 ẩn a 1 =A b 1 Sở giáo dục và đào tạo nghệ an Trờng THPT Hữu Nghị Sổ kế hoạch giảng dạy Môn Tin học 12 Trờng THPT hữu nghị Tổ : Tự Nhiên Bộ môn: Tin học Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thanh Hải Năm học: 2008-2009 Mời các thầy cô ghé thăm website LUYỆN THI HOÁ HỌC Địa chỉ: http://violet.vn/luyenthihoahoc/ Để cùng: KẾT NỐI-GIAO LƯU-HỌC TẬP (Có rất nhiều đề thi học sinh giỏi các cấp) Trường THCS Thị Trấn Khe Tre, Nam Đông Tổ Ngữ Văn Ngày soạn : . Ngày giảng:…………………. Tiết 1 TÔI ĐI HỌC (Thanh Tịnh) A- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Giúp học sinh cảm nhận được tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật 'tôi'' ở buổi tựu trường đầu tiên trong đời. - Tích hợp ngang với phần Tiếng việt ở bài: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, với phần tập làm văn ở bài: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Tích hợp dọc với bài: Cổng trường mở ra ở sách Ngữ văn 7 tập 1. 2- Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc diễn cảm văn bản hồi ức, biểu cảm, phát hiện và phân tích tâm trạng nhân vật tôi - người kể chuyện; liên tưởng đến những kỷ niệm tựu trường của bản thân. 3- Thái độ: Thấy được và trân trọng ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, gợi dư vị trữ tình man mác của Thanh Tịnh cũng như trân trọng nâng niu những kỷ niệm đầu đời của tuổi học sinh. B. Chuẩn bị của thầy và trò I. Giáo viên : Soạn giáo án, nghiên cứu kỹ văn bản, tham khảo các tài liệu có liên quan, bảng phụ II. Học sinh: Soạn bài theo câu hỏi ở sgk C- Tiến tình lên lớp: I- Ổn định : II- Bài cũ: III- Bài mới: 1- Đặt vấn đề: Những kỷ niệm của thời áo trắng, tung tăng cắp sách đến trường luôn được lưu giữ bền lâu trong trí nhớ, luôn gợi mở, luôn khơi dậy những nổi niềm xúc cảm thiêng liêng. Truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh là một trong những văn bản giàu chất thơ đã khai thác đề tài này rất thành công. Mời các em chúng ta cùng tìm hiểu . ========================================================================= Giáo án Ngữ Văn 8 1 Giáo viên: Phan Xuân Tuệ Trường THCS Thị Trấn Khe Tre, Nam Đông Tổ Ngữ Văn 2/ Triển khai bài mới a. Hoạt động1 : Giới thiệu tác giả, tác phẩm Gv: Yêu cầu học sinh đọc thầm chú thích * ở sgk trang 8, sau đó trình bày ngắn gọn về nhà văn Thanh Tịnh và truyện ngắn "Tụi đi học". b. Hoạt động 2: * Đọc: Yêu cầu đọc giọng chậm, dịu hơi buồn, lắng sâu. 3 học sinh nối nhau đọc. - Giáo viên: nhận xét cách đọc của học sinh sau khi nghe các em đọc . Đọc kỹ chú thích (2) (6) (7) c. Hoạt động 3: GV. Nêu bố cục của văn bản? HS:Chia làm 3 phần ; - phần 1 : Từ đầu ->trên ngọn núi :tâm trạng của nhân vật tôi trên đường tới trường : - Phần 2:Tiếp -> được nghỉ cả ngày nữa: tâm trạng của nhân vật tôi trên đường tới trường. I. Giới thiệu tỏc giả, tỏc phẩm 1.Tác giả: ( 1911-1988) Tên khai sinh: Trần Văn Ninh. Từng dạy học, viết báo, làm văn. - Sáng tác của Thanh Tịnh đậm chất trữ tình, toát lên vẻ đẹp đằm thắm nhẹ nhàng mà lắng sâu, tình cảm êm dịu, trong trẻo. 2. Tac phẩm: Truyện ngắn "Tôi đi học" in trong tập "Quê Mẹ" xuất bản 1941 II. Đọc- Tỡm hiểu chỳ thớch 1.Đọc: 2.Chú thích: 2,6,7 III. Tìm hiểu văn bản 1. Bố cục: 3 phần ========================================================================= Giáo án Ngữ Văn 8 2 Giáo viên: Phan Xuân Tuệ Trường THCS Thị Trấn Khe Tre, Nam Đông Tổ Ngữ Văn - Phần3: Còn lại : Tâm trạng của nhân vật tôi khi ngồi vào học. Gv: ? Trong văn bản tôi đi học có những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính? Vì sao Hs: Có những nhân vật tôi, mẹ, ông Đốc, những cậu học trò, những bậc phụ huynh. Tôi là nhân vật chính. Vì nhân vật này được kể nhiều nhất. Mọi sự việc đều được kể từ cảm nhận “Tôi” ? Những gì đã gợi lên trong lòng nhân vật “Tôi” kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên ? những kỉ niệm ấy được nhà văn diễn tả theo trình tự như thế nào ? Hs. Những biến chuyển của đất trời vào dịp cuối thu “Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều .tựu trường “ Hình ảnh những em nhỏ rụt rè núp dưới nón Mẹ lần đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: