0

14 05 2015 BCTC HN Q1 2015

39 106 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2017, 09:31

Lời mở đầu Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay, các mối quan hệ kinh tế, chính trị thương mại ngày càng phát triển mạnh mẽ và kết quả là hình thành nên các khoản thu và chi tiền tệ quốc tế giữa các đối tác ở các nước khác nhau. Các mối quan hệ tiền tệ này ngày một phong phú, đa dạng với quy mô ngày càng lớn. Chúng góp phần tạo nên tình hình tài chính của mỗi nước, có thể ở trạng thái bội thu hay bội chi. Trong các mối quan hệ quốc tế, các đối tác ở các nước khác nhau, do vậy có sự khác nhau về ngôn ngữ, cách xa nhau về địa lý nên việc thanh toán không thể tiến hành trực tiếp với nhau mà phải thông qua các tổ chức trung gian, đó chính là các ngân hàng thương mại cùng với mạng lưới hoạt động khắp nơi trên thế giới. Thanh toán quốc tế đã ra đời từ lâu, nhưng nó mới chỉ phát triển mạnh mẽ vào cuối thế kỷ 20 khi mà khối lượng mua bán, đầu tư quốc tế và chuyển tiền quốc tế ngày càng gia tăng, từ đó làm cho khối lượng các giao dịch thanh toán qua ngân hàng cũng tăng theo. Việc thanh toán qua ngân hàng làm gia tăng việc sử dụng đồng tiền của các nước để chi trả lẫn nhau. Thanh toán quốc tế đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của nền kinh tế của các quốc gia hiện nay. Từ thực tế trên em xin tìm hiểu đề tài “Tình hình tỷ giá hối đoái của một số loại ngoại tệ quan trọng như USD, EUR,GBP, AUD, JPY, SGD của ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương từ ngày 1/4/2015 đến ngày 14/4/2015” Phần I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.1. Tỷ giá hối đoái và thị trường tỷ giá hối đoái lầ gì? 1.1.1. Tỷ giá hối đoái Về hình thức, tỷ giá hối đoái là giá cả đơn vị tiền tệ của một nước được biểu hiện bằng một số đơn vị tiền tệ nước kia; là hệ số của một đồng tiền này sang đồng tiền khác và được xác định bởi mối quan hệ cung – cầu trên thị trường tiền tệ. Về nội dung, tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế bắt nguồn từ nhu cầu trao đổi hàng hóa, dịch vụ phát sinh trực tiếp từ tiền tệ, quan hệ tiền tệ (sự vận động của vốn, tín dụng ) giữa các quốc gia. Tỷ giá hối đoái thể hiện quan hệ về tiền tệ giữa hai đồng tiền khác nhau. Đồng tiền đứng trước – đồng tiền yết giá (quoted currency) Đồng tiền đứng sau – đồng tiền định giá (quoting currency) Có nhiều loại tỷ giá khác nhau: - Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối: + Tỷ giá mua vào (Bid rate) + Tỷ giá bán ra (Ask rate) + Tỷ giá giao ngay (Spot rate) + Tỷ giá kỳ hạn (Forward rate) + Tỷ giá mở cửa (Opening rate) + Tỷ giá đóng cửa (Closing rate) + Tỷ giá chéo (Crossed rate) - Căn cứ vào cơ chế điều hành chính sách tỷ giá: + Tỷ giá chính thức (Official rate) + Tỷ giá chợ đen (Black – Market rate) + Tỷ giá cố định (Fixed rate) + Tỷ giá thả nổi (Freely rate) + Tỷ giá thả nổi có điều tiết (Managed Floating rate) 1.1.2. Thị trường ngoại hối Thị trường ngoại hối là thị trường tiền tệ quốc tế trong đó diến ra các hoạt động giao dịch các ngoại tệ và các phương tiện thanh toán có giá trị như ngoại tệ (ngoại hối). Hàng hóa trong TT ngoại hối bao gồm ngoại tệ; các phương tiện thanh toán QT ghi bằng ngoại tệ (ngoại hối, séc bằng ngoại tệ…) và các công cụ khác coi như là tiền, các kim khí quý, đá quý được sử dụng là tiền tệ. Hầu hết các giao dịch mua bán tiền tệ trên thị trường ngoại tệ được chuyển qua kênh thị trường ngoại tệ liên ngân hàng toàn cầu thông qua việc dử dụng các phương tiện thông tin hiện đại: điện thoại, telex…. 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái và tác động của nó đối với nền kinh tế 1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá - Mức chênh lệch lạm phát giữa các nước: Nếu như mức độ lạm phát giữa hai nước khác nhau, trong khi các nhân tố khác không đổi, sẽ dẫn đến giá cả hàng hóa ở hai nước đó sẽ có những biến động ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 14 NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi:… tháng…năm… Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 2x 3 y x2    (1). a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). b) Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của (C). Tiếp tuyến tại M của (C) cắt hai tiệm cận tại A và B. Xác định tọa độ của M biết tam giác AIB có chu vi nhỏ nhất. Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình   22 21 cos cos sin +1 3 3 2 x x x                  . Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân 6 2 dx I 2x 1 4x 1      . Câu 4 (1,0 điểm). a) Trong mặt phẳng cho đa giác đều (H) có n cạnh (n > 3). Biết số các tam giác có ba đỉnh là đỉnh của đa giác đều (H) là 220. Hãy tính số tam giác đều, số hình vuông mà tất cả các đỉnh của nó là đỉnh của đa giác đều (H). b) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2 3z 2(i 1) z 63 56i.    Tính môđun của z. Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng a ,   SO ABCD . Gọi ,MN lần lượt là trung điểm của SA và BC . Tính góc giữa đường thẳng MN và mặt phẳng   ABCD và thể tích khối chóp .M ABCD , biết rằng 10 . 2 a MN  Câu 6 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C): 22 x y 4x 4y 7 0,     đường thẳng (d): x – y + 1 = 0 và điểm A(1; 6). Hãy tìm điểm B trên (C) , điểm C trên (d) để BC + CA bé nhất. Câu 7 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng : 1 1 1 8 ( ): 1 1 3 x y z d     và 2 3 1 3 ( ): . 2 1 1 x y z d     Viết phương trình mặt phẳng chứa (d 1 ) và hợp với (d 2 ) một góc 30 0 . Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình             22 2 1 xy 5 57 4x 3x 3xy y 25 ( ; )xy . Câu 9 (1,0 điểm). Cho các số dương x,y,z thỏa mãn x + y + z = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức . xy yz xz P xy yz xz yz xy xz       Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh :…… …………………….; Số báo danh:…………………… ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 10 NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: 12 tháng 05 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 3 3 1 (1).y x x    a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1). b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình mxx 2153 3  . Câu 2 (1,0 điểm). a) Giải phương trình x xxxx cos 1 cossin42tan22sin  . b) Giải bất phương trình 01log5log 3 2 3 2 3  xx . Câu 3 (1,0 điểm). a) Tìm số phức biết 2 . 2 9zi và . 11zz . b) Một đề thi trắc nghiệm có 20 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. Nếu chọn ngẫu nhiên các phương án trả lời thì xác suất để được điểm 5 là bao nhiêu phần trăm? Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 4 2 0 sin4 4sin2 sin 2 4 xx dx x     . Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C; aSBBC 3 , aASAC 4 . Mặt phẳng (SAB) tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 60 0 , biết H là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) thuộc miền trong ABC . Tính thể tích khối chóp S.ABC và tỉ số khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) và khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SBC). Câu 6 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn       222: 22  yxC nội tiếp hình vuông ABCD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết )1;1(M thuộc cạnh AB và A có tung độ dương. Câu 7 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các đường thẳng 3 2 1 2 2 1 :        zyx d và 53 2 1 1 :'       zyx d và mặt phẳng   01423:  zyx  . Viết phương trình tham số của đường thẳng Δ biết Δ nằm trong mặt phẳng (α), cắt đường thẳng d và vuông góc với d’. Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình        83182 237 2223 2 2 xyxyyxx yxxyyx . Câu 9 (1,0 điểm). Cho 2t , tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 422 8 42 2.2 8 )( 22 3 2 2        t tt t t tt t tt tf . Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh :…… …………………….; Số báo danh:…………………… ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 11 NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: 19 tháng 05 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 21 1 x y x    có đồ thị ()C . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 2. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm ( 1;2)I  có hệ số góc k sao cho d cắt đồ thị ()C tại hai điểm ,AB thỏa mãn 1 AOB S  . Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin2 os2x 5cos sinx+3=0x c x   . Câu 3 (1,0 điểm). a) Giải phương trình 23 2 4 8 log ( 1) 4log ( 1) 2log (3 1)x x x     . b) Một hộp đựng 4 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi trong hộp, tính xác suất để số bi lấy ra đủ ba màu. Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân : 4 2 0 sinx os x I dx cx     . Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ): 1 0P x y z    và đường thẳng 2 1 1 : 1 1 3 x y z d      cắt nhau tại điểm I. Viết phương trình đường thẳng  nằm trong ()P , vuông góc với d biết khoảng cách từ I tới  bằng 32 . Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ đứng ' ' 'ABCA B C có đáy ABC là tam giác vuông tại B , ,AB a 3.BC a Đường thẳng 'AC lập với mặt phẳng ( ' ')ABB A một góc 30 0 . Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách từ A tới mặt phẳng ( ' ')BA C . Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn 22 ( ): 2 4 1 0C x y x y     và đường thẳng : 3 0d x y   . Gọi M là điểm thuộc d , từ M kẻ hai tiếp tuyến ,MA MB đến ()C ( ,AB là các tiếp điểm ). Tìm tọa độ của M để diện tích tam giác MAB nhỏ nhất. Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 3 2 3 2 22 3 4 4 3 4 7 2 2 10 0 x x x y y y xy x y x x                 . Câu 9 (1,0 điểm). Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn 2 2 2 6a b c c   . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 1 P 4ab 2bc 2ca abc     . Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh :…… …………………….; Số báo danh:…………………… ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 12 NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi:… tháng…năm… Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1(2 điểm). Cho hàm số 2 , ( 1) 2 mx m ym mx    là tham số. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số khi 3.m  2) Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó? Câu 2 (1 điểm). 1) Giải phương trình cos2 5sin 3 0.xx   2) Giải phương trình 3 log (3 8) 2 . x x   Câu 3 (1 điểm). Tích tích phân 4 0 ( sin )cos .I x x xdx    Câu 4 (1 điểm). 1) Tìm phần thực và phần ảo của số phức 5 ( 2) . 5 i z i i i      2) Tìm hệ số của số hạng chứa 6 x trong khai triển nhị thức Niutơn của 2n (1 2x) , biết rằng 32 nn A 2A 100 (n là số nguyên dương, k n A là số chỉnh hợp chập k của n phần tử). Câu 5 (1 điểm). Cho hình chóp S.ABC, có đáy ABC là tam giác vuông cân ,AB AC a mặt bên ( ) ( ), 2SAC ABC SA a và  0 60 .SAC  Tính thể tích khối chóp .S ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng đường thẳng SA, BC. Câu 6 (1điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho hai đường thẳng 1 ( ):3 2 6 0;d x y   2 ( ): 2 3 0d x y   và điểm (2;3).M Gọi C là giao điểm của 12 ( ),( )dd . Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M cắt 12 ( ),( )dd lần lượt tại hai điểm A, B sao cho M nằm trong đoạn AB và tam giác ABC có diện tích nhỏ nhất. Câu 7 (1 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho điểm )3;1;2( A và mặt phẳng ( ):2 2 7 0.P x y z    Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là A tiếp xúc với mặt phẳng (P) và tìm tọa độ tiếp điểm của (S) và (P). Câu 8 (1 điểm). Giải hệ phương trình 22 ln 1 2 ln 1 2 ( , ). 16 2 1 0, xy x y xe ye xy x xy y                 Câu 9 (1 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: 3 4 ( 1) ( 1) ( 1) . 3 b c a a b c a b c               Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh :…… …………………….; Số báo danh:……………………
- Xem thêm -

Xem thêm:

Từ khóa liên quan