0

Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay

50 214 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 13:06

1 A MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề án Đại hội Đảng VI ( tháng 12 - 1986) Đảng nhà nước ta chủ trương chuyển đổi kinh tế nước ta sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường có quản lý nhà nước Quản lý nhà nước pháp luật kinh tế bao gồm nhiểu lĩnh vực khác có quản lý thị trường, thực chức kiểm tra, kiểm soát thị trường quan quản lý thị trường Đó chức quản lý khó khăn hàng ngày, hàng phải đối mặt với tiêu cực thị trường; hàng ngày hàng phải xử lý mối quan hệ chứa đựng đầy mâu thuẫn ý chí chung nhằm thiết lập trật tự quản lý thị trường với ý chí, khát vọng lợi nhuận bất chấp kỷ cương, pháp luật không nhà doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh cá thể có hành vi vi phạm pháp luật Chặn đứng tiêu cực hoạt động thị trường, chặn đứng tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế, hàng giả, hàng chất lượng, đưa quan hệ thị trường, kinh doanh vào trật tự quản lý mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhà nước, trước hết quan quản lý thị trường nhằm đảm bảo thị trường ổn định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại địa bàn tỉnh Đồng thời phòng ngừa chống hành vi tiêu cực phát sinh yếu lực, thiếu hiểu biết pháp luật kiểm tra, kiểm soát lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên Từ thực trạng trên, vấn đề nghiên cứu “Những giải pháp nhằm nâng cao lực kiểm tra, kiểm soát lực lượng quản lý thị trường Hưng Yên giai đoạn nay” cần thiết, cấp bách 2 Giới hạn đề án Đề án áp dụng cho lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015 - 2020 nhằm nâng cao vị lực lượng quản lý thị trường, hoàn thiện mô hình tổ chức, trụ sở , trang thiết bị làm việc, trình độ cán công chức quản lý thị trường việc thực quy trình kiểm tra, xử lý thiết lập hồ sơ vụ việc nhằm xây dựng lực lượng quản lý thị trường theo yêu cầu quy, tổ chức chặt chẽ B NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 1.1 Cơ sở khoa học Trên giới nhiều quốc gia phát triển kinh tế thị trường theo mô hình khác Như mô hình kinh tế thị trường – xã hội Cộng hòa liên bang Đức, kinh tế thị trường Thụy Điển, kinh tế thị trường mang màu sắc Trung Quốc…Nếu gác điểm riêng, cá biệt mô hình kể trên, tính đến đặc trưng chung nhất, vốn có kinh tế thị trường, nêu đặc điểm mang tính chung sau: Một là: Tính tự chủ chủ thể kinh tế cao; Hai là: Trên thị trường hàng hóa phong phú; Ba là: Giá hình thành thị trường; Bốn là: Cạnh tranh tất yếu kinh tế thị trường, tồn sở đơn vị sản xuất hàng hóa độc lập khác lợi ích kinh tế; Năm là: Kinh tế thị trường hệ thống kinh tế mở Kiểm tra, kiểm soát chức quan trọng quản lý Nhà nước kinh tế chức trọng quản lý nhà nước thị trường Đối tượng công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối tượng phức tạp nhiều mặt tính chất, nội dung quy mô hoạt động thị trường định nội dung, nhiệm vụ, hình thức tổ chức, phương pháp, công cụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường Các hoạt động thị trường gồm: hoạt động hợp pháp hoạt động phi pháp, đối tượng chịu giám sát, kiểm tra lực lượng quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường Tuy nhiên, phương thức kiểm tra, kiểm soát lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường hai hoạt động nêu khác bản: - Một mặt, lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường phải thường xuyên giám sát hoạt động thương trường, tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở chủ thể tham gia thị trường hoạt động theo quy định pháp luật, để hoạt động hợp pháp thị trường ngày trở thành phổ biến, tạo tảng cho thị trường phát triển lành mạnh, xây dựng trật tự , kỷ cương văn minh hoạt động thương mại, dịch vụ nước Xét mặt này, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường có nội dung mục đích giáo dục, xây dựng phòng ngừa lâu dài phải mặt chủ yếu - Mặt khác, kinh tế thị trường nước ta giai đoạn đầu phát triển, thiếu nhiều điều kiện cho chế thị trường hoạt động có hiệu quả, có trật tự, kỷ cương văn minh, hoạt động thị trường nhiều bất cập, chưa có nề nếp Điều đáng ý quan tâm hoạt động phi pháp, hành vi vi phạm pháp luật phổ biến, có nơi, có lúc nghiêm trọng Xét theo hướng này, lực lượng quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường thời gian tới năm trước mắt phải tập trung sức đấu tranh chống hoạt động phi pháp thị trường, bước ngăn chặn đẩy lùi hoạt động tiêu cực này, góp phần tạo dựng trật tự, kỷ cương văn minh thương mại Do tính chất loại hoạt động phi pháp có tính khác nhau, nên mục tiêu, phương thức kiểm tra, kiểm soát hoạt động không giống Mỗi loại hoạt động phi pháp đối tượng cụ thể công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; công việc cụ thể có liên quan đến công tác đấu tranh chống loại vi phạm nội dung công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường Có thể phân chia loại hoạt động thị trường phi pháp đối tượng kiểm tra, kiểm soát lực lượng quản lý thị trường sau: Một: Kinh doanh trái phép Xuất phát từ chỗ chủ thể tham gia hoạt động thị trường phải có đủ tư cách pháp lý, tức quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh theo trình tự thủ tục pháp luật quy định, pháp luật công nhận quyền tham gia hoạt động thị trường phạm vi định nên hoạt động, hành vi trái với nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phạm vi quyền tham gia thị trường pháp luật công nhận phải đăng ký kinh doanh, kinh doanh đăng ký giấy phép riêng trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép hành vi kinh doanh trái phép Kinh doanh trái phép đối tượng cụ thể lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm loại trừ hành vi bảo đảm hoạt động kinh doanh mua bán thị trường diễn bình thường, quy định pháp luật, trì trật tự, kỷ cương hoạt động thị trường, công việc có tính thường xuyên quan trọng Hai: Buôn lậu Buôn lậu gồm hành vi sau: - Hành vi buôn bán trái phép qua biên giới loại hàng hóa ngoại tệ, kim khí đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa mà Nhà nước cấm xuất hay nhập khẩu, buôn bán hàng hóa nói chung qua biên giới mà trốn thuế trốn kiểm tra Hải quan - Hành vi buôn bán trốn thuế, lậu thuế; buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh nước Đặc trưng chung hành vi buôn lậu hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới việc trốn tránh kiểm soát quan nhà nước có thẩm quyền, dùng thủ đoạn gian dối để che mắt quan này, cấu kết với quan để thực hành vi Trong tình hình nay, công tác chống buôn lậu nội dung quan trọng, trở thành nội dung trung tâm công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường Ba: Buôn bán hàng giả Sản xuất hàng giả buôn bán hàng giả hai khâu thường gắn liền với nhau, có chất Vì thế, nên hành vi sản xuất buôn bán hàng giả xem xét chung đối tượng không phần nguy hại so với buôn lậu cần kiểm tra, kiểm soát Ngày nay, loại hàng giả sản xuất nước buôn bán, tiệu thụ nước khác Hiện nước ta có nhiều loại hàng giả sản xuất nước nhập lậu, chí nhập theo đường thức vào để tiêu thụ; sau nhập vào thay đổi nhãn mác, tên, địa người sản xuất đưa buôn bán thị trường Việc xác định hàng giả có hướng dẫn quan nhà nước song suy cho phải lấy hàng thật làm chuẩn để so sánh, đối chiếu tiêu chí, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng nội dung khác chúng để phát khác biệt; cần phải qua kiểm nghiệm, giám định quan chuyên môn kỹ thuật Nói chung, đặc trưng chủ yếu hàng giả hàng chất lượng, phẩm cấp thấp chủ hàng với động lừa dối, thủ đoạn tinh vi cố ý ngụy trang danh nghĩa hàng thật, che đậy cách làm giả, làm nhái nhãn mác hàng hiệu loại có chất lượng tốt hơn, phẩm cấp cao hãng sản xuất – kinh doanh thị trường tín nhiệm người tiêu dùng ưa chuộng nhằm dễ tiêu thụ sản phẩm với khối lượng lớn, bán hàng nhanh thu lợi nhuận lớn Hàng giả mặt tàn phá kinh tế nước, làm sói mòn uy tín thương hiệu lợi ích nhà sản xuất chân chính; mặt khác đặc biệt nghiêm trọng hàng giả xâm hại lợi ích, chí gây nguy hiểm đến tính mạng người tiêu dùng, hàng giả thực phẩm, thuốc chữa phòng bệnh cho người, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây, con, phân bón… Bên cạnh hàng giả, có loại hàng chất lượng, hạn sử dụng, không đảm bảo tiêu chuẩn bắt buộc chất lượng theo quy định Nhà nước không thực đầy đủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm… Tuy không thuộc phạm trù hàng giả, hành vi lưu thông, buôn bán hàng hóa xếp chung vào nhóm đối tượng buôn bán hàng giả để tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật có liên quan, vi phạm thuộc loại gây nguy hại trực tiếp tới lợi ích, sức khỏe người tiêu dùng không hàng rởm, hàng giả Ngoài ra, loại tem vé, văn bằng, hóa đơn tài chính… giấy tờ có giá khác làm giả mua - bán hàng hóa bị coi hàng giả, cần xử lý nghiêm hành vi buôn bán Việc thực dán tem số sản phẩm sản xuất nước nhập vừa có tác dụng chống hàng nhập lậu, vừa có tác dụng chống hàng giả Tuy nhiên, việc tổ chức dán tem quản lý tem không chặt chẽ tem tem thật bị lọt vòng kiểm soát, tem thật quay vòng tái sử dụng tem giả lại tạo nơi ẩn náu cho hàng lậu, hàng giả, vừa gây khó khăn cho việc kiểm tra, kiểm soát, vừa gây nhầm lẫn người tiêu dùng Bốn: Gian lận thương mại Gian lận thương mại đối tượng kiểm tra, kiểm soát thị trường Trong hoạt động thương mại thường gặp hành vi gian lận sau: + Gian lận khách hàng người tiêu dùng như: gian dối cân, đo, đong, đếm, cố ý tính sai, đánh tráo chủng loại, phẩm cấp hàng hóa… gây thiệt hại cho khách hàng người tiêu dùng + Gian lận quan quản lý nhà nước như: buôn bán nhiều, kê khai để trốn lậu thuế; buôn bán chủng loại hàng hóa kê khai chủng loại khác có thuế suất thấp kê khai hàng giao nhận, vận chuyển, lưu thông loại hàng khác, chí hàng lậu, hàng cấm nhằm trốn tránh kiểm tra, kiểm soát quan chức trốn lậu thuế Gian lận thương mại tượng thường gặp nên cần kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm nhằm bảo vệ lợi ích chung lợi ích người tiêu dùng, bảo đảm trật tự kỷ cương văn minh hoạt động thương mại Năm: Các hành vi vi phạm pháp luật khác thương mại Hoạt động trao đổi, mua bán, lưu thông hàng hóa thị trường việc phải tuân thủ quy phạm pháp luật chung Nhà nước phải theo quy định hướng dẫn quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền, loại hàng hóa có tính đặc thù như: + Quy định chất lượng hàng hóa phép mua bán, lưu thông thị trường; + Quy định hàng hóa điều kiện kinh doanh loại hàng hóa có tính đặc thù như: thuốc phòng chữa bệnh cho người, vệ sinh thực phẩm, thuốc thú y, thuốc trừ sâu, văn phòng phẩm… Ngoài ra, hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường không bỏ qua vi phạm pháp luật lĩnh vực khác như: quy định sản xuất, tài chính, tiền tệ, toán, giá cả, thuế khóa… bộc lộ thông qua mua bán thị trường Để kiểm tra, kiểm soát chống hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, lực lượng quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường chuyên nghiệp cần phối hợp với lực lượng kiểm tra, kiểm soát khác lực lượng tra chuyên ngành, nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương chung thương trường, không loại trừ hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm lợi ích kinh tế chung lợi ích người tiêu dùng 1.2 Cơ sở trị, pháp lý Đại hội VI (1986) khẳng định đổi từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa lựa chọn, mà tìm phương thức, đường đắn hơn, có hiệu để đến mục tiêu Thực đường lối đổi mới, việc đổi nhiều lĩnh vực khác, lĩnh vực kinh tế đẩy mạnh trình chuyển kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế nhiều thành phần vận động theo chế thị trường Nhờ thành tựu đạt bước chuyển đó, kinh tế đất nước có bước phát triển khá, đời sống hầu hết nhân dân bước cải thiện Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định nhận thức chế kinh tế Việt Nam là: - Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà thành tựu phát triển kinh tế văn minh nhân loại, tồn khách quan, cần thiết cho công xây dựng xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa xã hội xây dựng - Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta thể thống với nhiều lực lượng tham gia sản xuất lưu thông, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Thị trường nước gắn với thị trường giới - Thị trường vừa cứ, vừa đối tượng kế hoạch Kế hoạch chủ yếu mang tính định hướng đặc biệt quan trọng bình diện vĩ mô Thị trường có vai trò trực tiếp hướng dẫn đơn vị kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động phương án tổ chức sản xuất kinh doanh - Vận dụng chế thị trường đòi hỏi phải nâng cao lực quản lý vĩ mô nhà nước, đồng thời xác lập đầy đủ chế độ tự chủ đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tác động tích cực đôi với ngăn ngừa, hạn chế khắc phục mặt tiêu cực thị trường Nhà nước quản lý thị trường pháp luật, kế hoạch, chế sách, công cụ đòn bẩy kinh tế nguồn lực kinh tế nhà nước Mục tiêu việc đổi chế kinh tế mà đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 là: Hình thành thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nội dung chủ yếu tạo lập đồng yếu tố thị trường; hình thành tương đối đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế nhà nước 10 Đến Đại hội X – Đảng Cộng sản Việt Nam rõ: Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều cần thiết trước hết nắm vững định hướng XHCN kinh tế thị trường nước ta Về nội dung, cần tiến hành đồng thời ba mặt: - Nâng cao vai trò hiệu lực quản lý nhà nước… - Phát triển đồng quản lý có hiệu vận hành loại thị trường theo chế cạnh tranh lành mạnh…theo hướng đồng bộ, có cấu hoàn chỉnh; - Phát triển mạnh thành phần kinh tế, loại hình sản xuất kinh doanh Đại hội XI – Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng đại tiền đề quan trọng thúc đẩy trình cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô Trong Báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng nêu rõ phương hướng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao gồm: Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa nên kinh tế thị trường… Phát triển hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp… Phát triển đồng yếu tố thị trường loại thị trường… Nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 36 trường quy đinh Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 Chính phủ Trong điều kiện nay, vấn đề đòi hỏi cần xác định rõ cụ thể theo hướng kiểm tra, kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa nay, mở rộng theo hướng bao quát hành vi thương mại - Phát huy lực đội ngũ cán bộ, công chức kiểm soát thị trường Song song với đào tạo cần sửa đổi sách đãi ngộ cán bộ, công chức, xây dựng thực sách đãi ngộ thỏa đáng cán bộ, công chức góp phần ngăn chặn, hạn chế tượng tiêu cực ngành - Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát hoạt động Kiểm soát viên Hoạt động Kiểm soát viên thị trường có đặc điểm thường xuyên tiếp xúc với mặt trái kinh tế thị trường, không vững vàng dễ bị đối tượng đầu lậu lôi kéo, mua chuộc Do vậy, cần tăng cường quản lý, tăng cường tra kiểm tra nội bộ, thường xuyên giám sát hoạt động Kiểm soát viên thị trường Để công tác kiểm tra nội vào nề nếp, sau Viện kiểm sát nhân dân không chức kiểm sát chung, thời gian tới, việc kiểm tra nội cần xây dựng thành quy chế, quy định rõ nội dung, phương thức kiểm tra, thẩm quyền xử lý ngành cấp điều kiện phân cấp song trùng lãnh đạo ; cấu tổ chức máy Quản lý thị trường cần hình thành tổ chức kiểm tra chuyên trách giúp việc cho lãnh đạo; cần tiếp tục trì đường dây nóng nhằm phát nhanh tượng tiêu cực Kiểm soát viên ; bên cạnh việc tăng cường giáo dục ý thức pháp luật, kỷ luật công tác việc xử lý phải công minh, khách 37 quan, kịp thời nghiêm khắc để có tác dụng răn đe vi phạm quan trọng 4.1.2 Giải pháp đổi công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường - Hoàn thiện pháp luật kiểm tra, kiểm soát thị trường xử lý vi phạm Pháp luật kiểm tra, xử lý vi phạm thương mại bao gồm hệ thống quy định pháp lý Nhà nươc công tác kiểm tra, xử lý, bao gồm quy định đối tượng phạm vi chịu kiểm tra, xử lý cụ thể chủ thể thực hành vi vi phạm mua bán, lưu thông hàng hóa, dịch vụ thương mại có liên quan ; hành vi mà chủ thể vi phạm chế tài áp dụng xử lý; quy trình kiểm tra, xử lý bao gồm tổ chức cá nhân có thẩm quyền kiểm tra, xử lý, trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra, xử lý quy định khác có liên quan đến thực thi công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động thương mại Trước mắt, giai đoạn 2015 - 2017 cần tập trung sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật có liên quan đến kiểm tra, xử lý lĩnh vực thương mại sau : Sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại, Luật xử lý vi phạm hành năm 2012, nội dung tra chuyên ngành thương mại cần sửa đổi theo hướng: Về nội dung hoạt động kiểm tra thương mại bao gồm việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại hành vi buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng chất lượng hành vi gian lận thương mại khác ; phát hiện, ngăn chặn xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật thương mại ; kiến nghị biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật thương mại hoàn thiện pháp 38 luật thương mại Về tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn quan kiểm tra hoạt động thương mại Chính phủ quy định Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu từ đến năm 2020 cần tập trung làm tốt số vấn đề sau : Sửa đổi, bổ sung quy định hóa đơn, chứng từ hàng hóa lưu thông thị trường nhằm đảm bảo kẽ hở bị lợi dụng quay vòng hóa đơn chứng từ hàng hóabao gồm : chứng từ nhập khẩu, chứng từ bán hàng đấu giá, hóa đơn bán hàng để hợp pháp hóa cho hàng lậu Sửa đổi, bổ sung hệ thống ấn sử dụng kiểm tra, xử lý lực lượng Quản lý thị trường Xem xét, bổ sung quy trình kiểm tra, xử lý - Đổi phương thức kiểm tra, kiểm soát thị trường Tổ chức tốt công tác thông tin dấu hiệu vi phạm pháp luật hoạt động thương mại : buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả hành vi gian lận thương mại khác Đây sở để lực lượng chức thực kiểm tra, kiểm soát xử lý Vì vậy, cần làm tốt số nội dung sau : + Ngoài việc trì nguồn tin cung cấp qua biện pháp mua tin nhân mối, cần trú trọng phối hợp chặt chẽ với tổ chức, lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan để có thông tin + Chủ động phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với đoàn thể trị xã hội, vận động người tự giác chấp hành quy định pháp luật, tố cáo hành vi vi phạm với lực lượng kiểm tra, kiểm soát 39 + Tổ chức công tác dự báo tình hình Cục quản lý thị trường sớm tổ chức đầu tư nghiên cứu để chủ động có thông tin đạo hoạt động kiểm tra, kiểm soát + Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát + Đổi hình thức, phương pháp kiểm tra, kiểm soát Phát triển thương mại trình hội nhập làm xuất thêm vấn đề đối tượng kiểm tra phương thức hoạt động quan hệ thương mại Trong giao dịch thương mại phát sinh nhiều quan hệ chưa pháp luật điều chỉnh : cạnh tranh không lành mạnh phá giá, độc quyền Bên cạnh đó, xuất thương mại điện tử ngày chiếm ưu quan hệ thương mại, dịch vụ Vì vậy, đòi hỏi hình thức phương pháp tổ chức kiểm tra phải đổi Đối với hàng hóa lưu thông thị trường nội địa cần rà soát lại quy định hành quản lý, chế độ đăng ký kinh doanh thương nhân, chế độ quản lý thu thuế doanh nghiệp, chế độ hóa đơn, chứng từ hàng hóa lưu thông, chế độ quản lý giá, sổ sách kể toán doanh nghiệp Công tác kiểm tra, kiểm soát, bên cạnh phương pháp trực tiếp khám xét chủ yếu áp dụng hộ buôn chuyến vận chuyển hàng hóa thường xuyên từ biên giới vào nội địa, cần tổ chức hình thức kiểm tra, kiểm soát sở dự báo tổng hợp phân tích khoa học áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật văn minh để ngăn ngừa, phát xử lý vi phạm doanh nghiệp 4.1.3 Tăng cường sở vật chất điều kiện làm việc cho lực lượng Quản lý thị trường Việc tăng cường sở vật chất điều kiện làm việc cho Quản lý thị trường cần tuân thủ nguyên tắc: Trang bị theo hướng quy, thể uy nghiêm quan công quyền công việc thực thi pháp luật, đáp 40 ứng yêu cầu nhiệm vụ điều kiện mới, không làm “ quân hóa đội ngũ công chức thương mại”, phù hợp với chủ trương mở rộng hội nhập Quốc tế khu vực Đảng Nhà nước Trên tinh thần ấy, cần thực việc sau : - Về trụ sở làm việc Chi cục, Đội quản lý thị trường cần xây dựng khang trang, diện tích làm việc theo tiêu chuẩn quy định chung cần có công trình bổ trợ phù hợp với đặc thù Quản lý thị trường : phòng tiếp dân, kho chứa hàng hóa thông thường, kho chứa hàng độc hại, sân tập kết hàng hóa để kiểm tra, chỗ nghỉ anh em kiểm soát viên làm nhiệm vụ trực ban - Trang phục đồng phục thể nghiêm túc người thi hành công vụ ; ấn phải phán ánh đầy đủ thẩm quyền Quản lý thị trường theo quy định pháp luật ; trang bị, phương tiện công cụ hỗ trợ cần thiết đảm bảo tính động hoạt động kiểm tra đủ sức để đối phó trước chống đối bọn buôn lậu, làm hàng giả có tổ chức có trang bị tốt - Thực tin học hóa theo chủ trương cải cách hành nhà nước Đảng ; xây dựng mạng thông tin quản lý thị trường 4.2 Phân công trách nhiệm việc thực đề án 4.2.1 Trách nhiệm Cục quản lý thị trường – Bộ Công thương Tham mưu giúp Bộ Công thương sớm trinh Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn pháp lệnh Quản lý thị trường, tạo bước đột phá khẳng định địa vị pháp lý lực lượng Quản lý thị trường phạm vi toàn quốc từ đến năm 2017 41 - Tham mưu giúp Bộ Công thương trình Chính phủ phê duyệt đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường theo mô hình ngành dọc Tổng cục thuế, tổng cục Hải quan - Cục Quản lý thị trường tăng cường mở lớp đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đối tượng lực lượng Quản lý thị trường ( lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường công chức Quản lý thị trường) có chủ trương, sách Đảng Nhà nước ban hành Thường xuyên tổ chức hội thảo, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, mô hình điểm nhằm nâng cao lực đội ngũ công chức Quản lý thị trường thực tốt nhiệm vụ 4.2.2 Trách nhiệm UBND tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh đạo cấp, ngành có liên quan tạo điều kiện tăng cường thêm biên chế cho Chi cục Quản lý thị trường Đảm bảo Đội Quản lý thị trường có từ - kiểm soát viên cấp kinh phí, xây dựng sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác 4.2.3 Trách nhiệm cán công chức Quản lý thị trường - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đột xuất hoạt động thực thi công vụ Đội Quản lý thị trường nói chung cán bộ, công chức nói riêng, đặc biệt việc thực quy định hoạt động công vụ Công chức Quản lý thị trường Thông tư số 13/2014/TT – BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2014 Công tác kiểm tra đột xuất phải thường xuyên liên tục - Hàng năm, công chức Quản lý thị trường phải bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, đào tạo qua thực tiễn, bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ kinh nghiệm giải tình công tác Thực nghiêm túc hình thức đào tạo chức danh ; đối tượng cán bộ, công chức tổ kiểm tra sát hạch để làm sở đánh giá chất lượng công tác, qua rà 42 soát, đối chiếu lại quy hoạch cán bộ, để xác định nhu cầu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho năm - Đề cao việc tự học tập, tự rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, bên cạnh quan tâm, đào tào, bồi dưỡng quan, đơn vị, tinh thần tự học, tự rèn luyện thân công chức có ý nghĩa quan trọng Về học tập, công chức phải có ý thức thường xuyên cập nhật, nâng cao kiến thức mặt đời sống xã hội chuyên môn nghiệp vụ ; nắm bắt kịp thời thông tin cần thiết, thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường Về tự rèn luyện, trước hết phải đặt tổ chức kỷ luật Đảng tổ chức công tác ; chịu kiểm tra, giám sát tổ chức quần chúng Thường xuyên gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp cán bộ, đảng viên quần chúng để khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh thiếu sót, hạn chế, phong cách, phương pháp làm việc thân 4.3 Tiến độ thực đề án Tiến độ thực đề án từ 2015 đến 2020 chia làm hai giai đoạn - Giai đoạn (2015 – 2017): Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực quản lý thị trường như: Luật thương mại, luật xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Quản lý thị trường hoàn thiện mô hình tổ chức theo hệ thống ngành dọc Ở Trung ương có Tổng cục Quản lý thị trường, tỉnh, thành phố thành lập Cục Quản lý thị trường, huyện, thành phố thành lập Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường… hoàn thiện cấu tổ chức Chi cục quản lý thị trường Hưng Yên, bước nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn kiểm soát viên thị trường 43 - Giai đoạn (2015 – 2020) : Xác định mục tiêu xuyên suốt trình áp dụng đề án vào thực tế, bước xin cấp kinh phí xây dựng trụ sở làm việc 09 Đội quản lý thị trường, trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát, biên chế xin bổ sung hàng năm từ – cán công chức Nâng tổng số cán công chức Chi cục quản lý thị trường Hưng Yên lên 88 – 91 cán công chức 4.4 Kinh phí thực đề án Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên đơn vị quản lý nhà nước, kinh phí hoạt động hàng năm ngân sách nhà nước cấp Vì vậy, kinh phí thực đề án bố trí mục chi ngân sách không thường xuyên hàng năm nguồn kinh phí xin tái cấp lại từ nguồn thu chống buôn lậu Giai đoạn từ 2015 - 2017 13.580.000.000 đồng Giai đoạn từ 2017 – 2020 13.756.000.000 đồng Cụ thể, phân bổ hạng mục chi sau: 44 BẢNG 4: TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 STT HẠNG MỤC CHI Số lượng Trụ sở Đội QLTT Ô tô chuyên dùng Trang thiết bị làm việc: GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 NGUỒN KINH PHÍ Thu từ chống buôn lậu NSNN 10.000.000.000 3.200.000.000 X X X X 05 150.000.000 X 10.000.000 05 10.000.000 X 180.000.000 18 180.000.000 X Kinh phí(đ) Số lượng Kinh phí (đ) 04 04 10.000.000.000 3.200.000.000 04 04 - Máy photo 05 150.000.000 - Máy Fax 05 - Máy tính 18 Công cụ hỗ trợ: - Súng bắn cay - 22 132.000.0000 X - Roi điện - 22 44.000.000 X - Cục QLTT 15 28 X - Chi Cục QLTT 71 91 X Tuyên truyền,phổ biến pháp luật Tổng cộng 12 134 12 211 40.000.000 13.756.000.000 Đào tạo nghiệp vụ QLTT: 40.000.000 13.580.000.000 X Ghi 45 Dự kiến hiệu thực đề án 5.1 Ý nghĩa thực tiễn đề án Thực đề án có kết tốtcó ý nghĩa sau: Đề án đóng góp giải pháp nhằm tăng cường nâng cao lực kiểm tra, kiểm soát lực lượng quản lý thị trường việc thực chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, loại trừ, ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật thị trường, góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh bình đẳng, người tiêu dùng có hội việc lựa chọn sản phẩm có chất lượng, thực mục tiêu kinh tế - xã hội chiến lược phát triển Đảng đề Đề án liên quan trực tiếp, đưa giải pháp nhằm nâng cao lực kiểm tra, kiểm soát công chức Quản lý thị trường Từ đó, trình kiểm tra, xử lý công chức Quản lý thị trường có lĩnh trị vững vàng, nắm nghiệp vụ chuyên môn để xác định hành vi vi phạm, đối tượng, trình tự thủ tục kiểm tra, thiết lập hồ sơ vụ việc theo quy định hành Đặt yêu cầu sửa đổi, bổ sung số văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát tổ chức Quản lý thị trường nhằm đảm bảo hành lang pháp lý cho lực lượng Quản lý thị trường tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu : Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định xử phạt vi phạm hành quy định thẩm quyền xử phạt lực lượng Quản lý thị trường 5.2 Đối tượng hưởng lợi thực đề án 5.2.1 Đối với Chi cục quản lý thị trường Số biên chế Chi cục tăng thêm từ 32 – 35 cán Hàng năm Chi cục có kế hoạch tuyển dụng, bố trí cán công chức, cấu chức danh, 46 ngạch công chức phù hợp với điều kiện thực tế quan, đơn vị Trụ sở Đội Quản lý thị trường phụ trách địa bàn xây dựng Trang thiết bị sở vật chất phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát bổ sung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 5.2.2 Đối với cán công chức Quản lý thị trường Trình độ nghiệp vụ 88 - 91 cán công chức Quản lý thị trường bước nâng cao, thực quy trình kiểm tra, kiểm soát, xác định đối tượng, hành vi vi phạm kiểm tra, xử lý Đề án thực biên chế Chi cục tăng thêm (35 biên chế) nâng tổng số biên chế Chi cục lên 91 cán công chức, trụ sở làm việc tăng trụ sở, trang thiết bị làm việc đảm bảo cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường Đề án đưa giải pháp cụ thể đào tạo, nhân sự, trang thiết bị, sở hạ tầng gợi ý để hệ thống quản lý thị trường địa phương xem xét điều chỉnh hoạt động 5.2.3 Đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng Trên thị trường tượng đầu, găm hàng tăng giá mức, hàng hóa đảm bảo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng chất lượng… đảm bảo quyền lợi ích đáng doanh nghiệp người tiêu dùng, đồng thời có quyền lựa chọn hàng hóa với giá phản ánh giá trị Hàng hóa đảm bảo chất lượng công bố bao bì sản phẩm 5.3 Khó khăn thực đề án Do sách tinh giảm biên chế Chính phủ, tỉnh Hưng Yên nên việc tăng thêm biên chế khó thực thời gian từ năm 2015 – 2017, 47 trước mắt Chi cục Quản lý thị trường có kế hoạch tuyển dụng biên chế thiếu, xin bổ sung biên chế đến năm 2017 từ – cán ; Từ năm 2017 – 2020 hàng năm Chi cục xin tăng thêm từ – tiêu biên chế Các quan nhà nước sử dụng kinh phí thường xuyên hàng năm tiết kiệm 10% tổng số tiền cấp ngân sách Vì vậy, việc xin kinh phí xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc dự kiến năm tới gặp khó khăn cấp kinh phí bổ sung xây dựng trụ sở mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường Hàng năm, Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên có kế hoạch xin tái cấp lại số tiền nộp ngân sách nhà nước để xây dựng trụ sở mua sắm trang thiết bị C KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN Kiến nghị Trước yêu cầu nâng cao hiệu hoạt động ngành Công thương, đặc biệt tong lĩnh vực quản lý nhà nước Quản lý thị trường áp dụng có hiệu đề án vào điều kiện cụ thể Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên, kiến nghị : - Đối với Ủy ban thường vụ Quốc hội : Sớm ban hành Pháp lệnh Quản lý thị trường khẳng định vị lực lượng Quản lý thị trường quan có chức kiểm tra, kiểm soát thị trường - Đối với Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Luật thương mại 2005, Luật xử lý vi phạm hành 2012, số Nghị định liên quan đến thẩm quyền xử lý vi phạm hành lực lượng Quản lý thị trường - Đối với Bộ Công thương, Cục Quản lý thị trường : Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng cục Quản lý thị trường hoạt động theo mô Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thuế 48 - Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên : Chỉ đạo ngành chức hàng năm bổ sung thêm biên chế, kinh phí phục vụ cho hoạt động hệ thống quản lý thị trường tỉnh Kết luận Tăng cường thực chức kiểm tra, kiểm soát thị trường quan quản lý nhà nước thị trường điều kiện chế thị trường Việt Nam nói chung Hưng Yên nói riêng cấp bách Kiểm tra, kiểm soát thị trường chức quan trọng quan Quản lý thị trường, góp phần thực chức kiểm tra, kiểm soát quản lý Nhà nước kinh tế Để đảm bảo thực thi chức này, thời kỳ, thời gian tùy theo mục tiêu, yêu cầu cụ thể cần xác định nhiệm vụ kiểm tra – kiểm soát thị trường cho phù hợp Trong khuôn khổ có hạn, đề án đề xuất giải pháp sở kết nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật, xây dựng lực lượng trang bị phương tiện cho lực lượng kiểm tra, kiểm soát, đổi phương thức hoạt động lực lượng Đó giải pháp bản, cần cụ thể hóa triển khai thực chặt chẽ Kiểm tra, kiểm soát thị trường chức quan trọng quản lý kinh tế thị trường Trong điều kiện kinh tế đầy biến động, lại chịu sức ép mạnh mẽ thị trường quốc tế, tệ nạn hàng lậu, hàng giả, hàng chất lượng, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép nước ta xu hướng gia tăng, gây hậu nghiêm trọng vấn đề tăng cường nâng cao lực kiểm tra, kiểm soát lực lượng Quản lý thị trường Hưng Yên luôn vấn đề thời sự, phải nhà nước toàn xã hội quan tâm, không ngừng đổi 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Thống Kê Hà Nội 2013 Kinh tế học trị Mác – Lênin, NXB Thông tin truyền thông 2013 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam – NXB lý luận trị 2011 Luật doanh nghiệp năm 2006 – NXB Thống Kê Luật thương mại năm 2005 – NXB Chính trị Quốc Gia Luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2011 – NXB Lao Động Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 – NXB Dân Trí Luật xử lý vi phạm hành năm 2012 – NXB Lao Động Một số tài liệu có liên quan đến đề án 10 Nghị định 10/CP năm 1995, Nghị định 27/2008/ NĐ – CP Chính phủ quy định tổ chức nhiệm vụ quyền hạn Quản lý thị trường 11 Nghị định 185/2013/ NĐ – CP năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghị định có liên quan đến thẩm quyền xử phạt lực lượng Quản lý thị trường 12 Tập giảng Nhà nước pháp luật, NXB Lao Động 2013 13 Tập giảng Quản lý nhà nước kinh tế, NXB lý luận trị 2014 iii MỤC LỤC ... tra, kiểm soát thị trường Tuy nhiên, phương thức kiểm tra, kiểm soát lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường hai hoạt động nêu khác bản: - Một mặt, lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường phải... tra, kiểm soát chống hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, lực lượng quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường chuyên nghiệp cần phối hợp với lực lượng kiểm tra, kiểm soát khác lực lượng tra chuyên... vậy, yêu cầu đặt giai đoạn tới cần phải nâng cao lực kiểm tra, kiểm soát lực lượng quản lý thị trường Hưng Yên MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 2.1 Mục tiêu tổng quát - Xây dựng lực lượng quản lý theo yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay,

Hình ảnh liên quan

BẢNG 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC, TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HƯNG YÊN - Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay

BẢNG 1.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HƯNG YÊN Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan