0

CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản

45 350 0
  • CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 09:12

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP-HCM TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ Chuyên đề: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Biên soạn: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP HCM Với cộng tác của: TS Nguyễn Quốc Bình Phó Giám Đốc TT Công nghệ Sinh học TP.HCM TP Hồ Chí Minh, 06/2012 -1- MỤC LỤC I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Tình hình nuôi trồng thủy sản giới Tình hình nuôi trồng thủy sản Việt Nam II CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH CHO NUÔI CÁ VÀ TÔM Các tác nhân gây bệnh cá nuôi 1.1 Tác nhân virus 1.2 Tác nhân vi khuẩn 1.3 Tác nhân ký sinh trùng 1.4 Tác nhân nấm bệnh 10 Các tác nhân gây bệnh tôm nuôi 11 III CÁC LOẠI VACCINE DÙNG CHO TÔM, CÁ 12 Vaccine truyền thống 12 1.1 Vaccine bất hoạt (inactivated) 13 1.2 Vaccine hỗn hợp 13 1.3 Vaccine sản xuất từ nội tạng 13 Công nghệ gen Vaccine hệ 13 2.1 Vaccine ngừa bệnh vaccine chữa bệnh 13 2.2 Làm để tạo vaccine? 14 2.3 Virus tái tổ hợp vaccine sống nhược độc 14 2.4 Knock-out gen tạo vi khuẩn nhược độc 15 DNA Vaccine triển vọng ngừa bệnh cho tôm cá 16 3.1 DNA Vaccine 16 3.2 Triển vọng ngừa bệnh cá 18 3.3 Triển vọng ngừa bệnh tôm 21 Các phương pháp đưa vaccine vào tôm cá 21 4.1 Phương pháp tiêm 21 4.2 Phương pháp ngâm cho ăn 22 IV XU HƯỚNG NGHIÊN CƯU VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUA CÁC SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ 23 Tình hình đăng ký sáng chế vaccine cho nuôi trồng thủy sản từ 1977-2011 23 -2- Các quốc gia đăng ký sáng chế vaccine cho nuôi trồng thủy sản 25 Các hướng nghiên cứu (theo bảng phân loại IPC) 27 Tỷ lệ phân bố hướng nghiên cứu quốc gia dẫn đầu 30 10 tổ chức nộp đơn đăng ký sáng chế nhiều vaccine cho nuôi trồng thủy sản 30 V GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VACCINE CHO NUÔI TRỐNG THỦY SẢN TRÊN THế GIỚI, TẠI VIỆT NAM VÀ TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHệ SINH HỌC TP Hồ CHÍ MINH 33 Các sáng chế giới liên quan đến vaccine cho thủy sản 33 Các loại vaccine cho nuôi trồng thủy sản thương mại giới 36 Các nghiên cứu vaccine cho thủy sản Việt Nam 39 Các nghiên cứu vaccine cho tôm cá Trung tâm Công nghệ Sinh học TP Hồ Chí Minh 41 4.1 Vaccine tiểu phần 41 4.2 Vaccine sống nhược độc 42 4.3 DNA Vaccine 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 -3- CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ***************************** I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Tình hình nuôi trồng thủy sản giới Khai thác thủy sản nuôi trồng thủy sản cung cấp cho giới khoảng 142 triệu cá năm 2008 Trong số này, 115 triệu sử dụng làm thực phẩm, bình quân 17 kg cá theo đầu người (trọng lượng sống) Nuôi trồng thủy sản ngành sản xuất sôi động, phát triển, quan trọng thực giàu protein Theo báo cáo giới, sản xuất cá thực phẩm từ nuôi trồng thủy sản, bao gồm loại cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm loài động vật thủy sản khác cho tiêu dùng người, đạt 52,2 triệu năm 2008 Sự đóng góp nuôi trồng thủy sản với tổng sản lượng khai thác thủy sản nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, tăng từ 34,5% năm 2006 lên 36,9% năm 2008 Trong giai đoạn 1970 – 2008, sản xuất cá thực phẩm từ nuôi trồng thủy sản tăng với tốc độ trung bình 1,6% năm Các kết tổng hợp từ phát triển nuôi trồng thủy sản toàn giới việc mở rộng dân số toàn cầu, trung bình hàng năm nguồn cá thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng tính theo bình quân đầu người tăng 10 lần, từ 0,7 kg năm 1970 đến 7,8 kg năm 2008, mức tỷ lệ trung bình 6,6% năm Sản xuất từ nuôi trồng thủy sản chủ yếu dành cho tiêu thụ người Trên toàn cầu, nuôi trồng thủy sản chiếm 45,7% sản xuất thực phẩm cá cho giới năm 2008, tăng so với 42,6% năm 2006 Tại Trung Quốc, nhà sản xuất nuôi trồng thủy sản lớn giới, 80,2% cá thực phẩm nuôi trồng tiêu thụ năm 2008, tăng so với 23,6% năm 1970 Sản xuất nuôi trồng thủy sản cung cấp cho phần lại giới chiếm 26,7% cá thực phẩm, tăng so với 4,8% năm 1970 Mặc dù có truyền thống lâu đời nuôi trồng thủy sản số quốc gia qua nhiều kỷ, nuôi trồng thủy sản bối cảnh toàn cầu ngành sản xuất thực phẩm trẻ phát triển nhanh chóng 50 năm qua Sản lượng nuôi trồng thủy sản giới tăng lên đáng kể, từ 01 triệu hàng năm năm 1950 lên 52,5 vào năm 2008, tăng gấp 03 lần tỷ lệ sản xuất thịt giới (2,7% từ gia cầm chăn nuôi) thời kỳ Ngược lại với sản xuất đánh bắt thủy sản giới gần ngừng phát triển từ thập kỷ 1980, ngành nuôi trồng thủy sản trì tốc độ tăng trưởng -4- trung bình hàng năm 8,3% toàn giới (6,5% không bao gồm Trung Quốc) năm 1970 2008 Tốc độ tăng trưởng hàng năm giới ngành sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2006 – 2008 5,3% khối lượng Tốc độ tăng trưởng phần lại giới (6,4%) từ 2006 đến 2008 cao so với Trung Quốc (4,7%) Giá trị nuôi trồng thủy sản sau thu hoạch toàn giới, không bao gồm thực vật thủy sinh, ước tính 98,4 tỷ USD năm 2008 Thực tế giá trị tổng sản lượng từ toàn nuôi trồng thủy sản cao mức này, giá trị sản xuất giống vườn ươm nuôi trồng sinh vật cảnh (cá cảnh) chưa ước tính vào nuôi trồng thủy sản (FAO Fisheries and Aquaculture Department, 2010) Tình hình nuôi trồng thủy sản Việt Nam Thủy sản ngành có nhiều mạnh đóng góp lớn kim ngạch xuất Việt Nam Với 762.000ha mặt nước nuôi thủy sản giá trị xuất hàng tỉ USD năm, vùng Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) đóng góp đến 2/3 kim ngạch xuất thủy sản nước.Với lợi diện tích, sản lượng khai thác, đánh bắt kim ngạch xuất khẩu, nghề nuôi trồng thủy sản địa phương khuyến khích phát triển sở khai thác lợi thiên nhiên mang lại gắn với nhu cầu thị trường để chọn đối tượng canh tác phù hợp Nằm vị trí bao bọc sông Tiền sông Hậu, với hệ thống sông ngòi chằng chịt, tỉnh Vĩnh Long khai thác tối đa lợi sẵn có để nuôi trồng khai thác thủy sản Toàn tỉnh có 3.091 mặt nước 787 lồng bè nuôi thủy sản loại Hiện nay, ngành nuôi trồng thủy sản ĐBSCL gặp số bất lợi sản xuất đơn lẻ, người nuôi quan tâm đến lợi nhuận thời nên có lúc, có nơi ngành phát triển nóng, thiếu quy hoạch dẫn đến cân đối cung cầu Công tác quản lý yếu tố đầu vào, khâu thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm nhiều bất cập Việc đầu tư cho sản xuất nông dân không khó khăn.Vì vậy, địa phương vùng ĐBSCL trọng khai thác điều kiện tự nhiên để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, định hướng liên kết hộ nuôi trồng thủy sản lại với hình thành mô hình HTX thủy sản Song, thời gian qua, HTX thủy sản ĐBSCL phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, quy mô nhỏ, tổ chức tín dụng cho nông dân vay vốn hỗ trợ sản xuất có tài sản chấp, việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn… -5- Nghề nuôi cá tra (Pangasius hypophthamus) thâm canh nước ta (chủ yếu tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long) phát triển nhanh 10 năm trở lại Cá tra mặt hàng xuất chủ lực ngành thủy sản Việt Nam với kim ngạch xuất giá trị 1.48 tỷ USD năm 2008; đạt 1,34 tỷ USD năm 2009 đạt 1.4 tỷ USD năm 2010 Việc thâm canh hóa nuôi cá tra, đặc biệt nuôi với mật độ cao chưa có biện pháp quản lý dịch bệnh hợp lý làm cho dịch bệnh xảy thường xuyên gây thiệt hại nhiều hơn.Trong năm 2011, dù nhiều khó khăn song DN ngành thuỷ sản, đặc biệt cá tra góp phần không nhỏ vào kim ngạch xuất thuỷ sản vùng đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Theo Hiệp hội Chế biến xuất thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến cuối tháng 10, kim ngạch xuất cá tra đạt 1,48 tỷ USD, tăng 29,2% so kỳ 2010, dự kiến năm đạt 1,6 tỷ USD Theo Vasep, năm 2011 xuất thủy sản Việt Nam đạt 6,118 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2010 Trong xuất tôm đóng góp phần không nhỏ tổng kim ngạch xuất thủy sản Cả năm 2010, nước xuất 240.000 tôm sang 92 thị trường đạt kim ngạch 2,08 tỉ đô la Mỹ Trong năm 2011, 10 tháng đầu năm xuất tôm nước ta đạt 262,5 triệu USD nâng tổng kim ngạch xuất tôm 10 tháng lên 1,95 tỷ USD tăng 16% so với kỳ năm ngoái Tuy nhiên, theo đánh giá Tổng cục Thủy sản, vụ tôm năm 2011 diễn khó khăn nhiều địa phương, đặc biệt thời tiết, môi trường diễn biến phức tạp, dịch bệnh xảy diện rộng, ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất Dịch bệnh tôm diễn biến lúc phức tạp Có nhiều tác nhân kí sinh gây bệnh tôm dẫn đến gây chết hàng loạt vi rút, vi khuẩn, vi bào tử, nấm, nguyên sinh động vật…Trong đó, vi rút tác nhân gây nhiều bệnh cho loài động vật thủy sản Theo Vasep, năm tháng đầu năm 2012, xuất thủy sản đạt 2,3 tỷ USD, tăng 11% so kỳ năm ngoái Tuy nhiên, ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn nguyên liệu, vốn, thị trường, tính cạnh tranh, lợi nhuận giảm.Trong quý I năm nay, số DN tham gia xuất thủy sản giảm 330, 470 DN, giảm 40% so kỳ năm ngoái.Xuất sang EU, thị trường lớn số 130 thị trường tiêu thụ thủy sản Việt Nam giảm 7,9 % so kỳ năm ngoái Tỷ trọng xuất thủy sản sang thị trường giảm gần 5% (còn 19,7%) Hai mặt hàng chủ lực tôm cá tra -6- giảm mạnh Một số hải sản khác cá ngừ, mực, bạch tuộc sang thị trường khả quan II CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH CHO NUÔI CÁ VÀ TÔM Các tác nhân gây bệnh cá nuôi 1.1 Tác nhân virus Bệnh hoại tử thần kinh (Viral nervous necrosis) xuất 22 loài cá: cá mú (Epinephelus sp.), cá chình (Anguilla anguilla), cá chẽm (Lates calcarifer), cá giò (Racycentron canadum) Tác nhân gây bệnh virus VNN, thuộc Betanodavirus, có kích thước từ 25 – 30 nm, gây bệnh chủ yếu cá giống, tỷ lệ chết lên đến 90 – 100%, tỷ lệ chết nhiều cá lớn Bệnh tế bào lympho cá mú giai đoạn iridovirus, với biểu có nốt sần màu trắng đục hay hồng nhạt thân Tác nhân gây bệnh iridovirus có kích thước 130 – 330nm hình khối cầu 20 mặt Iridovirus với kích thước 140 – 160nm gây bệnh phồng (Blister disease) cá từ – 100g với biểu phồng rộp da vây, tỷ lệ chết từ 30 – 80% IPNV gây bệnh hoại tử tuyến tụy (Infectious Pancreatic Necrosis - IPN) cá hồi Alantic.Khi cá bị nhiễm bệnh có biểu sậm màu, mắt lồi, bụng chướng, hoại tử gan tụy vùng xung quanh.Tỷ lệ chết lên đến 95% loài mẫn cảm độ tuổi mẫn cảm Bệnh nhiễm trùng máu xuất huyết (Viral haemorrhagic septicaemia) cá hồi Rhabdovirus gây ra, dẫn đến xuất huyết ở hốc mắt gốc vây Bệnh lây lan theo đường truyền ngang, qua môi trường nước Tỷ lệ chết lên đến 80% thường xảy cá nhỏ Oncorhynchus masou Virus thuộc nhóm Herpesvirus gây bệnh ung thư biểu mô vùng miệng thân, có điểm trắng gan, thận não bị hoại tử, chủ yếu cá hồi Nhật khu vực Đông Á Virus lây truyền qua môi trường nước vật mang IHNV, thuộc rhabdovirus gây bệnh hoại tử quan tạo máu (Infectious hematopoietic necrosis) cá thuộc vùng Bắc Mỹ, Nhật Bản Châu Âu Bệnh thường xảy cá (dưới 100g) nhiệt độ lạnh 10%, với biểu xuất huyết vùng bụng mắt, thân sậm màu, bụng chứa nhiều dịch Tỷ lệ cá chết từ 80 – 100% vòng – tuần -7- 1.2 Tác nhân vi khuẩn Ở khu vực Đông Nam Á, thường xuất bệnh xuất huyết, đốm đỏ, lở loét, vây bị ăn mòn chủ yếu cá mú, cá chẽm Vibrio Các tác nhân gây bệnh chủ yếu vi khuẩn Vibrio anguillarum, Vibrio ordalii, Vibrio salmonicida, Vibrio vulnificus Ở khu vực Bắc Âu, vi khuẩn Vibiro salmonicida thường gây bệnh cá hồi Atlantic Bệnh nhiễm trùng máu xuất huyết Pseudomonas sp gây tác động lên cá giai đoạn Bệnh xảy nhiệt độ thấp (dưới 16oC) vào tháng mùa đông, biểu bụng chướng, có đốm xuất huyết da nội quan.Ở cá mú, thân bị lở loét, xuất huyết da, vây đuôi, mắt lồi đục.Tỷ lệ cá chết từ 20 – 60% Ngoài ra, có số bệnh khác như: bệnh mòn đuôi Flexibacter maritimus phát tán rộng Châu Âu, Nhật Bản, Bắc Mỹ Úc; bệnh Photobacterium damselae subsp Piscicida gây tổn thất kinh tế lớn cho nghề nuôi cá biển, cá trap, cá chẽm…ở quốc gia thuộc vùng Địa Trung Hải (1990); bệnh vi khuẩn thận (Bacterial Kidney Disease – BKD) Renibacterium salmoninarum xảy cá hồi năm tuổi Bắc Mỹ, Nhật, Tây Âu Chile; bệnh Mycobacteriosis Mycobacterium xảy cá lóc, cá bơn cá chẽm thuộc vùng Thái Bình Dương Đại Tây Dương với nốt màu trắng xám lách, thận gan, cá bị thăng bằng, tổn thương xuất huyết cơ; bệnh nhiễm trùng máu cá hồi Piscirickettsiosis vi khuẩn Piscirickettsia salmonis (Nguyễn Văn Hảo cộng sự, 2008) Hằng năm, cá nuôi bị thiệt hại từ bệnh truyền nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng nấm gây nênkhông ngừng gia tăng Trong đó, đối tượng gây bệnh chủ yếu cá tra Việt Nam Edwardsiella ictaluri Bệnh gan thận mủ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây thiệt hại lớn cho người -8- nuôi cá tra thâm canh tỉnh đồng sông Cửu Long Tỷ lệ cá chết bị nhiễm bệnh gan thận mủ lên đến 90% cá tra giống 50% cá nuôi thương phẩm Edwardsiella ictalurilà tác nhân gây bệnh nhiễm trùng huyết phổ biến cá nheo Mỹ (Plumb J.A cộng sự, 1989) bệnh gan thận mủ cá tra, cá basa Việt Nam (Phạm Đình Khôi, 2009).Edwardsiella ictaluri định danh Hawke cộng năm 1981 phân biệt sinh hóa với loài phổ biến thuộc chi Edwardsiella tarda.Fugerson cộng (2001) có công trình nghiên cứu mô tả bệnh mủ gan cá tra nuôi Việt Nam Tuy nhiên, nguyên nhân gây bệnh gan thận mủ xác định sau năm vi khuẩn E ictaluri Crumlish cộng (2002).Bệnh gan thận mủ tiến triển nhanh chóng cá da trơn khỏe mạnh, tăng trưởng dẫn đến tử vong cao Tỷ lệ mắc bệnh xảy cao điều kiện nhiệt độ tăng trưởng tối ưu in vitro vi khuẩn từ 220C đến 280C, tức vào thời điểm tháng cuối năm nhiệt độ nước hạ thấp (tháng đến tháng năm sau) (Hawke J P., 1979) Aeromonas hydrophila tác nhân gây bệnh xuất huyết MAS (motile aeromonad septicaemia) tác nhân thứ cấp hội chứng loét EUS (epizootic ulcerative syndrome) nhiều loài động vật nước cạn có người (Lio-Po G.D cộng sự, 1996; Robert R.J., 1993) Đây loài vi khuẩn gram âm, diện khắp nơi, đặc biệt môi trường nước gây nhiều triệu chứng bệnh khác Bệnh gây A hydrophila loài cá vùng nước ấm gọi bệnh đốm đỏ “Red-sore”, theo Huizinga (1979).Ở điều kiện bình thường, A hydrophila gây bệnh cho cá, cá bị căng thẳng (stress) môi trường tác nhân vật lý có xâm nhiễm tác nhân khác A hydrophila tác nhân gây bệnh tiềm (Plumb cộng sự, 1976; Fang H.M cộng sự, 2000) A hydrophila tác nhân gây bệnh xuất huyết (bệnh đốm đỏ, bệnh đỏ mỏ đỏ kỳ) cá tra (Việt Nam): Vùng đầu, mắt, gốc vây hậu môn xuất nhiều điểm xung huyết Là bệnh có tần số xuất cao cá tra nuôi Đây vi khuẩn gây bệnh hội: giao mùa, cá bị sốc đánh bắt, vận chuyển, ao nuôi có hàm lượng khí nitrite ammonia cao, oxy hòa tan thấp, cá nhiễm ngoại ký sinh trùng, hay nhiễm vi khuẩn khác Edwardsiella ictaluri 1.3 Tác nhân ký sinh trùng -9- Hình 1: Bệnh trùng bánh xe (Trichodinosis) Hình 2: Bệnh trùng dưa (Ichthyopthisiosis) Bên cạnh bệnh gây virus vi khuẩn, bệnh cá nuôi ký sinh trùng monogenean (Hexostoma thynni), copepods (Pseudocycnus appendiculatus) (Euryphorus brachypterus) đĩa (Cardicola forsteri) Bệnh rận biển Sea lice Lepeophtheirus salmonisdo nhóm ngoại ký sinh thuộc nhóm copepod trại nuôi cá hồi Scotland Một nhóm rận biển Caligus elongates gây ký sinh mắt đầu cá ngừ Southern Bluefin Bệnh Amoebic Gill Disease – AGD có khả gây chết 50% cá nuôi vào tháng mùa hè nước ấm, tác nhân gây bệnh Neoparamoeba sp, nhóm amoeba biển sống tự phổ biến nước biển (Nguyễn Văn Hảo, 2008) 1.4 Tác nhân nấm bệnh -10- Hình 15: 10 tổ chức nộp đơn đăng ký sáng chế nhiều vaccine cho nuôi trồng thủy sản (Nguồn Wipsglobal) Intervet International B.V: công ty chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe động vật như: thuốc thú y, vaccine , sản phẩm sinh sản nội tiết; trụ sở đặt Hà Lan (có 18 sáng chế, tập trung chủ yếu vào hướng nghiên cứu thành phần có chứa kháng nguyên kháng thể vi sinh vật (như proto zoa, vi khuẩn, virus siêu virus) vaccine cho thủy sản với 13 sáng chế) Trio Industrier A/s: công ty nhựa, có trụ sở đặt Đài Loan, thành lập vào 1970 (có12 sáng chế, tập trung chủ yếu vào hướng nghiên cứu sử dụng sản phẩm vaccine nuôi trồng thủy sản với 10 sáng chế) Advanced Bionutrition Corp: công ty chuyên cung cấp thiết bị công nghệ tiên tiến thuộc nhiều lĩnh vực, có liên quan đến sức khỏe người, động vật nông nghiệp; trụ sở đặt Columbia (có sáng chế tập trung vào hướng nghiên cứu thành phần có chứa kháng nguyên kháng thể vi sinh vật (như proto zoa, vi khuẩn, virus siêu virus) vaccine cho thủy Yellow Sea Fisheries Research Institute: viện nghiên cứu thủy sản Trung Quốc (có sáng chế, tập trung chủ yếu vào hướng nghiên cứu thành phần có chứa kháng nguyên kháng thể vi sinh vật (như proto zoa, vi khuẩn, virus siêu virus) vaccine cho thủy sản sản với sáng chế) Taito CO: công ty chuyên bán hàng hóa nhập sản xuất, cho thuê thiết bị giải trí Công ty thành lập vào 1953 Nhật (có sáng chế tập trung vào hướng -31- nghiên cứu thành phần có chứa kháng nguyên kháng thể vi sinh vật (như proto zoa, vi khuẩn, virus siêu virus) vaccine cho thủy sản) Schweitzer Biotech Company Ltd: công ty Công nghệ sinh học Schweitzer, trụ sở Đài Loan, chuyên nghiên cứu phát triển vaccine virus vi khuẩn cho lợn, loài thủy sản gia cầm (có sáng chế thuộc vào hướng nghiên cứu thành phần có chứa kháng nguyên kháng thể vi sinh vật (như proto zoa, vi khuẩn, virus siêu virus) vaccine cho thủy sản) Republic Of Korea (National Fisheries Research And Development Institute): viện nghiên cứu phát triển thủy sản quốc gia Hàn Quốc (có sáng chế, sáng chế tập trung vào hướng nghiên cứu thành phần sản xuất vaccine, có sáng chế thuộc hướng nghiên cứu thiết bị hỗ trợ cho quy trình sản xuất vaccine) Ottawa Civic Hospital: bệnh viện thuộc thành phố Ottawa, Canada (có sáng chế, tập trung chủ yếu vào hướng nghiên cứu vi sinh vật, enzyme thành phần sản xuất vaccine cho nuôi trồng thủy sản) Techno Network Shikoku Co Ltd: Shikoku tổ chức công nghệ Nhật Bản, thành lập liên kết công ty tư nhân với giáo sư đại học chuyên nghiên cứu lĩnh vực kỹ thuật, y tế, dược phẩm nông nghiệp (có sáng chế, tập trung vào hướng nghiên cứu thành phần có chứa kháng nguyên kháng thể vi sinh vật (như proto zoa, vi khuẩn, virus siêu virus) vaccine cho thủy sản) Unilever PLC: nhà cung cấp hàng tiêu dùng lớn giới Các sản phẩm Công ty chia thành bốn lĩnh vực chính: Chăm sóc cá nhân, Chăm sóc gia, Thực phẩm giải khát (có sáng chế, tập trung chủ yếu vào hướng nghiên cứu bảo quản, sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản có bổ sung vaccine với sáng chế)  Nhận xét:  Trong 10 tổ chức nộp đơn đăng ký sáng chế nhiều vaccine cho nuôi trồng thủy sản: có tổ chức thuộc quốc gia châu Á  Đa số sáng chế đăng ký 10 tổ chức thuộc hướng nghiên cứu thành phần có chứa kháng nguyên kháng thể vi sinh vật (như proto zoa, vi khuẩn, virus siêu virus) vaccine cho thủy sản Bên cạnh đó, có tổ chức tập trung vào hướng nghiên cứu khác: Trio Industrier A/s: tập trung vào hướng nghiên cứu sử dụng sản phẩm vaccine nuôi trồng thủy sản -32- Ottawa Civic Hospital: tập trung chủ yếu vào hướng nghiên cứu vi sinh vật, enzyme thành phần sản xuất vaccine cho nuôi trồng thủy sản NHẬN XÉT CHUNG Các sáng chế đăng ký vaccine cho nuôi trồng thủy sản bắt đầu xuất cách 30 năm Lượng đăng ký sáng chế tăng rõ rệt 10 năm gần Giai đoạn 1977-1988: 18 sáng chế Giai đoạn 1989-1999: 91 sáng chế Giai đoạn 2000-2011: 238 sáng chế Các quốc gia có nhiều đăng ký sáng chế vaccine cho nuôi trồng thủy sản tập trung quốc gia phát triển như: Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc Từ năm 1977 đến nay, có hướng nghiên cứu vaccine cho nuôi trồng thủy sản, đó, lượng sáng chế tập trung chủ yếu vào hướng nghiên cứu thành phần có chứa kháng nguyên kháng thể vi sinh vật (như proto zoa, vi khuẩn, virus siêu virus) vaccine cho thủy sản; chiếm tỷ lệ 65% Hướng nghiên cứu peptides quy trình thử nghiệm thành phần enzyme, vi sinh vật sản xuất vaccine cho nuôi trồng thủy sản hướng nghiên cứu xuất quan tâm V GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VACCINE CHO NUÔI TRỐNG THỦY SẢN TRÊN THế GIỚI, TẠI VIỆT NAM VÀ TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHệ SINH HỌC TP Hồ CHÍ MINH Các sáng chế giới liên quan đến vaccine cho thủy sản Rất nhiều loại tác nhân gây bệnh bao gồm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng nấm gây bệnh cho động vật nuôi trồng thủy sản Theo báo cáo “Vaccine sống nhược độc nuôi trồng thủy sản” Phillip Klesius Julia Pridgeon năm 2011, có 20 họ vi khuẩn xác định gây bệnh bao gồm vi khuẩn Gram (-) Aeromonas, Edwardsiella, Flavobacterium, Francisella, Pasteurella, Piscirickettsia, Pseudomonas, Vibrio Yersinia Gram (+) Lactococcus, Reinbacterium, Streptococcus Năm 1976, vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phát nguyên nhân bệnh gan thận mủ (hay bệnh nhiễm trùng máu - Enteric septicemia), nguyên nhân gây chết với tỉ lệ cao gây nhiều tổn thất cho ngành nuôi cá da trơn giới Nhiều nghiên cứu nhằm tìm giải pháp chữa trị phòng ngừa bệnh nghiên cứu chủng vi -33- khuẩn Edwardsiella ictaluri nhược độc sử dụng làm vaccine đạt nhiều thành công thương mại hóa sau: - Chủng Edwardsiella ictaluri nhược độc kháng Rifampicin (RE – 33) đăng ký quyền (US patent No 6019981) nhóm tác giả Klesius Phillip H (Auburn, AL) Shoemaker Craig A (Notasulga, AL) sử dụng làm vaccine sống nhược độc dạng thương mại với tên gọi AQUAVAC – ESC™ cho cá hồi nước lạnh Mỹ với hiệu ứng bảo vệ 64,6% Bên cạnh đó, nhóm tác giả sử dụng chủng E ictaluri ATCC 202058 kháng rifampicin phân lập từ loại cá có tên gọi “walking catfish” Clarius batrachus, vốn có nguồn gốc từ Thái Lan Trứng cá ngâm với chủng E ictaluri nêu trên, sau 30 đến 36 ngày tiếp tục ngâm với chủng E ictaluri độc kết cho thấy tỉ lệ sống sót (RPS) cá 87,9% Phương pháp đăng ký quyền (US patent No 6153202) - Theo nghiên cứu Plumb J A cộng năm 1995 sử dụng vaccine bất hoạt (E ictaluri bị giết formalin) cấp cho cá theo đường ngâm lần, ngâm hai lần, ngâm kết hợp cấp ba lần theo đường cho ăn cho tỉ lệ sống 56,7%; 64,2% 68,8% so với đối chứng 43,6% Hiện nay, sản phẩm vaccine E.ictaluri công ty dược phẩm Biomed (Mỹ) sản xuất thương mại hóa sử dụng cho cá nheo Mỹ chống lại bệnh nhiễm trùng máu đường ruột -34- - Năm 1997, Lawrence M L cộng nghiên cứu loại vaccine nhược độc từ chủng E ictaluri bị làm đột biến gen purA, theo loại vaccine cấp cho cá theo đường ngâm lần cá nheo Mỹ nhỏ bệnh cho kết tỉ lệ sống đạt 66,7% Hơn ngâm vaccine sống giảm cường độc tìm thấy kích thích đáp ứng miễn dịch, kháng thể đặc hiệu, Klesius et al [Báo sức khỏe động vật 7, 205-210 (1995)] - Nhóm tác giả Richard K Cooper II, Đại học bang Louisiana tạo thành công chủng E ictaluri đột biến gen mã hóa enzyme chondroitinase đăng ký quyền (US patent No 5536658) vào năm 1996 Trong nghiên cứu, nhóm thử nghiệm tiêm cá với nồng độ 108 CFU/ cá Sau tiếp tục tiêm chủng hoang dại, cá dấu hiệu nhiễm trùng máu đặc trưng cá đối chứng chưa tiêm chủng đột biến từ trước chết toàn Nhóm kết luận hiệu bảo vệ chủng đột biến 100% Bệnh Columnaris vi khuẩn Gram (-) gây bệnh phổ biến nguy hiểm nhiều loài cá nước da trơn cá có vẩy toàn giới Ở Mỹ, nhiều nghiên cứu cho thấy -35- vi khuẩn F columnare gây thiệt hại 70% trại ương nuôi cá nheo, gây tổn thất 50 triệu đô la năm Loài vi khuẩn xếp vào hàng thứ hai sau bệnh vi khuẩn Edwardsiella ictaluri khả gây bệnh thiệt hại Năm 2005, patent (US No 6881412 ) tạo vaccine sống nhược độc Flavobacterium columnare kháng bệnh Columaris cá nheo Mỹ cấp cho nhóm tác giả Craig A Shoemarker Vaccine chứng minh đạt hiệu bảo vệ khoảng 96% ngâm cá nồng độ 106CFU/ml Bệnh vi khuẩn Streptococcus phocae Gram (+) gây cá hồi Chile Năm 2011, Patent US No 7939088 cấp cho nhóm tác giả Luc Grisez nghiên cứu phương pháp sản xuất vaccine kháng bệnh vi khuẩn Streptococcus phocae Bệnh Piscirickettsiosis vi khuẩn Piscirickettsia salmonis gây phổ biến cá hồi Năm 2011, patent cấp cho nhóm tác giả David Francis Kirke sáng chế vaccine ngăn ngừa bệnh Piscirickettsiosis (US patent No 20110070256A1) sử dụng protein antigen Các loại vaccine cho nuôi trồng thủy sản thương mại giới Trong kỷ trước, vaccine chống lại bệnh vi khuẩn thủy sản vaccine phòng bệnh nhiễm khuẩn đường ruột đỏ ERM Yersinia ruckeri bệnh vibriosis gây cá thương mại vào cuối năm 1970 Đối với bệnh gây virus, vaccine nhằm ngăn chặn bệnh xuất huyết SVC (spring viremia of carp) cá chép phát triển vào năm 1982 (theo Review: Vaccine cá nuôi trồng thủy sản - Ingunn Sommerset cộng sự, 2005) Cho đến nay, có nhiều vaccine thương mại kháng lại nhiều loại bệnh thủy sản gây vi khuẩn, virut ký sinh trùng Tuy nhiên, theo báo cáo “Vaccine sống nhược độc nuôi trồng thủy sản” Phillip Klesius Julia Pridgeon năm 2011, có 14 loại vaccine cấp licensed Mỹ, bao gồm 11 loại vi khuẩn bất hoạt, loại virus bất hoạt vaccine nhược độc Trên giới có khoảng 17 vaccine kháng lại 12 vi khuẩn gây bệnh lưu hành toàn giới Phần lớn vaccine sử dụng công nghiệp sản xuất cá hồi Một số khác dùng cho loại cá cá rô phi, cá chẽm, cá vền, cá bơn Nhật, yellowtail, cá da trơn… Các vaccine liệt kê bảng tóm tắt loại vaccine thương mại cho bệnh cá gây vi khuẩn Bảng 3: tóm tắt loại vaccine thương mại cho bệnh cá gây vi khuẩn (dựa theo Review: Vaccine cá nuôi trồng thủy sản - Ingunn Sommerset cộng 2005 nguồn khác) Vi khuẩn gây Loài cá Quốc gia/ -36- Đã có Tên vaccine thương bệnh nhiễm bệnh khu vực bị ảnh hưởng Cá hồi Cá tuyết/ cá Bệnh Vibriosis chim (Listonella anguillarum V Cá chẽm/ spp) cá vền Cá hồi Bệnh tạo vết thương (Moritella viscosa) Cá hồi Bệnh Furunculosis (Vibrio salmonicida subsp Salmonicida) Bệnh không điển hình Vibrio salmonicida Bệnh nhiễm khuẩn đường ruột đỏ ERM/ Bệnh Yersiniosis (Yersinia ruckeri) Cá hồi Bắc Âu Canada/ Mỹ Bắc Âu Bắc Âu Canada/ Mỹ Cá hồi nước Có LIPOGEN FORTE, Novatis (Mỹ) Có NORVAX® Vibriose Marine, Intervet (Úc) Có - Có NORVAX® Vibrio mono Intervet (Úc) Có LIPOGEN FORTE, Novatis (Mỹ) Có NORVAX® Minova 4WD, Intervet (Úc) Có FUROGEN DIP, LIPOGEN FORTE, Novartis (Mỹ) AQUAVAC® Furovac, Intervet (Úc) Có Cá hồi Các loài cá nước ngọt/ mặn mại Toàn cầu Cá hồng/ cá Yellowtail Bệnh Vibriosis nước lạnh (Vibrio salmonicida) Vaccine - Toàn cầu Chưa có Châu Âu, Chile Canada, Mỹ -37- ERMOGEN, (Mỹ) Có Novartis AQUAVAC® RELERATM, Intervet (Úc) Bệnh Piscirickettsiosis (Piscirickettsia salmonis) Bệnh nhiễm khuẩn mang cá (Flavobacterium psychrophilum) Bệnh Flavobacteriosis (Flavobacterium psychophilum) Bệnh Columnaris (Flavobacterium columnare) Triệu chứng cá hồi đốm (rainbow trout) giai đoạn bột (Flavobacterium psychophilum) Bệnh gan thận mủ cá da trơn (Edwardsiella ictaluri) Bệnh Edwardsiella septicaemia (Edwardsiella tarda) Cá hồi Nhiều loài cá Cá hồi, cá chép nước Cá hồi nước Chile Có - Canada, Mỹ, Châu Âu, Chile, Nhật Bản Chưa có - Phía Tây Chile, Canada, Mỹ Có - Cá da trơn Mỹ Có AQUAVAC–COLTM, Intervet (Úc) Cá hồi nước Chile Có FRYVACC1, Novartis (Mỹ) Cá hồi nước Châu Âu, Canada/ Mỹ, Chile Chưa có - Mỹ Có AQUAVAC–ESC®, Intervet (Úc) Có ALPHA JECT® Panga, Pharmaq (Na Uy) Các loài cá da trơn Châu Á Cá nheo Mỹ Chưa có - Lươn, cá bơn Nhật Châu Á Chưa có - -38- Bệnh thận (Renibacterium salmoninarum) Cá hồi Chile, Canada/ Mỹ Có RENOGEN, Norvatis (Mỹ) Châu Âu, Nhật Bản Chưa có - Cá hồi đốm rainbow trout Ý, Pháp, Anh Có ICTHIOVAC® LG, Hipra (Tây Ban Nha) Cá hồng/ cá Yellowtail Nhật Bản Có - Cá tráp/ cá chẽm Địa Trung Hải Có ICTHIOVAC® PD, Hipra (Tây Ban Nha) Cá hồng/ cá Yellowtail Nhật Bản Chưa có - Bệnh Streptococciosis (Streptococcus iniae) Cá rô phi Châu Á Có NORVAX® Minova Cá chẽm châu Á Châu Á Chưa có - (Streptococcus phocae) Cá hồi Chile Chưa có - Bệnh Lactococciosis (Lactococcus garvieae) Bệnh Pasteurellosis (Photobacterium damsela subspecies piscicida) Không giảm tỉ lệ chết, vaccine có tác dụng tăng tốc độ phát triển thủy sản Điển lợi ích kinh tế thu từ 3000 – 4000$/ha xác định trường hợp vaccine AQUAVAC-ESC® so với cá không xử lý vaccine Một nghiên cứu ngành công nghiệp nuôi cá hồi Chile giai đoạn 1999 – 2003, báo cáo số liều dùng vaccine tăng từ 97 triệu lên 200 triệu liều dạng ngâm ngàn lên 16.5 ngàn liều dạng tiêm Năm 2005, tổng khối lượng đánh bắt 585 ngàn mang lại 1,721 triệu $ (http:salmonchile.cl) Hơn 20 loại vaccine khác dùng ngành công nghiệp sản xuất cá hồi Chile Các nghiên cứu vaccine cho thủy sản Việt Nam -39- Theo định Thủ tướng phủ số 10/2006/QĐ-TTg, mục tiêu ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2010 đạt tỷ đô la kim ngạch xuất thu hút 4,6 triệu lao động tham gia trực tiếp gián tiếp ngành thủy sản Tại Việt Nam, có số công trình nghiên cứu phát triển vaccine Việt Nam vài năm gần Đã có số đề tài nghiên cứu vaccine chết hay vaccine sống nhược độc giai đoạn nghiên cứu triễn khai số viện nghi6n cứu nuôi trồng thủy sản (viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II, III) Tuy nhiên kết chưa công bố theo trao đổi cá nhân chưa có vaccine có tiềm đưa vào sản xuất tìm (Nguyễn Văn Hảo) Năm 2011, theo Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam (VASEP), vaccine phòng bệnh gan thận mủ cá tra có tên thương mại ALPHA JECT Panga®1 sản xuất Công ty PHARMAQ, Cục Thú y (Bộ Nông Nghiệp & PTNT) cho phép tiêm thử nghiệm cho cá tra diện rộng số ao nuôi khu vực đồng sông Cửu Long Được biết, ALPHA JECT® Panga vaccine thương mại thử nghiệm cho cá tra Việt Nam Loại vaccine loại vaccine chết tiêm vào xoang bụng cá (cá giống) nhằm bảo vệ cá chống lại bệnh gan thận mủ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây cá tra nuôi Kết cho thấy ALPHA JECT® Panga không gây shock hay chết cá tiêm suốt trình nuôi Kết bảo vệ loại vaccine chưa công bố Tuy nhiên, việc tiêm vaccine gây nhiều trở ngại ứng dụng vào thực tế sản xuất Phương pháp tiêm đòi hỏi cá thể tiêm phải lớn phải tiến hành cá thể Do đó, người dân phải có trang thiết bị, nhiều thời gian Nhìn chung, ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam thiếu sản phẩm vaccine thích hợp có tính khả thi ứng dụng vào thực tế Vì vậy, việc phát triển vaccine cho bệnh có ảnh hưởng lớn đối tượng nuôi Việt Nam bệnh xuất huyết đốm đỏ cá trắm cỏ, bệnh xuất huyết, mù mắt cá rô phi, bệnh gan thận mủ cá tra cá Ba Sa, bệnh virut cá chép, số loài thủy đặc sản nước cá lăng, chiên, salmon, số đối tượng quan trọng khác cần thiết (Phạm Văn Thư, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I) Một số vaccine cần phát triển ứng dụng nuôi trồng thủy sản Việt Nam Loại vaccine Phòng bệnh Đối tượng nuôi Streptococcus iniae Xuất huyết, mù mắt Cá rô phi Streptococcus sp Xuất huyết, tuột vẩy Cá chẽm Aeromonas hydrophila Lở loét Trắm cỏ Edwardsiella ictaluri Bệnh gan thận mủ Cá tra, cá Ba Sa -40- Edwardsiella tarda Bệnh gan thận mủ Cá tra, cá Ba Sa Vibrio sp Lở loét, hoại tử Cá hồi nước Các nghiên cứu vaccine cho tôm cá Trung tâm Công nghệ Sinh học TP Hồ Chí Minh Từ năm 2008 đến nay, Trung tâm công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh tiến hành 06 đề tài cấp sở 01 đề tài nhánh cấp Bộ liên quan đến vaccine nuôi trồng thủy sản Các đề tài tập trung loại vaccine sau: 4.1 Vaccine tiểu phần Protein màng Với đề tài “Khảo sát đáp ứng miễn dịch cá tra protein màng (OMP- outer membrance protein) vi khuẩn Edwardsiella ectaluri” (nghiệm thu xếp loại vào tháng 03/2012), Trung tâm tối ưu quy trình biểu tinh từ E coli 02 loại protein màng OmpA OmpN vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ cá tra Kết thử nghiệm bước đầu cho thấy sau tiêm, protein tái tổ hợp OmpA OmpN có đáp ứng miễn dịch cá tra Cá tra có tạo kháng thể sau tiêm protein dung hợp màng OmpA OmpN, đáp ứng miễn dịch OmpN yếu Đồng thời, kết cho thấy việc sử dụng vắc xin cho cá theo đường tiêm không hiệu việc tạo kháng thể đáp ứng miễn dịch Vì vậy, -41- nghiên cứu phương thức sử dụng vắc xin cho cá qua đường miệng, cách cho ăn kết hợp cho ăn tiêm 4.2 Vaccine sống nhược độc i Bằng phương pháp knock out gen Trung tâm triển khai đề tài liên quan đến việc ứng dụng kỹ thuật knock-out gen (cắt loại bỏ gen) để tạo chủng vi khuẩn gen, nhược độc, có tiềm làm vaccine.Cụ thể liên quan đến bệnh gan thận mủ, bệnh nhiễm trùng huyết cá tra bệnh Đốm trắng tôm sú Hiện nay, đề tài thu số kết khả quan sau: thu số chủng Edwardsiella ictaluri đột biến gen khác nhược độc số chủng Aeromonas hydrophila có tiềm ứng dụng làm vaccine ngừa bệnh gan thận mủ đốm đỏ, Trong số kết đạt này, Trung tâm Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận thủ tục đăng ký quyền cho 01 chủng E ictaluri đột biến gen Wzz có triễn vọng sử dụng làm vaccine sống nhược độc kháng bệnh gan thận mủ cho cá tra Gen WZZ Việc thiết lập quy trình xử lý loại chủng nhược độc Trung tâm nghiên cứu để tạo sản phẩm vaccine có hiệu bảo vệ cao phương pháp ngâm giai đoạn cá bột, cá hương hay cá giống ii Bằng phương pháp chọn lọc kháng sinh Với đề tài “Tạo chủng Edwardsiella ictaluri nhược độc kháng sinh nhằm phòng ngừa bệnh gan thận mủ cho cá tra” Trung tâm hoàn thiện quy trình tạo chủng vi khuẩn nhược độc phương pháp sàng lọc môi trường có chứa kháng sinh -42- Rifampicin Trung tâm thu số dòng vi khuẩn E ictaluri nhược độc sau 33 lần cấy chuyền môi trường BHI có nồng độ rifampicin tăng dần Thử nghiệm độc lực phương pháp tiêm xoang bụng cá tra giống thu kết khã quan Kết tương tự cá bột cá hương phương pháp ngâm cho thấy, độc lực chủng không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sót cá có hiệu bảo vệ cá bột Hiệu bảo vệ chủng cá tra khảo sát 4.3 DNA Vaccine Từ kết đạt từ đề tài “Khảo sát đáp ứng miễn dịch cá tra protein màng (OMP- outer membrance protein) vi khuẩn Edwardsiella ectaluri”, nhóm nghiên cứu chọn gen mã hóa protein OmpA để nhân dòng vào DNA vector pVax nhằm thử nghiệm hiệu bảo vệ loại DNA vaccine Hiện nay, Trung tâm nhân dòng thành công gen mã hóa OmpA vào pVax thiết kế thí nghiệm để kiểm tra khả biểu OmpA cá, hiệu giá kháng thể hiệu bảo vệ phương pháp tiêm cho ăn Đối với tôm, Trung tâm Công nghệ Sinh học TPHCM đưa hướng tiếp cận mới: tạo chủng Vi khuẩn gây bệnh phát sáng nhược độc làm vaccine ngửa bệnh cho tôm đồng thời sử dụng chủng nhược độc làm vector vận chuyển protein vỏ VP28 virus đốm trắng vào tôm nhằm tăng khã kháng bệnh đốm trắng cho tôm Chủng vi khuẩn mà nhóm nghiên cứu sử dụng Vibrio harveyi, loại vi khuẩn thường xuyên xâm nhiễm vào tôm ao nuôi Chủng làm nhược độc phương pháp knock-out gen để không khả gây bệnh Khi vào thể tôm, bị hệ thống thực bào tôm phá hủy giải phóng protein vỏ VP28 Với cách tiếp cận này, nhóm nghiên cứu muốn hướng tới mục tiêu tạo loại vaccine cho ăn Loại vaccine có nhiều ưu điểm: thứ dễ dàng sử dụng ngưới dân, thứ protein VP28 bảo vệ chủng vi khuẩn nhược độc vận chuyển cách tự nhiên vào thể tôm thông qua đường cho ăn thông qua đường xâm nhiễm bình thường Vibrio Mặt khác, với phương pháp bổ sung định kì loại vaccine vào thức ăn tôm qua kéo dài thời gian đáp ứng miễn dịch tôm -43- TÀI LIỆU THAM KHẢO Bruce A.D Stocker(1988) Auxotrophic Salmonella typhi as live vaccine Vaccine, Vol.6, April 1988 Crumlish M., Dung T.T., Turnbull J.F., Ngoc N.T.N and Ferguson H.W (2002) Identification of Edwardsiella ictaluri from diseased freshwater catfish, Pangasius hypophthalmus (Sauvage), cultured in the Mekong Delta, Vietnam Journal of Fish Diseases 25: 733–736 Evans J.C., Klesius P.H & ShoemakerC.A (2006) Therapeutic and prophylactic immunization againstStreptococcus iniae infection in hybrid striped bass (Morone chrysops x Morone saxatilis), Aquaculture Research, 37, 742-750 Fang H.M., Ling K.C and Sin G.Y.M (2000) Enhancement of protective immunity in blue gourami, Trichogaster trichopterus (Pallas), against Aeromonas hydrophila and Vibrio anguillarum by A hydrophila major adhesion, Journal of Fish Diseases 23, 137-145 FAO Fisheries and Aquaculture Department (2010) The state of world fisheries and aquaculture Food and Agriculture Organization of the United Nations.ISSN 1020-5489 Ferguson H.W., Turnbull J.F., Shinn A.P., Thompson K., Dung T.T.& Crumlish M (2001) Bacillary necrosis in farmed Pangasius hypophthalmus (Sauvage) from the Mekong Delta, Vietnam Journal of Fish Diseases 24: 509–513 Hawke J P (1979) A bacterium associated with disease of pond cultured channel catfish Ictalurus punctatus J Fish Res Board Can., 36: 1508-1512 Hawke J P., A C McWhorter, A G Steigerwalt, and D J Brenner (1981) Edwardsiella ictaluri sp Nov., the causative agent of enteric septicemia of catfish Int J Syst Bacteriol., 31: 396-400 Huizinga H.W., Esch G.W and Hazen T.C (1979) Histopathology of red-sore disease (Aeromonas hydrophila) in naturally and experimentally infected largemouth bass Micropterus salmoides (Lacepede), Journal of Fish Diseases 2, 263-277 10 Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Văn Du (2008) Tổng quan bệnh nguy hiểm thường gặp động vật nuôi biển.Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II 11 Lio-Po G.D., Albright L.J and Leano E.M (1996) Experiments on virulence dose and portals of entry for Aeromonas hydrophila in walking catfish, Journal of Aquatic Animal Health 8, 340-343 12 Lorenzen N and LaPatra S.E (2005) DNA Vaccines for aquacultured fish Rev sci tech Off int Epiz., 24 (1), 201-213 -44- 13 Phạm Đình Khôi (2009) Bước đầu đánh giá số thông số di truyền làm sở cho chọn giống cá tra theo tính trạng kháng bệnh gan thận mủ Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản 14 Plumb J.A., Grizzle J.M and Defigueiredo J (1976) Necrosis and bacterial infection in channel catfish (Ictalurus punctatus) following hypoxia, Journal of Wildlife Diseases 12, 247-253 15 Plumb J.A and Vinnitnantharat S (1989) Biochemical, Biophysiscal, and Homogeneity Edwardsiella ictaluri Journal of Aquatic Animal Health, 1: 51-56 16 Roberts R.J (1993) Motile Aeromonad Septicaemia In: Bacterial diseases of fish (Ed by Inglis V., Roberts R.J and Bromage N.R.), Blackwell scientific publications, Oxford, 143-155 17 Souza A.P.D, Haut L., Reyes-Sandoval A., and Pinto A.R (2005) Recombinant viruses as vaccines against viral diseases Brazillian Journal of Medical and Biological Research, 38:509-522 18 Tonheim T.C., Bogwald J and Dalmo R.A.(2008)What happens to the DNA vaccine in fish? A review of current knowledge Fish & Shellfish Immunology, 25, 1-18 -45- ... quan đến vaccine cho thủy sản 33 Các loại vaccine cho nuôi trồng thủy sản thương mại giới 36 Các nghiên cứu vaccine cho thủy sản Việt Nam 39 Các nghiên cứu vaccine cho tôm... CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ***************************** I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Tình hình nuôi. .. sáng chế nhiều vaccine cho nuôi trồng thủy sản 30 V GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VACCINE CHO NUÔI TRỐNG THỦY SẢN TRÊN THế GIỚI, TẠI VIỆT NAM VÀ TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHệ SINH HỌC TP Hồ CHÍ MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản, CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản,

Hình ảnh liên quan

1. Tình hình nuôi trӗng thӫy sҧn trên thӃgiӟi - CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản

1..

Tình hình nuôi trӗng thӫy sҧn trên thӃgiӟi Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Tình hình nuôi trӗng thӫy sҧn tҥi ViӋt Nam - CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản

2..

Tình hình nuôi trӗng thӫy sҧn tҥi ViӋt Nam Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 1: B͏ nh trùng bánh xe (Trichodinosis) - CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản

Hình 1.

B͏ nh trùng bánh xe (Trichodinosis) Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 3: B͏ nh do flexibacter gây ra: B͏ nh Ṋm Nhͣt, B͏ nh Ṋm Thͯy Mi - CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản

Hình 3.

B͏ nh do flexibacter gây ra: B͏ nh Ṋm Nhͣt, B͏ nh Ṋm Thͯy Mi Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 5: &RQỳ˱ ͥng t͝ng hͫp adenylosuccinate synthetase tͳgen purA - CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản

Hình 5.

&RQỳ˱ ͥng t͝ng hͫp adenylosuccinate synthetase tͳgen purA Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 7: &iFE˱ ͣFF˯E ̫Qỳ ͋t̩o DNA vaccine cho cá - CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản

Hình 7.

&iFE˱ ͣFF˯E ̫Qỳ ͋t̩o DNA vaccine cho cá Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 8: Tiêm chͯng vaccine quy mô lͣn ͧcá h͛ L$ODQWLFJLDLỳR ̩n juvenile. - CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản

Hình 8.

Tiêm chͯng vaccine quy mô lͣn ͧcá h͛ L$ODQWLFJLDLỳR ̩n juvenile Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 11: Các qu͙ FJLDỳăQJNêViQJFK ͇v͉vaccine cho nuôi tr͛ ng thͯy s̫n JLDLỳR̩n 1977-1988 (6 qu͙c gia, ngu͛n Wipsglobal)  - CÔNG NGHỆ SINH học TRONG NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN VACCINE CHO NUÔI TRỒNG THỦY sản

Hình 11.

Các qu͙ FJLDỳăQJNêViQJFK ͇v͉vaccine cho nuôi tr͛ ng thͯy s̫n JLDLỳR̩n 1977-1988 (6 qu͙c gia, ngu͛n Wipsglobal) Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan