0

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng - TOANMATH.com

6 548 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:18

Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 01 I PHẦN TRẮC NGHIỆM: 30 câu (6 điểm) Câu Hàm số y = ln( x + 2) + đồng biến khoảng ? x+2 1    A (−∞;1) B (1; +∞) C  ;1÷ D  − ; +∞ ÷ 2    m y = x + m (sin x + cos x ) Câu Tìm tất giá trị thực tham số cho hàm số đồng biến ¡ 1 −1     ≤m≤ ; +∞ ÷ A m ∈  −∞; B − ÷∪  2 2        ∪ ; +∞ ÷ D m ∈  −∞; −  2    Cho hàm số y = f ( x) xác định, liên tục ¡ \ { 2} có bảng biến thiên sau x −∞ +∞ y′ + + y 15 C −3 < m < Câu Câu Câu Câu Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số đạt cực đại điểm x = đạt cực tiểu điểm x = B Hàm số có cực trị C Hàm số có giá trị cực tiểu D Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ -15 Hàm số sau cực trị ? 2− x A y = x − x + B y = x+3 2n * C y = x − x + 3x + D y = x + 2017 x ( n ∈ ¥ ) x2 + x + Kí hiệu M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x +1 M đoạn [ 0;3] Tính giá trị tỉ số m A B C D 3 Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ sau Hỏi với giá trị thực m đường thẳng y = 2m cắt đồ thị hàm số cho hai điểm phân biệt A m = B < m < C m = D m < ∨ m > Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 Câu Cho hàm số y = −2 x − x − x + có đồ thị (C) Số giao điểm đồ thị (C) với đường thẳng d : y = x + A B C D Cho hàm số y = ax + bx + cx + d ( a ≠ ) có đồ thị hình vẽ Khẳng định sau dấu a, b, c, d ? A a, d > B a > 0, c > > b C a, b, c, d > D a, d > 0, c < Câu Câu Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − ) A D = ¡ \ { 2} 1000 B D = ( 2; +∞ ) C D = ( −∞; ) Câu 10 Tập xác định hàm số y = ( x − x + 3) D D = ( −2; +∞ ) ∪ ( −∞; ) −2 C ( 1;3) A x ≠ 1, x ≠ (−∞;1) ∪ ( 3; +∞ ) Câu 11 Tính đạo hàm hàm số y = B ¡ x+3 9x − ( x + 3) ln 32 x − ( x + 3) ln C y ′ = 3x Câu 12 Tính đạo hàm hàm số y = ( − cos 3x ) A y ′ = D + ( x + 3) ln 32 x + ( x + 3) ln D y ′ = 3x B y ′ = A y ' = 6sin x ( − cos x ) B y ' = 6sin x ( cos x − 1) C y ' = 18sin x ( − cos x ) D y ' = 18sin x ( cos 3x − 1) 5 5 500 Câu 13 Giải bất phương trình log ( x + ) > −1000 A x < C x > D −31000 < x < 2 1000 Câu 14 Xét a b hai số thực dương tùy ý Đặt x = ln ( a − ab + b ) , y = 1000 ln a − ln 1000 b Khẳng định khẳng định ? A x < y B x > y C x ≤ y D x ≥ y Câu 15 Khẳng định khẳng định ? A ∫ −2 C B x > −9500 2 f ( x ) dx = −2 ∫ f ( x ) dx B 2 −2 ∫ 2 −2 −2 ∫ f ( x ) dx = −∫  f ( x ) + f ( − x )  dx D Câu 16 Tìm nguyên hàm F ( x ) hàm số f ( x ) = 1000 f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx ∫ f ( x ) dx = ∫  f ( x ) + f ( − x )  dx x A F ( x ) = 103 x + C 3ln10 3x B F ( x ) = 3.10 ln10 Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 C F ( x ) = 1000 x +1 + C x +1 x D F ( x ) = 1000 + C Câu 17 Tính tích phân I = ∫ x ( x − 1) 1000 dx A I = 1002 2003.2 1003002 B I = 21000 Câu 18 Tính tích phân I = ln x ∫ ( x + 1) 1502.21001 501501 C I = 3005.21002 1003002 D I = 2003.21001 501501 dx ln 21000 1000 ln 21000 B + 1000 ln I = − + ln + 21000 + 21000 + 21000 + 21000 ln 21000 1000 ln 21000 C I = D − 1000 ln I = − ln + 21000 + 21000 + 21000 + 21000 Câu 19 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x − x + y = x + 1 1 A B C D A I = − Câu 20 Ký hiệu ( H ) hình phẳng giới hạn đường y = ( x − 1) e x − x , y = 0, x = 2 Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình ( H ) xung quanh trục hoành π ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN THỊ MINH KHAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ (2016 – 2017) MÔN: TOÁN 12 -oOo - Thời gian: 90 phút – Số 50 câu -/// Mã đề thi 132 Họ tên:…………………… Lớp:…………… SBD:…………………………… Câu 1: A P  Câu 2: 1 i   i Tính P  a  b z C P  D P  2 Cho số phức z  a  bi ( a, b   ) thoả mãn   i  z  B P  1 Tìm giá trị nhỏ hàm số f  x   56  25 20 11  5 C f  x    0;1 A f  x    0;1  khoảng  0;1 x 2x  54  25 B f  x    0;1 20 10  5 D f  x    0;1 Câu 3: Xét mặt cầu tiếp xúc với tất cạnh tứ diện có cạnh Tính bán kính mặt cầu 2 A B C D Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai điểm A 1; 2;3 B  1; 5; 4  Đường thẳng   AB cắt mặt phẳng  P  : x  y  z   điểm M Tìm k , biết MA  kMB A k  Câu 5: Câu 6: B k  D k   C k  2 Cho hình phẳng gồm nửa đường tròn đường kính AB  2, hai cạnh BC , DA hình vuông ABCD hai cạnh ED , EC tam giác DCE (như hình vẽ bên) Tính diện tích S mặt tròn xoay tạo thành quay hình phẳng quanh trục đối xứng A S  8  20   B S       C S  6  3 D S        A B D C E y Cho  H  hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y   x đường thẳng y   x (như hình vẽ y   x2 bên) Biết diện tích hình  H  S  a  b , với a , b số hữu tỉ Tính P  a  b A P  12 B P  C P  16 D S  10 Câu 7: 2 O x y  2 x Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để phương trình x  m.2 x  16  có hai nghiệm thuộc khoảng  0;3 A 8;  B  8;10  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C 10;17  D  8;10 Trang 1/6 Mã đề 132 Câu 8: Cho a  b  Hỏi khẳng định khẳng định ? A log C log Câu 9: a  a 2b   a  a a log log a a3  a b a B log  a 2b    log a  a  b  D log a a a a  a b   log a a3  log a b a  a 2b    log a  a  b  1 i z D w  Cho số phức z thoả mãn 1  i  z  z   9i Tìm môđun số phức w  A w  B w  C w  Câu 10: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai điểm A  0;1;1 B 1;3;  Viết phương trình mặt phẳng  P  qua A vuông góc với đường thẳng AB A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D y  z   x 1 y 1 z   mặt 2 1 giao điểm d  P  Tính tổng Câu 11: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng thẳng d : phẳng  P  : x  y  3z   T  abc A T  Kí hiệu H  a; b; c  B T  3 D T  C T     Câu 12: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm M thoả mãn OM   k  j Tìm toạ độ điểm M A M  2;1;0  B M 1;0; 2  C M 1; 2;0  D M  0;1; 2  Câu 13: Tìm tập hợp giá trị thực tham số m để hàm số y  x   mx  đồng biến khoảng  ;   A  ; 1 B  1;1 C  ;1 D 1;   Câu 14: Biết x2  4x 1 a a 4 x  x dx  ln b  c , với a , b , c số nguyên dương, b phân số tối giản Tính S  a  b  c A S  396 B S  198 C S  395 D S  199 Câu 15: Tính đạo hàm hàm số y  x  log  x  1  x A y   ln   x  x  1 ln10 x 2x B y   ln   x  x  1 ln10 x C y   x x 1  2x  x ln  x  1 ln10 D y   x ln  Câu 16: Cho số phức z thoả mãn   i  z  10  5i Hỏi điểm biểu diễn số phức z điểm điểm M , N , P , Q hình bên? A Điểm Q C Điểm P B Điểm M 2x  x x 1 N 3 y M O 4 Q x D Điểm N P TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 2/6 Mã đề 132 Câu 17: Kí hiệu z0 số phức có phần ảo âm phương trình z  z  37  Tìm toạ độ điểm biểu diễn số phức w  iz0 1  A  2;   3      B   ; 2    1  C  2;   3    D   ;2  Câu 18: Cho số phức z   3i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực Phần ảo B Phần thực Phần ảo 3 D Phần thực Phần ảo 3i C Phần thực Phần ảo 3i Câu 19: Biết M  2; 20  , N 1; 7  điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax3  bx  cx  d Tính giá trị hàm số x  3 A y  3  20 B y  3  45 C y  3  30 D y  3  Câu 20: Cho số phức z thoả mãn z  Đặt w  1  2i  z   2i Tìm giá trị nhỏ w A B C D Câu 21: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   sin x A  f  x  dx  cos x  C B  f  x  dx  cos x  C C  f  x  dx   cos x  C D  f  x  dx   cos x  C      Câu 22: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho vectơ u  i  j  k Tìm độ dài vectơ u     A u  B u  49 C u  D u  Câu 23: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Xét mặt phẳng  Q  : mx  y  z  m  , m tham số thực Tìm tất giá trị m để  Q  vuông góc với  P  A m  C m  1 B m  D m  4 y Câu 24: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y   x  x  x B y  x3  x  x C y  x3  x  x x O D y  x  x Câu 25: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x  1   y  3   z    16 Tìm 2 toạ độ tâm I tính bán kính R  S  A I  1;3;  R  B I 1; 3; 2  R  16 C I 1; 3; 2  R  D I  1;3;2  R  16 Câu 26: Tìm a , biết log  a    A a  79 B a  83 C a  66 Câu 27: Cho số phức z   6i Tìm số phức w  i.z  z B w  10  10i C w  10  10i A w  10  10i TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm ...Ths Cao Đình Tới 0986358689 KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : TOÁN; Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN Mã đề thi: 822 x−3 khẳng định sau đúng? x+3 Hàm số đơn điệu R Hàm số đồng biến khoảng (−∞, −3) (3; +∞) Hàm số nghịch biến R \ {3} Hàm số đồng biến R \ {3} Câu Cho hàm số y = A B C D Câu Tìm m bé để hàm số y = x3 + mx2 + 4x + 2016 đồng biến tập xác định? A m = −4 B m = C m = D m = −2 Câu Một chất điểm chuyển động theo qui luật s(t) = −t + 6t Tính thời điểm t (giây) vận tốc v(m/s) chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A t = B t = C t = D t = Câu Hỏi hàm số y = x3 + 3x2 − nghịch biến khoảng nào? A (−2; 0) B (−∞; −2) C (0; +∞) 2x + Câu Đồ thị hàm số y = √ có đường tiệm cận ngang? x2 − 2016 A B C D R D Câu Cho hàm số y = x4 − 2x2 + Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định R B lim y = +∞ lim y = +∞ x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị D Đồ thị hàm số nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu Đồ thị hàm số sau có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2? x−3 x−2 x−2 x+3 A y = B y = C y = D y = x −4 x −4 x +4 x +4 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = −x2 + x − C y = −x3 + 3x − B y = x4 + x2 − D y = x3 + x2 − 1 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x3 − 6x2 + 9x + A yCT = B yCT = C yCT = D yCT = Câu 10 Số điểm cực trị hàm số y = −x4 − x2 + là: A B C D Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x3 − mx2 + (m2 − m + 1)x + đạt cực đại điểm x = A m = B m = C m = D m = Câu 12 Hàm số sau có giá trị nhỏ R? A y = −x3 − x2 + B y = 2x3 − x2 − C y = 2x4 − x2 − √ Câu 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = − 3x đoạn [−1; 1] √ A y = B y = C y = [−1;1] [−1;1] D y = −x3 − x2 + D y = −1 [−1;1] [−1;1] Câu 14 Tìm giá trị m để hàm số y = −x3 − 3x2 + m có giá trị nhỏ đoạn [−1; 1] 0? A m = B m = C m = D m = Câu 15 Cho hàm số f (x) xác định, liên tục khoảng (−∞; 1), (1; +∞) có bảng biến thiên hình −∞ x + y − − +∞ + +∞ +∞ y −∞ −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị saong song với trục hoành? A B C 2x + Khẳng định sau khẳng định đúng? x+1 y = −∞ B lim y = −∞ C lim y = +∞ D Câu 18 Cho hàm số y = A lim x→(−1)− x→(−1)+ x→(−1)+ D lim x→(−1)− y = −∞ Câu 19 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = (x − 1)(x2 + x + 3) với trục hoành? A B C D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 20 Tìm điều kiện m để dường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x4 − x2 bốn điểm phân biệt? 1 1 A − < m < B < m < C m < − D m > 4 4 Câu 21 Cho hàm số y = x − 4x + 4x Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số gốc tọa độ? A y = x C y = −4x B y = 4x a Câu 22 Cho a số thực dương Rút gọn biểu thức P = A P = a2 B P = a−1 √ 3−1 D y = −x √ 3+1 √ √ a 5−3 a4− C P = D P = a Câu 23 Cho a, b hai số thực dương, m số nguyên n số nguyên dương Khẳng định sau khẳng định sai? m √ am n m−n m m+n m n m+n C (a ) = a D a n = n m A a a = a B n = a a √ n √ m Câu 24 Cho − > − , với m, n ∈ Z Khẳng định sau khẳng định đúng? A m > n B m < n C m = n D m ≥ n theo a b C Q = 6a − b D Q = 11a − 5b Câu 25 Đặt a = ln 2, b = ln Hãy biểu diễn Q = ln 21 + ln 14 − ln A Q = 5a + b B Q = 5b + a Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một người đầu tư 200 triệu đồng vào công ty theo thể thức Ths Cao Đình Tới 0986358689 TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 Môn : TOÁN-KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 12/12/2016 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm trang, 50 câu trắc nghiệm) Họ tên: .Lớp: Số báo danh Mã đề thi 896 Câu Tập nghiệm phương trình log(4.3x−1 − 1) = 2x − A {0; 3} C {0; 1} B 0/ Câu Số nghiệm phương trình sau A D {1; 3} + = − log x + log x B C D Câu Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? a+b = log2 a + log2 b A log2 (a + b) = log2 a + log2 b B log2 a+b a+b C log2 = log2 a + log2 b D log2 = 2(log2 a + log2 b) 3 Câu Bảng biến thiên sau hàm số nào? x −∞ −1 − y + 0 +∞ +∞ − + +∞ −3 y −4 −4 A y = x4 + 2x2 − B y = x4 − 2x2 − D y = x4 − 3x2 − C y = − x4 − 3x2 − √ Câu Tập xác định hàm số y = (4 − 3x − x2 ) B R \ {−4; 1} D [−4; 1] A (−4; 1) C (−∞; −4) ∪ (1; +∞) Câu Cho đồ thị hình sau: Hình Hình Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Hình Hình Chỉ câu trả lời A Hình 1; C Tất hình B Hình D Hình 1; sai Câu Giá trị m để phương trình 4x − 2x + = m có nghiệm là: 23 23 23 23 B m > C m < D m ≥ A < m ≤ 4 4 Câu Cho hàm số y = x − 3x + (C) Đường thẳng sau tiếp tuyến (C) có hệ số góc nhỏ A y = −3x B y = −3x + C y = D y = −3x − Câu Tổng nghiệm phương trình 25x − 2(3 − x)5x + 2x − = A B D −9 C Câu 10 Cho đường cong y = x3 − 3x2 Gọi ∆ đường thẳng qua điểm cực đại cực tiểu A ∆ song song với trục hoành C ∆ không qua gốc tọa độ B ∆ qua điểm M(−1; −2) D ∆ qua điểm M(1; −2) Câu 11 Giá trị m để phương trình x2 − 3x − m = có nghiệm là: A m < −1 m > C m < −2 m ≥ Câu 12 hàm số y = A −∞; C m ∈ B −2 < m < D m ≤ −1 m > 1 m x − (m − 1)x2 + 3(m − 2)x + đồng biến (2; +∞) m thuộc tập sau 3 B m ∈ (−∞; −1) √ −2 − −∞; D ; +∞ √ Câu 13 Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), SA = 2a, tam giác SBC có diện tích 2a2 Gọi ϕ góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) Tính góc ϕ biết thể tích khối chóp S.ABC V = 4a3 A ϕ = 450 B ϕ = 900 C ϕ = 300 D ϕ = 600 Câu 14 Cho lăng trụ ABC.A B C có đáy ABC tam giác vuông cân A, AB = a Biết thể tích lăng trụ 4a3 ABC.A B C V = Tính khoảng cách h AB B C 3a 8a a 2a A h = B h = C h = D h = 3 Câu 15 Giá trị nhỏ hàm số y = x − ln(1 − x) đoạn [−2; 0] là: A −4 ln B C − ln D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 16 Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = −2x − x−1 B y = −2x + x−1 C y = 2x + x+1 Câu 17 Gọi M, N giao điểm đường thẳng y = x + đường cong y = D y = −x4 + 2x2 2x + Khi hoành độ trung điểm I x−1 đoạn thẳng MN 5 C D 2 −x2 + 2x + a Câu 18 Cho hàm số y = Để hàm số có giá trị cực tiểu m, giá trị cực đại M thỏa mãn m − M = a x−3 A B − A −1 B −2 Câu 19 Tập xác định hàm số y = A (0; 1) C D C (0; +∞) D [2; +∞) log2 x − là: B (1; +∞) Câu 20 Đồ thị hàm số y = x3 − 3mx + m + tiếp xúc với trục hoành A m = B m = ±1 C m = D m = −1 Câu 21 Cường độ trận động đất M (richer) cho công thức M = log A − log A0 với A biên độ rung chấn tối đa A0 biên độ chuẩn Đầu kỉ 20, trận động đất San Francisco có cường độ 8, độ Richer Trong năm đó, trận động đất khác Nam Mỹ có biên độ mạnh gấp lần Cường độ trận động đất Nam Mỹ A 2, 075 B 11 C 8, D 33, Câu 22 Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng (−1; +∞) A y = ex +2x B y = −x4 − x3 C y = x3 − x2 − 3x D y = ln x 3 √ √ Câu 23 Một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có kích thước a; a 2; a có diện tích A 20πa2 B 16πa2 C 6πa2 D 24πa2 Câu 24 Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 − x + có điểm uốn I(−2; 1) 3 A a = b = − B a = b = 4 3 C a = − b = −1 D a = − b = − Câu 25 Hàm số y = f (x) có bảng biến thiên hình dưới: Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 x −∞ +∞ + y + +∞ y −∞ Khẳng định sau khẳng định đúng? A B C D Hàm số đồng biến khoảng (−∞; 1), (1; +∞) Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 1), (1; +∞) Hàm số đồng biến (−∞; +∞) Hàm số Ths Cao Đình Tới 0986358689 KIỂM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 855 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu Tìm tập nghiệm S bất phương trình A S = [2; 3] log2 (x − 1) ≤ B S = (1; 3] C S = (1; 3) D S = (1; +∞) Câu Tìm tập xác định D hàm số y = x2 − 3x + A D = (1; 2) C D = (−∞; 1] ∪ [2; +∞) B D = [1; 2] D D = (−∞; 1) ∪ (2; +∞) Câu Nếu độ dài cạnh hình lập phương gấp lên k lần, với k ∈ R∗ , thể tích gấp lên lần? k3 A k2 lần B k lần C k3 lần D lần Câu Giá trị nhỏ hàm số y = ex đoạn [−1; 1] A B C D e e Câu Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy a, góc mặt bên đáy 450 Thể tích V khối chóp a3 a3 A V = B V = C V = 2a3 D V = a3 Câu Hỏi hàm số y = −16x4 + x − nghịch biến khoảng nào? 1 A ; +∞ B −∞; C (0; +∞) D (−∞; 0) 4 Câu Cho hình√chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA = a Hãy tính thể tích V khối chóp S.ABCD √ √ √ √ 3a 3a 3a A B 3a C D Câu Tìm x biết log3 x = log3 a + log3 b A x = a3 b7 B x = a4 b7 C x = a4 b6 D x = a3 b6 2x + Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? x−1 Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đường thẳng x = − Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang đường thẳng y = Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ −1 Hàm số nghịch biến khoảng xác định Câu Cho hàm số y = A B C D Câu 10 Cho hàm số y = x3 − 3x Giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số là: A −1 B −1 1 Câu 11 Hàm số y = x4 − x2 có cực trị? A B C −2 D −2 C D 1 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 12 Tìm tập xác định D hàm số y = log2 (2 − x) A D = (2; +∞) B D = (−∞; −2] C D = (−∞; 2] D D = (−∞; 2) C x = D x = Câu 13 Giải phương trình log3 (x − 1) = A x = 10 B x = Câu 14 Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; nội tiếp mặt cầu Tính diện tích mặt cầu √ √ 29 B 29 29π C A 29π π D 29π Câu 15 Tìm số nghiệm phương trình e2x + = e4x A B C D A m > B m ≥ C m < D m ≤ √ Câu 16 Cho hình chóp S.ABC √ có đáy tam giác ABC vuông B, AB = 2a, BC = a 2, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA = a Tính diện tích Smc mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC 11 A Smc = 11πa2 B Smc = 22πa2 C Smc = 16πa2 D Smc = πa Câu 17 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x3 + 3x2 + mx − cực trị Câu 18 Cho hình chóp S.ABC tích V Gọi M, N, P trung điểm cạnh BC,CA, AB Thể tích khối chóp S.MNP V V B C V D V A 3 1 Câu 19 Giá trị lớn hàm số y = x − đoạn ; là: x C D A B x+2 Câu 20 Cho hàm số y = Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? x−2 A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2, tiệm cận ngang đường thẳng y = B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2, tiệm cận ngang đường thẳng y = −2 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đường thẳng x = 1, tiệm cận ngang đường thẳng y = D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đường thẳng x = −2, tiệm cận ngang đường thẳng y = π Câu 21 Cho x ∈ 0; Tính giá trị biểu thức A = log tan x + log cot x A A = log (tan x + cot x) B A = C A = D A = −1 Câu 22 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Hai khối lăng trụ có diện tích đáy chiều cao tương ứng tích Hai khối chóp có diện tích đáy chiều cao tương ứng tích Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần tích Hai khối lập phương có diện tích toàn phần tích Câu 23 Tính giá trị biểu thức A = log8 12 − log8 15 + log8 20 A B C D Câu 24 Cho ba điểm A, B,C thuộc mặt cầu ACB = 900 Khẳng định sau khẳng định sai? Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 A B C D Luôn có đường tròn nằm mặt cầu cho đường tròn ngoại SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) KỲ THI HỌC KỲ LỚP 12 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Ths Cao Đình Tới 0986358689 KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : TOÁN; Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN Mã đề thi: 822 x−3 khẳng định sau đúng? x+3 Hàm số đơn điệu R Hàm số đồng biến khoảng (−∞, −3) (3; +∞) Hàm số nghịch biến R \ {3} Hàm số đồng biến R \ {3} Câu Cho hàm số y = A B C D Câu Tìm m bé để hàm số y = x3 + mx2 + 4x + 2016 đồng biến tập xác định? A m = −4 B m = C m = D m = −2 Câu Một chất điểm chuyển động theo qui luật s(t) = −t + 6t Tính thời điểm t (giây) vận tốc v(m/s) chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A t = B t = C t = D t = Câu Hỏi hàm số y = x3 + 3x2 − nghịch biến khoảng nào? A (−2; 0) B (−∞; −2) C (0; +∞) 2x + Câu Đồ thị hàm số y = √ có đường tiệm cận ngang? x2 − 2016 A B C D R D Câu Cho hàm số y = x4 − 2x2 + Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định R B lim y = +∞ lim y = +∞ x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị D Đồ thị hàm số nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu Đồ thị hàm số sau có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2? x−3 x−2 x−2 x+3 A y = B y = C y = D y = x −4 x −4 x +4 x +4 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = −x2 + x − C y = −x3 + 3x − B y = x4 + x2 − D y = x3 + x2 − 1 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x3 − 6x2 + 9x + A yCT = B yCT = C yCT = D yCT = Câu 10 Số điểm cực trị hàm số y = −x4 − x2 + là: A B C D Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x3 − mx2 + (m2 − m + 1)x + đạt cực đại điểm x = A m = B m = C m = D m = Câu 12 Hàm số sau có giá trị nhỏ R? A y = −x3 − x2 + B y = 2x3 − x2 − C y = 2x4 − x2 − √ Câu 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = − 3x đoạn [−1; 1] √ A y = B y = C y = [−1;1] [−1;1] D y = −x3 − x2 + D y = −1 [−1;1] [−1;1] Câu 14 Tìm giá trị m để hàm số y = −x3 − 3x2 + m có giá trị nhỏ đoạn [−1; 1] 0? A m = B m = C m = D m = Câu 15 Cho hàm số f (x) xác định, liên tục khoảng (−∞; 1), (1; +∞) có bảng biến thiên hình −∞ x + y − − +∞ + +∞ +∞ y −∞ −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị saong song với trục hoành? A B C 2x + Khẳng định sau khẳng định đúng? x+1 y = −∞ B lim y = −∞ C lim y = +∞ D Câu 18 Cho hàm số y = A lim x→(−1)− x→(−1)+ x→(−1)+ D lim x→(−1)− y = −∞ Câu 19 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = (x − 1)(x2 + x + 3) với trục hoành? A B C D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 20 Tìm điều kiện m để dường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x4 − x2 bốn điểm phân biệt? 1 1 A − < m < B < m < C m < − D m > 4 4 Câu 21 Cho hàm số y = x − 4x + 4x Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số gốc tọa độ? A y = x C y = −4x B y = 4x a Câu 22 Cho a số thực dương Rút gọn biểu thức P = A P = a2 B P = a−1 √ 3−1 D y = −x √ 3+1 √ √ a 5−3 a4− C P = D P = a Câu 23 Cho a, b hai số thực dương, m số nguyên n số nguyên dương Khẳng định sau khẳng định sai? m √ am n m−n m m+n m n m+n C (a ) = a D a n = n m A a a = a B n = a a √ n √ m Câu 24 Cho − > − , với m, n ∈ Z Khẳng định sau khẳng định đúng? A m > n B m < n C m = n D m ≥ n theo a b C Q = 6a − b D Q = 11a − 5b Câu 25 Đặt a = ln 2, b = ln Hãy biểu diễn Q = ln 21 + ln 14 − ln A Q = 5a + b B Q = 5b + a Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một người đầu tư 200 ... dương a , b , c khác Đồ thị hàm số y  a x , y  log b x , y  log c x cho hình vẽ bên Mệnh đề mệnh đề đúng? A b  c  a B c  a  b C b  a  c D c  b  a TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm...  ln x  cos x   C TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập Trang 4/6 Mã đề 132 Câu 35: Cho hàm số y  f  x  xác định  0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thi n: x  y y  ... cận ngang đồ thị hàm số cho B Đường thẳng y  1 đường tiệm ngang đồ thị hàm số cho C Đường thẳng x  đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số cho D Đường thẳng x  đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng - TOANMATH.com, Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Câu 5: Cho một hình phẳng gồm nửa đường tròn đường kính AB  2, - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng - TOANMATH.com

u.

5: Cho một hình phẳng gồm nửa đường tròn đường kính AB  2, Xem tại trang 1 của tài liệu.
N , P, Qở hình bên? - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng - TOANMATH.com

h.

ình bên? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 24: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng - TOANMATH.com

u.

24: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 30: Cho hàm số  xác định trên \ 1;3 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên:  - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng - TOANMATH.com

u.

30: Cho hàm số  xác định trên \ 1;3 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 29: Cho hình lãng trụ tam giác ABC ABC.  có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2 a, hình chiếu của - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng - TOANMATH.com

u.

29: Cho hình lãng trụ tam giác ABC ABC.  có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2 a, hình chiếu của Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 35: Cho hàm số  xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên: - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng - TOANMATH.com

u.

35: Cho hàm số  xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 45: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đường cong x 2  x3 và đường thẳng - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng - TOANMATH.com

u.

45: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đường cong x 2  x3 và đường thẳng Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan