0

Công nghệ CIP trong nhà máy bia, NGK

17 1,218 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:03

Công nghệ C.I.P nhà máy bia, NGK • 17:16 28/06/2013 • ứng dụng công nghệ C.I.P nhà máy bia, NGK Phần 1: Nhà máy Bia 1.1 Các cặn bẩn nhà máy bia Cặn nguồn nước sử dụng chưa làm mềm trình sử dụng cặn muối kết tủa CaCO3, MgCO3,… Gỉ sét bề mặt lim loại tác động với môi trường số hóa chất có tính Oxy hóa mạnh quy trình công nghệ… tạo thành hydrat số oxyt sắt Fe2O3, FeO… ( FexOy) Chất bẩn cặn đường, tinh bột ( hydratcarbon ) sinh từ malt, gạo …Chất bẩn protein, tamin… lạo chất bẩn sinh từ malt, gạo, hoa hup lông, men chết sinh chất bẩn hữu chủ yếu Đá bia thành phần chủ yếu canxy oxalat + men chết tích tụ ngày cành nhiều theo thời gian tank lên men, tank chứa men Các chất béo, chất dầu mỡ… sinh trình sản xuất bia chất bẩn nguy hiểm khó tẩy rửa không nhiều chất bẩn khác không loại bỏ ảnh hưởng không tốt tới chất lượng sản phẩm lớn 1.2 Cơ chế hoạt động loại hóa chất dùng trình CIP nhà máy bia - Thành phần có hóa chất dùng vệ sinh là: + Chất hoạt động bề mặt bao gồm gốc anion, cation,hợp chất không ion… + Các hóa chất mang tính kiềm tính acid + Các thành phần hóa chất có tính chất ức chế ăn mòn kim loại + Các thành phần ức chế tạo bọt trình CIP + Các thành phần tạo phức làm mềm ổn định nguồn nước cấp CIP - Cơ chế hoạt động + Các chất hoạt động bề mặt có khả làm giảm sức căng bề mặt chất bẩn nhờ bề mặt chất bẩn dể bị thấm nước nên trình tẩy rửa hiệu + Các chất mang tính kiềm acid sử dụng nhiều thực tế cho thấy môi trường PH từ – khả phân hủy protein thấp việc thay đổi môi trường PH trình CIP để đạt hiệu tối ưu sử dụng hóa chất mang tính kiềm PH phương pháp ưu việt + Các thành phần ức chế khác làm cho khả hoạt hóa hóa chất không bị giảm trình CIP, thành phần ức chế để bảo vệ thiết bị … thành phần thiếu CIP để tăng hiệu làm việc bảo vệ thiết bị Phần 2: Công nghệ CIP nhà máy bia 2.1 Phân loại tính chất Do tác động khác loại hóa chất loại chất bẩn khác nên lựa chọn loại hóa chất nào, trường hợp để mang lại hiệu cao trình CIP điều quan trọng Ở bảng sau phần tương đối khả hóa chất làm việc hiệu chất bẩn Bảng 1: Phân loại tính chất hóa học chất bẩn Tính chất Kiềm Protein x Muối khoáng Carbon hydrat Acid Oxy hóa Bề mặt Tạo phức x x x x Chất béo, dầu mỡ x x Chú ý: ( x ) thể khả làm việc tốt hóa chất trường hợp, nhiên thành phần chất bẩn đa dạng nên hóa chất dùng trình CIP có nhiều thành phần tính chất khác làm tăng hiệu trình CIP rút ngắn thời gian tiết kiệm nguyên liệu.2.2 Hóa chất dùng hệ CIP * Acid Trimeta HC + Tính chất sản phẩm: Là hóa chất tẩy rửa, vệ sinh có tính acid, sử dụng quy trình vệ sinh cho tank lên men tank chứa bia điều kiện CO2 ( không cần bơm đuổi CO2 trước vệ sinh) - Phù hợp tẩy rửa nghành thực phẩm - Hóa chất vệ sinh dạng lỏng, có tính acid, sử dụng cho vệ sinh tank lên men tank bảo quản bia - Thích hợp cho hệ thống CIP môi trường có CO2 - Dễ xác định nồng độ theo phương pháp phân tích phong thí nghiệm theo độ dẫn điện - Phù hợp sử dụng cho loại vật liệu khác , không ăn mòn vật liệu - Có thể sử dụng kết hợp với dung dịch khử trùng Oxonia Active để rút ngắn thời gian vệ sinh khử trùng bước tẩy rửa - An toàn cho thiết bị, môi trường người sử dụng - Có tính chống khuẩn men dại phát triển thân bồn CIP chứa dung địch dự trử dung dịch Trimeta HC bồn CIP thời gian dài mà không bị nhiễm khuẫn + Sử dụng: Trimeta HC sử dụng quy trình tẩy rửa pha acid cho tank lên men, tank bảo quản bia tiến hành đuổi CO2 trước vệ sinh Dung dịch vệ sinh thu hồi bồn CIP, nồng độ kiểm soát thông qua độ dẫn điện (mS/cm) Bảng 2: Độ điện dẫn tương ứng nồng độ Acid trimeta HC Nồng độ Trimeta HC Độ dẫn điện tương ứng 1.0% 6.87mS/cm 1.5% 8.9mS/cm 2.0% 10.6mS/cm 3.0% 13.8mS/cm - Thời gian lưu dung dịch Trimeta bồn CIP sau khoảng đến 10 lần CIP nên thay dung dịch dung dịch bị nhiễm bẩn từ lần CIP thu hồi trước * Oxonia Active + Tính chất sản phẩm:Là chất khử trùng acid peracetic sử dụng cuối công đoạn vệ sinh thiết bị nghành chế biến thực phẩm - Dạng lỏng dể xác định nồng độ theo phương pháp phòng thí nghiệm dùng giấy thử Merkoquant 0-50 ppm để kiểm tra nhanh nồng độ peracetic acid bổ sung cho đủ nồng độ trình sử dụng - Có khả khử trùng cao, diệt khuẩn rộng điều kiện nhiệt độ thấp, khoảng pH hoạt động rộng, không tạo bọt, không thiết phải tráng rửa lại thiết bị sau trùng - Thích hợp cho hệ thống CIP, không ăn mòn vật liệu - An toàn cho thiết bị, môi trường người sử dụng - Oxonia Active xem chất phụ gia thứ cấp thực phẩm + Sử dụng: Có thể sử dụng theo hình thức không thu hồi, dùng lần xả bỏ tận dụng cho công tác vệ sinh thiết bị khác theo hình thức thu hồi, bổ sung nồng độ xà tái sử dụng - Nồng độ sử dụng theo hình thức dùng lần bỏ : 0.2% - Nồng độ sử dụng theo hình thức thu hồi là: 0.4÷-0.5% - Nhiệt độ sử dụng tốt nhiệt độ thường nhiên vài trường hợp gia nhiệt không 450C - không cần thiết phải tráng rửa lại sau khử trùng - Nồng độ Oxonia bồn CIP phải trì mức 0.4÷-0.5% để đảm bảo độ hiệu dụng đạt 0.2% tất khu vực chu trình CIP - Sau lần CIP cần kiểm tra nồng độ hao hụt để bổ sung để đảm bảo hiệu cao trình CIP * Caustic 32%: + Tính chất sản phẩm - Dạng lỏng, dễ xác định nồng độ theo phương pháp phòng thí nghiệm - Dể dàng pha, bổ sung nồng độ theo yêu cầu hệ CIP - Phù hợp sử dụng cho loại vật liệu khác , không ăn mòn vật liệu - An toàn cho thiết bị, môi trường người sử dụng - Có tính chống khuẩn men dại phát triển thân bồn CIP chứa dung địch dự trữ dung dịch soude bồn CIP thời gian dài mà không bị nhiễm khuẩn - Khả tẩy rửa cao điều kiện nhiệt độ cao nồng độ khả tẩy rửa lớn hơn, khả hiển thị qua số mS - Khoảng PH hoạt động rộng +Sử dụng: Cần phải tiến hành đuổi hết CO2 trước vệ sinh Dung dịch vệ sinh thu hồi bồn CIP, nồng độ kiểm soát thông qua độ dẫn điện (mS/cm) Bảng 3: Độ điện dẫn tương ứng nồng độ Caustic Nồng độ Soude Độ dẫn điện tương ứng 1.0% 40ms/cm 1.5% 70ms/cm 2.0% 90ms/cm 3.0% 130ms/cm - Sau lần CIP cần kiểm tra nồng độ hao hụt để bổ sung để đảm bảo hiệu cao trình CIP - Thời gian lưu dung dịch Soude bồn CIP sau khoảng đến 10 lần CIP nên thay dung dịch dung dịch cũ bị nhiễm bẩn từ lần CIP thu hồi trước Khi sử dụng xút để tẩy rửa cần lưu ý: xút bị trung hòa lượng CO2 lại tank trình CIP xút tác dụng với CO2 theo phương trình phản ứng sau: NaOH + CO2 > Na2CO3 + NaHCO3 +H2O Phản ứng xảy mạnh tank có chứa lượng lớn CO2 đặc biệt tính chất trình CIP dùng áp lực cầu phun mưa dẫn đến bề mặt tiếp xúc NaOH CO2 tank lên đáng kể, thời gian ngắn hoạt tính xút bị giảm mạnh đến mức không tác dụng nhiều trình CIP nồng độ xút bị giảm mạnh, mà trình gây tượng móp tank lượng CO2 bị giảm mạnh làm áp suất tank giảm xuống gây tượng chênh lệch áp suất với môi trường làm hỏng thiết bị điều trình CIP dùng xút phải đuổi hết CO2 tank trước CIP đồng thời phải bổ sung thêm nồng độ xút qúa trình tuần hoàn dựa dấu hiệu giảm dần nồng độ ms để đảm bảo trình CIP đảm bảo hiệu cao 2.3 Công nghệ CIP nhà máy bia Vệ sinh CIP bao gồm hai công đoạn làm khử trùng, hai công đoạn thiếu quy trình công nghệ CIP Nếu thiết bị làm mà không khử trùng vi khuẩn tồn tiếp tục phát triển nhanh chóng thời gian ngắn, vi khuẩn vào sản phẩm trình lên men số công đoạn khác vào sản phẩm làm biến đổi sản phẩm ngược lại khử trùng mà không làm hoàn toàn ý nghĩa vi khuẩn bị giết bề mặt cặn bẩn số lượng khổng lồ vi khuẩn tồn bề mặt chất bẩn phát triển trở lại nhanh chóng Trong nhà máy Bia, trình CIP phân làm hai loại: CIP lạnh CIP nóng - CIP lạnh: Nước thường > Caustic lạnh >Nước thường >Acid lạnh > Nước thường >Oxonia - CIP nóng: Nước nóng >Caustic nóng >Nước nóng > Nước thường > Acid thường > Nước thường > Nước nóng Bước Oxonia công nghệ CIP lạnh chạy công nghệ CIP máy giải nhiệt dịch nhà nấu, hệ thống tank lên men, chứa men, thành phẩm đường ống thu hồi men Ở công nghệ CIP nóng không dùng hóa chất Oxonia Cũng tùy vào đối tượng mà có số bước công nghệ bị giảm bớt cho phù hợp thực tế Ví dụ hệ thống tank lên men: Mỗi tank lên men có chương trình CIP: - Chương trình C.I.P 1: CIP sử dụng Acid + Chất khử trùng - Chương trình C.I.P 2: CIP sử dụng Caustic + Chất khử trùng - Chương trình C.I.P 3: CIP sử dụng Caustic + Acid + Chất khử trùng - Chương trình vệ sinh tank lên men Caustic + Acid + Oxonia - Chương trình vệ sinh CIP định kỳ tank lên men gồm 18 bước lập công thức (recipe) Thứ tự là: 1- start 2- CIP tank… 3- cold water drain 4- caustic pulse 5- caustic circulation 6water pluse caustic 7- water caustic 8- cold water drain 9- acid pulse 10- acid circulation 11water pluse acid 12- water acid 13- cold water drain 14- fresh water 15- oxonia pulse 16oxonia circulation 17- cip end 18- end Phần 3: Kết luận Hiện Việt Nam có khoảng 100 nhà máy bia lớn nhỏ nhà nước tư nhân chưa kể đến phân xưởng sản với quy mô nhỏ bia nhà hàng, bia gia đình Nhưng số 100 nhà máy số nhà máy thuộc tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội (HABECO) có mức độ tự động hóa sản xuất tương đối cao nhà máy địa phương trực thuộc tỉnh mức độ tự động hóa thấp Nên việc vệ sinh công nghiệp không trọng nhiều, tất làm thủ công mà không qua thiết bị giám sát hay điều khiển tiên tiến giới Các chương trình CIP tự động hoàn toàn nhà máy bia: CIP máy nghiền malt ướt - Variomill, Powermill, Starmill, CIP nồi cháo(nồi gạo) CIP nồi đường hóa (nồi malt) CIP nồi lọc bã (Lauter Tun) CIP thùng trung gian (Holding Vessel) CIP nồi sôi hoa (Wortkettle) CIP nồi (thùng) lắng xoáy – Whirlpool CIP máy lạnh nhanh dịch đường đường ống cấp dịch CIP đường ống nhà nấu từ nồi gạo - nồi malt - nồi lọc - nồi trung gian CIP đường ống nồi trung gian - nồi sôi hoa - nồi lắng xoáy CIP tank chứa nước nóng, nước lạnh, nước thường CIP đường ống cấp men giống CIP đường ống bia lọc CIP đường ống bia chiết CIP đường ống thu hồi men CIP tank chứa men giống CIP tank lên men CIP tank chứa bia thành phẩm sau lọc CIP hệ lọc ống CIP hệ lọc đĩa CIP máy chiết Và có chương trình CIP khác tùy thuộc vào đặc điểm riêng nhà máy bia (Theo LV Ths.NguyenTrongHuy) http://www.nhamaybia.vn/application/chi-tiet/nha-may-bia-ung-dung-cong-nghe-cip-trong-nha-maybia-nuoc-giai-khat Nghiên cứu ứng dụng công nghệ C.I.P nhà máy bia, NGK Gửi trả lời viết • Bạn xem trang / trang Nghiên cứu ứng dụng công nghệ C.I.P nhà máy bia, NGK gửi HuyNT » Chủ nhật 19/09/10 15:20 Phần 1: Nhà máy Bia 1.1 Các cặn bẩn nhà máy bia Cặn nguồn nước sử dụng chưa làm mềm trình sử dụng cặn muối kết tủa CaCO3, MgCO3,… Gỉ sét bề mặt lim loại tác động với môi trường số hóa chất có tính Oxy hóa mạnh quy trình công nghệ… tạo thành hydrat số oxyt sắt Fe2O3, FeO…( FexOy) Chất bẩn cặn đường, tinh bột ( hydratcarbon ) sinh từ malt, gạo … Chất bẩn protein, tamin… lạo chất bẩn sinh từ malt, gạo, hoa hup lông, men chết sinh chất bẩn hữu chủ yếu Đá bia thành phần chủ yếu canxy oxalat + men chết tích tụ ngày cành nhiều theo thời gian tank lên men, tank chứa men Các chất béo, chất dầu mỡ… sinh trình sản xuất bia chất bẩn nguy hiểm khó tẩy rửa không nhiều chất bẩn khác không loại bỏ ảnh hưởng không tốt tới chất lượng sản phẩm lớn 1.2 Cơ chế hoạt động loại hóa chất dùng trình CIP - Thành phần có hóa chất dùng vệ sinh là: + Chất hoạt động bề mặt bao gồm gốc anion, cation,hợp chất không ion… + Các hóa chất mang tính kiềm tính acid + Các thành phần hóa chất có tính chất ức chế ăn mòn kim loại + Các thành phần ức chế tạo bọt trình CIP + Các thành phần tạo phức làm mềm ổn định nguồn nước cấp CIP - Cơ chế hoạt động + Các chất hoạt động bề mặt có khả làm giảm sức căng bề mặt chất bẩn nhờ bề mặt chất bẩn dể bị thấm nước nên trình tẩy rửa hiệu + Các chất mang tính kiềm acid sử dụng nhiều thực tế cho thấy môi trường PH từ – khả phân hủy protein thấp việc thay đổi môi trường PH trình CIP để đạt hiệu tối ưu sử dụng hóa chất mang tính kiềm PH phương pháp ưu việt + Các thành phần ức chế khác làm cho khả hoạt hóa hóa chất không bị giảm trình CIP, thành phần ức chế để bảo vệ thiết bị … thành phần thiếu CIP để tăng hiệu làm việc bảo vệ thiết bị Next > Phần 2: Công nghệ CIP nhà máy bia Sửa lần cuối HuyNT vào ngày Chủ nhật 19/09/10 16:06 với lần sửa tổng số Website: http://a2s.vn Email: huynt@a2s.vn Tel.: 0912554433 HuyNT Bài viết: 174 Ngày tham gia: Chủ nhật 19/09/10 15:18 Đến từ: Hanoi - Vietnam • • Đầu trang Re: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ C.I.P nhà máy bia gửi HuyNT » Chủ nhật 19/09/10 15:32 Phần 2: Công nghệ CIP nhà máy bia 2.1 Phân loại tính chất Do tác động khác loại hóa chất loại chất bẩn khác nên lựa chọn loại hóa chất nào, trường hợp để mang lại hiệu cao trình CIP điều quan trọng Ở bảng sau phần tương đối khả hóa chất làm việc hiệu chất bẩn Bảng 1: Phân loại tính chất hóa học chất bẩn Tính chất Kiềm Acid Oxy hóa -Bề mặt Tạo phức Protein -x - -x Muối khoáng x Carbon hydrat -x x Chất béo, dầu mỡ -x x Chú ý: ( x ) thể khả làm việc tốt hóa chất trường hợp, nhiên thành phần chất bẩn đa dạng nên hóa chất dùng trình CIP có nhiều thành phần tính chất khác làm tăng hiệu trình CIP rút ngắn thời gian tiết kiệm nguyên liệu.2.2 Hóa chất dùng hệ CIP * Acid Trimeta HC + Tính chất sản phẩm: Là hóa chất tẩy rửa, vệ sinh có tính acid, sử dụng quy trình vệ sinh cho tank lên men tank chứa bia điều kiện CO2 ( không cần bơm đuổi CO2 trước vệ sinh ) - Phù hợp tẩy rửa nghành thực phẩm - Hóa chất vệ sinh dạng lỏng, có tính acid, sử dụng cho vệ sinh tank lên men tank bảo quản bia - Thích hợp cho hệ thống CIP môi trường có CO2 - Dễ xác định nồng độ theo phương pháp phân tích phong thí nghiệm theo độ dẫn điện - Phù hợp sử dụng cho loại vật liệu khác , không ăn mòn vật liệu - Có thể sử dụng kết hợp với dung dịch khử trùng Oxonia Active để rút ngắn thời gian vệ sinh khử trùng bước tẩy rửa - An toàn cho thiết bị, môi trường người sử dụng - Có tính chống khuẩn men dại phát triển thân bồn CIP chứa dung địch dự trử dung dịch Trimeta HC bồn CIP thời gian dài mà không bị nhiễm khuẫn + Sử dụng: Trimeta HC sử dụng quy trình tẩy rửa pha acid cho tank lên men, tank bảo quản bia tiến hành đuổi CO2 trước vệ sinh Dung dịch vệ sinh thu hồi bồn CIP, nồng độ kiểm soát thông qua độ dẫn điện (mS/cm) Bảng 2: Độ điện dẫn tương ứng nồng độ Acid trimeta HC Nồng độ Trimeta HC |Độ dẫn điện tương ứng 1.0% -6.87mS/cm 1.5% -8.9mS/cm 2.0% 10.6mS/cm 3.0% 13.8mS/cm - Thời gian lưu dung dịch Trimeta bồn CIP sau khoảng đến 10 lần CIP nên thay dung dịch dung dịch bị nhiễm bẩn từ lần CIP thu hồi trước * Oxonia Active + Tính chất sản phẩm:Là chất khử trùng acid peracetic sử dụng cuối công đoạn vệ sinh thiết bị nghành chế biến thực phẩm - Dạng lỏng dể xác định nồng độ theo phương pháp phòng thí nghiệm dùng giấy thử Merkoquant 050 ppm để kiểm tra nhanh nồng độ peracetic acid bổ sung cho đủ nồng độ trình sử dụng - Có khả khử trùng cao, diệt khuẩn rộng điều kiện nhiệt độ thấp, khoảng PH hoạt động rộng, không tạo bọt, không thiết phải tráng rửa lại thiết bị sau trùng - Thích hợp cho hệ thống CIP, không ăn mòn vật liệu - An toàn cho thiết bị, môi trường người sử dụng - Oxonia Active xem chất phụ gia thứ cấp thực phẩm + Sử dụng: Có thể sử dụng theo hình thức không thu hồi, dùng lần xả bỏ tận dụng cho công tác vệ sinh thiết bị khác theo hình thức thu hồi, bổ sung nồng độ xà tái sử dụng - Nồng độ sử dụng theo hình thức dùng lần bỏ : 0.2% - Nồng độ sử dụng theo hình thức thu hồi là: 0.4÷-0.5% - Nhiệt độ sử dụng tốt nhiệt độ thường nhiên vài trường hợp gia nhiệt không 450C - không cần thiết phải tráng rửa lại sau khử trùng - Nồng độ Oxonia bồn CIP phải trì mức 0.4÷-0.5% để đảm bảo độ hiệu dụng đạt 0.2% tất khu vực chu trình CIP - Sau lần CIP cần kiểm tra nồng độ hao hụt để bổ sung để đảm bảo hiệu cao trình CIP * Caustic 32%: + Tính chất sản phẩm - Dạng lỏng, dễ xác định nồng độ theo phương pháp phòng thí nghiệm - Dể dàng pha, bổ sung nồng độ theo yêu cầu hệ CIP - Phù hợp sử dụng cho loại vật liệu khác , không ăn mòn vật liệu - An toàn cho thiết bị, môi trường người sử dụng - Có tính chống khuẩn men dại phát triển thân bồn CIP chứa dung địch dự trữ dung dịch soude bồn CIP thời gian dài mà không bị nhiễm khuẩn - Khả tẩy rửa cao điều kiện nhiệt độ cao nồng độ khả tẩy rửa lớn hơn, khả hiển thị qua số mS - Khoảng PH hoạt động rộng +Sử dụng: Cần phải tiến hành đuổi hết CO2 trước vệ sinh Dung dịch vệ sinh thu hồi bồn CIP, nồng độ kiểm soát thông qua độ dẫn điện (mS/cm) Bảng 3: Độ điện dẫn tương ứng nồng độ Caustic Nồng độ Soude Độ dẫn điện tương ứng 1.0% -40ms/cm 1.5% -70ms/cm 2.0% -90ms/cm 3.0% -130ms/cm - Sau lần CIP cần kiểm tra nồng độ hao hụt để bổ sung để đảm bảo hiệu cao trình CIP - Thời gian lưu dung dịch Soude bồn CIP sau khoảng đến 10 lần CIP nên thay dung dịch dung dịch cũ bị nhiễm bẩn từ lần CIP thu hồi trước Khi sử dụng xút để tẩy rửa cần lưu ý: xút bị trung hòa lượng CO2 lại tank trình CIP xút tác dụng với CO2 theo phương trình phản ứng sau: NaOH + CO2 > Na2CO3 + NaHCO3 +H2O Phản ứng xảy mạnh tank có chứa lượng lớn CO2 đặc biệt tính chất trình CIP dùng áp lực cầu phun mưa dẫn đến bề mặt tiếp xúc NaOH CO2 tank lên đáng kể, thời gian ngắn hoạt tính xút bị giảm mạnh đến mức không tác dụng nhiều trình CIP nồng độ xút bị giảm mạnh, mà trình gây tượng móp tank lượng CO2 bị giảm mạnh làm áp suất tank giảm xuống gây tượng chênh lệch áp suất với môi trường làm hỏng thiết bị điều trình CIP dùng xút phải đuổi hết CO2 tank trước CIP đồng thời phải bổ sung thêm nồng độ xút qúa trình tuần hoàn dựa dấu hiệu giảm dần nồng độ ms để đảm bảo trình CIP đảm bảo hiệu cao Next -> 2.3 Công nghệ CIP nhà máy bia Website: http://a2s.vn Email: huynt@a2s.vn Tel.: 0912554433 HuyNT Bài viết: 174 Ngày tham gia: Chủ nhật 19/09/10 15:18 Đến từ: Hanoi - Vietnam • • Đầu trang Re: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ C.I.P nhà máy bia gửi HuyNT » Chủ nhật 19/09/10 15:40 2.3 Công nghệ CIP nhà máy bia Vệ sinh CIP bao gồm hai công đoạn làm khử trùng, hai công đoạn thiếu quy trình công nghệ CIP Nếu thiết bị làm mà không khử trùng vi khuẩn tồn tiếp tục phát triển nhanh chóng thời gian ngắn, vi khuẩn vào sản phẩm trình lên men số công đoạn khác vào sản phẩm làm biến đổi sản phẩm ngược lại khử trùng mà không làm hoàn toàn ý nghĩa vi khuẩn bị giết bề mặt cặn bẩn số lượng khổng lồ vi khuẩn tồn bề mặt chất bẩn phát triển trở lại nhanh chóng Trong nhà máy Bia, trình CIP phân làm hai loại: CIP lạnh CIP nóng - CIP lạnh: Nước thường > Caustic lạnh >Nước thường >Acid lạnh > Nước thường >Oxonia - CIP nóng: Nước nóng >Caustic nóng >Nước nóng > Nước thường > Acid thường > Nước thường > Nước nóng Bước Oxonia công nghệ CIP lạnh chạy công nghệ CIP máy giải nhiệt dịch nhà nấu, hệ thống tank lên men, chứa men, thành phẩm đường ống thu hồi men Ở công nghệ CIP nóng không dùng hóa chất Oxonia Cũng tùy vào đối tượng mà có số bước công nghệ bị giảm bớt cho phù hợp thực tế Ví dụ hệ thống tank lên men: Mỗi tank lên men có chương trình CIP: - Chương trình 1: CIP sử dụng Acid + Chất khử trùng - Chương trình 2: CIP sử dụng Caustic + Chất khử trùng - Chương trình 3: CIP sử dụng Caustic + Acid + Chất khử trùng Chương trình vệ sinh tank lên men Caustic + Acid + Oxonia Chương trình vệ sinh CIP định kỳ tank lên men gồm 18 bước lập công thức (recipe) Thứ tự là: 1- start 2- CIP tank… 3- cold water drain 4- caustic pulse 5- caustic circulation 6- water pluse caustic 7- water caustic 8- cold water drain 9- acid pulse 10- acid circulation 11- water pluse acid 12water acid 13- cold water drain 14- fresh water 15- oxonia pulse 16- oxonia circulation 17- cip end 18end Phần 3: Kết luận Hiện Việt Nam có khoảng 100 nhà máy bia lớn nhỏ nhà nước tư nhân chưa kể đến phân xưởng sản với quy mô nhỏ bia nhà hàng, bia gia đình Nhưng số 100 nhà máy số nhà máy thuộc tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội (HABECO) có mức độ tự động hóa sản xuất tương đối cao nhà máy địa phương trực thuộc tỉnh mức độ tự động hóa thấp Nên việc vệ sinh công nghiệp không trọng nhiều, tất làm thủ công mà không qua thiết bị giám sát hay điều khiển tiên tiến giới -Nguyễn Trọng Huy Website: http://a2s.vn Email: huynt@a2s.vn Tel.: 0912554433 HuyNT Bài viết: 174 Ngày tham gia: Chủ nhật 19/09/10 15:18 Đến từ: Hanoi - Vietnam • • Đầu trang Re: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ C.I.P nhà máy bia, N gửi Step7vn » Thứ 11/11/10 15:31 Các chương trình CIP nhà máy bia: CIP máy nghiền malt ướt - Variomill, Powermill, Starmill, CIP nồi cháo(nồi gạo) CIP nồi đường hóa (nồi malt) CIP nồi lọc bã (Lauter Tun) CIP thùng trung gian (Holding Vessel) CIP nồi sôi hoa (Wortkettle) CIP nồi (thùng) lắng xoáy - Whirlpool CIP máy lạnh nhanh dịch đường đường ống cấp dịch CIP đường ống nhà nấu từ nồi gạo - nồi malt - nồi lọc - nồi trung gian 10 CIP đường ống nồi trung gian - nồi sôi hoa - nồi lắng xoáy 11 CIP tank chứa nước nóng, nước lạnh, nước thường 12 CIP đường ống cấp men giống 13 CIP đường ống bia lọc 14 CIP đường ống bia chiết 15 CIP đường ống thu hồi men 16 CIP tank chứa men giống 17 CIP tank lên men 18 CIP tank chứa bia thành phẩm sau lọc 19 CIP hệ lọc ống 20 CIP hệ lọc đĩa 21 CIP máy chiết Và có chương trình CIP khác tùy thuộc vào đặc điểm riêng nhà máy bia http://a2s.vn/viewtopic.php?f=19&t=22 ... dụng công nghệ C.I.P nhà máy bia gửi HuyNT » Chủ nhật 19/09/10 15:40 2.3 Công nghệ CIP nhà máy bia Vệ sinh CIP bao gồm hai công đoạn làm khử trùng, hai công đoạn thiếu quy trình công nghệ CIP. .. ứng dụng công nghệ C.I.P nhà máy bia, NGK Gửi trả lời viết • Bạn xem trang / trang Nghiên cứu ứng dụng công nghệ C.I.P nhà máy bia, NGK gửi HuyNT » Chủ nhật 19/09/10 15:20 Phần 1: Nhà máy Bia... ứng dụng công nghệ C.I.P nhà máy bia, N gửi Step7vn » Thứ 11/11/10 15:31 Các chương trình CIP nhà máy bia: CIP máy nghiền malt ướt - Variomill, Powermill, Starmill, CIP nồi cháo(nồi gạo) CIP nồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ CIP trong nhà máy bia, NGK, Công nghệ CIP trong nhà máy bia, NGK,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Phân loại tính chất hóa học của chất bẩn - Công nghệ CIP trong nhà máy bia, NGK

Bảng 1.

Phân loại tính chất hóa học của chất bẩn Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2: Độ điện dẫn tương ứng nồng độ của Acid trimeta HC - Công nghệ CIP trong nhà máy bia, NGK

Bảng 2.

Độ điện dẫn tương ứng nồng độ của Acid trimeta HC Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Có tính năng chống khuẩn men dại phát triển trong bản thân bồn CIP chứa dung địch do đó có thể dự trử dung dịch Trimeta HC trong bồn CIP trong thời gian dài mà không bị nhiễm khuẫn. - Công nghệ CIP trong nhà máy bia, NGK

t.

ính năng chống khuẩn men dại phát triển trong bản thân bồn CIP chứa dung địch do đó có thể dự trử dung dịch Trimeta HC trong bồn CIP trong thời gian dài mà không bị nhiễm khuẫn Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 3: Độ điện dẫn tương ứng nồng độ của Caustic - Công nghệ CIP trong nhà máy bia, NGK

Bảng 3.

Độ điện dẫn tương ứng nồng độ của Caustic Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 3: Độ điện dẫn tương ứng nồng độ của Caustic - Công nghệ CIP trong nhà máy bia, NGK

Bảng 3.

Độ điện dẫn tương ứng nồng độ của Caustic Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan