45. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Kinh Mon Hai Duong lan 1

6 72 0
45. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Kinh Mon Hai Duong lan 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

45. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Kinh Mon Hai Duong lan 1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...

Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học tốn THPT SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015 - 2016 Mơn thi: TỐN Thời gian: 180 phút, khơng kể thời gian phát đề Ngày thi: 15/01/2016 ĐỀ THI THỬ LẦN 2mx  (1) với m tham số x 1 a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m  b Tìm tất giá trị m để đường thẳng d : y  2x  m cắt đồ thị hàm số (1) hai điểm Câu (2,0 điểm) Cho hàm số: y  phân biệt có hồnh độ x1 , x cho 4(x1  x )  6x1x  21 Câu (1,0 điểm) a Giải phương trình: sin 2x   cos x  cos 2x b Giải bất phương trình: log2 (x  1)  log (x  3)  Câu (1,0 điểm) Tính ngun hàm: I   dx  2x   Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vng A(3; 2) có tâm đường tròn ngoại tiếp I(2; 1) điểm B nằm đường thẳng d có phương trình: x  y   Tìm tọa độ đỉnh B, C Câu (1,0 điểm)  với     Tính giá trị biểu thức: A  cos   sin 2 2 b Cho X tập hợp gồm số tự nhiên lẻ số tự nhiên chẵn Chọn ngẫu nhiên từ tập X ba số tự nhiên Tính xác suất chọn ba số tự nhiên có tích số chẵn · Câu (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A ' B'C ' D ' có đáy hình thoi cạnh a, BAD  120o a Cho tan    AC'  a Tính thể tích khối lăng trụ ABCD.A ' B'C' D' khoảng cách hai đường thẳng AB' BD theo a Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có hình chiếu vng  7 góc A lên đường thẳng BD H   ;  , điểm M(1; 0) trung điểm cạnh BC phương trình  5 đường trung tuyến kẻ từ A tam giác ADH có phương trình x  y   Tìm tọa độ đỉnh hình chữ nhật ABCD Câu (1,0 điểm) Giải phương trình: 2x5  3x  14 x3 x2 Câu (1,0 điểm) Cho x, y, z ba số dương thỏa mãn: Tìm giá trị lớn biểu thức: P     4x  14x3  3x  1   x2     2   (x  y)(x  z) 3x  2y  z  3x  2z  y  2(x  3)2  y  z  16  2x  y  z Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học tốn THPT SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Câu (2,0 điểm) ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 Mơn: TỐN (Đáp án – thang điểm gồm 05 trang) Đáp án Điểm 2x  x 1 • Tập xác định: D  ¡ \ {1} • Sự biến thiên: lim y  , lim y   y  đường TCN đồ thị hàm số a (1,0 điểm) m   y  x  0,25 x  lim y   , lim y    x  đường TCĐ đồ thị hàm số x 1 x 1 3 y'   x  D (x  1)2  Hàm số nghịch biến khoảng (;1) (1; ) Bảng biến thiên: x  y ' y  0,25   0,25   • Đồ thị: x y 1  - Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận điểm I(1;2) làm tâm đối xứng b (1,0 điểm) Tìm tất giá trị m … Hồnh độ giao điểm đồ thị hàm số (1) d nghiệm phương trình:  x  2mx   2 x  m   x 1  2x  (m  2)x  m   (2) Đồ thị hàm số (1) cắt d hai điểm phân biệt  (2) có nghiệm phân biệt   m     m   m       (*)    m  12m     m   10   m   10  0,25 0,25 0,25 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học tốn THPT  2m x1  x  Do x1 ,x nghiệm (2)   x x  m   2 1  5m  21 Theo giả thiết ta có: 4(x1  x )  6x1x  21   5m  21   1  5m  21 (1,0 điểm)  m  4 (thỏa mãn (*))   m  22 (không thỏa mãn (*))  Vậy giá trị m thỏa mãn đề là: m  4 a (0,5 điểm) Giải phương trình: PT  sin 2x   cos 2x  cos x   sin x cos x  cos2 x  cos x  0,25 0,25 0,25  cos x(sin x  cos x  2)   cos x     x   k 2 2 sin x  cos x  (VN   )  Vậy nghiệm phương trình cho là: x   k b (0,5 điểm) Giải bất phương trình: Điều kiện: x  BPT  log2 (x  1)  log (x  3)   log (x  2x  3)  (1,0 điểm)  x  2x  35   7  x  Kết hợp điều kiện ta được:  x  nghiệm bất phương trình Vậy nghiệm bất phương trình cho là:  x  Tính ngun hàm: Đặt t  x   t  x   tdt  dx  tdt  I   1   dt  t  ln t   C t4  t4  2x   ln (1,0 điểm)   2x    C Tìm tọa độ đỉnh B, C uur Ta có: IA  (1; 3)  IA  10 uur Giả sử B(b,b  7)  d  IB  (b  2, b  6)  IB  2b  16b  40 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 I tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  IA  IB  IA  IB2  b   B(5; 2)  10  b2  16 b  40  b  b  15     b   B(3; 4) Do tam giác Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số y = ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 LẦN I-Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) x4  3x  2 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số Cho điểm M thuộc (C) có hoành độ xM = Viết phương trình tiếp tuyến (C) M Câu 2: (1,5 điểm) Giải phương trình 1) sin x   sin x  cos x 2) log (5 x  10)  log ( x  x  8)  Câu 3: (1,0 điểm)  x  Tìm số hạng không chứa x khai triển nhị thức :  x   , x   Trong bình có viên bi trắng viên bi đen Người ta bốc viên bi bỏ bốc tiếp viên bi thứ ba Tính xác suất để viên bi thứ ba bi trắng  Câu 4: (1,0 điểm) Tính tích phân: I   ( x  s inx )dx cos x  x  y  x  y  x  y (1)  Câu 5: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:   x   y  3x   (2) Câu 6: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông A, AB = AC = a, I trung điểm SC, hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng (ABC) trung điểm H BC, mặt phẳng (SAB) tạo với đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (SAB) theo a Câu 7: (1.0 điểm) Trong không gian 0xyz cho mặt phẳng (P): 2x + 3y + z – 11 = Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I(1; -2; 1) tiếp xúc với (P) Tìm tọa độ tiếp điểm Câu 8: (1,0 điể̉m) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC nhọn Đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình ( x  2)2  ( y  3)  25 Chân đường vuông góc hạ từ B C xuống AC, AB thứ tự M (1; 0), N (4;0) Tìm tọa độ điểm A, B, C biết đỉnh A có tung độ âm Câu 9: (0,5 điểm) Cho hai số dương x, y phân biệt thỏa mãn: x  2y  12 Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  4  4 x y  x  y 2 -Hết Họ tên thí sinh SBD: Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT (Cán coi thi không giải thích thêm) SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 NỘI DUNG Câu x  3x  2 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số y = Tập xác định D = R Sự biến thiên + Chiều biến thiên y’ = 2x3 - 6x , y’ =  x = v x =  y’<  x ( -∞; - )  (0 ) Hàm số nghịch biến khoảng ( -∞; - ) (0 ) y’ >  x (- ; 0)  ( ; +∞) Hàm số đồng biến khoảng (- ; 0) ( ; +∞) Cực trị Hàm số đạt CĐ x = 0, yCĐ = y(0) = 1.1 1,5đ Điểm 1.0 0.5 ; đạt CT x =  , yCT = y(  ) = 0.25 2 Giới hạn Lim ( x  x x  x  )  , Lim (  x  )   Đồ thị hàm số tiệm x  2 2 cận Bảng biến thiên x y’ y -∞ - - +∞ -1 + +∞ -2 I(0) 0 - + +∞ I(0) -2 Đồ thị Đồ thị hàm số cắt trục Ox tai điểm ( 1 ; 0) , (  ; 0) Đồ thị hàm số cắt trục Oy điểm (0 ; 0.25 ) Đồ thị hàm số có trục đối xứng Oy Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, 0,5 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT y x 1.2 0,5đ M  (C )  M 1;0  Ta có: y’ = 2x3 – 6x  y '(1)  4 Vậy tiếp tuyến (C) M có phương trình : y  4( x  1) Hay y = -4x+4 0,25 0.25 Câu 2:1 điểm sin x   6sin x  cos x  (sin x  6sin x)  (1  cos x)   2sin x  cos x    2sin x   2sin x  cos x   sin x   0 25 sin x   sin x  cos x  3(Vn) 0.75  x  k Vậy nghiệm PT x  k , k  Z đ 0.75 đ Gpt: log (5 x  10)  log ( x  x  8)  0.25 0.25 0.25 ĐK: x>-2 PT   log (5 x  10)  log ( x  x  8)  0.25  log (5 x  10)  log ( x  x  8)  x  10  x  x   x  2(l ); (h) x  1(n) 0.25 Câu 3:1 điểm 7  3 k k x      (2) C7 x x   k 0 7 k k x   (2)k C7k x 28 k 12 , x 0 k 0 28  k Số hạng tổng quát khai triển có dạng : T  (2) k C7k x 12  k  7; k   Số hạng không chứa x 28-7k=0 hay k=4 Vậy số hạng không chứa x khai triển : T  (2)4 C74 =16 C74 0.25 Không gian mẫu  có số phần tử n ()  C 102 C 81  360 A biến cố: “lần đầu lấy viên bi đen, lần sau lấy viên bi trắng” 0.25 Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, 0.25 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT n( A)  C82C21  56  P( A)  45 B biến cố: “lần đầu lấy viên bi đen, viên bi trắng lần sau lấy viên bi trắng” n( B)  C81C12  16  P( B)  45 C biến cố “ viên bi thứ ba bi trắng” P(C )  P( A)  P( B)   0,2 0.25 Câu 4:1 điểm   ( x  s inx )dx x s in x  (  )dx  I1  I 2 cos x cos x cos x 0 I  1 dcosx  cos x cosx I2    0.25 0,25    xu    dx  du    Đặt  dx  Suy I1 = x.tan x 03   tan xdx   ln cos x 03   ln v  tan x 3  dv   cos x 0,25 0,25   ln Câu 5:1 điểm Vậy I= 1+  y  0; x  y ; x  y  x  3; y  Đk:   y3  x  9; y  3x    x  y ; x  y; Từ (1) suy VT(1)  nên bình phương hai vế ta có : 0.25 2x  x2  y  4x  y  y  2x  x2  y  y  2x  y  2x     y  0(l ) 2  y  xy  x  4( x  y )  y  x   x   x   (3) Giải (3): x  25 3( x  5) (3)  x    3( x   2)   x   ( x   2)  x   y  16   x5   (4)  x   ( x   2) 0,25 Thay y = 4x-4 vào (2) ta có: Do x   x   x  x5 x2    x5     x   x  x4 ( x   2) x  nên (4) vô nghiệm Ghé thăm blog ... TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 1. MÔN TOÁN 1. Đề số 1: Câu 1 (2,0 điểm).  y = -2x3+ 6x2 + 1 (C ) a.  ). b.  m  y = mx     M (0;1), N, P sao cho N  MP. Câu 2 (1,0 điểm).  x + sin x - cos 2x )cos x = 1 + sin x Câu 3 (1,0 điểm).  y= 1/x  y = -2x + 3 Câu 4 (1,0 điểm). a.  b.   A, 4  B      Câu 5 (1,0 điểm).         Oxyz, cho tam giác ABC       A(1;-2;3), B (2;1;0) và C (0;-1;-   A  tam giác ABC. Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD   ABCD      a, SA = SB = a ; SD =     ABCD). Tính theo a    chóp S.ABCD     A  Câu 7 (1,0 điểm).         Oxy, cho tam giác ABC có AC = 2AB .              BAC.  DN  3x- 2y+8. Xác    các     ABC,  C    d : x + y - 7 = 0. Câu 8 (1,0 điểm).   Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y, z     Đáp án đề số 1: Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN (Thời gian làm 180’ - không kể thời gian giao đề) Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số y  x  (C ) x2 Câu (1,0 điểm) Cho hàm số y  x  x (1) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị đồ thị hàm số (1) điểm M có hoành độ Câu (1,0 điểm) a) Giải phương trình: log  x  1  log   x   b) Cho số phức z   2i Tìm phần thực phần ảo số phức w  iz  Đề thi thử thpt quốc gia 2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN HÓA ĐỀ SỐ Câu 1: Hidrocacbon A có công thức phân tử C 6H12 tác dụng với dung dịch HBr tạo sản phẩm monobrom Số đồng phân A thỏa mãn điều kiện là: A B C D Câu 2: Có loại oleum X SO3 chiếm 70% theo khối lượng.Tính khối lượng nước cần thêm vào 100 gam oleum để thu dung dịch H2SO4 chiếm 80% theo khối lượng: A 8,8 B 16,2 C 21,6 D 10,8 Câu 3: Geranial (3,7-đimetylocta-2,6-đien-1-al) có tinh dầu sả có tác dụng sát trùng, giảm mệt mỏi, chống căng thẳng, Để phản ứng cộng hoàn toàn với 28,5gam geranial cần tối đa gam brom CCl4? A 30 gam B 120 gam C 60 gam D 90 gam Câu 4: Hoàn tan hết m gam gồm Fe oxit sắt (FexOy) 800ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu dung dịch X 1,792 lít khí H2 (ở đktc) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO dư thu 132,08 gam kết tủa Giá trị m là: A 27,52 gam B 23,04 gam C 25,6 gam D 21,5472 gam 2+ Câu 5: Để chuẩn độ 100ml dung dịch Fe axit hoá người ta cho vào 80 ml dung dịch K 2Cr2O7 0,02M Để chuẩn độ 2+ K2Cr2O7 dư phải dùng hết 120ml dung dịch KI 0,03M Để chuẩn độ 150ml dung dịch Fe dung dịch KMnO4 thể tích dung dịch KMnO4 0,02M cần dùng là: A 120 ml B 60 ml C 30 ml D 90 ml Câu 6: Cho phương trình phản ứng sau: C 6H5C2H5 + KMnO4→ C6H5COOK + MnO2 + K2CO3 + KOH + H2O Hệ số nguyên tối giản đứng trước chất bị khử phản ứng cân là: A B 12 C D 10 Câu 7: Cho oxit: SO2, NO2, CrO3, CO2, CO, P2O5, NO, N2O5, SO3 Số oxit dãy tác dụng với nước điều kiện thường là: A B C D Câu 8: Cho chất sau : H2N–CH2–CO–NH–CH2– CO–NH–CH2–COOH (X) H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)– COOH (Y) H2N– CH2–CH2–CO–NH–CH2–CH2–COOH (Z) H2N– CH2–CH2–CO–NH–CH2–COOH (T) H2N– CH2–CO–HN–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH (U) Có chất thuộc loại đipepit ? A B C D Câu 9: E este chức, mạch hở Đun nóng 7,9 gam X với dung dịch NaOH dư, đến phản ứng hoàn toàn thu ancol X 8,6 gam hỗn hợp muối Y Tách nước từ X thu propenal Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4thu axit hữu no, mạch hở, đơn chức (trong axit có khối lượng phân tử nhỏ đồng phân nhau) Công thức phân tử axit có khối lượng phân tử lớn là: A C5H12O2 B C6H12O2 C C7H14O2 D C5H10O2 Câu 10: Cho chất sau: eten, xiclopropan, etilen oxit, caprolactam, vinyl xianua, stiren, toluen, propenol,axit propenoic, propenal, vinyl amin, phenol, anilin, glyxin, metyl metacrylat, vinyl axetat, vinyl clorua, axetilen, butađien, isopren Số chất khả tham gia phản ứng trùng hợp là: A B C D Câu 11: Bốn kim loại Na; Al; Fe Cu ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: X, Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy kim loại T khỏi dung dịch muối; Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội X, Y, Z, T là: A Na; Fe; Al; Cu B Na; Al; Fe; Cu C Al; Na; Cu; Fe D Al; Na; Fe; Cu 37 Câu 12: Trong tự nhiên đồng vị Cl chiếm 24,23% số nguyên tử clo Nguyên tử khối trung bình clo 35,5 37 16 Thành phần phần trăm khối lượng Cl có HClO4 (với H, O): A 9,82% B 8,92% C 8,56% D 8,65% Câu 13: Cho anđehit X tác dụng với AgNO3/dung dịch NH3 thu muối axit cacboxylic Y Hiđro hóa hoàn toàn X thu ancol Z Cho axit Y tác dụng với ancol Z thu este G có công thức phân tử C 6H10O2 Vậy anđehit X là: A O=CH-CH=0 B CH3CH2CH=0 C CH2=CH-CH=O D CH3CH=0 Câu 14: Cho mô hình thí nghiệm điều chế thu khí hình vẽ sau: Page Đề thi thử thpt quốc gia 2016 Phương trình hóa học sau phù hợp với mô hình thu khí trên? A NH 4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 + 2H 2O B CaC + 2H 2O →Ca (OH )2 + C2 H C CaCO3 + 2HCl →CaCl2 + CO2 + H 2O D CH 3COONa + NaOH → Na2CO3 + CH Câu 15: Cho phát biểu sau: (1) Hồ tinh bột hỗn hợp tinh bột nước đun nóng (2) Thành phần tinh bột amilozơ (3) Đề thi thử thpt quốc gia 2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN HÓA ĐỀ SỐ Câu 1: Hidrocacbon A có công thức phân tử C 6H12 tác dụng với dung dịch HBr tạo sản phẩm monobrom Số đồng phân A thỏa mãn điều kiện là: A B C D Câu 2: Có loại oleum X SO3 chiếm 70% theo khối lượng.Tính khối lượng nước cần thêm vào 100 gam oleum để thu dung dịch H2SO4 chiếm 80% theo khối lượng: A 8,8 B 16,2 C 21,6 D 10,8 Câu 3: Geranial (3,7-đimetylocta-2,6-đien-1-al) có tinh dầu sả có tác dụng sát trùng, giảm mệt mỏi, chống căng thẳng, Để phản ứng cộng hoàn toàn với 28,5gam geranial cần tối đa gam brom CCl4? A 30 gam B 120 gam C 60 gam D 90 gam Câu 4: Hoàn tan hết m gam gồm Fe oxit sắt (FexOy) 800ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu dung dịch X 1,792 lít khí H2 (ở đktc) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO dư thu 132,08 gam kết tủa Giá trị m là: A 27,52 gam B 23,04 gam C 25,6 gam D 21,5472 gam 2+ Câu 5: Để chuẩn độ 100ml dung dịch Fe axit hoá người ta cho vào 80 ml dung dịch K 2Cr2O7 0,02M Để chuẩn độ 2+ K2Cr2O7 dư phải dùng hết 120ml dung dịch KI 0,03M Để chuẩn độ 150ml dung dịch Fe dung dịch KMnO4 thể tích dung dịch KMnO4 0,02M cần dùng là: A 120 ml B 60 ml C 30 ml D 90 ml Câu 6: Cho phương trình phản ứng sau: C 6H5C2H5 + KMnO4→ C6H5COOK + MnO2 + K2CO3 + KOH + H2O Hệ số nguyên tối giản đứng trước chất bị khử phản ứng cân là: A B 12 C D 10 Câu 7: Cho oxit: SO2, NO2, CrO3, CO2, CO, P2O5, NO, N2O5, SO3 Số oxit dãy tác dụng với nước điều kiện thường là: A B C D Câu 8: Cho chất sau : H2N–CH2–CO–NH–CH2– CO–NH–CH2–COOH (X) H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)– COOH (Y) H2N– CH2–CH2–CO–NH–CH2–CH2–COOH (Z) H2N– CH2–CH2–CO–NH–CH2–COOH (T) H2N– CH2–CO–HN–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH (U) Có chất thuộc loại đipepit ? A B C D Câu 9: E este chức, mạch hở Đun nóng 7,9 gam X với dung dịch NaOH dư, đến phản ứng hoàn toàn thu ancol X 8,6 gam hỗn hợp muối Y Tách nước từ X thu propenal Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4thu axit hữu no, mạch hở, đơn chức (trong axit có khối lượng phân tử nhỏ đồng phân nhau) Công thức phân tử axit có khối lượng phân tử lớn là: A C5H12O2 B C6H12O2 C C7H14O2 D C5H10O2 Câu 10: Cho chất sau: eten, xiclopropan, etilen oxit, caprolactam, vinyl xianua, stiren, toluen, propenol,axit propenoic, propenal, vinyl amin, phenol, anilin, glyxin, metyl metacrylat, vinyl axetat, vinyl clorua, axetilen, butađien, isopren Số chất khả tham gia phản ứng trùng hợp là: A B C D Câu 11: Bốn kim loại Na; Al; Fe Cu ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: X, Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy kim loại T khỏi dung dịch muối; Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội X, Y, Z, T là: A Na; Fe; Al; Cu B Na; Al; Fe; Cu C Al; Na; Cu; Fe D Al; Na; Fe; Cu 37 Câu 12: Trong tự nhiên đồng vị Cl chiếm 24,23% số nguyên tử clo Nguyên tử khối trung bình clo 35,5 37 16 Thành phần phần trăm khối lượng Cl có HClO4 (với H, O): A 9,82% B 8,92% C 8,56% D 8,65% Câu 13: Cho anđehit X tác dụng với AgNO3/dung dịch NH3 thu muối axit cacboxylic Y Hiđro hóa hoàn toàn X thu ancol Z Cho axit Y tác dụng với ancol Z thu este G có công thức phân tử C 6H10O2 Vậy anđehit X là: A O=CH-CH=0 B CH3CH2CH=0 C CH2=CH-CH=O D CH3CH=0 Câu 14: Cho mô hình thí nghiệm điều chế thu khí hình vẽ sau: Page Đề thi thử thpt quốc gia 2016 Phương trình hóa học sau phù hợp với mô hình thu khí trên? A NH 4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 + 2H 2O B CaC + 2H 2O →Ca (OH )2 + C2 H C CaCO3 + 2HCl →CaCl2 + CO2 + H 2O D CH 3COONa + NaOH → Na2CO3 + CH Câu 15: Cho phát biểu sau: (1) Hồ tinh bột hỗn hợp tinh bột nước đun nóng (2) Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG III ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian giao đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y   x  3mx  (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m = b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực trị A, B cho tam giác OAB vuông O (với O gốc tọa độ ) Câu (1,0 điểm) Giải phương trình sin x   sin x  cos x x3  ln x dx x2 Câu (1,0 điểm) Tính tích phân I   Câu (1,0 điểm) a) Giải phương trình 52 x 1  6.5 x   b) Một tổ có học sinh nam học sinh nữ Giáo viên chọn ngẫu nhiên học sinh để làm trực nhật Tính xác suất để học sinh chọn có nam nữ Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm A  4;1;3  đường thẳng x 1 y 1 z    Viết phương trình mặt phẳng ( P ) qua A vuông góc với đường 2 thẳng d Tìm tọa độ điểm B thuộc d cho AB  27 d: Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC vuông A , AB  AC  a , I trung điểm SC, hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng  ABC  trung điểm H BC, mặt phẳng (SAB) tạo với đáy góc 60 Tính thể tích khối chóp S ABC tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng  SAB  theo a Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có A 1;  , tiếp tuyến A đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC D , đường phân giác ADB có phương trình x  y   , điểm M  4;1 thuộc cạnh AC Viết phương trình đường thẳng AB Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình  x  xy  x  y  y  y     y  x   y   x  Câu (1,0 điểm) Cho a, b, c số dương a  b  c  Tìm giá trị lớn biểu thức: P bc 3a  bc  ca 3b  ca  ab 3c  ab …….Hết……… Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT ĐÁP ÁN Câu Nội dung a (1,0 điểm) Với m=1 hàm số trở thành: y   x3  x  TXĐ: D  R y '  3 x  , y '   x  1 Điểm Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 1;   , đồng biến khoảng  1;1 0.25 0.25 Hàm số đạt cực đại x  , yCD  , đạt cực tiểu x  1 , yCT  1 lim y   , lim y   x  x  * Bảng biến thiên x – y’ + y 0.25 + -1 – -1 Đồ thị: + + - 0.25 2 B (1,0 điểm) y '  3 x  3m  3  x  m  y '   x  m  *  Đồ thị hàm số (1) có điểm cực trị  PT (*) có nghiệm phân biệt  m  ** Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, 0.25 0.25 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT    Khi điểm cực trị A  m ;1  m m , B m ;1  2m m    Tam giác OAB vuông O  OA.OB   4m3  m    m  0.25 ( TM (**) ) 0,25 (1,0 điểm) Vậy m  sin x   6sin x  cos x 0.25  (sin x  6sin x)  (1  cos x)   sin x  cos x    sin x  0 25  2sin x  cos x   sin x   sin x   sin x  cos x  3(Vn)  x  k Vậy nghiệm PT x  k , k  Z 25 0.25 (1,0 điểm) 2 2 ln x x2 ln x ln x I   xdx   dx  2  dx    dx x 1 x x 1 Tính J   ln x dx x2 Đặt u  ln x, dv  0.25 0.25 1 dx Khi du  dx, v   x x x 2 1 Do J   ln x   dx x x 1 1 1 J   ln    ln  x1 2 Vậy I  0.25  ln 2 0.25 (1,0 điểm) a,(0,5điểm) 0.25 x 5  52 x1  6.5x    5.52 x  6.5x     5 x   Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT x  Vậy nghiệm PT x  x  1   x  1 b,(0,5điểm) n     C113  165 0.25 0.25 Số cách chọn học sinh có nam nữ C52 C61  C51.C62  135 135 Do xác suất để học sinh chọn có nam nữ  165 11 0.25 (1,0 điểm)  Đường thẳng d có VTCP ud   2;1;3   Vì  P   d nên  P  nhận ud   2;1;3 làm VTPT 0.25 Vậy PT mặt phẳng  P  : 2  x    1 ...Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT (Cán coi thi kh ng giải thích thêm) SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO HẢI DƯ NG TR NG THPT KINH MÔN HƯ NG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 016 NỘI DUNG... thaygiaongheo.net thư ng xuyên để cập nhật tài liệu hay, 0,25 0,25 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Vậy x= ; y =16 nghiệm hệ phư ng tr nh Câu 6 :1 điểm Gọi K trung điểm AB  HK  AB (1) Vì SH... 12  k  7; k   Số h ng kh ng chứa x 28-7k=0 hay k=4 Vậy số h ng kh ng chứa x khai triển : T  (2)4 C74 =16 C74 0.25 Kh ng gian mẫu  có số phần tử n ()  C 10 2 C 81  360 A biến cố: “lần

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:18

Hình ảnh liên quan

Bảng biến thiên. - 45. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Kinh Mon Hai Duong lan 1

Bảng bi.

ến thiên Xem tại trang 2 của tài liệu.
là hình chiếu củ aI lên (P) có tọa độ H( 1+2t;-2+3t;1+t) .H thuộc (P) nên thay tọa độ H vào pt mp (P) ta có t= 1 hay  tọa độ tiếp điểm H(3;1;2) - 45. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Kinh Mon Hai Duong lan 1

l.

à hình chiếu củ aI lên (P) có tọa độ H( 1+2t;-2+3t;1+t) .H thuộc (P) nên thay tọa độ H vào pt mp (P) ta có t= 1 hay tọa độ tiếp điểm H(3;1;2) Xem tại trang 5 của tài liệu.
 (với t &gt; 2) Tính đạo hàm, vẽ bảng biến thiên, tìm được: - 45. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Kinh Mon Hai Duong lan 1

v.

ới t &gt; 2) Tính đạo hàm, vẽ bảng biến thiên, tìm được: Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan