58. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Nam Duy n Ha Th i B nh l n 2

7 99 0
58. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Nam Duy n Ha Th i B nh l n 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

58. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Nam Duy n Ha Th i B nh l n 2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á... TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 1. MÔN TOÁN 1. Đề số 1: Câu 1 (2,0 điểm).  y = -2x3+ 6x2 + 1 (C ) a.  ). b.  m  y = mx     M (0;1), N, P sao cho N  MP. Câu 2 (1,0 điểm).  x + sin x - cos 2x )cos x = 1 + sin x Câu 3 (1,0 điểm).  y= 1/x  y = -2x + 3 Câu 4 (1,0 điểm). a.  b.   A, 4  B      Câu 5 (1,0 điểm).         Oxyz, cho tam giác ABC       A(1;-2;3), B (2;1;0) và C (0;-1;-   A  tam giác ABC. Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD   ABCD      a, SA = SB = a ; SD =     ABCD). Tính theo a    chóp S.ABCD     A  Câu 7 (1,0 điểm).         Oxy, cho tam giác ABC có AC = 2AB .              BAC.  DN  3x- 2y+8. Xác    các     ABC,  C    d : x + y - 7 = 0. Câu 8 (1,0 điểm).   Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y, z     Đáp án đề số 1: Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN (Thời gian làm 180’ - không kể thời gian giao đề) Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số y  x  (C ) x2 Câu (1,0 điểm) Cho hàm số y  x  x (1) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị đồ thị hàm số (1) điểm M có hoành độ Câu (1,0 điểm) a) Giải phương trình: log  x  1  log   x   b) Cho số phức z   2i Tìm phần thực phần ảo số phức w  iz  z Câu (1,0 điểm) a) Giải phương trình: sin x   8cosx  s inx b) Trong đợt vấn học sinh trường THPT Nam Duyên để chọn học sinh du học Nhật Bản với học bổng hỗ trợ 80% kinh phí đào tạo Biết số học sinh vấn gồm học sinh lớp 12A2, học sinh lớp 12A3, học sinh lớp 12A4 10 học sinh lớp 12A5 Giả sử hội học sinh vượt qua vấn Tính xác suất để có học sinh lớp 12A2 chọn Câu (1,0 điểm) Tính tích phân: I   x(3x  e x )dx Câu (1,0 điểm) Trong không gian cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông B , BC  3a , AC  a 10 , cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc mặt phẳng  SBC  mặt phẳng  ABC  600 Tính thể tích khối chóp S.ABC khoảng cách hai đường thẳng SM AC theo a , biết M điểm đoạn BC cho MC  MB Câu (1.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A 1; 1;  , B 3; 0; 4  mặt phẳng (P) : x  y z   Viết phương trình tham số đường thẳng AB, tìm tọa độ giao điểm đường thẳng AB mặt phẳng (P), viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng (P)  x   x   y  y  y  Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:  2 x   x   y  14 y  Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp I  2;1 thỏa mãn điều kiện AIB  90 Chân đường cao kẻ từ A đến BC D  1; 1 Đường thẳng AC qua M  1;  Tìm tọa độ đỉnh A, B biết đỉnh A có hoành độ dương Câu 10 (1.0 điểm) Cho số thực không âm a, b, c thoả mãn a  b  c  3b  Tìm giá trị nhỏ biểu thức sau: P    2  a  1  b    c  3 Hết -Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH MÔN TOÁN (Đáp án, thang điểm gồm trang) TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN Câu Đáp án Điểm Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số y  Câu (1 điểm) Tập xác định: D  4 \ {2} Ta có y '   x  2 x  (C ) x 2  0, x  D 0,25 Hàm số nghịch biến trên: (–  ;–2), (–2;+  ) Tiệm cận ngang: y  1vì lim y  1; lim y  1 x  x  Tiệm cận đứng x  2 lim y  ; x  2  Bảng biến thiên: x - 0,25 lim  y    x   2  –2 +  y' – – + –1 0,25 y – –1 * Điểm đặc biệt: x y -6 -2 –4 –3 –2 * Đồ thị: y x=-2 0,25 -3 x -2 -1 y=-1 -5 Câu (1 điểm) Cho hàm số y  x  x (1) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị đồ thị hàm số (1) điểm M có hoành độ Gọi d tiếp tuyến điểm M có hoành độ Do M thuộc đồ thị hàm số (1) nên M 2;0  Tiếp tuyến d có hệ số góc y '  2   0,25 0,25   Phương trình tiếp tuyến d có dạng: y  x   0,25  y  2x  0,25 Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu (1 điểm) a) (0,5 điểm) Giải phương trình: log  x  1  log   x   ĐK:   x  0,25 Với điều kiện phương trình cho  log  x  1  log    x    x   2(3  x)  x  0,25 Kết hợp điều kiện, phương trình có nghiệm x  b) (0,5 điểm) Cho số phức z   2i Tìm phần thực phần ảo số phức w  iz  z Ta có: z   2i  z   2i  w  i   2i     2i   1  i  w  1  i Câu (1 điểm) Vậy số phức w có phần thực -1, phần ảo a) (0,5 điểm) Giải phương trình: sin x   8cosx  s inx sinx  (vn)  cos x   Biến đổi phương trình dạng: (sinx-4)(2cos x  1)    cosx    x    k 2  k  0,25 0,25 0,25  0,25  Vậy phương trình có nghiệm: x    k 2  k   b) (0,5 điểm) Trong đợt vấn học sinh trường THPT Nam Duyên để chọn học sinh du học Nhật Bản với học bổng hỗ trợ 80% kinh phí đào tạo Biết số học sinh vấn gồm học sinh lớp 12A2, học sinh lớp 12A3, học sinh lớp 12A4 10 học sinh lớp 12A5 Giả sử hội học sinh vượt qua vấn Tính xác suất để có học sinh lớp 12A2 chọn Chọn ngẫu nhiên học sinh du học Nhật Bản từ 30 học sinh lớp 12A2, 12A3, 12A4, 12A5; số cách chọn C306 cách 0,25 Suy số phần tử không gian mẫu  n   C306  593775 Gọi A biến cố: '' Có h/s lớp 12A2 chọn " suy n A  C 256  C 51.C 255  442750 442750 151025 Xác suất biến cố A là: P A   P A     0,25 596775 593775  Câu (1 điểm) 0,25 Tính tích phân: I   x(3 x  e x )dx 1 Ta có I   3x dx  x.e x dx 0,25 Tính I1   3x dx 0,25 Ta có I1   x dx  x 31 1 Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Tính I   x.e x dx u  x  du  dx  x  dv  e dx v  e Đặt: Đặt:  x 0,25 Khi I  xe x 10   e x dx  I2  e  ex Câu (1 điểm) 1 Vậy I  I1  I  Trong không gian cho hình ...All-lovebooks – Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Toán Thư viện tài liệu trực tuyến All-lovebooks Th.S THỊ THÚY HẰNG (Chủ biên) CAO VĂN TÚ – VŨ KHẮC MẠNH Liên hệ bộ môn: bmtoan.alllovebooks@gmail.com Cung cấp bởi All-lovebooks 1 All-lovebooks – Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Toán MỞ ĐẦU Chương trình môn Toán ở trường THPT đã có nhiều thay đổi từ khi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành chương trình cải cách giáo dục. Đặc biệt, trong năm 2015 này, với sự gộp hai kỳ thi lớn là: Kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Kỳ thi ĐH – CĐ thành một. Tài liệu “Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Toán” dùng cho khối trường THPT này được viết nhằm thích ứng với sự thay đổi ở trường phổ thông, vừa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở khối trường phổ thông và đặc biệt là rèn cho học sinh cách làm bài, kỹ năng phân tích bài và ước lượng thời gian cho phù hợp. Khi tổng hợp viết tài liệu này chúng tôi rất chú ý đến mối quan hệ giữa đề thi và đáp án. Đối với người học môn Toán, hiểu sâu sắc lý thuyết phải vận dụng được thành thạo các phương pháp cơ bản, các kết quả của cơ sở lý thuyết trong giải toán, làm bài tập và trong quá trình làm bài tập người học sẽ phải hiểu sâu sắc lý thuyết hơn đồng thời giải thuần thục các dạng đề thi theo xu hướng mới. Bộ tài liệu là công trình tập thể của nhóm tác giả biên soạn bao gồm: Th.S Thị Thúy Hằng (chủ biên), Cao Văn Tú và Ông Vũ Khắc Mạnh. Bao gồm 2 phần chính: + Phần 1: Tuyển tập các đề thi và đáp án của các trường THPT trên cả nước mới cập nhật. Với phần này các thí sinh có thể tham khảo cách ra đề, cấu trúc đề để không bị bỡ ngỡ khi cầm đề thi. + Phần 2: Tuyển tập các đề thi và đáp án mới theo xu hướng đề thi năm 2015. Ở phần này chúng tôi cập nhật và tạo với ngân hàng đề phong phú, đa dạng và đủ thể loại. + Phần 3: Tổng hợp các đề tự luyện. Phần này, các thí sinh sẽ thuần thục trong việc giải đề và phân tích đề theo xu hướng mới nhất. Viết tài liệu này, chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm của nhiều đồng nghiệp đã giảng dạy môn Toán nhiều năm ở khối trường THPT. Chúng tôi xin chân thành cám ơn các nhà giáo, các nhà khoa học đã đọc bản thảo và đóng góp ý kiến xác đáng. Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban Quản trị của trang all-lovebooks.blogspot.com đã tận tình phát triển và khẩn trương trong việc phát hành tài liệu này. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp nhận xét của bạn đọc đối với bộ tài liệu này. Các tác giả Liên hệ bộ môn: bmtoan.alllovebooks@gmail.com Cung cấp bởi All-lovebooks 2 All-lovebooks – Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Toán ĐỀ SỐ 01 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH KSCL KHỐI 12, THÁNG 01, NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Môn: TOÁN. Ngày khảo sát:24/01/2015 Họ tên thí sinh:…………………… Thời gian làm bài:180 phút, không kể thời gian phát đề Số báo danh:……………………… Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 4 2 2 1y x x= − + + . a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số. b) Viết phương trình tiếp tuyến d với đồ thị (C) tại điểm M có hoành độ 2 2 x = . Tìm tọa độ các giao điểm của tiếp tuyến d với đồ thị (C). Câu 2 (1,0 điểm). a) Giải bất phương trình 2 3 2 2 1 log log (2 1) log 3 2 x x + + + ≤ . b) Một ban văn nghệ đã chuẩn bị được 3 tiết mục múa, 5 tiết mục đơn ca và 4 tiết mục hợp ca. Nhưng thời gian buổi biểu diễn văn nghệ có giới hạn, ban tổ chức chỉ cho phép biểu diễn 2 tiết mục múa, 2 tiết mục đơn ca và 3 tiết mục hợp ca. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các tiết mục tham gia biểu diễn? Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình 1 tan cot 2 1 tan x x x − = + . Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 5 1 1 3 1 I dx x x = + ∫ . Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (2;1; 1), (1;0;3)A AB − = uuur . Chứng minh ba điểm A, B, O không thẳng hàng. Xác định tọa độ điểm M thuộc đường thẳng OA sao cho tam giác MAB vuông tại M. Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mp(ABCD) trùng với giao điểm O của hai đường chéo AC và BD. All-lovebooks – Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Anh Liên hệ bộ môn: bmtienganh.alllovebooks@gmail.com Cung cấp bởi All-lovebooks 1 Thư viện tài liệu trực tuyến All-lovebooks NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH (Chủ biên) ĐÀM CẨM THANH – LÊ THỊ THANH NGA – NGUYỄN BÁ ANH All-lovebooks – Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Anh Liên hệ bộ môn: bmtienganh.alllovebooks@gmail.com Cung cấp bởi All-lovebooks 2 MỞ ĐẦU Sự thay đổi trong dạng đề thi luôn gây ra sự xáo trộn không nhỏ trong việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có nhiều biến động do môn Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc và cấu trúc đề thi sẽ có thêm phần tự luận. Nhiều giáo viên, nhất là giáo viên mới ra trường, có nhiều bỡ ngỡ trong việc ôn thi tự luận cho học sinh. Trong tham luận này, tôi xin trình bày các dạng bài tập tự luận được trình bày trong sách giáo khoa (SGK) lớp 12, nhằm giúp chúng ta cùng định hướng dạng tự luận cần ôn tập cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Vậy nên, chúng tôi đưa ra tài liệu: “Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Tiếng Anh” nhằm đáp ứng nhu cầu trên của các thí sinh và các thầy (cô) giảng dạy. Bộ tài liệu là công trình tập thể của nhóm tác giả biên soạn bao gồm: Nguyễn Thị Phương Anh (chủ biên), Cô Đàm Cẩm Thanh, Lê Thị Thanh Nga và Nguyễn Bá Anh Bao gồm 2 phần chính:  Phần 1: Tuyển tập các đề thi và đáp án của các trường THPT trên cả nước mới cập nhật. Với phần này các thí sinh có thể tham khảo cách ra đề, cấu trúc đề để không bị bỡ ngỡ khi cầm đề thi.  Phần 2: Các dạng bài tập tự luận ôn thi TN THPT Quốc Gia. Các thí sinh có thể tham khảo và hình dung trước dạng đề thi tự luận. Viết tài liệu này, chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm của nhiều đồng nghiệp đã giảng dạy môn Toán nhiều năm ở khối trường THPT. Chúng tôi xin chân thành cám ơn các nhà giáo, các nhà khoa học đã đọc bản thảo và đóng góp ý kiến xác đáng. Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban Quản trị của trang all-lovebooks.blogspot.com đã tận tình phát triển và khẩn trương trong việc phát hành tài liệu này. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp nhận xét của bạn đọc đối với bộ tài liệu này. Các tác giả All-lovebooks – Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Anh Liên hệ bộ môn: bmtienganh.alllovebooks@gmail.com Cung cấp bởi All-lovebooks 3 ĐỀ SỐ 01 (gồm 4 mã đề thi của Sở GD&ĐT Thanh Hóa) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: TIẾNG ANH ─ Chương trình chuẩn Thời gian làm bài: 90 phút. (Không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh: ……………………………………………… I. MULTIPLE CHOICES (64 Questions; 8.0 points) Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks. One of the most urgent environmental problems in the world today is the shortage of clean water. Having clean drinking water is a basic human right. But acid rain, (1) ________ pollution and garbage have made many sources of water undrinkable. Lakes, reservoirs and even entire seas have become vast pools (2) ________ poison. Lake Baikal in Russia is one of the largest lakes in the world. It (3) ________ a rich variety of animals and plants, including 1,300 rare species that do not exist (4) ________ else in the world. But they are being destroyed by the massive volumes of toxic effluent which (5) _______ into the lake every day. Even where law existed, the government did not have the power to enforce them. Most industries simply ignore the regulations. The Mediterranean Sea (6) ________ 1% of the world's water surface. But it is the dumping (7) ________ for 50% of all marine pollution. Almost 16 countries regularly throw industrial wastes a few miles (8) ________ shore. Water is free to everyone. A few years ago, people SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU TRƯỜNG THPT KHANH HUNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HOC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là A. prôtêin. B. ARN C. Axit nuclêic D. AND. Câu 2: Quá trình phiên mã ở đâu trong tế bào? A. ribôxôm. B. tế bào chất. C. nhân tế bào. D. ti thể. Câu 3: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự: A. vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A) B. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) C. gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) D. vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) Câu 4: Thể đột biến là ? A. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình. B. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình trội. C. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình lặn D. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình trung gian. Câu 5: Trong bộ mã di truyền số bộ ba mã hóa cho axit amin là A. 61 B. 42 C. 64 D. 65 Câu 6: Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là A. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia đã có cấu trúc thay đổi B. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu C. sự nhân đôi xảy ra trên hai mạch của ADN theo hai chiều ngược nhau D. trong hai ADN mới hình thành mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp Câu 7: Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit(mARN)được tổng hợp theo chiều nào? A. 3’ → 3’. B. 3’ → 5’. C. 5’ → 3’. D. 5’ → 5’. Câu 8: Giả sử một gen ở vi khuẩn có 3000 nuclêôtit. Hỏi số axit amin trong phân tử prôtêin có cấu trúc bậc 1 được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu? A. 495 B. 498 C. 500 D. 502 Câu 9: Một gen có 120 vòng xoắn có chiều dài là A. 5100A 0 B. 3600A 0 C. 4080A 0 D. 2400A 0 Câu 10: Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của cây lúa tẻ lệch bội thể một kép là: A. 22 B. 23 C. 26 D. 21 Câu 11: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen aaaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là A. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. B. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. C. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. D. 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. Câu 12 : Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỷ lệ A/G = 2/3 gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit do đó giảm đi 3 liên kết hidrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là : A. A = T = 599; G = X = 900 B. A = T = 600 ; G = X = 900 C. A = T = 600; G = X = 899 D. A = T = 900; G = X = 599 Câu 13: Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự các gen là ABCDEFGH bị đột biến thành NST có trình tự các đoạn như sau: HGABCDEF. Dạng đột biến đó là A. đảo đoạn. B. lặp đoạn. C. chuyển đoạn tương hỗ. D. chuyển đoạn không hỗ. Câu 14: Tính trạng lặn là những tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen A. đồng hợp. B. dị hợp. C. đồng hợp và dị hợp. D. cả A, B, C. Câu 15: Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là A. số lượng và sức sống của đời lai phải lớn. B. mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp nhiễm sắc thể. C. các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng. D. các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn. Câu 16: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là A. gen trội. B. gen điều hòa. C. gen đa hiệu. D. gen tăng cường. Câu 17: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết? A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI (Đề thi gồm có trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: ANH VĂN Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question A time B night C.live D.child Question A fills B adds C stirs D lets Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions Question A.sociology B engineering C philosophy D mathematics Question A university B application C technology D entertainment Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions Question Marry reminded Susan to going to post the letter that afternoon A B C D Question The famous product is named after the person which invented it A B C D Question Nothing was buying from the supermarket A B C D Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answerto each of the following questions Question She was the first in her family to enjoy the privilege of a university _ A schedule B education C science D technology Question The job offer was too good for Jenny to turn _ A off B away C down D out Question 10 I see a little bird _ quickly over my head A flies B to fly C fly D flying Question 11 When _ to the Earth? - By seven o'clock A the spaceship returns B will the spaceship return C will the spaceship have returned D does the spaceship return Question 12.Ms Young, to _ many of her students are writing, is living happily and peacefully in Canada A who B whom C that D whose Question 13.The Red List is a special book that provides names of _ animals A vulnerable and endangered B endangered C hunted D extinct Question 14 It's to whistle or clap our hands to get someone's attention A polite B.impolite C informal D formal Question 15 I asked him………… he could understand that question or not A.how B whether C.when D.why Question 16 If I _ 10 years younger, I _ the job A am / will take B was / have taken C had been / will have taken D were / would take Question 17.We would have sent you a Chirstmas card if we … your address A had had B.had C.have had D.have VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Question 18 I am so _ that I cannot say anything, but keep silent A nerve B nervously C nervous D nervousness Question 19 There was accident yesterday at the corner of the street A a B an C the D. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges Question 20 Lan: “ I like Pop music so much” Hoa: “ ” A So I B I am, too C Neither I D I don’t, either Question 21.Marie: “Why don’t we go shopping this afternoon?” Kevin: “ _ ” A That’s a good idea C because it is raining B Because of the bad weather D No, we don’t Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 22.You should show your best side, your keenness to work hard and your sense of responsibility A good knowledge B special interest C very quick understanding D sense of humour Question 23.Jack London was a famous writer A well- prepared B well- done C well- dressed D well- known Question 24.The ...Thaygiaongheo.net – Video – T i liệu học to n THPT Th sinh kh ng sử d ng t i liệu Giám th coi thi kh ng gi i th ch th m ĐÁP N ĐỀ THI TH THPT QUỐC GIA L N SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TH I B NH M N. ..  Phư ng tr nh tiếp tuy n d có d ng: y  x   0 ,25  y  2x  0 ,25 Ghé th m blog thaygiaongheo.net th ng xuy n để cập nh t t i liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – T i liệu học to n THPT Câu... ph ng (P), viết phư ng tr nh mặt ph ng chứa đư ng th ng AB vu ng góc v i mặt ph ng (P)  AB   2; 1; 6  véc tơ phư ng đư ng th ng AB  x   2t  Phư ng tr nh tham số đư ng th ng AB có d ng:

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:30

Hình ảnh liên quan

Bảng biến thiên: - 58. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Nam Duy n Ha Th i B nh l n 2

Bảng bi.

ến thiên: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Trong không gian cho hình chóp S ABC có đáy là tam giác vuông tại . B, - 58. De thi thu thpt quoc gia nam 2016 tr ng Nam Duy n Ha Th i B nh l n 2

rong.

không gian cho hình chóp S ABC có đáy là tam giác vuông tại . B, Xem tại trang 4 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan