0

28. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Hau Loc 4 Thanh Hoa lan 1

7 116 1
  • 28. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Hau Loc 4  Thanh Hoa lan 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:39

WWW.TOANCAPBA.NET ÐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn thi : TOÁNĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y   x3  3x  (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y = mx – 2m + cắt đồ thị hàm số (1) ba điểm phân biệt A(2; 2), B, C cho BC  10 Câu (1,0 điểm) Giải phương trình  sin x  2cos x  2s inx Câu (1,0 điểm) Tính tích phân   x x3dx Câu (1,0 điểm) a) Tìm số phức z biết z2 số ảo môđun z n b) Tìm hệ số x10 khai triển biểu thức 1  x  , biết 2Cn2  An2  60 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  z   mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z = Viết phương trình mặt phẳng qua tâm mặt cầu (S) song song với (P) Tìm tọa độ điểm M biết điểm M thuộc trục hoành khoảng cách từ M đến (P) bán kính mặt cầu (S) Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với đáy ABCD; AB = SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AC SD Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân A Điểm M(- 2; 1) trung điểm cạnh AB Điểm N(2; -2) điểm cạnh AC cho AN = 2NC Đỉnh A thuộc đường thẳng y = x Viết phương trình đường thẳng AB biết điểm A có hoành độ âm Câu (1,0 điểm) Cho phương trình x   m  x  m  x ( x   m tham số ) Tìm m > để phương trình có nghiệm x  Câu (1,0 điểm ) Cho số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a  b  c  a + 2b + 3c = Tìm giá trị lớn biểu thức P  abc   c  a  ….Hết… Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh………… Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that I. PHẦN Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GD - ĐT THANH HÓA Trường THPT Hậu Lộc ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC BỒI DƯỠNG LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm có trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm) Câu 1: Bất phương trình log  x  3x    1 có tập nghiệm A [0; 2) C  ;1 B [0; 2)  (3; 7] D [0;1)  (2;3] Câu 2: Hàm số y   x3  3x  đồng biến khoảng ? A   ;0  B  2 ;0  C  ;  D   ;   C -2xex D (2x - 2)ex Câu 3: Hàm số y =  x  x   e x có đạo hàm A (2x + 2)ex B x2ex Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA   ABCD  SA  a Thể tích khối chóp S.ABCD là: B a A a3 3 C a 3 D a 3 x 2 Câu 5: Phương trình  16 có nghiệm A x = B C x = D Câu 6: Một hình nón có thiết diện qua trục tam giác Tỷ số thể tích khối cầu ngoại tiếp nội tiếp hình nón A B C D Câu 7: Cho hàm số y  x3  2mx2  ( m  3) x  (Cm ) Giá trị tham số m để đưởng thẳng ( d ) : y  x  cắt (Cm ) ba điểm phân biệt A(0;4), B, C cho tam giác KBC có diện tích với điểm K(1;3)  137 m A m B  137 m C  137 m D 1  137 Câu 8: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  điểm A  1; 2  A y  24 x  B y  24 x  C y  x  D y  x  Câu 9: Phương trình log 22 x - 5log x + = có nghiệm x1 , x Khi tích x1 x2 bằng: A 64 B 32 C 16 D 36 Câu 10: Phương trình 32 x 1  4.3 x   có hai nghiệm x1 , x2  x1  x2  Khi ta có A x1.x2  B x1  x2  ; C x1  x2  D x1  x2  1 ; 5- x Câu 11: Nguyên hàm hàm số f (x ) = e hàm số nào? f ( x ) dx   e5 3 x  C f ( x ) dx  3e 53 x  C   A B 53 x f ( x ) dx  e C f ( x ) dx  e 3 x  C   C D Ghé thăm Fanpage fb.com/webthaygiaongheo thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Trang 1/7 - Mã đề thi 132 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 12: Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối Biết tốc độ sinh trưởng khu rừng 4% năm Hỏi sau năm, khu rừng có mét khối gỗ ? A 2016.103(m3) B 4,8666.10 5(m3) C 125.107(m3) D 36.105(m3) Câu 13: Hàm số f  x   x   m  1 x   m  3m   x  đạt cực tiểu x  A m  B m  C D m  Câu 14: Một nhôm hình chữ nhật có hai kích thước a 2a ( a độ dài có sẵn) Người ta nhôm thành hình trụ Nếu hình trụ tạo thành có chiều dài đường sinh 2a bán kính đáy bằng: a a a A B C D p a p 2p Câu 15: Một trang chữ sách tham khảo Văn học cần diện tích 384 cm2 Biết trang giấy canh lề trái 2cm, lề phải cm, lề cm lề cm Trang sách đạt diện tích nhỏ có chiều dài chiều rộng là: A 24 cm 16 cm B 32cm 12 cm C 40 cm 20 cm D 30 cm 20 cm  e Câu 16: Hàm số y  x  ( x  1) có tập xác định là: A R B (1; ) C (-1; 1) D R \  1;1 x Câu 17: Giải phương trình: 3x  8.3  15  , ta nghiệm  x  log x  x  A  B  C  x   x  log  x  log 25 x  D   x  log 25  2(log y x  log x y )  Câu 18: Giải hệ phương trình   xy  A (2; 4), (4; 2) B (4; 16) , (2; 4) C (2; 4), (4; 3) D (1; 4), (4; 2) Câu 19: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  x  3x  x  đoạn  1; 2 lần lược là: A 21 ; B 19 ;  C 21 ; 4 D 21 ;  Câu 20: Số nghiệm phương trình 6.9 x  13.6 x  6.4 x  là: A B C D Câu 21: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh a , Mặt phẳng (AB ' C ') tạo với mặt đáy góc 600 Tính theo a thể tích lăng trụ ABC A ' B ' C ' 3a 3 B 3a3 A a3 a3 C D   x 1   Câu 22: Tập ngiệm bất phương trình      là:  2  2 5 5    5 A  ;1   ;  B   ;  C 1;  4 4    4 5  D  ;  4  Câu 23: Nguyên hàm hàm số f  x   3 x  là: A  f  x  dx   3x  1 3x   C B  f  x  dx  3x   C Ghé thăm Fanpage fb.com/webthaygiaongheo thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Trang 2/7 - Mã đề thi 132 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT C  f  x  dx  3x   C D  f  x dx   3x  1 3x   C Câu 24: Đồ thị sau hàm số ? y A x 1 x 1 y B x2 x 1 y C 2x  x 1 y D x3 1 x x Câu 25: Tập nghiệm bất phương trình log (3x  1).log   4 16 0;1  2;   1;1   4;   0;  5;   B    C  D    2x  Câu 26: Gọi M   C  : y  có tung độ Tiếp tuyến (C) M cắt trục tọa độ Ox, Oy lần x 1 lượt A B Hãy tính diện tích tam giác OAB ? 123 121 119 125 A B C D 6 6 A 1; 2  3;     Câu 27: Đạo hàm hàm số f  x   ln e x  e x  A f '  x   C f '  x   e x  e2 x  ex e2 x  Câu 28: Tập nghiệm phương trình: log A 1;  3 B 1;  3 B f '  x   D f '  x   ex e x  e2 x  1 e2 x  x2  x   x  4x  là: 2x  3x  C 1; 3 D 1; 3 Câu 29: Tìm m để phương trình x  x   log m có nghiệm phân biệt: A  m  29 B  29  m  29 C Không có giá trị m D  m  29 Câu 30: Tìm điểm cực đại đồ thị hàm số y  x3  3x  ? A  2; 3 B  0;1 C  0;  D 1; 0   Câu 31: Nguyên hàm   x   x  dx có kết bằng: x   Ghé thăm Fanpage fb.com/webthaygiaongheo thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Trang 3/7 - Mã đề thi 132 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT x3 x3  3ln x  x B  3ln x  x C 3 3 x3 x3 C  3ln x  x C D  3ln x  x C 3 3 Câu 32: Bất phương trình log  x    log   x  có tập nghiệm A  6  1;  A   1  C (0; +) ...HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 008 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tìm khoảng đồng biến hàm số y = − x + sin x A ¡ B ∅ Câu 2: Phương trình tiếp tuyến đồ thị y = A y = x − B y = 3x + C ( 1; ) D ( −∞; ) 2x + điểm có hoành độ x = là: x C y = x + D y = x + Câu 3: Nếu đường thẳng y = x tiếp tuyến parabol f ( x ) = x + bx + c điểm ( 1;1) cặp ( b;c ) cặp : A ( 1;1) B ( 1; −1) C ( −1;1) D ( −1; −1) Câu 4: Khoảng đồng biến hàm số y = x + x lớn : A ¡ B ( 0; +∞ ) C ( −2;0 ) D ( −∞; −2 ) Câu 5: Một cá hồi bơi ngược dòng ( từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản) Vận tốc dòng nước 6km/h Giả sử vận tốc bơi cá nước đứng yên v km/h lượng tiêu hao cá t cho công thức E ( v ) = cv t c số cho trước E tính Jun Vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng cá tiêu hao bằng: A km/h B km/h C 10 km/h D 12 km/h Câu 6: Nếu hàm số f ( x ) = 2x − 3x − m có giá trị cực trị trái dầu giá trị m là: A B ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C ( −1;0 ) D [ 0;1] Câu 7: Giá trị lớn hàm số f ( x ) = x + 2x + khoảng [ 0;3] là: A B 18 C D Câu 8: Giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x − 2x + là: A B 2 C D Câu 9: Khoảng có đạo hàm cấp hai nhỏ không hàm số gọi khoảng lõm 2 hàm số, khoảng lõm hàm số f ( x ) = x − 3mx + 2m x + là: A ( m; +∞ ) Trang B ( −∞;3) C ( 3; +∞ ) D ( −∞; m ) Câu 10: Cho hàm số y = x − 3x + ( m + 1) x − m − Hàm số có hai giá trị cực trị dấu khi: A m < C −1 < m < B m > −1 D m < −1 ∪ m > Câu 11: Người ta cần làm bồn chứa dạng hình trụ tích 1000 lít inox để chứa nước, tính bán kính R hình trụ cho diện tích toàn phần bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất: A R = 3 2π B R = π Câu 12: Tập xác định hàm số y = A ( −∞;5 ) C R = 2π ln ( x − 16 ) π là: x − + x − 10x + 25 B ( 5; +∞ ) D R = D ¡ \ { 5} C ¡ Câu 13: Hàm số y = ln ( x + 1) + tan 3x có đạo hàm là: A 2x + tan 3x + x +1 B 2 C 2x ln ( x + 1) + tan 3x Câu 14: Giải phương trình y" = biết y = e x − x 2x + tan 3x x +1 2 D 2x ln ( x + 1) + tan 3x A x = 1− 1+ ,x = 2 B x = 1− 1+ ,x = 3 C x = −1 − −1 + ,x = 2 D x = 1+ 3 ) ( ) ( 3 3 Câu 15: Giá trị nhỏ hàm số: y = x + + x + + x + − x + là: A B C D Câu 16: Cho hàm số y = e3x sin 5x Tính m để 6y '− y"+ my = với x ∈ ¡ : A m = −30 B m = −34 Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y = log C m = 30 ( x2 − x D m = 34 ) A D = ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ ) B D = ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) C D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) D D = ( −1;3) Câu 18: Giả sử tỉ lệ lạm phát Việt Nam 10 năm qua 5% Hỏi năm 2007, giá xăng 12000VND/lít Hỏi năm 2016 giá tiền xăng tiền lít A 11340,000 VND/lít Trang B 113400 VND/lít C 18615,94 VND/lít D 186160,94 VND/lít Câu 19: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? x = x ( x − ) với x > x−4 A ( − x ) 9a b = −3a.b với a ≤ C Câu 20: Cho phương trình B ( a − 3) D a +b = với a ≥ 0, a − b ≠ a −b a−b = ( a − 3) với ∀a ∈ ¡ log 4x log x = khẳng định sau đúng: log 2x log16 8x A Phương trình có hai nghiệm B Tổng nghiệm 17 C Phương trình có ba nghiệm D Phương trình có nghiệm Câu 21: Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức S = A.e rt , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ) , t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Hỏi sau 100 có con? A 900 Câu 22: Nếu F ( x ) = ∫ B 800 ( x + 1) dx x + 2x + A F ( x ) = ln ( x + 2x + 3) + C C F ( x ) = x + 2x + + C C 700 D 1000 B F ( x ) = x + 2x + + C D F ( x ) = ln x +1 x + 2x + +C π 2x −1.cos x dx Câu 23: Trong số đây, số ghi giá trị ∫ + 2x π − A B C D 1 ∫ Câu 24: Trong số đây, số ghi giá trị A B 2 C xdx + 5x ? D 10 Câu 25: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn hai parabol ( P ) : y = x + 3x đường thẳng d : y = 5x + là: A 32 Trang B 22 C D 49 Câu 26: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng (H) giới hạn đường y = tan x, y = 0, x = 0, x = A π π quay quanh trục Ox tạo thành là: B π 3−π ( ) C π 3 −1 ( ) D π ( ) −1 Câu 27: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước Gọi h ( t ) thể tích nước bơm sau t giây Cho h ' ( t ) = 3at + bt ban đầu bể nước Sau giây thể tích nước bể 150m3 , sau 10 giây thể tích nước bể 1100m Tính thể tích nước bể sau bơm 20 giây A 8400 m3 B 2200 m3 C HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 001 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số y = x − 3x + 3x − có cực trị ? A B C D Câu 2: Cho hàm số y = − x − 2x − x − Khẳng định sau ? 1  A Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷ 2    B Hàm số cho nghịch biến  − ; +∞ ÷   1    C Hàm số cho nghịch biến  −∞; − ÷∪  − ; +∞ ÷ 2    D Hàm số cho nghịch biến ¡ Câu 3: Hàm số sau đồng biến ¡ ? A y = tan x B y = 2x + x C y = x − 3x + D y = x + Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến ¡ ? A y = 4x − x B y = 4x − 3sin x + cos x C y = 3x − x + 2x − D y = x + x Câu 5: Cho hàm số y = − x Khẳng định sau ? A Hàm số cho đồng biến [ 0;1] B Hàm số cho đồng biến ( 0;1) C Hàm số cho nghịch biến ( 0;1) D Hàm số cho nghịch biến ( −1;0 ) Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = A y = − x∈[ 0;2] B y = − x∈[ 0;2] x2 − đoạn [ 0; 2] x +3 y = −2 C xmin ∈[ 0;2] y = −10 D xmin ∈[ 0;2] Câu 7: Đồ thị hàm số y = x − 3x + 2x − cắt đồ thị hàm số y = x − 3x + hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB = B AB = 2 C AB = D AB = Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác Trang A m = B m = 3 C m = − 3 Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y = D m = x2 + mx + có hai đường tiệm cận ngang A m = B m < Câu 10: Cho hàm số y = C m > D m > 3x − có đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho x −3 khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang A M1 ( 1; −1) ; M ( 7;5 ) B M1 ( 1;1) ; M ( −7;5 ) C M1 ( −1;1) ; M ( 7;5 ) D M1 ( 1;1) ; M ( 7; −5 ) Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16π m Tìm bán kính đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m Câu 12: Cho số dương a, biểu thức C 2m a a a viết dạng hữu tỷ là: A a B a Câu 13: Hàm số y = ( 4x − 1) −4 C a D a có tập xác định là: B ( 0; +∞ ] A ¡ D 2,4m  1 C ¡ \  − ;   2  1 D  − ; ÷  2 π Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x điểm thuộc đồ thị có hoành độ là: A y = π x +1 B y = π π x − +1 2 C y = π x −1 D y = π π x + −1 2 Câu 15: Cho hàm số y = 2x − 2x Khẳng định sau sai A Đồ thị hàm số cắt trục tung B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = C Hàm số có giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − 3x + ) A D = ( −2;1) B D = ( −2; +∞ ) Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: A y = −2 x Trang B y = −3x C D = ( 1; +∞ ) D D = ( −2; +∞ ) \ { 1} C y = x − D y = x − Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = A y ' = ln ( x − 1) − B y ' = (2 ) x 1− x 2x x−2 2x C y ' = 2−x 2x D y ' = ln ( x − 1) − 2x Câu 19: Đặt a = log 5; b = log Hãy biểu diễn log15 20 theo a b A log15 20 = C log15 20 = a (1+ a) b ( a + b) B log15 20 = b ( 1+ b) D log15 20 = a ( 1+ a ) b (1+ a) a ( 1+ b) a ( 1+ b) b (1+ a) Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa < a < b Khẳng định sau A 1 HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 002 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) , y = f ( x ) có đồ thị (C) (C 1) Xét khẳng định sau: Nếu hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ hàm số y = f ( x ) hàm số lẻ Khi biểu diễn (C) ( C1 ) hệ tục tọa độ (C) ( C1 ) có vô số điểm chung Với x < phương trình f ( x ) = f ( x ) vô nghiệm Đồ thị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng Số khẳng định khẳng định là: A B C D Câu 2: Số cực trị hàm số y = x − x là: A Hàm số cực trị B có cực trị C Có cực trị D Có cực trị Câu 3: Cho hàm số y = x − 3x + Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục Oy B Hàm số đạt cực đại điểm x = C Hàm số đạt cực tiểu điểm x = −1 D Hàm số đồng biến khoảng ( −1;1) Câu 4: Giá trị nhỏ hàm số y = x + A −1 + ( − 1+ x B -3 ) khoảng ( 0; +∞ ) C D Không tồn Câu 5: Cho hàm số y = f ( x ) có tập xác định liên tục R, có đạo hàm cấp 1, cấp điểm x = a Xét khẳng định sau: Nếu f " ( a ) < a điểm cực tiểu Nếu f " ( a ) > a điểm cực đại Nếu f " ( a ) = a điểm cực trị hàm số Số khẳng định A Trang B C D Câu 6: Cho hàm số y = x −1 (m: tham số) Với giá trị m hàm số cho có tiệm mx − cận đứng A m ∈ ¡ \ { 0;1} B m ∈ ¡ \ { 0} Câu 7: Hàm số y = C m ∈ ¡ \ { 1} D ∀m ∈ ¡ x + mx + đạt cực đại x = m = ? x+m A -1 B -3 C D x − m2 Câu 8: Hàm số y = có giá trị nhỏ đoạn [ 0;1] -1 khi: x +1 m = − B   m =  m = −1 A  m = D m = C m = −2 Câu 9: Tìm tất giá trị số thực m cho đồ thị hàm số y = 4x có x − 2mx + đường tiệm cận A m = B m = ∪ m = −2 C m = −2 D m < −2 ∪ m > x + m2 Câu 10: Hàm số y = đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) x +1 khi:  m < −1 A  m > B −1 ≤ m ≤ C ∀m D −1 < m < Câu 11: Người ta muốn sơn hộp không nắp, đáy hộp hình vuông tích (đơn vị thể tích)? Tìm kích thước hộp để dùng lượng nước sơn tiết kiệm Giả sử độ dày lớp sơn nơi hộp A Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) B Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) C Cạnh đáy 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp 0,5 (đơn vị chiều dài) D Cạnh đáy (đơn vị chiều dài), chiều cao hộp (đơn vị chiều dài) Câu 12: Nếu a = log 3; b = log : a b A log 360 = + + B log 360 = a b + + a b + + D log 360 = a b + + C log 360 = Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y = xe 2x +1 2x +1 A y ' = e ( 2x + 1) e Trang 2x B y ' = e ( 2x + 1) e C y ' = 2e 2x +1 D y ' = e 2x +1 Câu 14: Tìm tập xác định hàm số sau f ( x ) = log − 2x − x x +1  −3 − 17   −3 + 17  ; −1÷ ;1÷ A D =  ÷∪  ÷ 2     B ( −∞; −3) ∪ ( −1;1)  −3 − 17   −3 + 17  C D =  −∞;  ∪  −1;  2     D ( −∞; −3] ∪ [ 1; +∞ ) Câu 15: Cho hàm số f ( x ) = 2x + m + log  mx − ( m − ) x + 2m − 1 ( m tham số) Tìm tất giá trị m để hàm số f(x) xác định với x ∈ ¡ A m > B m > C m < −4 D m > ∪ m < −4 Câu 16: Nếu a = log15 A log 25 15 = 5(1− a ) Câu 17: Phương trình x x = A  x = Câu 18: Biểu thức 15 A x 18 B log 25 15 = −x + 2x − x +1 3( 1− a ) C log 25 15 = 2( 1− a ) D log 25 15 = 5(1− a ) = có nghiệm là: chọn đáp án  x = −1 B  x = x = C  x = x = D  x = x x x x ( x > ) viết dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là: 15 B x 18 C x 16 D x 16 Câu 19: Cho a, b, c > log a c = 3, log b c = 10 Hỏi biểu thức biểu thức sau: A log ab c = 30 B log ab c = 30 C log ab c =  a2 a2 a4 Câu 20: Giá trị biểu thức P = log a  15 a  A B 12 13 30 D log ab c = 30 13  ÷ bằng: ÷  C D Câu 21: Anh Bách vay ngân hàng 100 triêu đồng, với lãi suất 1,1% / tháng Anh Bách muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: sau tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu hoàn nợ, liên cách tháng Số tiền hoàn nợ lần trả hết nợ sau 18 tháng kể từ ngày vay Hỏi theo cách đó, tổng số tiền lãi mà anh Bách phải trả (làm tròn kết hàng nghìn)? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi suốt thời gian anh Bách vay Trang A 10773700 (đồng) B 10774000 (đồng) C 10773000 (đồng) D 10773800 (đồng) Câu 22: Một nguyên hàm f ( x ) = ( 2x − 1) e x là: B ( x − 1) e x A xe x 1 C x e x D e x Câu 23: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos ( 2x + 3) A ∫ f ( x ) dx = − sin ( 2x + ) + C B ∫ f ( x ) HTTP://TAILIEUTOAN.TK/ Đề số 028 ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu1 Đường cong sau đồ thị hàm số đây? A y = x − x − B y = x − x − x −1 D y = x−2 C y = x − x + Câu Hàm số y = x + x + đồng biến trên: A ( −∞; −2 ) ∪ ( 0;+∞ ) B ( −∞; −2 ) ( 0;+∞ ) C (-2;0) D R Câu Hàm số y = x3 − 3x có giá trị cực tiểu A -2 B -1 C.1 D 2x − Câu Đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = x +1 A x = 1; y=-2 B x = 2; y = -1 C x = -1; y = D x = 1; y=2 Câu Bảng biến thiên sau x − ∞ -1 y' + y −∞ bảng biến thiên hàm số đây? A y= x3- 3x-1 B y= -2x3 + 6x +1 - +∞ + +∞ -1 C.y = x3- 3x+1 D y= -2x3 +6x-1 Câu Cho hàm số y = x − 3x − Khẳng định sau sai? A Hàm số giá trị lớn tập xác định B Giá trị nhỏ hàm số -5 C Đồ thị hàm số tiệm cận D Hàm số nghịch biến khoảng (0;1) 1/8 Câu Hàm số y = x − x + có đồ thị y x -3 -2 -1 -1 -2 -3 Điều kiện tham số m để phương trình − x + x − m = có ba nghiệm phân biệt A −3 < m < B −3 ≤ m ≤ C < m < D ≤ m ≤ Câu8 Bài toán '' Cho hàm số y = −2 x − 3mx + m với m tham số Biện luận theo m cực trị hàm số trên'' Một học sinh giải sau: Bước1: Hàm số xác định R, ta có y' = -6x2- 6mx x = Bước2: y' =0 ⇔   x = −m Do y' =0 có hai nghiệm nên với giá trị tham số m hàm số có cực trị Bước3: Do -m < nên hàm số đạt cực đại x = - m, đạt cực tiểu x=0 với giá trị tham số m Khẳng sau đúng? A Lời giải B Lời giải bước bước 2, sai từ bước C Lời giải bước 1, sai từ bước bước D Các bước giải sai Câu Hàm số y = (4 − x ) + có giá trị lớn đoạn [-1;1] là: A 10 B.12 C 14 D 17 x +1 Câu 10 Cho hàm số: y = Điều kiện tham số m để đồ thị hàm số có ba đường tiệm x − 2mx + cận là: m >  m < −2   m < −2   m < −2 A  B  C   D m > m >  m ≠ −   m ≠ − Câu 11 Một người nông dân muốn bán 30 lúa Nếu bán với giá 4000.000 đồng khách hàng mua hết, tăng lên 300.000 đồng có hai không bán Vậy cần bán lúa với giá để người nông dân thu số tiền lớn nhất? A 4000.000 đồng B 4100.000 đồng C 4.250.000 D.4.500.000 đồng Câu 12 Với số dương a b, a ≠ Khẳng định sau sai? x A log a b = x ⇔ a = b B log a b = log a b C log a ( ) = − log a b b C log a2 b = log a b 2/8 Câu 13 Đạo hàm hàm số y = x là: A x x −1 B x −1 ln C x ln D 3x ln Câu 14 Phương trình (0,5)3 x− = có nghiệm là: A x = −1 B x = C x = −5 D x = -5 Câu 15 Hàm số y = log (4 x − x ) có tập xác định là: A [ 0;4] Câu 16.Bất phương trình C (0;+ ∞ ) B (0;4) D ( − ∞;0 ) ∪ ( 4;+∞ ) log (2 x − 1) log ( x + 2) > có tập nghiệm là: 2 ; 3) D.(-2;3) Câu 17 Với a>0, b > thỏa mãn hệ thức a2 +b2 = 14ab Khẳng định sau đúng? a+b = log a + log b A log ( a + b ) = log a + log b B log a+b a+b = ( log a + log b ) = log2 a + log b C log D log x−2 Câu 18 Giải phương trình: log = log ( x − 2)( x + 1) -2 Một học sinh giải sau: x +1  x 〈−1 x−2 Bước 1: Điều kiện xác định: > 0, ( x − 2)( x + 1) > ⇔  x +1  x〉 x−2 Bước2: log = log ( x − 2)( x + 1) -2 ⇔ log ( x − 2) - log ( x + 1) = log ( x − 2) + log ( x + 1) -2 x +1 Bước3: log ( x − 2) - log ( x + 1) = log ( x − 2) + log ( x + 1) -2 ⇔ log ( x + 1) =1 ⇔ x=1 Bước4: Kết luận: Phương trình có nghiệm x=1 A (3; + ∞ ) B.(- ∞ ;3) C ( Khẳng định sau đúng? A Học sinh giải bước B Bước1 bước đúng, bước bước sai C Bước đúng, bước sai C Lời giải sai bước Câu 19 Cho log 24 = m , log 75 = n Khi log 10 tính theo m n là: 3m + 2n − 2m + 3n − 2m + 3n − 3m + 2n − A B C D 9 Câu 20 Cho a>b>0 Khẳng định sau sai? a a A a-b> ln B a-b< ln C a b > b a D b b < a a b b Câu 21 Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối Biết tốc độ sinh trưởng khu rừng 4% năm Số mét khối gỗ khu rừng sau năm là: A 4.105.(1 + 0, 04)15 B 4.105.(1 + 0, 4)5 C 4.105.(1 − 0, 04)5 D 4.105.(1 + 0, 04)5 Câu 22: Khẳng định sau đúng? 1 A ∫ dx = − +C B ∫ dx = ln x +C x x x x +1 x x C ∫ dx = +C (Với x ≠ -1) D ∫ dx = x ln2 + C x +1 3/8 x Câu 23 Tích phân ∫ e dx e −1 e C 2e − D -1 2 Câu24 ∫ f ( x)dx = sin x + + C (C số, x ≠ 0) Khi f(x) x 1 A -2cosx+ ln x +C B 2cosx+ ln x +C C -2cosx - +C D 2cosx- +C x x A e − B b Câu 25 Cho ∫ f ( x)dx = a b b a a ∫ g ( x) dx = −3 Tích phân ∫ ( f ( x) − g ( ... đề thi 13 2 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 24 25 26 27 28 29 30 31. .. THANH HÓA Trường THPT Hậu Lộc Mã đề 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BỒI DƯỠNG LẦN NĂM HỌC 2 016 ... ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BỒI DƯỠNG LẦN NĂM HỌC 2 016 -2 017 Môn: Toán - Khối 12 Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Đáp án D C B C C C C D B D A B A C D B D A C B A C A Ghé
- Xem thêm -

Xem thêm: 28. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Hau Loc 4 Thanh Hoa lan 1, 28. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Hau Loc 4 Thanh Hoa lan 1,

Hình ảnh liên quan

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA  ABCD  và SA a 3 - 28. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Hau Loc 4  Thanh Hoa lan 1

u.

4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA  ABCD  và SA a 3 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 14: Một tấm nhôm hình chữ nhật có hai kích thước là a và 2a (a là độ dài có sẵn). Người ta cuốn tấm nhôm đó thành một hình trụ - 28. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Hau Loc 4  Thanh Hoa lan 1

u.

14: Một tấm nhôm hình chữ nhật có hai kích thước là a và 2a (a là độ dài có sẵn). Người ta cuốn tấm nhôm đó thành một hình trụ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 39: Cho hình chóp S ABCD. có đáy là hình vuông cạnh a, 17 2 - 28. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Hau Loc 4  Thanh Hoa lan 1

u.

39: Cho hình chóp S ABCD. có đáy là hình vuông cạnh a, 17 2 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 34: Cho hình chóp S ABC. có SA  3 a, SA tạo với đáy một góc - 28. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Hau Loc 4  Thanh Hoa lan 1

u.

34: Cho hình chóp S ABC. có SA  3 a, SA tạo với đáy một góc Xem tại trang 4 của tài liệu.
đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 8. - 28. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 thpt Hau Loc 4  Thanh Hoa lan 1

th.

ị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 8 Xem tại trang 5 của tài liệu.